Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Çinko Klorür

Çinko Klorür Satış ve Tedariki

Çinko Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7646-85-7

Çinko Klorür Kullanım Alanları ve Özellikleri

Çinko klorür, kimyasal formülü ZnCl2 olan ve beyaz kristal bir yapıda bulunan bir bileşiktir. Bu inorganik bileşik, higroskopik özelliklere sahip olup, bu sayede atmosferdeki nemi kolaylıkla emebilir. Suda çözünebilir bir madde olan çinko klorür, aynı zamanda asidik bir pH değerine sahiptir ve renksiz beyaz bir görünüm arz eder.

Çinko klorür, kimya endüstrisinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Özellikle metal işleme, galvanizleme işlemleri ve pil üretimi gibi alanlarda katalizör olarak tercih edilir. Çinko metalinin hidroklorik asit ile reaksiyonu sonucu üretilir ve bu reaksiyon sırasında belirli özellikleri göz önünde bulundurularak farklı kullanım alanlarına hitap edebilecek biçimde işlenir.

Gündelik kullanım alanlarına da sirayet eden çinko klorür, ahşap koruyucu ürünlerde ve deodorantlarda da yer alır. Pek çok sektör tarafından değerlendirilen çinko klorür, korozyonun önlenmesi için çelik gibi metallerin yüzey işlem görmesinde de kullanılır, bu sayede metallerin ömrü uzar ve dayanıklılıkları artırılır.

Çinko Klorürün Tanımı ve Genel Özellikleri

Çinko Klorür (ZnCl2), endüstride ve kimya alanında geniş kullanım alanına sahip kritik bir inorganik bileşiktir.

Kimyasal Yapı ve Formülü

Çinko Klorür, kimyasal formülü ZnCl2 olan ve bileşiminde çinko (Zn) ve klorür (Cl) iyonlarını barındıran bir bileşiktir. Genelde “çinko tereyağı” olarak da bilinir ve ionic olmasına rağmen bazen kovalent özellikler gösterebilir.

Molekül Ağırlığı: Yaklaşık olarak 136.29 gram/molekül

Fiziksel Özellikleri

Fiziksel durumu beyaz kristal toz veya granül formundadır. Renksiz ya da beyaz renkli olan Çinko Klorür’ün koku özelliği yoktur. Suda iyi çözünebilen bir yapıya sahiptir.

ÖzellikDeğer
Fiziksel DurumBeyaz kristal toz veya granül
KokuKokusuz
ÇözünürlükSuda iyi çözünür
Erime NoktasıBelirtilmemiş
Kaynama NoktasıBelirtilmemiş

Bu segment, Çinko Klorür’ün kimyasal ve fiziksel özelliklerini detaylandırmaktadır.

Çinko Klorürün Üretimi

Çinko klorür (ZnCl2), endüstride çeşitli yöntemlerle üretilen ve ticari kullanım için saf kalitede işlenen önemli bir kimyasaldır. Bu süreçler, impurities or saflik derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sanayi Ölçekli Üretim

Sanayide, çinko klorür üretimi, genellikle çinko metali ve hidroklorik asidin reaksiyonuyla yapılır. Bu reaksiyon, susuz ya da hidratlı çinko klorür formunu elde etmek için optimize edilebilir. Sanayi ölçeğindeki üretim, büyük miktarda raw material ve reaktant gerektirir. Üretim sürecinin aşamaları arasında, elde edilen ürünü saflaştırmak için çeşitli filtration processes yer alır. Bu procesler, arzu edilen saflık standardına ulaşmak için impurities or kontaminant maddeleri uzaklaştırır.

Ticari Kalitedeki Saf Sınıflar

Ticari kullanım için çinko klorürün saflaştırılması zorunludur ve katı kalite kontrol standartları altında gerçekleştirilir. Farklı saflık dereceleri, ürünün kullanılacağı endüstri dalına göre tasarlanır. Örneğin, elektronik ve ilaç endüstrisi yüksek saflıkta çinko klorür gerektirirken, diğer endüstriyel süreçler daha az saf formları kullanabilir. Bu aşamada, saflığın yanı sıra ürünün fiziksel formu da ticari kullanım açısından önem arz eder. Özellikle impurities or saflaştırma derecesi, ürünün son kullanım kalitesini doğrudan etkiler.

Uygulama Alanları

Çinko klorür (ZnCl2), özellikle kimya endüstrisinde çok yönlü bir kullanım alanına sahiptir. Bu bileşik, metal işleme, kimyasal sentez ve pigment üretimi gibi birçok alanda etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Galvaniz ve Korozyon Önleyiciler

Çinko klorür, metal yüzeylerinin korozyona karşı korunması amacıyla kullanılan bir galvanizleme maddesidir. Galvaniz işlemlerinde, çelik ve diğer metallerin üzerine ince bir çinko tabakası çöktürülerek korozyon direnci artırılır. Ayrıca çinko klorür, nem absorbe edici özellikleri sayesinde korozyon önleyici olarak da tercih edilir.

Kimyasal Sentez ve Katalizör Kullanımları

Kimyasal proseslerde, çinko klorür önemli bir katalizör olarak rol oynar. Organik sentezlerde reaksiyonları hızlandırmak ve verimi artırmak için kullanılır. ZnCl2, aynı zamanda polimerleşme süreçlerinde ve hidroklorik asit varlığında çinko ve diğer metallerin üretiminde etkin bir katalizördür.

Pigment ve Boyar Maddelerde

Pigment ve boyar madde endüstrisinde kullanılan çinko klorür, renklendiricilerin üretiminde kilit bir role sahiptir. Çeşitli boyaların ve kaplamaların bileşimindeki pigmentler, çinko klorür sayesinde istenilen renk tonlarını ve kalıcı özellikleri kazanır. Ayrıca tekstil ve kağıt endüstrilerinde dezenfektan olarak da etkilidir.

Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

Çinko Klorür, özellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında, galvaniz atıklarının geri kazanımı ve sıcak daldırma galvanizleme prosedürleri gibi önemli süreçlerde kritik bir rol oynar.

Galvaniz Atıklarının Geri Kazanımı

Galvaniz işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar, içerisinde değerli çinko klorür içeren galvaniz külünü (galvanizing ashes) barındırır. Geri kazanım sürecinde, bu atıklardan çinko klorürün ekstraksiyonu ve yeniden kullanıma sokulması, kaynak verimliliğini artırırken aynı zamanda çevresel etkiyi azaltır.

Sıcak Daldırma Galvanizleme Prosedürleri

Sıcak daldırma galvanizleme prosedürleri, metal yüzeylerin korunmasında çinko klorür kullanımını gerektirir. Metal yüzeylerin yüksek sıcaklıkta eritilmiş çinkoya daldırılmasıyla gerçekleşen bu işlem, malzemenin korozyona karşı direncini belirgin şekilde artırır. Bu yöntemde, çinko klorürün etkisi, malzemenin yüzeyindeki oksitlerin ve kirin temizlenmesinde oldukça önemlidir.

Çözünürlük ve Çözeltiler

Çinko klorür, veya çinko (II) klorür (ZnCl2), su ve belli organik çözücülerde yüksek çözünürlük derecesi gösterir ve amonyak (NH3) gibi belirli reaktanlarla kompleks bileşikler oluşturabilir.

Suda Çözünürlük

Çinko klorürün suda çözünürlüğü, 25 °C sıcaklıkta 4320 gram/litre (g/L) seviyesindedir. Yüksek suda çözünürlük kapasitesiyle bilinen bu kimyasal, renksiz beyaz formuyla dikkat çeker ve higroskopik özellikleri sayesinde nem çekme yeteneği yüksektir.

 • Sıcaklık (°C): 25
 • Çözünürlük (g/L): 4320

Bu çözünme kapasitesi, endüstriyel uygulamalarda çinko klorür çözeltilerinin etkin kullanımına olanak tanır. Çözelti formu, metal yüzeylerin işlenmesi ve kaynak sırasında akışkan olarak kullanımı popülerdir.

Diamin Kompleksleri

Çinko klorür ve NH3 (amonyak):

Çinko klorür, NH3 ile reaksiyona girerek çeşitli diamin kompleksleri oluşturabilir. Bu kompleksler, çinko iyonları ve NH3 molekülleri arasında koordinasyon bağları ile karakterize edilir.

Oluşan bu komplekslerin çözünürlüğü ve stabiliteleri, oluşturulan bağların sayısına ve bileşenlerin konsantrasyonlarına göre değişkenlik gösterir. Diamin kompleksleri genellikle çinko klorürün katalitik ve organik sentez uygulamalarında önemli bir roldedir.

Çinko Klorür ile İlgili Çevresel Etkiler

Çinko klorür, endüstriyel işlemlerde yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra çevresel açıdan da birtakım etkilere sahiptir. Bu bölümde, su kaynakları üzerindeki etkileri ve atık yönetimi süreçleri üzerine odaklanılacaktır.

Su Kaynaklarına Etkileri

Çinko klorür, su kaynaklarına sızdığında, çeşitli canlı türleri için toksik etkiler yaratabilir. Su çözünürlüğü yüksek olan bir madde olduğu için, su ekosistemlerine karıştığında hızla yayılabilir. Özellikle sucul organizmalar üzerindeki zehirleyici etkileri, çevre standartları tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir.

 • Akut Toksisite: Çinko klorürün yüksek konsantrasyonları sucul canlılar için öldürücü olabilmektedir.
 • Kronik Etkiler: Uzun süreli maruziyet sucul ekosistemlerin yapısını ve işlevlerini bozabilir.

Atık Yönetimi

Çinko klorür içeren atıkların yönetimi, çevresel zararın önlenmesi açısından hayati önem taşır. Bu materyaller, uygun şekilde işlenmeli ve bertaraf edilmelidir.

 • Yönetmelikler: Atık çinko klorürün yönetimi, yerel ve uluslararası düzenlemelere tabidir.
 • Bertaraf Yöntemleri: Çinko klorür atıkları, özel tesislerde stabilizasyon veya kimyasal değişim yoluyla zararsız hale getirilmelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Çinko Klorür, sağlık ve güvenlik açısından saygın bir dikkat gerektirir. Cilt ve göz temasında tahrişe sebep olabilen bu kimyasal, aynı zamanda dezenfektan ve deodorant olarak kullanımıyla bilinir.

İlk Yardım Önerileri

Cilt Teması:
Eğer çinko klorür cilde temas ederse:

 1. Derhal etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayın.
 2. Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yıkanmadan tekrar kullanmayın.

Göz Teması:
Eğer çinko klorür gözlere kaçarsa:

 • Derhal gözleri bol su ile yıkayın ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Yutma:
Eğer çinko klorür yutulursa:

 • Ağzı su ile çalkalayın ve kişiyi tıbbi yardım için derhal sağlık kuruluşuna götürün.

Solunum:
Eğer çinko klorür solunursa:

 • Kişiyi temiz hava alanına çıkarın ve nefes alması zorlaşırsa tıbbi yardım isteyin.

Güvenlik Tedbirleri

Depolama:
Çinko klorürü aşağıdaki şekilde depolamak önemlidir:

 • Kuru ve serin bir yerde muhafaza edin.
 • Orijinal kapta ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kullanım:
Çinko klorür kullanırken aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın:

 • Uygun kişisel koruyucu donanımı (maske, eldiven, gözlük) kullanın.
 • Kullanımından sonra ellerinizi yıkayın.

Dezenfektan ve Deodorant Kullanımı:
Bu kimyasalın dezenfektan ve deodorant olarak kullanılmasında:

 • Ürün etiketindeki talimatlara dikkatlice uyun.
 • Sadece belirtilen miktar ve yöntemde kullanın.

Çinko klorür ile çalışırken sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamak önemlidir, çünkü insan sağlığı için ciddi riskler oluşturabilir. Kullanım sırasında ve sonrasında alınacak basit tedbirlerle bu riskler asgari düzeye indirilir.

Hayvansal ve Bitkisel Materyallerde Kullanım

Çinko Klorür, hayvansal ve bitkisel materyallerin işlenmesinde önemli bir rol oynar. Özel olarak, odun koruma süreçlerinde ve gıda sanayinde katkı maddesi olarak kullanımı yaygındır.

Odun Koruma

Çinko Klorür, özellikle odunun çürümesini önleme ve böcek zararlarına karşı koruma amacıyla ahşap koruyucu olarak kullanılır. Organik sentezlerin bir parçası olarak, odun hücrelerini güçlendirici ve odunu dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getiren kimyasal işlemlerde etkin bir maddedir.

 • Odun İşlemi:
  • Çürümenin engellenmesi
  • Zararlı böceklerden korunma
  • Ahşabın dayanıklılığını artırma

Gıda Sanayinde Kullanımı

Çinko Klorür, gıda sanayisinde bir katkı maddesi olarak kullanılır. Katkı maddesi olarak, belirli gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmaya ve gıdaların besin değerini korumaya yardımcı olma özelliğine sahiptir.

 • Gıda Katkısı:
  • Raf ömrünün uzatılması
  • Besin değerinin korunuması

Ekinler ve Galvaniz Atık Yönetimi

Galvaniz endüstrisi, metal yüzeylerin korunması amacıyla kullanılan çinko kaplama işlemleri sırasında çeşitli atıklar üretir. Bu atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüştürülmesi, ekonomik ve çevresel açıdan önem taşır.

Çinko Amonyum Klorür

Galvaniz atığı olarak bilinen ve galvanizasyon süreçlerinden kaynaklanan atıklar, az miktarda da olsa değerli metaller içerebilir. Çinko Amonyum Klorür (Zn(NH₄)₂Cl₂) ise, galvaniz atıklarının tekrar işlenerek değerlendirilmesi sırasında kullanılabilen bir üründür. Bu madde, çinko klorür ile amonyum kloridin su içerisindeki çözeltisi olarak tanımlanır ve galvaniz endüstrisi atıklarının geri dönüşümünde önemli bir rol oynar.

Çinko Amonyum Klorürün kullanımı, galvaniz endüstrisinin atık yönetimi konusunda çift katkı sağlar: bir yandan atık miktarnın azaltılmasına yardımcı olurken, diğer yandan da geri kazanılan çinko gibi metallerin tekrar kullanılmasını mümkün kılar. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı prensipleriyle uyumludur.

Çinko Klorürün Temini ve Ticareti

Çinko klorür (ZnCl2), sanayi ve ticarette önemli bir yer tutar. Bu kimyasalın tedariki ve ticareti, iyi organize edilmiş bir zincir ve etkin dağıtım mekanizmalarını gerektirir.

Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri; üretim, depolama ve dağıtım safhalarını içerir. Çinko klorür üreten firmalar, hammadde sağlamak için madencilik şirketleriyle çalışır ve bu hammaddenin işlenmesiyle ZnCl2 elde eder. Üretim süreci tamamlandıktan sonra, ürün uygun şekilde paketlenerek depolara taşınır. Depolardan ise çinko klorür, kullanılacağı sektörlere göre çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla tüketiciye ulaştırılır.

Ticaret ve Dağıtım Kanalları

Ticaret ve dağıtım, çinko klorürün son kullanıcıya ulaştırılmasında merkezi role sahiptir. Bu kimyasalın satışı genellikle yüksek hacimli siparişleri karşılayabilen dağıtım şirketleri aracılığıyla yapılır. Bazı firmalar doğrudan satış ya da mühendislik danışmanlığı yoluyla müşterilere çinko klorür temin eder. İyi kurulmuş lojistik ağlar, hızlı ve etkin bir dağıtımı mümkün kılar; bu sayede çinko klorür, sanayiden tıbba kadar geniş bir kullanım alanına hızla servis edilebilir.

Araştırma ve Geliştirme

Çinko klorür üzerine yapılan araştırmalar, hem mevcut kullanım alanlarını genişletmek hem de daha sürdürülebilir ve etkin teknolojiler geliştirmek açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, son dönemde Fe³⁺ ve Al³⁺ iyonları gibi kimyasalların etkileşimi de dahil olmak üzere, çinko klorürün yeni uygulamaları ve teknolojik yenilikleri incelenmektedir.

Yeni Uygulamalar

Çinko klorürün potansiyel yeni kullanım alanları arasında, özellikle atık malzemelerin geri kazanımı ve çevresel arıtım uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin, şeftali çekirdeklerinden çinko klorür aktivasyonu yoluyla aktif karbon üretimi, bu yöntemlerden biri olarak kayda değer bir ilgi çekmektedir. Aktif karbon, geniş iç yüzey alanına ve gözenekliliğine sahip olmasıyla bilinen bir adsorbandır ve çinko klorür bu maddenin üretiminde katalizör olarak kullanılabilir.

 • Geri Kazanım: Çinko klorür, metallerin ve diğer kimyasal maddelerin geri kazanımında kullanılmaktadır.
 • Çevresel Arıtım: Su ve hava arıtımı gibi çevresel süreçlerde, toksik iyonların giderilmesi için önemli bir role sahiptir.

Teknolojik İnovasyonlar

Teknoloji alanında, çinko klorürün kullanımı innovasyonları tetiklemekte ve sürekli iyileştirmeleri beraberinde getirmektedir. İnovatif metotlar arasında galvaniz endüstri atıklarının dönüştürülmesiyle çinko klorür elde etme çalışmaları ve nanopartikül gibi nano ölçekli malzemelerin biyosentezlenmesi yer alır. Özellikle, renk performansını iyileştirmek üzere pamuklu kumaşlara çinko klorür uygulaması önemli bir teknolojik gelişme olarak öne çıkmaktadır.

 • Galvaniz Atık Dönüşümü: Galvanizleme sürecinin son ürünleri üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, değerli malzemelerin geri kazanılmasını sağlayabilir.
 • Nanoteknoloji: Çinko Klorür, Triticum aestivum fidelerinde büyüme inhibisyonu sağlayan ZnO nanopartüküllerinin biyosentezinde ön maddesi olarak kullanılmıştır.

Çinko klorür ve ilgili bileşenlerle yapılan bu çalışmalar, malzemelerin özelliklerinin ve uygulamalarının anlaşılması açısından önemli bilgiler sağlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, çinko klorür ile ilgili en sık sorulan sorulara cevaplar içermektedir ve okuyucuların merak ettiği konulara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Çinko klorürün olası zararları nelerdir?

Çinko klorür yüksek dozlarda alındığında zehirli olabilir ve belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Uzun süreli yüksek maruz kalma ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çinko klorür formülü nedir?

Çinko klorürün kimyasal formülü ZnCl2’dir. Bu formül, bir çinko atomu ile iki klor atomunun kimyasal bileşimini gösterir.

Çinko klorür hangi sektörlerde kullanılmaktadır?

Çinko klorür, tekstil, su arıtma, metal işleme ve plastik endüstrilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca koruma amaçlı olarak galvanize proseslerde ve ahşap ürünlerin tedavisinde de kullanılır.

Çinko klorürün piyasa fiyatı ne kadardır?

Çinko klorürün piyasa fiyatı, tedarik durumu, saflık derecesi ve satın alınan miktar gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Güncel fiyat bilgileri için tedarikçilerle iletişime geçmek en doğru bilgiyi sağlar.

Çinko klorürün kullanım alanları ve faydaları nelerdir?

Çinko klorür, ahşap koruyucu ve deodorant yapımında kullanılır. Metallerin paslanmasını önlemek için galvanizasyonda kullanılır ve su arıtma ile tekstil işlerinde özellikleri sebebiyle tercih edilir.

Çinko klorür nasıl güvenli bir şekilde kullanılabilir?

Çinko klorür kullanırken uygun güvenlik önlemleri almak önemlidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve maddenin uygun saklama koşullarına dikkat edilmesi önerilir. Ürünle çalışırken uygun havalandırmanın sağlanması da güvenliği artıran bir diğer unsurdur.

Çinko Klorürün Diğer İsimleri:

 • Zinc chloride (ZnCl2)
 • Zinc chloride
 • Butter of zinc
 • Zinc Butter
 • Zinc dichloride
 • Zinc(II) chloride
 • Knittex ZH
 • NSC 529648
 • Z 0014