Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Metiyonin

Metiyonin Satış ve Tedariki

Metiyonin (Methionine) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

59-51-8

Metiyonin

Metiyonin, insan vücudunun temel ihtiyaç duyduğu esansiyel amino asitlerden biridir. Vücut tarafından üretilemeyen ve besin yoluyla alınması gereken bir bileşik olan metiyonin, protein sentezi için gerekli olan ve genetik kod içinde özel bir pozisyona sahip olan iki amino asitten biridir. Hem proteinlerin yapısında bulunur hem de önemli biyokimyasal süreçlerin bir parçasıdır.

Metiyonin, özellikle lipotropik işlevleriyle bilinir; yani vücuttaki yağların metabolize edilmesine ve karaciğerin yağ birikimini engellemesine yardımcı olur. Ayrıca, antioksidan glutatyon gibi önemli moleküllerin ve S-adenozilmetiyonin (SAM) gibi metil grupları taşıyıcıların sentezinde rol alarak, DNA onarımı ve sentezi gibi hücresel işlevler için kritiktir.

Bu amino asit aynı zamanda metionin şeklinde de anılmakta ve kan damarlarının yapımında da önemli bir role sahiptir. Alınan L-metiyonin formları bazı durumlarda yaraların iyileşmesi gibi süreçlere katkıda bulunabileceği gibi, belirli sağlık koşullarının yönetiminde farmakolojik olarak da değerlendirilmektedir. Metiyonin, beslenme yoluyla özellikle et, balık, ve süt ürünleri gibi protein bakımından zengin gıdalardan temin edilebilir.

Metiyonin Temel Bilgileri

Metiyonin, vücut için gerekli olan temel amino asitlerdendir ve yağların metabolizmasında kritik bir role sahiptir. Bu bölüm, onun kimyasal yapısından günlük beslenmedeki yerine kadar önemli bilgiler sunacaktır.

Kimyasal Yapısı ve İşlevi

Metiyonin, apolar bir yapıya sahip olup, kükürt içeren bir amino asittir. Protein sentezinde gerekli olan ve insan vücudu tarafından üretilemeyen temel amino asitler arasındadır. Proteinojenik amino asit olarak, farklı proteinlerin yapısında bulunur ve çeşitli moleküllerin vücutta üretilmesine olanak tanır.

Kimya Sektöründe Kullanım Alanları

Metiyonin, çeşitli kimyasal süreçlerde ve sanayi alanlarında kullanılır. Özellikle, farklı fosfolipitlerin biyosentezlerinde ve tek karbon metabolizmasında ara madde olarak işlev görmekte ve karaciğerin detoksifikasyon süreçlerinde önemli bir yere sahiptir.

Temel Beslenme Önemi

Bu amino asit, vücutta yağların yakılmasını hızlandırır ve bu özelliği ile lipotropik bir moleküldür. Temel amino asitlerden biri olarak, sağlıklı bir diyetin olmazsa olmaz bileşenlerinden sayılır. Ayrıca, homosistein üretimi ile kalp sağlığı üzerine etki edebilir ancak normal aralıkta tüketimin kalp üzerine zararlı bir etkisi bulunmadığı kaydedilmiştir.

Kaynaklar ve Tüketim Önerileri

Metiyonin, sadece diyet yoluyla elde edilebilen bir esansiyel amino asit olduğundan, doğru besin kaynaklarından alınması gerekir. Özellikle protein zengini besinler olan et, balık, yumurta ve süt ürünleri buna zengin kaynaklardır. Tüketim önerileri kişisel gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterirken, dengeli ve çeşitli bir diyet bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olacaktır.

Metiyonin ve Sağlık

Metiyonin, insan sağlığı açısından önemli bir amino asittir ve çeşitli metabolik süreçlerde kritik rol oynar. Bu bölümde, kronik hastalıklarla ilişkisi, yaşlanma sürecindeki metiyonin profili ve aşırı dozunun yönetimi ele alınacaktır.

Kronik Hastalıklar ve Türleri

Metiyonin, kalın bağırsak kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilecek B vitaminleri ve minerallerle birlikte işlev görmesiyle bilinir. Ateroskleroz gibi kronik hastalıklarda, metiyoninin gene düzenlemesi ve reaktif oksijen türleri (ROS) etkileşimindeki rolü nedeniyle sağlık üzerine etkileri değerlendirilmektedir. Özellikle, DNA hasarını azaltan antioksidan özellikleri ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren kapasiteleri üzerinde durulmaktadır.

Yaşlanma ve Metiyonin Profili

Yaşlanma sürecinde, metiyonin metabolizmasında değişiklikler gözlemlenebilir. Yetişkinlerde metiyonin düzeyleri ve kullanım verimliliği, sağlıklı yaşlanma ve çeşitli yaşa bağlı hastalıkların önlenmesinde bir gösterge olabilir. Metiyoninin oksidatif stresle mücadelede rol alması ve hücre yenileyici kapasitesi, yaşlanan hücreler ve dokularda fonksiyonel bütünlüğü korumada kilit bir faktördür.

Metiyonin Aşırı Dozu ve Yönetimi

Metiyonin aşırı dozu, nadir olsa da, özellikle aşırı takviye kullanımında mümkündür ve yan etkileri içerebilir. Sağlık bakım sağlayıcıları, hastaların alması gereken dozu titizlikle belirlemeli ve hamilelik gibi özel durumlarda ek tedbirler alınmalıdır. Aşırı doz durumunda, hasta derhal bir sağlık hizmeti profesyoneline başvurmalıdır. Kurşun ve diğer toksik maddelere maruz kalma, metiyonin metabolizmasını etkileyebilir ve buna ilişkin tedavi stratejileri dikkatlice yönetilmelidir.

Metiyonin Kullanım Alanları

Metiyonin, hem beslenme düzeninde hem de çeşitli tıbbi uygulamalarda önemli bir rol oynar; esansiyel bir amino asit olarak vücuda dışarıdan alınması gereklidir.

Beslenme ve Diyetetik Yaklaşımlar

Metiyonin, özellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda yüksek miktarda bulunur. Et ve süt ürünleri gibi gıdalar, insan diyeti için önemli metiyonin kaynaklarıdır. Günlük beslenme düzeninde et tüketimi metiyonin bakımından zengindir; örneğin, ortalama bir kilogram kırmızı et, yaklaşık 7000 miligram metiyonin içerir. Ayrıca, süt ürünleri de metiyonin yönünden zengindir ve günlük protein ihtiyacının karşılanmasında yardımcı olur.

Vejetaryenler için, metiyonin alımı daha dikkatli şekilde planlanmalıdır çünkü bitkisel gıdalarda bu amino asit et içeren gıdalara göre daha düşük miktarlarda bulunur. Bazı bitkisel protein kaynakları yeterli metiyonin sağlayabilmektedir, fakat çoğu zaman bir dizi farklı yiyeceği kapsayan bir diyet gerekebilir.

Tıbbi ve Sağlık Uygulamaları

Metiyonin, sağlık ve tıp alanında çeşitli kullanımlara sahiptir. Metiyonin sulfoxide (MSO) ve onun indirgenmiş formu olan methionine sulfoxide reductase (Msr), hücrelerde oksidatif stresle ilişkili hasarı onarmada rol oynar ve bu süreçler, memeli türlerinde yaşam süresinin artırılmasında etkili olabilir. Ayrıca, metiyonin bir ön yapı oluşturucu (precursor) olarak, esansiyel amino asitlerin biyosentezinde ve türevlerinin üretiminde görev alır.

Metiyonin ayrıca koruyucu etkileri ile de bilinir; özellikle kolon kanseri ve diğer kanserlerin önlenmesinde potansiyel bir rol oynayabilir. Aynı zamanda, saç sağlığı için de önemlidir; çünkü saçın temel yapıtaşı olan keratin proteininin üretimine katkı sağlar. Yeterli metiyonin alımı, sağlıklı saçın korunmasına ve saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Biyokimyasal Araştırmalar ve Genetik

Metiyonin, önemli bir sülfür içeren amino asittir ve biyokimyasal süreçlerde esas rol oynarlar. Özellikle protein yapısında yer alması ve metil grubu transferlerindeki merkezi görevi bu amino asidi biyokimyasal ve genetik çalışmalar için kritik hale getirir.

Biyosentez ve Enzimatik İşlemler

Metiyonin biyosentezi, aspartik asit yolağı üzerinden gerçekleşir ve çeşitli enzimatik işlemleri içerir. Bu süreç, özellikle mikroorganizmalar ve bitkiler tarafından iyi bilinirken, insanlar ve diğer memeliler bu amino asidi diyet yoluyla almak zorundadır. Metiyonin, taurin gibi diğer bileşiklerin biyosentezinde de rol alır. Lizin ve norlösin gibi diğer amino asitlerin sentez yolları metiyoninin yollarına benzer enzimatik adımlar içerebilir.

 • Taurin Sentezi: Metiyonin, kistein ve daha sonra taurine dönüşen önemli bir yoldur.
 • Lipid Metabolizması: Metiyonin, fosfolipidlerin ve dolayısıyla hücre zarlarının yapımında temel bir birimdir.

Metiyonin ve DNA Regülasyonu

Metiyonin, gen ifadesinin esas düzenleyicisi olan epigenetik işaretlerin ana kaynağıdır. Bir metil grubu taşıyıcısı olarak, DNA, RNA ve proteinlere metil gruplarının eklenmesinde kilit bir rol oynayarak gen ifadesini modüle eder. Bu işlem, özellikle kanser hücrelerinin etkisiz hale getirilmesi veya aktif hale getirilmesinde merkezi bir öneme sahiptir. Araştırmalar metiyoninin görece düşük seviyelerinin, kan glütatyon düzeyleri üzerindeki etkileri ve beyindeki fonksiyonları açısından değerlendirilmesine öncelik vermektedir.

 • Epigenetik Modifikasyonlar: Metiyonin, DNA’nın metilasyonundan sorumlu ve gen ifadesini düzenleyen S-adenozilmetiyonin’in (SAM) üretiminde temel bir rol oynar.
 • Kanser Araştırmaları: Metiyonin metabolizması ve yetersizliği, kanser hücresi davranışlarında potansiyel bir hedef olarak incelenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, metiyonin ile ilgili sıkça sorulan sorulara bilimsel ve doğru bilgiler içeren yanıtlar sunmaktadır.

Metiyonin amino asidi ne işe yarar?

Metyionin, protezin sentezinde ve vücutta çeşitli moleküllerin üretiminde kritik bir rol oynayan zorunlu bir amino asittir. Antioksidan glutationın ve çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarda aktif rol alan S-Adenosil metiyonin gibi moleküllerin oluşumuna yardımcı olur.

Metiyonin nerelerde bulunur?

Metyionin, özellikle et, balık, süt ürünleri ve bazı baklagillerde bulunan bir amino asittir. Aynı zamanda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bazı tohum ve kuruyemişlerde de zengindir.

Metiyonin kodonu hakkında bilgi verir misiniz?

Metyionin için kullanılan genetik kod “AUG” olarak belirtilir. Bu kodon, mRNA üzerinde protezin başlaması gereken yeri işaret eder ve bir başlatıcı kodon olarak işlev görür. Ayrıca metiyonin, proteinlerin içinde başka pozisyonlarda da bulunabilir.

Metiyonin’in insan sağlığına faydaları nelerdir?

Metyionin, kesinlikle esansiyel olan ve insan sağlığı için önemli yararlar sağlayan bir amino asittir. Metabolizmayı destekler, antioksidan özelliklere sahiptir ve DNA onarımı ve sentezinde görev alır. Araştırmalar, B vitaminleri ve diğer minerallerle birlikte, bazı kanser türlerini önlemede yardımcı olabileceğini de göstermektedir.

Metiyonin zararları neler olabilir?

Aşırı metiyonin tüketimi, özellikle var olan durumlar ve belli sağlık koşulları çerçevesinde, bazı sağlık risklerine yol açabilir. Örneğin, metiyonin metabolizmasının bozuk olduğu durumlarda homosistein seviyelerinin yükselmesine ve dolayısıyla kalp hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir.

Metiyonin nasıl sentezlenir?

İnsan vücudunda metiyonin sentezi gerçekleşmez; çünkü metiyonin esansiyel bir amino asittir. Besinler yoluyla alınması gerekir. Bununla birlikte, bazı organizmalar metiyonini baz yolu enzimleri kullanarak sentezleyebilirler.

Metiyoninin Diğer İsimleri:

 • Methionine
 • Methionine, DL-
 • DL-Methionine
 • α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid
 • DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid
 • Banthionine
 • Cynaron
 • Dyprin
 • Lobamine
 • Meonine
 • Methilanin
 • Metione
 • Neston
 • (±)-Methionine
 • Racemethionine
 • Lactet
 • Pedameth
 • Urimeth
 • Amurex
 • NSC 9241
 • Meprom M 85
 • Rhodimet NP 99
 • Smartamine M
 • Smartamine
 • Timet
 • MetAMINO
 • MetiPEARL
 • Acimetion
 • 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
 • 2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
 • 2-Azaniumyl-4-methylsulfanylbutanoate
 • DL-Methionine