Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antiskalant

Antiskalant Satış ve Danışmanlığı

Sistemlerinizde yaşadığınız her çeşit birikinti sorunlarına karşı antiskalant dizaynı ve uygulama desteği. Uzman mühendislerimizle görüşmek için hemen arayın.

0 (216) 510 56 16

Konu Başlıkları

Antiskalant (Antiscalant) nedir?

Ters Osmoz Sistemleri nedir?

Osmoz, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, yarı geçirgen bir zar üzerinden geçişine denir. Ters osmoz ise, suya uygulanan basınçla birlikte suyun içerisindeki iyonların, mikro partiküllerin ve ağır metallerin ayrıştırılarak saf suya yakın bir su elde edilmesi işlemidir.

Su arıtma sistemleri söz konusu olduğunda mutlaka karşımıza çıkacak olan ters osmoz sistemlerinden deniz, şebeke, göl, yağmur suyu gibi farklı kaynaklardan çıkan kirlenmiş suyun arıtılmasında, medikal, diyaliz, tekstil, yiyecek ve içecek, kuyum, kozmetik, turizm, plastik sanayi, cam, kaplama, buhar kazanları gibi birçok sektörde üstün su arıtma teknolojisi olarak faydalanılır.

Günümüzde su kaynaklarının sınırlı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yeryüzünde bulunan kısıtlı yüzey ve yeraltı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek adına ters osmoz sistemleri ile suyun geri dönüşümü ve temizlenmesi oldukça önemlidir.

Membran Yüzeyler Nelerdir?

Suyla daima temas halinde olan yüzeylerin farklı bölümlerine su geçişi olmasını engelleyen izolasyon materyaline ise membran denir. Bir su saflaştırma teknolojisi olan ters ozmoz sistemlerinde de membran yüzeylerden faydalanılır.

Büyük fabrika ve tesisleri düşündüğümüzde, membran malzemelerin oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü olması önemlidir. Membran yüzeylerinin uzun süreli ve verimli kullanımını sağlayabilmek, oluşması mümkün arızalanmaların önüne geçmek için ise, bu yüzeylerde oluşabilecek kirlenme, birikinti ve kireçlenme gibi durumların önüne geçilmesi gerekir. Bu noktada ise antiskalantlar devreye girmektedir.

Antiskalant Nedir?

Antiskalant, ters ozmoz sistemlerinde membranlarda tıkanmaya neden olabilecek magnezyum, kalsiyum, bikarbonat gibi bileşen maddelerin, bu yüzeylerde birikmemesi için sulara verilen kimyasallara denir.

Antiskalantın kelime anlamına bakacak olursak, İngilizcedeki ‘anti’ ve ‘scale’ kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve ‘tartar/taş önleyici’ kavramına yakın bir anlam taşımaktadır.

Ters Ozmoz Sistemlerde Neden Antiskalant Kullanılır?

Girişte bahsettiğimiz üzere, ters ozmoz sistemleri suyun saflaştırılmasına yönelik sistemlerdir. Ters ozmoz sistemlerinin işleyişinde, su içerisindeki iyonlar(mineraller), ters ozmoz cihazının ürettiği su içerisinde yüksek miktarda azalırken, cihazın atık olarak bıraktığı su içerisindeki iyonlar ilk baştaki suyun asıl miktarının neredeyse dört katına çıkar. Halbuki suyun iyon olarak içinde barındırabileceği mineral miktarı sınırlı olduğu için, burada fazla olan mineraller ters ozmoz membranları üzerinde kristalleşmekte ve membranların geçirgenliğini ve işleyişini bozmaktadır. Bu nedenle antiskalant kimyasalları aracılığıyla bu tıkanmanın ve işleyiş bozukluğunun önüne geçilmelidir.

Antiskalantlar ters ozmoz membranlarından en optimum şekilde faydalanılmasını sağlar.

Antiskalant Ne İşe Yarar?

Antiskalantlar, kireç ve kirlilik çözme kapasitesi sayesinde kristal tuzların (CaCO3, SrSO4, CaSO4, BrSO4 gibi) önleyicisidir. Bu sayede ters ozmoz sistemlerindeki membranların temiz kalmasını ve uzun ömürlü kullanımlarını sağlar. Farklı membran yüzeyler için su ve ters ozmoz sisteminin değişkenlerine bağlı olarak farklı antiskalant formülleri kullanılır. Bu nedenle membran yüzeylerin uzun ömürlü kullanımı ve tıkanmaması için antiskalant kimyasal formülünün doğru ve profesyonel kullanımı çok önemlidir.

Antiskalantın kimyasal formülü ve içeriği nedir?

Membran yüzeyleri silika, magnezyum, kalsiyum sülfat, baryum sülfat, kalsiyum karbonat gibi kristallerin çökelmesi ile kirlenirler. Bu membran yüzeylerin temizlenmesinde kullanılacak olan antiskalantın türü ve miktarı; ham suyun sıcaklığı, kimyasal analizi, pH derecesi, öncesinde yumuşatıp yumuşatılmadığı, ters ozmoz cihazının atık oranı ya da cihazın besleme suyu miktarı gibi değişkenler dikkate alınarak belirlenir.

Antiskalant dozajı, ters osmoz membranlarının korunması amacıyla yaygın olarak kullanılan ön arıtma proseslerinden birisidir.

Antiskalantın tipi, ham su yapısı ve ters osmoz sistem çalışma koşullarına bağlı olarak SoleChem yetkilileri tarafından seçilir. Seçilen kimyasalın dozlama miktarı ve konsantrasyonu, ters osmoz sistem tasarımı ve çalışma koşullarına göre hesaplanır.  Membran sisteminin en verimli şekilde çalışması için gerekli tüm ayarlamalar, SoleChem yetkilileri tarafından yapılır.

Maden kimyasalı olarak antiskalant: Suyun yoğun olarak kullanıldığı madenlerde boru hatlarının ve eşanjörlerin tıkanmaması hayati derecede önemlidir. Prosesinizi direk olarak etkileyen her çeşit depozit oluşumuna karşı; SoleChem Kimya su karakterinize özel formüle ettiği ürünlerle yüksek koruma sağlar.

Endüstriyel su şartlandırma süreçlerinde antiskalant: Soğutma suyunun geçtiği boru hatlarını ve eşanjör yüzeylerini birikinti oluşumuna karşı korumak için doğru antiskalant seçimi hayati öneme sahiptir. SoleChem Kimya gelişmiş laboratuvarları ve uzman mühendisleriyle su karakterine özel antiskalant dizaynı yapabilmektedir.

Antiskalant Özellikleri ve Faydaları

  1. Sülfürik asit ve hidroklorik asit kullanımı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşabilecek riskler azalmış olur.
  2. Kimyasal temizleme süresi artacağından, daha düşük işletme maliyeti olur.
  3. Daha yüksek oran da geri kazanım sağlanır.
  4. Konsantrasyon debisinde azalma olur.
  5. Membran ömründe artış sağlanır bu sayede sistem daha uzun süreli çalışır.

Antiskalant Satış Fiyatı nedir?

Güncel antiskalant satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Antiskalant Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak antiskalant satışı ve tedariki yapmaktayız.