Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mannitol

Mannitol Satış ve Tedariki

Mannitol (Manna Şekeri) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

69-65-8

Mannitol Kullanımı: Önemli Bir Şeker Alkolü

Mannitol, şeker alkolü kategorisine giren ve hem tatlandırıcı hem de ilaç olarak kullanılan bir madde. Gıda endüstrisinde düşük kalorili tatlandırıcı olarak tercih edilir çünkü bağırsaklar tarafından zayıf bir şekilde emilir. Tıbbi kullanım yelpazesinde ise genellikle intravenöz yol ile verilir ve mannitolün öne çıkan etkisi, vücudun osmotik dengesini düzenlemedeki rolüdür.

Mannitol, diüretik etkilere sahip olup vücuttaki aşırı sıvıların atılmasına yardımcı olarak kullanılır. Klinik ortamda, beyin ve göz içi basıncının yükselmesi gibi durumların tedavisinde yer alır. Özellikle glokom hastalığının kontrolünde ve beyindeki ödemleri tedavi etmekte önemli bir rol oynar. Ayrıca böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi ve idrar üretiminin artırılması gerektiğinde de tercih edilen bir bileşendir.

Mannitolün insanlar tarafından metabolik olarak inert olduğu, yani vücutta neredeyse hiç metabolize edilmeden böbrekler yoluyla hızla atıldığı bilinmektedir. Bu özelliği, vücuttan sıvı çekilmesi gerektiğinde kullanılmasını sağlamıştır. Doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunmasına rağmen, mannitol özellikle tıbbi uygulamalarda sentetik olarak üretilebilen bir bileşiktir.

Mannitol’un Tanımı ve Genel Özellikleri

Mannitol, hem tıbbi amaçlar hem de tatlandırıcı olarak kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. Osmotik diüretik olarak sınıflandırılır ve acil tıbbi durumlarda osmitrol veya mannitol enjeksiyonu şeklinde uygulanabilir.

Kimyasal Yapı ve Sınıflandırma

Mannitol, C6H14O6 kimyasal formülüne sahip bir şeker alkoldür. Altı karbonlu bir alkol olan bu şeker, poliol grubuna dahildir ve aynı zamanda bir karbonhidrat türevidir. Tıbbi sınıflandırmada, özellikle beyin ödemi, glokom gibi durumlarda ve cerrahi prosedürler sırasında kullandığı osmotik diüretik özelliği ile ön plana çıkar. Mannitol enjeksiyonu, kan-beyin bariyerini geçemese de plazmada osmolariteyi artırarak sıvının dokulardan kan dolaşımına geçmesini sağlar, böylelikle diüretik etki gösterir.

Fiziksel Özellikler

Mannitol, 166-168 °C aralığında erir ve 290-295 °C aralığında kaynar. Saf formunda, katı ve renksizdir ve belirgin bir tatlılık derecesine sahiptir. Vücutta metabolize olmadığı için, kan şekerini yükseltme etkisi düşüktür. Bu nedenle düşük kalorili tatlandırıcılar arasında sayılır ve şekerli yiyeceklerde tatlandırıcı olarak kullanımı yaygındır. Su içerisinde çözünür bir bileşiktir ve çözelti halinde tıbbi uygulamalarda intravenöz yolla verilebilir.

Kullanım Endikasyonları

Mannitol, özellikle tıbbi durumlarda belirli komplikasyonların yönetimi için kritik bir rol oynar. Aşağıdaki bölümler, Mannitol’un kullanıldığı özel durumları detaylandırmaktadır.

Serebral Ödem

Beyindeki anormal sıvı birikimini ifade eden serebral ödem tedavisinde Mannitol, intrakraniyal basıncın azaltılması için tercih edilen diüretikler arasındadır. İlaç, beynin bazı bölgelerinde ödemi azaltarak sıvıların beyin dokusundan dolaşıma geçmesine yardımcı olur.

Göz İçi Basıncı

İntraoküler basınç artışı durumlarında, özellikle glokom gibi göz hastalıkları ile ilişkili durumlarda, Mannitol’un diüretik etkisi göz içi sıvı hacmini azaltarak basıncı düşürmeye yardımcı olabilir.

Böbrek Koruma

Mannitol, oligurik fazın tedavisi ve böbreklerdeki hasar riskini azaltmak için kullanılır. Anüri yani idrar çıkışının olmaması durumları veya böbrek hastalığı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla kullanılan Mannitol, idrar çıkışını artırarak böbreklerden sıvı geçişi iyileştirerek koruyucu bir rol oynar.

Dozaj ve Uygulama Yöntemleri

Mannitol, yetişkin ve çocuk hastalarda intrakraniyal basıncın azaltılması için kullanılan ve genellikle intravenöz olarak uygulanan tıbbi bir üründür. Dozaj, bireye özgü gereklilikler ve tedavi edilen durumun ciddiyetine göre doktorun takdirine bağlıdır.

Yetişkin ve Çocuklarda Dozaj

Mannitol dozajı, hem yetişkin hem de çocuk hastalar için doktor tavsiyesiyle belirlenir.

 • Yetişkinlerde: Tedavi edilecek medikal duruma bağlı olarak, doktorlar genellikle kilo başına belirli bir oranda Mannitol önerir. Örneğin, intrakraniyal basıncın azaltılmasında kullanılan standart doz genelde kilogram başına 0.25 ila 2 gram arasında değişir.
 • Çocuklarda: Çocuklarda dozaj, yaş, kilo ve tedavi edilen duruma göre uyarlanır. Yetişkin dozajından farklı olarak, çocuklar için güvenli ve etkili dozaj konusunda ekstra dikkat gereklidir ve bu yüzden çocuk doktorları tarafından titizlikle ayarlanır.

İntravenöz Uygulama

 • Hazırlık: Mannitol, steril koşullar altında ve uygun dozajda hazırlanır. Çoğu durumda, hazırlık eczacılar tarafından yapılmaktadır.
 • Uygulama: İlaç, genellikle bir damar içi kateter aracılığıyla intravenöz yol ile verilir. İnfüzyon hızı, doktor tarafından özellikle her hasta için belirlenir ve tedavinin amacına göre ayarlanabilir.
 • Takip: İntravenöz uygulama sırasında hastanın elektrolit durumu, diürez miktarı ve böbrek fonksiyonları dikkatlice izlenir. Ayrıca, tedavinin etkinliğini ve olası yan etkileri belirlemek için intrakraniyal basınç dikkatlice takip edilir.

Potansiyel Yan Etkiler ve Riskler

Mannitol kullanımı çeşitli potansiyel yan etkiler ve riskler barındırmaktadır. Hekimler ve hastalar bu etkiler konusunda bilinçli olmalı ve oluşabilecek risklere karşı uyanık davranmalıdırlar.

Advers Etkiler ve İzlenmesi Gereken Belirtiler

Mannitol, ciddi alerjik reaksiyonlara ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Bu durumlar nörolojik komplikasyonlardan böbrek fonksiyon bozukluklarına kadar çeşitlenmektedir. Advers etkiler genellikle baş ağrısından kas titremelerine ve bulantı hissi gibi gastrointestinal semptomlara kadar değişebilir. Severe dehydration (şiddetli dehidratasyon) da olası bir advers etkidir. Aşağıdaki liste olası yan etkilerin bir özetini sunmaktadır:

 • Baş ağrısı: Sık görülen bir yan etkidir ve dikkatle izlenmelidir.
 • Elektrolit Dengesizliği: Özellikle sodyum ve potasyum dengesizlikleri dikkatle izlenmelidir.
 • Alerjik Reaksiyonlar: Kaşıntı, döküntü ve anafilaktik şok gibi ciddi alerjik reaksiyonlar nadir görülse de mümkündür.

Kontrendikasyonlar ve Önlemler

Mannitolün kullanımı bazı durumlarda uygun olmayabilir. Özellikle anafilaktik şok, akut böbrek yetmezliği veya stafilokok enfeksiyonları gibi durumlar varsa dikkatli olunmalıdır. Kontrendikasyonlar ve önlem alınması gereken durumlar şunlardır:

 • Konfüzyon Durumları: Hastaların mental durumu bu ilaçla tedavi sırasında yakından izlenmelidir.
 • Böbrek Yetmezliği: Mannitol, böbrek fonksiyonlarını etkileyebileceğinden, mevcut böbrek problemleri olan hastalarda kullanımı önerilmez.
 • Ağızda Mantar Enfeksiyonları: Mannitol kullanımı sırasında ağız sağlığına dikkat edilmelidir.

Hastaların yan etkileri yaşamaları durumunda hemen bir sağlık profesyoneline başvurmaları önem taşır. Mannitol kullanımına başlamadan önce ve sırasında hekim tarafından yakın gözetim şarttır.

Özel Popülasyonlarda Kullanım

Mannitol kullanımı sırasında hamilelik, emzirme, böbrek yetmezliği, yaşlı ve çocuklar gibi özel popülasyonlar özellikle dikkate alınmalıdır. Her popülasyonun ihtiyacına uygun doz ayarlamaları ve kontrollerin yapılması önemlidir.

Hamilelik ve Emzirme Dönemi

Hamilelik:

 • Hamilelikte Mannitol kullanımı konusunda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
 • Risk: Olası riskler doğmadan önce değerlendirilmeli, ancak acil bir tıbbi durum varsa, Mannitol’un potansiyel faydası bu riskleri aşabilir.

Emzirme:

 • Mannitol’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
 • Tavsiye: Emzirme döneminde Mannitol kullanımı öncesinde mutlaka bir sağlık profesyoneli ile danışılmalıdır.

Geriyatrik ve Pediatrik Kullanım

Yaşlı Popülasyon:

 • Yaşlı bireylerde böbrek fonksiyonları azalmış olabileceğinden Mannitol dozları dikkatle ayarlanmalıdır.
 • Kontrol: Böbrek fonksiyon testleri düzenli olarak yapılmalı ve tıbbi gözetim altında Mannitol verilmesi sağlanmalıdır.

Çocuklar:

 • Çocuklarda kullanım dozu, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonları dikkate alınarak ayarlanmalıdır.
 • Dikkat: Pediatrik kullanımda sıvı ve elektrolit dengesi sıkça monitorize edilmeli ve herhangi bir anormal durum hemen tedavi edilmelidir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda Mannitol kullanımı konusunda ekstra dikkat gerekmektedir ve sadece zorunlu olduğunda tercih edilmelidir.

İlaç Etkileşimleri

Mannitol, diğer ilaçlar ve tıbbi müdahalelerle etkileşime girebilir. Bu etkileşimler hem Mannitol’un etkinliğini hem de diğer tedavilerin etkilerini değiştirebilir.

İlaçlarla Etkileşim Potansiyeli

Diüretikler: Mannitol, güçlü bir diüretiktir ve diğer diüretiklerle birlikte verildiğinde dehidrasyon ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Kalp yetmezliği olan hastalar için risk, diyüretik kullanımıyla artabilir ve dikkatli izleme gerektirebilir.

 • Lityum: Mannitol kullanımı, lityumun renal eliminasyonunu arttırabilir. Bu durum lityum tedavisi gören hastalarda ilacın etkisini azaltabilir.
 • İnteraksiyonlar: Mannitolün diğer ilaçlarla karmaşık etkileşimleri, ilaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini etkileyerek tehlikeli yan etkilerin ortaya çıkma riskini artırabilir.

Başka Tıbbi Müdahalelerle Etkileşim

Mannitol kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken tıbbi müdahaleler şunlardır:

 • Laboratuvar Testleri: Mannitol’un diüretik etkisi sebebiyle böbrek fonksiyon testleri gibi bazı laboratuvar sonuçlarını etkileyebilir.
 • Cerrahi Müdahaleler: Mannitol, ameliyat sırasında ve sonrasında sıvı ve elektrolit dengesini etkileyebileceğinden cerrahi prosedürler öncesinde dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

İlaç Farmakokinetiği ve Metabolizması

Bu bölüm, Mannitol’un vücuttaki absorpsiyon ve dağılım süreçleri ile metabolitlerinin atımını detaylandırmaktadır.

Vücutta Absorpsiyon ve Dağılım

Mannitol genellikle intravenöz (IV) yolla uygulanır ve oral olarak alındığında emilimi düşüktür. IV uygulamadan sonra hızla dağılır ve vücut sıvılarına geçer. İlaç, hücreler arası alanlara yayılarak ve osmotik bir diüretik olarak hareket ederek, böbrek fonksiyonu üzerinden sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bu yolla, Mannitol özellikle serebral ödemlerin azaltılmasında ve göz içi basıncının düşürülmesinde etkilidir.

Renal yetmezlik durumunda, Mannitol’un vücutta dağılımı ve absorpsiyonu etkilenebilir. Böbrekler normal işlevini yerine getiremediğinde, ilacın eliminasyonu yavaşlayabilir, bu da yüksek serum konsantrasyonlarına ve artan yan etkilere yol açabilir.

Metabolitlerin Atımı

Mannitol aktif metabolizmaya uğramadan böbrekler yoluyla atılır. Mannitol idrara geçtikten sonra, suyun osmotik olarak tutulmasına sebep olarak diürezi (idrar çıkışının artışı) sağlar. Bu süreç, renal yetmezlik durumunda bozulabilir; böbrekler yeterince filtrasyon yapamadığı için Mannitol ve su vücutta birikmeye başlayabilir. İlacın eliminasyon hızı böbreklerin glomerüler filtrasyon hızına bağlı olduğundan, böbrek fonksiyonu monitorize edilerek doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

Mannitol’un tam olarak ne kadarının metabolitlere dönüştüğü ve bu metabolitlerin farmakolojik özellikleri spesifik olarak belirtilmemiştir, çünkü ilacın başlıca atım yolu değişmeden renal ekskresyondur.

Acil Durumlar ve İlk Yardım

Mannitol kullanımı bazı acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Ancak, aşırı doz ve zehirlenme riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Aşırı Doz ve Toksisite

Mannitol, kontrollü şekilde kullanıldığında etkili bir ilaçtır, ancak aşırı dozda alınması toksisiteye yol açabilir. Toksisitenin belirti ve semptomları arasında elektrolit dengesizlikleri, dehidratasyon ve renal fonksiyon bozulması yer alır. Aşırı doz durumunda zehir kontrol merkezi hızla aranmalıdır. Acil tedavi, duruma müdahale edilerek ve destekleyici bakım sağlanarak gerçekleştirilir.

 • Belirtiler:
  • Baş ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • Konfüzyon
  • Elektrolit dengesizliği
 • Yapılması gerekenler:
  • Derhal tıbbi yardım istenir.
  • Zehir kontrol merkezi ile iletişim kurulur.
  • Hasta mümkünse sakinleştirilir ve stabil bir pozisyonda tutulur.

Hipovolemi ve Şok Tedavisi

Hipovolemi durumunda, Mannitol intravenöz olarak uygulanabilir. Bu, vücuttaki sıvı hacmini artırmak ve kan basıncını stabilize etmek için kullanılır. Şok tedavisinde, Mannitol’ün osmotik diüretik özellikleri sayesinde, sıvıların damar dışı dokulardan damar içine çekilmesine yardımcı olur ve böylece kan basıncı korunur. Ancak, hipovolemik şokta Mannitol kullanımı, hastanın mevcut durumu ve tıbbi geçmişine göre dikkatlice değerlendirilmelidir.

 • Uygulama:
  • Hastanın sıvı-elektrolit dengesi izlenir.
  • Damar yolu açılarak intravenöz tedavi uygulanır.
  • Tedaviye cevap ve olası yan etkiler gözlemlenir.

Mannitol’un kullanımı, aşırı doz ve toksisite riskleri dikkate alınarak ve hipovolemi ya da şok gibi durumlarda özenli bir şekilde hesaplanmalıdır. Her zaman tıbbi denetim altında tedaviye başlanmalı ve devam ettirilmelidir.

Klinik Araştırmalar ve FDA Yönergeleri

Mannitol’un klinik etkililik çalışmaları ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan kullanımları, bu ilacın medikal pratiğindeki önemini vurgulamaktadır. Bu maddenin etkinliği ve güvenliği, FDA’nın katı düzenlemelerine ve yönergelerine tabi tutularak çeşitli tıbbi testler ve araştırmalar aracılığıyla kanıtlanmıştır.

Klinik Etkililik Çalışmaları

Mannitol, klinik etkililik çalışmaları boyunca çeşitli tıbbi durumlar için etkinliği ve güvenliği bakımından incelenmiştir. Bu çalışmalar şunları içerir:

 • Diyüretik Etki: Mannitol, özellikle akut böbrek yetmezliği tedavisinde ve beyin ödemi veya göz içi basıncının düşürülmesi gerekliliğinde kullanılır.
 • İntravenöz Çözelti Testleri: Mannitol’un vücuttaki osmotik dengesi düzenlerken nasıl davrandığını belirlemek için yapılan tıbbi testlerdir.

Bu çalışmalar, Mannitol’un FDA’nın belirlediği güvenlik ve etkililik standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. FDA, bu standartlara uygun olarak Mannitol’un piyasaya sürülmesine ve kullanılmasına izin verir.

Onaylı Kullanımlar ve Düzenlemeler

Mannitol, FDA tarafından belirlenen onaylı kullanımlar için izin verilen bir ilaçtır. Mannitol’un FDA tarafından onaylanan kullanımları aşağıda sıralanmıştır:

 • Böbrek Fonksiyonlarının Teşviki: Osmotik diüretik olarak böbreklerdeki filtrasyonu arttırmak.
 • Göz İçi Basıncının Azaltılması: Göz operasyonlarında veya yaralanmalarda baskının azaltılması ihtiyacı doğduğunda kullanılır.

FDA’nın düzenlemeleri, mannitolün kullanımına yönelik belirli rehberlere sahiptir. Bu düzenlemeler arasında dozaj talimatları, uygulama yöntemleri ve potansiyel yan etkiler bulunabilir. Ayrıca, üreticilerin ürünleri piyasaya sürmeden önce titizlikle gerçekleştirmeleri gereken klinik deneyler ve tıbbi testler de bu düzenlemelerin bir parçasıdır. Mannitol ürünlerinin etiketleme, paketleme ve saklama koşulları da FDA’nın düzenlemeleri kapsamında düzenlenmektedir.

Hasta Eğitimi ve İlaç Yönetimi

Hasta eğitimi ve ilaç yönetimi, mannitol gibi idrar söktürücü etkili ilaçların kullanımında, özellikle dozaj ve uyarılar açısından büyük önem taşır. Sağlık profesyonelleri tarafından hasta eğitimi, ilaç dozunu düzgün bir şekilde yönetmek ve kaçırılan dozlar gibi durumlar için gerekli bilginin aktarılmasını sağlar.

İlaç Dozunu Kaçırma ve Yönetimi

 • Kaçırılan Doz: Eğer bir doz mümkün olan en kısa sürede hatırlanırsa, hasta ilacı hemen almalıdır. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa, kaçırılan doz atlanmalı ve düzenli programına geri dönülmelidir.
 • Yönetim: Hastalar kaçırılan bir doza çift doz ile yanıt vermemelidir. Dozaj açısından, sağlık profesyonelleri tarafından belirlenen talimatların dışına çıkılmamalıdır.

Hasta Eğitimi ve Tavsiyeler

Hasta eğitimi kapsamında, mannitol kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve potansiyel uyarılar hasta ile paylaşılmalıdır. İlaç kullanımı hakkında şunlar bilgilendirilmelidir:

 • Dozaj ve Uygulama: İlaçlar belirlenen dozaj dahilinde ve önerilen zamanlarda alınmalıdır.
 • Uyarılar: Mannitol kullanımı sırasında, olası yan etkiler ve karşılaşılabilecek belirtiler hakkında hasta bilinçlendirilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mannitol, tıbbi ve endüstriyel kullanımları olan bir şeker alkolüdür. İşte Mannitol hakkında sıkça sorulan bazı sorular ve yanıtları:

Mannitol nedir ve hangi durumlarda kullanılır?

Mannitol, düşük kalorili bir tatlandırıcı olarak ve bazı tıbbi durumlar, özellikle artan intrakraniyal ve intraoküler basıncı azaltmak için bir ilaç olarak kullanılan bir tür şeker alkolüdür.

Mannitol serumunun etki mekanizması nedir?

Mannitol, serum ozmolalitesini artırarak buna karşılık hücre dışı sıvı hacmini yükseltir. Bu etkiyle intradialitik hipotansiyonu önlemek amacıyla ve diyüretik olarak kullanılabilir.

Beyin ödeminin tedavisinde Mannitol nasıl etki eder?

Mannitol, beyin dokularındaki aşırı sıvının kılcal damarlar yoluyla dışarı çıkarılmasını kolaylaştırarak beyin ödemi tedavisinde kullanılır. Böylece intrakraniyal basınç azalır.

Mannitol kullanımının dozu ve yönetimi nasıl olmalıdır?

Mannitol dozu, kullanım amacına ve hastanın durumuna göre değişkenlik gösterir. Genellikle damar içi enjeksiyon veya infüzyon yoluyla verilir ve dozajı, tıbbi bir profesyonel tarafından belirlenmelidir.

Hangi hastalıklar için Mannitol tedavisi önerilmektedir?

Mannitol, glokom tedavisinde göz içi basıncını düşürmek, kafa içi basıncı yüksek olan hastalarda intrakraniyal basıncı azaltmak ve akciğer fonksiyonlarını yönetmek için önerilmektedir.

Mannitol kullanımının olası yan etkileri nelerdir?

Mannitol kullanımı baş ağrısı, bulantı, kusma ve dehidratasyon gibi yan etkilere neden olabilir. Bazı durumlarda elektrolit dengesizliklerine de yol açabilir.

Mannitolün Diğer İsimleri:

 • Manna Şekeri
 • D-Mannitol
 • Mannitol, D-
 • Cordycepic acid
 • Mannite
 • Osmitrol
 • Mannitol
 • D-(-)-Mannitol
 • Manna sugar
 • Mannidex
 • Diosmol
 • Osmosal
 • Mannit
 • Isotol
 • Mannigen
 • Mannistol
 • Maniton S
 • Mannitolum
 • Mannogem 2080
 • Marine Crystal
 • Manicol
 • Resectisol
 • Mannit P
 • E 421
 • Mannogem EZ
 • Cerestar 16700
 • Pearlitol 100SD
 • Mannit 60
 • D-Mannit
 • Pearlitol 200SD
 • Parteck M 200
 • Mannit S
 • Pearlitol 50C
 • Pearlitol SD 100
 • Mannidex 16700
 • Parteck M 100
 • Perlitol SD 200
 • Nonpareil 108(200)
 • Partek M
 • Pearlitol
 • Nonpareil 108
 • Pearlitol 160C
 • Pearlitol 25C
 • Parteck M 300
 • Perteck M
 • Parteck Delta M
 • Mannitol P 60
 • Mannitol 35
 • Mannitol 60
 • Brightmoon
 • Orocell 200
 • Parteck 300
 • Bronchitol
 • Pearlitol 2005D
 • Pearlitol 100
 • PharmMannidex
 • PharmMannidex 16701
 • Mannitol SD 200
 • Granutol R
 • M 100
 • (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
 • Mannit Q
 • Granutol S
 • Granutol F
 • Granitol S
 • Mannitol 300DC
 • Mannitol 25C