Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Aljinat

Sodyum Aljinat Satış ve Tedariki

Sodyum Aljinat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

9005-38-3

Sodyum Aljinat: Endüstriyel Kullanım ve Özellikleri

Sodyum aljinat, çeşitli endüstriyel ve gıda uygulamalarında kullanılan doğal bir polisakkarittir. Temel olarak kahverengi alglerin hücre duvarlarından ekstrakte edilen aljinik asidin sodyum tuzu formunda olan bu madde, doğal bir jel oluşturucu olarak değer görmektedir. Gıda endüstrisinde E401 olarak da bilinen sodyum aljinat, besinlerin bozulmasını önleyici ve jel kıvamı verici özellikleri nedeniyle özellikle dondurma, yoğurt, puding ve sosların üretiminde tercih edilmektedir.

Kullanım alanları sadece gıda sektörüyle sınırlı olmayan sodyum aljinat, biyo-uyumlu ve toksik olmayan bir madde olduğu için tıbbi uygulamalarda da karşımıza çıkmaktadır. Jelleşme özelliği sayesinde yaraların iyileşmesini destekleyici ve ilaçların kontrollü salımında kullanılan bu polisakkarit, aynı zamanda vücuda alınan bazı zararlı maddelerin emilimini azaltıcı etkileriyle bilinir. Örneğin kolesterol ve bazı ağır metallerin absorpsiyonunu azaltarak bu maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir.

Kimyası itibarıyla sodyum aljinatın tadı fark edilemez bir karakterde olup, yüksek oranda su çözünürlüğüne sahiptir. Bu özellikleri, onun geniş kullanım spektrumunun altını çizer ve gıda katkı maddeleri arasında popüler bir seçenek haline gelmesini sağlar. Yüksek jelleşme hızına sahip olması, özellikle gıda sektöründe ürünlerin istenen tekstüre ve kıvamına ulaşması için büyük önem arz eder.

Sodyum Aljinatın Temel Özellikleri

Sodyum aljinat, polisakkarit yapıda bir bileşen olup, genellikle gıda ve tıp endüstrisinde kullanılır. Bu bölümde sodyum aljinatın kimyasal yapısını, fiziksel özelliklerini ve ticari üretim kaynaklarını ele alacağız.

Kimyasal Yapısı

Sodyum aljinat, alginik asit‘in sodyum tuzudur ve moleküler formülü C_6H_7O_6Na‘dır. Bu bileşik, monomer olarak bilinen D-galakturonik asit ünitelerinden oluşan doğal bir polimerdir. Polisakkarit yapısı, çok sayıda bu monomerin bir araya gelmesiyle meydana gelir.

Fiziksel Özellikleri

Yüksek su emme kapasitesine sahip olan sodyum aljinat, suyla temas ettiğinde jel oluşturabilme özelliğine sahiptir. Fiziksel olarak, sodyum aljinat tozu beyaz ile açık kahverengi arasında değişebilir ve genellikle higroskopiktir, yani havadaki nem ile kolaylıkla reaksiyona girer.

Ticari Üretim Kaynakları

Sodyum aljinatın üretimi, özellikle Macrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum ve Laminaria cinslerine ait kahverengi alglerin hücre duvarlarından elde edilen alginik asit üzerinden gerçekleşir. Bu deniz yosunları, sodyum aljinatın temel ticari kaynaklarıdır ve dünya çapında çeşitli suların kıyı bölgelerinde yetişirler.

Sodyum Aljinatın Uygulama Alanları

Sodyum aljinat, çok yönlü bir bileşen olarak birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Özellikle gıda, tıp ve diğer endüstriyel alanlarda faydalı özellikler sunar.

Gıda Sektöründe Kullanımı

Gıda endüstrisinde, sodyum aljinat bağlayıcı ve stabilizatör olarak geniş bir kullanım alanına sahip olup, özellikle soslar ve dondurmalarda kalınlaştırıcı olarak tercih edilir. Dondurma üretimindeki rolü, karışımın yapısını iyileştirip donma sırasında kristal oluşumunu engellemede kritiktir.

Tıp ve Biyomedikal Uygulamalar

Tıp alanında sodyum aljinat, akut ve kronik yaraların tedavisinde kullanılan yara örtülerinin üretiminde büyük önem taşır. Ayrıca, ilaç taşıma sistemlerinde ve biyomedikal uygulamalarda hücre kapsüllemesi için kullanılır. Hidrojellere çapraz bağlanarak, kapsülleme ve hücre immobilizasyonu sağlanır, böylelikle hassas ilaç teslimat mekanizmalarında etkin rol oynar.

Diğer Endüstriyel Kullanımlar

Sodyum aljinat, kağıt üretiminde kağıda sertlik kazandırma özelliği sayesinde son derece kullanışlı bir katkı maddesidir. Tekstil endüstrisinde ise kumaşların boyanmasında kaliteyi artırmak için koyulaştırıcı olarak kullanılabilir. Ayrıca, matbaa ve tekstil baskılarında suda çözünür bir film oluşturucu ve kalıp ayrıştırıcı olarak da rol alır.

Doku Mühendisliği ve Biyoçeşitlilik

Sodyum aljinat, doku mühendisliğinde yenilikçi hücre taşıyıcı sistemler ve hidrojellerin oluşumu konularında hayati bir rol oynamaktadır. Bu bileşenin doku rejenerasyon ve tamirinde kullanımı da önemsenmektedir.

Hidrojellerin Oluşumu

Sodyum aljinat hidrojellerinin oluşumu, doku mühendisliğinin temelini oluşturur. Divalent katyonlar ile reaksiyona girmesi sonucunda sodyum aljinat nötr sıcaklıklarda hidrojel oluşturabilir. Bu özellik, aljinatın kemik doku mühendisliği ve kartilaj rejenerasyonu gibi spesifik uygulamalarda kullanılmasını sağlar.

Hücre Taşıyıcı Sistemler

Sodyum aljinat, hücre taşıyıcı sistemler açısından yüksek bir biyouyumluluğa sahiptir. Aljinat bazlı iskeletler (scaffolds), hücrelerin yapışmasına, çoğalmasına ve farklılaşmasına olanak tanır, bu da doku mühendisliği çerçevesinde hücre proliferasyonu için ideal bir ortamdır.

Doku Rejenerasyon ve Tamiri

Sodyum aljinat kullanımı, doku rejenerasyonu sürecinde önem taşır. Biyomalzemenin uygun yapısı, kemik ve kartilaj gibi dokuların tamirinde ve yenilenmesinde bir taşıyıcı ve destekleyici olarak işlev görmesine izin verir. Aljinatı ve türevlerini içeren sistemlerin, biyomedikal uygulamalarda geniş kapsamlı bir kullanımı vardır.

Sodyum Aljinatın Biyolojik Uygulamaları

Sodyum aljinat, sağlık sektöründe özellikle ilaç teslim sistemleri, yara örtü sistemleri ve biyolojik maddelerin doku yapışmasını ve enkapsülasyonunu sağlayacak biçimde kullanılan çok fonksiyonlu bir malzemedir.

İlaç Teslim Sistemleri

Sodyum aljinat, kontrollü salım özelliği sayesinde ilaçların hedef dokuya etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Protein teslimi ve gen teslimi gibi uygulamalar için ideal bir polimer olan sodyum aljinat, ilaçların belirli bir sırayla ve özgün hızda salınımını düzenleyerek tedavi etkinliğini artırmaktadır.

Yara Örtü Sistemi

Yara örtülerinde kullanılan sodyum aljinat, yüksek su tutma kapasitesiyle yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunmakta ve enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Hemostatik (kanamayı durdurucu) özellikleri nedeniyle, özellikle kanamalı yaralarda tercih edilen sodyum aljinat, yara iyileşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.

Doku Yapışması ve Enkapsülasyon

Doku yapışmasında, sodyum aljinat biyolojik olarak parçalanabilir stabil jeller oluşturarak hücrelerin bir arada kalmasını ve hasarlı dokunun yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Hücre kapsülleme konusunda, sodyum aljinatın çapraz bağlanma potansiyeli kullanılarak, hücrelerin korunaklı bir ortamda saklanması ve hasar görmesini önleyen immobilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler, doku mühendisliğinde ve rejeneratif tıpta önemli uygulamalardır.

Sodyum Aljinat Jelasyon ve Kross-Linking

Sodyum aljinat, kalsiyum iyonları ile etkileşime girerek jel oluşturma ve kross-linking yani çapraz bağlama özelliğine sahiptir. Bu özellikler, sodyum aljinatı birçok endüstride aranan bir madde yapar.

Jelasyon Mekanizmaları

Sodyum aljinatın jelleşme mekanizması, polimer zincirleri arasında kalsiyum iyonları ile oluşan bağlara dayanır. Kalsiyum iyonları, aljinat polimer zincirlerinde bulunan karboksil grupları ile kalsiyum köprüleri oluşturur. Bu köprüler, aljinatın suda çözünmesine karşın bir ağ yapısı oluşturarak jelleşmesini sağlar.

 • Gelling Agent: Sodyum Aljinat
 • Process: Karboksil grupları ile kalsiyum iyonlarının etkileşimi
 • Result: Jel yapısı ve polimer ağı

Kalsiyum Aljinat Kompleksi

Kalsiyum iyonları ve sodyum aljinat molekülleri arasındaki etkileşimle oluşan kalsiyum aljinat kompleksi, suyla büyüyen ve kuvvetli bir jel oluşturan hidrofilik bir yapıya sahiptir. Çapraz bağlamalar sırasında kalsiyum iyonları iki aljinat molekülü arasında kross-linking yani çapraz bağ oluşturur. Bu durum, kalsiyum aljinatın jelasyonundaki temel mekanizmadır.

 • İyonik Bağlar: Kalsiyum ile aljinat arasında
 • Yapı: Hidrofilik, dayanıklı ve esnek

Hidrofilik Özellikler ve Hidrojel Yapısı

Sodyum aljinatın hidrofilik özellikleri, suyun kendisiyle kolayca etkileşime girmesi ve hidrojel yapılar oluşturabilmesi anlamına gelir. Su, aljinat polimer zincirleri arasına girerek jelasyonu tetikler ve polimerik ağ yapısını destekler. Bu yapı, katkı maddesi olduğu kadar biyomedikal uygulamalarda da değerli bir materyaldir çünkü suya dayanıklı ve biyouyumlu hidrojeller oluşturma yeteneği vardır.

 • Özellik: Hidrofilik
 • Ürün: Hidrojel
 • Kullanım: Katkı maddesi ve biyomedikal materyal

Fizikokimyasal ve Mekanik Özellikler

Sodyum aljinat, moleküler ağırlık ve viskozite gibi fizikokimyasal özellikler ile mekanik dayanıklılık ve biyoçözünürlük gibi mekanik özellikler bakımından çeşitlenir. Bu özellikler sodyum aljinatın pratikteki uygulamaların belirlenmesinde esas rol oynar.

Moleküler Ağırlık ve Viskozite

Moleküler Ağırlık: Genellikle 10.000 ile 600.000 arasında değişebilir. Bu varyasyon, sodyum aljinatın kullanım alanları üzerinde büyük etkiye sahiptir; moleküler ağırlık arttıkça, malzemenin viskozitesi de artar.

Viskozite: Sodyum aljinatın yüzde bir çözeltisindeki viskozite değeri tipik olarak 1000 mPa.s civarında olup, yüksek viskoziteye işaret eder. Bu özelliği, jelleştirici maddeler olarak kullanımını ve dolgu malzemesi olarak efektifliğini artırır.

Mekanik Dayanıklılık ve Biyoçözünürlük

Mekanik Dayanıklılık: Sodyum aljinat; emülgatörler, stabilizatörler ve bağlayıcılar gibi fonksiyonel gruplarına katkıda bulunarak, çeşitli endüstriyel süreçlerde malzeme dayanıklılığını destekler. Ürünlerin saklama ve kullanım esnasındaki stabilitesini iyileştirir.

Biyoçözünürlük: Sodyum aljinat, doğal kökenli olduğundan biyolojik olarak parçalanabilirlik gösterir. Bu özelliği, çevresel açıdan tercih edilir hale getirir ve özellikle gıda sektöründe, tıpta ve sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Biyomateryal Güvenlik ve Uyumluluk Kodları

Sodyum Aljinat, biyomedikal uygulamalar için tercih edilen bir biyomateryaldir ve güvenlik ile biyouyumluluk kodları bu materyalin toksik olmayan, ekonomik ve biyo-uyumluluk avantajlarına dayanmaktadır.

Toksik Olmayan ve Biyouyumlu Özellikler

Sodyum Aljinat, alginate hidrojeller kategorisinde yer alır ve yüksek biyouyumluluğu ile bilinir. Bu materyalin vücut içinde kullanımı, genellikle hiçbir alerjik reaksiyon veya toksik etkinin tetiklenmediğini gösterir. Biyouyumluluk ve nontoksisite, Sodyum Aljinat’ın tıbbi cihazlar ve doku mühendisliği gibi alanlarda güvenle kullanılabilmesinin temelini oluşturur. Bu özellikleri ile, biyomateryalin maliyet-etkin bir biyomedikal çözüm olduğu da ifade edilebilir.

 • Biyouyumluluk: Vücut dokularıyla uyumlu ve tahriş edici olmayan yapı.
 • Nontoksisite: Vücut için zehirsiz ve güvenli kullanım.
 • Ekonomiklik: Uygun maliyetli üretimi ve geniş kullanımı.

Sodyum Aljinatın Güvenlik Parametreleri

Sodyum Aljinat’ın güvenlik parametreleri, E-numarası ve sıkı mevzuat denetimleri ile belirlenir. E-numarası E400 serisine ait olan bu materyal, kalınlaştırıcılar ve stabilizatörler kategorisinde değerlendirilir. Belirlenen E-numarası, Avrupa gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu ifade eder.

 • E-numarası: E401, gıda katkı maddesi olarak kullanımın güvenli olduğunu gösterir.
 • Güvenlik Parametreleri:
  • CAS Numarası: 9005-38-3
  • Yoğunluk: 1.601 g/cm³
  • Asitlik (pKa): 1.5-3.5
  • EC Numarası: 232-680-1

Bu parametreler, sodyum aljinatın standardize edilmiş ve güvenli biyomateryal olarak kullanımını doğrular.

Alglerden Türetilen Biyopolimerler

Sodyum Aljinat, deniz bitkilerinin eşsiz biyokimyasal özelliklerinden faydalanılarak üretilen ve çok çeşitli kullanım alanlarına sahip bir biyopolimerdir.

Deniz Yosunları ve Sodyum Aljinat

Deniz yosunları, özellikle kahverengi algler (Phaeophyceae), sodyum aljinatın doğal kaynaklarıdır. Bu türler arasında, genellikle kelp olarak adlandırılan büyük deniz yosunları önemli bir yere sahiptir. Sodyum aljinat, deniz yosunlarından elde edilen hidrokolloidlerin bir türü olarak bilinir ve iki esas bileşen içerir: D-mannuronik asit (M) ve L-guluronik asit (G). Bu asitler, yosun hücre duvarlarında bulunur ve aljinatın polimer zincirini oluşturur.

Esnek Biyopolimer Ağlar ve Mikrosferler

Sodyum aljinat, su ile karıştırıldığında jel oluşturma yeteneğine sahip olup esnek biyopolimer ağlar oluşturabilir. Bu özellik, mikrosferler ve boncuklar gibi çeşitli formlarda malzeme üretimi için ideal bir temel sağlar. Mikrosferler, biyoteknoloji ve ilaç endüstrisinde taşıyıcı olarak kullanılırken; boncuklar (beads), arıtma ve biyoayırma işlemlerinde yaygın olarak tercih edilir. Sodyum aljinat temelli mikrosferlerin esnekliği ve yapısal bütünlüğü, içerdikleri L-guluronik asit ve D-mannuronik asit oranlarına bağlı olarak ayarlanabilir.

Endüstriyel İşleme ve Stabilizasyon

Sodyum aljinat, özellikle biyofilm oluşturabilen enzim içeren sistemlerde ve gıda endüstrisinde stabilizan olarak kullanımı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu materyalin etkinliği, gıda ürünlerinin yapısını koruması ve düzenlemesinden gelmektedir.

Enzim İçeren Sistemler ve Biyofilm Yapımı

Sodyum aljinat, Pseudomonas aeruginosa gibi mikroorganizmaların biofilm yapısını oluştururken gösterdiği jelleşme ve koyulaştırma özellikleri nedeniyle enzim içeren sistemlerde etkin rol oynar. Biyoçözünür yapısı sayesinde bu polimer, çeşitli endüstriyel süreçlerde biyofilm oluşturma işlevini destekleyerek mekanik güç ve yapısal bütünlük sağlar.

 • Özellikler:
  • Jelleştirici Ajan: Mükemmel jelleştirme kabiliyeti.
  • Mekanik Güç: Biyofilmlerin yapısal bütünlüğünü artırır.
  • Biodegradabilite: Doğal olarak çözünebilir yapı.

Stabilizan Olarak Kullanımı ve Tatlandırma

Sodyum aljinat, gıda endüstrisinde stabilizan olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle dondurma, yoğurt, krema ve peynir gibi süt ürünleri başta olmak üzere, katılaştırıcı ve emülgatör olarak etki gösterir. Tatlandırma süreçlerinde, sodyum aljinat tatların kapsülleme yeteneği ile homojen dağılımını ve lezzetin korunmasını sağlar.

 • Uygulamalar:
  • Koyulaştırıcı: Gıda ürünlerinin yoğunluğunu artırır.
  • Emülsifikasyon: Farklı fazların karışımını stabil hale getirir.

Gıda ürünlerinin stabilitesinde ve işlenmesinde sodyum aljinat kullanımı, endüstriyel işleme ve stabilizasyon açısından vazgeçilmezdir. Bu polimer, formülasyon stabilitesi ve lezzet koruma gibi kritik görevlerde kullanılarak, tüketicilere kaliteli ve tutarlı ürünler sunulmasını sağlar.

Sodyum Aljinatın Çevresel Uygulamaları

Sodyum aljinat, atık su arıtımında önemli bir rol oynar ve deniz biyoçeşitliliğinin korunmasında kullanılır. Bu doğal polimerin gelling özelliği, ikinci bir maddeyle karşılaştığında jel oluşturmasını sağlar, bu da çeşitli çevresel uygulamalarda kolay gelasyonun kullanılmasına olanak tanır.

Atık Su Arıtımda Kullanımı

Sodyum aljinat, atık su arıtımında etkin bir maddedir. Biyopolimerlerin gelling özelliğinden yararlanarak, atık su içerisindeki ağır metal iyonları ve diğer zararlı maddeleri tutarak çöktürür. Bu süreç, alginate hydrogels oluşturarak çalışır ve bu hidrojeller suyun içerdiği atıkları hapseder. Sodyum aljinatın atık sulardan fosfatları ve diğer zararlı kimyasalları etkili bir şekilde uzaklaştırdığı bilinmektedir.

 • Fosfat Çöktürme: Atık suda bulunan fosfat iyonlarını çöktürerek suyun kalitesini arttırır.
 • Ağır Metal Adsorpsiyonu: Sodyum aljinatın ağır metaller ile yüksek afinitesi sayesinde, suyun arındırılmasında kullanılır.

Deniz Biyoçeşitliliğinin Korunumu

Ekoloji açısından, sodyum aljinat deniz yosunlarından elde edildiği için, deniz biyoçeşitliliğinin korunumu konusunda sürdürülebilir bir seçenek sunar. Bu polimerin deniz ekosistemlerindeki canlılar için zehirli olmayan özelliği, onu deniz hayatını olumsuz etkilemeden kullanılabilen biyolojik bir materyal yapar.

 • Farmakolojik ve Nutrasötik Kullanım: Sodyum aljinat, ekolojiyle uyumlu bir biyopolimer olarak, farmakolojik ve nutrasötik sektörlerde doğal gelling ajanı olarak tercih edilir.
 • Canlıların Yaşam Döngüsünün Korunumu: Atık suların arıtımında kullanıldığında, sodyum aljinat deniz canlılarının yaşam döngüsünü koruyan bir faktör olarak işlev görür.

Bu bölümde, Sodyum aljinatın çevreye olan olumlu etkileri ve çevresel uygulamalardaki fonksiyonları açılanmıştır.

Yenilikçi Kullanım ve Gelecek Perspektifi

Sodyum Aljinat, yenilikçi uygulamaları ve ileriye dönük projeleriyle bilim dünyasında dikkat çekmektedir. Baskı teknolojisinden tıp sektörüne kadar birçok alanda öne çıkan bu malzemenin gelecekteki kullanım alanları oldukça umut vericidir.

Hidrofilite ve Biyobaskı

Sodyum aljinatın hidrofilik (su sevgisi) yapısı, biyobaskı teknolojilerinde avantaj sağlamaktadır. Doku mühendisliğinde, 3D biyobaskı prosedürleri sırasında hücre taşıyıcısı olarak kullanılan sodyum aljinat, hücrelerin yaşamını sürdürebilmesi ve organizasyonu için elverişli bir ortam sunar.

 • Biyobaskı Özellikleri:
  • İyi bir biyouyumluluk
  • Yüksek hidrofilite
  • Hücreler arası yapıların korunması

Biyomürekkep olarak da işlev görebilen sodyum aljinatın tissue engineering (doku mühendisliği) alanındaki potansiyeli, organ nakli bekleyen hastalar için yeni umutlar barındırmaktadır.

Diyabet Yönetimi ve Vaskülerizasyon

Diyabet yönetimi ve vaskülerizasyon alanında sodyum aljinatın rolü önemlidir. Bu malzeme, insülin salınımını düzenleyen akıllı yara bantlarında kullanılarak diyabetli hastalar için kan şekeri kontrolü sağlar. Vaskülerizasyon, yani yeni kan damarlarının oluşumu, doku mühendisliğinde kritik bir süreçtir ve sodyum aljinatın biyouyumlu yapısı, vasküler yapıların geliştirilmesine katkıda bulunur.

 • Innovative Kullanımlar:
  • İnsülin salımını düzenleyici sistemler
  • Vaskülerizasyonu destekleyici yapılar

İleriye yönelik olarak, sodyum aljinatın diyabet tedavisi ve hasar görmüş dokuların onarımında kullanımı daha da yaygınlaşacak gibi görünmektedir. Bu alanlardaki araştırmaların devam etmesiyle birlikte, yöntemin etkinliği ve kullanımı daha da genişleyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sodyum aljinat, özellikle gıda sanayiinde katkı maddesi olarak kullanılan çok yönlü bir maddedir. Bu bölüm, sodyum aljinatın kullanımı, reaksiyonları, potansiyel zararları, tıbbi uygulamaları ve sertifikasyon durumu gibi sıkça sorulan sorulara yanıt vermektedir.

Sodyum aljinat nasıl kullanılır?

Sodyum aljinat genellikle gıda endüstrisinde doğal bir kıvam arttırıcı ve stabilizatör olarak kullanılır. Jel oluşturma özellikleri, sferifikasyon işlemlerinde ve kozmetik ürünlerin yapılandırılmasında da tercih edilir.

Sodyum aljinat ve bikarbonat reaksiyonu ne için kullanılır?

Sodyum aljinat ve bikarbonat reaksiyonu, moleküler gastronomide kullanılır. Bu reaksiyon, içeceklerde ve tatlılarda hava kabarcıkları veya jel partikülleri oluşturmak için kullanılır, bu da gıdalara istenilen doku ve görselliği katmaktadır.

Sodyum aljinatın potansiyel zararları nelerdir?

Sodyum aljinat genellikle güvenli kabul edilen bir gıda katkı maddesidir. Ancak, aşırı tüketildiğinde sindirim sistemini etkileyebilir ve nadiren alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Sodyum aljinat içeren ilaçlar nelerdir ve ne amaçla kullanılır?

Sodyum aljinat içeren ilaçlar arasında mide ekşimesi ve reflüyü hafifletmek amacıyla kullanılan antasitler bulunur. Bu ilaçlar, mide asidini nötralize eder ve midedeki aşırı asidin etkisini azaltır.

Sodyum aljinatın helal sertifikasyonu var mıdır?

Sodyum aljinatın helal sertifikasyonu, kaynağına ve işlenme şekline bağlı olarak değişebilir. Deniz yosunlarından elde edilen sodyum aljinat helal sertifikalı olabilir, ancak üretici tarafından helal sertifikasyonunun teyit edilmesi gerekir.

Sodyum aljinatın kimyasal formülü nedir?

Sodyum aljinatın kimyasal formülü (C6H7NaO6)n’dir. Bu formül, aljinik asidin sodyum tuzunu ifade eder ve genellikle kahverengi deniz yosunlarından elde edilir.

Sodyum Aljinatın Diğer İsimleri:

 • Alginic acid, sodium salt
 • Cohasal IH
 • Kelcosol
 • Kelgin
 • Kelgin F
 • Kelgin LV
 • Kelgin XL
 • Kelsize
 • Lamitex
 • Manucol
 • Manutex SA/KP
 • Minus
 • Proctin
 • Protatek
 • Stipine
 • Tagat
 • Sodium alginate
 • Halltex
 • Keltex
 • OG 1
 • Meypralgin R/LV
 • Kelset
 • Snow Algin L
 • Algin
 • Manugel F 331
 • Antimigrant C 45
 • Manutex F
 • Manucol SS/LD 2
 • Amnucol
 • Darid QH
 • Kelgin HV
 • Keltone
 • Nouralgine
 • Protacell 8
 • Cecalgine TBV
 • Manutex RS
 • Algipon L 1168
 • Pectalgine
 • Tragaya
 • Algin (polysaccharide)
 • Manutex RS 5
 • Manutex RS 1
 • Dariloid QH
 • Kelco Gel LV
 • Snow Algin M
 • Snow Algin H
 • Manutex SH/LH
 • Manucol DM
 • Mosanon
 • Manucol KMF
 • Alginate KMF
 • Manutex FX
 • Polyalginic acid sodium salt
 • Manutex RF Extra
 • Manutex RK Extra
 • Kelco Gel HV
 • Kelgin RL
 • Manucol DF
 • Manutex RS 92
 • Snow Algin SSL
 • Duck Algin NSPL
 • Manutex RSB
 • Sodium polyalginate
 • Lamitex H 845
 • Manutex RSX
 • Manutex A 2C515
 • CHT Alginate MV
 • CHT Alginate EHV
 • Dialgin HV
 • Duck Algin NSPM
 • Manutex RS 21
 • Manucol LB
 • Manutex P 1050
 • Duck Algin NSPLL
 • Cecalginate HV/KL 600
 • Manutex RS 30
 • EHV
 • THV 3000
 • Manugel LH
 • Seacor
 • Satialgine SLMA
 • Manutex RB
 • Snow Algin SL
 • Snow Algin CP 300
 • Lamitex L 10
 • Protanal LF 10/60
 • Algogel MVR
 • Snow Algin SH
 • Alloid G
 • NSPLL
 • Manucol DH
 • NOA 2158
 • Sobalg FD
 • Kelgin QH
 • Sobalg FD 155
 • Protanal SF 120
 • Pronova
 • Manugel DMB
 • Keltone LV
 • A 7C618
 • Manugel GHB
 • Sobalg FD 120
 • Snow Algin TL
 • Kelgin QM
 • Kimitsu Algin M 1
 • Manucol DMF
 • Protanal SF 200
 • Duck Algin NSPH
 • Algin ML
 • Texamid 778
 • Satialgine S 1100
 • Algogel LV
 • Algogel MV
 • Algogel HV
 • Sobalg FD 175
 • 1-3F
 • WOT-Al Floc
 • Kimitsu Algin FB-L
 • Kelgin MV
 • Keltone HV
 • Printex R 10
 • Manutex F 700
 • Manutex RS 210
 • Kimitsu Algin L 6
 • Algitex LL
 • Manugel GMD
 • Manucol DMG
 • Manugel GND
 • Manugel DM
 • MV
 • MV (dye auxiliary)
 • Sobalg PH 125
 • Manucol RH
 • Satialgine S 1600
 • Scotex XL
 • Duck Algin
 • Alginate FD 155
 • Algitex M
 • Sorugin
 • Protanal LFR 5/60
 • Kelp Algin L
 • Kimitsu Algin 1-3G
 • Satialgine S 20
 • Satialgine SG 300
 • Sobalg FD 156
 • Manugel A 7B618
 • Duck Algin EX 30
 • ULV-L 1G
 • Kimitsu Algin
 • ULV-L 5
 • Nikka Gum AL
 • Protanol LF
 • Duck Algin S
 • Lamitex H
 • Kimitsu Algin BL 2
 • Kimitsu Algin ULV-L 3
 • Kimitsu Algin B 1K2
 • Kimitsu Algin ULV 20
 • Alginate TBVV/N 2
 • Cecalginate HV 600
 • Protanal LF 20/60
 • Flavicam
 • VAN Ascophyllum
 • Ascophyllum
 • Keltone HVCR
 • Super Print
 • V Algix
 • Algitex F 5LL
 • Kelvis
 • Solgin
 • Kimica SI-L
 • Kimica I 1
 • Kimica I 7
 • Kimica I 1G
 • Kimica I 1M
 • Manugel LBA
 • Sun Algin MVR
 • Duck Algin 150M
 • Duck Algin 150G
 • Duck Algin 150
 • Kimitsu Algin I-S
 • Kimitsu Algin I 1
 • Protanal
 • Alloid
 • Alman
 • Alto
 • Duck Algin SL 20
 • Protanal LF 200
 • Algin gum
 • E 401
 • Protanal LF 120
 • Kelco LVCR
 • Algitex L
 • Algitex H
 • Kelp Algin SL
 • Grindsted PH 157
 • Grindsted PH 155
 • Grindsted PH 150
 • Manucol LD
 • Grindsted PH 170
 • Grindsted PH 175
 • Protanal LF 20/40
 • Kimitsu Algin UVL
 • Protanal LF 120L
 • Protanal LF 10L
 • Protanal H 120L
 • Manutex RM
 • Protanal GP 9356
 • Alginate FD 175
 • Satialgine SG 150
 • Satialgine SG 500
 • Satialgine S 170
 • Satialgine S 500
 • Alginate FD 170
 • Protanal LF 200S
 • Protanal TA 250
 • I 5
 • Algogel MVP
 • Algogel 3031
 • Algogel SG 150
 • 1-3F (polysaccharide)
 • GMB
 • GMB (alginate)
 • Protanal LF 20
 • Manugel DJX
 • Kelp Algin ML
 • Kimitex
 • LF 10/60
 • Dialgin LV 100
 • EcoAlgin MS
 • LF 10/60LS
 • Duck Algin NSPH 2
 • Kimica Algin I 1
 • Manutex RS 230
 • Protanal LHS 1
 • Alginate LBA
 • Alginate DPB
 • Alginate KTHV
 • Cecalgum S 1300
 • Kimica Algin I 2G
 • Kimitsu Algin B 3
 • Kimica Algin I 1G
 • Kimica Algin I 5
 • Kimica Algin IL 2G
 • Kimica Algin IL 6
 • Kimica Algin ULV-L 3
 • Kimica Algin I
 • Kimica Algin I 3
 • Manucol LF
 • Algitex I 3G
 • Texamid 558P
 • Prime alginate F 200
 • Protanal RF 6650
 • Scogin LV
 • Kimitex α 105
 • Kimika Algin I 3
 • SKAT-ULV
 • Newtex F-M
 • Satialgine US 20
 • XPU-LVG 500 506/08
 • Kimika Algin I 1
 • FD Algin BL
 • Algogel 6021
 • Pronova UP-MVG
 • Pronova SLG 100
 • Pronova SLG 20
 • Pronova UP-LVG
 • Texamid 558
 • Protonal LF 10/60L
 • Sea Matrix
 • ULV 1
 • Kelgin LB
 • Alginat NV 10
 • Manucol LHF
 • Manucol LDP
 • Grindsted PHU 156
 • Protanal LF 120M
 • Protanal LF 240D
 • Protanal LF 200M
 • Protanal HF 120RBS
 • Protanal LF
 • Protanal LF 10/60LS
 • Keltone LVCR
 • Duck Algin FF-SL 10
 • Algitex C-LL
 • Grindsted Alginate FD 120
 • ULV-L 3G
 • A 2158
 • RENO 7029
 • RENO 7030
 • RENO 7035
 • RENO 7036
 • Sun Algin
 • Manugel DH
 • Duckalgin NSPHH
 • Protonal LF 120M
 • Protanal SF 120L
 • EX 22
 • Kimika Algin ULV 5
 • Kimika Algin IL 2
 • Kimica Algin IL
 • Kemica Algin IL 1
 • Kimika Algin IL 1
 • Kelcosol NF
 • Pronova UP VLVG
 • Kimika Algin I 8
 • Algogel DPG JO
 • Satialgine DPT JO
 • Algogel 3001
 • Manucol HV
 • Manucol GMB
 • Kimitsu Algin I 2G
 • Kimitsu Algin I 5G
 • Protanal PC 6850
 • Puretex M 330
 • Inagel GS 70
 • Kimica Algin IL 6G
 • Alroid-G
 • Protanal GP 1740
 • Protanal GP 5450
 • Manugel GP 5450
 • SKAT-UVL
 • Kimika Algin ULV 10
 • Kimika Algin UVL 20
 • Kimika Algin High·G IL 1
 • Algogel 6020
 • Grindsted FD 175
 • ULV-L 3
 • LVG
 • IL 2 (polysaccharide)
 • Kimica Algin
 • Nalgin MV 120
 • Satialgine S 550
 • Instanute DR
 • SG 300
 • Algogel 3021
 • San Support P 82
 • San Support P 70
 • San Support P 71
 • San Support P 72
 • San Support P 81
 • Kimika Algin I 3G
 • Grindsted Alginate FD 170
 • ProNova MVG
 • Protanal LF 10/60FT
 • Kimika Algin I 1G
 • Protect Clear SA
 • Kimika Algin I 3K
 • Kimika Algin IL 6G
 • San Support P 80
 • San Support P 73
 • San Support P 83
 • Inagel GS 30
 • Inagel GS 20
 • Inagel GS 50
 • Protanal ME 4049
 • Kimica Algin IL 6M
 • Kimica Algin ULV 5
 • Kimica Algin ULV 3
 • Kimica Algin ULV 1
 • Kimica Algin B 1
 • Inagel GP 230
 • AL 20
 • AL 100
 • AL 500
 • ADS Oligonol
 • Protanal CR8133
 • Protanal CR8223
 • Kimica Algin I 2M
 • IL 2 (alginate)
 • Kimica Algin 18
 • Duckalgin NSPMR
 • Satialgine S 60NS
 • Scogin MV
 • LFD 1205
 • Cecalgum MLG-N 7
 • Manucol LKX
 • Kimica Algin I 3K
 • Inagel GS 80
 • Kimica GMB
 • Kimica I 3G
 • Kimica Algin GMB
 • FD 125
 • Alginate Deluxe
 • Algogel 3541
 • SLG 20
 • SLG 100
 • Algogel 5540
 • S 100126
 • Sunalgin 200/80
 • Protanal LF 200FTS
 • Manugel GMB
 • San Support P 181
 • Grindsted Alginate FD 175
 • Pronova UP VLVM
 • Kimika Algin
 • Kimika Algin I-S
 • Protanal PH 6160
 • Kimica Algin I-S
 • Kimica Algin I 8
 • Duck Algin NSPLLR
 • M 16
 • M 16 (alginate)
 • GOS-LYI
 • Kimica Algin ULV-L 3G
 • HF 120RBS
 • Protanal LF 120LS
 • PRONOVA SLM100
 • HF 420RBS
 • PH 176
 • W 201502
 • Algecolloid
 • Protanal 200S
 • I 1G
 • A 2033
 • HG 80
 • Scogin LDH Alginate
 • I 3G
 • A 9640
 • IL 6G
 • S 100128
 • Vivastar CS 002
 • Algogel 7041
 • S 817372
 • Algogel RCG 6301
 • Pronova VLVG
 • Vivapur 120
 • Vivapur 150
 • Vivapur FD 127
 • Manukol LKX