Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Demir Sülfat

Demir Sülfat Satış ve Tedariki

Demir Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7720-78-7

Demir Sülfat Kullanım Alanları ve Önemi

Demir sülfat, bilimsel adıyla ferrous sulfate, en yaygın toprak düzenleyicileri ve gübreler arasında yer alır. Kimyada FeSO4 formülüyle bilinen bu bileşik, demir (II) sülfat olarak da ifade edilir ve kritik öneme sahip bir demir kaynağıdır. Toprağı asidik hale getirerek bitkilerin besin maddelerini daha iyi emmesine olanak tanır ve bu sayede bahçecilikte demir eksikliğinden kaynaklanan kloroz gibi yaygın sorunların tedavisinde kullanılır. Demir sülfatın kullanıldığı diğer bir önemli alan ise medikalcilik olup, vücuttaki demir seviyelerinin düşmesi durumunda, örneğin anemi veya hamilelik sırasında kullanılan bir demir takviyesidir.

Demir, vücut için esansiyel bir mineraldir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Dolayısıyla demir sülfat, sağlık alanında önemli bir rol oynar. Bu bileşik, aynı zamanda endüstriyel uygulamalarda da bulunur ve çeşitli kimyasal süreçlerde bir ara madde veya çözelti bileşeni olarak kullanılır. Demir sülfat ayrıca, kâğıt ve su arıtma gibi sektörlerde de önemli bir kullanıma sahiptir.

Demir Sülfat Nedir?

Demir(II) sülfat, bilinen başka bir ismiyle karaboya, çeşitli endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir kimyasal bileşiktir.

Kimyasal Özellikler

Demir(II) Sülfat (FeSO4), genellikle yeşilimsi ya da maviye çalan beyaz kristaller formunda görülür. Suda çözünürlüğü yüksektir ve bu çözelti asidik özelliğe sahiptir. Molekül ağırlığı 151.91 g/mol’dür. Oksijenli ortamlarda kolaylıkla oksidasyon reaksiyonlarına girebilir ve demir(III) sülfat (Fe2(SO4)3) formuna dönüşebilir.

Heptahydrate formu (FeSO4·7H2O), yani suyun yedi molekülünü içeren kristal yapıdır ve bu halde demir sülfat doğada çoğunlukla bulunur. Buna ek olarak, demir(II) sülfat kuruduğunda beyaz renge dönüşebilir ve havada oksijenle temas ettiğinde yüzeyinde sarı-kahverengi renkli copiapite mineralleri oluşabilir.

Çeşitleri

Demir sülfatın temel olarak iki türü vardır: Demir(II) Sülfat ve Demir(III) Sülfat. Demir(II) sülfat, ferroz durumdaki demiri içerirken, demir(III) sülfat ferric durumdaki demiri içerir. Her iki form da özellikle demir eksikliğinin giderilmesinde gübre olarak kullanılmakla birlikte, demir(III) sülfat daha ağır bir oksitleyici olarak kullanılabilir. FeSO4 özellikle toprak düzenleyici olarak pH değerini düşürmek maksadıyla yaygın olarak tercih edilir.

Demir Sülfatın Kullanım Alanları

Demir sülfat, FeSO4 formülüne sahip geniş uygulama alanlarına sahip bir kimyasaldır. Özellikle tarım, su arıtma ve çeşitli endüstriyel süreçlerde tercih edilen bir bileşiktir.

Tarımda Gübre Olarak Kullanımı

Demir sülfat, toprakta demir eksikliğini gidermek ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlamak için kullanılır. Toprağın pH değerini düşürerek toprakta demirin bitkiler tarafından daha iyi alınmasını sağlar.

 • Kullanımı: Demir sülfat, özellikle demir eksikliği görülen topraklarda bitki besin maddesi olarak etkin bir şekilde kullanılır.
 • Gübre: Granül gübre formunda toprağa eklenir ve bitkilerin yeşil pigmentasyonunu ve verimini arttırır.

Su Arıtımında Kullanımı

Demir sülfat su arıtma işlemlerinde de kullanılır. Bu süreçte, suyun pH değerini düzenlemeye ve katı maddelerin çökeltilerek ayrılmasına yardımcı olur.

 • Treatment: Atık suyun arıtılmasında demir sülfat, ağır metallerin ve diğer toksik maddelerin sudan ayıklanmasına olanak tanır.
 • Füme Sülfat: Havuz suyu gibi berrak su sistemlerinde yosun kontrolü için de füme sülfat olarak adlandırılan demir sülfat türevleri kullanılır.

Endüstriyel Kullanımlar

Farklı endüstrilerde de demir sülfat türevlerine rastlamak mümkündür. Bu bileşik çimento üretiminden boyarmaddelere kadar bir dizi süreçte kullanılır.

 • Çimento Üretimi: Demir sülfat, çimento karışımlarına katılarak malzemeye mukavemet kazandırır ve maliyet avantajı sağlar.
 • Diğer Kullanımlar: Ayrıca, boya sanayisinde renk sabitleyici olarak ve çeşitli kimyasal süreçlerde katalizör olarak kullanımı vardır.

Demir Sülfatın Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Demir sülfat, bitkilerin büyüme ve gelişim süreçlerini destekleyen temel bir demir kaynağıdır ve fotosentez için gereken klorofil üretiminde kritik bir role sahiptir.

Demir Eksikliği ve Tedavisi

Bitkilerde demir eksikliği, sararmış yapraklar ve zayıf büyüme gibi belirti ve semptomlarla karakterizedir. Bu durumun başlıca nedeni, bitkilerin yeterli demiri topraktan alamamasıdır. Demir Sülfat (FeSO4), toprakta pH dengesini ayarlayarak bitkilerin demiri daha iyi emmesini sağlar ve bitki dokularında demir seviyesini optimize etmek için kullanılır.

Bitki Büyümesi ve Gelişimi

Demir, bitkilerde fotosentez işleminin gerçekleşmesi için zorunludur, zira bu süreç klorofilin sentezlenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Klorofilin artmasını sağlayarak bitkinin yeşil renginin korunmasında ve büyüme sürecinde demir sülfat hayati bir rol oynar. Sağlıklı bir büyüme ve gelişimi teşvik eden demir sülfat, gübre olarak eklenmek suretiyle bitkilerin yeşil kalmasını ve daha uzun bir ömür boyu verimli olmalarını destekler.

Fiziksel Özellikler

Demir(II) sülfat olarak da bilinen demir sülfat, karakteristik fiziksel özelliklere sahiptir. Bu özellikler maddeyi kullanım alanlarına özel olarak uygundur ve bilimsel ilişkiler açısından önem taşır.

Erime Noktası ve Çözünürlüğü

Demir sülfatın erime noktası, saf formunun dış koşullara yanıtını belirler. Belirli sıcaklıklardaki çözünürlüğü ise, çeşitli endüstriyel ve laboratuvar ortamlarında çözelti hazırlama işlemleri için kritik bilgiler sunar. Ayrıntılı çözünürlük değerleri şu şekildedir:

 • [25 °C’de]: 29.51 g/100 ml su
 • [40.1 °C’de]: 39.89 g/100 ml su
 • [90.1 °C’de]: 35.97 g/100 ml su

Belirtilen sıcaklıklar dikkate alındığında, demir sülfatın su içerisindeki çözünürlüğünün sıcaklıkla doğru orantılı olarak arttığı görülür. Bu özellik, çözelti hazırlama aşamalarında dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

Demir Sülfatın Üretim Yöntemleri

Demir sülfat üretimi, çeşitli kimyasal reaksiyonlar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler, yüksek saflıkta ve gerekli hidratasyon seviyelerinde demir sülfat üretmek için optimize edilmiştir.

Kimyasal Reaksiyonlar

Demir sülfat, özellikle demir (II) sülfat formunda, demir ve sülfürik asit gibi reaktanların kontrollü bir şekilde tepkimeye sokulmasıyla elde edilir. Bu yöntem aşağıdaki adımları içermektedir:

 1. Demir Reaksiyonu:
  • Demir parçacıkların sülfürik asit ile tepkimesi
  • Tepkimede demir (II) sülfat (FeSO4) ve hidrojen gazı (H2) oluşur.
 2. Konsantrasyon ve Kristalizasyon:
  • Elde edilen çözeltinin konsantre edilmesi
  • Belirli bir sıcaklıkta buharlaştırma ve soğutmaya bağlı kristalizasyon prosesi
 3. Hidratasyon:
  • Özgül koşullarda, demir sülfatın istenen hidrat seviyesine ulaşması sağlanır.
  • Heptahidrat formu için, örneğin, su buharının varlığında 64°C’ye kadar ısıtılır.

Reaksiyonun kontrolü ve sonrasında gelen işlemler, talep edilen ürün özelliklerine göre ayarlanır. Üretim yöntemlerinin seçimi, örneğin tarım sektöründe toprak düzenleyici veya besin maddesi olarak kullanılmak üzere özel uygulamaları hedefleyebilir.

Sağlık ve Güvenlik

Demir sülfat ile ilgili sağlık ve güvenlik konuları, hem endüstriyel hem de bireysel kullanıcılar için önemlidir. Bu bölümde, etkileşimleri, olası tehlikeleri ve acil durumlarda uygulanması gereken ilk yardım prosedürlerine odaklanılacaktır.

Etkileşimler ve İlk Yardım

Etkileşimler: Demir sülfat, bazı maddeler ile etkileşime girebilir ve tehlikeli reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle alkali malzemeler, güçlü oksitleyiciler ve fosfor ile temasta dikkatli olunmalıdır.

İlk Yardım Önlemleri:

 • Göz Teması:
  • Gözlerle temasında derhal bol su ile en az 15 dakika süreyle yıkayın.
  • Göz doktoruna başvurun.
 • Cilt Teması:
  • Cildi temasta hemen sabun ve su ile yıkayın.
  • İrritasyon devam ederse bir doktora danışın.
 • Yutma Durumunda:
  • Ağza gelen malzemeyi çıkarmak için ağzı su ile çalkalayın.
  • Kusma teşvik edilmemeli, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Solunum Yollarına Kaçması:
  • Kişiyi temiz havaya çıkarın.
  • Nefes alamıyorsa yapay solunum yapın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

NFPA 704 (Ulusal Yangından Korunma Derneği) Standartları:

 • Sağlık: 2
 • Yangın: 0
 • Reaktivite: 1
 • Özel Tehlike: Belirtilmemiş

NIOSH (Ulusal Meslek Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) Tavsiyeleri: Bu kuruluş, demir sülfat için maruziyet seviyeleri ve güvenlik önlemleri hakkında rehberlik sağlar. Uzun süreli maruz kalma, özellikle solunum yolu ile, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Demir Sülfatın Moleküler Bilgileri

Demir sülfat, özellikle demir(II) sülfat formunda yaygın olarak tanınır ve moleküler düzlemde önemli özelliklere sahiptir.

Kimyasal Bileşim

Demir(II) sülfat, formülü FeSO4 olan inorganik bir bileşiktir. Kimyasal yapısı bir demir atomu, bir kükürt atomu ve dört oksijen atomundan oluşur. Bu bileşiğin molar kütlesi 151.908 gram/mol‘dur. Demir sülfatın farklı hidratasyon seviyeleri de mevcuttur, ancak en yaygın şekli olan heptahidrat formu 7 molekül su içerir ve formülü FeSO4·7H2O şeklindedir.

 • PubChem CID: 24393
 • ChemSpider: 22804
 • ChEMBL: ChEMBL1200931
 • ChEBI: CHEBI:75832
 • ECHA InfoCard: 100.028.878
 • UNII: S44ZG0E05C
 • InChI Anahtarı: BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-L
 • SMILES Kodu: O=S(=O)([O-])[O-].[Fe+2]

Bu bileşik genellikle katı formda yeşilimsi veya sarı-kahverengi kristaller şeklindedir ve suda çözündüğünde oktahedral moleküler geometriye sahip [Fe(H2O)6]2+ paramanyetik sulu bir kompleks oluşturur. Demir sülfat, çeşitli endüstriyel süreçlerde ve su arıtma uygulamalarında kullanılmaktadır.

Demir Sülfat ve Diğer Elementlerle İlişkisi

Demir Sülfat, kimyasal formülü FeSO₄ olan ve kükürt (S) ile güçlü bir bağa sahip bir bileşiktir. Bu bölümde, demir sülfatın kükürt, mangan, çinko ve bakır gibi diğer elementlerle olan etkileşimleri incelenecektir.

Kükürt ve Mangan

Demir(II) sülfatın bileşiminde bulunan kükürt, mangan (Mn) gibi diğer mikro besin elementleri ile reaksiyona girebilir. Mangan sülfat, bitkilerde fotosentez ve çeşitli enzim sistemlerinin bir parçası olarak kritik roller oynar. Demir sülfat içerisindeki demirin toprakta mangan ile birlikte kullanılması, her iki elementin bitkiler tarafından alınmasını optimize etme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu elementler arasındaki etkileşimler dikkatlice dengelemek gerektirir, zira bir elementin aşırı varlığı diğerinin emilimini bozabilir.

Çinko ile Bağlantı

Çinko (Zn), enzim aktivasyonunda ve protein sentezinde önemli bir rol oynar. Demir sülfatın toprak uygulamaları, demirin yanı sıra, çinko eksikliğini gidermekte de yardımcı olabilir, çünkü çinko ve demirin toprağa eklenmesi genellikle birbirini tamamlar. Ancak, demir ve çinko oranları mümkün olduğunca dengeli kalmalıdır; zira demirin çinko üzerinde antagonist bir etkisi olabilir ve yüksek demir düzeyleri çinko emilimini azaltabilir.

Bakır ve Demir Sülfat Etkileşimi

Bakır (Cu), bitkiler için mikro besin elementi olarak önemlidir ve demir sülfat çözeltisi, bakırın bitkiler tarafından alınmasını artırabilir. Demir sülfat ve bakır arasındaki kimyasallar arasındaki etkileşim, özellikle mantarla mücadele ve fotosentez süreçlerinde önem taşır. Bakır ve demir sülfatın aynı zamanda kullanılması toksisite riskini artırabilir, bu nedenle doğru dozaj ve uygulama zamanlaması kritik öneme sahiptir.

Demir Sülfatın Ticareti

Demir sülfat (FeSO4.7H2O), hem endüstriyel hem de tarımsal kullanım için talep gören bir kimyasaldır. Ticaretinde fiyatlar ve marka tercihleri, alıcıların karar verme süreçlerinde önemli rol oynar.

Fiyatlar ve Tercih Edilen Markalar

Fiyatlar, demir sülfatın ticaretinde belirleyici bir faktördür. Ürünün formuna, saflık derecesine ve satın alma miktarına göre değişiklik gösterir. Genellikle fiyatlandırma, aktif demir içeriğine göre yapılır.

Alıcılar, marka seçimlerini yaparken, ürün kalitesi, müşteri hizmetleri ve fiyat gibi faktörleri göz önünde bulundururlar. Bu markalar arasından tercih, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına ve arzu ettikleri saflık derecesine bağlı olarak değişebilir.

Demir Sülfat Kullanımında En İyi Uygulamalar

Demir sülfat, özellikle tarım ve tıpta olmak üzere çeşitli kullanım alanlarında önemli bir kimyasal bileşendir. Bu bölüm, Demir sülfatın kullanımına yönelik dozaj ve uygulama yöntemleri üzerine odaklanmaktadır.

Dozaj ve Uygulama Yöntemleri

Tarımda Demir Sülfat Kullanımı:

 • Dozaj: Tarla topraklarında demir eksikliğinin derecesine ve bitkinin çeşidine bağlı olarak dönüme 50 kg kullanılması genellikle uygundur.
 • Uygulama Sıklığı: Yılda bir veya iki defa kullanım tavsiye edilir; fazla kullanımından kaçınılmalıdır.

Tıpta Demir Sülfat Kullanımı:

 • Başlangıç Dozu: Günde bir kez 300-325 mg düzenli salımlı demir sülfat oral yoldan alınabilir.
 • Bakım Dozu: Günde 3 kez 325 mg veya günde 4 defa 300 mg hastaya oral olarak verilebilir. Uzun süreli salınımlı demir sülfat için doz, günde 1 ila 2 kez 160 mg olabilir.

Kullanım Yöntemleri:

 • Web Sitesi Önerileri: Üretici veya uzman web siteleri, kullanım yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sunarlar ve kullanıcıların doğru uygulamayı yapmalarına yardımcı olur.
 • Uzman Danışmanlığı: Tarımsal kullanım için, toprak testi sonuçlarına göre ve bir ziraat mühendisinin önerilerine bağlı olarak demir sülfat kullanılmalıdır.

Demir sülfatın kullanımında en iyi uygulamaları takip etmek, hem verimliliği artıracak hem de olası yan etkileri minimize edecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, demir sülfat gübresi kullanımıyla ilgili en yaygın sorulara ve bu gübrelerin bahçecilik ve tarım uygulamalarında nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair bilgilere odaklanmaktadır.

Demir sülfat gübresinin faydaları nelerdir?

Demir sülfat gübresi, bitkilerde demir eksikliğinden kaynaklı kloroz gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Toprağın pH değerini düşürerek yüksek alkali topraklarda bitkiler için besin maddelerinin daha erişilebilir hale gelmesini sağlar.

Demir sülfat zararları neler olabilir ve nasıl önlenir?

Aşırı kullanımda demir sülfat bitkilere ve toprağa zarar verebilir, hatta toksik etki yaratabilir. Doz aşımı önlenerek ve toprak testleri yaparak tedbirli kullanım, muhtemel zararlı etkileri en aza indirebilir.

Demir sülfat gübresi nasıl ve ne zaman uygulanmalıdır?

Demir sülfat gübresi, genellikle bitki büyüme dönemlerinde ve demir eksikliği belirtileri görüldüğünde kullanılır. Bitkilerin ve toprak yapısının durumuna göre granül veya çözelti formunda sabah veya akşam serin saatlerde uygulanmalıdır.

Zeytin yetiştiriciliğinde demir sülfat kullanımı nasıl yapılmalıdır?

Zeytinde demir eksikliği kloroz semptomlarının görülmesi durumunda, demir sülfat toprak uygulaması yapılabilir. Yapraklara püskürtme şeklinde doğrudan demir sülfat çözeltisi uygulanarak da eksiklik giderilebilir.

Demir sülfat gübresinin maliyeti nedir ve fiyat değişiklikleri neye bağlıdır?

Demir sülfat gübresinin maliyeti, piyasadaki arz-talep dengesi, ham madde maliyetleri ve dünya genelindeki kükürt fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, ürünün formülasyonu ve saflık derecesi de fiyatı etkileyebilir.

Demir Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1)
 • Exsiccated ferrous sulfate
 • Exsiccated ferrous sulphate
 • Feosol
 • Ferralyn
 • Ferro-Theron
 • Ferrous sulfate
 • Green vitriol
 • Irospan
 • Sulferrous
 • Copperas
 • Iron sulfate (FeSO4)
 • Iron sulfate (1:1)
 • Iron(II) sulfate
 • Ferrous sulfate (1:1)
 • Ferrous sulphate
 • Fersolate
 • Iron monosulfate
 • Iron(2+) sulfate
 • Sulfuric acid iron salt (1:1)
 • Iron sulfate
 • Ferrosulfate
 • Slow-Fe
 • Ferro-Gradumet
 • Feospan
 • Iron(2+) sulfate (1:1)
 • Duroferon
 • Duretter
 • Fer-In-Sol
 • Iron vitriol
 • Kesuka
 • Ferromyn
 • Quickfloc
 • Green Salts
 • Odophos
 • Quickfloc (salt)
 • Combiron
 • SFE 171
 • Ferrosand
 • Fero-Folic 500
 • Feofol Spansule
 • Microfer Spansule
 • Obsidan
 • Ferogradumet
 • Ferlim
 • Plastufer
 • V 0355
 • Ferromel 30
 • Frost Fe