Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ham Su Şartlandırma

Sisteminize giriş yapacak olan suyun, ön şartlandırma ile fiziksel ve kimyasal olarak hazırlanması, tesisteki hassas bileşenlerin daha uzun ömürlü olmasını ve daha az bakım gerektirmesini sağlar.

SoleChem®, ham sudaki askıda katı maddelerin, mikrobiyolojik kirliliklerin ve çeşitli iyonların giderilerek maksimum korumanın sağlanması için en uygun kimyasalları müşterilerine sunar.

SoleChem® Kimya sizlere ham su şartlandırma kimyasalları ve ham su arıtma kimyasalları alanlarında her türlü desteği sunar.

  • Ters Osmoz (2 Articles)

    Ters Osmoz (Reverse Osmoz) bir membran teknolojisi olup, osmotik basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membranın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir. Suyun içerisinde bulunan birçok mineral, bakteri ve virüsler %99 saflığa kadar bu yöntem ile süzülebilmektedir.

    Ters osmozun başlıca kullanım yerleri arasında; buhar kazanları, besi suyu hazırlanması, kaplamacılık, eczacılık, gıda ve meşrubat sanayi, içme suyu üretimi gelmektedir.

    Ters osmoz benzeri teknolojilerle karşılaştırıldığında nispeten basittir ve bir membran teknolojisidir. Normal osmoz doğada aralarında yarı geçirgen ve sadece suyun geçmesine müsaade eden, diğer maddeleri geçirmeyen bir membran bulunan farklı konsantrasyondaki iki sıvıdan, birinden diğerine su geçimiyle meydana gelir. Bu işlem iki taraf da denge sağlanana kadar devam eder. Osmotik basınç, membranın iki tarafında bulunan sıvılarda hacim değişikliği olduğundan meydana gelen statik yükseklik farkı ile meydana gelir.

    Ters osmozda, konsantrasyonu fazla olan sıvı tarafından bir basınç uygulanarak, sağlanacak ters akışla, yoğunluğu fazla olan sıvı içerisinde bulunan mineraller, tuzlar ve organik maddeler, membranın bir tarafında bırakılarak diğer tarafa, yoğunluğu daha az, tuzlar ve minerallerden arındırılmış bir sıvı olarak geçirilir. Pratikte, basılan suyun, sadece belli bir yüzdesinin bu membrandan geçmesine müsaade edilir. İçinde mineraller, tuzlar ve organik maddelerin biriktiği yoğunluğu çok daha fazla olan konsantrasyon ise gidere verilir. Konsantrasyon Polarizasyonu olarak bilinen polarize olmuş moleküllerin kısa bir zaman aralığında membran üzerinde birikerek daha fazla akışa geçiş vermemesi gibi sorunların önüne geçilmesi için membranların periyodik olarak basınç altında yıkanabilecek bir düzene sahip olmaları gerekir.

6 Ürün