Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Potasyum İyodür

Potasyum İyodür Satış ve Tedariki

Potasyum İyodür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7681-11-0

Potasyum İyodür: Kullanım Alanları ve Faydaları

Potasyum iyodür, kimyasal formülü KI olan inorganik bir bileşiktir. Kimyasal endüstride ve tıpta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu madde, özellikle radyoaktif iyodun tiroid bezinde birikmesini önlemek için tıbbi olarak kullanılır. Hipertiroidi tedavisi ve tiroid bezini korumak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün Temel İlaçlar Listesi’nde yer alır.

Bu bileşik tablet veya sıvı formlarında mevcuttur ve kullanım dozu kişinin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tablet formunda, bölünebilir olan tabletler genellikle 65 mg veya 130 mg potasyum iyodür içerirken, sıvı formda 1 mililitrelik bir ölçekte 65 mg potasyum iyodür bulunmaktadır. Radyoaktif iyotla temas riski altındaki bireyler için önerilen doz genellikle 130 mg’dır.

Potasyum ve iyodür, insan sağlığı için hayati öneme sahip olan elementlerden ikisidir. Potasyum, vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında ve kasların, kalp ritminin ve sinir uyarılarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Aynı şekilde iyodür de, tiroid hormonlarının üretimi için gerekli olup, bu hormonlar metabolizmanın düzenlenmesi ve vücudun büyüme ile gelişiminde kritik görevleri yerine getirir.

Potasyum İyodür Kimyasal Özellikleri

Potasyum iyodür, önemli iyot kaynaklarından biri olan inorganik bir bileşiktir. Bunun temel özellikleri, endüstride ve medikal alanda onu kritik hale getirir.

Molekül Formülü

Potasyum iyodürün moleküler formülü KI‘dir ve potasyum ile iyot elementlerinden oluşur. Her bir molekülde bir potasyum (K) atomu ile bir iyot (I) atomu bulunur.

Erime ve Kaynama Noktası

 • Erime Noktası: Potasyum iyodür 660°C’de erir, bu özelliği onu çeşitli sıcaklık koşullarında stabil bir madde yapar.
 • Kaynama Noktası: Özellikle yüksek bir sıcaklık olan 1,330°C’de kaynar, bu da onu yüksek sıcaklıklarda işlenebilen bir malzeme haline getirir.

Çözünürlük

Potasyum iyodür suda yüksek çözünürlüğe sahiptir ve etanol gibi organik çözücülerde de çözünebilir. Bu özelliği onu çeşitli çözeltilerin hazırlanmasında kullanışlı kılar.

ÇözücüÇözünürlük
SuYüksek çözünürlük
EtanolDüşük çözünürlük

Fiziksel Görünüm

Oda sıcaklığında potasyum iyodür, renksiz veya beyaz renkte ve kristal yapısında bir tozdur. Ayrıca higroskopik özellik gösterdiğinden dolayı, nemli ortamlarda dikkatle saklanmalıdır.

Potasyum İyodür Kullanım Alanları

Potasyum İyodür, tıbbi, endüstriyel ve besin takviyesi alanlarında çeşitlilik gösteren kullanım amaçlarına sahiptir. Bu başlık altında ilgili kullanım alanları ve önemli uygulama noktaları hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Tıbbi Kullanım

Potasyum iyodür, özellikle tiroid bezinin korunmasında yaygın olarak kullanılır. Tablet formunda radyoaktif iyot maruziyetine karşı tiroid koruyucu olarak dağıtılabilen bu bileşik, radyasyon acil durumları sırasında önemli bir rol oynar. Kullanılan dozlar yetişkinler için farklılık gösterirken, çocuklar ve infants için önerilen dozlar daha düşüktür. Potasyum iyodür, tiroid bezine radyoaktif iyotun girişini engelleyerek tiroid kanseri riskini azaltabilir. Buna karşın, alerji veya allergic reactions oluşma ihtimali bulunmaktadır, bu sebeple uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır.

Endüstriyel Kullanım

Endüstriyel alanda potasyum iyodür, dezenfektanlar, ilaçlar ve bazı fotoğrafçılık kimyasalları gibi çok çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılır. Potasyum iyodür aynı zamanda, anorganik kimyasal bir bileşik (KI) olarak stabilitesi nedeniyle tercih edilir ve çoğunlukla sodyum iyodür alternatifine göre daha az higroskopik olduğu için kullanımı daha pratiktir.

Besin Takviyesi olarak Kullanım

İyodür beslenmemizdeki önemli bir element olup, özellikle ekmeklik buğdaydaki amino asit bileşiminde yer alır. Potasyum iyodür, iyot eksikliği olan veya iyot alımını güçlendirmek isteyen kişiler için diyet takviyelerinde kullanılır. Lugol’un iyodu gibi ürünlerde aktif bileşen olarak bulunur. Sadece uygun dozlarda alındığında faydalı olan bu bileşen, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sağlık Üzerinde Etkileri

Potasyum iyodür, özellikle tiroid fonksiyonlarını düzenlemek ve radyoaktif iyotun etkilerinden korunmak için kullanılan bir ilaçtır, fakat alerjik reaksiyonlar ve dozaja bağlı riskler de bulunmaktadır.

Tiroit Fonksiyonları

Potasyum iyodür, tiroid bezi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu madde, tiroid bezinin içindeki iyot konsantrasyonunu artırarak tiroid hormonlarının üretimini destekler. Özellikle radyoaktif iyota maruz kalma durumlarında, tiroid kanseri riskini azaltmak için kullanılır. Tiroit fonksiyonlarının dengelenmesinde, yeterli potasyum iyodür alımı beslenme yoluyla sağlanabilir.

Alerjik Reaksiyonlar

Bazı bireyler iyodüre karşı alerjik reaksiyon gösterebilir ve bu durum ciltte döküntü, kaşıntı ve anjiyoödeme neden olabilir. Ayrıca, daha ciddi reaksiyonlarda bronkospazm veya ürtiker görülebilir. İyot alerjisi olan kişilerde potasyum iyodür kullanımı önerilmez.

Hipertiroidi ve Hipotiroidi Riski

Potasyum iyodürün dozu çok iyi ayarlanmalıdır çünkü hem fazla hem de az alımı tiroit sağlığını olumsuz etkileyebilir. Hipotiroidi veya hipertiroidi riskini azaltmak için doktor tavsiyesine uygun şekilde kullanılmalıdır. Hipotiroidizm, tiroit bezinin yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkarken, hipertiroidizm aksine tiroit hormonu aşırı üretimine işaret eder.

Çocuklarda Kullanım

Çocuklar ve özellikle bebekler, potasyum iyodür dozajına özellikle dikkat edilmesi gereken gruplardır. Çocukların salivary glands (tükürük bezleri) ve diğer dokularının hassasiyeti nedeniyle dozajın dikkatli bir şekilde ayarlanması ve mümkünse doktor gözetimi altında gerçekleştirilmesi önemlidir. Yenidoğan ve bebeklerde tiroid fonksiyonları kritik gelişim evrelerinde olduğu için, bu yaş grubunda iyodür kullanımı çok daha kontrollü olmalıdır.

Reaksiyonlar ve Etkileşimler

Potasyum iyodür, çeşitli kimyasal bileşiklerle reaksiyona girebilir ve bu reaksiyonlar sonucunda hem istenen hem de istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. İlaç olarak kullanıldığında diğer ilaçlarla etkileşimi de dikkatle incelenmelidir.

Organik Bileşikler ile Reaksiyonlar

Potasyum iyodür, bazı organik bileşiklerle reaksiyona girerek koruyucu olarak kullanılabilir. Bu tür bileşikler arasında sitrik asit gibi organik asitler bulunur. Ayrıca amino asitlerle birleştiğinde, potasyum iyodür kristal yapısını koruyarak stabil bir yapı oluşturabilir. Bu tip reaksiyonlar farmasötik ve gıda endüstrisinde önem taşır.

İnorganik Bileşikler ile Reaksiyonlar

Potasyum iyodür inorganik bileşiklerle de farklı reaksiyonlar gösterebilir. Örneğin, amonyak ile belirli koşullar altında reaksiyona girerek kompleks iyodürler oluşturabilir. Bunun yanı sıra, potasyum hidroksit veya karbonatlar gibi bazik bileşikler ile reaksiyona girdiğinde alkalik ortamda stabilitesini korumasına yardımcı olacak bileşenler oluşturabilir.

Diğer İlaçlarla Etkileşimi

Potasyum iyodür diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Böyle bir etkileşim, ilacın etkinliğini azaltabilir veya yan etkileri artırabilir. Özellikle, ciltteki döküntülere (rash) yol açabilecek ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu durum dikkate alınmalıdır. Herhangi bir ilaç ile birlikte potasyum iyodür kullanımı öncesinde, bir sağlık uzmanının rehberliği şarttır.

Kimyasal Özellikler

Potasyum iyodür, kimyasal formülü KI olan inorganik bir bileşiktir. Genellikle renksiz ya da beyaz kristalin toz formunda bulunur ve higroskopik özellik göstermez.

CAS Numarası

Potasyum iyodür için kimyasal soy isim kodu CAS Numarası: 7681-11-0‘dır. Bu numara, Potasyum iyodür’ün dünya çapında tanımlanmasını sağlayan benzersiz bir referanstır.

Diğer Kimyasal Veri Tabanları

Potasyum iyodür, kimyasal maddeler için kurulan çeşitli veritabanlarında aşağıdaki kimlikleyicileri kullanarak geniş bir bilgiye sahiptir:

 • ChemSpider ID: 4709
 • Chembl ID: CHEMBL1141
 • DrugBank ID: DB06715
 • ECHA InfoCard ID: 100.028.782
 • KEGG ID: D01016
 • PubChem CID: 4875
 • UNII: 1C4QK22F9J
 • ChEBI: CHEBI:8346

Bu veri tabanları, Potasyum iyodür’ün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri hakkında birikmiş bilimsel bilgiyi içerir ve bu maddenin tıbbi, endüstriyel ve çevresel kullanımları ile ilgili araştırmalar için kullanılır.

Endüstriyel Üretim ve Saflaştırma

Potasyum iyodür endüstriyel olarak önemli bir inorganik kimyasaldır ve üretimi, elde edilen ürünün saflığını büyük oranda etkileyecek süreçlerle gerçekleştirilir.

Üretim Süreci

Potasyum iyodür, yaygın olarak iyot’un potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi ile reaksiyona girmesi sonucu üretilir. Başlangıçta, reaksiyon karışımı stabil bir şekilde kristal formunu alana kadar özenle izlenir ve kontrol edilir. Bu süreç, ChemSpider referans numarası 4709 olan bileşiğin özelliklerine uygun olarak dikkatlice yönetilir.

 • Reaktiflerin karışımı
 • Reaksiyon kontrolü
 • Kristalizasyon

Saflaştırma Yöntemleri

Elde edilen potasyum iyodür kristalleri saf değildir ve çeşitli saflaştırma yöntemleri uygulanarak arzu edilen saflık seviyesine ulaştırılır. Saflaştırma işlemi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Kristallerin çözündürülmesi
 2. Katı ve sıvının ayrıştırılması
 3. Saflaştırılmış kristallerin elde edilmesi

Bu işlemler sırasında kirliliklerden arındırılmış potasyum iyodür, farmasötikten fotografiye kadar değişen uygulamalarda kullanılmak üzere hazır hale getirilir.

Uygulama ve Güvenlik Talimatları

Potasyum iyodür, özellikle tıbbi dozaj, acil durum prosedürleri ve alınması gereken önlemler konusunda dikkatli bir kullanımı gerektirir.

Tıbbi Kullanımda Dozaj

Potasyum iyodür, genellikle tablet formunda ve doktor reçetesiyle verilen dozlarda kullanılır. Solunum yollarındaki mukusu yumuşatmak ve çözümlemek amacıyla kullanılan potasyum iyodür, astım, kronik bronşit ve amfizem gibi akciğer problemlerinde nefes almaya yardımcı olmak için reçete edilebilir.

 • Yetişkinler için tipik doz: Günde 2 ila 4 tablet (tablet başına belirli miligramda)
 • Çocuklar için doz: Doktor gözetiminde ve yaşa göre ayarlanmalı

Acil Durum Prosedürleri

Radyoaktif iyot sızıntısının olduğu radyasyon acil durumlarında, potasyum iyodür tiroid bezini radyoaktif iyottan korumak için kullanılır. İyodür, tiroid bezindeki iyot reseptörlerini doyurarak, radyoaktif iyotun tiroid bezine bağlanmasını engeller.

 • Acil kullanım dozajı: Belirli bir mikrogram/kilogram oranına göre, yetkililer tarafından yayınlanan talimatlara uygun olmalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Potasyum iyodür kullanırken alerjik reaksiyonlar, gastrointestinal rahatsızlıklar ve iyoda özgü yan etkiler gibi çeşitli riskler söz konusu olabilir. Tiroid hastalığı olan bireyler ve iyoda karşı aşırı duyarlılık durumları, özel önlemlerin alınmasını gerektirebilir.

 • Alerjik reaksiyonlar: Alerji belirtileri gösteren kullanıcılar derhal tıbbi yardım almalıdır.
 • Gastrointestinal rahatsızlıklar: Bulantı, kusma veya karın ağrısı gibi belirtiler yaşanabilir ve bu durumda dozajın ayarlanması gerekebilir.
 • Diğer önlemler:
  • Doktor kontrolünde kullanım
  • İyoda duyarlı kişilerde dikkatli kullanım
  • Tiroid durumu önceden değerlendirilmeli

Depolama ve İstikrar

Potasyum iyodür, uygun depolama koşulları ve dikkatle takip edilen raf ömrü ile stabilitesini koruyan bir kimyasal bileşiktir. Higroskopik özellik göstermesi, nem kontrolünü önemli bir unsur haline getirmektedir.

Depolama Koşulları

Potasyum iyodür, doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan kaçınarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Higroskopik bir madde olduğu için nem oranının düşük tutulmasına özen gösterilmelidir; aksi takdirde madde nem çekerek bozulabilir. Kapının sıkıca kapatılması, iyodürün havayla olan temasını azaltarak kalitesinin korunmasına yardımcı olur.

 • Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığı (yaklaşık 20°C) tercih edilir.
 • Nem Oranı: Düşük nem oranı esastır.

Raf Ömrü ve Bozulma

Potasyum iyodürün raf ömrü, üretildiği tarihten itibaren genellikle iki ila beş yıl arasında değişir. Raf ömrünün sonuna doğru, potasyum iyodür renk değişimi gösterebilir veya etkinliğini yitirebilir. Ürünün ambalajında belirtilen son kullanma tarihi daima kontrol edilmeli ve bu tarihten sonra kullanımdan kaçınılmalıdır.

 • Raf Ömrü:
  • Genellikle 2-5 yıl arası
  • Ürün ambalajında belirtilen son kullanma tarihini kontrol edin

Potasyum iyodür, döküldüğünde ciltte döküntüye (rash) sebep olabilecek bir madde olduğundan, dökülmelerin önlenmesi için ambalajın güvenli bir şekilde saklanması gereklidir. Bozulmuş veya rengi değişmiş iyodür kullanılmamalıdır.

Çevresel Etkiler ve Atık Yönetimi

Potasyum iyodür, çeşitli endüstriyel faaliyetlerde kullanılan ve atık yönetimi hususunda özen gerektiren bir kimyasaldır. Çevre üzerindeki etkileri ve atık yönetimi, özellikle sanayi atıkları ve radyoaktif kirlilikle mücadelede önem arz etmektedir.

Sanayi Atıklarında İyodür Yönetimi

Sanayide kullanılan iyodür, atık su ve katı atıklar aracılığıyla çevreye karışabilir. Potasyum iyodür içeren sanayi atıklarının uygun şekilde yönetilmesi, çevresel zararı minimuma indirmek için kritiktir. Atık yönetimi süreçleri şunları içerir:

 • Konsantre Atık Yönetimi: Yüksek konsantrasyonda iyodür içeren atıklar, özel arıtma tesislerinde işlenir.
 • Düşük Konsantre Atık Yönetimi: Çevreye zarar vermeden doğal yollarla bertaraf edilmek üzere düşük konsantrasyonlu iyodür atıkları, ayrıştırılır ve mümkünse geri dönüştürülür.

Radyoaktif Kirlilikle Kullanım

Potasyum iyodür, nükleer enerji santrallerindeki radyoaktif iyot serbest bırakılmasının olası etkilerine karşı bir koruyucu önlem olarak kullanılmaktadır. Radyoaktif sızıntı durumunda, potasyum iyodür çevredeki canlılar üzerindeki olumsuz radyoaktif etkileri azaltmaya yardımcı olur.

 • Radyoaktif İyot Emniyeti: Potasyum iyodür tabletleri, insanların tiroitlerindeki iyot alımını doyurarak, radyoaktif iyotun vücutta birikmesini engeller.
 • Çevresel Koruma Tedbirleri: Radyoaktif sızıntı olduğunda, çevresel etkileri azaltmak için potasyum iyodür hızla dağıtılır ve kullanılır.

Her iki durumda da, potasyum iyodürün kullanımı, çevre sağlığı ve canlılar üzerindeki olası zararları azaltmak için dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Potasyum iyodür ile ilgili sıkça sorulan soruları ve net cevaplarını içermektedir.

Potasyum iyodürün kullanım amaçları nelerdir?

Potasyum iyodür, mukusu gevşetmek ve öksürüğe yardımcı olmak için kullanılan bir tuz türüdür. Astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişiler için tercih edilir.

Potasyum iyodür formülü nedir?

Potasyum iyodürün kimyasal formülü KI’dır. Bu, potasyum (K) iyonu ve iyodür (I) iyonundan oluşan inorganik bir bileşiktir.

Potasyum iyodür nasıl hazırlanır?

Potasyum iyodür, laboratuvar koşullarında hidroiyodik asidin potasyum tuzu olarak üretilir. Ticari olarak iyotun önemli bir bileşiği olarak işlenir.

Potasyum iyodürün molekül ağırlığı kaçtır?

Potasyum iyodürün molekül ağırlığı yaklaşık 166 g/mol’dür.

Potasyum iyodür hapları eczanede bulunur mu?

Evet, potasyum iyodür hapları ilaç olarak kullanıldığından, çeşitli dozajlarda ve paketlerde eczanelerde bulunabilir.

Potasyum iyodürün sağlığa faydaları var mıdır?

Potasyum iyodür, bazı sağlık koşullarında, özellikle solunum rahatsızlıklarında faydalıdır ve tiroidin iyot ihtiyacını karşılamak için diyet takviyesi olarak da kullanılabilir. Ancak, alerji ve tiroid ile ilgili yan etkileri olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

Potasyum İyodürün Diğer İsimleri:

 • Potassium iodide (KI)
 • K1-N
 • Potassium monoiodide
 • Knollide
 • Asmofug E
 • Kaiod
 • Pherajod
 • Potassium iodide
 • Ceoiodin
 • Antistrumin
 • Iodostin
 • Jodid
 • Thyrojod
 • Thyro-Block
 • NSC 77362
 • Kalium iodidum
 • Zeoiodine
 • Iod-active
 • Iodomarin
 • iOsat
 • SSKI
 • ThyroSafe
 • ThyroShield
 • Iosat
 • thyroshield
 • IOsat
 • S 5070
 • MeSH ID: D011193