Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Metil Etil Keton

Metil Etil Keton Satış ve Tedariki

Metil Etil Keton satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

78-93-3

Metil Etil Keton Kullanım Alanları ve Güvenlik Bilgileri

Metil etil keton, aynı zamanda butanon olarak da bilinir, renksiz bir organik bileşiğin türüdür. Kimyasal formülü CH3C(O)CH2CH3 olan bu sıvı, keskin ve tatlı bir kokuya sahiptir. Genellikle endüstriyel alanda çözücü olarak tercih edilir ve bu özelliği ile boyalar, vernikler, reçineler, yapıştırıcılar ve diğer pek çok organik maddeyi çözme kapasitesine sahiptir.

Bu madde aynı zamanda CAS numarası 78-93-3 ile bilinen bir kimyasal hüviyete sahiptir. Metil etil keton endüstriyel olarak büyük miktarlarda üretilmektedir ve bu üretim genellikle 2-butanolün oksidasyonu yoluyla yapılmaktadır. Doğal olarak yalnızca çok düşük miktarlarda bulunabilen bu kimyasal, yanıcı özelliği ile bilinir ve güvenlik tedbirleri gerektiren bir maddedir.

Kullanım alanları oldukça geniş olan metil etil keton, özellikle yüzey kaplama, baskı mürekkepleri ve kimya sanayinde ham madde olarak kullanımının yanı sıra, plastiklerin işlenmesinde ve yapıştırıcıların formülasyonunda da tercih edilir. Söz konusu çözücü gücü, onun çok yönlü bir endüstriyel kimyasal olmasını sağlamaktadır.

Kimyasal Özellikler

Metil Etil Keton ya da bilinen diğer adıyla butanone, çözücü olarak değerlendirilen önemli bir organik bileşiktir. Karbonil grubu içeren bu keton, endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Formül ve Yapı

Butanone, kimyasal formülü C4H8O olan ve karbonil grubu içeren bir ketondur. Bir karbonil grubu, bir karbon atomuna bağlı oksijen atomu içerir ve bu yapı ketonları tanımlar. Karbonil grubu ketonların reaktif merkezi olarak işlev görür.

Fiziksel Özellikleri

Butanone, renksiz bir sıvıdır ve karakteristik keskin bir kokuya sahiptir. Suda çözünürlük gösterir fakat çözünürlük sınırlıdır. Bu bileşiğin yoğunluğu yaklaşık olarak 0.8 g/cm³‘tür ve bu niteliği, hafif bir madde olduğunu gösterir. Butanone’un kaynama noktası 79.64°C ve erime noktası -86°C civarındadır.

Kimyasal Reaktiflik

Butanone, reaktif bir organik bileşiktir ve birçok organik maddeyi çözme kapasitesine sahiptir. Buna bağlı olarak geniş bir çözücü olarak kullanılır. Oldukça yanıcıdır ve oksitleyici maddeler, bazlar ve güçlü indirgeyici maddelerle reaksiyona girebilir. Ayrıca güçlü oksitleyiciler, aminler ve amonyak gibi diğer reaktif kimyasallarla da uyumsuz olabilir.

Üretim ve Kullanım

Metil etil keton ya da bütanon, güçlü çözücü özelliklerine sahiptir ve özellikle boya ve plastik endüstrisinde tercih edilen bir maddedir. Endüstriyel üretimi ve ticari kullanımı, onun önemli bir kimyasal aracı olduğunu gösterir.

Endüstriyel Üretimi

Metil etil keton, 2-butanolün oksidasyonu ile endüstriyel olarak üretilir. Bu işlemde çinko, bakır ve bronz gibi katalizörler kullanılır. Katalizörler, 2-butanol bileşiğinden hidrojen ayrıştırılmasını hızlandırarak bütanone dönüşümünü sağlar.

Ticari Kullanımı

Metil etil keton (MEK), yüksek çözücü gücü nedeniyle ticari olarak birçok alanda kullanılır:

 • Boya ve Kaplama Endüstrisi: Boya, vernik üretiminde çözücü olarak kullanılarak uygulamaların hızlı kurumasına olanak tanır.
 • Reçine ve Plastik Üretimi: Plastikler ve reçineler bazlı işlemlerde, özellikle vinil filmler ve selüloz asetat ile nitroselüloz kaplamaları içinde MEK etkili bir çözücüdür.
 • Yapıştırıcılarda ve Zamklarda Kullanım: Çeşitli yapıştırıcı ve zamkların içinde çözücü olarak yer alır, bu malzemelerin işlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır.

Metil etil keton, aynı zamanda denatüre alkol için denatüre edici madde olarak da kullanılır. Yüksek buharlaşma hızına sahip olan bu kimyasal, boya sektöründe önemli bir yere sahiptir.

Sağlık ve Güvenlik

Metil Etil Keton (MEK) ile çalışırken sağlık ve güvenlik standartları hayati öneme sahip olup, toksikolojik etkileri ve maruziyet sınırlarına özellikle dikkat edilmelidir.

Toksikoloji

Metil Etil Keton, akut ve kronik maruziyet halinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilecek organik bir çözücüdür. Akut maruziyet, baş ağrısı, sersemlik ve göz, burun, boğaz ve deride tahriş gibi hafif etkiler yaratabilir, ancak daha yüksek konsantrasyonlarda neurotoksisite gibi ciddi etkiler ortaya çıkabilir. Kronik maruziyet, solunum yolları ve deri üzerinde uzun süreli etkilere neden olabilir.

Maruziyet Sınırları

MEK için maruz kalma sınırları, çalışanların sağlığını korumak amacıyla çeşitli sağlık ve güvenlik kuruluşları tarafından belirlenmiştir. Örneğin;

 • OSHA (İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi): Tavan maruziyet limiti olarak 200 ppm (part per million) belirlemiştir.
 • NIOSH (Ulusal Meslek Hastalıkları ve Güvenliği Enstitüsü): Tavsiye edilen maruziyet limiti olarak 100 ppm önermiştir ve NIOSH Cebir Kitapçığı sağlık profesyonellerine MEK maruziyeti ile ilgili bilgi sağlamaktadır.
 • EPA (Çevre Koruma Ajansı), çevresel regülasyonlar kapsamında belirli maruziyet standartları getirmiş ve “Akut Maruziyet Rehber Seviyeleri” (AEGL) gibi değerlerle çeşitli senaryolar için rehberlik etmiştir.

MEK maruziyeti ve sağlık güvenliği hakkında detaylı bilgi ve rehberlik için ilgili kurumlar ve endüstri standartları referans alınmalı ve güncel güvenlik bilgileri takip edilmelidir.

Çevresel Etki

Metil Etil Keton (MEK), çevreye yayılma potansiyeline sahip bir çözücüdür ve bu nedenle, çevresel etkilerinin izlenmesi ve düzenlenmesi önem taşımaktadır.

Küresel Düzenlemeler

Dünya genelinde, Metil Etil Keton‘un kullanımını ve atığını sınırlamak, çeşitli uluslararası düzenlemelerle sağlanır. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Uluslararası Trafiğinin Önlenmesi Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunur. Bu tür düzenlemeler, MEK’in çevresel olarak zararlı etkilerini en aza indirgemek için kullanımını kısıtlamayı ve çevreye bırakılacak atık miktarlarını sınırlamayı amaçlar.

Çevresel Risk Değerlendirmesi

Metil Etil Keton ile ilgili çevresel risk değerlendirmeleri, Entegre Risk Bilgi Sistemi (IRIS) tarafından yürütülür. Bu sistem, MEK’in su ve toprak ortamlarındaki davranışını ve canlılar üzerindeki potansiyel etkilerini inceler. Araştırmalar, MEK’in biyolojik olarak parçalanmasının uzun sürdüğünü ve su yüzeylerindeki oksijen seviyelerini azaltabileceğini göstermektedir. Örneğin su ekosistemlerinde buharlaşmanın hızlı oluşu nedeniyle, MEK’in neden olduğu toksisite sorunlara yol açabilir. Bu tür bilgiler, sağlık ve çevre standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynar ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Sağlık Etkileri

Metil Etil Keton (MEK), insan sağlığı üzerinde negatif etkilere sahip bir çözücüdür ve maruz kalındığında özellikle solunum sistemi, görme duyusu ve uzun süreli etkiler açısından dikkatli olunmalıdır.

Solunum Sistemi

MEK’in solunum yoluyla alınması durumunda, kişilerin burun ve boğazlarında rahatsızlık hissi ve tahriş meydana gelebilir. Ayrıca, yüksek konsantrasyonlara maruz kalındığında solunum sıkıntıları ve akciğer zararlarına yol açabilir.

Görme Duyusu

Gözler söz konusu olduğunda, bu kimyasal yoğun buharının gözlerde tahrişe ve göz yaşarmalarına sebep olduğu bilinmektedir. Bu durum, doğrudan sıvı ile temas etmesi halinde daha da ciddi göz tahrişlerine ya da zararlarına neden olabilir.

Kronik Etkiler

Kronik maruziyette, MEK’in neurotoksisite gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına katkıda bulunabileceği öne sürülmektedir. Sürekli yüksek düzeyde maruziyet, baş ağrısı ve uyuşukluk gibi belirtilere yol açabilir ve merkezi sinir sistemini etkileyebilir.

Endüstriyel Güvenlik

Endüstriyel kullanım sırasında Metil Etil Keton (MEK) ile ilgili yangın ve patlama riskleri ile kimyasal güvenlik prosedürlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Yangın ve Patlama Önlemleri

Metil Etil Keton, parlayıcı bir sıvıdır ve alev noktası düşüktür, bu nedenle yangın riski yüksektir. Yangına sebep olabilecek her türlü ateşleme kaynağının uzak tutulması gerekmektedir. MEK kullanım alanlarında uygun yangın söndürme sistemlerinin olması şarttır. Aşağıda yangın ve patlamayı önlemeye yönelik adımlar sıralanmıştır:

 • Alev veya yüksek sıcaklık kaynaklarından MEK’i uzak tutun.
 • Uygun yangın söndürme araçları (CO2, kuru kimyasal, buhar) mevcut olmalıdır.
 • Havalandırmanın iyi olduğundan ve buhar konsantrasyonlarının güvenli seviyelerde tutulduğundan emin olun.
 • MEK dökülmeleri durumunda hızlı ve güvenli temizlik prosedürleri uygulayın.

Kimyasal Güvenlik Veri Sayfası

Her kimyasal maddenin kullanımı sırasında, Kimyasal Güvenlik Veri Sayfası (KGVS) hayati önem taşır. MEK için KGVS, tehlikeli özellikler, güvenli kullanım prosedürleri ve bir acil durumda yapılması gerekenler gibi bilgiler içerir. Endüstriyel kullanıcılar şu hususlara dikkat etmelidir:

 • KGVS’deki bilgilere erişim sağlayın ve her kullanıcıya bu bilgileri okuma ve anlama yolunda eğitim verin.
 • İçinde MEK bulunduran ürünlerin tüm güvenlik önerilerine uygun şekilde saklandığından ve kullanıldığından emin olun.
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun ekipman (eldiven, gözlük, solunum maskesi) kullanılmalıdır.

Bu önlemlere uyarak, MEK kullanımı sırasında yangın ve sağlık riskleri minimize edilebilir.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

Metil Etil Keton (MEK), endüstriyel çözücüler arasında özellikle etkili bir tiner olarak bilinir ve bu özelliği sayesinde birçok farklı uygulama alanında kullanılır.

Çözücü Olarak Kullanımı

MEK, uçuculuk ve çözünürlük özellikleri nedeniyle güçlü bir çözücü olarak tercih edilir. Endüstride, yapıştırıcılar, lake ve vernike ürünlerinin formülasyonunda önemli bir rol oynar. Ayrıca baskı işlemlerinde, özellikle fleksografi ve gravure yazıcı mürekkepleri‘nin bileşiminde etkin bir çözücü olarak kullanılır. Ekstraksiyon süreçlerinde de MEK, istenilen maddelerin çıkarılması için tercih edilen bir solventtir.

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Boya ve kaplama endüstrisinde MEK, esas olarak hızlı buharlaşma hızı nedeniyle tercih edilen bir çözücüdür. Boya çıkarıcı ürünlerde etkili bir bileşen olarak yer alırken, boyaların ve kaplamaların uygulanmasını kolaylaştırarak hızlı kurumalarını sağlar. Bu özellikler MEK’i, oto tamir ve bakım sektöründe popüler kılarak, etkili bir tiner olarak kullanımını yaygınlaştırır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Metil Etil Keton (MEK), renksiz, alifatik bir keton grubuna ait çözücüdür ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bu bileşik, kimyasal yapısı gereği birçok organik maddeyi çözebilen güçlü bir çözücü özelliğine sahiptir.

Çözünürlük ve Karışabilirlik

 • Suda Çözünürlüğü: MEK, suda kısmen çözünür bir özellik gösterir.
 • Organik Çözücülerle Karışabilirlik: Alkol, eter ve diğer çoğu organik çözücülerle çok iyi bir şekilde karışır.

Buhar Basıncı

 • Buhar Basıncı: MEK’nin buhar basıncı, oda sıcaklığında yüksektir. Bu özelliği, uçucu olmasına ve hızlı buharlaşmasına neden olur.

Bu kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri, endüstrilerdeki kullanım sahasını genişletmektedir ve bu sayede çeşitli uygulamalarda etkin bir çözücü olarak tercih edilmektedir.

Karşılaşmalar ve Sızıntılar

Metil etil keton (MEK) ile ilgili karşılaşma veya sızıntı durumlarında, acil müdahale prosedürleri ve temizlik işlemleri, kişisel ve çevresel güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşır.

Acil Durum Prosedürleri

Metil etil keton sızıntısında veya dökülmesinde, NIOSH ve IDLH (Acil Durum Kritik Sağlık Riski) düzeylerine dikkat edilmelidir. MEK’in alev noktası düşük olduğundan yangın ve patlama riski taşır. Bu nedenle çevrede herhangi bir ateşleme kaynağı bulunuyorsa hemen uzaklaştırılmalıdır.

 • Yangın Durumunda:
  • MEK yangınlarına karbon dioksit, kuru kimyasal toz veya alkole dayanıklı köpük kullanarak müdahale edilir.
  • Eğer yangın kontrol altına alınamazsa, bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmek gereklidir.
 • Kişisel Korunma:
  • Tüm sızıntı ve dökülme olaylarında uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalıdır.
  • Maruziyet durumunda, akut maruziyet rehber seviyeleri dikkate alınarak hava yolları temizlenmeli ve gerekirse oksijen verilmelidir.

Temizleme ve Ortamdan Uzaklaştırma

MEK sızıntı ve dökülmeleri, çevreye verilebilecek zararı asgariye indirmek için hızlı ve etkin bir şekilde temizlenmelidir.

 • Sızıntı Temizlik Adımları:
  • MEK sızıntısının hemen çevresine emici malzeme yerleştirilerek sıvının yayılması engellenir.
  • Sıvı toplandıktan sonra, uygun atık konteynerlerinde güvenli bir şekilde depolanır.
 • Çevresel Güvenlik Önlemleri:
  • MEK sızıntısı yerini saran insanlar ve hayvanlar için risk oluşturabilir; bu nedenle çevre güvenliğinin sağlanması önemlidir.
  • Toplanan sıvının doğaya salınmamasına özellikle dikkat edilmeli ve atık yönetim yönergelerine uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Metil etil keton (MEK) ile ilgili sıkça sorulan soruları ele almaktadır ve bu konuda net ve doğru bilgilere kısa cevaplar sunmaktadır.

Metil etil ketonun kullanım amaçları nelerdir?

Metil etil keton, yaygın olarak çözücü olarak kullanılmakta olup boyalar, vernikler, plastikler ve lastiklerin üretiminde önemli bir role sahiptir.

Metil etil ketonun potansiyel sağlık riskleri nelerdir?

Metil etil ketonun buharlarına uzun süreli maruz kalmak baş dönmesi, baş ağrısı ve mukoza tahrişine yol açabilir. Uzun süreli maruziyet, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Metil etil ketonun piyasadaki ortalama fiyat aralığı nedir?

Metil etil ketonun fiyatı, dünya piyasasındaki arz-talep dengesine ve hammadde maliyetlerine bağlı olarak değişebilmektedir, bu nedenle güncel fiyatlar için tedarikçilerle iletişime geçilmelidir.

Metil etil keton içeren yapıştırıcılar hangi uygulamalarda tercih edilir?

Metil etil keton içeren yapıştırıcılar, yüksek yapışma özellikleri sebebiyle otomotiv ve inşaat sektörlerindeki zorlu uygulamalarda tercih edilir.

Etil metil ketonun kimyasal formülü nedir?

Metil etil ketonun kimyasal formülü C4H8O’dır ve çeşitli organik bileşikleri çözebilme kabiliyeti ile bilinir.

Metil etil keton peroksit hangi endüstriyel süreçlerde kullanılmaktadır?

Metil etil keton peroksit, özellikle polyester reçine sertleştiricisi olarak kullanılmakta ve kompozit malzemelerin üretiminde sıklıkla başvurulan bir kimyasaldır.

Metil Etil Ketonun Diğer İsimleri:

 • 2-Butanone
 • Butanone
 • Ethyl methyl ketone
 • MEK
 • 3-Butanone
 • Methyl ethyl ketone
 • Superbutanox M 50