Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lityum Karbonat

Lityum Karbonat Satış ve Tedariki

Lityum Karbonat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

554-13-2

Lityum Karbonat Kullanımı ve Önemi: Modern Tıp ve Sanayideki Yeri

Lityum karbonat, formülü Li2CO3 olan inorganik bir bileşiktir. Bu beyaz tuz, özellikle metal oksitleme işlemlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityum karbonat, ruh halini düzenleyici etkisiyle önemli bir yere sahiptir. Psikiyatri pratiğinde sıklıkla bu amaçla reçete edilir ve temel bir sağlık ürünü olarak kabul edilir.

Türkiye’deki kaynaklar açısından lityum karbonat üretimi, bor cevherini lityuma dönüştürebilen tesislerle mümkün olmaktadır. Eti Maden tarafından faaliyete geçirilen lityum karbonat üretim tesisi bu konuda önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu tesis, ülkenin yerli lityum üretim kapasitesini artırarak, global lityum pazarındaki talebi karşılamada Türkiye’nin potansiyelini göstermektedir.

Lityum karbonat ayrıca endüstriyel kullanım için de öne çıkmaktadır. Havadan karbon dioksit emiliminde önemli bir rol oynar ve lityum hidroksit ve lityum peroksit gibi tuzlarla birlikte, özellikle uzay aracı ve denizaltı gibi kapalı ortamların hava temizleme sistemlerinde kullanılır. Lityum karbonatın düşük ağırlığı ve etkili performansı, diğer alkalin hidroksitlere kıyasla tercih sebebidir.

Lityum Karbonat Nedir?

Lityum karbonat, bipolar bozukluğu tedavi etmek için kullanılan ve metal oksitleme süreçlerinde yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir inorganik bileşiktir.

Tarihi ve Gelişimi

Lityum karbonat, 19. yüzyılın sonlarında psikiyatrik bozuklukların tedavisi üzerine yapılan çalışmalar sırasında keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bipolar bozukluk tedavisinde fark edilir bir etkinliğe sahip bu madde, zamanla birçok ülkede ilgili bozukluğun yönetimi için standard bir medikasyon haline gelmiştir.

Kimyasal Özellikleri

Lityum karbonat (Li₂CO₃), beyaz, suya çözünür bir tuzdur ve kimyasal olarak karbonatın lityum tuzudur. Erime noktası yaklaşık 723°C (1333°F)’de olduğu için, termal kararlılık özelliği birçok endüstriyel uygulamada değerlidir. Psikiyatride kullanılan lityum karbonat, usulüne uygun ve kontrollü bir şekilde kullanıldığında, duygu durum dengesizliklerinin düzeltilmesinde etkili olduğu gözlenmiştir.

Bipolar Bozukluk ve Tedavisi

Bipolar bozukluk, manik ve depresif dönemlerin karakteristik olduğu bir durumdur ve lityum karbonat, bu çerçevede sıkça tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Manik Epizotlar

Bipolar I Bozukluğu’nda görülen akut mani atağı, bireyin normal işlevselliğini kaybetmesine, hatta hastaneye yatış gerektirecek şiddetli durumlara yol açabilir. Manik dönemin tedavisinde lityum karbonat, kişisel tolerans ve yan etkiler göz önüne alınarak, doktor kontrolünde düzenli olarak kullanılır.

Depresif Epizotlar

Bipolar bozukluk da sıkça rastlanan depresif epizotlar, genellikle en az iki hafta sürer ve bireyin günlük yaşam kalitesini ciddi biçimde etkileyebilir. Lityum, depresif dönemlerin şiddetini hafifletebilir ve özellikle maniyle kenetlenmiş depresyon epizotlarında antidepresanlarla birlikte verilebilir.

Uzun Dönem Tedavi Yönetimi

Bipolar bozukluk, kronik bir durum olduğu için bakım tedavisi hayati önem taşır. Lityum, uzun süreli kullanımda, hastalığın nüksetme oranını azaltmaya yardımcı olur. Her hastanın gereksinimine göre doz ayarlaması yapılır ve düzenli kan testleri ile izlenir. Lityumun tiroid ve böbrek fonksiyonları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi de uzun dönem tedavi yönetiminin bir parçasıdır.

Dozaj ve Uygulama Yöntemleri

Lityum karbonat, bipolar bozukluk tedavisinde, özenle ayarlanmış dozajlarda ve düzenli serum lityum konsantrasyonları izlenerek kullanılır. Dozaj, hastanın tedavi yanıtına ve lityum toksisitesine karşı özen gösterilerek titizlikle belirlenmeli, bakım dozu hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır.

Başlangıç Dozu

 • İlk tedavi haftasında: Günde 2-3 defa 300-600 mg.
 • Serum lityum konsantrasyonlar: 0.6-1.2 mEq/L arasında tutulmalı.

Bakım Dozu

 • Bakım tedavisi: Günde 900-1200 mg’a kadar ulaşabilir.
 • Hasta semptom kontrolü sağlandıktan sonra, doz azaltılabilir.
 • Düzenli aralıklarla kan testleri ile lityum seviyeleri kontrol edilmelidir.

Serum Lityum Konsantrasyonları

 • Terapötik aralık: Genellikle 0.6-1.2 mEq/L.
 • 1.5 mEq/L üzeri: Potansiyel lityum toksisitesi belirtileri izlenmeli.
 • Kontrol: Tedavi süresince en az haftada bir yapılarak dozaj ayarlanmalı.

Yan Etkiler ve Riskler

Lityum karbonat, psişik bozuklukların tedavisinde kullanılan etkili bir ilaçtır, ancak çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkiler, hafif ve geçici nitelikten ciddi ve kalıcı komplikasyonlara kadar değişebilir.

Hafif Yan Etkiler

Hafif yan etkilere genellikle mide bulantısı, ishal, kusma, ağır susuzluk hissi, sık idrara çıkma ve elde titreme dahildir. Kullanıcılar ayrıca ağır huzursuzluk, ağızda metalik tat ve dilde tahriş yaşayabilir.

 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Kusma
 • Aşırı susuzluk hissi
 • Titreme

Kullanıldığı dönemde ortaya çıkan mide bulantısı ve kusma, kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. İshal gibi sindirim sistemiyle ilgili yan etkiler de su ve elektrolit dengesinin bozulmasına neden olabilir.

Ciddi Yan Etkiler

Ciddi yan etkiler arasında konfüzyon, halüsinasyonlar, şişlik, hipotiroidizm, Brugada sendromu, karbamazepin etkileşimleri ve ağır yan etkiler sayılabilir. Özellikle bulanık görüş, uzun süreli gerilim ve tinnitus gibi durumlar, acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

 • Konfüzyon
 • Halüsinasyonlar
 • Hipotiroidizm
 • Brugada sendromu
 • İlaç etkileşimleri (özellikle karbamazepin)

Bulanık görüş ve tinnitus gibi duyusal yan etkiler, hasta güvenliğini direkt olarak etkileyebilir ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilir.

Yaygın Olmayan Reaksiyonlar

Bazı durumlarda, kullanıcılar lityum karbonatın daha nadir görülen yan etkilerini tecrübe edebilir. Bunlar arasında ciltte öfori, letarji ve gut gibi advers reaksiyonlar yer alır. Aşırı doz durumunda belirtiler çok daha ciddi bir hal alabilir ve derhal tıbbi müdahale gerektirebilir.

 • Öfori
 • Leterji
 • Gut
 • Aşırı doz etkileri

Öfori gibi duygudurum değişiklikleri veya letarji durumu, hastanın günlük yaşantısını ve mental sağlığını etkileyebilir. Gut, eklemlerde ağrı ve şişlik gibi etkilerle kendini gösterir.

Kontraendikasyonlar ve Önlemler

Lityum karbonat, birtakım tıbbi durumlara sahip bireyler ve belirli ilaçlarla birlikte kullanıldığında yüksek toksisite riski taşımaktadır. Gebelik ve emzirme dönemindeki kullanımı önerilmez.

Tıbbi Durumlar ve Kontraendikasyonlar

 • Ciddi böbrek hastalığı: Lityum karbonatın atılımı böbrekler üzerinden gerçekleştiği için, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda kullanımı kontrendikedir.
 • Kardiyovasküler rahatsızlıklar: Kalp hastalığı olan bireylerde lityum kullanımı dikkatli olmalıdır.
 • Hiponatremi (Düşük sodyum seviyeleri): Elektrolit dengesizlikleri lityum toksisitesini artırabilir.
 • Dehidratasyon ya da aşırı su kaybı: Lityum toksisitesi riskini artırabilir ve böbrek fonksiyonlarına zarar verebilir.
 • Nöbet geçmişi, baş dönmesi, bayılma gibi merkezi sinir sistemi problemi olan hastalar için uygun olmayabilir.

Eşzamanlı İlaç Kullanımı

 • Diüretikler: Diüretikler ve lityum birlikte kullanıldığında, lityum seviyelerinin takibi özellikle önemlidir.
 • Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID): Örneğin, ibuprofen gibi NSAID’ler kullanımında lityum seviyelerini yüksekte tutabilir ve toksisite riskini artırabilir.
 • Diğer merkezi sinir sistemi etkileyen ilaçlar: İlaç etkileşimleri, merkezi sinir sisteminde beklenmeyen etkilere yol açabilir.

Gebelik ve Emzirme Dönemi

 • Gebelik: Lityum karbonat, fetüse zarar verebileceği için gebelikte kullanımı önerilmez.
 • Emzirme: Anne sütü yoluyla lityumun geçebileceği ve bebeğe zarar verebileceği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanımı tavsiye edilmez.

İlaç Etkileşimleri

Lityum karbonat, bir dizi ilaç ile etkileşime girebilir ve bu etkileşimler, hastanın böbrek ve tiroid fonksiyonları üzerinde önemli etkileri olabilir ve merkezi sinir sistemi ilaçlarıyla özellikle dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

Lityum karbonatın elimine edilmesi böbrek yoluyla gerçekleştiği için böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanım gerektirir. Böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikler, lityumun vücuttaki seviyelerini etkileyebilir, böylece toksisite riskini artırabilir.

Tiroid Fonksiyonları ve İlaç Etkileşimleri

Lityum, tiroid fonksiyonlarını bozarak hipotiroidizme neden olabilir. Tiroid fonksiyonu zaten düşük olan hastalarda veya antidepresanlar gibi tiroid fonksiyonu üzerinde etkisi olabilecek başka ilaçlar alan kişilerde, lityumun etkileşim potansiyelinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Merkezi Sinir Sistemi İlaçlarıyla Etkileşimler

Antipsikotikler ve lityum karbonat, merkezi sinir sistemi üzerinde birikici etkilere sahip olabilir. Özellikle geriyatrik hastalarda ve böbrek bozukluğu olanlarda, lityumun santral sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle, antipsikotiklerle yapılan kombinasyonlar nörolojik durumların şiddetlenmesine yol açabilir.

Tedavinin İzlenmesi ve Laboratuvar Testleri

Lityum karbonat kullanımı esnasında, hastanın serum lityum seviyelerini düzenli olarak izlemek hayati önem taşır. Tedavi edişkin düzeylerini ve potansiyel toksisitenin önlenmesini sağlamak adına kan ve diğer fonksiyon testleri gerçekleştirilir.

Kan Testleri

Kan testleri, serum lityum tespiti amacıyla yapılır. Tedavi süresince;

 • Serum lityum seviyeleri düzenli olarak ölçülür.
 • Terapötik düzey, genellikle litrede 0.6-1.2 mmol arasındadır.
 • Haftalık ya da daha sık kan testleriçalışması, tedavi düzeyinin belirlenmesi ve ayarlanması için gereklidir.

Böbrek ve Tiroid Fonksiyon Testleri

Böbrek ve tiroid sağlığı, lityum tedavisi altındaki hastalar için kritik öneme sahiptir:

 • Böbrek fonksiyonu, lityum karbonatın uzun süreli kullanımı sonucunda etkilenebilir.
 • Kreatinin ve üre düzeyleri, renal işlevin bir göstergesi olarak düzenli biçimde ölçülür.
 • Tiroid fonksiyon testleri, hipotiroidi riski nedeniyle sıklıkla yapılır.
 • Tedavinin başlangıcında ve devamında dönemsel tiroid fonksiyon analizleri gereklidir.

Özel Popülasyonlar ve Durumlar

Lityum karbonat, farklı popülasyonlar ve durumlar altında özel dikkat gerektiren bir ilaçtır. Hamilelik, yaşlılık ve böbrek yetmezliği gibi durumlar ilaç kullanımı, doz ayarlamaları ve olası yan etkiler açısından önem taşır.

Hamilelik ve Lityum Kullanımı

Hamile kadınlar, lityum karbonat kullanımında özel riskler taşırlar. Lityumün fetus üzerindeki etkileri geçerli araştırmalar ile değerlendirildiğinde, doğumsal anomaliler riskinin artabileceğine dair bulgular vardır. Dolayısıyla, lityum tedavisi sırasında hamile kalan kadınlar için:

 • Lityum karbonatın kesilip kesilmeyeceği,
 • Alternatif tedavi seçeneklerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

detaylı bir risk-fayda analizi sonucunda kararlaştırılmalıdır. Emzirme döneminde ise, lityumun anne sütüne geçebileceği ve bebeği etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Yaşlı Hastalar ve Lityum Karbonat

Yaşlı hastalarda lityumün etkileri ve yan etkileri farklılık gösterebilir. Yaş ile birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma sık rastlanan bir durumdur ve lityum karbonatın atılımı bu organ üzerinden gerçekleştiği için dozajın dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekir. Yaşlı hastalarda:

 • Düşük başlangıç dozları,
 • Daha sık serum lityum seviyesi kontrolü,

gibi önlemler alınarak tedaviye başlanmalı ve devam ettirilmelidir.

Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Uygulama

Böbrek yetmezliği olan hastalarda lityum karbonatın kullanımı risklidir çünkü lityum böbrekler aracılığıyla atılır. Böbrek yetmezliği ilerledikçe lityumun atılımı azalır ve toksisite riski artar. Bu hastalar için:

 • Daha düşük dozajlar veya
 • Alternatif tedavi yollarının araştırılması

gerekli olabilir. Ayrıca polidipsi, böbrek yetmezliğinde sık görülen bir semptomdur ve lityum kullanımı sırasında bu duruma dikkat edilmelidir. Böbrek fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.

Tedavi Tepkisi ve Klinik Karar Verme

Lityum Karbonat, bipolar bozukluğu olan hastaların tedavisinde anahtar rol oynar ve tedaviye klinik yanıtın yanı sıra uzun süreli tedavinin stabilitesi ve hastanın ilaca duyarlılığı klinisyenler tarafından değerlendirilmelidir.

Tedaviye Klinik Yanıt

Lityum tedavisinin klinik sonuçları, hastaların serbest serum lityum konsantrasyonlarının ölçülmesiyle ve belirli bir dozaj uygulanarak izlenir. Tedaviye klinik yanıt, çoğunlukla tam yanıt, kısmi yanıt ve yanıtsızlık olmak üzere üç grupta değerlendirilir. Tam yanıt sergileyen hastalar genellikle istikrarlı bir tedavi düzenine ve düşük ciddi yan etki riskine sahiptirler, bu nedenle dozajın ayarlanması ve serum lityum konsantrasyonlarının sıkı bir şekilde izlenmesi gerekir. Öte yandan, kısmi veya hiç yanıt alamayan hastalarda, tedaviye duyarlılığın ve serum lityum seviyelerinin değerlendirilmesi, alternatif terapilere geçiş veya ek tedavilerin entegrasyonu açısından önem taşır.

Kullanımda Kararlılık ve Uygunluk

Lityum Karbonat’ın etkinliği ve uygunluğu, tedavi sürecindeki stabilite ve düzenlilik ile yakından ilişkilidir. Düzgün bir tedavi istikrarı sağlanarak ve hastaların serbest serum lityum konsantrasyonları düzenli olarak kontrol edilerek tedavinin başarısı artırılabilir. Bu süreçte, ciddi yan etkilerin ve ilacın toksisitesinin önlenmesi için medikal önerilere uygun bir dozaj planı izlenmelidir. Kardiyovasküler veya renal gibi mevcut durumlar tedavi uygunluğunu etkileyebilir ve lityum kullanımı kontraindikasyonlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Kullanımda kararlılık, aynı zamanda hasta uyumunu da gerektirir, bu nedenle hastanın tedavi sürecine aktif katılımı ve açık iletişimi esastır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, lityum karbonatın tedavi edici özellikleri, kullanım şekilleri, olası yan etkileri ve ekonomik faktörler hakkında sıkça sorulan sorulara yer verilmektedir.

Lityum karbonat tedavisi hangi durumlar için uygundur?

Lityum karbonat, özellikle bipolar bozukluğun tedavisinde kullanılan önemli bir ilaçtır. Bu durum ruh halinde aşırı dalgalanmaların yaşandığı bir hastalıktır ve lityum karbonat bu dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olur.

Lityum karbonat ile tedavi edilen ilaçlar nelerdir?

Lityum karbonat temelli ilaçlar, çoğunlukla psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Bunlar arasında en bilineni bipolar bozukluk için reçete edilen lityum preparatlarıdır.

Lityum karbonat yan etkileri nelerdir ve nasıl yönetilir?

Lityum karbonat yan etkileri arasında mide bulantısı, el titremesi ve susuzluk hissi bulunur. Bu yan etkiler genellikle ilacın doz ayarlamasıyla yönetilebilir ve doktor gözetiminde izlenmelidir.

Lityum karbonatın fiyatı değişkenlik gösterir mi ve nelerden etkilenir?

Lityum karbonatın fiyatı, dünya piyasalarındaki lityum arz ve talebine, üretim maliyetlerine ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir.

Lityum karbonat nasıl üretilir ve üretimde hangi yöntemler tercih edilir?

Lityum karbonat, genellikle lityum içeren maden cevherlerinin işlenmesiyle elde edilir. Kimyasal ekstraksiyon ve elektroliz gibi yöntemler, lityum elde etme sürecinde tercih edilir.

Lityum karbonat içeren gıdalar hangileridir ve beslenmede nelere dikkat edilmelidir?

Lityum karbonat doğal olarak bazı bitkisel kaynaklarda bulunabilir, ancak gıdalarda genellikle düşük miktarda lityum bulunur. Lityum karbonatın özel olarak beslenme düzenine dahil edilmesi genellikle gerekli değildir.

Lityum Karbonatın Diğer İsimleri:

 • Carbonic acid, lithium salt (1:2)
 • Carbonic acid, dilithium salt
 • Lithium carbonate (Li2CO3)
 • Candamide
 • Dilithium carbonate
 • Eskalith
 • Carbonic acid lithium salt (Li2CO3)
 • Camcolit
 • Carbolith
 • Hypnorex
 • Lithane
 • Lithonate
 • Lithotabs
 • Plenur
 • Priadel
 • Quilonum retard
 • CP 15467-61
 • Micalith
 • Lithocarb
 • Phasal
 • Lithobid
 • Teralithe
 • Quilonorm-retard
 • Liskonum
 • Ceglution
 • NSC 16895
 • Lithicarb
 • Limas
 • Carbolithium
 • Lithium carbonate
 • Lithuril
 • Li2CO3
 • QJ 0005
 • Lithmax
 • JC 0035