Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Metilen Klorür

Metilen Klorür (Diklorometan) Satış ve Tedariki

Metilen Klorür (Diklorometan) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

75-09-2

Metilen Klorür Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Metilen klorür, organik kimyada diklorometan veya metilen klorit olarak da bilinen CH2Cl2 formülüne sahip bir organoklorür bileşiğidir. Bu renksiz, uçucu sıvı genellikle hoş bir aroma barındırır ve yaygın olarak çözücü olarak kullanılır. Polar olmasına rağmen su ile direkt olarak karışmaz ancak birçok organik çözücü ile kolayca karışabilen özelliktedir. Endüstriyel ve laboratuvar ortamlarında, özellikle organik sentezlerde, boyaların çıkarılmasında veya plastik üretim süreçlerinde etkili bir çözücü olarak tercih edilir.

Metilen klorürün kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Birçok organik bileşiği çözebilme kapasitesine sahip olması bu maddenin farmasötik sanayiden gıda teknolojisine, boya ve vernik endüstrisinden metal yüzey temizliğine kadar geniş bir kullanım spektrumuna sahip olmasını sağlar. Güçlü çözme özellikleri, maddenin bu alandaki tercih sebebi olmasının yanı sıra, metilen klorürün insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri de dikkatlice değerlendirilmelidir.

Güvenlik açısından, metilen klorür ile çalışırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması, maruz kalınan buharın sınırlandırılması ve çalışma alanlarının yeterince havalandırılmasının önemi büyüktür. Çünkü bu madde, yüksek konsantrasyonlarda solunduğunda insan sağlığı için zararlı olabilir. Endüstriyel kullanım dışında, metilen klorür doğal olarak okyanuslarda, bataklıklarda ve orman yangınları gibi olaylarda iz miktarlarda oluşabilir; ancak en yaygın kaynak, antropojenik, yani insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan emisyonlardır.

Kimyasal Özellikler

Metilen Klorür, yüksek uçuculuk ve çeşitli kullanım alanlarına sahip önemli bir organik çözücüdür. Aşağıda bu kimyasalın belirli özelliklerini detaylandıran alt başlıklar bulunmaktadır.

Moleküler Ağırlık

Moleküler Ağırlık: Metilen Klorür’ün moleküler ağırlığı 84.93 g/mol’dür.

Kimyasal Yapı

Kimyasal Formül: CH2Cl2

Fiziksel Özellikler

 • Görünüm: Renksiz, uçucu sıvı
 • Yoğunluk: 1.33 g/cm3
 • Erime Noktası: -96.7 °C
 • Kaynama Noktası: 39.6 °C
 • Çözünürlük (suda): Yaklaşık 13.2 mg/L (25 °C)

Kimyasal Adlar ve Sinonimler

 • Kimyasal Adı: Dichloromethane veya Diklorometan
 • Sinonimler: Methane dichloride, Methylene bichloride, Solmethine, Narkotil, Solaesthin, Freon-30, R-30, Aerothene MM, ve diğerleri

Kimyasal Güvenlik Bilgileri

Metilen Klorür için güvenlik bilgileri, Material Safety Data Sheets (MSDS) veya Kimyasal Güvenlik Bilgileri üzerinden erişilebilir. Örneğin;

 • CAS Numarası: Bilgiye ulaşmak için kullanılan benzersiz bir numaradır ve metilen klorür için CAS numarası şudur: 75-09-2.

Ozon ve Çevresel Etkiler

Metilen Klorürün atmosferik ozon üzerinde direkt bir etkisi bilinmemekle beraber, genel bir çevresel kirletici olarak sınıflandırılan Volatile Organic Compounds (VOCs)’un bir parçasıdır ve bu yüzden çevresel kirliliğe katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

Kullanım Alanları

Metilen Klorür, çeşitli endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Bu bileşik, özellikle çözücü özelliği ile bilinir ve birçok sektörde temel bir bileşen olarak yer almaktadır.

Endüstriyel Çözücü

Metilen Klorür, yağ, reçine ve benzeri maddeleri çözebilen güçlü bir çözücüdür. Çözücü olarak kullanımı, özellikle boya ve verniklerin inceltilmesinde ve temizlenmesinde yaygındır.

Yapıştırıcılar ve Lekeler

Yapıştırıcı ve leke çıkarıcı formülasyonlarında Metilen Klorür kullanılmaktadır. Bu kullanım, maddenin mükemmel çözücü özelliklerinden dolayıdır.

Boya Sökücüler

Boya sökme işlemlerinde, çeşitli yüzeyler üzerindeki eski boyaların temizlenmesinde Metilen Klorür içerikli boyalar sıklıkla tercih edilir.

Metal İşleme

Metilen Klorür, metal yüzeylerdeki kir, yağ ve oksitleri çözerek metal işlemede önemli bir yere sahiptir.

Plastik ve Polimer Sektörü

Plastik ve polimer üretiminde çeşitlendirici bir ajan olarak Metilen Klorür kullanılmaktadır. Bu alan, hem hammadde olarak hem de kalıplanmış plastiklerin yüzey işlemlerinde kullanımını kapsar.

Baskı Endüstrisi

Baskı endüstrisinde, özellikle giysi baskı endüstrisi olmak üzere, Metilen Klorür çeşitli baskı süreçlerinde çözücü olarak rol alır.

Sağlık ve Maruziyet

Metilen Klorür, güçlü bir çözücü olarak bilinir ve farklı maruziyet yolları nedeniyle çeşitli sağlık risklerine yol açabilir. İç mekan kirliliği ve hava kalitesi üzerinde önemli bir etkisi bulunurken, mesleki güvenlik önlemlerine dikkat edilmesini gerektiren potansiyel bir meslek kanserojenidir.

Maruziyet Yolları

 • İnhalasyon: Metilen Klorür buharları, solunum yolu ile vücuda alınabilir ve bu durum özellikle kapalı alan boyama ve leke çıkarma işlerinde sıkça karşılaşılır.
 • Deri İle Temas: Sıvı haldeki metilen klorür cilde temas ettiğinde emilim yoluyla insan vücuduna girer ve ciltte yanma hissi ile hafif kızarıklık oluşturabilir.

Sağlık Riskleri

 • Sinir Sistemi Etkileri: Aşırı maruziyet, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere ve belirtilere (örneğin, baş dönmesi, uyuşma ve karıncalanma) neden olabilir.
 • Solunum Sistemi Uyumsuzlukları: Yüksek konsantrasyonlara maruz kaldığında, solunum güçlüklerine ve hatta ölüme yol açabilir.
 • Kanserojen Potansiyel: Uzun süreli maruz kalma durumunda, metilen klorürün insanlar için olası meslek kanserojeni olarak sınıflandırıldığına dikkat çekilir.

İç Mekan Kirliliği ve Kalite

 • Hava Kirliliği: Metilen Klorür, iç mekan hava kirliliğine katkıda bulunan ve hava kalitesini düşüren uçucu organik bir bileşendir.
 • İç Mekan Kimyası: Metilen Klorür, iç mekan kimyasını etkileyebilir ve kapalı alanlardaki diğer malzemelerle reaksiyona girerek yeni kirleticilerin oluşmasına yol açabilir.

Mesleki Güvenlik

 • Maruziyet Seviyeleri: İş güvenliği ve sağlığı idareleri, metilen klorüre maruz kalma sınırlarını belirleyerek iş yerinde alınması gereken önlemleri düzenler.
 • Korunma Yöntemleri: Uygun kişisel koruyucu ekipmanların (PPE) kullanımı ve yeterli havalandırma sistemleri, maruziyet risklerini azaltmada önemli faktörlerdir.

Üretim ve Sentez Metodları

Metilen Klorür, ya da diğer adıyla Diklorometan (DCM), organik bir bileşiktir ve genellikle endüstriyel ölçekte kimyasal sentez yoluyla üretilir. Bu süreç, metanın yüksek sıcaklıklarda klor gazı ile işlenmesi esasına dayanır.

Üretim süreci şu adımlardan oluşur:

 • Başlangıç Maddesi: Metan gazı ( CH_4 ), başlangıç maddesi olarak kullanılır.
 • Klorlama: Metan, 400-500 °C sıcaklıkta klor gazı ( Cl_2 ) ile reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon serisinde metan, önce Metil Klorür ( CH_3Cl )’e, ardından Diklorometan ( CH_2Cl_2 )’e dönüşür. Reaksiyonlar zinciri şu şekildedir:
  • ( CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl )
  • ( CH_3Cl + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl2 + HCl )

Üretim adımları sırasında, reaksiyonun yönetimi ve saflaştırma teknikleri, DCM’in kalitesini ve verimliliğini etkilemektedir. Üretim prosesi, by-productlar ve tolerans gösterilen kirlilikler konusunda dikkate alınırken çevresel etkileri en aza indirme amacı taşır. Global olarak, bu sürecin uygulandığı en büyük pazarlar arasında ABD, Avrupa ve Japonya yer almaktadır. Üretilen DCM, çeşitli endüstriyel çözücüler olarak ve diğer kimyasal sentez işlemleri için ara madde olarak kullanılmaktadır.

Sektörel ve Çevresel Düzenlemeler

Metilen Klorür’ün kullanımı, hem sektörel standartları hem de çevresel düzenlemeleri karşılamak zorunda olduğu için detaylı regülasyonlara tabiidir. Sektör profesyonelleri ve çevre yöneticileri, emisyon oranlarını sınırlayarak ve kalite standartlarına (QS) uyarak bu düzenlemelere uyum gösterirler.

Çevresel Düzenlemeler

 • Regülasyonlar: Metilen Klorür, çeşitli çevresel regülasyonlara tabi olan özel bir kimyasaldır. Özellikle atmosfer için tehlikeli olan emisyonların düzenlenmesine yönelik yönetmelikler söz konusudur.
 • Çevresel Etkiler: Emisyon oranları, ozon tabakasına potansiyel zararların ve su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi için sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Sektörel Standartlar

 • Endüstri Standartları: Metilen Klorür’ün üretimi ve kullanımı, yüksek düzeyde endüstri standartlarına uygunluğu gerektirir. Bu standartlar, hem işçi güvenliğini hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için belirlenmiştir.
 • Kalite Standartları (QS): Ürün kalite standartları, Metilen Klorür’ün güvenli şekilde depolanmasını, taşınmasını ve kullanılmasını garanti altına alır, böylece hem insan sağlığı hem de çevre korunmuş olur.

Test Yöntemleri ve Analiz

Metilen Klorür’ün, yani Diklorometan’ın, hem hava kalitesini hem de kimyasal emisyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir dizi analiz ve test yöntemi bulunmaktadır. Bu analizler, maruziyet düzeylerini belirleme ve çevresel yönetmeliklere uyumu sağlama açısından önemlidir.

Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava kalitesi ölçümleri, metilen klorür içeren Volatile Organic Compounds (VOC) emisyonlarını test etmek için gereklidir. Bunun için kullanılan ana yaklaşımlar:

 • Aktif Örnekleme Ekipmanları: Hava numuneleri, hava akışı kontrol edilen pompalar kullanılarak toplanır ve analiz için bir araya getirilir.
 • Termal Desorpsiyon Tekniği: Toplanan numuneler, VOC’leri gaz kromatografi cihazına enjekte etmek üzere ısıtılarak uçurulur.

Kimyasal Emisyon Testleri

Kimyasal emisyon testleri metilen klorür ve diğer VOC’lerin çevreye yayılma durumunu izlemek için kritik öneme sahiptir. Test odaları ve analiz yöntemleri şunları içerir:

 • Test Odaları: Özelleştirilmiş test odalarında, ürünlerden çıkan emisyonlar gerçek zamanlı olarak takip edilir.
 • Örnekleme ve Analiz: Kimyasal bileşikler, detaylı analiz için toplanır ve laboratuvar şartlarında çeşitli ölçüm teknikleriyle incelenir.

Bu iki ana bölümde yer alan metodolojiler, maruz kalınan metilen klorür miktarının ve bunun çevresel etkilerinin doğru anlaşılması için temeldir.

Evsel ve Endüstriyel Uygulamalarda VOC Etkisi

Evsel ve endüstriyel uygulamalarda uçucu organik bileşikler (VOC’lar), hava kalitesi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu bileşikler, hem kapalı hem de açık alanlarda insan sağlığını ve çevreyi tehlikeye atabilmektedir.

Bina Malzemeleri

Bina yapımında kullanılan malzemeler, iç mekan hava kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Özellikle solvent bazlı boyalar, vernikler ve yapıştırıcılar yüksek düzeyde VOC içerebilir. Bu malzemelerde bulunan VOC’lar, uygulama sırasında ve kuruma esnasında havaya karışarak, iç mekânlarda karbon monoksit ve diğer zararlı iç hava kirleticilerinin konsantrasyonunu arttırabilir. Uzun vadede, bu uçucu bileşikler baş ağrısı, yorgunluk ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.

 • VOC Kaynakları:
  • Boyalar ve lekeler
  • Vernikler
  • Yapıştırıcılar

Evsel Ürünlerin Etkisi

Evsel kullanım için üretilen birçok ürün, içeriğinde VOC taşımaktadır. Örneğin, temizlik ürünleri, böcek ilaçları ve hava ferahlatıcılar, iç mekan hava kalitesini kötüleştirmek için VOC yayabilir. Bu ürünlerin düşüncesiz kullanımı, ev içerisindeki VOC yoğunluğunu artırarak, hava yoluyla alerjilere, solunum problemlerine ve hatta kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Evsel ürünler günlük hayatta sıkça kullanıldıkları için, bu ürünlerin seçimi ve kullanım sıklığı oldukça önemlidir.

 • VOC İçeren Evsel Ürünler:
  • Temizlik ürünleri
  • Böcek ilaçları
  • Hava ferahlatıcılar

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, metilen klorür ile ilgili sıkça sorulan soruları ve onların kısa cevaplarını içermektedir.

Metilen klorürün kullanım alanları nelerdir?

Metilen klorür, genellikle metal temizleme, boyaların çözülmesi, reçine ve kauçukların eritilmesi gibi endüstriyel süreçlerde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca kafeinsiz çay ve kahve üretiminde de kullanılmıştır, ancak sağlıkla ilgili endişeler nedeniyle bu kullanım azalmıştır.

Metilen klorür formülü nedir?

Metilen klorürün kimyasal formülü CH2Cl2’dir.

Metilen klorürün zararları nelerdir?

Metilen klorür, insan sağlığı üzerinde birçok zararlı etkiye sahip olabilir. Solunum yoluyla maruz kalmak merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve yüksek konsantrasyonlarda kanserojen olabilir. Uzun süreli maruz kalma, ciltte tahrişe ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Metilen klorürün özellikleri nelerdir?

Metilen klorür, renksiz ve tatlımsı bir kokuya sahip, oda sıcaklığında sıvı halde bir kimyasal bileşiktir. Orta derecede uçucu ve yağları çözebilen bir solventtir.

Metilen klorit ile metilen klorür arasındaki farklar nelerdir?

Metilen klorit, metilen klorür ile aynı madde değildir ve kimyasal yapıları farklıdır. Bu iki madde benzer isimlere sahip olsa da kimyasal özellikleri ve kullanımları farklıdır.

Metilen klorit yasaklanmış bir madde midir?

Metilen klorür, birçok ülkede güvenlik düzenlemeleri ve sağlık endişeleri nedeniyle sıkı regülasyonlar altındadır. Metilen kloritin hukuki durumu hakkında net bir bilgi için yerel yasal düzenlemelere başvurulmalıdır.

Metilen Klorürün Diğer İsimleri:

 • Methane, dichloro-
 • Dichloromethane
 • Methylene chloride
 • Methylene dichloride
 • Solaesthin
 • Aerothene MM
 • Freon 30
 • Narkotil
 • Solmethine
 • R 30 (refrigerant)
 • Methane dichloride
 • R 30
 • HCC 30
 • Khladon 30
 • Soleana VDA
 • F 30
 • F 30 (chlorocarbon)
 • Metaclen
 • NSC 406122
 • DCM
 • Methaclean U
 • A 3000
 • MeSH ID: D008752