Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UltraFiltrasyon UF

Ultrafiltrasyon, çözeltilerden kolloidal silika ve yüksek molekül ağırlıklı çözünür maddeleri ayırmada kullanılan basınç etkili bir membranla ayırma tekniğidir.

Ultrafiltrasyon boyuta göre ayırma ilkesiyle çalışır, membranın moleküler ağırlık alt kesimi (moleculer weight cut off: MWCO)’ne karşılık gelen gözenek boyutundan daha büyük olan maddeler mambranda kalırken, küçük parçacıklar geçebilir. MWCO membranın gözenek boyutu ölçüsüdür. UF moleküler ağırlık alt kesimi 0,1 ile 0,0001 µm arasındadır ve UF membranının makro çözünenlerin (polietilen glikol, dekstran veya protein) %90’nını alıkoyma gibi zor bir işi yapabilme yetisinin açıklaması bu değerlere dayanır. Ancak MWCO için uluslararası bir standartın olmadığına dikkat edilmeli ve farklı üreticilerin MWCO sıralamaları birbirleri ile doğrudan karşılaştırılmamalıdır. Maddelerin şekli (küresel, lineer vb.) ve işletim koşulları gibi etmenler membranların bazı özel maddelerin uzaklaştırmasındaki etkinliğini değiştireceği için MWCO %100 uzaklaştırmayı göstermez.

Ultrafiltrasyon, proteinlerin deriştirilmesi, elektrokaplama boyalarının gerikazanımı, şişe sularının saflaştırılması, yağlı suların arıtımı, kanın saflaştırılması ve RO ön arıtımı gibi uygulamaların bulunduğu çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılabilir.

SoleChem Kimya olarak, UF performans arttırıcı koagülantlar tedarik etmekteyiz. UF sistemi için belirlemiş olduğumuz koagülantlar sayesinde;

  • Sistemin verimliliğinde artış sağlanır
  • Membranların ömrü uzar.
  • Sistemin çalışma süresinde artış sağlanır.