Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Monosodyum Fosfat

Monosodyum Fosfat Satış ve Tedariki

Monosodyum Fosfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7558-80-7

Monosodyum Fosfat: Kullanım Alanları ve Önemi

Monosodyum fosfat, sodyum ve fosfat iyonlarının kimyasal bileşiğidir ve genellikle sodyum dihidrojen fosfat olarak da bilinir. Gıda sektöründe E 339(i) numarası ile anılır ve asit düzenleyici, ayırıcı ve besin takviyesi olarak kullanılır. Sodyum fosfatların genel özelliklerine sahip olan bu bileşik, çeşitli endüstriyel uygulamalarda da yaygın olarak tercih edilir.

Suya çözünür özelliği ve pH değerini dengeleme kapasitesi sayesinde, monosodyum fosfat su arıtma sistemlerinde ve bağırsak hareketlerini düzenleyen laksatif ürünlerde de kullanılır. Erime noktası düşük olan bu inorganik bileşik, kapsamlı kullanımıyla pek çok ürünün üretim sürecinde önemli bir rol oynar.

Tuzlardaki magnezyum iyonlarının varlığını belirlemede reaktif olarak da kullanılan monosodyum fosfat, gıda endüstrisinde koruyucu olarak da işlev görür. Yumurta sarısının rengini korumak, kuru toz meşrubatlar ve efervesan tozlarda asit bileşeni olarak kullanımı ve hazır pudinglerin jelleşme sürecini hızlandırıcı olarak tercih edilmesi gibi çok yönlü kullanım alanları vardır.

Monosodyum Fosfatın Kimyasal Yapısı

Monosodyum fosfat, sodyum, hidrojen ve fosfor elementlerinden oluşan inorganik bir bileşiktir. IUPAC adı sodyum dihidrojen fosfat olan bu kimyasal, formülü NaH2PO4 ile ifade edilir. Bileşik, bir dihidrojen fosfat anyonuna (H2PO4−) sahip olup genellikle monobazik formda bulunur.

Monosodyum fosfatın çeşitli hidrat formaları mevcuttur: monohidrat (NaH2PO4·H2O) ve dihidrat (NaH2PO4·2H2O) bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak, tuz aynı zamanda susuz (anhydrous) bir formda da bulunabilir, bu formun kimyasal formülü NaH2PO4’tür.

OzellikBilgi
IUPAC AdıSodyum Dihydrogen Fosfat
Kimyasal FormülNaH2PO4
Hidrat FormlarıNaH2PO4·H2O (monohidrat)
NaH2PO4·2H2O (dihidrat)
AnionDihydrogen Fosfat Anionu (H2PO4−)

Bu bileşiğe ait CEBI kaydı ve UNII (Unique Ingredient Identifier) referansı, kimyasal maddelerin standartlaştırılmış tanımlarını sağlar ve kimyasalın tanınması ve sınıflandırılması konusunda bilgilendirir.

Monosodyum fosfat, stabil bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Kimyasalın üretim süreci ve kullanımı sırasında olası reaksiyonları ve etkileşimleri anlamak için bu temel kimyasal yapının bilinmesi önemlidir.

Üretim Süreci

Monosodyum fosfat, endüstriyel proseslerde genellikle fosforik asidin ve sodyum kaynaklı bir bazın reaksiyonundan üretilir. Üretim, çeşitli aşamalarda dikkatlice kontrol edilen kimyasal reaksiyonları içerir.

Temel Ham Maddeler:

 • Fosforik asit (H₃PO₄)
 • Sodyum hidroksit (NaOH) veya sodyum karbonat (Na₂CO₃)

Reaksiyon Süreci:

 1. Fosforik asit, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat ile karıştırılarak reaksiyona sokulur.
 2. Reaksiyonun stoikiyometrik oranı dikkatle ayarlanır; genellikle 1:1 oranında nötralizasyon tercih edilir.

Kalite Kontrolü: Her aşamada ürünün saflığı ve konsantrasyonu test edilir. Bu, su arıtma gibi hassas uygulamalar için monosodyum fosfatın etkinliğini maksimize etmektedir.

Üretim süreci, reaksiyon sıcaklığının ve zamanının yanı sıra gerçekleştirilen kimyasal reaksiyonun kontrolü gerektirir. Fosfor ve sodyum içerikli reaktanların yanı sıra suyun da reaksiyonlar sırasında kullanımı önemlidir. Reaksiyon sonucu monosodyum fosfat, susuz formuyla yanı sıra mono ve dihidrat formlarında elde edilir. Ürünün kristal veya granüler formda olması ve saflığı, sonraki uygulamalarının başarısını doğrudan etkiler.

Gıda Endüstrisindeki Kullanımları

Monosodyum fosfat, gıda endüstrisinde eklenti ve katkı maddesi olarak yer almaktadır. Özellikle süt ürünleri başta olmak üzere, çeşitli gıda ve içeceklerin hazırlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Emülgatör olarak kullanımı, yağ ve suyun birleştirilmesine yardımcı olur; bu da ürünlerin kıvamının ve stabilitesinin korunmasını sağlar. Monosodyum fosfat, yiyeceklerin dokusunu iyileştirerek, onlara yumuşak bir yapı kazandırır.

Ayrıca:

 • Tamponlama kapasitesiyle ürünlerin pH seviyesinin dengelemesine katkı sağlar. Özellikle asitlik düzenleyici olarak işlev görür ve bu sayede süt ürünleri gibi hassas ürünlerin pH’ını istenilen seviyede tutar.
 • Koyulaştırma maddesi olarak, gıdanın yapısını sertleştirmeye ve dolgun bir his vererek görsel apelinin arttırılmasına yardımcı olur.

Kullanıldığı bazı gıda ürünleri:

 • Kabartma tozu içinde bir mayalanma asidi olarak
 • Ekmek ve soslar için bağlayıcı
 • Su tutma maddesi olarak buharlaştırılmış sütte kalite iyileştirici
 • Yapısal bağlayıcı olarak et ve et ürünlerinde

Monosodyum fosfatın bu çeşitli fonksiyonları, gıda mühendisleri ve üreticiler için vazgeçilmez hale getirmiş ve bu katkı maddesi gıda endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

Tarım ve Hayvan Yemi Katkı Maddesi

Monosodyum fosfat (MSP), tarım sektöründe hayvan yemlerinin besleyicilik değerini arttırmak için kullanılan bir katkı maddesidir. Bir tuz formunda olan MSP, özellikle fosforun yanı sıra kalsiyum içeriği açısından da dikkat çeker. Tarım uygulamalarında fosfor, bitkiler ve hayvanlar için temel bir besin elementi olarak görev yapar.

Hayvan Yemi Kullanımı:

 • Protein Sentezi: Monosodyum fosfat, protein sentezini destekleyerek hayvanların sağlıklı büyümesine katkı sağlar.
 • Fosfor ve Kalsiyum Seviyeleri: Hayvan yemlerinde fosfor ve kalsiyum seviyelerini optimize etmek için kullanılır. MSP, organik fosforun biyoyararlanımını artırarak hayvan sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturur.
 • İnorganik ve Organik Fosfor: Hayvanlar için hem inorganik hem de organik fosfor kaynaklarına ihtiyaç vardır ve MSP yaygın bir inorganik fosfor kaynağıdır.

Uygulama ve Dozaj:

Hayvan yemlerinde MSP kullanımı, hayvan türü, yaş grubu ve beslenme gereksinimlerine göre değişkenlik gösterebilir. Dozaj, yemin tamamlayıcı niteliklerine ve diyetin diğer bileşenlerine bağlı olarak ayarlanmalıdır. Aşırı kullanım, hayvan sağlığına zarar verebilecek yüksek fosfor veya kalsiyum seviyelerine neden olabilir.

MSP’nin kullanımında ulusal ve uluslararası düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu düzenlemeler, hayvan yemlerinde kullanılan katkı maddelerinin güvenliğini ve etkinliğini temin etmek amacıyla belirlenmiş maksimum limitleri içerir.

Endüstriyel Uygulamaları

Monosodyum fosfat, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Öncelikle, suyun pH seviyelerini ayarlamak için kullanılır, böylece farklı endüstriyel işlemlerde istenen asitlik veya alkalinite seviyelerine ulaşılabilir.

 • Su arıtma: Etkili bir pH düzenleyici olarak, su arıtma tesislerinde kullanımı vardır.
 • Sanayi kimyasalları: Sodyum fosfat bazlı bileşikler arasında, monosodyum fosfat, temizleme ve deterjan ürünlerinin üretiminde kilit bir rol oynar.

Ayrıca, kimyasal reaksiyonların düzenlenmesi ve stabilizasyonu için de önemli bir bileşen olarak değerlendirilir. Disodyum fosfat ve trisodyum fosfat ile beraber sodyum fosfatlar ailesinin bir parçası olarak, hem monohidrat hem de anhidrat formda bulunabilir.

 • Tekstil ve seramik işlemleri: Tekstil endüstrisinde ağartma işlemleri ve seramik işlemlerinde monosodyum fosfat etkilidir.
 • Yüzey temizleme: Metal yüzeylerin temizlenmesinde monosodyum fosfat kullanılır.

Bu bileşenin kullanıldığı diğer uygulamalar arasında kağıt işleme, fermantasyon süreçleri ve yangın söndürme maddeleri gibi çok çeşitli endüstriyel süreçler sayılabilir. Etkinliği ve çok yönlülüğü nedeniyle, monosodyum fosfat endüstriyel kimyasallar arasında değerli bir yer tutar.

Gıdalarda pH Düzenleyici Olarak Kullanımı

Monosodyum fosfat, bilimsel ismiyle sodium dihydrogen phosphate olarak da bilinir. Gıda sanayiinde, bir pH düzenleyici olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. pH seviyelerini stabilize etmek, ürünün asitliğini ayarlamak ve gıdalara özgü istenen lezzet ve doku kalitesini korumak amacıyla katkı maddesi olarak tercih edilir.

Sodyum Dihidrojen Fosfat‘ın etkinliği, onun tamponlama kapasitesinden kaynaklanır. Tamponlama kapasitesi, çözeltinin pH seviyesindeki değişikliklere direnç gösterebilme özelliğidir. Özellikle, gıda endüstrisinde istikrarlı bir pH sürdürmek için bu özellik son derece önemlidir.

Bu bileşik aynı zamanda monosodyum fosfat dihidrat formunda bulunabilir. Dihidrat formu, formülünde iki molekül su içerir ve çözünürlük karakteristikleri nedeniyle bazı uygulamalarda tercih edilen form olabilir.

Monosodyum fosfat kullanımına örnek olarak krema ve peynir gibi süt ürünlerinin işlenmesi verilebilir. Söz konusu madde:

 • Peynir dilimlerine esneklik sağlar.
 • Ürünlerin erime özelliklerini düzenler.
 • Çırpılmış kremanın stabilizasyonuna yardımcı olur.

Et ürünlerinde ise renk stabilizasyonuna katkıda bulunur. Yüzeyinde istenmeyen reaksiyon ürünlerinin oluşumunu önleyerek etin kalitesinin muhafazasına yardımcı olur.

Ürün Güvenliği ve Sağlık Etkileri

Monosodyum fosfat (MSP), endüstriyel ve gıda sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sodyum ve fosfor içeriği ile dikkat çeken bu kimyasal bileşik, gıda katkı maddesi olarak tampon ve emülgatör işlevi görür.

Güvenlik açısından, MSP genellikle zararsız kabul edilen bir bileşiktir. Ancak, tüketildiğinde aşırı sodyum alımına yol açabileceği için, özellikle kalp ve hipertansiyon hastalarının diyetlerinde bunun dikkate alınması önemlidir. Fosfor, insan sağlığı için gerekli bir mineraldir, ancak fazla alımı, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan bireyler için olumsuz etkilere sahip olabilir.

 • Güvenli kullanım için mevcut mevzuata (örneğin, Türkiye’de T.C. 28848) ve eklerine uygunluk esastır.
 • MSP’nin pH değeri, genellikle 4,1 ile 5,0 arasında değişir, bu da onu asidik bir bileşik yapar. Gıda endüstrisinde pH düzenleyici olarak kullanımını belirler.

Kullanım sırasında, aşırı maruz kalma olmamasına ve geçerli güvenlik prosedürlerine uyulmasına özen göstermek önemlidir. Bileşikle ilgili güvenlik veri formları ve yönetmelikler, detaylı bilgi ve talimatları içerir. Bu tür düzenlemelere uyum, kullanımın güvenli olmasını sağlar.

MSP’nin güvenliği ve sağlık etkileri, sodyum ve fosfor alımının dengelenmesi, ürünün düzgün kullanımı ve mevcut güvenlik yönergelerine uyulmasına bağlıdır. Bu faktörler, bileşiğin tüketimi ve endüstriyel kullanımı sırasında gözetilmelidir.

Ticari Ürünlerde Bulunma Durumu

Monosodyum fosfat, çeşitli ticari ürünlerde yaygın olarak kullanılan inorganik bir kimyasaldır. Özellikle gıda ve içecek endüstrisinde, bu bileşen çeşitli işlevler görmektedir.

Gıda sektöründe, monosodyum fosfat genellikle tampon maddesi ve emülgatör olarak kullanılır. Örnek olarak; buharlaştırılmış sütte ve bazı işlenmiş peynir türlerinde stabilite sağlayıcı olarak rol alır. Gıdaların pH dengesini koruma ve bekletildikleri süre boyunca taze kalmalarını sağlama açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Hayvansal yemlerde de monosodyum fosfat kullanımı mevcuttur. Yemin besin değerini artıran bir bileşen olarak hayvan sağlığına katkı sağlar. Diş macunlarındaki varlığı ise, ürünün kıvamının ayarlanması ve plağın önlenmesine yardımcı olması amacını taşır.

Süt Ürünleri:

 • Buharlaştırılmış süt
 • Peynir

Hayvan Yemi:

 • Besleyici değeri artırma

Diş Macunu:

 • Kıvam artırıcı
 • Plak önleyici

Gıda ve içecek endüstrilerinde kullanımı güvenli olduğu bilinen monosodyum fosfat, uygun kullanıldığında ticari ürünlerin kalitesini artırmada temel bir rol oynar.

Teknik Özellikler ve Uygulamalar

Monosodyum fosfat (MSP), beyaz kristal formda bir inorganik bileşiktir ve çeşitli teknik özellikler barındırır. MSP’nin kimyasal formülü NaH₂PO₄’dür. Bu bileşik, genellikle gıda sektöründe pH stabilizatörü ve düzenleyici olarak kullanılır.

Gıda Katkı Maddesi: Gıda endüstrisinde, MSP özellikle süt ürünlerine eklenerek pH’ın dengelemesine yardımcı olur. Bu sayede, ürünlerin raf ömrü uzar ve tatların korunması sağlanır. Monosodyum fosfat ayrıca, çeşitli fırın ürünlerinde kabartma tozu olarak kullanılır.

Bağlayıcı ve Tampon Ajanı: MSP, bağlayıcı özellikleri sayesinde yemek ürünlerinin yapısını korumak için kullanılır. Tamponlama kapasitesi, gıdalarda asidik veya bazik değişikliklere karşı koruma sağlar, bu sayede ürünlerin görünümü ve tadı istikrarlı kalır.

Kullanım AlanıAçıklama
Gıda Katkı MaddesipH stabilizatörü, raf ömrünü uzatır.
Bağlayıcı AjanYemek ürünlerinin yapısını korur.
Tampon AjanıAsidik veya bazik değişikliklere karşı korur.
Kabartma MaddesiFırın ürünlerinde kullanılır, hamurun havalandırılmasını sağlar.

Disodyum fosfat (DSP) ise, MSP’nin hafifçe farklılaştırılmış bir formudur ve kimyasal formülü Na2HPO4’tür. Tuzları ve susuz formda bulunabilir. DSP de bağlayıcı ve tamponlama özellikleriyle MSP’ye benzer uygulamalarda kullanılır, ancak bu iki bileşik arasındaki teknik farklılıklar, kullanım alanlarını etkileyebilir. UCHARAKTER olmayan bir görünüm ve nötr bir tada sahip olmalarının yanı sıra, her iki fosfat bileşiği de suda çözünür özelliklere sahiptir. Bu çözünürlük, kimyasal işlemlerde ve çökelme reaksiyonlarında pratik kullanımlarına olanak tanır.

Müşteri Hizmetleri ve Lojistik

Monosodyum Fosfat (MSP) ürünleri, çeşitli endüstriyel ve gıda işlemlerinde esas olarak tampon, emülgatör ve kıvam artırıcı olarak kullanılan önemli kimyasallardandır. Müşteri hizmetleri, bu bileşiğin sağladığı fonksiyonlar kadar kritiktir. Kişiselleştirilmiş müşteri hizmeti, her müşterinin ihtiyaçlarına ve bekledikleri lojistik çözümlere dikkatle eğilmeyi gerektirir.

Müşteri Hizmetleri:

 • Hızlı ve doğrudan iletişim
 • Sipariş ve sevkiyat süreci boyunca destek
 • MSP kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme
 • Teknik destek ve formülasyon yardımı

Lojistik:

 • Hızlandırılmış gönderim seçenekleri
 • Ürünün depolanması ve taşınması ile ilgili öneriler
 • Etkin stok yönetimi

Longwood, FL gibi stratejik konumlara sahip dağıtım merkezleri, monosodyum fosfat siparişlerini etkin bir şekilde işleme koyar ve müşterilere daha hızlı teslimat sağlar. Lojistik operasyonlar, siparişin tamamlanma hızından teslimatın güvenliğine kadar her detayı dikkatle takip ederek güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlar.

Hizmet AlanıAçıklama
Müşteri HizmetleriÜrün bilgisi ve teknik destek sağlar.
LojistikHızlandırılmış gönderim ve etkin stok yönetimi sunar.

Bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ve MSP’nin çeşitli kullanım alanlarındaki verimliliğini artırmaya yöneliktir. Monosodyum fosfatın karmaşık kullanımlarına uygun lojistik hizmetlerle, müşteri deneyimi optimize edilir ve sektörde güven inşa edilir.

Endüstriyel Kullanım ve Regülasyonlar

Monosodyum fosfat (MSP), endüstriyel alanda çok yönlü kullanımı olan bir kimyasaldır. Bilinen diğer adı ise sodyum biphosphate‘tir. Gıda endüstrisinde, MSP gıda katkı maddesi olarak kullanımı yaygındır ve çeşitli süt ürünlerinin pH dengesini stabilize etmekte ve düzenlemekte rol oynar.

Kullanım Alanları:

 • Gıda endüstrisi: pH düzenleyici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılır.
 • Kimya endüstrisi: Tuzların içinde bulunan magnezyum iyonlarının tespitinde etkili bir madde olarak görev alır.
 • Tarım ve hayvancılık: Hayvan yemlerine ilave edilerek besin değerini arttırır.

Regülasyonlar:

MSP’nin kullanımı Türkiye ve dünya genelinde gıda güvenliği ve kimyasal güvenlik regülasyonlarına tabidir. Kimyasalın kullanımı, insan sağlığı üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak denetlenir. Gıda katkı maddeleri için belirlenmiş olan E numarası E339‘ı taşır ve gıda kodifikasyon sistemine uygun olarak kullanılır.

 • E numarası: E339
 • ChEBI ID: CHEBI:37585

Bu bileşiğin endüstriyel kullanımı, kullanıldığı ülkenin yürürlükte olan kimyasal kullanım standartlarına uygunluk göstermelidir. Üreticiler ve tüketiciler, MSP’nin güvenli kullanımı için bu regülasyonlara itina ile uymalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Monosodyum Fosfat ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Sodyum fosfatın formülü nedir?

Sodyum fosfatın kimyasal formülü Na₃PO₄ olarak ifade edilir ve genellikle trisodyum fosfat olarak bilinir.

Sodyum fosfat hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Sodyum fosfat, yiyecek katkı maddesi olarak, aynı zamanda temizlik ürünlerinde ve su arıtma işlemlerinde kullanılmaktadır. Diş bakım ürünlerinde de mine onarımı için bulunabilir.

Dibazik sodyum fosfatın kullanım amaçları nelerdir?

Dibazik sodyum fosfat, genellikle gıda endüstrisinde tamponlayıcı madde ve nemlendirici ajan olarak kullanılır. Aynı zamanda tarım, seramik, tekstil ve diğer sanayi dallarında da önemli uygulamalara sahiptir.

Monobazik sodyum fosfatın moleküler formülü nedir?

Monobazik sodyum fosfatın moleküler formülü NaH₂PO₄’dir. Bu bileşik sıklıkla monosodyum fosfat olarak da adlandırılır.

Sodyum dihidrojen fosfatın molekül ağırlığı kaçtır?

Sodyum dihidrojen fosfatın (monosodyum fosfat) molekül ağırlığı 119.98 g/mol’dür.

Sodyum fosfatın olası zararları nelerdir?

Sodyum fosfatın aşırı tüketimi, böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Hassas bireylerde gastrik irritasyon veya diş erozyonu gibi yan etkileri de olabilir.

Monosodyum Fosfatın Diğer İsimleri:

 • Phosphoric acid, sodium salt (1:1)
 • Phosphoric acid, monosodium salt
 • Monosodium phosphate
 • Sodium phosphate (Na(H2PO4))
 • Monobasic sodium phosphate
 • Dihydrogen sodium phosphate
 • Sodium dihydrogen orthophosphate
 • Sodium phosphate, monobasic
 • Sodium dihydrogen monophosphate
 • Monosodium dihydrogen orthophosphate
 • Sodium monobasic phosphate (NaH2PO4)
 • Sodium primary phosphate
 • Monosodium hydrogen phosphate
 • Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)
 • Sodium dihydrogen phosphate
 • Sodium hydrogen phosphate (NaH2PO4)
 • Monobasic sodium phosphate (NaH2PO4)
 • Dihydrogen monosodium phosphate
 • Sodium orthophosphate monobasic
 • Sodium monobasic phosphate
 • S 3139
 • MSP 2040