Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trikalsiyum Fosfat

Trikalsiyum Fosfat Satış ve Tedariki

Trikalsiyum Fosfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7758-87-4

Trikalsiyum Fosfat: Gıda Endüstrisindeki Yeri ve Önemi

Trikalsiyum fosfat, kimyasal formülü Ca3(PO4)2 olan beyaz renkli, kokusuz bir bileşiktir. Genellikle besin takviyeleri gibi çeşitli ürünlerde kullanılan bir madde olup, molekül ağırlığı 310,18 g/mol’dür. Aynı zamanda, CAS kayıt numarası 7758-87-4 ile tanımlanır ve yüksek kararlılık gösterir.

Bu bileşik, suda düşük çözünürlüğe sahip olup seyreltik hidroklorik asit ve nitrik asit içinde daha kolay çözünür. Asetik asit ve alkollerde ise çözünmez özelliktedir. Gıda sanayisinde topaklanmayı önleyici ve tamponlayıcı ajan olarak rol almasının yanı sıra, deterjan, boya ve şeker sanayisinde de kullanım alanlarına sahiptir.

E341 kodu ile de bilinen trikalsiyum fosfat, gıda katkı maddesi olarak etiketlenir ve emilimi kolaydır. Özellikle toz haldeki gıdalarda ve baharatlarda topaklanmayı engellemek için eklenir ve bu özellikleri ile gıda endüstrisinin yanında diğer birçok alanda da pratik uygulamalar bulur.

Trikalsiyum Fosfatın Tanımı

Trikalsiyum fosfat veya kısaca TCP, Ca₃(PO₄)₂ formülüne sahip bir kalsiyum fosfat türüdür.

Kimyasal Özellikleri

Bu bileşik, beyaz renkli ve düşük çözünürlükte bir katı olarak bilinir. Aynı zamanda tribazik kalsiyum fosfat veya kemik kireç fosfatı olarak da adlandırılmaktadır. TCP’nin kimyasal yapısı, üç kalsiyum iyonu ve iki fosfat grup içermesiyle karakterize edilir.

Kullanım Alanları

 • Gıda Sektöründe:
  • Topaklanma önleyici madde olarak kullanılır.
  • Toz içeceklerde, süt tozlarında ve baharatlarda akışkanlığı artırmak amacıyla tercih edilir.
 • Tarımda:
  • Gübrelerde bitki beslenmesini desteklemek için kalsiyum ve fosfor kaynağı olarak katkı sağlar.
 • Tıp ve Biyomedikal Alanda:
  • Osteokondüktif malzemelerde, özellikle alfa ve beta formları, kemik büyümesini teşvik eden biyomalzemeler olarak kullanılır.

Doğal Bulunuşu

Trikalsiyum fosfat doğal olarak inek sütünde ve omurgalı hayvanların iskeletlerinde bulunur. İnsanlar için önemli olan kalsiyum ve fosfor minerallerini içeren bu bileşik, kemiklerin ve dişlerin ana yapı taşlarından biri sayılır.

Trikalsiyum Fosfatın Tarihi

Trikalsiyum fosfat, Ca3(PO4)2 formülüne sahip, fosforik asidin bir kalsiyum tuzu olan inorganik bir bileşiktir. Zaman içerisinde, bu kimyasal madde özellikle gıda katkı maddesi olarak, ayrıca seramik, porselen üretimi ve biyomedikal uygulamalarda kullanılmıştır.

Birinci paragraf: 20. yüzyılın başlarında keşfedilen Trikalsiyum fosfat, ilk olarak tarım endüstrisinde gübre olarak kullanım bulmuştur. Gıda endüstrisinde ise E341 olarak kodlanan bir katkı maddesi olarak yerini alarak yaygın bir kullanım alanı edinmiştir.

İkinci paragraf: Yıllar boyunca, bilim insanları ve araştırmacılar trikalsiyum fosfatın çeşitli kullanımlarını keşfetmeye devam etmişlerdir. 2014 yılında, bu madde henüz yeni biyomedikal kullanım alanlarına ilişkin araştırmaların merkez noktası olmuş ve özellikle diş hekimliğinde ve kemik rejenerasyonunda kullanılmak üzere incelenmiştir.

Üçüncü paragraf: Her ne kadar bu bileşik tarihi boyunca değişik uygulamalarda faydalı olmuş ise de, en çok gıda sektöründe emülgatör, anti-kümeleme ajanı ve kalsiyum takviyesi olarak karşılaşılmaktadır. Günümüzde ise trikalsiyum fosfat, çeşitlilik gösteren birçok modern uygulamada işlevsellik kazanmıştır.

Trikalsiyum Fosfatın Kimyasal Özellikleri

Trikalsiyum fosfat veya bilimsel adıyla Ca3(PO4)2, fosforik asidin bir kalsiyum tuzu şeklinde tanımlanır. Kalsiyum fosfatlar grubunun bir üyesi olan bu madde, yaygın olarak hydroxyapatite veya apatit ile ilişkilendirilen bir yapıya sahiptir. Genellikle beyaz renkte olan trikalsiyum fosfat, kristal yapıda ve toz formunda bulunur.

Fiziksel Özellikleri:

 • Renk: Renksiz
 • Yapı: Kristal
 • Koku: Kokusuz
 • Tat: Tatsız

Kimyasal Özellikleri:

 • Yoğunluk: 3.14 g/cm³
 • Erime Noktası: 1670 °C
 • Trikalsiyum fosfat, suda orta düzeyde bir çözünürlüğe sahipken, çoğunlukla hidroksiapatit formunda bulunan ticari ürünler suda hemen hemen çözünmez.

Bu bileşik, doğal olarak inek sütünde ve omurgalı hayvanların iskeletleri ile dişlerinde bulunur. Ayrıca, kimyasal sentez yoluyla amonyak çözeltisi ile kalsiyum nitrat ve amonyum hidrojen fosfattan çökeltme işlemi sonucunda laboratuvar koşullarında da elde edilebilir. Trikalsiyum fosfatın gıda takviyelerindeki öncelikli işlevi, ürünlerin kalsiyum içeriğini artırmaktır. Gıda endüstrisinde kullanılan trikalsiyum fosfat, düşük bir lezzet profiline sahip olduğundan dolayı, ürünlerin tadını etkilemez ve genellikle ince beyaz toz formunda karşımıza çıkar.

Mikroorganizmalar ile Etkileşimi

Trikalsiyum fosfat, doğada bulunan ve mikroorganizmalar tarafından çözünebilen bir inorganik bileşiktir. Bu mikroorganizmalar fosfatın, bitkilerin kullanabileceği bir form olan kullanılabilir fosfora dönüştürülmesinde anahtar rol oynar.

Bakteriler ile İlişkisi

Bakterilerin trikalsiyum fosfat ile etkileşimi, bitki besin maddesi döngüsünde önemlidir. Özellikle, fosfat çözücü bakteriler bulundukları ortamdaki fosfatı bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürebilir. Bunlar arasında Azospirillum brasilense gibi türler, sorghum gibi tarım bitkilerinin verimliliğini arttırmak için kullanılır.

 • Azospirillum brasilense
  • Sorghum verimliliği: İnorganik fosfatı çözerek bitki gelişimini destekler.
  • Kuru tarımda kullanımı: Yüksek verim elde edilmesine katkıda bulunur.

Mikrofunguslar ve Trikalsiyum Fosfat

Mikrofunguslar arasında Penicillium gibi türler de trikalsiyum fosfattaki fosforu çözerek biyoçözünür hale getirir. Bu türlerin çözünürlüğü artırma kapasitesi, Tarımsal uygulamalarda fosforun sürdürülebilir kullanımı için kritik önem taşır.

 • Penicillium
  • Fosfor çözünürlüğünü artırma: Toprağın verimliliğini destekler.
  • Ekolojik yarar: Bitki büyümesini ve gıda üretimini iyileştirir.

Trikalsiyum Fosfatın Tarımda Kullanımı

Trikalsiyum fosfat, tarım sektöründe, özellikle bitkisel üretimde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bileşenin kullanımı, bitkilerin gelişimi üzerinde doğrudan etkiler yaratır.

Bitkilere Etkisi

Trikalsiyum fosfat, bitkilerin beslenme zincirinde kalsiyum ve fosfor kaynağı olarak önem taşır. Bitkilerin kök gelişimini destekleyerek, topraktaki besin maddelerinin daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, bitkilerde hücre bölünmesi ve güçlü hücre duvarları oluşumu gibi temel metabolik süreçlerde kritik bir role sahiptir. Bu sayede bitkiler daha dirençli ve sağlıklı büyümekte; verim ve kalite artışı gözlenmektedir.

 • Kalsiyum kaynağı olarak:
  • Kök gelişimini teşvik eder.
  • Hücre duvarlarını güçlendirir.
 • Fosfor kaynağı olarak:
  • Hücre bölünmesi ve enerji transferinde yardımcı olur.
  • Fotosentez ve besin taşınmasını iyileştirir.

Trikalsiyum fosfatın bu kullanımı, bitkiler için temel minerallerin sağlanmasında ve daha sağlıklı, verimli bitkisel üretimde stratejik bir öneme sahiptir.

Trikalsiyum Fosfatın Biyomedikal Uygulamaları

Trikalsiyum fosfat, biyomedikal sektöründe doku mühendisliği uygulamalarında osteokondüktif materyal olarak önemli bir role sahiptir. Bu materyal, hem kemik greft malzemesi hem de kemiği onarmak için kullanılan çementolar gibi kompozitler yapmak için tercih edilir.

Doku Mühendisliğinde Kullanımı

Trikalsiyum fosfat, doku mühendisliğinde kullanılan önemli bir biyoseramiktir. Özellikle α-TCP (Alfa-trikalsiyum fosfat) ve β-TCP (Beta-trikalsiyum fosfat) formaları, kemik dokusunun iyileşmesi ve yeniden oluşumunu destekleyen biyoaktif ve absorblanabilir malzemeler arasında yer alır. Birçok çalışmada, bu seramiklerin kemik dokuları ile mükemmel uyum sergilediğine ve yeni kemik oluşumunu teşvik ettiğine dair bulgular vardır.

Özellikleri:

 • Düşük çözünürlüğe sahip beyaz bir katıdır.
 • Çoğunlukla hidroksiapatit ile birlikte bulunur ve onun biyokompatibilitesinden yararlanır.
 • Gözenek yapısı ile kemik büyümesine olanak sağlayan osteokondüktif özelliklere sahiptir.

Doku Mühendislik Uygulamaları:

 • Kemik Greft Malzemesi: Kayıp veya hasar görmüş kemik dokunun yerine konması için kullanılır.
 • Çimento ve Kompozit Yapımı: Kemik onarımı sırasında çeşitli çimento veya kompozitlerin yapımında esas malzeme olarak tercih edilir.

Biyomedikal alandaki bu geniş uygulama yelpazesi, trikalsiyum fosfatın geleceğin doku mühendisliği çözümlerinde önemli bir yer tuttuğunun göstergesidir.

Trikalsiyum Fosfatın Karakterizasyonu

Trikalsiyum fosfatın karakterizasyonu, bu bileşiğin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin detaylı bir analizi ile gerçekleştirilir. Bilimsel çalışmalarda, özellikle izolasyon ve karakterizasyon süreçleri sırasında belirli bakteri ve mikrofungusların trikalsiyum fosfatı çözme yetenekleri incelenmiştir. Bu süreçte, screening (tarama) teknikleri kullanılarak, trikalsiyum fosfatın biyolojik erişilebilirliğini artıran mikroorganizmalar saptanır.

Fiziksel Karakterizasyon:

 • Görünüm: Trikalsiyum fosfat, genellikle beyaz renkte, çözünürlüğü düşük bir katıdır.
 • Polimorf Formlar: Üç kristal polimorf formu α, α’ ve β bulunur. α ve α’ formu yüksek sıcaklıklarda stabildir.

Kimyasal Karakterizasyon:

 • Kimyasal Formül: Ca₃(PO₄)₂ olarak bilinir.
 • Çözünürlük: Su ve amonyak çözeltisinde düşük çözünürlük gösterir.

Triyakalsiyum fosfatın karakterizasyonu, hem endüstriyel kullanım için hem de biyomedikal araştırmalarda önemlidir. Gıda endüstrisinde topaklanmayı önleyici ve akışkanlığı artırıcı özellikleri sayesinde kullanılır. Gerektiğinde, D vitamini ile kombinasyonu sayesinde kalsiyum emiliminde destekleyici rol üstlenir. Kimyasal karakterizasyon aşamalarında, fosforik asitin bir kalsiyum tuzu olan trikalsiyum fosfat, fosfor kaynağı olarak değerlendirilir ve belirli reaksiyonlarla elde edilir.

Bu kapsamlı karakterizasyon, trikalsiyum fosfatın endüstride ve bilimdeki uygulamalarının anlaşılması için kritik öneme sahiptir.

Trikalsiyum Fosfatın Sektörel Uygulamaları

Trikalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2), przin sanayiinde ve farklı endüstriyel uygulamalarda sıkça tercih edilen bir maddedir.

 • Gıda Endüstrisi: Gıda katkı maddesi olarak E341 kodu ile bilinen trikalsiyum fosfat, gıda maddelerinin topaklanmasını önleyici (anti-kaking ajan) olarak kullanılır. Bu sayede toz halindeki gıdaların akışkanlığı artırılır. Ayrıca vegan beslenme için uygundur, zira mineral kökenlidir.
 • Diş Macunu Üretimi: Bu madde diş macunlarında bir aşındırıcı ve beyazlatıcı ajan olarak kullanılmasının yanı sıra, bazen de hacim verici olarak eklenir.
 • Medikal Alan: Biyomedikal malzeme olarak, özellikle kemik aşılama malzemelerinde, trikalsiyum fosfatın iki formu olan alfa ve beta formları biyouyumlu malzeme olarak kullanılır. Osteokondüktif özellikleri ile kemik büyümesini teşvik eder.
 • Diğer Uygulamaları: Su filtrasyonunda, besin takviyelerinde, seramik kaplamalarda ve deterjanların üretiminde de aktif bileşen olarak karşılaşılır.

Kısacası, trikalsiyum fosfat; şeker ve boya sanayisinden deterjan sanayine kadar birçok alanda kullanım bulan, çok yönlü bir bileşendir. Kokusuz ve beyaz renkli yapısıyla endüstriyel aplikasyonlarda göze çarpar.

Trikalsiyum Fosfatın Üretimi ve Ekonomik Değeri

Trikalsiyum fosfat, kimya endüstrisinde önemli bir yer tutan inorganik bir bileşiktir. Genellikle kalsiyum tuzlarının sulu çözeltideki fosfatlarla tepkimeye girerek 700-800°C sıcaklıkta ısıtılması sonucu β-trikalsiyum fosfata dönüşür. Üretim süreci, hammaddenin türüne ve kalitesine göre değişiklik gösterse de, işlenen kimyasalların maliyeti nihai ürünün fiyatını belirleyen temel faktörlerden biridir.

Üretim Süreci:

 • Kalsiyum tuzlarının bazik çözeltiyle tepkimesi
 • Isıtma: 700-800°C aralığında
 • Son Ürün: β-trikalsiyum fosfat

Ekonomik Faktörler:

 • Hammaddelerin maliyeti
 • Üretim prosesi için gereken enerji
 • Kimyasal hammadde piyasasındaki dalgalanmalar

Trikalsiyum fosfat, diğer fosfat türlerine göre stabil bir fiyat artışına sahiptir. Ancak amonyak gibi bileşenlerin maliyetindeki artış, doğrudan bu ürünün fiyatlarını etkileyebilir. Aynı zamanda, geniş kullanım alanlarına sahip olması, ekonomik değerini arttıran bir diğer etkendir. Diş macunu, antasitler, kemik aşılama malzemeleri gibi çeşitli endüstrilerde ve gıda tedarik zincirinde bulunan trikalsiyum fosfat, hem üreticiler hem de tüketiciler için vazgeçilmez bir bileşendir.

Buna karşın dikalsiyum fosfat, ekonomik açıdan trikalsiyum fosfat kadar tercih edilmeyen bir fosfat türüdür ve üretim maliyetlerinin yüksek olması bu tercihin başlıca sebeplerindendir.

Trikalsiyum Fosfat ve Çevre Sağlığı

Trikalsiyum fosfat, Ca₃(PO₄)₂ formülüne sahip, doğal olarak bulunan bir maddedir. Bu kimyasal bileşik, genellikle beyaz renkli ve kokusuzdur. Çeşitli endüstrilerde geniş kapsamlı bir kullanıma sahiptir. Ancak, çevre sağlığı ile ilişkili olabilecek bazı yönleri vardır.

Çevre Üzerindeki Etkileri:

 • Trikalsiyum fosfat, doğal kaynaklardan çıkarılmakta ve endüstriyel işlemlerle üretilmektedir. Bu süreçler sırasında çevresel denge üzerinde etkileri olabilir.
 • Kimyasalın üretimi sırasında fosforik asit ve kalsiyum kaynakları kullanılmaktadır. Bu işlemler, eğer düzgün yönetilmezse, çevreye zararlı atıkların salınımına yol açabilir.

Sürdürülebilir Kullanım ve Yönetim:

 • Çevre sağlığını olumsuz etkilememek adına üretim yöntemleri, çevresel standartlara ve düzenlemelere uygun olarak belirlenmelidir.
 • Atık yönetimi ve emisyon kontrol sistemleri, trikalsiyum fosfat üretiminin çevreye olan potansiyel risklerini azaltmak için kritik önem taşımaktadır.

Çevre Sağlığına Katkıları:

 • Trikalsiyum fosfat, gıda sektöründe besin değerini artıran bir katkı maddesi olarak yer almaktadır.
 • Ayrıca, su arıtma işlemlerinde kullanılarak içme suyunun kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Trikalsiyum fosfatın çevre sağlığı üzerindeki etkileri, kullanım alanları ve elde edilme yöntemleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli ve etkin düzenlemeler ile sürdürülebilir bir yönetim sağlanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Trikalsiyum fosfat, yaygın bir gıda katkı maddesi ve besin takviyesi olup, özellikleri ve kullanımları hakkında sıkça soru sorulan bir bileşiktir.

Trikalsiyum fosfatın sağlık üzerine etkileri nelerdir?

Trikalsiyum fosfat, kalsiyumun iyi bir kaynağı olarak bilinir ve bu nedenle kemik sağlığını desteklemek için kullanılır. Ancak, aşırı tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği de bilinmektedir.

Trikalsiyum fosfat helal sertifikasyonu alabilir mi?

Evet, trikalsiyum fosfat üretiminde kullanılan ham maddelerin kaynağına ve işlenme yöntemine bağlı olarak helal sertifikasyonu alabilir.

Trikalsiyum fosfatın kullanıldığı alanlar hangileridir?

Trikalsiyum fosfat, gıda endüstrisinde topaklanmayı önleyici ve akışkanlığı artırıcı bir katkı maddesi olarak, besin takviyelerinde kalsiyum kaynağı olarak ve bazı durumlarda dental bakım ürünlerinde bulunabilir.

Trikalsiyum fosfatın üretim amacı nedir?

Trikalsiyum fosfatın üretim amacı, özellikle kalsiyum açısından zengin bir bileşen sağlamak ve gıdalarda istenmeyen topaklanmayı önlemektir.

Trikalsiyum fosfatın günlük alım oranı ne olmalıdır?

Trikalsiyum fosfatın günlük alım oranı, kişinin yaşına, cinsiyetine ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Resmi kurumların önerdiği alım miktarlarına uyulması önemlidir.

E341 kodlu Trikalsiyum fosfatın özellikleri nelerdir?

E341 koduyla bilinen trikalsiyum fosfat, kimyasal formülü Ca3(PO4)2 olan beyaz renkli, katı bir maddedir ve gıda endüstrisinde anti-topaklanma ajanı olarak kullanılır.

Trikalsiyum Fosfatın Diğer İsimleri:

 • Phosphoric acid, calcium salt (2:3)
 • Calcium orthophosphate
 • Calcium phosphate (Ca3(PO4)2)
 • Tricalcium phosphate
 • Tricalcium diphosphate
 • Calcium phosphate (3:2)
 • Calcium phosphate
 • Tricalcium orthophosphate
 • Calcium tertiary phosphate
 • Phosphoric acid calcium(2+) salt (2:3)
 • Tertiary calcium phosphate
 • Bonarka
 • Synthos
 • Tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2)
 • α-Tricalcium phosphate
 • β-Tricalcium phosphate
 • Tribasic calcium phosphate
 • Synthograft
 • Posture
 • TCP
 • Calcium orthophosphate (Ca3(PO4)2)
 • Posture (calcium supplement)
 • TCP 10
 • Multifos
 • β-Whitlockite
 • β-TCP
 • Apamicron AP 12C
 • Ostram
 • C 13-09SF
 • Cerasorb
 • Ceredex
 • Osferion
 • TCP 118FG
 • Allogran-R
 • Vitoss
 • Calcium phosphate Ca0.75(PO4)0.5
 • C 13-09
 • Coveg
 • Calipharm T
 • Ossaplast
 • Tricafos P
 • TCP 10U
 • DET 10
 • Osferion G1
 • Phos Calcium P 24
 • TricOs
 • Cerasorb M
 • Calciresorb
 • Calcium phosphate (Ca10.5(PO4)7)
 • JAX TCP
 • Calcium phosphate (Ca1.5(PO4))
 • Cerasorb Curasan
 • Versacal MP
 • SuperPore
 • Tetrabones
 • Expandia R
 • nanoXIM-TCP 201
 • α-Ca3(PO4)2
 • EPSolute Instant S
 • Cafos MF
 • Tri-Cafos 200-7
 • Calcium phosphate (Ca9(PO4)6)
 • Mastergraft