Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Metil Alkol

Metil Alkol (Metanol) Satış ve Tedariki

Metil Alkol (Metanol) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

67-56-1

Metil Alkol

Metil alkol, bilimsel adıyla metanol (CH₃OH), en basit alkol yapılarından biridir. Tarihsel olarak odun damıtılmasıyla elde edildiği için halk arasında odun alkolü olarak da bilinir. Bugün, metanol genellikle endüstriyel süreçlerde, karbon monoksit ve hidrojen gazlarının yüksek basınç ve sıcaklıkta reaksiyona girmesiyle üretilmektedir. Renksiz, yanıcı ve toksik bir sıvı olan bu kimyasal, çözücü özellikleri nedeniyle geniş bir endüstriyel kullanım alanına sahiptir.

Metanol, organik kimyanın temel maddelerinden biri olarak kabul edilir ve çok sayıda kimyasal bileşiğin üretiminde önemli bir rol oynar. Özellikle boya, vernik ve plastik sanayisinde çözücü olarak kullanılmasının yanı sıra otomotiv sektöründe antifriz ve yakıt katkısı gibi farklı amaçlar için de tercih edilen bir maddedir. Metanolün bu kullanımları, özelliklerinin yanı sıra uygun maliyeti ve kolay bulunabilirliği ile de ilgilidir.

Metil alkolün potansiyel zararları ve zehirlilik riski göz önünde bulundurulmalıdır. Etanol ile karıştırılması halinde zehirlenmelere yol açabilir ve bu sebeple tüketiminin sıkı kontrol altında tutulması gerekmektedir. Tarih boyunca bu alkolle ilgili araştırmalar yapılmış ve bilim dünyasına katkı sağlayanlar arasında 17. yüzyılda bu alkolün damıtılması süreçlerini çalışan kimyager Robert Boyle da yer almaktadır. Boyle, metanolun erken keşiflerinde pay sahibi olarak modern kimya tarihinin önemli figürlerinden biri haline gelmiştir.

Metil Alkol Nedir?

Metil alkol, zehirli bir bileşik ve en basit alkollerden biridir. Endüstriyel kullanım alanları geniş olmasının yanı sıra zehirlenmelere de neden olabilmektedir.

Kimyasal Yapı ve Nomenklatur

Metil alkol, organik kimyada “methanol” veya “methyl alcohol” olarak da bilinir. Kimyasal formülü CH₃OH olan bu madde, bir metil grubu (-CH₃) ve bir hidroksil grubu (-OH) içerir. Methanol, sistemli nomenklaturda ise “karbinol” adını alır. Methanol’ün kimyasal tanımlayıcı bilgilerine göre, PubChem Kimlik Numarası (CID) 887’dir. Ayrıca ChEBI: 17790, ECHA InfoCard 100.000.599, KEGG D02309 ve MeSH Methanol olarak da sınıflandırılır.

Metil Alkolün Tarihçesi

Metanol, tarihsel olarak “odun alkolü” ya da “odun ruhu” olarak adlandırılmıştır çünkü ilk olarak odunun damıtılması ile elde edilmiştir. 17. yüzyıl’da Robert Boyle tarafından keşfedilen metanol, 19. yüzyılda Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot tarafından yapısal olarak tanımlanmış ve “methanol” terimi bu dönemde tanıtılmıştır. Başlangıçta doğal kaynaklardan elde edilen metanol, günümüzde çoğunlukla sentetik yollarla, özellikle karbon monoksit ve hidrojen gazlarının yüksek sıcaklıkta ve basınç altında reaksiyona sokulmasıyla üretilmektedir.

Metil Alkol Üretimi

Metil alkol, metanol adıyla da bilinen ve endüstriyel süreçlerle üretilmekle birlikte doğal kaynaklardan da elde edilebilen bir kimyasal bileşendir. Üretim metodları, kimyasal özelliklerine ve kullanım alanlarına göre belirlenir.

Endüstriyel Yöntemler

Endüstriyel olarak metanol üretimi, genellikle karbonmonoksit ile hidrojen gazının reaksiyona sokulmasıyla gerçekleşir. Bu kimyasal süreç, genellikle yüksek basınç (50-100 atmosfer) ve yüksek sıcaklık (250-300°C) koşulları altında katalizörlerin varlığında yürütülür. Kullanılan temel reaksiyon şu şekildedir:

CO + 2H₂ → CH₃OH

Bu yöntem, metil alkol üretiminin ana yöntemidir ve dünya genelinde kullanımı en yaygın olan yöntemdir. Üretilen metanol, çeşitli kimyasal işlemlerde ara ürün olarak ya da çözücü, antifriz ve yakıt olarak kullanımıyla önem taşır.

Doğal Kaynaklar

Metanol, ayrıca doğal süreçlerle de oluşabilir. Özellikle kabuklu yemişler gibi bazı bitkilerde ve pütrümleşme sırasında organik maddelerin parçalanması esnasında mikroorganizmalardan kaynaklanan doğal yollarla da üretilebilir. Ancak bu kaynaklardan elde edilen miktarlar küçük ölçektedir ve endüstriyel üretimin yerini alamaz. Metanol, doğal yollardan elde edildiğinde genellikle laboratuvar analizleri veya küçük çaplı özel uygulamalar için kullanılır.

Metil Alkolün Kullanım Alanları

Metil alkol, ya da diğer ismiyle metanol, hem çözücü hem de diğer birçok alanda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Endüstriyel süreçlerden tıbbi kullanımlara kadar çeşitlilik gösteren bu alanlar, metanolün önemini vurgular.

Endüstriyel Çözücüler

 • Kimya Endüstrisi: Metil alkol, özellikle formaldehit ve asetik asit üretiminde olmak üzere birçok kimyasal bileşiğin sentezinde ara madde olarak kullanılır. Madde Kullanım Alanı Formaldehit Dezenfektan ve reçine üretimi Asetik Asit Yapıştırıcı ve tekstil endüstrisi Metil Akrilat Polimer ve plastik üretimi Fenoller Antiseptik ve reçine üretimi
 • Laboratuvar Kullanımı: Metanol, laboratuvarlarda çeşitli kimyasal reaksiyonlar ve madde ayırma işlemleri için kullanılan bir çözücüdür.

Diğer Kullanımlar

 • Yakıt Katkısı: Metil alkol, yakıtların düşük sıcaklıklarda daha verimli yanmasını sağlayan bir katkı maddesi olarak eklenir ve model uçak yakıtlarında da kullanılır.
 • Tıbbi Alan: Tıp sektörü içerisinde çeşitli tıbbi çözümlerin ve laboratuvar süreçlerinin bir parçası olarak yer almaktadır. Madde Kullanım Alanı Antifriz Dondurucu sıvı üretimi Çözücüler Laboratuvar kimyasalları ve tıbbi uygulamalar Yakıt Alternatif yakıt kaynakları ve katkı maddeleri

Her bir kullanım alanı, metanolün esnek ve çok yönlü bir alkol olduğunu göstermektedir. Yaygın bir çözücü olarak, birçok endüstriyel sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Etil Alkol ile Karşılaştırma

Etil alkol ve metil alkol, alkol grubuna dahil olmalarına rağmen birbirinden farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahiptirler. Bu farkları anlamak, özellikle kimyasal işlemler ve güvenlik açısından büyük önem taşır.

Kimyasal Farklar

Metil Alkol (Metanol): Kimyada CH3OH formülü ile ifade edilen, halk arasında odun alkolü olarak da bilinen metanol, renksiz ve kesif kokulu bir sıvıdır.

Etil Alkol (Etanol): C2H5OH formülüne sahip olan etanol, yani etil alkol ise renksiz ve karakteristik bir kokuya sahip olan, alkollü içeceklerin üretiminde kullanılan bir bileşiktir.

Etil alkol ve metil alkolü ayırt etmede dikkate alınması gereken özellikler şunlardır:

 • Kaynama Noktası: Etil alkolün kaynama noktası 78°C iken, metil alkolün kaynama noktası daha düşük, yaklaşık 64.7°C’dir.
 • Yanıcılık: Her iki alkol de yanıcıdır, ancak etil alkol daha düşük bir yanma sıcaklığına sahiptir.
 • Zehirlilik: Metil alkol, insan sağlığı için son derece zehirlidir ve tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Etil alkol ise düşük miktarlarda tüketildiğinde insan sağlığına zarar vermezken, fazla alkol tüketimi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Kullanım Alanları

Metil Alkol: Sanayide çözücü olarak, antifriz ve yakıt üretiminde, formaldehit ve plastik üretiminde kullanılır. Bunların dışında laboratuvarlarda da çeşitli kimyasal süreçlerde ve araştırmalarda yer alır.

Etil Alkol:

 • Alkollü İçecekler: Etil alkol, birçok ülkede alkollü içeceklerin üretiminde kullanılır.
 • Tıbbi ve Sanayi Kullanımları: Dezenfektan olarak sağlık sektöründe, parfümeri ve kozmetik sanayinde çözücü olarak yer alır.
 • Biyoyakıt: Etanol ayrıca biyoyakıt olarak da kullanılmakta ve benzinin yerini alabilmektedir.

Her iki alkol türünün farklı kullanım alanları ve etkileri, yalnızca kimyasal özellikleriyle değil, aynı zamanda insan sağlığı ve günlük yaşam üzerindeki potansiyel etkileriyle de belirleyicidir. Etil alkol ile metil alkol arasındaki bu farklılıklar, yanlış kullanımların önlenmesi için bilinmesi gereken temel bilgilerdir.

Metil Alkol Zehirlenmesi

Metil alkol, yani metanol, insan sağlığı için son derece zararlıdır ve zehirlenmeye yol açabilir. Sahte içki üretiminde kullanılması bu zehirlenmelerin sık görülmesine neden olmaktadır.

Belirtiler

Zehirlenme belirtileri genellikle metil alkol alımından 10-24 saat sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler aşağıdaki gibidir:

 • Sinir sistemi: Koordinasyon eksikliği ve bilinç bulanıklığı.
 • Görme: Bulanık veya çift görme, görme kaybı.
 • Gastrointestinal: Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı.
 • Nörolojik: Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç kaybı riski.

Yüksek dozlarda kalıcı hasar ve hatta ölüm meydana gelebilir.

İlkyardım ve Tedavi

Metil alkol zehirlenmesinde hızlı müdahale hayati önem taşır. İlk yardım ve tedavi şu adımları içerir:

 1. Tıbbi Yardım: Derhal tıbbi yardım talep edilir.
 2. Detoksifikasyon: Etil alkol veya fomepizol uygulaması ile metanolün etkisi azaltılmaya çalışılır.
 3. Destek Tedavileri: Asidoz tedavisi ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak tedaviler uygulanır.
 4. Folik Asit ve Sodyum Bikarbonat: Ek tedavi yöntemleri olarak bu bileşiklerin kullanımı olası hasarın azaltılmasına katkıda bulunur.

Doktorlar zehirlenme şüphesinde erken tanının öneminin altını çizerken, tedavi yaklaşımları kişinin durumuna göre özelleştirilmelidir.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Metil alkol ya da diğer adıyla metanol, insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren bir konudur ve belirli miktarları bile öldürücü olabilir.

Kısa Vadeli Etkiler

Metanol zehirlenmesinin kısa vadeli etkileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma sayılabilir. Küçük miktarlarda bile solunum zorluklarına ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. Gözle ilgili hızlı ve ciddi zararlar da bildirilmiştir; örneğin, metil alkol tüketiminin 20 mililitre gibi düşük bir miktarı bile körlüğe neden olabilir.

 • Belirtiler:
  • Ağrı
  • Bulantı
  • Gözde yanma ve bulanık görme
  • Yorgunluk
  • Solunum güçlüğü

Uzun Vadeli Etkiler

Metanolün uzun vadeli etkileri genellikle tekrar eden maruz kalmaların sonucudur ve karaciğer sirozu gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Merkezi sinir sistemini kalıcı olarak etkileyerek nörolojik hasarlar bırakabilir ve bu durum bilişsel işlevlerin bozulmasına neden olur. Uzun süreli etkiler genellikle geri dönüşümsüzdür ve kalıcı görme kaybı veya ölüme yol açabilir.

 • Sonuçlar:
  • Karaciğer hasarı
  • Nörolojik sorunlar
  • Kalıcı görme bozuklukları
  • Ölüm

Metil alkol, tüketilmesi durumunda hayati tehlikeler oluşturan ve hızla müdahale gerektiren bir maddedir. Hem kısa hem de uzun vadeli sağlık üzerindeki etkileri, metanol zehirlenmesini ciddi bir sağlık sorunu haline getirir.

Metil Alkol Güvenli Kullanımı

Metil alkol, tehlikeli bir kimyasal olup güvenli kullanımı ve depolanması hayati önem taşır.

Güvenlik Önlemleri

NIOSH ve uluslararası güvenlik standartları, metil alkol ile çalışma sırasında birtakım güvenlik önlemlerini şart koşar. Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet), metil alkolün etkileri ve güvenli kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler içerir ve herhangi bir kimyasal uygulamada esas alınmalıdır. Maruz kalma durumunda ağrı ve sağlık sorunları yaşanmaması için metil alkol kullanımında aşağıdaki uygulamalar tavsiye edilir:

 • Kişisel koruyucu donanım (PPE): Uygun bir gözlük, eldiven ve solunum maskesi kullanılmalıdır. (P280)
 • Çalışma alanının iyi havalandırılması sağlanmalıdır. (P271)
 • Alev ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalı, ateşten uzaklaştırılmalıdır. (P210)
 • Alkol buharlarını solumaktan kaçınılmalı ve cilt ile teması engellenmelidir. (P260, P264)
 • Yiyecek, içecek ve hayvan yemi ile temasından sakınılmalıdır. (P270)

Eğer maruz kalma söz konusu olursa:

 • Göz ile temas halinde bol su ile en az 15 dakika yıkayın. (P305+P351+P338)
 • Cilt ile temas halinde derhal sabun ve su ile yıkayın. (P302+P352)
 • Solunum durumunda taze hava alın ve derhal tıbbi yardım isteyin. (P304+P340)

Uygun Depolama Koşulları

Metil alkolün depolanması esnasında çeşitli güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerekir. Depolama rehberleri şu hususları içerir:

 • Konteyner kapatılır ve çocuklardan uzakta tutulmalıdır. (P405)
 • Alev ve ısı kaynaklarından uzakta, serin ve iyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır. (P403+P233, P235)
 • Tüm elektrikli donanımlar, kıvılcım çıkarmayan aletler ve aydınlatmalar patlamaya karşı korunaklı olmalıdır. (P240, P241, P242)

Ambalajın bütünlüğü bozulmuşsa veya sızıntı ihtimali varsa:

 • Kullanılmayan miktarlar uygun biçimde elimine edilmelidir. (P370+P378)
 • Taşıma ve depolamada uygun ambalaj malzemeleri kullanılmalı ve kapların uygun şekilde etiketlendiğinden emin olunmalıdır. (P233, P403+P233)

Bu kurallara uymak, yüksek volatiliteye (H225) ve toksisiteye (H301, H302, H311, H331) sahip metil alkole karşı korunmayı maksimize eder.

Dünya Sağlık Örgütü ve Diğer Regülasyonlar

Metil alkol, yani metanol, yüksek toksisitesi nedeniyle insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve çeşitli ulusal kuruluşlar, bu maddenin güvenli kullanımını sağlamak için standartlar belirlemiş ve düzenlemeler getirmiştir.

Standartlar ve Sınırlamalar

Dünya Sağlık Örgütü, metil alkolün zararlarını azaltma amacıyla uluslararası standartları belirlemekte ve zehirlenmelerin önlenmesi için sınırlamalar önermektedir. Özellikle metil alkol kullanımı sırasında maruz kalınabilecek maksimum seviyeler ve güvenlik önlemleri bu standartlara dahildir.

NOISH (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) gibi kuruluşlar metanol için özel İş Yeri Maruziyet Limitlerini (PEL) geliştirir. International Chemical Safety Card (ICSC) tarafından metil alkolün güvenli kullanımına ilişkin hususlar ayrıntılı olarak açıklanırken; işçi sağlığı ve halk sağlığı açısından alınması gereken temel önlemler vurgulanır.

 • Girilmesi yasak sahalar
 • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı
 • Ventilasyon sistemi gereklilikleri
 • Acil durum prosedürleri

Küresel Düzenlemeler

Metanol içeren ürünlere global çapta erişimi ve kullanımını düzenleyen birçok farklı yasa ve yönetmelik bulunmaktadır. Ülkeler, WHO’nun önerileri doğrultusunda kendi yasal düzenlemelerini gerçekleştirirken, bu kimyasalın insan sağlığı üzerindeki potansiyel zararını en aza indirgemeyi amaçlar.

 • Zehirlenme vakalarının önüne geçebilmek için etiketleme zorunluluğu
 • Alkol içeren ürünlerin veya metanol bazlı çözücülerin gümrük denetimleri
 • Uygun olmayan kullanım ve işlenişlerin cezai müeyyidelerle sınırlandırılması
 • Kamu sağlığını koruma adına gerçekleştirilen eğitim programları ve farkındalık kampanyaları

Bu regülasyonlar sayesinde, metil alkolün insanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkileri minimuma indirilmeye çalışılmaktadır.

Ekonomik İstatistikler ve Ticaret

Metil alkol, dünya çapında önemli bir sanayi hammadde olarak ekonomik değeri yüksek bir pazara sahiptir. Metil alkol üretimi ve ticareti, küresel ölçekte ciddi bir ekonomik faaliyet alanını temsil ederken, fiyatlar ham madde miktarına ve kullanım alanlarının çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Metil Alkol Piyasası

Metil alkol, tarihsel olarak odun talaşının damıtılmasıyla elde edilirken, günümüzde büyük ölçüde sentetik yollarla üretilmektedir. Özellikle karbonmonoksit ile hidrojenin yüksek sıcaklık ve basınç altında reaksiyona sokulmasıyla öncülen üretim, metanolün piyasada ucuz ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır.

 • Üretim Kapasitesi: Türkiye’nin yerel metanol üretiminin son yıllarda gösterdiği değişim, üretim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak yükseliş eğilimindedir.
 • İhracat-İthalat Dinamikleri: Global ticaretteki dalgalanmalar ve yerel üretim kapasiteleri, ihracat ve ithalat rakamlarını etkileyen temel faktörlerdir.

Fiyatlandırma ve Öngörüler

Metil alkolün fiyatlandırmasında, ham maddenin erişilebilirliği ve üretim maliyetleri belirleyicidir. Sanayi verilerine göre, metanol ve türevlerinin kullanıldığı sektörlerdeki talep artışları, fiyatlandırma stratejilerini doğrudan etkilemektedir.

 • Pazar Geleceği: Metanol piyasasının geleceği, alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi ve çevresel düzenlemelerle şekillenecektir.
 • Fiyat Trendleri: Biyoyakıt üretimindeki artış ve dış ticaret koşulları fiyat volatilitesini etkileyen önemli faktörlerdir.

Metil Alkolden Enerji Üretimi

Metil alkol ya da metanol, enerji kaynağı olarak kullanımda potansiyele sahiptir. Kimi yerlerde “wood spirit” veya “pyroxylic spirit” olarak adlandırılan bu bileşik, çeşitli yöntemlerle enerji üretimine imkan tanır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak

Metil alkol (Metanol), yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir çünkü organik atıkların veya biyokütle kaynaklarının işlenmesi ile sürdürülebilir bir biçimde üretilebilir. Özellikle otomotiv sektöründe “Columbian spirits” adı altında yakıt olarak da bilinir.

 • Biyokütleden metil alkol elde edilmesi:
  • Biyokütlenin gazlaştırılmasıyla üretilen sentetik gaz, metanol üretiminde kullanılır.
  • Yüksek sıcaklık ve basınç altında, karbonmonoksit ve hidrojenin katalitik reaksiyonu ile metil alkol üretilir.

Metanol, içten yanmalı motorlarda ve yakıt hücrelerinde kullanılarak enerjiye dönüştürülebilir. Ayrıca, 0 derecenin altındaki sıcaklıklara sahip ortamlarda donma noktasını düşürmek amacıyla katkı maddesi olarak da kullanılabilir. Yakıt olarak kullanıldığında, metanol, karbon dioksit ve su üreterek tam yanma sağlar.-unstyled

Bu enerji dönüşümü sırasında metil alkol, yanıcı bir özellik gösterir ve dikkatli bir şekilde muhafaza edilmelidir. İçten yanmalı motorlarda kullanılan metanol, benzine göre daha yüksek oktan sayısı sunar ve performansı artırır. Her ne kadar temiz bir yanma profiline sahip olsa da, gaz halindeki yanma ürünleri insan sağlığı için tehlikeli olabilir ve bu nedenle egzoz emisyonlarının yönetimi önemlidir.

Sonuç

Metil alkol, ya da bilinen diğer adıyla metanol, renksiz, uçucu ve özgül kokuya sahip bir kimyasal bileşiktir. Etil alkol (etanol) ile karşılaştırıldığında, insan sağlığı için oldukça zararlıdır ve ucuz olması nedeniyle bazı hileli üretimlerde etanol yerine kullanılmaya müsaittir. Metanol zehirlenmesi, ağrı, bulantı, baş dönmesi ve bazı durumlarda körleme veya ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Zehirlenme belirtileri arasında;

 • Baş ağrısı
 • Bulanık görme
 • Nefes darlığı
 • Karın ağrısı

Zararları ise şunları içerebilir:

 • Görme bozuklukları ve körleme: Metanol, görme sinirlerine zarar vererek ciddi görme bozukluklarına hatta körleşmeye neden olabilir.
 • Metabolik asidoz: Metanol metabolitlerinin toksik etkileri sonucunda oluşan ve hayatı tehdit eden bir durumdur.

Metanol zehirlenmesinin tedavisi için kullanılan yöntemler arasında antidot kullanımı, mide lavajı ve hastanın durumuna bağlı olarak hemodiyaliz yer alır. Etkili tedavi için erken teşhis ve müdahale esastır.

Metil alkolün kullanımı dünya çapında endüstriyel alanlarda yaygın olmasına karşın, etanol insan tüketimi için güvenli olan alkoldür. Sağlık üzerindeki zararlı etkileri, yanlışlıkla veya kötü niyetli üretimlerde tüketimine yol açabileceğinden, metanol içeren ürünlerin etiketlemeleri dikkatle incelenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, metil alkolle ilgili en sık sorulan sorulara net ve bilgilendirici yanıtlar sunmaktadır.

Metil alkol nedir ve ne için kullanılır?

Metil alkol, veya metanol, endüstriyel çözücülerde ve kimyasal sentezlerde geniş çapta kullanılan bir çeşit alkoldür. Temizleyici, antifriz ve yakıt olarak da yaygın bir şekilde kullanımı vardır.

Metil alkolün kimyasal formülü nedir?

Metil alkolün kimyasal formülü CH₃OH’dir. Bu formülde bir metil grubu (-CH₃) bir hidroksil grubuna (-OH) bağlıdır.

Kolonyada metil alkol bulunur mu ve sağlık açısından riskleri nelerdir?

Metil alkol kolonyaların içeriğinde bulunmamalıdır; zira metil alkol insan sağlığı için son derece toksiktir ve yüksek miktarlarda alındığında körlük ve ölüme yol açabilir.

Metil alkol nasıl üretilir ve hangi sanayi alanlarında kullanılır?

Metil alkol, odunun destrüktif distilasyonu gibi işlemlerle üretilebilir. Boyalar, vernikler ve yakıt karışımları gibi çok çeşitli sanayi ürünlerinde çözücü olarak kullanılmaktadır.

Etil alkol ile metil alkol arasındaki temel farklar nelerdir?

Etil alkol ve metil alkol arasındaki başlıca fark, etil alkolün (C₂H₅OH) genelde içki yapımında kullanılan ve düşük dozlarda insan tüketimi için güvenli olan bir alkol türü olması, metil alkolün (CH₃OH) ise toksik olması ve tüketiminin ölümcül sonuçlar doğurabilmesidir.

Eczanelerde metil alkol satışı yapılıyor mu ve satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Eczaneler genellikle metil alkol satışı yapmazlar. Metil alkol sağlık ve güvenlik riskleri nedeniyle endüstriyel uygulamalarla sınırlı olmalıdır ve satın alınırken ürün etiketlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Metil Alkolün Diğer İsimleri:

 • Methanol
 • Carbinol
 • Methyl alcohol
 • Methyl hydroxide
 • Monohydroxymethane
 • Wood alcohol
 • Methylol
 • Bieleski’s solution
 • Methanol cluster
 • Solutions, Bieleski’s
 • NSC 85232
 • Nuclear
 • MeSH ID: D000432