Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dekstroz

Dekstroz (Glikoz) Satış ve Tedariki

Dekstroz (Glikoz) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

50-99-7

Dekstroz Kullanımı:

Dekstroz, glukozun bir formu olup temel bir karbonhidrat türüdür ve genellikle üzüm şekeri olarak bilinir. Vücut için önemli bir enerji kaynağı olan bu basit şeker, canlı organizmaların enerji ihtiyaçları için önemli rol oynar. Hücreler tarafından kolayca emilir ve metabolize edilerek hızlı bir enerji sağlar. Bu özellikleri nedeniyle dekstroz, tıbbi uygulamalarda sıkça kullanılan bir ajandır.

Medikal ortamda, dekstroz çözeltileri genellikle damar içi (intravenöz) uygulamalar için kullanılır. Bu çözeltiler, steril koşullarda hazırlanır ve vücudun enerji gereksiniminin karşılanması amacıyla bazı durumlarda damar içine verilir. Enerji dengesinin desteklenmesinden hücre beslenmesine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle acil tıp ve ameliyat sırasında, vücuttaki şeker seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olmak için dekstroz serumu tercih edilebilir.

Dekstroz ayrıca gıda endüstrisinde bir tatlandırıcı ve besin maddesi olarak kullanılır. Sporcu içeceklerinden tatlılara kadar pek çok üründe bulunur. Tıbbi öneminin yanı sıra, dekstrozun beslenme ve diyetetik açıdan da vücut için önemli bir rolü bulunmaktadır.

Dekstroz Kimyasal Yapısı

Dekstroz, glukoz ile eşanlamlı olarak kullanılan ve canlı organizmalar için önemli bir enerji kaynağı olan bir monosakkarittir. Bu bileşik, kimyasal formülü C6H12O6 olan basit bir şekerdir ve monosakkarit sınıflandırması, polimerlerle ilişkisi ve aldoheksoz grubuna dahil olması bakımından önem teşkil etmektedir.

Monosakkarit Sınıflandırması

Dekstroz, monosakkarit olarak sınıflandırılan ve karbonhidratların en basit şekli olan basit bir şekerdir. Yapısında altı karbon atomu bulunduran bir aldohexose‘dur. Glukoza eşdeğer olarak kabul edilir ve genellikle enerji üretimi için hücreler tarafından hızla kullanılır.

Poliimer ve Nişasta İlişkisi

Monosakkaritlerin polimerleşmesi sonucu oluşan daha kompleks karbonhidratlar olan polimerler, dekstrozun nişasta ve glikojen gibi daha büyük karbonhidrata dönüşmesini sağlar. Dekstroz, bu polimerlerin yapısında yer alan temel yapı taşlarından biridir ve bu polimerleşme reaksiyonları sayesinde, bitkiler nişasta şeklinde enerji depolar.

Aldoheksoz Bileşiği

Dekstroz, altı karbonlu bir şeker olan aldoheksözler grubuna aittir. İsminden de anlaşılacağı gibi, bir aldohexose olması, molekülün bir aldehit (CHO) fonksiyonel grubu içermesini ve altı karbon atomunu barındırmasını ifade eder. Dekstroz, karbonhidratların kimyasal yapılarını belirlemede ve adlandırmada temel bir rol oynar.

Dekstrozun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Dekstroz, temel bir karbonhidrat şekeri olarak, hem fiziksel hem de kimyasal olarak belirgin özelliklere sahiptir. Bu bölümde dekstrozun fiziksel ve kimyasal özellikleri detaylı bir şekilde incelenecektir.

Erime Noktası ve Raf Ömrü

Dekstrozun erime noktası, tipik olarak 146 °C civarında bulunur. Raf ömrü ise uygun şartlar altında saklandığında; serin, kuru yerlerde ve nemden uzak durumda oldukça uzun olabilir.

Suda Çözünürlük

Dekstroz, suda yüksek derecede çözünürlük gösterir. Beyaz kristal veya toz halindeki bu şeker, su ile karıştırıldığında kolaylıkla çözünerek şekerli bir çözelti oluşturur.

Sodyum Hidroksit ve Diğer Reaksiyonlar

Dekstroz, kimyasal reaktiflerle çeşitli tepkimeler verir. Özellikle sodyum hidroksit gibi bazik çözeltilerle reaksiyona girdiğinde, değişik bileşikler üretebilir. Fehling çözeltisi kullanılarak dekstroz varlığı belirlenebilir ve bu tip reaksiyonlar, şekerin kantitatif analizlerinde işe yarar.

Klinik Kullanım ve Yönetim

Dekstroz, klinik ortamlarda hipoglisemi önleme, total parenteral beslenme ve intravenöz infüzyonlar ve injeksiyonlar gibi çeşitli uygulamalarda önemli bir role sahiptir.

Hipoglisemiyi Önleme

Dekstroz, hipoglisemi (kan şekerinin anormal derecede düşük seviyelerde olması) durumlarında hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltmek için kullanılır. Diyabet hastalarında insülin tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hipoglisemi, intravenöz (IV) yolla verilen dekstroz ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bu, özellikle acil servis ortamlarında kritik öneme sahip bir tedavi yöntemidir.

Total Parenteral Beslenme

Total parenteral beslenme (TPN), hastanın sindirim sistemini kullanmadan tüm besin gereksinimlerinin intravenöz yolla karşılandığı bir yöntemdir. Dekstroz, TPN solüsyonlarında esas enerji kaynağı olarak hizmet eder. Hasta, intravenöz bir kateter aracılığıyla doğrudan damara verilen bu solüsyon ile beslenir. Böylece, sindirim sistemi işlev göremeyen veya ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan hastaların enerji ihtiyaçları karşılanmış olur.

İntravenöz İnfüzyonlar ve İnjeksiyonlar

Dekstroz içeren çözeltiler, IV infüzyonlar ve injeksiyonlar şeklinde, hastanın vücudundaki sıvı ve elektrolit dengesini korumak ve gerekli enerjiyi sağlamak için kullanılır. Özellikle, susuzluk veya şok durumları gibi acil medikal durumlarda sıvı replasmanı amacıyla dekstroz suni çözeltileri tercih edilir. Intravenöz injeksiyonlar, konsantre dekstroz solüsyonlarını doğrudan damara vermek suretiyle gerçekleştirilir ve bu, hızlı etki gösteren tedavi yöntemlerinden biridir.

Dekstroz Kullanım Alanları ve Endikasyonları

Dekstroz, medikal tedaviler ve sağlık ürünlerinde enerji kaynağı olarak kullanımıyla dikkat çeker ve belli başlı tıbbi ve araştırma uygulamalarında esas rol oynar.

Medikal Koşullar ve Hastane Ortamları

Hastanelerde dekstroz, çeşitli konsantrasyonlarda solüsyonlar halinde kullanılır. Özellikle düşük kan şekeri (hipoglisemi) ve dehidrasyon durumlarında tercih edilen intravenöz (IV) sıvılar, elektrolit dengesinin sağlanmasına ve hızlı enerji sağlanmasına yardımcı olur. Bu dekstroz çözeltileri hastanın vücut dengesine göre ayarlanmış belirli konsantrasyonlarda hazırlanır.

Araştırmalar ve Dünya Sağlık Organizasyonu

Dekstroz, Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) tarafından Temel İlaçlar Listesi‘nde yer alan önemli bir bileşendir. Bu listede yer alması, dekstrozun ayrılmaz bir tedavi bileşeni olmasının yanı sıra çeşitli klinik çalışmalarda ve hastalıkların yönetiminde kullanıldığını gösterir.

Dekstroz İçeren Ürünler

Dekstroz, hem tıbbi ürünlerde hem de günlük hayattaki ürünlerde kullanılır. Bunun yanı sıra enerji barları, spor içecekleri ve çeşitli takviyelerde enerji kaynağı olarak yer alır. İnsülin direnci veya hipoglisemi tedavisinde kullanımının yanı sıra, yiyecek ve içecek endüstrisinde tatlandırıcı olarak da karşımıza çıkar.

Yönetimsel ve Emniyet Bilgileri

Deksproz, damar içine uygulanan bir çözelti olarak klinik kullanımda özellikle dikkatli dozajlama ve uygulama prosedürlerini gerektirir. Bu bölüm, dekstrozun güvenli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerekli bilgileri içermektedir.

Makul Kullanım Dozajları

Deksprozun yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanımına ilişkin dozajlar hasta ihtiyacına ve tıbbi durumuna göre ayarlanır. Tipik olarak:

 • Yetişkinlerde kullanım için: %5 Dekstroz çözelti, 100 ml‘lik şişelerde.
 • Pediatrik kullanım durumunda: Çocukların yaş ve kilosu dikkate alınarak, doktor tarafından özel bir dozaj belirlenir.

Dozaj sırasında oluşabilecek konfüzyon, zayıflık, terleme gibi yan etkilere karşı dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik ve Gebelik Dönemi Uygulamaları

Pediatrik kullanımda ve gebelik döneminde dekstroz dikkatle uygulanmalıdır.

 • Pediatrik dozajlar, çocukların özel metabolik gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanır.
 • Gebelik döneminde, dekstroz çözeltilerinin kullanımı sadece zorunlu olduğunda ve doktor gözetiminde yapılmalıdır.

Klinik Emniyet ve Tıbbi Prosedürler

Klinik ortamda dekstroz uygularken emniyet önlemlerine titizlikle uyulmalıdır. Prosedür esnasında kullanılan iğne, steril olmalı ve doğru seylime (dilution) dikkat edilmelidir. Yanlış dozaj ve uygulama, ciddi yan etkilere neden olabilir.

Emniyet UnsurlarıAçıklama
Sterilizasyonİğnelerin steril olması enfeksiyon riskini azaltır.
Doğru Seylime (Dilution)Doğru konsantrasyon hastaya zarar verme riskini minimize eder.
Yan Etkilere DikkatKonfüzyon, zayıflık, terleme gibi durumlar gözlemlenirse derhal tıbbi müdahale gerekir.

Özellikle, hastanın yanıtına göre dekstroz uygulaması esneklik göstermeli ve uygun tıbbi gözetim altında olmalıdır.

Alternatif Kullanım ve Karşılaştırmalar

Dekstroz, şekerin önemli bir formu olarak birçok alternatif kullanım ve sanayiye malzeme sağlamaktadır. Bu bölümde, dekstrozun diğer tatlandırıcılarla karşılaştırmaları ve farklı kullanım alanları incelenecektir.

Früktoz ve Diğer Tatlandırıcılarla Karşılaştırma

Dekstroz ve früktoz tatlandırıcılar arasında sık karşılaştırılan iki şeker türüdür. Dekstroz, glukoz olarak da bilinir ve esas olarak enerji üretimi için kullanılır. Früktoz, tatlılık derecesi daha yüksek olan bir şeker türüdür ve meyvelerin tatlı lezzetinin kaynağıdır. Tartışmalar genellikle iki şeker arasındaki glisemik indeks farklarına odaklanır; dekstrozun glisemik indeksi früktoza göre daha yüksektir, bu da dekstrozun kan şekerini daha hızlı yükselttiği anlamına gelir.

Bitkisel Kaynaklar ve Mısır Şurubu

Dekstrozun elde edildiği başlıca bitkisel kaynaklar arasında mısır yer alır. Mısır şurubu gibi ürünlerde yüksek konsantrasyonlarda dekstroz bulunur. Mısır şurubu ile dekstroz arasındaki fark, şurubun früktoz içerebilirken, dekstrozun saf glukoz formundadır.

Şeker TürüKaynakKullanım Alanı
DekstrozMısırİlaçlar, IV çözeltiler
Mısır ŞurubuMısırİçecekler, işlenmiş gıda

Bu tabloda, dekstroz ve mısır şurubunun kaynak ve kullanım alanları öne çıkarılmıştır.

Dekstrozun Kozmetik ve Sanayi Kullanımı

Dekstroz, kozmetik sektörde nemlendirici ve dolgu maddesi olarak yer alabilir. Kozmetik ürünlerde kullanılan dekstroz, cilt tarafından iyi tolere edilebilir ve çeşitli bakım ürünlerinde güvenilir bir bileşen olarak kabul edilir. Makyaj ürünlerinde dekstrozun kullanımı, ciltte pürüzsüzlük kazandırma amaçları doğrultusunda yaygındır. Sanayide ise dekstroz soğuk almaşık süreçlerinde ve bira endüstrisinde fermantasyon için kullanılır. Çeşitli bitkisel kaynaklardan elde edilen dekstroz, tıbbi alanda ve gıda endüstrisinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi ve Araştırma

Bu bölüm, dekstrozla ilgili detaylı bilgileri içermekte olup, L-glukoz ve izomerleri, glukoz yükseltici ajanlar, mantar ve Vitamin C kaynaklarına odaklanmıştır.

L-Glukoz ve İzomerler

L-glukoz, doğal şekilde pek bulunmayan, ancak sentetik yollarla üretilebilen bir monosakkarittir. D-glukozun aynadan yansıması olarak bilinir ve onun izomeri olarak tanımlanır. İzomerler, aynı kimyasal formüle sahip ancak farklı yapısal özellikler gösteren moleküllerdir.

İzomerÖzellikleri
D-GlukozDoğada yaygın olarak bulunur, en çok kullanılan glukoz formudur.
L-GlukozSentetik olarak üretilir, tatlandırıcı olarak potansiyel kullanımları araştırılmaktadır.

Glukoz Yükseltici Ajanlar

Glukoz yükseltici ajanlar, kan şekerini artırma amacıyla kullanılan ilaçlar ve takviyeleri kapsar. Acil durumlarda veya hipoglisemi tedavisinde enjeksiyonluk çözeltiler olarak sıkça tercih edilirler. Bu çözeltiler genellikle %5 ila %50 arasında dekstroz içerirler ve damar içine uygulanırlar. Glukoz yükseltici ajanlar, metabolik ihtiyaçlara göre titizlikle dozlanmalıdır.

Mantar ve Vitamin C Kaynakları

Mantarlar, özellikle şapkalı çeşitler, düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip olmalarıyla bilinir. Bazı mantar türleri, yalnızca lif ve protein açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli miktarlarda Vitamin C de içerirler. Vitamin C, insan sağlığı için hayati bir antioksidandır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Dekstroz, mantar gibi doğal kaynaklardan izole edilmek yerine genellikle endüstriyel yollarla üretilir.

Besin ÖğesiMantarDekstroz
ProteinYüksekYok
LifYüksekYok
Glukoz İçeriğiDüşükYüksek (endüstriyel üretim)
Vitamin CBazı türlerde yüksekYok

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm dextroz ile ilgili sıkça sorulan sorulara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Dekstroz serumu nedir ve ne için kullanılır?

Dekstroz serumu, genellikle acil enerji ihtiyacı olan hastalarda kullanılan intravenöz bir çözeltidir. Çeşitli medikal durumlarda enerji kaynağı sağlamak amacıyla tercih edilir.

Dekstrozun içeriği nedir?

Dekstroz, temel olarak glukozun su ile karışımından oluşan bir şeker türüdür. Doğal olarak mısır ve buğday gibi ürünlerde bulunan bu karbonhidrat, saf formda enerji verici özelliktedir.

Dekstroz helal bir ürün müdür?

Dekstroz, üretim yöntemine ve kaynağına bağlı olarak helal sayılabilir. Eğer üretiminde herhangi bir hayvansal kaynak kullanılmadıysa ve helal sertifikası varsa, dini açıdan tüketimi uygundur.

Dekstrozun olası yan etkileri nelerdir?

Dekstrozun yan etkileri genellikle nadirdir, fakat bazı bireylerde alerjik reaksiyonlar, kan şekerinde dalgalanmalar ve şişkinlik gibi yan etkiler görülebilir.

Dekstroz ve sıradan şeker arasındaki fark nedir?

Dekstroz ve sıradan şeker (sükroz), kimyasal yapıları itibarıyla farklıdırlar. Dekstroz, glukozun bir formu iken, sükroz glukoz ve fruktoz moleküllerinin birleşiminden oluşur.

Dekstrozun etken maddesi nedir?

Dekstrozun etken maddesi glukozdur. Bu şeker türü, hızlı bir enerji kaynağı sağlamak ve çeşitli gıda ürünlerinde tadı artırmak için kullanılır.

Dekstrozun Diğer İsimleri:

 • D-Glucose
 • Anhydrous dextrose
 • Cartose
 • Cerelose
 • Corn sugar
 • Dextropur
 • Dextrose
 • Dextrosol
 • Glucolin
 • Grape sugar
 • Glucose
 • D(+)-Glucose
 • Sugar, grape
 • Glucosteril
 • Tabfine 097(HS)
 • (+)-Glucose
 • Staleydex 111
 • Staleydex 333
 • Vadex
 • Cerelose 2001
 • Goldsugar
 • Maxim Energy Gel
 • Roferose ST
 • Glucose intolerance
 • Clintose L
 • Staleydex 130
 • CPC hydrate
 • Clearsweet 95
 • Glucodin
 • Meritose 200
 • Meritose
 • Staleydex 95M
 • C*Dry GL 01934
 • Hi-Mesh
 • Impaired glucose tolerance
 • Latent diabetes
 • Malabsorption of glucose
 • Tackidex 30L75
 • Roclys C 30725
 • D 50W
 • TDA-S
 • Toleran G
 • FeedBead
 • Glucopyranose
 • NSC 287045
 • Glucosoft
 • Brake (pH-encapsulated glucose)
 • TDA-C
 • TDA-CJ
 • Chemical diabetes
 • Hi-Fructo M
 • D-Glucose
 • D-glucose
 • MeSH ID: D005947