Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potasyum Siyanür

Potasyum Siyanür Satış ve Tedariki

Potasyum Siyanür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

BU ÜRÜN ŞU ANDA TEMİN EDİLEMEMEKTEDİR.

CAS Numarası

151-50-8

Potasyum Siyanür: Özellikleri ve Kullanım Alanları

Potasyum siyanür, kimyasal formülü KCN olan hızlı etkili bir zehirdir. Renksiz kristal bir tuz olan bu bileşik su içerisinde yüksek oranda çözünür ve zehirlilik düzeyi oldukça yüksektir. İnsanlar için ölümcül olan potasyum siyanidin dozu, vücut ağırlığına göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle çok düşük miktarlarda bile ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

Potasyum siyanür, endüstriyel alanlarda geniş çapta bir yelpazede kullanılır. Özellikle altın madenciliğinde metalin cevherden ayrılmasında, organik kimyasal sentezlerde ve elektrokaplama süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca sodyum siyanür ile birlikte öne çıkan iki siyanür tuzu arasındadır.

Bu bileşiğin üretimi genellikle amonyak, metan ve oksijenin kimyasal tepkimesi yoluyla gerçekleştirilir. Kullanımı sırasında çok dikkatli olunması gereken potasyum siyanür, yüksek toksik etkisi nedeniyle sıkı düzenlemelere tabidir. Yüzey suyu ve yeraltı sularındaki kontaminasyonun önlenmesi için atıkların doğru şekilde işlenmesi ve saklanması önem taşır.

Potasyum Siyanür Nerelerde Bulunur?

Potasyum siyanür, hem endüstriyel uygulamalarda hem de doğal çevrede mevcut olup, özellikle toksik özellikleri ve çeşitli tedbirler gerektiren kullanım alanları ile dikkat çeker.

Endüstriyel Kullanım

Potasyum siyanür, endüstri sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir. Madencilik sektöründe, özellikle altın çıkarılması sürecinde bir ayırma ajanı olarak tercih edilir. Optik endüstrisinde de kullanılan bu bileşik, hassas optik aletlerin üretiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca, potasyum siyanür elektro kaplama işlemlerinde kullanılan kritik maddeler arasındadır. Fotografik uygulamalar da potasyum siyanür içeren kimyasalları ihtiva eder ve gümüşün çözündürülmesinde kullanılır. Bir başka önemli kullanım alanı ise, özellikle yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan nitroprussid üretimidir. Aynı zamanda, organik kimyasallar sentezinde de potasyum siyanürden faydalanılır.

Doğal Görünüm

Potasyum siyanür doğada serbest formda bulunmaz; ancak, siyanür bileşiklerinin doğal olarak üretilen küçük miktarları bazı bitkilerde ve mikroorganizmalarda bulunabilir. Bu doğal kaynaklar nispeten düşük konsantrasyonlarda siyanür içerir ve insanlar için doğrudan bir tehdit oluşturmaz. Potasyum siyanür, doğal halde nadiren rastlanan bir bileşiktir ve genellikle endüstriyel yollarla üretilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Potasyum siyanür, endüstriyel kullanım için önemli bir bileşiktir. Bu bileşiğin belirli fiziksel ve kimyasal özellikleri, onun çeşitli uygulama alanlarında değerli hale getirir.

Kimyasal Bileşim

Potasyum siyanür, kimyasal formülü KCN olan inorganik bir bileşiktir. Bu formüldeki K, potasyumu; CN ise siyanür iyonunu temsil eder. Siyanür iyonu, bir karbon ve azot atomunun üçlü bağ ile birleşmesinden oluşan bir grup olan siyano grubudur. Bu bileşik, hem hidrojen siyanür (HCN) hem de sodyum siyanür (NaCN) formunda da bulunabilir ve bu türler akraba kimyasal bileşikler olarak tanınır.

Görünüm

Potasyum siyanür, beyaz renkli, renksiz kristaller halinde bulunur ve şekil itibariyle şeker kristallerine benzetilebilir. Suda çok yüksek oranda çözünür özelliktedir. Bu çözünürlük, potasyum siyanürün kullanıldığı altın madenciliği ve elektrokaplama gibi endüstriyel uygulamalarda kilit bir rol oynar.

Zehirlenme ve Sağlık Etkileri

Potasyum siyanür, hızlı etki eden ve yüksek toksisiteye sahip bir zehirlenme maddesidir. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan siyanür zehirlenmesi, ciddi sağlık etkilerine ve hızlı bir ölüme yol açabilir.

Zehirlenme Belirtileri

Potasyum siyanürle zehirlenme durumunda, kurbanın maruz kaldığı doza ve kişisel duyarlılığa bağlı olarak değişik belirtiler gözlenebilir.

 • Genel Belirtiler:
  • Halsizlik
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Soluk alıp vermede güçlük
 • Akut Belirtiler:
  • Nöbet geçirme
  • Apne (solunumun durması)
  • Kalp durması

Belirtiler genellikle potasyum siyanür alındıktan sonra ilk dakikalarda ortaya çıkar ve belirtilerin şiddeti alınan doza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Otopsi Bulguları

Otopsi sırasında siyanür zehirlenmesinin kanıtları genellikle nonspesifik olup, bazı karakteristik bulgular mevcut olabilir.

 • Gözle Görülür Bulgular:
  • Ciltte beyaz renkli madde kalıntıları
  • Özefagusta submukozal konjesyon
  • Taze kanama alanları
 • Diğer Bulgular:
  • Beyaz renkli maddeyi içeren maddenin bulunması

Otopsi bulguları, zehirlenmenin doğrulanmasında ve hukuki işlemlerde önemli rol oynar. Yüksek konsantrasyonlarda siyanür içeren maddeler ile temastan hemen sonra belirgin bir şekilde beyaz renkli madde bulunabilir.

Potasyum Siyanür Zehirlenmesi Yolları

Potasyum siyanür, ciddi sağlık tehlikeleri barındıran, hızla etki gösteren bir maddedir. Çeşitli yollarla insan vücuduna giriş yaparak akut siyanür zehirlenmesine yol açabilir.

Ağız Yoluyla Alım

Potasyum siyanürün ağız yolu ile alınması, akut siyanür zehirlenmesi riskini anında artırır. Çok kısa bir süre içinde, birkaç dakika içerisinde bile toksik etkilerini göstermeye başlayabilir. Vücuda oral yolla alındığında, siyanür hızla mideye geçer ve buradan sistemik dolaşıma katılır.

 • Ağız yoluyla alınan miktar; zehirlenmenin ciddiyetini doğrudan etkiler.
 • Ölümcül doz; yetişkin bir insan için yaklaşık vücut ağırlığının 1.7 miligramıdır.

Deriyle Temas

Deri yolu ile temas halinde, potasyum siyanür cildin bütünlüğüne bağlı olarak absorbe olabilir. Özellikle deride herhangi bir yaralanma veya tahriş varsa, potasyum siyanür kolayca nüfuz ederek vücuda girebilir.

 • Deriyle doğrudan temas: Hasar görmüş cilt, siyanürün emilimini hızlandırır.
 • Koruyucu ekipman: Siyanürle çalışılırken cildi korumak için gerekli ekipmanın kullanılması hayati öneme sahiptir.

Potasyum siyanür ile hidrojen siyanür arasındaki farklar göz önünde bulundurulduğunda, bu maddelerin her ikisi de siyanür zehirlenmesine neden olabilir, ancak uygulama yolları ve etkileri farklılık gösterebilir. Potasyum siyanürün katı formunun yanı sıra, hidrojen siyanür gaz halinde zehirlenmelere yol açabilir ve bu da inhalasyon yoluyla zehirlenmelere neden olabilir. Her iki durumda da, siyanür zehirlenmesi acil tıbbi müdahaleyi gerektirir.

Siyanürün Zararları

Potasyum siyanür, insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi zararlara yol açabilen bir kimyasaldır. Özellikle yüksek dozlarda maruz kalındığında ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Bu bölümde, siyanürün insan sağlığına ve çevreye olan etkileri detaylandırılmaktadır.

İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Potasyum siyanür, insan sağlığı için oldukça toksik bir maddedir. İnsanlarda siyanür zehirlenmesine yol açabilir ve bu durum, maddeyi tükettikten kısa bir süre sonra belirtilerini gösterebilir. Zehirlenme belirtileri arasında;

 • Bilinç kaybı,
 • Havale geçirme,
 • Beyin ölümünün gerçekleşmesi,

gibi ciddi sağlık sorunları bulunmaktadır. Siyanürün yüksek dozlarda alınması halinde ölüm serebral hipoksi sonucu meydana gelebilir.

Çevresel Etkileri

Potasyum siyanür, yanlış yönetildiğinde çevresel bir tehlikeye dönüşebilir. İçeriğinde yüksek oranda siyanür bulunan bitkiler, toprağa ve su kaynaklarına karışarak çevre kirliliğine sebep olabilir. Siyanür içeren bazı bitkiler şunlardır:

 • Fasulye,
 • Patates,
 • Turp,
 • Lahana,
 • Brokoli.

Bu bitkiler doğal olarak düşük seviyede siyanür bileşikleri içerirler, ancak endüstriyel atıklarla karıştığında çevreye zararlı hale gelebilirler. Bu nedenle, siyanür içeren atıkların dikkatli bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Tarihte Önemli Olaylar

Potasyum siyanür tarihte birçok önemli olaya sahne olmuş bir zehirdir, özellikle de tarihi intihar vakalarında kendine yer bulmuştur.

Tarihi İntihar Vakaları

Potasyum siyanür, II. Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi liderleri Adolf Hitler ve Eva Braun’un intiharlarında kullanılmıştır. Bu iki figür, 30 Nisan 1945’te Berlin’deki sığınağında yaşamlarına son vermiştir. Joseph Goebbels, Hitler’in Propaganda Bakanı, ve ailesi de aynı dönemde siyanür kapsülleri kullanarak yaşamlarını sonlandırmışlardır. Hermann Göring, Luftwaffe’nin komutanı olarak bilinir ve Nürnberg Mahkemeleri sırasında cezaevinde intihar etmek amacıyla siyanür kapsülü saklamıştır. Ancak tam intihar etmeden önce yakalanmış ve kendi hayatına son vermiş olduğu iddiası hala tartışmalıdır.

Bu zehir, tarih boyunca bir intihar yöntemi olarak sıklıkla kullanılmış ve etkisi nedeniyle ünlü olmuştur. Siyanürün hızlı ve etkili bir zehir olması, bu tür tarihi olaylarda tercih edilmesine neden olmuştur.

Acil Müdahale ve Tedavi Yöntemleri

Siyanür zehirlenmesi acil ve etkin müdahale gerektiren ciddi bir durumdur; hızla hareket edilmesi ve doğru ilk yardım uygulamalarının ardından profesyonel tıbbi müdahalenin yapılması hayati önem taşır.

İlk Yardım Önerileri

 • Kontaminasyon: Siyanürle kontamine olmuş kişinin güvenli bir bölgeye alınması ve kontamine giysilerinin çıkarılması gerekir.
 • Deri ve Göz: Deri ile temas etmiş siyanür varsa, bölge bol suyla yıkanmalıdır. Göze temas halinde ise, gözler en az 15 dakika boyunca akan su altında tutulmalıdır.

Profesyonel Müdahale

 • Antidot Kullanımı: Siyanür zehirlenmesi şüphesi varsa, antidot tedavisi için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu tedavi, siyanürün toksik etkilerini hızla nötralize edebilir.
 • Destekleyici Tedaviler: Oksijen verilmesi ve gerektiğinde solunum desteği sağlanması, vücut fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur.

Potasyum Siyanürün Yasal Durumu

Potasyum siyanürün satışı ve kullanımı, potansiyel tehlikeleri ve zehirlilik özellikleri nedeniyle dünya genelinde sıkı yasal düzenlemelere tabiidir.

Satış ve Dağıtım Politikaları

Potasyum siyanür, özellikle zehirlilik potansiyeli yüksek bir madde olduğundan, satışı ve dağıtımı sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Maddelere erişimin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği prensibi çerçevesinde, çoğu ülkede bu kimyasalın satışı ve edinilmesi için özel izinler ve lisanslar gereklidir. Potasyum siyanürle çalışmak isteyen kurum ve bireyler, ilgili sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uymalı ve yeterli güvenlik protokollerine sahip olduklarını kanıtlamalıdırlar.

İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması ile beraber online ortamda kimyasallara ulaşım kolaylaşmış olmakla birlikte, potasyum siyanür gibi tehlikeli maddelerin internet üzerinden kolaylıkla alınabilmesi konusunda çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Potasyum siyanürün, izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde edinilmesinin önlenmesi amacıyla, bu tür maddelerin internet üzerinden satışı pek çok ülkede yasaklanmıştır veya ciddi şekilde kısıtlanmıştır.

Potasyum Siyanür Dolaşımı ve Güvenlik

Potasyum siyanür, taşıma ve saklama koşulları bakımından özel dikkat gerektiren tehlikeli bir kimyasal olarak bilinir. Bu bölüm, potasyum siyanürün dolaşımı ve güvenliğiyle ilgili temel bilgileri içermektedir.

Ulaşım ve Saklama Koşulları

Potasyum siyanürün taşınması sırasında dikkatle hareket edilmesi gereken bir süreçtir. Öncelikle, bu kimyasalın taşınması için resmi düzenlemelere ve taşıma kurallarına uygunluk esastır. Saklama koşulları ise maddeyi nemden, güneş ışığından ve asidik ortamlardan koruyacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Uygun hava koşullarında ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.
 • Doğrudan teması önleyecek ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır.
 • Saklama alanları, gerektiğinde hızla müdahale edilebilecek şekilde kolay erişilebilir ve güvenlik açısından kontrol altında olmalıdır.

İnternet Üzerinden Satış

İnternet üzerinden potasyum siyanür satışı yapılırken, satıcıların katı yasal düzenlemelere uyması gerekmektedir. Müşteriler genellikle kredi kartı ödeme fişleri veya e-faturalar yoluyla ödemelerini gerçekleştirirler.

 • Satış işlemi sırasında alıcı ve satıcının kimlik bilgileri ve güvenlik protokolleri doğrulanmalıdır.
 • Kimyasal malzemelerin satışında, alıcının uygun kullanım şartlarına ve güvenlik önlemlerine dair bilgilendirilmesi gereklidir.
 • Satın alma işlemi tamamlandığında, müşterilere fatura ve taşıma belgeleri elektronik olarak ya da gerektiğinde fiziksel kopya olarak sağlanmalıdır.

Potasyum Siyanür ve Çevre

Potasyum siyanür, çevresel etkileri bakımından incelendiğinde, doğadaki varlığı kadar kullanım alanlarından kaynaklanan etkileri ile de dikkat çeker.

Doğada Bulunuşu ve Etkileri

Potasyum siyanür, doğada sınırlı olarak bulunan ancak endüstriyel faaliyetler sonucu çevreye yayılan bir bileşiktir. Bu bileşik, madencilik gibi insan kaynaklı faaliyetler sırasında kullanılır ve bu işlemler esnasında çevreye salınabilir.

Hayvanlar ve bitkiler: Bazı bitkiler, siyanür bileşiklerini doğal olarak üretir ve bu, ekosistemdeki hayvanlar için hem bir savunma mekanizması hem de zehirlilik riski oluşturabilir. Kiraz, badem, erik gibi meyvelerin çekirdeklerinde doğal olarak siyanür bulunur.

Etkileri: Çevreye salındığında, potasyum siyanür su ekosistemlerinde ve toprakta hızla çözünür ve canlı yaşamı için yüksek toksisite riski taşır. Bitkiler tarafından emilebilir ve hayvan yemi olarak kullanılan bitkisel ürünler üzerinden hayvanlara geçebilir.

Madencilik: Madencilikte kullanımı, özellikle altın çıkarımında, su kaynaklarını ve yakın çevrede bulunan kuru karbonları etkileyebilir. Siyanürün çevresel etkisi, madencilikten kaynaklanan atıkların uygun şekilde yönetilmemesi durumunda önemli bir sorun oluşturur.

Potasyum siyanürün çevredeki varlığı ve etkileri, insan faaliyetleri ve endüstriyel kullanım nedeniyle artmaktadır. Bu, karbon döngüsünü ve doğal habitatları etkileyebilecek önemli bir çevresel kaygı konusudur.

Potasyum Siyanür Kullanım Alanları

Potasyum siyanür, endüstriyel ve diğer pek çok alanda önemli kullanımlara sahiptir. Tehlikeli olmasına karşın, özel işlemler için gerekli bir bileşiktir.

Endüstriyel Süreçlerde Kullanım

Potasyum siyanür, özellikle altın madenciliği ve diğer soy metal çıkarma işlemlerinde önemli bir rol oynar. Madencilikte, cevherlerden altın ve diğer değerli metallerin ayrıştırılması için kritik bir bileşen olarak kullanılır. Elektro kaplama süreçlerinde, metal yüzeylerin korunması ve iyileştirilmesi için de yaygın bir tercihtir. Ayrıca, nikel ya da diğer metal yüzeylerin kaplanmasında da etkilidir.

 • Madencilik: Altın ve diğer değerli metal ekstraksiyonu
 • Elektro kaplama: Metal yüzeylerin estetik ve fonksionel niteliklerini artırma

Hayatın Diğer Alanlarındaki Kullanımları

Dışındaki diğer kullanım alanları arasında fotografik uygulamalar ve optik endüstri gelir. Fotografik uygulamalarda, baskı işlemlerinde fotoğrafçılık kimyasallarının bileşenleri arasında yer alabilir. Optik endüstride ise, lens üretiminde ve diğer optik bileşenlerin hazırlanmasında kullanılır.

 • Fotografik uygulamalar: Fotoğraf baskı işlemlerinde kimyasal olarak kullanılır
 • Optik endüstri: Lens üretimi gibi hassas işlemlerde önem taşır

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, sıkça sorulan bazı temel sorulara ve Potasyum Siyanür ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Potasyum siyanürün kullanım amaçları nelerdir?

Potasyum siyanür, özellikle altın ve diğer metallerin cevherlerinden ayrıştırılmasında kullanılır. Ayrıca kimyasal sentezde ve elektro kaplama gibi endüstriyel işlemlerde önemli bir rol oynar.

Potasyum siyanür satışa nerede bulabilirim?

Potasyum siyanür satın almak için, genellikle kimyasal madde sağlayan özel şirketlerle veya araştırma laboratuvarlarına malzeme tedarik eden firmalarla iletişime geçmek gerekir. Bu madde, tehlikeli olması nedeniyle kontrol altında satılmaktadır.

Potasyum siyanürün piyasadaki fiyat aralığı nedir?

Potasyum siyanürün fiyatı, satın alınan miktar, saflık derecesi ve tedarikçiye göre değişkenlik gösterebilir. Güncel fiyat bilgisi için doğrudan tedarikçilerle veya distribütörlerle iletişime geçmek en doğru bilgiyi sağlar.

Potasyum siyanür yapısında hangi elementler bulunur?

Potasyum siyanür, potasyum (K) ve siyanür iyonundan (CN-) oluşan inorganik bir bileşiktir. Siyanür iyonu, bir karbon (C) ve bir azot (N) atomundan meydana gelir.

Potasyum siyanür organik bir bileşik midir?

Hayır, potasyum siyanür organik bir bileşik değildir; bu, potasyum iyonları ve siyanür iyonlarından oluşan inorganik bir tuzdur.

Potasyum siyanürü laboratuvar ortamında nasıl üretebiliriz?

Laboratuvar ortamında potasyum siyanür üretimi, hidrosiyanik asitten (HCN) potasyum hidroksit (KOH) ile reaksiyona girerek gerçekleştirilir. Ancak bu reaksiyon oldukça tehlikelidir ve yüksek derecede zehirli gazların ortaya çıkışı sebebiyle sadece uygun güvenlik önlemlerine sahip profesyonel laboratuvar ortamlarında yapılmalıdır.

Potasyum Siyanürün Diğer İsimleri:

 • Potassium cyanide (K(CN))
 • Potassium cyanide
 • Feratox
 • Hydrocyanic acid, potassium salt (1:1)
 • MeSH ID: D011190