Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polivinil Alkol

Polivinil Alkol Satış ve Tedariki

Polivinil Alkol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

9002-89-5

Polivinil Alkol Kullanımı: Endüstriyel Uygulamalar

Polivinil Alkol, vinil alkolün polimerizasyonu yoluyla üretilen ve suda çözünebilen bir sentetik polimerdir. Genel formülü [CH2CH(OH)]n olan bu madde, kağıt üretiminden tekstil endüstrisine, yapıştırıcı formülasyonlarından çeşitli kaplamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Polivinil Alkol, ayrıca 3D baskı teknolojilerinde de kullanılarak endüstriyel süreçlerin yenilikçi yüzünü temsil etmektedir.

Kimyasal adı Polivinil Alkol 1788 olan bu polimerin molekül ağırlığı 44.053 g/mol’dür ve CAS numarası 9002-89-5’tir. Sentetik bir polimer olarak, çok sayıda molekülün birleşmesiyle oluşur ve başlangıcı genellikle etilen maddesidir. Bu etilen daha sonraki süreçlerde oksijen ve asetik asit ile reaksiyona girerek vinil asetata dönüşür, böylece polimerizasyonun temeli atılmış olur.

Beyaz toz veya granül formunda bulunan Polivinil Alkol, kırılma, emülsifike olma ve yağa karşı direnç gibi özellikleriyle tanınır ve çeşitli uygulamalarda, örneğin lateks, kağıt, saç bakım ürünleri, şampuan, yapıştırıcılar, kumaş ve solventlerde kullanılır. Bu geniş kullanım yelpazesi, onu endüstriyel uygulamalarda vazgeçilmez bir hammadde yapar.

Polivinil Alkol (PVA) Hakkında Temel Bilgiler

Polivinil Alkol (PVA), suda çözünür özellik gösteren sentetik bir polimerdir. Biyobozunur ve biyouyumlu olarak bilinen bu malzeme, endüstriyel uygulamalarda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Polimerizasyon ile oluşan bu maddeye ait temel bilgiler aşağıda verilmektedir:

Kimyasal Yapısı ve Özellikleri:

 • PVA, hidrofilik (suya çekim gösteren) bir yapıya sahiptir.
 • Hidrojeller, doku mühendisliği gibi alanlarda tercih edilen malzemeler arasındadır.
 • Isıya maruz kaldığında, keskin duman ve tahriş edici gazlar salabilir.

Kullanım Alanları:

 • PVA tutkalı olarak birçok sektörde kullanılmaktadır.
 • Sünger ve elastomer üretimi gibi uygulamalarda başlıca rol oynamaktadır.

Fiziksel Özellikleri:

 • Renksiz ve kokusuz bir yapıya sahiptir.
 • Sıcaklık artışıyla ayrışma gösterebilen bir malzemedir.

Üretim Süreci:

 • Genellikle polivinil asetatın hidrolizi sonucunda elde edilir.

Ekolojik Bilgiler:

 • Doğada yok olma özelliği sayesinde çevre dostu bir polimer olarak değerlendirilir.

PVA’nın teknik ve ekolojik özellikleri, onu modern endüstriyel uygulamalarda ve gelişmekte olan teknolojik alanlarda vazgeçilmez bir malzeme yapmaktadır. Suda çözünebilir yapısı ve köpürme eğilimi, kullanım esnasında dikkat gerektiren faktörler arasındadır.

Polivinil Alkolün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Polivinil Alkol (PVA), çeşitli uygulamalarda kullanılan sentetik bir polimerdir. Temel yapıtaşı, vinil asetatın polimerleştirilmesi ve sonrasında hidroliz işlemiyle üretilir. Fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından kullanım alanları için uygun bir biçimde modifiye edilebilir.

Fiziksel Özellikler:

 • Çözünürlük: PVA, su içinde çözünürlüğü yüksein olan bir polimerdir. Bu özelliği, hidrofilik hidroksil gruplarının (–OH) varlığına dayanır.
 • Durum: Oda sıcaklığında katı halde bulunur.
 • Fiziksel Form:
  • Erime Noktası: Belirgin bir erime noktası yoktur, ısıtıldığında termoplastik özellik gösterir.
  • Yoğunluk: Yoğunluğu, yapısına bağlı olarak değişebilir.

Kimyasal Özellikler:

 • Reaktivite: Kimyasal çapraz bağlar oluşturabilen PVA, hidrojel formunda daha fazla kontrol sağlanabilen özelliklere sahip olabilir.
 • Kimyasal Bağlar: Hidroksil gruplarının varlığı, çeşitli kimyasal tepkimelere olan yatkınlığı artırır, örneğin: esterleşme ve eterleşme.

Kullanım Alanlarına Göre Özellikler:

PVA’nın hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri, polimerizasyon derecesi ve hidroliz seviyesine göre ayarlanabilir. Böylece biomedikal uygulamalar gibi özel alanlarda kullanıma uygun hale getirilir. Yüksek hidrofilik karakteri ve suyla kolayca karışabilmesi, onu pek çok endüstriyel süreçte tercih edilen bir materiyal yapar.

Üretim ve Polimerizasyon Süreçleri

Polivinil Alkol (PVA), vinyl asetat monomerlerinin polimerizasyonu ile elde edilen polivinil asetatın daha sonraki bir işlemle alkolize edilmesi sonucu üretilir. PVA’nın üretimi sırasında kullanılan yöntemler, polimerin son kullanım alanına göre değişkenlik gösterir.

Polimerizasyon: Polimerizasyon işlemi sırasında, vinyl asetat monomerleri zincirleme reaksiyon ile polivinil asetat polimerlerine dönüştürülür. Bu işlem esnasında bir katalizör ve belirli bir sıcaklık aralığı gereklidir.

 • Alkolizasyon Yöntemi:
  • Adım 1: Polivinil asetat, bir baz ve metanol varlığında alkolizasyona tabi tutulur.
  • Adım 2: Bu aşamada, asetat grupları hidroksil gruplarına dönüşür, böylece PVA elde edilir.

Üretim Süreci Özellikleri:

 • Katalizör: Sodyum metoksit, reaksiyonu hızlandırmak için kullanılan yaygın bir katalizördür.
 • Çözelti ve Süspansiyon Polimerizasyonu: PVA üretimi için uygulanan iki ana polimerizasyon yöntemidir. Çözelti polimerizasyonu sıvı bir ortamda gerçekleşirken, süspansiyon polimerizasyonu katı ve sıvı fazın bir arada bulunduğu bir ortamda yapılır.

PVA’nın üretim süreci ustalıkla yönetilmesi gereken karmaşık adımlardan oluşur. Polimerin kalite ve özellikleri, reaksiyon koşullarının kontrolüyle belirlenir. Bu süreçlerin doğru uygulanması, PVA’nın sonraki geniş uygulama yelpazesinin temelini oluşturur ve endüstriyel kullanım için uygun özelliklere sahip bir polimerin üretimini sağlar.

PVA Temelli Endüstriyel Uygulamalar

Polivinil Alkol (PVA), çok yönlülüğü ve yüksek performanslı özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal bir malzeme olarak kabul edilir. Bu bölümde, PVA’nın kağıt ve tekstilden tıbbi alana, ambalaj materyallerinden yapı sektörüne kadar geniş bir kullanım yelpazesi ele alınacaktır.

Kağıt ve Tekstil Sektöründe Kullanımı

PVA, kağıt yapımında güçlendirici bir katkı maddesi olarak ve tekstil ürünlerinde bir bağlayıcı ve film-forming ajanı olarak tercih edilir. Kağıt endüstrisinde, PVA-nın eklenmesi, kağıdın nem direncini artırarak dayanıklılığını güçlendirir. Tekstil sektöründe ise, baskı pastası hazırlanmasında ve kumaşların son işlemlerinde kullanılır.

Tıbbi Alanda Kullanımı

Bu polimer, hidrojeller, kontakt lensler ve doku mühendisliği gibi tıbbi uygulamalarda geniş kullanım bulur. PVA bazlı hidrojeller, yüksek hidrofilik özellikleri ve biyobozunabilirlikleri sayesinde, ilaç teslim sistemlerinde önemli bir yere sahiptir.

Ambalaj Materyali Olarak Kullanımı

PVA’nın ambalaj malzemelerindeki kullanımı, özellikle suya karşı olan direnci ve mükemmel film-forming yetenekleri sayesinde yaygındır. Bu sayede, gıda güvenliği ve tazelik için mühim bir rol oynar.

Yapı Sektöründe Kullanımı

İnşaat sektöründe PVA, özellikle yapıştırıcılar ve kaplamalar üretiminde kullanılır. Yüksek yapıştırma kapasitesine sahip olduğu için çeşitli yapıştırıcı formulasyonların temelini oluşturur. Ayrıca, kaplama malzemelerine eklenerek bu malzemelerin dayanıklılığını ve performansını artırır.

3D Baskı Teknolojilerinde Kullanımı

3D baskı teknolojilerinde PVA, destek malzemesi olarak kullanılmaktadır. Çözünebilirlik özelliği, modelin basitçe suya batırılarak temizlenmesini sağlar, böylece karmaşık geometrilerin hassas bir şekilde üretilmesine imkan verir.

Elektronik Endüstrisinde Kullanımı

Elektronik endüstrisinde PVA, esnek ekranlar ve sensörler gibi uygulamalar için çok yönlü bir malzemedir. İyi bir yalıtkan olması, bu tür cihazların üretiminde önemli bir faktördür.

Eko-Dost ve Biyobozunur Uygulamalar

PVA’nın çevre dostu karakteri ve biyobozunur yapısı, sürdürülebilir yapıştırıcılar ve paketleme çözümleri geliştirmede değerlidir. Bu özellikler, PVA temelli ürünlerin çevresel ayak izini azaltılmasına yardımcı olur ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından avantaj sağlar.

Çevre Üzerine Etkileri ve Sürdürülebilirlik

Polivinil alkol (PVA), toprakla temas ettiğinde göstereceği etkilerle ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendirilir. PVA’nın biyouyumluluğu, çevre dostu olma potansiyeli göstermektedir. Biyobozunurluğu, doğal ortamlarda zararlı birikime neden olmadan moleküllerin parçalanabilme kapasitesi ile ölçülür.

Toprak Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi:

 • Toprak yapısını iyileştirme
 • Su muhafaza kapasitesini artırma
 • Erozyonu azaltma

Sürdürülebilirlik:

Sürdürülebilir tarım pratiklerine etkisi, toprak kalitesi ve bitki büyümesi gibi faktörler üzerinden ortaya çıkar. Mısır (Zea Mays L.) gelişimi üzerinde PVA uygulamalarının pozitif etkileri gözlemlenmiştir.

Çevresel Etki:

 • Biyobozunur malzeme olarak PVA, ekolojik döngüler üzerinde minimal negatif etkiye sahiptir.
 • Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Doğal kaynaklar ve ekosistemlerin korunması, ekonomik ve çevresel sermaye arasındaki ilişkiyi anlamayı gerektirir. PVA’nın çevresel etkilerini değerlendirirken, bu malzemenin sürdürülebilirliği, hem kullanım kolaylığı hem de çevre ile uyumu açısından önemlidir. Bu bağlamda, PVA tabanlı ürünlerin geliştirilmesi, özellikle aktif ambalajlar gibi uygulamalar için, çevre dostu alternatifler olarak ele alınabilir.

Fiziksel Performans ve Mekanik Özellikler

Polivinil Alkol (PVA), çeşitli fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir ki bu onu pek çok uygulama için uygun bir malzeme yapar. Genellikle beyaz toz veya granüler formda bulunur, suda tamamen çözünür olup yapısal formülü [CH2CH(OH)]n’dir.

Yüksek Gerilme Dayanıklılığı: PVA, yüksek gerilme mukavemeti özelliği ile bilinir, bu da onu yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için ideal kılar. Özellikle çimento esaslı harçlarda kullanıldığında, malzemenin çekme dayanımını artırabilir ve daha dayanıklı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

Esneklik ve Elastikiyet: Esneklik ve elastikiyet, PVA liflerinin başka önemli özellikleridir. Bu özellikler, malzemenin şekil değiştirebilme ve orijinal haline dönebilme kapasitesini artırmaktadır. Çimento harçlarına eklenen PVA lifleri sayesinde bu harçların esnekliği artarken, çatlama olasılıkları azalır.

Tablo: PVA’nın Mekanik Özellikleri

ÖzellikDeğer
Yoğunluk1.19-1.31 g/cm³
Erime Noktası~190°C
ÇözünürlükSuda Tamamen Çözünür

Beton gibi kompozit malzemelerin performansını iyileştirmek için katkı lif olarak kullanılan PVA, mekanik özellikleri geliştirerek betonu daha dayanıklı hale getirir. Bu, yapı malzemelerine yeni ve iyileştirilmiş özellikler kazandırarak yapısal bütünlüğü artıran bir etkiye sahiptir. PVA’nın fiziksel performansı ve mekanik özellikleri, inşaat sektöründe kullanımını oldukça değerli kılmaktadır.

Hidroliz ve Kimyasal Tepkimeler

Polivinil Alkol (PVA), su varlığında hidroliz tepkimesine girebilen sentetik bir polimerdir. Hidroliz derecesi, PVA’nın özelliklerini belirler ve genellikle yüksek sıcaklıkta basınçlı kaplar içerisinde gerçekleştirilen bu işlem, polimerin su ile ne kadar reaksiyona gireceğini ifade eder.

Hidrofobik ve hidrofilik dengesi, PVA’nın kullanıldığı uygulamalarda kritik öneme sahip olup, bu denge hidroliz derecesi ile doğrudan ilişkilidir. Hidrofobik özellik taşıyan PVA türleri, daha az miktarda su emme kapasitesine sahiptir, bu yüzden su bazlı uygulamalarda daha az tercih edilmektedir.

PVA, aldehitlerle de kimyasal tepkimelere girebilir. Kimyasal çapraz bağlanma, PVA zincirleri arasında köprüler oluşturarak, suyun etkisini azaltmak ve polimer matrisini güçlendirmek için aldehit kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında ortaya çıkan ürünlerin mekanik özellikleri üzerinde kontrol sağlamak mümkündür.

 • Hidroliz İşlemi:
  • Polimerin su emme kapasitesi arttırılır.
  • Hidroliz derecesi arttıkça hidrofiliklik artar.
  • Hidrofobik PVA çeşitleri, su bazlı uygulamalarda sınırlı kullanıma sahiptir.
 • Aldehitlerle Tepkime:
  • PVA ve aldehitlerin reaksiyonu ile kimyasal çapraz bağlanma sağlanır.
  • Polimer matrisinin mekanik özellikleri iyileştirilir.

Sonuç olarak, hem hidroliz hem de aldehitlerle gerçekleşen kimyasal tepkimeler, PVA’nın işlevselliğini ve nihai kullanım alanını büyük ölçüde etkilemektedir.

Polivinil Alkol Türevleri ve Kimyasal Modifikasyonlar

Polivinil Alkol (PVA), kimyasal yapı itibarıyla modifiye edilebilir bir polimerdir. Bu bölümde, PVA’nın çeşitli türevleri ve bu türevlerin nasıl elde edildiği üzerinde durulacaktır.

Polivinil Asetat ve Polivinil Formal

Polivinil alkol, polivinil asetat (PVAc)’in hidroliziyle elde edilir. Bu kimyasal süreç sırasında, vinil asetat monomerleri polimerize edilerek polivinil asetat oluşturulur ve sonrasında suda baz ya da asit katalizörleri yardımıyla PVAc hidroliz edilerek polivinil alkol üretilir. Polivinil formal, ise PVA’nın metanal ile işlenmesi sonucunda üretilen bir türevdir ve üstün yapışma özellikleri gösterir.

Polivinil Bütiral

Polivinil bütiral (PVB), polivinil alkolün bütirik asit anhidrit ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır. PVB, cam laminasyonu gibi uygulamalarda kullanılan şeffaf ve esnek bir polimerdir ve çoğunlukla güvenlik camlarının üretiminde tercih edilir. PVB, mükemmel film oluşturma kapasitesi ve yapıştırıcılığı sayesinde otomobil ve inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

Çapraz Bağlı PVA ve Kompozit Malzemeler

Çapraz bağlı PVA, ısı veya kimyasal reaktifler yardımıyla elde edilen, suyun etkisine daha dayanıklı ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş PVA türevidir. Kompozit malzemeler ise, PVA’nın farklı dolgu maddeleri, nanomalzemeler veya diğer polimerlerle birleştirilmesi ile üretilir ve bu materyaller, özgül uygulama alanlarında gerekli olan özellikleri sağlamak üzere mühendislik gerektirir. Örneğin, çapraz bağlı PVA kompozitleri, biyomedikal uygulamalardan ambalaj malzemelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Ek Bilgiler ve Güvenlik Önlemleri

Polivinil alkol (PVA), çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan suda çözünür bir sentetik polimerdir. Çeşitli alanlarda, özellikle de farmasötik üretimi ve analizde tercih edilen bir madde olarak karşımıza çıkar.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF) veya Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), PVA’nın güvenli kullanımına dair kritik bilgiler sağlar. Bu formalar, herhangi bir kimyasal madde gibi PVA’nın saklama koşulları, potansiyel tehlikeleri ve acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürleri içerir.

Toksisite ve Güvenlik:

 • PVA’nın yüksek sıcaklıklarda işlenmesi esnasında irrite edici dumanlar yayabileceği ve bu dumanların göz, burun ve boğazda tahrişe sebep olabileceği bilinmektedir.
 • Bu semptomlar gözlerde yanma, kaşıntı ve kızarıklık şeklinde ortaya çıkabilirken, burnunda ve boğazda ağrılı tahrişe neden olabilir.

Depolama ve Kullanılabilirlik:

 • PVA, nemden uzak ve serin bir ortamda depolanmalıdır.
 • Direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak saklamak stabilitesini korumasına yardımcı olacaktır.

Satın alınan ürünle birlikte sağlanan Güvenlik Bilgi Formu ve Üretici Güvenlik Formları (SDS) referans alınarak, PVA’nın kullanıma özgü talimatları ve güvenlik uyarıları detaylı bir şekilde incelenmelidir. Kullanıcılar, ürünle ilgili güvenlik bilgilerini detaylıca okumalı ve bu bilgilere uygun hareket etmelidir.

Endüstriyel ve Ticari Mevcudiyet

Polivinil Alkol (PVA), çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda bir esas madde olarak yer almaktadır. Hem ticari hem de endüstriyel bağlamlarda, genellikle Kuraray Poval ve Mowiflex gibi markaların altında pazarlanır.

Mevcutluk ve Ticari Mevcudiyet: PVA, renksiz, termoplastik ve suda çözünebilir bir polimer olarak tanımlanır. Piyasada farklı ticari formlarda bulunabilir. Genellikle kraft torbalar veya dökme olarak ambalajlanır ve tedarik edilen biçim boncuklar veya suda çözelti halinde olabilir.

Kullanılan Dereceler: PVA, ihtiyaç duyulan özel uygulamalara göre farklı derecelere ayrılır. Kimyasal yapılarına göre belirli özellikler taşıyan bu dereceler, örneğin, kağıt yapımı veya tekstil işlemleri gibi alanlarda spesifik kullanımlara yöneliktir.

Marka Örnekleri:

 • Kuraray Poval: Bu marka altında sunulan PVA, yüksek kalitede ve geniş bir uygulama skalasına sahiptir.
 • Mowiflex: Özellikle kaplamalar ve 3D baskı uygulamalarında tercih edilen bir PVA markasıdır.

Endüstriyel kullanımlarında PVA, yapıştırıcı formülasyonlarında, kağıt yapımında, tekstil işlemlerinde ve kaplamalarda önemli bir rol oynar. Geniş kullanım yelpazesinden dolayı, ticaret içerisinde stabil bir konuma sahiptir ve helmint yoksayılması gereken bir madde değildir.

Sonuç

Polivinil Alkol (PVA), geniş uygulama alanlarına sahip olan, su bazlı ve sentetik bir polimerdir. Etkileyici film oluşturma kapasitesi ve yapışma gücü, onu birçok endüstrinin tercih ettiği bir malzeme yapar. Formülü (C2H4O)x olan bu madde, polivinil asetatın hidrolizi yoluyla üretilir ve molekül ağırlığı yaklaşık 44.053 g/mol’dür.

Sanayide PVA, adhezifler, kağıt işleme ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde kullanılır. Onun çeşitli malzemelerle uyumu, geniş uygulama yelpazesinde değerli bir seçenek haline gelmesini sağlar. Ayrıca biyomedikal mühendislikte doku iskeleleri gibi uygulamalar için biyomalzeme olarak da önem taşır.

Polivinil Alkol, mısır nişastası gibi doğal polimerler ile kombinasyon halinde daha sürdürülebilir ve biyouyumlu alternatifler üretmek amacıyla araştırma konusu olmuştur. Biberiye ekstresi ve kaolin içeren PVA/nışasta tabanlı filmler, polifenol zenginliği ile dikkat çeker.

Özetle, Polivinil Alkol; mükemmel mekanik özellikleri, uygun maliyeti ve biyolojik açıdan uygunluk gibi özellikleri ile çeşitli endüstriyel ve bilimsel alanlarda tercih edilen bir polimerdir. Bu polimerin gelecek yıllarda da popülerliğini koruyarak yeni uygulama alanlarına yayılması muhtemeldir.

Sıkça Sorulan Sorular

Polivinil alkol, çok amaçlı kullanımı ve suya çözünürlüğü ile dikkat çeken bir polimerdir. İşte bu konuda en sık sorulan sorular ve yanıtları.

Polivinil alkolün kullanım amaçları nelerdir?

Polivinil alkol, yapıştırıcılar, boyalar ve kozmetik ürünler gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Ayrıca, tekstil ve kağıt sanayisinde bağlayıcı ve film oluşturucu özellikleri nedeniyle tercih edilir.

Polivinil alkol içeren ürünler güvenli midir?

Polivinil alkol genellikle toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilir bir malzeme olarak kabul edilir. Bu nedenle, çoğu kullanım alanı için güvenli kabul edilmektedir.

Gıdalarda polivinil alkol kullanımı helal sertifikasyonu açısından uygun mudur?

Polivinil alkolün helal sertifikasyonu, kullanılan hammadde kaynağına ve üretim sürecine bağlı olarak değişebilir. Helal standartlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi için sertifikasyon otoritelerince değerlendirilmesi gereklidir.

Göz damlalarında polivinil alkol kullanımı hangi durumlar için önerilmektedir?

Polivinil alkol, özellikle kuru göz semptomlarının tedavisinde kullanılan göz damlaları içinde bulunan bir bileşendir. Yatıştırıcı özellikleri sayesinde göz yüzeyini nemlendirir ve konfor sağlar.

Polivinil alkol fiyatları genel olarak neye göre değişiklik göstermektedir?

Polivinil alkol fiyatları, dünya çapındaki ham madde maliyetleri, üretim süreçleri ve talep gibi piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterir.

Polivinil alkol içeren ilaçlar ne tür hastalıkların tedavisinde tercih edilmektedir?

Polivinil alkol, özellikle göz hastalıklarının yanı sıra bazı tabletlerin kaplamasında ve yara bandı gibi ilaç ürünlerinde yaygın olarak kullanılır. Sürüntü oluşumunu önleyen ve ilacın vücutta yavaş salınımını sağlayan malzemeler arasında yer alır.

Polivinil Alkolün Diğer İsimleri:

 • Ethenol, homopolymer
 • Vinyl alcohol, polymers
 • Lemol 5-88
 • Lemol 5-98
 • Lemol 12-88
 • Lemol 16-98
 • Lemol 24-98
 • Lemol 30-98
 • Lemol 51-98
 • Lemol 60-98
 • Lemol 75-98
 • Alvyl
 • Elvanol
 • Lemol
 • Lemol GF 60
 • Polyviol
 • PVA
 • Rhodoviol
 • Vinalak
 • Vinarol
 • Vinol
 • Vinacol MH
 • Vinarol DT
 • Vinarol ST
 • Gohsenol GL 02
 • NM 14
 • Vinavilol 2-98
 • Kuralon VP
 • Polyvinol
 • Aracet APV
 • Gelvatol 1-30
 • Elvanol 52-22
 • Vinyl alcohol polymer
 • Mowiol
 • Gohsenol NM 114
 • Elvanol 70-05
 • Poly(vinyl alcohol)
 • Cipoviol W 72
 • Gohsenol GH 23
 • Gohsenol NH 20
 • M 13/20
 • Mowiol N 30-88
 • Mowiol N 70-98
 • PVA 008
 • PVS 4
 • Polydesis
 • Gelvatol
 • Gelvatol 1-60
 • Vinylon Film 2000
 • Gohsenol NH 17
 • NH 18
 • Gohsenol NH 05
 • Gelvatol 20-30
 • Mowiol N 50-98
 • Vinol 351
 • Kuraray Poval 120
 • NM 11
 • Rhodoviol R 16/20
 • Rhodoviol 4-125P
 • Covol 971
 • Sumitex H 10
 • Rhodoviol 4/125
 • Gohsenol NL 05
 • Gelvatol 3-91
 • Elvanol 50-42
 • Gohsenol AH 22
 • Polyviol M 13/140
 • Gohsenol
 • EP 160
 • Elvanol 90-50
 • Poval 117
 • Gohsenol GH
 • Gohsenol NH 18
 • Covol
 • Polyviol M 05/140
 • Polyviol W 25/140
 • Polyviol W 40/140
 • Gohsenol GL 08
 • Gelvatol 1-90
 • Gohsenol GM 94
 • Gohsenol NH 26
 • Elvanol 73125G
 • Elvanol 522-22
 • Kuraray Poval 1700
 • Poval 120
 • Poval 1700
 • Gohsenol NM 14
 • Rhodoviol 16/200
 • Poval C 17
 • Vinylon Film VF-A 2500
 • Vinylon Film 3000
 • Poval
 • Polyviol W 28/20
 • Gohsenol N 300
 • Poval 217S
 • Poval 205S
 • Mowiol N 50-88
 • Elvanol T 25
 • Enbra OV
 • Alcotex 17F-H
 • Elvanol 51-05G
 • Elvanol 52-22G
 • PVAL 55/12
 • PVAL 45/02
 • Alcotex 99/10
 • Gohsenol MG 14
 • Warcopolymer A 20
 • Lamephil OJ
 • Rhodoviol 5/270P
 • PVS
 • Coval 9700
 • Rhodoricol 4/20
 • Vinarol SVH
 • Vinol 165
 • EG 40
 • PA 18 (polyol)
 • Denka Poval B 17
 • PA 18
 • PS 1200
 • Vinol 125
 • Vinol 107
 • Vinol 325
 • Aracet APV 50/88
 • PXA 105
 • Hi-Selon C 300
 • Polyviol M 05/290
 • Alcotex 72.5L
 • Alcotex 75L
 • Elvanol 71-30
 • ChemTrend 39
 • Vibatex S
 • Ratifix F
 • Gohsenol T
 • Poval B 17
 • Mowiol 4-98
 • Poval A
 • Gohsenol NH 14
 • Gohsenol NM 11
 • Gelvatol 3-60
 • Gohsenol T 330
 • PVA 105
 • PVA 117
 • PVA-HC
 • Vinol 350
 • Gohsenol NM 300
 • PVA 110
 • Denka Poval K 17E
 • Poval 105
 • Polyviol V 03/20
 • Vinol WS 42
 • Bovlon
 • Poval B 03
 • Gohsenol L 5307
 • Denka Poval G 05
 • Atactic poly(vinyl alcohol)
 • PA 20
 • C 17
 • Gohsenol EG 40
 • P 700
 • Gelutol
 • Mowiol 42-99
 • Mowiol N 85-88
 • Vinol 205S
 • Poval HL 12
 • Poval K 24E
 • HV Poval
 • PVA 220
 • Rhodoviol 30/5
 • MA 23
 • Gohsefimer OKS 7514
 • Vinol 107K
 • PA 15
 • Polycizer 173
 • Elvanol 73-125
 • Elvanol 72-60
 • Limoc 51-98GF
 • Gohseran F 78
 • TB 1106
 • UF 170G
 • OKS 7164
 • PVA 420H
 • National 018-1074E
 • K 24E
 • PX 1295-3
 • Three Bond 1106
 • Kuraray Poval 117
 • UF 100
 • PVA-C 10
 • PVA-SN
 • Mowiol 40-88
 • PVS (Russian)
 • UMR 30HH
 • Gohsefimer 2000
 • Poval C 20
 • Vinol WS 51
 • Vinol WS 53
 • UF 170
 • UP 240
 • UF 050
 • Fiberol
 • Duslo
 • Gelvatol 20-60
 • Vinylon 7500
 • NH 20
 • Elvanol T 66
 • MA 17
 • SS 200
 • Aracet APV 120-88
 • Vinylon VF 9P75R
 • VBP 105-1
 • PVA 45/02
 • Vinol 523S
 • Poval 405S
 • Gohsenol KL 05S
 • Buna 45/02
 • Buna 55/02
 • Buna 55/12
 • Rhodoviol 30/70
 • Denka Poval K 24E
 • PVA 217S
 • C 25
 • Poval UF 250G
 • Airvol 107
 • Elvanol 71-30G
 • Polyviol W 48/20
 • Winakol 50/95
 • Airvol 103
 • Poval L 9
 • Gohsenol KZ 05
 • Gohsenol KZ 06
 • Poval 224E
 • Polyviol W 28/28
 • Gohsenol NH 18S
 • Cellacell 279
 • UMR 10HH
 • Mowiol 10-74
 • Mowiol 15-79
 • UF 050G
 • UF 050MG
 • Poval 220
 • Airvol 350
 • Poval 117SS
 • Vinol 425
 • Liquifilm
 • Winacol
 • Mowiol 8-88
 • Mowiol 26-88
 • Vinarol FV
 • Vinex 1003
 • Airvol 325
 • Optapix PA 4G
 • Gohsenol GH 20M
 • Polyviol G 04/140
 • PVA 124
 • Airvol 53
 • Poval C 25
 • Poval PA 18
 • Airvol 165
 • Technosol CTF 101
 • Airvol 125
 • PVA 140
 • Denka HV-D 400
 • Aracet APV 50-92
 • PVA 103
 • Polyviol LL 603
 • PVA 107
 • UF 170M
 • Inex 746S
 • Poval S 217SS
 • Solublon SA 20
 • Vinex 5030
 • Vinex 5020
 • SMR 10HH
 • Mowiol 18-88
 • OKS 9119
 • PVA 55-12
 • Kuraray 117
 • Mowiol 28/99
 • Mowiol 56-8
 • Poval NH 20
 • Vinyl alcohol homopolymer
 • UVA 288
 • Gohsenol AH 17
 • Raviflex S 7
 • Gohsenol NH 17Q
 • MA 17S
 • Gohsenol 172SS
 • Poval C 05
 • Mowiol 3-83
 • PVAL 90-98
 • PVAL 50-88
 • Microsi CEM-BC 5
 • Airvol 165SF
 • PVA-H 17
 • Airvol 803
 • Poval 124H
 • Denka SF 35
 • MA 17R
 • PVA 1788
 • Solublon KA 25
 • Gohsesize P 7000
 • OTP 4H
 • Solublon KA 40
 • PVA-UV
 • PV 03
 • Solublon PH 40
 • Airvol WS 42
 • PAV 117
 • Duviol SP 2
 • Airvol 321LA
 • Gohsenol AL 06
 • Gohsenol AH 26
 • PVA 118
 • C 17S
 • Poval C 17S
 • Aquareserve GP 02
 • Bovlon EX
 • VPB 033
 • Lyoprint BS
 • BF 24
 • Elvanol 70-30
 • Elvanol HV
 • Gohsenol C 500
 • SMR 20H
 • SMR 20HH
 • C 20 (vinyl polymer)
 • C 10 (vinyl polymer)
 • C 10
 • C 20
 • Denka Poval K 17
 • Poval CST
 • Denka Poval B 17S
 • Vinex 2144
 • VH 1313
 • Rhodoviol 25/140
 • Gohsenol NM 11Q
 • Airvol 425
 • PVA-H 24
 • Poval PAW 217
 • Poval PVA 105
 • Gohsenol GL 03
 • Mowiol 4-80
 • Airvol 125SF
 • Airvol 350SF
 • Airvol 107SF
 • Airvol 325SF
 • MA 26
 • Hi-Selon H 211
 • Airvol 710
 • PVA-CST
 • NL 05
 • Gohsenol EG 30
 • Gohseran 3266
 • L 4000
 • Gohsenol GL 50
 • PVA-EC
 • Serva 03/20
 • AH 17
 • PVA-H
 • Kuraray 105
 • NH 17Q
 • UMR 10MDH
 • Fibrilbond
 • Mowiol 10-98
 • Mowiol 6-98
 • Mowiol 5-88
 • Gohsenol GH 17R
 • Poval K 17L
 • Kuraray PVA 103
 • PVA-K 24E
 • Aquareserve GP 48
 • Denka Poval H 17
 • Denka Poval H 24
 • PVA 107-1
 • Gohsenol N 05
 • WX 28/20
 • Tosslon ET 2035
 • Tosslon ET 20
 • TN-K 2
 • Poval 405
 • Solublon KC 40
 • CP 1210
 • Poval 050G
 • Poval 180G
 • Floperm 665P
 • Kuraray PVA 117
 • Kuraray PVA 124
 • NM 11Q
 • PVA 135H
 • K 16 (polymer)
 • Poval 115
 • K 16
 • PVA 140H
 • Mowiol 22-88
 • Vinylon VF 9X75RS
 • Kuraray Poval PVA 117
 • Claria
 • Hi-Selon C 200AX
 • PVA 500
 • Poval 124
 • Poval 103
 • Poval CP 1210
 • Poval CP 1210T05
 • Poval CP 1210T10
 • Gohsenol GH 05
 • Gohsenol EG 05
 • Bos 2-40
 • LH 25
 • Mowiol 3-98
 • Tohcello ET 20Z
 • M 1000
 • M 1000 (vinyl polymer)
 • PVA 207
 • Polyviol LL 632
 • Vinylon VF-F
 • GH 23
 • X 150PH
 • Z 150PH
 • FG 05
 • AX 300SN
 • Poval PAV 117S
 • PVA 17-99
 • Elvanol 71-31
 • Airvol V 205
 • PVA 613
 • PA 18GP
 • PVA 117K
 • OSK 9013G
 • Harco 26-88
 • Mowiol 96-98
 • Gohsenol NH 24
 • TPF 100
 • Mowiol 10-88
 • PVA 1100
 • Polyviol LL 6035
 • Rhodoviol 4/20
 • Rhodoviol 4/200
 • Rhodoviol 14/135
 • LM 15
 • Elvanol 75-15
 • MB Acrylset
 • WB 3806
 • Vinarol STH
 • AL 6
 • AL 6 (polymer)
 • KH 11
 • LM 60
 • Poval PVA-HC
 • Poval PVA-CST
 • Denka Poval B 20F
 • B 20F
 • PVA 217C
 • SPP 776
 • Polyviol G 2810
 • Gohsenol GL 05S
 • Gohsenol KL 03
 • PVA 318
 • PVA 95
 • PVA-PA 18
 • Vinol MF
 • PV 03 (vinyl alcohol polymer)
 • Paogen 15
 • Poval CP 1220T10
 • Kuraray Poval PVA 110
 • Tosslon VF
 • Vinylon NS 40
 • PVA 624
 • PVA 635
 • PVA 202E
 • Airvol 502
 • Polyviol WX
 • PV 500N
 • PVA 117S
 • PVA 205C
 • PVA 124C
 • Poval M 105
 • KEPS 1217A
 • PA 20 (polyethylene)
 • Clinicel
 • Poval N 300
 • Poval AL 06
 • Elvanol 7006
 • LA 18K
 • National 072-0202
 • Vinol A 08.001
 • Px-CVG
 • VF-HP
 • Poval PVA 228
 • Denka Poval B 04
 • Denka Poval B 33
 • Vinylon VF 9X75R
 • VF 9X75R
 • UF 040G
 • LentiKats
 • Poval 102
 • Gohsenol KL 05R
 • Vinylon 500
 • Mowiol 96-88
 • NP 25 (vinyl polymer)
 • Mowilith 8/88
 • Mowilith 4/88
 • NP 25
 • MA 23GP
 • PVA 120
 • L 711
 • C 17GP
 • Gohsenol GL 14
 • Polyviol G 08/140
 • Polyviol G 04/20
 • Polyviol WX 48
 • Elvanol 71-30DP
 • Airvol 21-25
 • Gohsenol 14
 • SI
 • Poval UV
 • Poval UF 170G
 • Poval UF 170MG
 • Poval L 188
 • P 610 (vinyl polymer)
 • B 17
 • Acroflex 1
 • Acroflex 2
 • P 610
 • PVA 232
 • Kuraray Poval PVA 124
 • Poval NSH 916
 • RS 613L
 • RS 617L
 • Airvol 24-203
 • UMR 8M
 • Airvol 21-205
 • VF-XH
 • AQ 2117
 • Kuraray Poval 105
 • AH 26
 • Hi-Selon C 200
 • GL 03
 • PVA 214E
 • Kuraray Poval RS 105
 • Erkol M 05/140
 • E 6030
 • Aquafilm L 330
 • Poval 220EG
 • PVA 124H
 • Airvol 166
 • Schaettifix 699
 • PVA 126H
 • Vinylon Film LH
 • PVA-BP 20S
 • Kuraray TTF
 • PVA 0588
 • TTF (polymer)
 • TTF
 • PVA 245
 • Vinylon Film VF-A 2000
 • VF-A 2000
 • Texcol 1695
 • PVA 203
 • Poval PVA 203
 • Poval C 25GP
 • C 25GP
 • PVA 102
 • Powiol 10-98
 • PVA 224S
 • PVA 224E
 • Gohsenol GH 18
 • LL 2860
 • VF-PS 750
 • Gohsenol GH 23A
 • Polyviol M 05/280
 • Polyviol V 03/300
 • Polyviol W 45/450
 • IJR 12
 • PVA-R 21C5
 • Aibon AU 7002FL
 • LP 050G
 • MA 26GP
 • PVA 202C
 • Kuraray Poval 318
 • Kuraray Poval 103
 • RS 105
 • Poval PVA 220
 • AH 22
 • Poval 117HC
 • UF 170DL
 • Polinol P 17S
 • SK 1
 • Pearl 217
 • SK 1 (adhesive)
 • Gohsenol EG 05T
 • CST
 • M 8630
 • Vinylon VF-XS 7500
 • Poval LA 18
 • Wash-A-Way
 • PVA 117HC
 • M 7030
 • Exceval RS 2713
 • Exceval RS 2113UC
 • PT 75
 • Subo DK 30
 • Inex 773
 • Sarinoru
 • MonoSol M 7030
 • MonoSol 9000-0015-3
 • Celvol 165SF
 • PVA 224C
 • Poval 224C
 • PVB 205
 • C 120T
 • VF 9X100RS
 • L 712D
 • PT 60
 • PT 60 (vinyl polymer)
 • Polyviol W 30/240
 • Mowiol 30-92
 • Mowibase
 • Denka Poval K 17C
 • PVS 20/1
 • Celvol HA 70
 • Celvol 165
 • Poval PVA 117S
 • Poval 117S
 • Mowiol 3-88
 • Poval 318
 • Gohsesize P 700
 • Poval 110
 • Claria 3500
 • Mortarplus 88
 • Gohsenol KP 106
 • Ertinivol 30-92
 • Poval 107
 • Elvanol 40-05
 • Solublon PT 75
 • L 70
 • Gohsenol RS 117
 • 9P75R
 • Celvol 325
 • Poval UF 100
 • Kuraray Poval PVA-S 54 Kai
 • Bovlon 140
 • PVA 706
 • Poval PVA 706
 • BF 14
 • VF-XS
 • Celvol 321
 • Celvol 305
 • Celvol 103
 • Gohsenol RGL 05
 • C 200AX
 • EG 05
 • Poval 505C
 • Exceval HR
 • Vinex 1025
 • Gohsenol KA 20
 • CM 20-2BH
 • Gohsenol AH 12
 • Exceval CP 410481
 • Celuna WF 804
 • PVA 112
 • L 260
 • Poval 210
 • Polyace A 520G
 • Polinol F 17
 • Polinol F 17A
 • Poval PVA-HM
 • Px-CVG 2
 • Celvol 203-24
 • Moviol 4-88
 • Celvol 107
 • Kuragel
 • Microbreath
 • MO 56-98
 • Celvol 203
 • A 10 Coex Test 14
 • Poval UF 100G
 • UF 100G
 • Mowiol 20-98
 • Erkol 40/140S
 • Erkol 03/140
 • Celvol 125
 • Poval 117H
 • Gohsefimer C 500
 • VF-PS 7500
 • LAP 1
 • Dolon VA
 • Rhodoviol 25/100
 • PVA-CP 1000
 • Moviol 5698
 • Moviol 2688
 • PVA 145
 • Gohsenol NH 23
 • PVA 117H
 • Elvanol T 99
 • Celvol 5408
 • Celvol 540S
 • U 228
 • PA 20GP
 • 9X75SR
 • U 228 (vinyl polymer)
 • Kuraray Poval PVA 200
 • Poval PVA 200
 • PVA 200
 • PVA 103C
 • Kuraray Poval PVA 245
 • Sloviol P 10-98
 • PVA-SM
 • Elvanol 85-30
 • Poval JF 04
 • Ecomaty AX 400TNG
 • AX 400TNG
 • Poval RS 2113
 • RS 2113
 • PVA 145H
 • PVA-P 17
 • Mowiol 4-86
 • NH 26
 • OKS 9180G
 • JC 25
 • Papylon 3
 • Papylon BFN 3
 • Bovlon OV
 • Poval HCW
 • F 7 (vinyl polymer)
 • Poval JP 18Y
 • F 7
 • PVA 4170
 • PVA 180
 • Poval 125
 • PVA 227
 • Poval 505
 • Celvol 350
 • P 7400
 • Gohsenol AH 24
 • NH 17R
 • Exceval CP 4104B2
 • Polyviol LL 2960/1
 • Celvol 205S
 • Vinylon VF-PS 7500
 • Poval 250
 • JT 05
 • PVA 135
 • KZ 05
 • GL 500 (vinyl polymer)
 • GL 500
 • GH 20M
 • PVA 52-22
 • PVA 50-42
 • Gohsenol AL 05
 • Bell-Eta D(D)
 • Bell-Eta F(A)
 • 1R2110
 • Gohsenol NL 05G
 • Vinerol STH
 • N 300 (biodegradable polymer)
 • N 300
 • Celvol 425
 • Celvol 418
 • VF-LH
 • KL 03
 • Gohsenol GL 17
 • Parasolv P 10
 • Mowiol 40
 • MO 2566
 • PVS 16/1
 • Poval C 17GP
 • Solvron NL 2003
 • Alcotex 864
 • AL 06
 • Gohsefimer L 0301
 • Mowiol 266-88
 • Vinylon 8500
 • PVA 2000
 • BF 17
 • PVA 04
 • PVA 17-88
 • PVA 253
 • Poval PVA 126
 • HP-H 105
 • PVA 99-99
 • Celvol 310
 • PPL
 • Poval 245
 • Elvanol 50-42N
 • UF 1000
 • Claria HP 40
 • Citifluor CFPVOH
 • PVA 205S
 • Gohsenol GL 30
 • PVA 0486
 • PVA 1799
 • Erkol 26/88
 • BP 2420
 • PVA 8/27
 • DS 305
 • Gohsenol LW 300
 • RS 2113UC
 • AH 24
 • Gohsefimer Z 900
 • Mowiol 26-98
 • Sloviol P 98-08
 • Poval HC
 • Poval 104
 • Kanebinol SH 20
 • Celvol 840
 • Poval VF 17
 • NL 04L
 • PVA 0599
 • Vinylon LH
 • Sloviol P 98-05
 • PVOH
 • Gohsenol NL 04
 • LentiKat Liquid
 • Kuraray Poval 224C
 • Mowiol 3-85
 • Celvol 08-125
 • JM 05
 • Gohsenol T 330H
 • Celvol 508
 • H 17
 • Vinac DPN 890
 • Poval JP 05S
 • Mowiol 4-88G2
 • Poval NH 18
 • K 17
 • PVA 3-98
 • Vinylon 750
 • JF 20
 • JP 18S
 • P 1763
 • NL 04
 • SEG 1245DU
 • PVA 2099
 • Px-CVR
 • Poval 403
 • Elvanol 70-06
 • PualCob
 • Wako 1000
 • Celvol 23-204
 • Poval 1400
 • Poval C 109B
 • Denka PVA B 17
 • VS 20
 • VC 10
 • JF 17
 • Mowiol 56-98
 • JF 04
 • Exceval RS 2113
 • Mowiol 3-96
 • VF-XS 4000
 • JM 26
 • Erkol M 05/290
 • PVA 1750
 • VYTEK 2012
 • PVA-BC 20
 • Sloviol P 98-14
 • Celvol E
 • PVA-N 13
 • Poval CP 1210T30
 • Mowiflex TC 232
 • Poval JC 33
 • Poval JF 10
 • Poval JM 17
 • Poval JP 10
 • PVA 115
 • VF-PX
 • Gohsenol GL 05R
 • Lamovil CI 5/99
 • Z 2000
 • PVA 226
 • Z 2000 (vinyl alcohol polymer)
 • K 24 (vinyl polymer)
 • PVA-BK 05
 • Gohsenol GH 10
 • MonoSol M 2000
 • Vinylon Film DX-N 25
 • K 24
 • Poval VF-PS
 • BP 17 (vinyl polymer)
 • Mowiol 4088
 • JHL 121-52D
 • Vinylon Film VF 9P75RS
 • BP 17
 • Mowiol 15-99
 • Vinylon 7600
 • PVA 133
 • Celvol SP 05/190
 • Elvanol 70-27
 • Gohsenol GH 20R
 • GH 20R
 • Celvol W 25/190
 • Gohsenol P 610
 • PVS-V 1N
 • Hi-Selon CP 300
 • PVA 424
 • VF-L 3000
 • 9X75RS
 • JM 23
 • PVA 2088
 • PVA 2499
 • Poval PVA 117
 • Poval PVA 140H
 • AX 20
 • JF 17L
 • Ercol 26-88
 • Kuraria S
 • PVA-BF 05
 • GPVAH 7088
 • Poval S 71
 • A-T
 • VC 20DH
 • A-T (vinyl polymer)
 • PVA 117BU
 • Claria S
 • Nacalai CP
 • CP
 • Gohsenol A 300
 • Vinylon Film 40
 • Elvanol 5105
 • BP 05
 • J-Poval JP 27
 • Kuraray Poval KRE 164
 • Elvanol 40-16
 • Poval KRE 164
 • Elvanol 70-62
 • VP 18
 • OPL (alcohol)
 • Kuraray Poval 205C
 • Poval 205C
 • F 05
 • Gohsenol GM 14R
 • PVA 1999
 • PVA 2299
 • PVA 2699
 • W 20N
 • MP 10R
 • Mowiol 32-88
 • Mowiol 30-98
 • Mowiol 47-88G2
 • Mowiol 18-88G2
 • Mowiol 26-88G2
 • Mowiol 8-88G2
 • Kuraray Poval PVA 102
 • VF-PS
 • Bovlon 205
 • Aqua-Sol 116
 • Excelsize 159
 • Mortarplus 2488
 • VF-PS 2400
 • HCW
 • PVA 120K
 • VF 9P75R
 • Gohsenol KP 18
 • Mowiol 0-98
 • Mowiol 66-100
 • AR
 • AR (vinyl polymer)
 • P 24
 • P 24 (vinyl polymer)
 • Celvol 504
 • OV-N
 • Elvanol 51-03
 • Poval M 205
 • Gohsenol GF 20
 • Mowiol 56-88
 • LW 124
 • PVA 90-50
 • BF 17W
 • Mowiol 22-99
 • PVA 217SB
 • Kappasil 260
 • JM 33
 • Kappasil P 4/447
 • M 8900
 • PVA 110H
 • Hi-Selon M 250
 • J-Poval JP 50
 • Celvol 523S
 • Celvol 513
 • JF 05
 • Erkol 5/88
 • PVA 24-99
 • VF-L 5000
 • Poval VF-T 4000
 • VF-T 4000
 • JF 45
 • Hi-Selon H
 • J-Poval JM 26
 • J-Poval JF 17
 • MA 23 (vinyl polymer)
 • VF-HP 4000
 • Poval PCA 205S
 • SD 5
 • PVA-F 105
 • PVA-F 170
 • J-Poval JF 25
 • PVA 2488
 • PVA 17P
 • JM 17L
 • JP 10
 • ZF 15H
 • DS 3507.1
 • DS 2707.9
 • BF 03
 • Elvanol 4016
 • Ercol 4820
 • BF 17H
 • Microbreath HGB 10
 • PVA 20-88
 • JC 40
 • J-Poval JP 35
 • Polinol F 26
 • NL 08
 • Solvron EF 30
 • Solvron NP
 • Polivic S 404W
 • MCA 2055
 • VF 17
 • JMR 10HH
 • Polyace A 1715G
 • Al 06R
 • Poval Al 06R
 • Poval RS 1713
 • Hi-Selon S 660
 • Hi-Selon C
 • Kuraray Poval PVA 120
 • Poval PVA 120
 • Arkonol STM
 • Gohsenal KS
 • OPL Film
 • Denka Poval K 17EF
 • Elvanol 51-03L24
 • 1799S
 • PVA 4-98
 • ENViRO FiLM
 • Poval 624
 • JF 03
 • Tuboflex PVA 80
 • PVA 6-98
 • Depart W 405
 • Mowiol 698
 • VC 13
 • VC 13 (polymer)
 • CT 2000
 • M 17A
 • Depart W 40-5
 • CP 1210T05
 • Hi-Selon MS 25
 • Denka Poval NP 05F
 • Elvanol 70-75
 • PVA-EG 05
 • JT 15
 • Exceval CP 4104MI
 • Vinnapas RB 18
 • RN 1206
 • Poval PE 6000
 • Poval JT 05
 • PE 6000
 • Poval VF 20
 • Nichigo G
 • M 05/140M
 • PVA 1500
 • Gohsenol AL 06R
 • PVA 2399
 • PVS 40/11
 • Celvol 4-98
 • PVA 2199
 • P 2C20
 • J 40
 • Denka Poval F 12
 • Starpol 2000
 • MonoSol W 60
 • VF-PE 6000
 • PVA 1792
 • Celvol 20/99
 • CP 1220T10
 • PVA 2288
 • Polyvinyl alcohol
 • PVA 20-99
 • PVA 24-88
 • PVA 1588
 • Nichigo G Poval
 • Nichigo G polymer
 • Gohsenol T 350
 • Gohsenol EG 05P
 • Denka Poval K 17FE
 • PVA 1797
 • W 60
 • H 80
 • Solublon NP
 • VF-PS 400
 • BF 17E
 • J-Poval DF 20
 • Poval C 10GP
 • Colth C 55
 • Herex C 75
 • GM 17S
 • N 1-15
 • PVA 0580
 • Poval HP-H 105
 • PVA 1099
 • PVA 1399
 • PVA 1599
 • PVA 1795
 • K 11
 • BF 26
 • K 11 (vinyl alcohol polymer)
 • VF-PS-N 7500
 • Denka Poval H 12
 • Celvol 825
 • OPL Film M 7500
 • J-Poval JM 17
 • AZF 8035
 • MonoSol M 8930
 • Gohsenol L 7514
 • PVA 2599
 • Denka Poval 17R
 • RS 1704
 • VM 13KY
 • 100-27H
 • 100-37H
 • Nichigo G Polymer 8042P
 • Nichigo G Polymer 8070P
 • Cordifix SP 1003
 • Vinylon VF-P 7500
 • UHR 20H
 • Gohsenol LL 02
 • Celvol C 350
 • Celvol C 165
 • Celvol C 125
 • Celvol C 543
 • BP 24
 • K 17C
 • PVA 205SB
 • JMR 20H
 • PVA-BF 04
 • Celvol 543
 • Poval VF-HD
 • Poval Film VF-HD
 • Kuraray Vinylon VF-PE 6000
 • PVA 117E
 • PVA 18-99
 • PVA 1778
 • PVA 1798
 • Poval PVA 124
 • Celvol 165S
 • Chuanwei 2488
 • PVA 13
 • PVA 31
 • BP 05A
 • Mowiol 488
 • Mowiol 1888
 • Mowiol 2388G2
 • BF 05
 • Mowiflex LP-TC 661
 • SW 1
 • JMR 8L
 • SW 1 (adhesive)
 • BIJAM+
 • Kuraray 2400
 • W 24N
 • PVA-F 17
 • JF 17S
 • Mowiol 235
 • BP 20H
 • J-Poval JF 05
 • PVA 1790
 • Elvanol 70-20
 • Elvanol 70-03
 • Elvanol 70-04
 • Elvanol 70-14
 • Poval PVA 224E
 • BP 1788
 • BP 0588
 • TR 17
 • WR 14
 • TR 17 (vinyl polymer)
 • Gohsenol P 7000
 • JP 60 (polymer)
 • JM 17S
 • JP 60
 • VF 10
 • Mowiol 9-98
 • Selvol 107
 • Selvol 103
 • PVA 22-88
 • Selvol Ultalux FA
 • Selvol Ultalux FF
 • Selvol Ultalux FP
 • Poval PVA 217S
 • P 217
 • Gohsenol P 270K
 • Mowiflex LP-TC 251
 • Poval H
 • Gohsenol NH 11
 • VPB 102×5
 • Solublon EF
 • Bovlon 180
 • PVA 540
 • Poval B 05
 • Poval H 12
 • H 12
 • Poval DF 20
 • Vinylon VF-PE 6000
 • Kuraray Vinylon VF-PE 5000
 • Kuraray Vinylon VF-PE 3000
 • Selvol 523
 • Vinylon VF-PE 5000
 • Vinylon VF-PE 3000
 • Poval PVA 117H
 • Aquaseal X 2281
 • Mowiol 2-97
 • Z 200
 • VF-PE 5000
 • VF-PE 3000
 • Gohsenol N 11
 • PXP 05
 • Selvol 125
 • Arkofil STM
 • Exceval RS 1117
 • MonoSol M 8639
 • VF-TR 5000
 • VF-TR 6000
 • J-Poval JM 23
 • Solublon MA
 • VF-PS 6000
 • Emprove 4-88
 • PVA 20-99H
 • Airvol C 203
 • PVA 21799
 • KRE 509
 • Mowital 28-99
 • JM 17
 • P 05S
 • P 2000
 • P 1000
 • Nichigo G-Polymer OKS 8089P
 • Gohsenx T 350
 • Bell-Eta D
 • Beruita D
 • PVA 205MB
 • PVA 220C
 • Mowiol 44-88
 • PVA 1899
 • PVA 10-88
 • PVA 15-88
 • PVA 17-97
 • Selvol 205
 • P 17
 • M 2001
 • Selvol 502
 • MN 2000
 • VF-PM
 • Hi-Selon C 800
 • Selvol 9-325
 • C 523
 • EH 240
 • PVA 0488
 • PVA 1388
 • PVA 2588
 • PVA 141
 • Selvol 310
 • Poval PVA 110
 • Erkol W 48/20
 • M 13/140
 • PVA 0388
 • Polytab TA 463
 • Tsytex PV-Z 200
 • Tsytex PV-LW 20
 • C 8400
 • JT 13Y
 • JF 05DH
 • VF-PE 4500
 • PVA 2097
 • PVA 1788H
 • F 17A
 • PVA 1780
 • M 9467
 • PVA 1799D
 • P 8136
 • Kuraray Poval Film VF-PE 3000
 • PVA 217MB
 • Kuraray Poval PVA 210
 • Selvol E 325
 • EG 22P
 • CP 1220
 • Kuraray Poval CP 120
 • Poval CP 120
 • CP 120
 • Celvol 28-99
 • Sandiol 1799M
 • Sandiol 1399M
 • Poval JC 25H
 • Poval JC 17
 • Poval JC 10
 • Poval JC 05
 • Poval JM 2500
 • Poval JC 40
 • PVA 1199
 • Selvol 518
 • Selvol 418
 • PVA 3088
 • Denka Poval F 300S
 • Denka Poval K 177
 • F 17A (vinyl alcohol polymer)
 • PVA-B 17
 • G 1028
 • P 119359
 • BP 20
 • TS 40 (film)
 • BP 20 (vinyl polymer)
 • M 6000
 • Selvol 513
 • Celvol SP-W 48/20
 • Elvanol 80-8
 • VF-H 35
 • Mowiflex TC 661
 • PVA 088200
 • Poval 10/98
 • Poval 6/98
 • Selvol 165
 • Selvol 325
 • Selvol 350
 • Selvol 425
 • Selvol 540
 • VF-PS-A 4500
 • Emprove 18-88
 • Polyviol LL 2860
 • JM 1700
 • PVA 104A
 • Selvol PVOH 825
 • Selvol PVOH 350
 • Ultiloc XHC 1
 • Selvol 825
 • JP 24E
 • Selvol 15-103
 • KL 105
 • PVA 56-98
 • Poval VF-HP 4000
 • PVA 588
 • Poval 5-88
 • Gohsenol EG 05PW
 • Gohsenol GE 05
 • GB 12010-89
 • KL-C 112
 • PE 3000
 • PVA 1799L
 • PVA 088-20
 • Mowiol 6-88
 • W 4500
 • PVA-LD
 • Poval 4-88
 • Poval 4-98
 • Poval 18-88
 • Poval 26-88
 • Poval 40-88
 • Mowiol 25-88
 • Poval 8-88LA
 • BP 04
 • Sofrous C
 • L 11
 • PVA 205
 • Marcchem 17-88S
 • Gohsenol GR 14R
 • PVA 240
 • Mowiol 40-98
 • P 124
 • PS 60
 • RS 1788
 • RS 1799
 • Mowiol 117
 • PC-G 74L
 • Vinylon VF-PE 4000
 • Monosol 8310
 • Poval 28-98
 • GH-JY
 • EG 03P
 • EG 05PW
 • Emprove PVA 4-88
 • Emprove PVA 5-88
 • Emprove PVA 8-88
 • Emprove PVA 26-88
 • Emprove PVA 40-88
 • Emprove 5-88
 • Emprove 8-88
 • Emprove 26-88
 • Emprove 40-88
 • PVA 1088
 • PVA 098-08
 • JMR 10H
 • PVA 0578
 • Poval 2000
 • Poval 4-85
 • Hycelon C 200
 • Poval 13-88
 • OKS 6026
 • VM 17
 • J-Poval JT 05
 • EG 30
 • Poval PVA 250
 • P 05 (polyol)
 • PVA 400
 • P 05
 • Poval 95-98
 • Denka Poval A 50
 • Celvol V 523
 • Gohsenol EG 18P
 • PVA 7899
 • PVA 05
 • JP 18Y
 • AVB 8041W
 • PVA 2688
 • P 6000
 • P 10000
 • P 20000
 • K 17E
 • H 24
 • C 500
 • Mowiol 3-80
 • BF 08
 • BNE 118
 • Parteck SRP 80
 • Poval 56-98LA
 • Kuraray LPTC 161
 • OKS 1011
 • Maltite A 520G
 • PVA 0399
 • Kuraray 318
 • Poval 28-99
 • Palapreg H 1080-01
 • AW 401
 • H 1080-01
 • Poval 8-88
 • Mowiol 18-98
 • Mowiol 24-88
 • Kuraray Poval 3-85
 • Poval 28-98S
 • PVA 5-88
 • PVA 60-98
 • PVA 29-99
 • PVA 28-98
 • Poval 5-98
 • Selvol E 107
 • Michem Flex P 888
 • PVA 088
 • PVA 100-27
 • DM 10
 • Solublon PM 75
 • MonoSol A 200
 • DM 10 (vinyl alcohol polymer)
 • PVA 0899B
 • PVA 0599B
 • PVA 0899
 • Pure 015
 • CF 053
 • CF 054
 • Poval 30-98
 • PVA 1700
 • PVA 17-92
 • Kuraray Poval PVA 105
 • BP 17-92
 • PVA 1988
 • Poval 15-99
 • Gohsenol EG 03
 • Gohsenol NL 11
 • MonoSol M 9400
 • Denka Poval W 20N
 • Gohsenol NL 50
 • Poval 60-98
 • Gohsenol EG 03P
 • PSH 161
 • M 2004
 • J-Poval JC 40
 • PVA 16/1
 • EF 05
 • Gohsenol EG 18
 • 100-40H
 • Nichigo G-Polymer OK 8071
 • Nichigo G-Polymer OK 8112
 • Nichigo G-Polymer OK 8042
 • Nichigo G Polymer OK 8070P
 • Optapix PAF 60
 • Gohsenol EG 40P
 • EG 40P
 • Kuraray Poval PVA 103
 • FSAM-H
 • Poval 2-98
 • Gohsenol NZ 2
 • PVA 1299
 • Mowiol 10
 • Selvol 09-325
 • K 01
 • VF-J 100
 • PVAL 088-05
 • Gohseran L 3031
 • Westcote 9050
 • PVA 1188
 • PVA 2095
 • BF 04
 • BF 14W
 • JP 005
 • Exceval 390
 • NJ 11
 • JF 02
 • Nichigo G-Polymer OKS 8077
 • Nichigo G-Polymer BVE 8049
 • Emalox PT 170
 • Poval VF-H 3500
 • Kuraray Poval 26-88
 • Alcotex 7206
 • HG 02
 • KD 2099
 • PVA 5-74
 • Mowiflex C 500T
 • Nichigo G-Polymer BVE 8049Q
 • PVA 3588
 • PP 135
 • Poval 22-88
 • BP 2488
 • GM 14R
 • PVA 70
 • PVA 80
 • Maltite HC 100G
 • Selvol 505
 • J-Poval VC 10
 • Poval 23-88
 • Fliselin 40
 • KJ 4501
 • DT-J 360N
 • PVA 325-10
 • PVA 3-88
 • Poval 45-88
 • Poval 25-88E
 • PVA 092-20
 • PVA 088-27
 • PVA 088-05
 • PVA 088-08
 • PVA 098-27
 • PVA 098-05
 • Poval VF-HH 4000
 • Mowiflex C 30
 • PVA 2092
 • Gohsenol EG 40C
 • Poval 3-98
 • Mowiflex C 17
 • Poval 100-88
 • Selvol 205S
 • PVA 88
 • Kuraray Poval 3-98
 • PVA BP 05
 • JP 05E
 • Poval 23-88E
 • AH 12
 • Celvol PVA 504
 • LY 403
 • PVA 24
 • PVA 2295
 • PVA 2495
 • PVA 2695
 • PVA 088-50
 • PVA 0385
 • PVA 0585
 • PVA 1085
 • PVA 1385
 • PVA 1585
 • PVA 1785
 • PVA 2085
 • PVA 2285
 • PVA 2485
 • PVA 0395
 • PVA 0595
 • PVA 1095
 • PVA 1395
 • PVA 1595
 • M 4504L
 • M 3004L
 • Poval 30-75
 • Poval 40-80
 • PVA 2492
 • PVA 1000C
 • PVA 25-100
 • PVA 5-98
 • Poval 25-100
 • PVA 3599
 • KZ 06
 • Gohsenol L 3266
 • 22-99H
 • Selvol E 523
 • Changchun BM 17
 • BM 17
 • PS 7500
 • Poval 95-88SB
 • Poval 44-88SK
 • Poval 30-88SB
 • M 3000
 • B 33
 • PVA 8803
 • Chuanwei 100-27
 • Chuanwei 98-20
 • Poval 55-88
 • Sloviol R 16
 • Selvol 323
 • Mowiol PVA 117
 • Poval 27-95
 • Kuraray Poval 23-88E
 • Kuraray Poval 60-98
 • G-Polymer 8042P
 • PVA 21
 • Parteck MXP
 • PVA 3-80
 • Kuraray Poval 5-98
 • PVA 9-88
 • Kuraray Poval RS 2117
 • Kuraray Poval 32-97KL
 • PVA 6498
 • PVA 218EE
 • Selvol E 205
 • 8231P
 • Kuraray Poval 5-88
 • PVA 22-88S2
 • PVA 18-88S2
 • PVA 2899
 • Selvol 823
 • Mowiflex C 600
 • MW 10-98
 • L 9
 • HNB 02
 • J-Poval JP 03
 • J-Poval JC 33
 • Selvol 523S
 • Monosol M 8312
 • CX 336
 • LL 02
 • Kuraray Poval 9-88
 • Kuraray Poval 95-88
 • Kuraray Poval 11-98
 • OKS 8042P
 • PVA 5088
 • Poval 4-88LA
 • Kuraray Poval 4-88LA
 • PVA 0888
 • F 12H
 • G-Polymer OKS 8049Q
 • J-Poval VP 20PE
 • PVA 22-99H
 • EG 05C
 • Gohsenol EG 05C
 • PVA 4788
 • PVA 4040
 • Poval 26-80
 • PVA 23-99H
 • Kuraray Poval 27-96
 • Poval 50-92
 • PVAL
 • Mowiol PVA 224
 • Kuraray Poval 35-80
 • Z 200H
 • Poval 35-80
 • CX 332
 • Mowiflex 3D2000
 • Poval 26-98
 • Poval SD 1000
 • PVA 4-88LA
 • S 30196
 • Poval 20/98
 • Kuraray Poval 28-98
 • Kuraray Poval 22-98
 • Poval 6-77KL
 • Bell-Eta D(A)
 • Bell-Eta E(A)
 • Bell-Eta FB(A)
 • Bell-Eta GB(A)
 • PVA 7524
 • PVABR 80
 • P 816866
 • Mowiflex M 05
 • JMR 3HH
 • Denkasize EP 130
 • Eastchem 1788L
 • Hi-Selon E 100
 • MB 117
 • L 0902
 • Hydropol 33100
 • Mowiol 3D2000
 • PVA 1688
 • SM-A 2
 • PVA 1760
 • JF 10 (vinyl polymer)
 • JF 10
 • PVA 094-27
 • PVA 98-03
 • PVA 0499
 • Arabic Yamato PVAL
 • Kuraray Poval 5-80
 • Kuraray Poval 25-100
 • W 055
 • JL 13Y
 • JP 18E
 • G-Polymer BVE 8049
 • POVAL 28-98K
 • KJ 200
 • PVA 0587
 • PVA 0650
 • PVA 1281
 • PVA 2188
 • PVA 2781
 • MeSH ID: D011142