Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tert-Butilhidrokinon

Tert-Butilhidrokinon TBHQ Satış ve Tedarik

Tert-Butilhidrokinon TBHQ satış ve danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1948-33-0

Tert-ButilHidrokinon:

Tert-ButilHidrokinon (TBHQ), sentetik bir aromatik organik bileşik ve fenol türü bir katkı maddesidir. Hidrokinonun türevi olan bu kimyasal, tert-butil grup ile sübstitüe edilmiştir ve genellikle gıda koruyucusu olarak kullanılır. TBHQ, oksidasyonla bozulabilen gıdaların raf ömrünü uzatmak için gıda endüstrisinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Bu madde, düşük konsantrasyonlarda hücre koruyucu özellikler gösterirken, yüksek konsantrasyonlarda sitotoksik davranış sergileyebilir. Bununla birlikte, TBHQ’nun kullanımı bazı sağlık ve çevresel etkilenimlerle ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, cilt ile teması cilt tahrişine neden olabilir ve yutulduğunda zararlı olabileceği belirtilmiştir.

TBHQ’nun kimyasal formülü C10H14O2’dir ve su gibi poler çözücülerde çözünürlük gösterir. Gıda endüstrisinin yanı sıra, kozmetik ürünlerinde ve bazı deri koruma ürünlerinde de antioksidan olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. TBHQ ile ilgili güvenlik düzenlemeleri, coğrafi konuma ve kullanım koşullarına göre değişkenlik gösterebilir, bu yüzden bu katkı maddenin kullanımı detaylı düzenleyici gözetim altındadır.

tert-Bütilhidrokinonun Kimyasal Yapısı

tert-Bütilhidrokinon (TBHQ), hidrokinonun bir türevidir ve aromatik bir organik bileşiktir. Hidrokinondaki bir hidroksil grubu, tert-bütil grupları ile yer değiştirmiştir, bu da maddenin kimyasal adını ve özelliklerini belirler. TBHQ, genellikle tertiary butylhydroquinone olarak da bilinir ve fenol türü bir bileşiktir.

Kimyasal formülü C10H14O2 olan tert-Bütilhidrokinon, aşağıdaki yapısal özelliklere sahiptir:

 • Moleküler Ağırlık: 166.22 g/mol
 • Özel kokulu beyaz toz kristal şeklinde oluşur.
 • Erime Noktası: Yaklaşık 126.5-128.5°C
 • Kaynama Noktası: Yaklaşık 300°C

Aşağıdaki tabloda, TBHQ’nun yapısal özellikleri ve ilgili analogları hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmektedir:

Bileşik AdıKimyasal FormulaMoleküler AğırlıkFiziksel Form
tert-Butilhidrokinon (TBHQ)C10H14O2166.22 g/molBeyaz toz kristal
HidrokinonC6H6O2110.11 g/molKatı
FenolC6H5OH94.11 g/molKristal katı

TBHQ’nun kimyasal yapısı, onu besin antioksidanı gibi çeşitli uygulamalarda stabil ve etkili kılar. Bileşik, gıda koruyucuları ve antioksidanlar olarak kullanılırken, fenollere özgü aromatik halka yapısını korur.

Moleküler formülünden anlaşıldığı gibi TBHQ, iki hidroksil grubu ve bir tert-bütil grubundan oluşur. Bu yapı, hidroksil gruplarının radikalleri temizleme yeteneği ve tert-bütil grubunun moleküle sterik stabilite kazandırmasıyla, TBHQ’nun antioksidan özelliklerine katkıda bulunur.

Antiosidan Olarak TBHQ

Tert-ButilHidroKinon (TBHQ) çeşitli gıda yağlarının oksidasyonunu yavaşlatmak için sıkça kullanılan bir sentetik antioksidandır. Bu bileşik, yağ asitlerinin bozulmasını engelleyerek gıdaların raf ömrünü uzatmaktadır.

TBHQ’nin Gıdalardaki Kullanımı

TBHQ, yağlar ve katı yağlar gibi oksidasyona duyarlı bileşenleri içeren gıdaların korunmasında etkili bir katkı maddesidir. Bitkisel yağlar ve işlenmiş gıdalar genellikle raf ömrünü artırmak için TBHQ ile muamele edilir. Bu, gıda endüstrisinde BHA (butillenmiş hidroksianisol) ve BHT (butillenmiş hidroksitolüen) gibi diğer yaygın antioksidanlarla birlikte kullanılır. TBHQ, özellikle atıştırmalıklar, hazır yemekler ve dondurulmuş yiyeceklerde koruyucu olarak kullanılır.

TBHQ’nin Oksidatif Strese Karşı Rolü

Oksidatif stres, hücrelerdeki lipitler ve diğer moleküllerin serbest radikaller tarafından ROS (reaktif oksijen türleri) aracılığıyla hasar görmesi durumudur. TBHQ, Nrf2 yolu üzerinden oksidatif stresin azaltılmasına katkıda bulunarak hücrenin kendi antioksidan savunma sistemini aktive eder ve böylece lipitlerin peroksidasyonunu engelleyerek hücreleri koruma altına alır.

Gıda Katkı Maddesi Olarak Güvenlik Sınırları

TBHQ’nin kullanımı, tüketici güvenliğini sağlamak için birtakım düzenlemelere tabidir. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen güvenlik sınırlarına göre, çoğu ülkede TBHQ’nin kabul edilebilir günlük alımı (ADI) genellikle her kilogram vücut ağırlığı başına 0-0.7 mg aralığındadır. Gıdalarda TBHQ kullanımının güvenliği, konsantrasyon ve sıklığına bağlı olarak değerlendirilir ve bu nedenle bellirli bir limit içerisinde tutulur.

Moleküler Biyokimyada TBHQ

Tert-Butilhidrokinon (TBHQ), yağ asitlerinin oksidasyonunu engelleyerek gıdalarda koruyucu olarak kullanılan sentetik bir antioksidandır. Özellikle lipid peroksidasyonunu önlemesi ve hücresel düzeyde meydana gelen oksidatif stresle mücadele etmesi, TBHQ’nun biyokimyasal etkilerini önemli kılar.

Hücresel Etkileri ve Mekanizmaları

TBHQ’nun Hücresel Etkileri: TBHQ, hücresel düzeyde antioksidan yanıtı tetikler. Özellikle nükleer faktör eritroid 2 ile ilişkili faktör (Nrf2) yolu üzerinde etkilidir. Nrf2’nin, Keap1 proteinine bağlanmasını engelleyerek, Nrf2’nin hücre çekirdeğine girişini ve oksidatif stres yanıt elementlerine bağlanma yeteneğini artırır. Bu durum, antioksidan hedef genlerin transkripsiyonunu arttırarak hücreleri oksidatif zararlardan korur.

Hücresel Mekanizmalar:

 • Nrf2 Aktivasyonu: TBHQ’nun nükleer translokasyonunu sağlayarak gamma globin promotörüne bağlanmasını artırır.
 • Oksidatif Stres: Mitokondriyal düzeyde oksidatif stresi tetikleyebilmekte, bunun sonucunda hücre hasarı ve DNA hasarı meydana gelebilir.
 • Apoptozis ve İnflamasyon: TBHQ, bazen hücre ölümü (apoptozis) ve iltihaplanma süreçlerini düzenlemede rol alır. Örneğin, Nrf2’nin aktivasyonu NF-κB aktifliğini azaltarak inflamasyonu kontrol altına alabilir.
 • Hücresel Toksisite: Yüksek dozlarda TBHQ’nun sitotoksik ve potansiyel olarak DNA hasarına yol açabilen bir etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, mevcut kullanım düzeylerinde herhangi bir kanserojenik etki rapor edilmemiştir.

Genel olarak, TBHQ’nun hücreler üzerindeki etkisi oldukça karmaşıktır. Antioksidan özellikleriyle tanınmasına rağmen, yüksek konsantrasyonlarda ve belirli durumlarda hücrelere zarar verebilir. Bu nedenle, hem gıda teknolojisinde hem de ilaç endüstrisinde TBHQ’nun kullanımı ve etkileri dikkatli bir şekilde düzenlenmeli ve gözlemlenmelidir.

TBHQ’nin Farmakolojik Özellikleri

TBHQ, sentetik bir antioksidan olarak, hem antimikrobiyal hem de antioksidan aktivitelere sahiptir ve çeşitli kronik hastalıklara karşı potansiyel terapötik faydalar sunar.

TBHQ’nin Tıbbi Potansiyeli

Tert-Butilhidrokinon (TBHQ), neuroprotektif ve antienflamatuar özellikler taşıyan bir bileşiktir. Özellikle, nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesine karşı koruma potansiyeline sahip olduğu araştırmalarda gözlemlenmiştir. TBHQ, otoimmün rahatsızlıklarını tedavisinde umut verici bir ajandır. Örneğin, romatoid artrit ve osteoartrit gibi durumlarla mücadelede, kıkırdak dokusu içindeki kondrosit hücreleri üzerindeki etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu maddelerin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğine dair işaretler mevcuttur.

Ateroproteksiyon ve yüksek tuz tüketimiyle tetiklenen hipertansiyona karşı da koruyucu etki gösterebileceği incelenmiştir. Bununla birlikte, bu etkilerin kapsamı ve mekanizmaları konusunda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Hücre Koruyucu Aktiviteler

TBHQ, hücreleri dışsal stresten koruyucu bir antioksidan olarak işlev görmekte ve bu sayede hücre dokularını stabilize eden önemli bir faktördür. Oksidatif strese bağlı hücre hasarını önlemek için, hücre içi antioksidan savunma sistemini aktive ettiği bilinmektedir. Ayrıca, TBHQ glutatyon-S-transferaz gibi enzimlerin aktivitesini yönetir, bu da vücudun zehirli bileşenlerden arınmasına ve onarılmasına yardımcı olur.

Diabetes, kondrositler ve aggrecan gibi kıkırdak dokusu için önemli moleküllerin bozulması ve kıkırdak dejenerasyonu gibi süreçlerde TBHQ’nin olası faydaları araştırılmaktadır. Bu gibi hastalıkların yönetiminde TBHQ’nin kullanımı, potansiyel olarak doku yapısını koruyarak yaşam kalitesini artırabilir.

Endüstriyel Kullanımlar ve Çevresel Etkiler

Tert-ButilHidroKinon (TBHQ), özellikle yakıt ve vernik sektörlerinde kullanılan bir antioksidandır ve atık ürünleri çevresel etkileri bakımından önem taşır.

TBHQ’nin Yakıt ve Vernik Sektörlerindeki Rolü

TBHQ, yakıt endüstrisinde stabilite sağlayıcı olarak kullanılır. Biyodizel üretiminde oksidasyonu önleyici katkı maddesi olarak eklenir ve yakıtın raf ömrünü uzatır. Vernik sektöründe ise, ürünlerin erime ve buharlaşma sırasında oksitlenmesini önlemek için tercih edilir. Böylece, verniklerin uzun süreli koruma sağlaması ve estetik görünümünün korunması amaçlanır.

TBHQ atık Ürünlerinin Çevre Üzerine Etkisi

TBHQ’nin kullanımı sonucu oluşan atıkların çevreye zararlı etkileri bulunabilir. Bu zararlı etkiler, atıkların doğrudan veya dolaylı yollarla çevreye bırakılmasıyla ortaya çıkar. Atık ürünler doğada yavaş parçalanır ve bu süreçte zararlı bileşenler su kaynaklarına ve toprağa karışarak ekosistemi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, TBHQ içeren atıkların uygun yöntemlerle işlenmesi ve bertaraf edilmesi çevresel sürdürülebilirlik için kritik önem taşır.

Gıda Güvenliği ve Düzenlemeler

Tert-ButilHidroKinon (TBHQ), gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir antioksidan maddedir. 1972 yılında, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından gıda antioksidanı olarak kullanım onayı almıştır. Bu kimyasal, gıda maddelerinin raf ömrünü uzatarak oksidatif bozulmalarını yavaşlatır ve bu sayede gıda güvenliğine katkıda bulunur.

AB Düzenlemeleri: Avrupa Birliği ise, gıda güvenliği ve katkı maddeleri kullanımı hususunda oldukça katı kurallar koyar. 2004 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından da onay alan TBHQ, gıda zincirinin tüm sektörlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiş, tüketici sağlığını koruma amacı güden yasal çerçeveler içerisinde değerlendirilir.

 • Avustralya ve Yeni Zelanda: Avustralya ve Yeni Zelanda gıda güvenliği standartlarını da, özellikle FAO/WHO Uzman Komitesi’nin 1998’de bir gıda katkı maddesi olarak onayladığı TBHQ’nun kullanımını sıkı bir şekilde kontrol eder ve düzenlemelerine entegre eder.

Gıda güvenliğindeki temel amaç, tüketicinin sağlığını korumak ve bilgilendirmek olduğundan, TBHQ gibi katkı maddelerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler, hijyen ve gıda sunumunu da içerecek şekilde geniş bir perspektifte ele alınır. İlgili otoriteler, bu maddelerin kullanımına ilişkin güncel araştırmaları takip eder ve gıda güvenliği standartlarını sürekli olarak gözden geçirir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tert-ButilHidroKinon (TBHQ), gıda katkı maddesi ve antioksidan olarak kullanımıyla ilgili önemli sorular sıkça gündeme gelmektedir.

Tert-bütilhidrokinonun kullanım amacı nedir?

TBHQ, yağ ve yağlı gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla antioksidan olarak kullanılır. Oksidatif bozulmayı engelleyerek, ürünlerin tazeliğini korumasına yardımcı olur.

TBHQ hangi gıda katkı maddesi olarak kullanılır?

Yağlar ve yağ içeren gıdalarda koruyucu olarak kullanılır. Özellikle doymamış yağ asitlerinin oksidasyona karşı korunmasında etkilidir ve gıda katkı maddesi olarak E319 koduyla anılır.

E319 kimyasal adıyla bilinen bu madde hangi özelliklere sahiptir?

E319, yağda çözünen ve yüksek stabilite sağlayan bir katkı maddesidir. TBHQ, oksidasyonu yavaşlatarak, yağ bazlı gıdaların bozulmasını önler.

TBHQ içeren gıdaların insan sağlığına etkisi nasıldır?

TBHQ’nun insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bazı çalışmalar düşük miktarlarda tüketimin güvenli olduğunu belirtirken, yüksek oranlarda alındığında potansiyel sağlık riskleri olabileceği konusu tartışma konusudur.

Tert-bütilhidrokinon içeren ürünlerin etiketlerinde nasıl belirtilir?

Gıda etiketlerinde, TBHQ madde ismi ya da E319 kodu olarak belirtilmektedir. Tüketiciler, gıda katkı maddelerini etiketler üzerinden inceleyebilirler.

Gıda katkı maddesi E319’in izin verilen günlük alım dozu nedir?

TBHQ için belirlenmiş olan izin verilen günlük alım dozu (ADI), gıda güvenliği otoriteleri tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde yer alır ve bu miktarlar tüketici sağlığını korumak amacıyla saptanır.

Tert-Butilhidrokinonun Diğer İsimleri:

 • 1,4-Benzenediol, 2-(1,1-dimethylethyl)-
 • Hydroquinone, tert-butyl-
 • 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol
 • tert-Butylhydroquinone
 • 2-tert-Butylhydroquinone
 • Mono-tert-butylhydroquinone
 • tert-Butyl-1,4-benzenediol
 • TBHQ
 • MTBHQ
 • Mono-tertiarybutylhydroquinone
 • t-Butylhydroquinone
 • 2-tert-Butyl-1,4-benzenediol
 • 2-(1,1-Dimethylethyl)hydroquinone
 • 2-(tert-Butyl)-p-hydroquinone
 • Banox 20BA
 • Tenox TBHQ
 • 2-tert-Butyl-1,4-hydroquinone
 • 2-tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
 • t-Butylhydroquinone
 • Tenox 20
 • NSC 4972
 • Keniox 20
 • tert-Butyldihydroxybenzene
 • 2-t-Butylhydroquinone
 • MC-TB 20
 • Grindox 450
 • Grindox 204
 • tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
 • 2-tert-Butyl-4-hydroxyphenol
 • Stearer TBH
 • PI 172
 • TBHQ 400B