Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Membran Temizlik Kimyasalları

Ters osmoz membranları sudaki kirleticilere bağlı olarak zamanla tıkanır. Bu tıkanmalar fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak 3 etkiye bağlı olarak gerçekleşir. Membranlarda kimyasal temizlik işlemi  yapılabilmesi  için en uygun zaman; geri kazanım veriminin %15 azalma ya da basınç farkın da % 15 artma gözlendiği zamandır. Bu işlemin doğru membran temizlik kimyasalları ile yapılması zorunludur.

Membranlarda kimyasal temizleme işlemi belirli bir periyot halinde yapılmamalıdır. Zamanından önce sık yapılan kimyasal yıkama işlemi membran yapısına zarar verir ve membran ömrü azalır. Membranlarda kimyasal temizleme işinin geç yapılması durumunda da membran yüzeylerinin temizlenmesi zorlaşır ve membranların yapısı zarar görür.

Membran temizleme işlemi yapılmadan önce membranın tıkanma sebebi bulunmalı ve buna uygun formülasyon yapılmalıdır. Membran yıkama işi bir prosedür eşliğinde SoleChem yetkilileri eşliğinde yapılmalıdır. Doğru membran temizlik kimyasalları seçimi bu işlemin en önemli aşamasıdır.

3 tip membran temizlik kimyasalları mevcuttur;

  1. Alkali Temizlik Kimyasalı
  2. Asidik Temizlik Kimyasalı
  3. Biyolojik (Dezenfektan)
  • Demir ve mangan oksit/hidroksit temizliği,
  • Karbonat, fosfat, sülfat ve florür içeren birikintilerin temizliği,
  • Kolloidal silikanın ve silikatın temizliği,
  • Biyolojik üremelerin ve çamurun temizliği,
  • Ağır organik yığılmaların katyonik polimerlerin ve hidrokarbonların temizliği yapılmaktadır.