Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Labsa

LABSA Satış ve Tedariki

LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

27176-87-0

Labsa (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit): Endüstriyel Kullanım ve Özellikleri

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) endüstriyel kimya sektöründe önemli bir rol oynar. Deterjan ve temizlik ürünlerinin üretiminde ana hammadde olarak kullanılmasının yanı sıra emülgatör ve yüzey aktif madde olarak da tercih edilir. LABSA, su ve yağ gibi polar ve polar olmayan fazların etkileşimini arttırarak, temizlik maddelerinin etkinliğini maksimize eder.

Kahverengimsi bir sıvı forma sahip olan LABSA, alkil benzen ve sülfürik asitin reaksiyonundan üretilir. Özellikleri, alkan zincirlerinin uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Renksiz ve akışkan olmayan LABSA’nın, toz ve sıvı formülasyonlu deterjanlarda kullanımı oldukça yaygındır.

Ekonomik ve çevre dostu bir sürfaktan olan LABSA, deterjan sektöründe en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Bu madde aynı zamanda çamaşır tozları, yıkama sıvıları ve bulaşık deterjanlarının üretiminde de tercih edilen bir bileşendir. Söz konusu özellikleri ve geniş kullanım alanı, LABSA’yı temizlik ürünleri sanayinde vazgeçilmez kılar.

LABSA Kimyasal Yapısı ve Formülü

LABSA, yüzey aktif özelliklere sahip ve deterjan sektöründe yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır.

Moleküler Formül

Moleküler Formülü: C12H25C6H4SO3H, LABSA’nın kimyasal yapısının temelini oluşturur. Bu formül, bileşiğin bir molekülünün içerdiği atom türü ve sayısını gösterir.

Aromatik Halka ve Alkil Zincir Uzunluğu

LABSA molekülü bir aromatik halka olan benzen halkası içerir ve bu halkaya bağlı değişken uzunluklarda bir veya daha fazla alkil zinciri bulunur. Bu alkil zincirinin uzunluğu LABSA’nın kimyasal ve fiziksel özelliklerini etkiler. Genellikle, zincir C10 ile C14 karbon atomları arasında değişiklik gösterir. Bu yapı, LABSA’nın su ve yağ gibi polar ve polar olmayan fazlar arasındaki temasını arttırarak deterjan olarak etkinliğini sağlar.

LABSA Üretim Süreci

LABSA üretiminin temelini alkilasyon ve sülfonasyon reaksiyonları oluşturur. Bu süreçler, yüksek kaliteli bir ürün elde etmek için belirli katalizörlerin kontrolünde gerçekleşir.

Sülfonasyon Reaksiyonu

Sülfonasyon, Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) üretiminin kritik bir adımıdır. Bu aşamada, lineer alkil benzen (LAB) sülfürik asit veya kükürt trioksit ile reaksiyona girerek sülfonik asit grubu kazanır. İşlem, endüstriyel ölçekte yoğun kontrol altında yürütülür ve aşağıdaki denkleme göre gerçekleşir:

Bu reaksiyon sırasında oluşan yüksek sıcaklık, soğutma sistemi ile dengelenir.

Alkilasyon ve Katalizörler

Alkilasyon süreci, LABSA üretiminde alkan zincirlerinin benzen halkasına eklenmesi işlemidir. Bu tepkime, seçici ve yüksek performanslı katalizörler kullanılarak gerçekleştirilir. Genellikle kullanılan katalizörler arasında hidrojen florür (HF) veya alüminyum klorür (AlCl₃) bulunur.

Katalizör seçimi, ürünün kalitesini doğrudan etkileyebilir ve ürün özelliklerinin yanı sıra prosesin verimliliğine de katkıda bulunur. Bu katalizörler akıcı reaksiyonlar sağlar ve alkan zincirlerinin benzen halkasına eklenme hızını artırır.

LABSA’nın Endüstriyel Uygulamaları

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA), farklı endüstriyel alanlarda temizlik ve deterjan malzemelerinden tekstil işlemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Temizleyiciler ve Deterjan Üretimi

LABSA, temizleyiciler ve deterjan üretiminde ana bileşen olarak ön plana çıkar. Güçlü yüzey aktif özellikleri sayesinde, çamaşır tozu, deterjan tozu ve yağ sabunu gibi ürünlerde etkili temizlik sağlar. Sabun ve deterjan endüstrisinde:

 • Alkali maddelerle reaksiyona girerek çamaşır ve temizlik deterjanlarında kullanılan aktif madde olarak işlev görür.
 • Suyun sertliğini kırma kabiliyetiyle, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını nötralize ederek, temizlik sürecinin etkinliğini artırır.

LABSA’nın yüksek çözünürlüğü ve emülsifiye edici gücü, yağlı ve kirli yüzeylerin kolayca temizlenmesini sağlar. Emülsifikasyon kapasitesi, yağ, su ve mineraller arasındaki teması maksimize ederek, endüstriyel temizleyicilerde ve ticari temizlik ürünlerinde tercih edilen bir komponenttir.

Tekstil Sanayisinde Kullanımı

Tekstil sektöründe LABSA’nın kullanımı, kumaşların işlenmesi ve temizliği esnasında önemlidir. Tekstil endüstrisinde kullanıldığında:

 • Kumaş temizleme işlemlerinde, kumaş liflerinin arasındaki yağ ve kirin çıkarılmasına yardımcı olur.
 • Yıkama ve bitirme süreçlerinde kumaşın kalitesini artırır ve nihai ürünün performansını iyileştirir.

Tekstil ürünlerinin işlenmesinde korozyon önleme özelliği sayesinde, uzun süreli kullanım ve dayanıklılık sağlar._EOL

LABSA’nın Temizlik Ürünlerindeki Roller

LABSA, temizlik ürünlerinin etkin bileşenlerinden biri olarak öne çıkar; deterjan formülasyonlarındaki etkinliği ve köpürme özelliğiyle bilinir.

Aniyonik Yüzey Aktif Madde Olarak İşlevi

LABSA, güçlü bir aniyonik yüzey aktif madde olarak işlev görür. Bu madde, temizlik ürünlerindeki yağ ve kir partiküllerini suyla karışabilir hale getirerek, yüzeylerden bu partiküllerin kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Özellikle sıvı deterjanlar ve sabun gibi ürünlerde LABSA’nın varlığı, yağların suyla emülsiyonunu oluşturarak temizleme performansını artırır. LABSA ayrıca emülsiyon polimerizasyonu süreçlerinde de kullanılır.

Sıvı ve Toz Deterjan Formülasyonları

LABSA’nın deterjan formülasyonları üzerindeki etkisi, toz ve sıvı deterjanların her ikisinde de görülür:

 • Çamaşır Tozu ve Deterjan Tozu için: LABSA, güçlü temizleme özellikleri nedeniyle çamaşır ve deterjan tozlarının vazgeçilmez bileşenlerindendir. Yüksek köpürme kapasitesine sahip olup, evsel deterjanların etkinliğini artırır.
 • Sıvı Deterjanlar için: LABSA’nın suda çözünürlüğü ve emülsifiye edici özellikleri, sıvı deterjan formülasyonlarında önemli bir role sahiptir. Sentetik yüzey aktif maddelerin temel taşlarından olan LABSA, kirin suda dağılmasına yardımcı olur ve temizlik gücünü artırır.

LABSA’nın anyonik bir yüzey aktif madde olarak rolü, sıvı deterjanlarda ve sabunda temizleme etkinliğini arttırmak için gerekli olan yağları ve kiri suya dağıtmayı içerir. LABSA ayrıca emülsiyon polimerizasyon proseslerinde de yer almaktadır. Çamaşır ve deterjan tozları gibi toz formülasyonlarda LABSA’nın yüksek köpürme kapasitesi, ev tipi deterjanların temizleme performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Sıvı deterjan formülasyonlarında LABSA’nın sudaki çözünürlüğü ve emülsifiye edici özellikleri önemli rol oynamaktadır. Sentetik yüzey aktif maddelerin temel bir bileşeni olan LABSA, kirin su içinde dağılmasına yardımcı olur ve böylece temizleme gücünü artırır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA), endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve fiziksel ile kimyasal özellikleri bu uygulamalara uygun şekilde belirlenmiştir.

Çözünürlük ve pH Değeri

LABSA, su ve diğer polar çözücülerde yüksek çözünürlüğe sahip bir anyonik sürfaktandır. Bu madde, su içinde kolaylıkla çözünerek tamamen ya da kısmi iyonlaşabilir ve çözeltinin pH değerini düşürerek asidik bir karakter sergileyebilir. LABSA’nın pH değeri çözeltinin konsantrasyonuna ve sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Hidrofilik ve Hidrofobik Dengesi

LABSA molekülü, hidrofobik bir alkilbenzen kuyruk kısmı ile hidrofilik bir sülfonat baş kısmından oluşmaktadır. Bu iki kısımdaki denge, LABSA’nın yüzey aktif madde olarak efektifliğini artırmaktadır. Hidrofobik kısmı sayesinde yağ ve diğer organik maddelerle etkileşime girerken, hidrofilik sülfonat kısmı su ile etkileşir. Bu özellik, LABSA’yı deterjan ve temizlik ürünlerinde emülgatör olarak popüler kılan faktördür.

LABSA’nın Çevresel Etkileri

LABSA, biyolojik olarak parçalanabilen bir yüzey aktif madde olarak, deterjan endüstrisinde yaygın kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmakta, fakat aynı zamanda alternatiflerin araştırılmasının da önemini vurgulamaktadır.

Biyoçözünürlük

LABSA, deterjanların çevresel etkisini azaltmak için geliştirilen biyolojik olarak çözünür yüzey aktif maddeler arasında yer alır. İyi düzeyde bir biyodegradabiliteye sahip olan LABSA, su ekosistemlerine salındığında oksijen varlığında mikroorganizmalar tarafından daha basit bileşenlere ayrılabilir. Biyodegradabilite özelliği sayesinde, çevreyi uzun süreli zehirli maddelerle kirletme riskini azaltır.

 • Oksijen: LABSA’nın biyodegradabilitesi için kritik öneme sahip. Su ekosistemlerine oksijen seviyesini artırarak, mikroorganizmaların LABSA’yı daha hızlı ve etkin biçimde parçalamasına yardımcı olur.

Çevre Dostu Deterjanlar için Alternatifler

LABSA’nın suda çözünürlük ve emülsiyon oluşturma gibi özellikleri, onu çok fonksiyonel bir yüzey aktif madde yapar. Bununla birlikte, çevresel etkilerini azaltmak amacıyla deterjan sektörü, biyolojik olarak parçalanabilir yedek maddelerin geliştirilmesine önem vermektedir. Deterjan formülasyonlarında LABSA’nın yerine kullanılabilecek daha çevre dostu alternatiflerin keşfi ve uygulanması, sürdürülebilir bir çevre için gerekli adımlar arasındadır.

 • Biodegradable Replacement: LABSA’nın tamamen biodegradabil olmayan kullanımına alternatif olarak geliştirilmekte olan madde ve teknolojiler. Bu alternatiflerin amacı, daha düşük çevresel ayak izi ile aynı ya da daha iyi temizlik performansı sağlamaktır.

Yüzey Aktif Maddelerin Özellikleri

Yüzey aktif maddeler, su ile yağ ve kirler arasındaki etkileşimi artıran kimyasallardır. LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit) gibi bileşikler, etkili temizleme yetenekleri nedeniyle özellikle endüstriyel ve ev temizliğinde tercih edilir.

Islatma Ajanları ve Emülgatörler

Surfaktanlar ıslatma ajanı olarak çalışır; suyun yüzey gerilimini düşürerek daha iyi bir yayılma sağlarlar ve böylece temizlik sürecinde sıvının katı yüzeylere daha etkili bir şekilde nüfuz etmesine olanak tanırlar. Emülgatörler olarak LABSA, polar olmayan (yağ gibi) ve polar (su gibi) fazlar arasında kararlı emülsiyonlar oluşturur, böylece karışmayan bu iki sıvının birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına yardımcı olur.

 • Islatma Ajanları:
  • Suyun kapsama alanını genişletir
  • Yüzey gerilimini azaltır
 • Emülgatör Özellikleri:
  • Polar ve polar olmayan maddeleri birbirine karıştırır
  • Stabil emülsiyonlar oluşturur

Endüstriyel ve Ev Temizleyicisi Olarak Kullanımı

LABSA, endüstriyel ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir surfaktandır. Düşük maliyeti ve yüksek temizleme gücü nedeniyle, toz ve sıvı deterjan formülasyonlarında kritik bir bileşen olarak hizmet eder. Homojen köpük oluşturma yeteneği, yüzeydeki yağları ve kirleri çözerek, onların kolayca uzaklaştırılmasını sağlar.

 • Ev Temizlik Ürünleri:
  • Deterjanlar
  • Temizlik spreyleri
  • Bulaşık yıkama sıvıları
 • Özellikleri:
  • Renksiz
  • Akışkan olmayan
  • Köpürme kabiliyetine sahip

LABSA’nın Ticareti ve Tedarikçileri

LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit), özellikle deterjan sektörünün temel hammaddelerinden biridir. Dünya genelindeki tedarikçiler ve ticaret dinamikleri, maliyetler üzerinde belirleyici bir rol oynar.

Küresel Talep ve Tedarik

Dünya çapındaki LABSA tedarikçileri, endüstriyel talebi karşılamak için geniş bir dağıtım ağına sahiptir. LABSA, tekstil ve temizlik ürünleri sektörlerinde yaygın olarak kullanılır, bu da sürekli bir küresel talep yaratır. Tedarik zinciri, ana üreticilerden başlayarak, distribütörlere ve son kullanıcılara kadar uzanır. Asya Pasifik bölgesi LABSA üretiminde öncüdür ve bu bölgedeki tedarikçiler genellikle düşük maliyetler sayesinde rekabet avantajına sahiptir.

Maliyet: Hammaddenin maliyeti, üretim teknolojisinin gelişmişliği, ham maddeye erişim ve enerji tüketimi gibi birçok faktöre bağlıdır.

Ticaret: LABSA’nın ticareti, uluslararası stanartlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılır. Bu ticaret, çeşitli maliyetler (nakliye, sigorta, gümrük vergileri vb.) içerir ve bu maliyetler fiyatlandırmayı etkileyebilir.

Paketleme ve Depolama

LABSA’nın paketlenmesi ve depolanması, üründe kalite kaybını önlemek için özen gerektirir. Ürün genellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) varillerde veya IBC konteynerlerde paketlenir. Bu şekildeki paketleme, ürünün kimyasal özelliklerini korumasına yardımcı olur.

 • Paketleme Özellikleri: Standart paketleme boyutları genellikle 210L HDPE variller ve 1000 L IBC konteynerlerdir.
 • Depolama Koşulları: LABSA’nın depolanması esnasında sıcaklık kontrolü önemlidir; ürünün donma ve aşırı ısınmasını önlemek için uygun ortam sıcaklığı sağlanmalıdır.

Ürünün depolandığı alanların kuru ve iyi havalandırılmış olması gerekir. LABSA’nın uzun süreli kalitesini ve etkinliğini korumak için bu faktörler dikkate alınmalıdır.

LABSA’nın Kimyasal Endüstri İçindeki Yeri

LABSA, deterjan sanayisinden petrol endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan önemli bir ara kimyasaldır. Kimyasal endüstrinin çeşitli sektörlerinde, özel işlevlere sahip bileşenler olarak rol alır.

Katalitik Sülfonasyonun Önemi

Katalitik sülfonasyon yöntemi, LABSA’nın üretiminde temel bir işlemdir. Bu yöntem, kullanılan katalizör sayesinde benzen halkasına sülfonat grubunun eklenmesini sağlar. Sülfonasyon işlemi sırasında, benzen halkası alkil zinciri ile değiştirilerek sülfone edilmiş organik bir bileşik olan LABSA meydana getirilir. Kimyasal endüstrisinde bu süreç, LABSA’nın yüzey aktif özellikleri kazanmasını sağlayarak deterjanlar ve temizlik ürünleri gibi geniş kullanım alanlarına uygun hale gelmesinde kritik bir rol oynar.

Aracı Kimyasal ve İşlevi

LABSA, aracı bir kimyasal olarak, özellikle deterjan endüstrisinde çok işlevli bir bileşendir. Bu madde, sıvı ve toz deterjanların yanı sıra diğer temizlik ürünlerinin formülasyonlarındaki ana aktif bileşenlerden birini oluşturur. LABSA’nın etkin bir temizleyici olarak işlev görmesinin yanında, üretim maliyetini düşürücü bir etkiye de sahiptir. Özellikle yağların ve kirlerin suda çözünürlüğünü artırarak temizlemede etkili bir rol alır. Kimyasal endüstrisinde ara kimyasal olarak kullanılmasının bir diğer nedeni ise polimerizasyon ve kaplama işlemleri gibi uygulamalarda kimyasal bileşen olarak görev yapmasıdır.

İleri Uygulamalar ve Özel Formüller

LABSA, çeşitli endüstriyel uygulamalar için önemli bir rafineri malzemesi olarak öne çıkmaktadır. Bunlardan iki tanesi tarımsal herbosit üretiminde ve endüstriyel temizleyicilerin formülasyonunda kullanımını içermektedir. Bu bileşik, emülsiyon polimerizasyonu ve detergent kek gibi spesifik uygulamalarda stabilizasyon ve performans arttırma rolü üstlenir.

Tarımsal Herbosit Üretiminde Kullanımı

Tarımsal herbosit formülasyonlarında LABSA, su bazlı karışımların içinde aktif maddeleri dağıtarak bitki zararlılarıyla mücadelede etkinliği artırmak için kullanılır. Bitki koruma ürünlerindeki aniyonik özellikleri ile herbositlerin yapışma kapasitesini güçlendirir ve etki süresini uzatır, böylece herbositlerin tarımsal verimlilik üzerindeki etkisini optimize eder.

 • Formülasyonlar: Su bazlı karışımlarda aktif herbosit maddeleri dağıtılır.
 • Aniyonik Özelleşme: Yapışma kapasitesini ve etki süresini arttırır.

Endüstriyel Temizleyiciler ve Özel Ürünler

Endüstriyel temizleyiciler ve özel ürünlerin formülasyonunda LABSA, güçlü temizleme kapasitesi ve emülsifiye edici özellikler sebebiyle tercih edilir. Ayrıca, sıvı anyonik ve anyonik olmayan temizleyiciler ile amfoterik sürfaktanların performansını geliştiren aktif bileşen olarak görev alır. LABSA, endüstriyel düzeyde yağ ve kirin çözülmesini sağlayarak temizlik sektöründe esas madde olarak yaygın kullanım bulur.

 • Endüstriyel Temizleyiciler: Yağ ve kirin çözülmesini sağlayan esas madde.
 • Özellik Formülasyonlar: Aniyonik ve amfoterik sürfaktanların performansını arttırır.

Sıkça Sorulan Sorular

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA), deterjan endüstrisinde yaygın olarak kullanılan önemli bir kimyasaldır. Bu bölümde LABSA hakkında sıkça sorulan bazı sorulara yanıt vermekteyiz.

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit’in ana kullanım alanları nelerdir?

LABSA esas olarak evsel ve endüstriyel deterjan formülasyonlarında kullanılmaktadır. Suda çözünebilen ve emülsifiye edici özelliklere sahiptir, bu da onu toz ve sıvı deterjan formülasyonlarında popüler bir seçenek yapar.

LABSA’nın üretim süreci nasıldır ve hangi aşamalardan geçer?

LABSA’nın üretimi, alkil benzen ve sülfonik asit arasında gerçekleşen sülfonasyon reaksiyonu ile başlar. Bu süreç, düşük maliyetli ve yüksek verim sunan sürekli bir işlem içerir ve maddenin doğru konsantrasyon ve kalitede olmasını sağlamak için dikkatli kontrol ve ayarlamalar gerektirir.

LABSA’nın endüstriyel temizlik ürünlerindeki rolü nedir?

LABSA, endüstriyel temizlik ürünlerinde ana yüzey aktif madde olarak hizmet vermektedir. Güçlü yağ çözücü ve kir sökücü özellikler nedeniyle geniş yapılı bir uygulama yelpazesinde tercih edilmektedir.

Sodyum Alkil Benzen Sülfonat ile LABSA arasındaki farklar nelerdir?

Sodyum Alkil Benzen Sülfonat (SABS), LABSA’nın sodyum tuzu formudur ve aynı temel özellikleri paylaşsalar da, SABS daha suyun içinde daha çözünür ve dolayısıyla sıvı deterjanlarda kullanım için uygundur.

LABSA içeren ürünlerin fiyatlandırılması hangi faktörlere bağlıdır?

LABSA içeren ürünlerin fiyatlandırılması, ham madde maliyeti, üretim sürecinin verimliliği, talep ve arz durumu gibi çeşitli faktörlere dayanmaktadır.

LABSA kullanımının çevresel etkileri var mıdır ve bu etkiler nasıl minimize edilebilir?

LABSA’nın çevresel etkileri, biyolojik olarak kolayca bozunabilir olması nedeniyle diğer bazı kimyasallara göre daha azdır. Ancak, su yollarına fazla bırakılması durumunda sorunlara neden olabilir; bu yüzden atık su arıtma süreçlerinde etkili yöntemlerin kullanılması çevresel etkilerini minimize edebilir.

LABSA’nın Diğer İsimleri:

 • Benzenesulfonic acid, dodecyl-
 • Dodecylbenzenesulfonic acid
 • Laurylbenzenesulfonic acid
 • n-Dodecylbenzenesulfonic acid
 • E 7256
 • Nacconol 98SA
 • Nansa SSA
 • Elfan WA Sulfonic Acid
 • Calsoft LAS 99
 • Sulframin Acid 1298
 • Sulframin 1298
 • Richonic Acid B
 • Marlon AS 3
 • Nansa 1042P
 • Bio-Soft S 100
 • LAS 99
 • DBS
 • P 3 Vetralat
 • Polystep A 13
 • Cycat 600
 • Nacure 5076
 • Catalyst 6000
 • Cat 6000
 • Sulfosoft
 • ABS 100
 • Nacure 5074
 • Catalyst 600
 • Bio-Soft S 126
 • Nansa 1042
 • Witco 1298
 • Pelex F 25
 • Lipon LH 500
 • Soft Osen 5S
 • Ufacid K
 • S 100
 • Witco 1298 Soft Acid
 • Witco 1298 Acid Soft
 • Ambicat LE 4476
 • Maranil DBS
 • Neopelex FS
 • Taycapower L 122
 • Taycacure AC 430
 • Bio-Soft S 101
 • Neopelex GS
 • Rhodacal SSA/A
 • Dobanic acid
 • Taycapower L 120D
 • A 40S
 • Taycapower L 121
 • B 121
 • Witconic 1298 Hard Acid
 • Neopelex GS-P
 • Witconic 1298 Soft Acid
 • Statsafe 6000
 • LABS
 • LABS (detergent)
 • Taycatox 120
 • Witconic 1298H
 • Bio-Soft LA acid
 • Vanwet acid 98
 • LE 4476
 • CATA CFC 5019KC
 • Taycapower B 121
 • Taycacure AC 450
 • Nacure 5525
 • XP 221
 • Lunan A 98
 • A 98
 • 83X822
 • Taycacure AC 400S
 • DBSA
 • DDBSA
 • Nacure XP 221