Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Glukonat

Sodyum Glukonat Satış ve Tedariki

Sodyum Glukonat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

527-07-1

Sodyum Glukonat: Endüstrideki Kullanım Alanları Ve Faydaları

Sodyum glukonat, suda çözünebilen bir bileşiktir ve genellikle beyaz toz formunda bulunur. Glukonik asidin sodyum tuzu olan bu kimyasal, endüstride yaygın bir şekilde kullanılır. Toksik olmayan özellikleri ve kompleks yapıcı gibi fonksiyonları nedeniyle, birçok sektörde tercih edilir. Özellikle tarım kimyasalları, boyalar, inşaat kimyasalları, metal bitirme ve ilaç sektörlerinde kullanımı yaygındır.

Sodyum glukonat, mükemmel bir kompleks yapıcı özelliğe sahiptir ve bu özellik onu özellikle alkali ve konsantre alkali çözeltilerde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ağır metaller ile güçlü kompleksler oluşturabilme yeteneği, onu su yumuşatıcılarında, deterjanlarda ve çeşitli temizlik ürünlerinde aktif bir madde olarak popüler hale getirmiştir.

Buna ek olarak, sodyum glukonatın doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunması, sürdürülebilirlik ve sağlık açısından avantajlar sunar. Endüstriyel uygulamalarda, özellikle suda çözünürlüğü ve biyouyumluluğu sayesinde çevreye olan etkileri düşünüldüğünde, alternatiflerine kıyasla tercih edilen bir maddedir. Sodyum glukonat, modern endüstriyel süreçlerde vazgeçilmez bir rol oynar ve kullanım alanları sürekli genişlemektedir.

Sodyum Glukonat Nedir

Sodyum glukonat, glukonik asidin sodyum tuzu olarak tanımlanan ve genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir bileşiktir. Glikozun fermantasyonu sonucu elde edilir ve çeşitli sektörlerde önemli bir yere sahip olan bu madde, su içerisinde yüksek çözünürlüğe ve metal iyonları ile komplex oluşturma kapasitesine sahiptir.

Kimyasal Formülü

Sodyum glukonatın kimyasal formülü C6H11NaO7 şeklindedir. Bu formül, altı karbon atomundan oluşan bir halka ve bir sodyum atomunun yanı sıra hidrojen ve oksijen atomları içerir.

Moleküler Ağırlığı

Bileşiğin molekül ağırlığı 218.14 g/mol’dür. Bu moleküler ağırlık, sodyum glukonat molekülünün oluşturan tüm atomların atomik ağırlıklarının toplamına eşittir.

Kimyasal Yapısı

Kimyasal yapı itibariyle sodyum glukonat, bir glukonik asit türevidir. CAS numarası 527-07-1 olan bu bileşik, kararlı ve yanıcı olmayan bir yapıya sahiptir. InChI, yani Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı, molekülün benzersiz olarak tanımlanmasını sağlar ve sodyum glukonat için spesifik bir InChI değeri bulunur.

Güvenlik Profili

Sodyum glukonat, güvenlik profilinin detaylı değerlendirilmesi ile gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılan bir katkı maddesi olarak yer alır.

FDA ve GRAS Değerlendirmesi

Sodyum glukonat, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından Genellikle Güvenli Olarak Tanınan (GRAS) maddeler listesinde yer almaktadır. Bu değerlendirme, sodyum glukonatın belirli kullanım koşulları altında tüketilmesinin güvenli olduğu anlamına gelir.

Biyouygunluk

Sodyum glukonatın biyouygunluğu, su bazlı çözeltilerde yüksek çözünürlük kapasitesi ve toksik olmayan yapısıyla ilgilidir. Yapılan çalışmalar, bu maddenin insan gözüne karşı hafif bir tahriş edici potansiyeli taşısa da, genel olarak kullanımı güvenli bulmuştur. Biyolojik olarak parçalanabilen bu madde, endüstriyel alanda çevre dostu çözümler sunmaktadır.

Üretim Süreci

Sodyum glukonat üretimi genellikle fermentasyon işlemi ve kimyasal sentez yöntemleri ile gerçekleştirilir. Her iki süreç de son adımda arıtma ve kristalizasyon aşamalarını içerir.

Fermentasyon İşlemi

Fermentasyon yöntemi, genellikle Aspergillus niger veya Pseudomonas gibi mikroorganizmalar kullanılarak gerçekleşir. Bu işlemde, glikoz, mikroorganizmaların etkisiyle glukonik aside dönüştürülür. Optimum sıcaklık genellikle 28-30°C ve pH değeri 6.5 olarak belirlenmiştir.

 • Sıcaklık: 28-30°C
 • pH Değeri: 6.5
 • Mikroorganizmalar: Aspergillus niger, Pseudomonas

Kimyasal Sentez

Kimyasal sentez sürecinde, glukoz bazlı ham maddelere sodyum hidroksit (NaOH) veya sodyum karbonat (Na2CO3) eklenerek glukonat tuzları oluşturulur. Bu reaksiyon genellikle kontrol altında ve dikkatlice denetimli koşullar altında gerçekleştirilir.

 • Kimyasal Maddeler: Sodyum hidroksit (NaOH), Sodyum karbonat (Na2CO3)
 • Reaksiyon: Dikkatli denetimli koşullarda

Arıtma ve Kristalizasyon

Her iki yöntemden sonra da, ürün arıtılır ve kristalize edilir. Bu süreç, fermantasyondan sonra ortaya çıkan miselyumun ayrılması ve filtrasyon gibi adımlar içerebilir. Sonrasında sodyum glukonat, ya kristaller ya da toz olarak elde edilir ve kurutulur.

 • Filtrasyon: Miselyum ve diğer safsızlıkların ayrılması
 • Son Ürün: Kristaller veya toz formunda sodyum glukonat

Formülasyonlarda Kullanımı

Sodyum glukonat, sıvı formülasyonlarda çeşitli roller üstlenerek ürünlerin stabilitesini ve etkinliğini artırmaktadır. Hem endüstriyel hem de kişisel bakım ürünleri bu bileşikten yararlanmaktadır.

Çözelti Stabilizörü

Sodyum glukonat, formülü NaC6H11O7 olan bir bileşiktir ve özellikle sıvı formülasyonlardaki çözelti stabilitesi için kritik bir rol oynar. Fosfatlar, sodyum silikat ve yüzey aktif maddeler gibi diğer bileşenlerle bir arada kullanıldığında, bu stabiliteyi sağlayarak sinerjik bir etki yaratır. Kişisel bakım ürünlerinde, bu stabilite, ürünün gözle görülür ve hissedilir özelliklerini korumasını sağlar.

Kalsiyum Glukonat ve Türevleri

Kalsiyum glukonat, başka bir popüler formülasyonda kullanılan tuzdur ve sodyum glukonat ile birlikte formülasyonlar üretilir. Glukono delta-lakton (GDL), kalsiyum glukonatın üretiminde kullanılır ve bu kombinasyon, özellikle metal yüzeylerin su arıtımında ve tekstil işleme süreçlerinde tercih edilir. Bu maddeler, metal yüzeylerdeki kireç oluşumunu azaltıcı etkiye sahiptir ve suyun sertliğini kontrol altında tutarlar.

Endüstriyel Uygulamalar

Sodyum glukonat, birçok endüstriyel süreçte hayati rol oynar. Beton katkı maddelerinden metal yüzey işlemlerine ve endüstriyel temizlik sektörüne kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

Beton Katkı Maddesi

Sodyum glukonat, beton katkı maddesi olarak, su azaltıcı bir bileşen olarak kullanılır. Bu, betonun işlenebilirliğini artırırken su ihtiyacını azaltır ve böylece daha güçlü ve dayanıklı beton yapılar elde edilmesine olanak tanır. Fermentasyon süreciyle üretilen bu ürün, beton karışımının kıvamını ve stabilitesini iyileştirmede etkilidir.

Metal Yüzey İşlemleri

Metal işleme alanında sodyum glukonat, metal yüzeylerin temizlenmesi ve hazırlanmasında kullanılır. Çelik yüzey temizlik ajanı olarak, korozif elementleri gidermek ve yüzeyi kaplamak için mükemmeldir. Ayrıca, çelik yüzey temizliğinde pas önleyici olarak rol alarak korozyon inhibisyonu sağlar.

Endüstriyel Temizlik

Endüstriyel temizlik ürünlerinde sodyum glukonat, etkili bir çözücü ve temizleyici olarak hizmet verir. Geniş bir pH aralığında stabil olduğundan, alkali temizleme solüsyonlarındaki diğer bileşenlerle birlikte kullanıldığında performansı artırır. NTA ve EDTA gibi ajanlarla kıyaslandığında bile, sodyum glukonat özellikle etkilidir ve böylece endüstriyel temizlik uygulamalarında güvenilir bir tercih haline gelir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Kullanımı

Sodyum Glukonat, kozmetik ve kişisel bakım alanlarında, özellikle cilt bakımı ve temizlik ürünlerinde tercih edilen bir bileşendir. Bu maddenin fonksiyonelliği, şelatlama kapasitesi ve ciltle uyumlu yapısı sayesinde birçok üründe etkin bir role sahiptir.

Cilt Bakımı

Sodyum Glukonat, cilt bakım ürünlerinde, özellikle yüz kremleri ve sabunlar gibi ürünlerde, cildin yumuşaklığını artırma ve metal iyonlarına bağlanarak şelatlama işlemi yapma özelliği ile bilinir. Şelat ajanı olarak, formülasyonun stabil olmasını sağlar ve ürünün kullanım ömrünü etkileyebilecek metal iyonları ile reaksiyona girer. Bu madde, cildin nem dengesini korumasına yardımcı olmakla birlikte, cilt üzerindeki ağır metal kalıntılarının cildi tahriş etmesini önlemeye de katkı sağlar.

 • Yüz kremleri: Ürün stabilitesi için şelatlama özelliği.
 • Sabunlar: Kullanım sırasında cildi yumuşatma ve nemlendirme.

Temizlik Ürünleri

Kişisel bakım kategorisinde yer alan şampuan ve diş macunu gibi temizlik ürünlerinde Sodyum Glukonat, öncelikle suyun sertliğini düzenleyici ve köpürme özelliklerini artırıcı bir bileşen olarak karşımıza çıkar. Şampuanlarda, köpük yapısını ve yoğunluğunu iyileştirecek şekilde kullanılabilir. Diş macunlarında ise, ağızdaki istenmeyen metal iyonlarını etkisiz hale getirmek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.

 • Şampuanlar: Köpük yapısını dengeleme ve metal iyonlarını nötralize etme.
 • Diş macunları: Ağız içindeki metal iyonlarını şelatlayarak tat hissini geliştirme.

Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

Sodyum glukonat, gıda endüstrisinde pH düzenleyici ve şelat oluşturucu özellikleri sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu bileşik, gıda ürünlerinin kalitesini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için kritik görevler üstlenir.

pH Düzenleyici

Sodyum glukonat, gıda katkı maddesi olarak farklılığıyla pH seviyelerini dengeleme yeteneğine sahiptir. Özellikle asitli içecekler ve şuruplarda pH’ı istenilen seviyeye getirmek için kullanılır. Bu düzenleme, ürünün tadının ve dokusunun korunmasını sağlar ve gıdaların daha uzun süre taze kalmasına katkıda bulunur.

 • İçeceklerde: Asitliğin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Şuruplarda: Tat stabilitesi için pH’ı dengeler.

Şelat Oluşturucu

Sodyum glukonat, güçlü bir şelat oluşturucudür. Gıda ürünlerinde stabilizatör olarak hareket eder ve metal iyonlarını bağlayarak süspansiyonların stabilitesini artırır. Bu özellikle işlenmiş meyveler, sebzeler, ve et ürünlerinde önem arz eder çünkü mineral birikintilerinin oluşmasını ve etkileşimini engelleyerek gıdaların yapısını bozabilecek kimyasal değişikliklerin önüne geçer.

 • Konservelerde: Besin değerini korumak ve renk stabilitesi sağlamak için kullanılır.
 • Süt ürünlerinde: Kalsiyum ve fosfat gibi mineraller ile bağlanarak ürün stabilitesini artırır.

Çevre ve Sağlık

Sodyum Glukonat, çevresel etkiler açısından değerlendirildiğinde biyolojik olarak parçalanabilen ve çevre dostu bir kimyasal olarak öne çıkar.

Biyobozunurluk

Sodyum Glukonat, mikroorganizmalar tarafından kolaylıkla parçalanabilen bir bileşiktir, bu da onun yüksek bir biyobozunurluk seviyesine sahip olduğunu gösterir. Bu özelliği, su kaynaklarının kirlenme riskinin azaltılmasına katkı sağlar ve doğal ekosistemlerin korunmasına yardımcı olur.

Alternatif Maddeler

Sodyum Glukonat, NTA ve EDTA gibi bazı alternatif kimyasallara kıyasla çevresel açıdan daha az risk sunar. Bu maddelerin çevresel ve sağlık üzerindeki etkileri, Sodyum Glukonat’ınkinin benzeri olmasına rağmen, Sodyum Glukonat’ın biyobozunurluğu ve toksik olmayan yapısı tercih sebebidir. Rinçleme gerektirmeyen özellikte olduğundan çevre koruma ve atık yönetimi konularında avantaj sağlar.

Formülasyonlarda Teknik Özellikler

Sodyum Glukonat, çeşitli endüstriyel formülasyonlarda kullanıldığında, viskozite, çözünürlük ve köpüklenme gibi kritik teknik özellikler üzerinde belirgin etkilere sahip olabilir.

Viskozite

Sodyum Glukonat, bir bileşen olarak eklendiğinde, formülasyonun viskozitesini etkileyebilir. Bu madde genel olarak, yüksek konsantrasyonlarda dahi akışkanlığı koruyarak düşük viskoziteye katkıda bulunur. Özgül viskozite değerleri, formülasyonun içeriği ve Sodyum Glukonat’ın yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

Çözünürlük

Sodyum Glukonat;

 • Suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.
 • Çözünürlük özelliği, Sodyum Glukonat’ın metal iyonları ile kompleks oluşturmasına ve böylece nötrleştirici rol oynamasına olanak tanır.

Foaming

Sodyum Glukonat kullanılan formülasyonlarda köpüklenme eğilimi genellikle düşüktür. Ancak, birleştirildiği diğer surfaktanlar ile birlikte köpük stabilitesi ve miktarı üzerinde etkili olabilir. Formülasyonun amaç ve uygulama koşullarına bağlı olarak, köpüğün oluşumu ve stabilitesi dikkatle denetlenmelidir.

Kalite Yönetimi ve Düzenlemeler

Sodyum Glukonat’ın üretimi ve kullanımı, belirli kalite yönetimi protokolleri ve düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara sıkı sıkıya bağlıdır. Bu süreçler, ürünün kimyasal bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için hayatidir.

CAS Kayıt Numarası

Sodyum Glukonat’ın kimyasal referansı için CAS kayıt numarası 527-07-1’dir. Bu numara, Chemical Abstracts Service tarafından bu özgün bileşiğe atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır ve kimyasalların global tanımlanması ve takibi için kritik bir rol oynar.

Kalite Kontrol Standartları

Kalite kontrol mekanizmaları, Sodyum Glukonat’ın üretiminde ve dağıtımında önceliklidir. U.S. Food and Drug Administration (FDA) tarafından konulan yönetmelikler kapsamında, bu kimyasal madde Generally Recognized as Safe (GRAS) listesinde yer alır. Bu sınıflama, Sodyum Glukonat’ın gıda katkı maddesi olarak kullanımının güvenli olduğunu göstermektedir.

Kalite kontrol sürecinde, şunlar dikkate alınır:

 • Kimyasal saflık: Ürünün belirtilen saflık özelliklerini karşıladığı kesin analizlerle doğrulanır.
 • Fiziksel özellikler: Sodyum Glukonat’ın beyaz kristal toz formu ve suda yüksek çözünürlüğü gibi özellikleri, konsistans için kontrol edilir.
 • Güvenlik profili: Toksik olmayan ve aşındırıcı olmayan yapısı, güvenlik değerlendirmeleri ile onaylanır.

Söz konusu standartlar altında, her bir ürünün kalitesinin tutarlı ve güvenilir olduğundan emin olunur. Bu standartları karşılamak için yapılan kalite testleri ve sertifikasyonlar, endüstriyel ve tüketici kullanımı için Sodyum Glukonat’ın akredite edilmesinin anahtarıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, sodyum glukonat ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevaplar içerir ve bu bileşik hakkında kapsamlı bilgiler sunar.

Sodyum glukonatın kullanım amacı nedir?

Sodyum glukonat, genellikle şelatlama maddesi olarak kullanılır. Çimento, alümina boyama ve kaplama endüstrileri başta olmak üzere, yüzey temizleyici olarak ve metal iyonlarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli sektörlerde tercih edilmektedir.

Sodyum glukonatın olası yan etkileri nelerdir?

Sodyum glukonat genel olarak toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen bir madde olarak kabul edilir. Ancak, aşırı dozda alındığında veya bireysel hassasiyet durumlarında yan etkilere neden olabilir.

Sodyum glukonat nasıl üretilmektedir?

Sodyum glukonat, glikozun fermentasyon yoluyla glukonik asidin sodyum tuzunu oluşturacak şekilde işlenmesiyle üretilir.

Sodyum glukonatın formülü nedir ve kimyasal özellikleri nelerdir?

Sodyum glukonatın kimyasal formülü NaC6H11O7’dir. Suda çözünür, aşındırıcı değildir, kokusuz ve beyaz renkli toz formunda bulunur. Geniş bir pH aralığında iki ve üç değerlikli metal iyonları ile stabil şelatlar oluşturur.

Sodyum glukonatın piyasadaki fiyat aralığı nedir?

Sodyum glukonatın piyasa fiyatı, ürünün saflığına, üretildiği miktara ve satın alınan bölgeye göre değişiklik gösterir.

Kalsiyum glukonat ile sodyum glukonat arasındaki farklar nelerdir?

Kalsiyum glukonat genellikle kalsiyum ihtiyacını karşılamak amacıyla besin takviyesi olarak kullanılırken, sodyum glukonat şelatlama ve temizleme uygulamalarında kullanılır. Kimyasal yapılarında bulunan metal iyonları (sodyum ve kalsiyum) bu iki bileşiği birbirinden ayırır.

Sodyum Glukonatın Diğer İsimleri:

 • D-Gluconic acid, sodium salt (1:1)
 • Gluconic acid, monosodium salt, D-
 • D-Gluconic acid, monosodium salt
 • Glonsen
 • Pasexon 100T
 • Sodium gluconate
 • Gluconic acid sodium salt
 • PMP Sodium Gluconate
 • Gluconic acid monosodium salt
 • Monosodium gluconate
 • Sunmorl N 60S
 • Clewat GL
 • Disparlight DV
 • BVD Addicrete
 • Helshas A
 • Sodium D-gluconate
 • Resitard P 608A
 • EMF 1240
 • GL-P (gluconate)
 • GL-P
 • Glucon SGA 60