Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Benzil Alkol

Benzil Alkol Satış ve Tedariki

Benzil Alkol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

100-51-6

Benzil Alkol Kullanımı

Benzil alkol, organik kimyada önemli bir yere sahip olan aromatik bir alkoldür. Kimyasal formülü C6H5CH2OH olan bu madde, renksiz ve hafif tatlı bir kokuya sahip çözünür bir sıvıdır. Doğal olarak bazı meyvelerde bulunurken, aynı zamanda sentetik yollarla da üretilebilir. Kozmetik ürünlerden temizlik malzemelerine ve çeşitli sanayi ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Benzil alkolün polaritesi ve düşük toksisitesi, onu pek çok endüstriyel uygulama için ideal bir çözücü yapar. Sabunlar, cilt bakım ürünleri, losyonlar ve şampuanlar gibi günlük kullanım ürünlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Yüksek konsantrasyonlarda cildi tahriş edebilen benzil alkol, genellikle ürün formülasyonlarında güvenli kabul edilen seviyelerde kullanılır.

Güvenli kullanımının yanı sıra, benzil alkole karşı ağır alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle alerji potansiyeli, ürün güvenlik değerlendirmelerinde dikkate alınır. Göz için zararlı olabileceğinden, kullanımı sırasında tedbir alınması önerilir. Kanserojen etkileri ile ilgili ise şu ana kadar kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Benzenmetanol Kimyası

Benzenmetanol ya da diğer adıyla benzil alkol, organik bileşikler içinde önemli bir yer tutar. Hem sanayi hem de biyolojik süreçlerde rol alır. Bu kısımda benzenmetanolün temel kimyasal özellikleri, moleküler ağırlığı ve kimyasal formülü incelenmektedir.

Kimyasal Yapı

Benzenmetanol, hem alkol grubuna hem de aril grubuna sahip aromatik bir alkoldür. Kimyasal yapısında bir benzen halkası ve bu halkaya bağlı bir metil grubu (-CH2OH) bulunur. Bu yapısı itibarıyla, benzenmetanol hem polar bir hidroksil grubunu hem de nonpolar bir aromatik halkayı barındırır, bu da ona özgü çözünürlük özellikleri kazandırır.

Moleküler Ağırlık

Benzenmetanol, 122.1644 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir. Bu değer, maddenin moleküler formülündeki her bir atomun atomik ağırlığının toplamına eşittir.

Kimyasal Formül

Benzil alkolden söz edildiğinde genel olarak C7H8O kimyasal formülü kullanılır. Kimyasal yapı olarak C6H5CH2OH açık formülüne sahiptir ve bu formülde C6H5, benzen halkasını; CH2OH ise alkol grubunu temsil eder.

Fiziksel Özellikler

Benzil alkol, fiziksel özellikleri sayesinde çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılan renksiz ve hoş kokulu bir çözücüdür. Bu bölümde benzil alkolün erime ve kaynama noktası ve yoğunluğu gibi önemli fiziksel özelliklerine değinilecektir.

Erime Noktası

Benzil alkolün erime noktası, sıvı fazdan katı faza geçişinin termal özelliğini gösterir.

 • Erime Noktası: -15 °C

Kaynama Noktası

Benzil alkolün kaynama noktası, normal basınç altında sıvı fazdan gaz fazına geçiş için gereken sıcaklığı belirtir.

 • Boiling Point: 205 °C

Yoğunluk

Benzil alkolün yoğunluğu, belirli bir sıcaklıkta birim hacmine düşen kütlesidir.

 • Yoğunluk (20 °C): 1.04 kg/L

Bu fiziksel özellikler benzil alkolün moleküler formülü olan C7H8O’nun uygulamalı ve endüstriyel ortamlardaki davranışını şekillendirir.

Kimyasal Tanımlayıcılar

Benzil alkol, çeşitli kimyasal tanımlayıcılar kullanılarak bilimsel literatürde ve endüstride belirgin bir şekilde tanımlanır. Bu tanımlayıcılar, maddenin kimyasal yapısını ve moleküler kimliğini belirlemede kritik bir öneme sahiptir.

CAS Kayıt Numarası

CAS Numarası: 100-51-6

Benzil alkol için CAS kayıt numarası, dünya genelindeki kimyasal maddeleri benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılan bir numaradır.

InChI

InChI (International Chemical Identifier): 1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2

InChI kodu, benzil alkolün moleküler ve yapısal özelliklerini ifade eder ve maddenin elektronik veritabanlarında tutarlı ve geniş kapsamlı olarak araştırılabilmesini sağlar.

InChI Anahtarı

InChI Anahtarı: WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N

InChI Anahtarı, benzil alkolün InChI bilgisini, kimyasal maddenin dijital ortamlardaki tanımlayıcıları arasında hızlı ve kolay bir arama yapılabilmesi için özetleyen kısa bir alfanümerik dizedir.

Uygulamaları

Benzil Alkol, çeşitli endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda önemli bir role sahiptir. Bu molekül, geniş bir çözücü yelpazesi ve düşük toksisite gibi özellikleri sayesinde tercih edilen bir kimyasaldır.

Endüstriyel Kullanım

Benzil Alkol, mürekkep, boyalar, cilalar ve epoksi kaplamalarını içeren uygulamalarda genel bir çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, aromaların ve tatların üretiminde ester formunda başlıca rol oynar. Sabunlar, şampuanlar ve cilt losyonları gibi kişisel bakım ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, kozmetik sektöründe özellikle saç bakım ürünlerinin formülasyonlarında aktif bir bileşen olarak karşımıza çıkar.

Tıbbi Kullanım

Tıbbi alanda ise, Benzil Alkol çeşitli medikasyonların koruyucu olarak ve yerel anesteziklerdeki yardımcı maddelerden biri olarak bulunur. Özellikle, deri tedavilerinde kullanılan ilaçlarda antimikrobiyal bir ajan olarak etkinliği ile dikkat çeker. Tedavi amaçlı olarak bazı enjeksiyonluk çözeltilerde de koruyucu olarak yer alır ve düşük alerjenik potansiyeli ile güvenilir bir seçenektir.

 • Koruyucu ve Antimikrobiyal: İlaçların raf ömrünü uzatmak için.
 • Yerel Anestezikler: Ağrı kesici etki sağlamak amacıyla kullanımı.

Güvenlik Bilgileri

Benzil alkol, kullanımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken belirli güvenlik önlemlerini gerektirir. Bu bölüm, Benzil alkolün manipülasyonu ve depolanması esnasında dikkate alınması gereken spesifik güvenlik bilgilerini içermektedir.

Parlama Noktası

Benzil alkolün parlama noktası ortalama olarak 68°C (154°F) civarındadır ve bu özelliği onu ortalama sıcaklıklarda bile tutuşabilir hale getirir. Bu veri, maddenin ateşleme risklerini anlamada kritik öneme sahiptir ve bunun yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır:

 • Tutuşabilir buharları uzak tutmak için iyi havalandırılmış alanlarda saklanmalıdır.
 • Açık alevlerden veya kıvılcımlardan uzak tutulmalıdır.

Otoateşleme Sıcaklığı

Benzil alkol için otoateşleme sıcaklığı yaklaşık olarak 436°C (817°F) olarak belirlenmiştir. Bu sıcaklık, maddenin kendi kendine tutuşabileceği minimum sıcaklığı gösterir ve şu önemler alınmalıdır:

 • Yüksek sıcaklıklara maruz kalması özellikle önlenmelidir.
 • Otoateşleme sıcaklığının üzerine çıkabilecek ortamlardan kaçınılmalıdır.

Piktogramlar, tehlike ifadeleri ve önlem ifadeleri bu madde ile çalışırken daima göz önünde bulundurulmalıdır, zira bu semboller ve ifadeler kullanıcıları potansiyel riskler ve gerekli güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirir. Benzil alkole özgü olan bu etiketlemeler sayesinde kişisel ve çevresel güvenlik için gereken adımların doğru bir şekilde planlanması mümkün olur.

Üretim Yöntemleri

Benzil alkolün üretimi için spesifik kimyasal prosesler kullanılmaktadır. Bu süreçler kimyasal hammadde ve reaktanlar kullanarak benzil alkol elde etmeyi hedeflemektedir.

Grignard Reaksiyonu

Grignard reaksiyonu, benzil alkol üretimi için kullanılan bir methoddur. Bu süreçte, toluenden türetilen Grignard reaktifi etkili bir şekilde kullanılır. Toluene magnezyum ile işlem yapılması sonucu elde edilen Grignard reaktifi, daha sonra karbonil grubu içeren kimyasal maddelerle reaksiyona sokularak benzil alkol üretimine yol açar.

Ritter Reaksiyonu

Ritter reaksiyonu, nitrillerin asitlerle reaksiyonu sonucu amitlerin oluşumu esasına dayanır. Bu yöntemde, benzil alkol türevlerini üretmek için kullanılan bir tekniktir. İlgili reaksiyon, genellikle yüksek sıcaklıkta suyun varlığında gerçekleştirilerek benzil alkol üretilir.

Fizikokimyasal Veriler

Benzil alkolün termodinamik özellikleri, kullanım alanlarının belirlenmesi ve kimyasal güvenliğin sağlanması için önemlidir.

Gaz Fazı Termodinamiği Verileri

Gaz fazında benzil alkolün termodinamik verileri, buharlaşmayla ilgili önemli bilgiler içerir. Özellikle benzil alkolün yüksek kaynama noktası (205°C) dikkate alındığında, gaz fazındaki davranışları bu parametre çerçevesinde değerlendirilmelidir. Benzer şekilde, gaz kromatografisi verileri, bileşiğin ayırma ve tanımlama aşamalarında referans olarak kullanılmaktadır ve gaz fazı termodinamiği ile doğrudan ilişkilidir.

Yoğun Faz Termodinamiği Verileri

Yoğun faz termodinamik verileri, benzil alkolün fiziksel durumu ve çözeltideki davranışları hakkında bilgi sağlar. Polar özelliği, benzil alkole diğer alkollerde, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde iyi çözünürlük kazandırır. Yoğun faz termodinamiği verileri, saf bileşiğin yanı sıra çözelti durumundayken de incelenmelidir. Kendiliğinden tutuşma sıcaklığının 436°C olduğu bilgisi, reaksiyon termodinamiği ve güvenlik verileri bağlamında oldukça önem taşımaktadır.

Çözünürlük ve Tepkime Özellikleri

Benzil alkol, çözünürlük ve tepkime özellikleri açısından endüstriyel ve kimyasal süreçlerde önemli bir yer tutar. Solvent olarak kullanılmasının yanı sıra farklı hydrolysis reaksiyonlarına da katılabilir.

Suda Çözünürlük

Benzil alkol, suda orta derecede çözünürlüğe sahip olup yaklaşık 4 g/100 mL’dir. Bu çözünürlük düzeyi, onun çeşitli kimyasal süreçlerde ve farmasötik preparatlarda hem çözücü hem de bakteriostatik ajan olarak kullanılmasını sağlar.

Esterler ile Hidroliz

Benzil alkol, hidroliz reaksiyonlarına katılarak esterlerin parçalanmasında etkin bir rol oynar. Özellikle esterlerle tepkimeye girdiğinde, ester bağlarının su yardımıyla kırılması sonucu asit ve alkol oluşumunu sağlayarak reaksiyonu yönlendirir. Bu tepkime özelliği, parfümeri ve tatlandırıcı sanayisi başta olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda benzil alkolün kullanılmasını beraberinde getirir.

Tıbbi Bilgiler

Benzil alkol, çeşitli tıbbi uygulamalarda aktif bir bileşen olarak kullanılmasının yanı sıra, bazı yan etkilere de neden olabilir.

Tedavi için Kullanım

Benzil alkol, bit tedavisi (pedikülozis) gibi dermatolojik sorunların üstesinden gelmek için kullanılan yaygın bir ilaçtır. Aktif içeriği genellikle mineral yağ ile birlikte bir formülasyonda bitlerin ve yumurtalarının (sirkelerin) öldürülmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Tedavi sürecinde, ilacın doğru kullanımıyla ilgili olarak hasta bilgilendirmesi kritik öneme sahiptir. Sağlık hizmeti verenler, tedavi protokollerine uyulmasını sağlamak ve olası komplikasyonları önlemek için hastaları doğru yönlendirmelidir.

Yan Etkiler

Benzil alkol bazlı ürünlerin kullanımı sırasında, yan etkiler bir takım cilt sorunlarına yol açabilir. Kullanıldığı bölgede kaşıntı, kızarıklık ve tahriş gibi reaksiyonlar gözlemlenebilir. Bu durumlar, özellikle bazı kişilerde benzil alkol bileşenine karşı oluşan alerjik reaksiyonların bir göstergesi olabilir. Herhangi bir yan etki fark edildiğinde hastaların bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışmaları önerilir.

Ek Bilgiler

Bu bölüm, Benzil Alkol ile ilgili Henri Yasası verilerini ve kütle spektrumu bilgilerini içermektedir. Her iki alt başlık da, Benzil Alkol’ün incelenmesi ve kullanımında kritik öneme sahip ayrıntıları sunar.

Henri Yasası Verileri

Benzil Alkol için Henri Yasası verileri, çözünürlüğün sıcaklığa bağlı değişimini gösteren kritik parametreleri içerir. Bu veriler, NIST Standard Reference Data Programı aracılığıyla sağlanır ve bilimsel araştırmalarda veya mühendislik uygulamalarında kullanılır. Benzil Alkol’ün gazlarla olan çözünürlüğünü ve bu çözünürlüğün sıcaklıkla nasıl değiştiğini anlamak için Henri Yasası verileri esastır.

Kütle Spektrumu

Kütle spektrumu, Benzil Alkol’ün analizinde önemli bir araçtır ve moleküler yapısının doğrulamasını sağlar. NIST Chemistry Webbook, Benzil Alkol için standart referans kütle spektrumunu sağlar ki bu, kimya ve analitik bilimlerdeki uygulamalar için güvenilir bir kaynaktır. Spektrum, molekülün belli iyonların oluşumu ve bu iyonların kütlesine göre sınıflandırılmasıyla elde edilir. Benzil Alkol’ün ayırt edici pikleri, yapısal bilgiler sunar ve bileşiğin saflığının yanı sıra kimyasal kompozisyonu hakkında bilgi verir.

Sıkça Sorulan Sorular

Benzil alkol, hem endüstride hem de günlük kullanımda yaygın bir bileşentir. Bu kısım, benzil alkole dair sıkça merak edilen soruları ve bu soruların net yanıtlarını içermektedir.

Benzil alkol içerikli ürünlerin dini açıdan durumu nedir?

Benzil alkol genellikle kozmetik ürünlerde ve ilaçlarda kullanıldığı için, dini açıdan değerlendirmeler farklılık gösterebilir. Bu konuda net bir görüş belirtilmesi, ilgili dini otoritelerin yorumlarına ve bireyin kendi inancına bağlıdır.

Hangi ilaçlarda benzil alkol bulunur ve kullanımı güvenli midir?

Benzil alkol, antiseptik ve koruyucu olarak bazı ilaçlarda bulunabilir. Genel olarak düşük toksisitesi nedeniyle güvenli kabul edilse de, bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekmektedir.

Benzil alkole maruz kalan ciltte meydana gelebilecek etkiler nelerdir?

Benzil alkol bazı bireylerde cilt tahrişi veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cilt hassasiyeti olan kişilerde kızarıklık ve kaşıntı gibi reaksiyonlar görülebilir.

Benzil alkol kullanımının sağlık üzerindeki olası zararları var mıdır?

Saf benzil alkol, göz için zararlı olabilir ve ciltte tahrişe neden olabilir. Kullanıldığı miktar ve sıklık, olası zararların derecesini etkilemektedir. Kanserojen olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Benzil alkol insanı sarhoş eder mi, bu etkisi nasıl değerlendirilmelidir?

Benzil alkol, alkollü içkilerde bulunan etanol türünden farklı bir kimyasal bileşendir ve sarhoşluk etkisi yaratması beklenmez. Bununla beraber, yüksek miktarlarda tüketilmesi zararlı olabilir.

Günlük kişisel bakım ürünlerinde benzil alkol kullanımı saç sağlığını etkiler mi?

Kişisel bakım ürünlerinde koruyucu ve koku verici olarak kullanılan benzil alkol, genellikle sınırlı miktarlarda eklenir ve bu düzeyde saç sağlığına zarar vermesi beklenmez. Ancak, bazı bireylerde saç derisinde hassasiyete neden olabilir.

Benzil Alkolün Diğer İsimleri:

 • Benzenemethanol
 • Benzyl alcohol
 • Benzenecarbinol
 • Phenylcarbinol
 • Phenylmethanol
 • Phenylmethyl alcohol
 • α-Toluenol
 • (Hydroxymethyl)benzene
 • α-Hydroxytoluene
 • Benzylic alcohol
 • Sunmorl BK 20
 • NSC 8044
 • TB 13G
 • GTA 220
 • MeSH ID: D019905