Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Borik Asit

Borik Asit Satış ve Tedariki

Borik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

10043-35-3

Borik Asit Kullanım Alanları ve Önemi

Borik asit, beyaz kristal formunda ve suda çözünebilen bir inorganik maddedir. Genellikle antifungal, antiseptik ve böcek ilacı olarak kullanılan bu madde, bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonlarla savaşma özelliğine sahiptir. Gözdeki enfeksiyon ve tahrişleri iyileştirmek için göz yıkama solüsyonu olarak da tercih edilir. Ayrıca, banyolar ve mutfaklar gibi ev ortamlarında hamam böceği gibi zararlı organizmalarla mücadele etmek için doğal bir yöntem olarak kullanılır.

Borik asit ayrıca tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar gibi sağlık sorunlarında tedavi edici rol oynayabilir. Bakteriyel vajinoz ve tekrarlayan kandidiyazis gibi durumlar için kullanımı bilinmektedir. Diğer kimyasal böcek ilaçlarına kıyasla, insanlara ve evcil hayvanlara daha az zararlı olduğu kabul edilir.

Borik asit ilk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş ve sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tatsız ve kokusuz olan maddenin erime noktası 169 santigrat derece, kaynama noktası ise 360 santigrat derecedir. Böylece, sadece belirli sıcaklık koşulları altında dönüşüm geçirebilen stabıl bir yapıya sahiptir.

Borik Asit Tanımı ve Kimyasal Özellikleri

Borik asit, antiseptik ve antifungal özellikler taşıyan, çeşitli uygulamalarda kullanılan inorganik bir bileşiktir. İyi bilinen adları arasında ortoborik asit ve hidrojen borat bulunmaktadır.

Kimyasal Formül ve Yapı

Borik asit, kimyasal formülü H₃BO₃ olan beyaz, kristal bir tozdur. Bu bileşik, üç hidrojen atomu (H), bir bor atomu (B) ve üç oksijen atomu (O) içermektedir. Bilinen başka bir ismi ortoborik asit veya hidrojen borat’tır. Kimyasal yapısının özellikleri, bu bileşiğin endüstriyel ve kişisel kullanım için uygunluğunu belirler.

Fiziksel Özellikler

Borik asit tatsız ve kokusuzdur. Erime noktası 169 santigrat derece, kaynama noktası ise 360 santigrat derecedir. Çözünürlüğü sıcak suda soğuk sudakine göre daha fazladır, bu da ısıyla çözünürlüğünün arttığını gösterir. Renk olarak beyaz kristaller şeklindedir ve görünüm açısından kararlıdır.

NFPA 704Açıklama
Sağlık1
Yanıcılık0
Reaktiflik0

Borik asit ayrıca pH indikatörü olarak kullanıldığında, zayıf bir asidin karakteristik özelliklerini gösterir. Asitlik sabiti olan pKa yaklaşık 9.24’tür. Log P değeri ise çözünürlüğü ile ilgili bilgi verir ve molekülün hidrofobik veya hidrofilik davranışının bir göstergesidir. Bu değerler maddenin kimyasal özellikleri hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

Borik Asit Kullanım Alanları

Borik asit, çok yönlü bir kimyasal bileşiktir ve çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Sağladığı antiseptik, pestisit ve endüstriyel avantajlar nedeniyle, borik asit birçok formda ürünlerin kompozisyonuna dahil edilir.

Endüstriyel Kullanımlar

Borik asit, endüstriyel alanda geniş bir yelpazede kullanılır. Çin ve diğer ülkelerde cam ve seramik üretiminde kullanılan borik asit, ısıya dayanıklı camların ve yanmaz kumaşların üretiminde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, çelik sertleştirmede ve porselen parlatmada kullanılan, metal işleme süreçlerine katkıda bulunur. Elektroliz banyolarında ve deri üretiminde de tercih edilir. Suda çözünürlüğü sayesinde, wettable powders formunda endüstriyel solüsyonlar da hazırlanabilir.

Medikal ve Antiseptik Kullanımlar

Medikal alanda, boric acid özellikle antiseptik özellikleriyle dikkat çeker. Vajinal enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla gargara ve solüsyonlar formunda kullanıldığı gibi, cilt tahrişini yatıştırmak için kremler içinde de bulunur. Aynı zamanda kimi medikal tozların ve antifungal ürünlerin bileşenidir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe, borik asit bazı ürünlerde koruyucu olarak kullanılır. Özellikle göz makyajı gibi su bazlı ürünlerde ve ojelerde antimikrobiyal bir madde olarak tercih edilir. Bazı deodorant ve koku giderici ürünlerin formülasyonlarında da borik asit aktif bileşen olarak yer alır.

Haşere Kontrol ve Pestisitler

Boric acid, haşere kontrolünde etkili bir böcek ilacıdır. Karıncalar, hamam böcekleri, termitler ve diğer zararlı insects ve mites üzerinde kullanılır. Granül, pelet, tablet formunda veya sıvı solüsyonlar olarak hazırlanan pesticides, hem evde hem de ticari alanda yaygın olarak tercih edilir. Algae ile mücadelede de kullanılabilir.

Borik Asit ve Çevre

Borik asit, çevre üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilir. Bu bölümde, borik asitin çevresel etkisini ve sürdürülebilirlikle ilişkisini inceleyeceğiz.

Çevresel Etki

Borik asit ve onun tuzları olan boratlar, doğal olarak yer kabuğunda bulunurlar ve endüstriyel işlemler sonucunda çevreye salınabilirler. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yatay borat konsantrasyonları genellikle düşük olsa da, bor madencilik alanları veya endüstriyel atıklar nedeniyle yerel olarak yüksek konsantrasyonlara ulaşabilir. Çevre Koruma Ajansı gibi kuruluşlar tarafından belirlenen güvenli konsantrasyon sınırlarının aşılması su, toprak ve ekosistemin diğer bileşenleri için toksik etkiler yaratabilir. Borik asitin yüksek konsantrasyonları, bitkilerin büyüme ve verimliliğini negatif etkileyebilir, su ekosistemlerinde yaşayan hayvan ve balıklar için zararlı olabilir.

Borik Asit ve Sürdürülebilirlik

Borik asidin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi, bu maddenin doğru kullanımı ve atığının yönetimi ile yakından ilişkilidir. Üretim ve kullanım süreçlerinde atık yönetimi ve borik asitin etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi çevresel sürdürülebilirliğin önemli unsurlarıdır. Özellikle endüstriyel kullanımlarda, borik asidin insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde kullanılması ve atıklarının güvenli bir biçimde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu maddenin çevreye olan olası etkilerini azaltmak için çevresel standartlara ve düzenlemelere uyulması bir zorunluluktur.

Borik Asitin Biyolojikteki Rolü

Borik asit, tarımdan mikrobeslenme ihtiyaçlarına kadar biyolojik süreçlerde önemli bir rol oynar ve özellikle bitki büyümesi ile mikroorganizma kontrolünde etkilidir.

Tarımda Kullanımı

Borik asit, tarım sektöründe, bitkilerin düzgün bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için kritik bir role sahiptir. Bitki gelişimi üzerindeki etkileri, özellikle bor eksikliğinin görüldüğü topraklarda belirginleşir. Bor eksikliği ise bitkilerde çeşitli gelişim problemlerine yol açabilir. Biyolojikteki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için bitkiler borik asite ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, çeşitli mantar ve fungi türlerine karşı bir koruyucu olarak kullanılır, böylece bitkilerin zararlı toz ve organizmalara karşı direncini artırır.

 • Böcek İlacı Olarak Kullanımı: Borik asit, toz formunda doğal bir böcek ilacı olarak işlev görebilir. Tarım alanlarında pestisit olarak kullanılması, zararlı böceklerin ve mantarların kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.
 • Bitki Besin Maddesi Olarak Kullanımı: Mikronütrient olarak borik asit, bitkilere doğrudan uygulandığında verimliliklerini artırır ve daha sağlıklı büyümelerini destekler.

Mikronütrient Olarak Önemi

Borik asit, bitkiler için elzem bir mikronütrient olarak kabul edilir ve bitki hücre duvarlarının yapı taşlarından biridir. Bitkilerin genel sağlığı ve üreme kabiliyeti için gerekli olan borik asit, polen oluşumu ve tohum gelişimi gibi süreçlerde temel bir işleve sahiptir. Bor eksikliği durumunda, bu süreçler zarar görebilir ve bitki büyümesi olumsuz etkilenebilir.

 • Bitki Gelişiminde Rolü: Çiçeklenme, meyve kalitesi ve tohum oluşumu gibi hayati evrelerde bor gereksinimine dikkat edilmesi gerekir.
 • Bor Eksikliği ve Etkileri: Bor eksikliği, bitkilerde kısırlığa ve gelişim bozukluklarına sebep olabilir; bu nedenle borik asitin mikronütrient olarak dengeli bir biçimde sağlanması önem taşır.

Borik Asitin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Borik asit, hem olası sağlık riskleri hem de antibakteriyel özellikleri nedeniyle çeşitli uygulamalarda kullanılır. Kullanımı dikkatle yönetildiğinde faydalı antiseptik ve antimikrobiyal etkilere sahip olabilir.

Potansiyel Sağlık Riskleri

Borik asit, bilinen bir inorganik asit olup, toksik özelliklere sahip olabilir. Çocuklar ve yetişkinlerde yüksek dozlara maruz kalındığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Güvenli olmayan dozlarda alındığında, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir ve hatta komaya veya ölüme neden olabilir. Ayrıca, borik asitin yan etkileri arasında dermatit, yanma ve çıban gibi deri reaksiyonları yer alabilir. Kanser üzerine yapılan in vitro çalışmalar, borik asitin potansiyel anti-proliferatif (hücre çoğalmasını baskılayıcı) etkilere sahip olduğunu gösterse de, bu konuda kesin sonuçlara varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Antibakteriyel ve Antimikrobiyal Özellikler

Borik asit, güçlü antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Özellikle Staphylococcus aureus ve Listeria monocytogenes gibi patojen mikroorganizmalara karşı etkin bir şekilde kullanılabilir. Borik asit, konjunktivit ve dermatit gibi enfeksiyonların tedavisinde yardımcı bir tedavi olarak kullanılabilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu için kullanımı öncesinde tıbbi bir uzmana danışmak esastır.

Borik Asit ve Güvenlik Önlemleri

Borik asit, çeşitli uygulamalarda kullanılırken dikkat edilmesi gereken toksik özelliklere sahiptir. Bu nedenle, kullanımı sırasında belirlenmiş güvenlik önlemlerinin uygulanması önemlidir.

Güvenlik ve Kullanım Tavsiyeleri

 • Kişisel Koruyucu Ekipman: Borik asit ile çalışılırken uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması esastır. Bu ekipmanlar arasında koruyucu eldivenler, laboratuvar önlüğü ve gözlük yer almaktadır.
 • Çocuklardan Uzak Tutma: Çocukların borik aside maruz kalmaması için, bu kimyasalın çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması gerekmektedir.
 • Ortam Havalandırması: Borik asitle çalışıldığı alanın iyi havalandırılması, buharlaşma sonucu solunabilecek miktarın azaltılmasına yardımcı olur.
 • Doğru Depolama: Borik asit, kuru ve soğuk alanlarda, çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır.
 • Cilt ve Göz Teması: Deri ile temasında veya göze kaçmasında bol su ile yıkama yapılmalı ve gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Çevresel Koruma: Çevreye rastgele atılmamalı, atılacaksa çevre koruma talimatlarına uygun şekilde işlem yapılmalıdır. Environmental Protection Agency (EPA – Çevre Koruma Ajansı) tarafından belirlenen yönetmeliklere dikkat edilmelidir.

Uygulama alanlarına uygun olarak borik asitin tehlikelerine karşı korunma yöntemleri, bu kimyasalın güvenli kullanımı için hayati öneme sahiptir.

Borik Asitin Doğal Kaynakları

Borik asit, esas olarak bor minerallerinden elde edilir ve Türkiye bu minerallerin en zengin kaynaklarına sahiptir.

Bor Madenleri ve Çıkarılması

Türkiye, dünya bor rezervlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapar. Özellikle Balıkesir bölgesi borik asit üretimi için önemli yataklara sahiptir. Burada bulunan bor madenleri, kolemanit ve uleksit gibi mineralleri içerir ve bu mineraller işlenerek hem boric asit hem de sodyum tetraborat ve sodyum metaborat gibi bor bileşikleri elde edilir. Madenlerden çıkarılan bor mineralleri, saf borik asit üretimi için rafine edilir.

Türkiye’deki madenler dünya bor talebinin büyük bir kısmını karşılar ve ülke bu alanda global bir lider konumundadır. Madencilik faaliyetleri, devlet denetiminde ve sürdürülebilir çıkarma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir, böylece bor kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

Borik Asit Üretimi ve İşlenmesi

Borik asit üretimi ve işlenmesi, özellikle Türkiye’de önemli bir endüstriyel faaliyettir. İşlemler, yüksek düzeyde teknik bilgi ve dikkat gerektirir.

Üretim Süreçleri

Türkiye’deki borik asit üretimi kontrol altında, belirli kimyasal süreçleri takip eden bir dizi aşama içerir. En yaygın yöntem, kolemanit cevherinin sülfürik asit ile reaksiyona sokulmasıdır. Bu reaksiyon, çeşitli süreç kontrolleri altında yürütülür, pH seviyeleri dikkatlice ayarlanır ve gereken sıcaklık koşulları sağlanır. Reaksiyon ürünü olarak borik asit elde edilirken yan ürün olarak da jips oluşur.

 • Kolemanit + Sülfürik Asit → Borik Asit + Jips

Süreç sırasında, termogravimetrik analiz (TGA) kullanılarak yapısal sağlamlık ve mekanik özellikler dikkatlice incelenir. Bu kontroller, ürün kalitesinin ve endüstri standartların uygunluğunun sağlanmasında kritik rol oynar.

İşlenmiş Bor Ürünleri

Elde edilen borik asit, çeşitli endüstriyel işlemlerde işlenerek farklı borat tuzları ve boraks dahil olmak üzere farklı ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu ürünler cam ve seramik üretiminden deterjan ve metal işlemeye kadar geniş bir yelpazede kullanıma sahiptir.

 • Borik Asit Kullanım Alanları:
  • Cam ve seramik üretimi
  • Deterjan üretimi
  • Metal işleme sektörü
  • Porselen parlatma
  • Yanmaz kumaşlar
  • Isıya dayanıklı camlar

Borik asit aynı zamanda, bor ve diğer ilişkili bileşiklerin üretimindeki etkinliği ve maliyet verimliliği açısından, önemli bir ara madde olarak kabul edilir. İşlenmiş bor ürünlerin mekanik özelliklerini artırma ve ürünlerin dayanıklılıklarını geliştirme gibi katkıları sebebiyle endüstriyel önemi büyüktür.

Borik Asit ve Nanoteknoloji

Borik asit, nanoteknoloji alanında, özellikle nanomalzemelerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Nanomalzemeler ve Uygulamaları

Borik asit, nanomalzemelerin sentezinde katkı maddesi olarak önemli bir rol oynar. Bu malzemeler, son derece ince toz formundan kristal yapıya kadar çeşitlilik gösterir. Nanometre boyutlarındaki partiküller oksijen varlığında özel 3D modeller oluştururken, borik asitin özellikleri nanomalzemelerin kontrol edilerek elde edilmesinde ve fonksiyonel hale getirilmesinde temel faktörlerden biridir.

 • Toz Formu: Borik asit tozu, nanomalzemelerin yüzeyini düzenleyerek belirli uygulamalarda etkinliğini arttırır.
 • Kristaller: Borik asitin katkısıyla üretilen nano boyutlu kristaller, elektronikten ilaçlara birçok farklı alanda kullanılır.
 • Oksijen Etkileşimi: Nanomalzeme yapısında oksijenin dağılımı ve etkileşimi, borik asitin yapısında değişiklik sağlayarak malzemelerin oksidasyon seviyesini ayarlamak için kullanılır.
 • 3D Model: Nanoteknolojideki 3D modelleme, borik asitin katkılarıyla daha hassas ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir.

Borik asitin nanoteknoloji uygulamaları, malzemelerin dayanıklılığından verimliliğine kadar geniş bir etki yelpazesi sunar.

Piyasada Borik Asit

Borik asit, endüstriyel ve kişisel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve bu durum pazar üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Borik Asit Tabanlı Ürünlerin Ticareti

Borik asit, çeşitli formlarda; toz, kristal veya granül gibi satışa sunulur. Özellikle Çin, dünyadaki borik asit üretiminin ve ticaretinin büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir. Borik asidin ticari kullanım alanları arasında cam üretimi, antiseptikler, koku gidericiler ve böcek ilaçları bulunmaktadır. Sodyum borat tuzları gibi türevleri de bu ticaretin bir parçasıdır.

Fiyatlandırma ve Pazar Dinamikleri

Borik asidin fiyatlandırması; arz-talep dengesi, üretim maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak belirlenmektedir. Özellikle sanayi ve tarım sektörlerindeki uygulamalar için talebin artması, bu dinamikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fiyatlar, hammadde olarak kullanılan mineral kaynaklarına olan ulaşım ve işlenme kolaylığı gibi faktörlerle değişkenlik gösterir.

Araştırma ve Geliştirmede Borik Asit

Borik asit, araştırma ve geliştirme çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle antiseptik ve antifungal özellikleri sayesinde tıbbi uygulamalarda dikkat çeker. In vitro çalışmalar, Staphylococcus aureus ve Listeria monocytogenes gibi bakterilere karşı etkili olduğunu göstermiştir. Bu mikroorganizmalar, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıyan patojenlerdir ve borik asidin bu tür bakterilere karşı potansiyel bir mücadele aracı olarak görülmesi, onun araştırma alanında önemini artırmaktadır.

Örümcekler, küfler ve yabani otlar üzerindeki etkileri ise tarımsal alanlarda kullanımına işaret eder. Borik asit, bu zararlı organizmaların kontrolünde doğal bir alternatif olarak değerlendirilir. Araştırmacılar, çevre üzerindeki etkilerini minimize eden, aynı zamanda etkili koruma sağlayan yöntemler üzerinde durmaktadır.

 • Örümcek ve Küflere Karşı: Evsel ve tarımsal kullanımda, borik asidin bu tür zararlıları kontrol altına alabileceği gözlemlenir.
 • Yabani Otlarla Mücadele: Bitki gelişimini inhibe eden özellikleri ile bahçecilikte ve toprak yönetiminde bir yardımcı madde rolünü üstlenir.

Ayrıca, borik asit kullanılarak yapılan çalışmalar, bu maddenin mikrobik enfeksiyonlarla mücadelede, özellikle tekrarlayan enfeksiyon tiplerine karşı etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Hem günlük hayattaki kullanımı hem de endüstriyel ve farmasötik sektörlerdeki potansiyeli, borik asidin Araştırma ve Geliştirme (R&D) alanında devam eden ilgiyi açıklar.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Borik Asit kullanımı ile ilgili en yaygın sorulara açık yanıtlar sağlamaktadır.

Borik asit nedir ve ne için kullanılır?

Borik asit, antiseptik, antifungal ve büzücü özelliklere sahip, beyaz kristal bir inorganik madde olarak tanımlanır. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar ve mantar hastalıkları ile savaşmak için ve bazı vajinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Borik asit ne gibi hastalıklara iyi gelmektedir?

Borik asit, konjunktivit, dermatit ve çıban gibi bakteri veya mantar kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar ve kandidiyazis gibi durumlarda da tercih edilmektedir.

Borik asit hangi tip böceklerin kontrolünde etkilidir?

Borik asit, özellikle haşere kontrolünde kullanılır ve karıncalar, hamamböcekleri ve gümüşbalıkları gibi böceklerin elimine edilmesinde etkili bir yöntemdir.

Borik asit kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Borik asit kullanımından önce uzman bir sağlık danışmanına başvurulmalıdır. Dozaj ve uygulama talimatlarına dikkatle uyulmalı, önerilen miktarın üzerinde kullanımından kaçınılmalıdır.

Eczanelerde borik asit bulunabilir mi ve fiyat aralığı nedir?

Evet, borik asit çoğu eczanede bulunabilir. Fiyat aralığı bulunduğu bölgeye ve markaya göre değişkenlik gösterebilir.

Borik asit uygulaması ne şekilde yapılmalıdır?

Borik asit uygulaması enfeksiyonun türüne ve yerleşimine göre değişir. Her durum için spesifik kullanım talimatları vardır ve profesyonel tıbbi öneriye ihtiyaç duyulur.

Borik Asitin Diğer İsimleri:

 • Boric acid (H3BO3)
 • Boracic acid
 • Orthoboric acid
 • Boron trihydroxide
 • Borofax
 • Orthoboric acid (B(OH)3)
 • Orthoboric acid (H3BO3)
 • Trihydroxyborane
 • Boric acid (B(OH)3)
 • Dr.′s 1 Flea Terminator DFPBO
 • Dr.′s 1 Flea Terminator DF
 • Dr.′s 1 Flea Terminator DT
 • Flea Prufe
 • Super Flea Eliminator
 • Dia Flea-Mate
 • Dr.′s 1 Flea Terminator DTPBO
 • Basilit B
 • NSC 81726
 • Roach Away
 • CB BORiD
 • Roach Prufe
 • Niban-FG
 • Optibor
 • Boric acid
 • Niban Granular Bait
 • Bushwhacker
 • Entimaden
 • Niban
 • Nitrate balancer
 • Optibor TP
 • Boron hydroxide (B(OH)3)
 • PS 1002
 • BorActin