Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Monoamonyum Fosfat

Monoamonyum Fosfat Satış ve Tedariki

Monoamonyum Fosfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7722-76-1

Monoamonyum Fosfat: Gübre Endüstrisindeki Rolü ve Kullanımı

Monoamonyum fosfat (MAP), amonyum dihidrojen fosfatın (ADP) yaygın ismi olup, kimyasal formülü (NH₄)(H₂PO₄) şeklindedir. Fosforik asitin amonyum tuzu olarak bilinen bu bileşik, katı beyaz bir toz formunda olup hem tarım sektöründe hem de yangın söndürücülerde kullanılan önemli bir kimyasaldır. Tarım alanında gübre olarak değerlendirilen bu madde, bitkiler için gerekli olan azot ve fosfor elementlerini sağlamada hayati bir role sahiptir.

Monoamonyum fosfatın üretimi genellikle amonyak ve fosforik asit reaksiyona sokularak gerçekleşir. Gübre endüstrisinde katı gübrelerin temel bileşenlerinden biri olarak yer alan MAP, yüksek fosfor içeriği nedeniyle özellikle kök gelişimini destekleyen bir gübre olarak tercih edilir. Ayrıca optik ve elektronik endüstrilerde de çeşitli uygulamaları bulunmaktadır.

Monoamonyum fosfatın kullanımı sadece tarım sektörü ile sınırlı kalmaz, yangın söndürücülerin yapımında da etkin bir madde olarak karşımıza çıkar. Yangını bastıran ve yayılmasını önleyen özellikleri sayesinde, MAP bazlı yangın söndürücüler özellikle elektrik yangınları gibi özel durumlarda tercih edilmektedir. Yüksek sıcaklıklarla karşılaştığında fosfat köpüğü oluşturarak yangın üzerinde bariyer görevi görür, bu sayede hem yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olur hem de yangının yeniden başlamasını engeller.

Monoamoniyum Fosfat Kimyası

Monoamoniyum fosfat, fosfor ve azot içeren önemli bir kimyasal bileşiktir ve tarımda gübre olarak geniş çapta kullanılır.

Kimyasal Özellikler

Monoamoniyum fosfat, NH₄H₂PO₄ kimyasal formülüne sahiptir. Fosfor unsurunun bir amonyak molekülü ile reaksiyonu sonucu oluşan bu bileşik, fosforik asidin amonyum tuzu olarak bilinir ve suda çözünür bir yapıya sahiptir. Monoamoniyum fosfatın erime noktası yaklaşık 190°C civarındadır ve bu sıcaklık aşılınca ayrışmaya başlar. Ayrıca, güçlü bir asit olan fosforik asit ve azotun amonyak formunda birleşmesinden meydana gelir. Kristal yapıda olup, genellikle beyaz renkte bir katıdır.

Üretim ve Sentez

Monoamoniyum fosfat, fosforik asidin amonyak ile nötrleştirilmesi yoluyla sentezlenir. Bu süreçte, aşağıdaki kimyasal reaksiyon gerçekleşir:

H₃PO₄ + NH₃ → NH₄H₂PO₄

Bu reaksiyon sırasında, fosforik asitin (H₃PO₄) amonyak (NH₃) ile tepkimeye girmesiyle monoamoniyum fosfat (NH₄H₂PO₄) elde edilir. Reaksiyon, sıvı fazda gerçekleşir ve genellikle yüksek saflıkta bir ürün elde edilmesi amaçlanır. Elde edilen katı, kristalimsi beyaz toz formunda monoamoniyum fosfat, direkt olarak tarımsal gübre olarak kullanıma uygun hale getirilir veya diğer gübre bileşenleri ile karıştırılarak formüle edilir. ElementRef:>”>[Kimya Chemex].

Monoamoniyum fosfat ayrıca, silikon tabanlı optik ve elektronik bileşenlerde kullanımıyla da önem taşır. Bu bileşik fosfor elementini silikon yarı iletkenlerin yüzeyine yerleştirmek için kullanılır ve böylece elektronik cihazlarda temel işlevler gören yarı iletken katmanlar oluşturulabilir.

Monoamoniyum Fosfat Kullanımları

Monoamoniyum fosfat, adından da anlaşılacağı üzere, tarımda gübre olarak ve yangın söndürme ekipmanlarının üretiminde vazgeçilmez bileşenler arasında yer alır.

Tarım ve Gübreleme

Monoamoniyum fosfat, amonyum dihidrojen fosfat olarak da bilinir ve güçlü bir gübre bileşenidir. Genellikle MAP kısaltması ile anılan bu kimyasal bileşik, bitki besin maddeleri açısından zengin bir fosfat ve azot kaynağı sağlar. MAP, tarımsal gübre formlarında sıklıkla NPK (Azot, Fosfor, Potasyum) oranlarına dahil edilir. Bu gübre, özellikle fosfor ihtiyacı yüksek olan tarım alanlarında ve bitki büyümesini desteklemek amacıyla kullanılır.

 • Azot İçeriği: Genellikle düşük bir azot oranına sahip olan MAP, toprağın hızla kullanabileceği formda azot sağlar.
 • Fosfor İçeriği: Yüksek fosfor içeriği, bitkilerin kök gelişimine ve olgunlaşmasına yardımcı olur. Fosfor, çimlerin ve tarım ürünlerinin sağlıklı kalmasında kritik bir role sahiptir.

Yangın Söndürme Ekipmanları

Monoamoniyum fosfat, yangın söndürme ekipmanlarında kullanılan ABC tozu olarak adlandırılan kuru kimyasal bir maddenin ana bileşenlerinden biridir. Kuru kimyasal yangın söndürücülerde yer alan bu bileşen, özellikle elektrik yangınlarını da dahil olmak üzere birçok yangın sınıfına karşı etkilidir.

 • Yangın Tipi: Monoamoniyum fosfat, A, B ve C sınıfı yangınlar için uygundur; yani katı maddelerin, sıvı veya gaz yakıtların ve elektrik yangınlarının söndürülmesinde kullanılır.
 • Etki Mekanizması: Yangın söndürme esnasında, MAP yangın üzerine serpildiğinde alevlerle temas eder ve bir karbon tabakası oluşturarak oksijenin alevlere ulaşmasını engeller. Böylece yangının daha fazla büyümesini ve yayılmasını önler.

Monoamoniyum fosfatın bu iki ana kullanım alanı, bileşiğin tarımsal ve endüstriyel önemini net bir şekilde ortaya koyar.

Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Monoamonyum fosfat, kimyasal özellikleri yanı sıra fiziksel ve mekanik özellikleriyle de endüstriyel uygulamalarda çeşitli amaçlar için tercih edilmektedir. Renksiz bir yapıda olan bu kimyasal madde, hem granül gübre formunda hem de optik ve elektronik uygulamalarda kullanılabilirlik gösterir.

Malzeme Formları

Monoamonyum fosfat, çoğunlukla granüler gübre formunda bulunur ve renksizdir. Kristal yapıda büyümek için kullanılabilecek özelliğe sahip olması, tarımsal uygulamaların yanı sıra laboratuvar ortamında da tercih edilmesinin nedenlerindendir.

Çözünürlük ve Optik Özellikler

Monoamonyum fosfatın suda çözünürlüğü yüksektir ve bu özellik, gübrelerin toprak tarafından emilimini kolaylaştırır. Ayrıca, optik özellikler açısından önem taşır ve elektronik cihazlarda, özellikle optik alanlarda kullanılır. Renksiz yapıda iğne benzeri kristallerin, çeşitli optik materyallerde ve elektronik bileşenlerin üretiminde kullanımı yaygındır.

Monoamoniyum Fosfatın Yönetimi ve Güvenliği

Monoamoniyum fosfat, yangın söndürme ve gübre endüstrisi için önemli bir bileşendir. Bu kimyasalın saklanması ve taşınması, potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurarak dikkatli şekilde yönetilmelidir.

Saklama ve Taşıma

Monoamoniyum fosfat, neme ve sıcağa maruz kalmadığı sürece stabil bir bileşiktir. Saklama koşulları, ürünün bozulmasını önleyecek şekilde nemden uzak, serin ve kuru ortamlarda olmalıdır. Taşıma işlemi sırasında ise aşırı sarsıntı ve darbelerden kaçınılmalıdır.

 • Uygun Saklama Koşulları:
  • Nem oranı düşük ortamlar
  • Serin ve kuru alanlar
  • Doğrudan güneş ışığından kaçınılması
 • Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  • Kapalı ve sağlam ambalajlar
  • Aşırı sarsıntı ve darbelere karşı önlem
  • Ürünün etiketlenmesi ve uygun işaretlenmesi

Güvenlik Önlemleri

Monoamoniyum fosfatın kullanımında güvenlik açısından temel önlemler alınmalıdır. Kimyasalla çalışırken gözlük, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, solunum yolları ve cilt üzerinde olası tahriş riskini azaltır.

 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar:
  • Gözlük: Kimyasal sıçramalara karşı göz koruması sağlar.
  • Eldivenler: Deriye doğrudan teması engelleyerek tahriş olasılığını düşürür.
  • Maske/Toz maskesi: Solunum yolu tahrişini ve fosforik asit buharının solunmasını önler.

Yangın güvenliği açısından monoamoniyum fosfatın alev almasına karşı yangın söndürme ekipmanları erişilebilir olmalıdır. İlk müdahale ekiplerinin, bu kimyasalı içeren yangınlarda özel prosedürlere hazırlıklı olması ve yangın söndürme ekipmanları kullanırken uygun talimatları takip etmeleri gerekmektedir.

 • Yangın Güvenlik Önlemleri:
  • Yangın söndürme ekipmanlarının kolayca erişilebilir olması
  • Kimyasal yangınlarına müdahalede kullanılacak özel ekipmanlar
  • Eğitilmiş ve bilgilendirilmiş ilk müdahale ekipleri

Tarımsal Uygulamalarda Monoamoniyum Fosfat

Monoamoniyum fosfat (MAP), tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olan etkili bir fosfor (P2O5) ve azot (N) kaynağıdır. Bitki büyümesi ve verimliliği destekleyerek, toprak sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlar.

Bitki Büyümesi ve Verimlilik

Monoamoniyum fosfat, içerdiği fosfor (P) bileşeninin bitkilerin enerji transferi, fotosentez ve hücre bölünmesi gibi temel süreçlerine katkıda bulunmasıyla bilinir. Fosfor, bitkilerin kök gelişimini teşvik eder ve genç bitkilerin sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur. Ayrıca, MAP içerdiği azot (N) sayesinde protein sentezi ve klorofil oluşumu gibi önemli bitki işlevlerini destekler. MAP’in katkısıyla, bitkiler su ve besin maddelerini daha verimli kullanabilir. Tarımda kullanılan MAP genellikle susuz ya da sulu solüsyonlar şeklinde ve çoğunlukla sıvı süspansiyon gübreleri olarak uygulanır. Bu tip gübreler, toprak içerisinde homojen bir şekilde dağılarak bitkilerin fosfor ve azotu etkin bir şekilde almalarına imkan tanır.

 • Uygulama:
  • Miktar: Genellikle dekara 50-100 pound arası kullanılır.
  • Zamanlama: Bitkilerin gelişim evrelerine göre uyarlanır.

Toprak Sağlığı ve İşleme

Monoamoniyum fosfat, granül formunda toprağa kolayca uygulanabilir ve iyi bir çözünürlük profiline sahiptir. Bu özellikler, toprağın işlenmesini kolaylaştırır ve toprak sağlığına olumlu katkılarda bulunur. MAP, ayrıca toprakta mevcut pH seviyelerinin tamponlanmasına yardımcı olabilir, bu sayede asidik ya da bazik toprakların düzeltilmesinde etkili bir rol oynar. MAP, toprağa uygulandığında bitkinin ihtiyaç duyduğu fosfor ve azot besinlerini hızlı bir şekilde sağlayarak, büyümelerine ve dolayısıyla tarımsal verimin artmasına olanak tanır.

 • Toprak Uygulaması:
  • Tillage: Etkili toprak işleme ile MAP daha iyi karıştırılır ve toprağın besin maddeleri kapasitesi artırılır.
  • Granülasyon: Gübrelemede kullanılan granül büyüklüğü bitkilerin alabileceği besin miktarını ve toprağın besin madde tutma kapasitesini etkiler.

Ek Bilgiler

Monoamonyum fosfat, bilimsel literatür ve endüstriyel uygulamalar için önemli bir referans kaynağıdır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler, saygın yayınlar ve rehberler aracılığıyla erişilebilir ve doğrulanabilir.

CRC Basım Referansları

CRC Basımı tarafından yayımlanan “CRC Handbook of Chemistry and Physics” (Kimya ve Fizik El Kitabı), monoamonyum fosfatın kimyasal özellikleri, termodinamik değerleri ve kullanım alanları hakkında kapsamlı bilgiler içerir. Bu eser, akademik ve profesyonel çevreler tarafından güvenilir bir kaynak olarak kabul edilir.

 • Kimyasal Formül: NH₄H₂PO₄
 • Molekül Ağırlığı: 115.03 g/mol
 • CAS Numarası: 7722-76-1

Bu bilgiler, araştırmacıların ve endüstri profesyonellerinin, monoamonyum fosfatla ilgili karşılaştığı sorulara spesifik cevaplar bulmasına olanak tanır.

Kimya ve Fizik El Kitabı

“Kimya ve Fizik El Kitabı”, monoamonyum fosfatın fiziksel ve kimyasal özelliklerini dizine eklemiştir. Özellikle fosfat gübrelerinin üretimi, yangın söndürücü bileşenleri ve optik/electronik alanındaki uygulamaları ile ilgili verileri sağlar.

 • Erime Noktası
 • Kaynama Noktası
 • Çözünürlük

Bu rehber, kullanıcıların monoamonyum fosfatın laboratuvar veya sanayi ölçeğinde kullanımına dair sağlam bilgi tabanına erişimini sağlar ve uygulamalı bilimi destekler.

Ürün Geliştirme ve Yenilikler

Monoamonyum fosfat (MAP), tarım ve endüstriyel uygulamalarda yoğun olarak gözlemlenen bir kimyasalın sürekli evriminin ve iyileştirilmesinin bir örneğidir. Araştırma ve geliştirme çabaları artan verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ilerlemektedir.

Araştırma Alanları

Araştırmacılar, MAP üretiminin verimliliğini artırmayı amaçlayan çeşitli yöntemler üzerinde çalışmaktadırlar. Boru-çapraz reaktör teknolojisinin kullanımı, reaksiyon kinetiğini hızlandırarak MAP sentezinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca, yeşil kimya omurgası üzerine, azalan çevresel etkilerle MAP üretimi için yenilikçi yöntemler araştırma ve geliştirmenin odağını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, atık miktarını azaltmayı ve enerji tüketimini düşürmeyi hedeflemektedir.

Yeni Malzemeler ve Uygulamalar

Yenilikçi malzemelerin ve uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi, MAP’nin etkinliğini artırırken kullanım alanlarını genişletmektedir. Örneğin, yeni malzemeler kullanılarak, MAP’nin suyla eriyebilirliği artırılmış ve böylece sulama tekniklerinde daha verimli bir kullanım sağlanmıştır. Bu durum, tarım sektöründe büyüme potansiyelini artıran bir faktör haline gelmiştir.

MAP’nin özellikle hayvan yemlerine katkı maddesi olarak kullanımı, yüksek saflıkta olmasının sağladığı avantajlarla ön plandadır. Ayrıca, yangın söndürücülerden optik ve elektronik bileşenlere kadar geniş bir yelpazede yenilikçi uygulamalar ile bu kimyasalın önemi artmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Monoamonyum fosfat, genellikle tarım ve endüstriyel uygulamalarda karşılaşılan önemli bir kimyasaldır. Bu bölüm, bu kimyasalın özellikleri, kullanım alanları ve güvenlik konularına dair merak edilen soruları yanıtlamaktadır.

Monoamonyum fosfatın genel özellikleri nelerdir?

Monoamonyum fosfat, beyaz kristalimsi bir toz formundadır ve kimyasal formülü (NH4)H2PO4’tür. Ağırlıkça %12 nitrojen (N) ve %61 fosfor pentaoksit (P2O5) içerebilir, bu da gübre olarak kullanıldığında toprağı zengin bir nitrojen ve fosfor kaynağı sağlar.

Monoamonyum fosfat nasıl kullanılır ve nerelerde tercih edilir?

Bu madde, ağırlıklı olarak tarımda, özellikle de fosfor gereksinimi yüksek olan bitkiler için gübre olarak kullanılır. Fosfor bitki gelişimi için kritik bir elemandır ve kök gelişimi, çiçeklenme ve meyve verimliliği üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Monoamonyum fosfatın yangın söndürme sistemlerindeki rolü nedir?

Monoamonyum fosfat, yangın söndürme tozları içinde aktif bir bileşen olarak rol alır. Alevlerin yayılmasını önleyerek yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Monoamonyum fosfatın potansiyel zararları neler olabilir?

Doğru kullanıldığında monoamonyum fosfat genellikle güvenlidir. Ancak aşırı kullanımı toprağın kimyasını bozabilir ve su yollarına zarar verebilir. Uygun olmayan depolama koşulları insan sağlığı için risk oluşturabilir.

Monoamonyum fosfatın fiyat aralığı ve satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Monoamonyum fosfatın fiyatı tedarik, talep ve ambalaj boyutlarına göre değişiklik gösterir. Satın alma sırasında ürünün saflığı ve ambalajın standartlara uygunluğuna dikkat edilmesi önerilir.

Monoamonyum fosfat ve triamonyum fosfat arasındaki farklar nelerdir?

Monoamonyum fosfat ve triamonyum fosfat arasındaki temel fark bileşenlerinde yatmaktadır. Monoamonyum fosfat (NH4)H2PO4 formülüne sahipken, triamonyum fosfat daha yüksek amonyum içeriğine ve farklı kimyasal yapıya sahiptir. Her iki bileşik de farklı tarımsal gereksinimler için tercih edilir.

Monoamonyum Fosfatın Diğer İsimleri:

 • Phosphoric acid, ammonium salt (1:1)
 • Phosphoric acid, monoammonium salt
 • Ammonium biphosphate
 • Monoammonium phosphate
 • Monobasic ammonium phosphate
 • Ammonium phosphate (NH4H2PO4)
 • Ammonium phosphate
 • Ammonium dihydrogen phosphate
 • Ammonium dihydrogen orthophosphate
 • Monoammonium orthophosphate
 • Ammonium dihydrophosphate
 • Monoammonium hydrogen phosphate
 • Monoammonium dihydrogen phosphate
 • Monoammonium acid phosphate
 • Ammonium monobasic phosphate
 • Ammonium diacid phosphate
 • Monoammonium dihydrogen phosphate ((NH4)H2PO4)
 • VTI 57
 • Ammonium monobasic phosphate (NH4H2PO4)
 • Dihydrogen ammonium phosphate
 • Ammonium dihydrogen phosphate ((NH4)H2PO4)
 • Ammonium primary phosphate
 • Monoammonium dihydrogen orthophosphate
 • ABC
 • ABC (fire extinguisher)
 • Furex 770
 • Ammonium hydrogen phosphate ((NH4)H2PO4)
 • ADP
 • ADP (filter)
 • Ammonium orthophosphate monobasic
 • MAP-B
 • PoliFAM NP 1452
 • P-FKChS 2
 • Feniks AVS 70
 • Feniks AVS 40
 • Vekson AVS 25
 • Vekson AVS 30
 • Vekson AVS 50
 • Rongchuang P 501
 • P 501
 • Phos-Chek MVP-Fx