Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Karboksimetil Selülöz

Karboksimetil Selülöz CMC Satış ve Tedariki

Karboksimetil Selülöz satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

9004-32-4

Karboksimetil Selülöz: Endüstriyel Kullanım ve Faydaları

Karboksimetil selüloz (CMC), selülozun alkali koşullarda bir karboksimetil grup ile türevlendirilmesiyle elde edilen bir polisakkarittir. Bu su çözünür polisakkarit, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır ve sıklıkla sodyum tuz formu olan sodyum karboksimetil selüloz şeklinde bulunur. Bu bileşik, alfa-D-glukopiranoz monomerlerinin, polimer zincirleri boyunca birbirine β(1→4) glikozidik bağlar ile bağlanması sonucu oluşur. Karboksimetil grupları, selülozun hidroksil gruplarına eklenerek, su molekülleri ile etkileşime giren negatif yüklü bir yapı sağlar.

CMC genellikle bir viskozite artırıcı ve emülgatör olarak kullanılır ve aynı zamanda gıda endüstrisinde kalınlaştırıcı ve su tutma maddesi olarak görev yapar. Çeşitli gıda ürünleri için stabilite ve tekstür sağlarken, tadın iyileştirilmesine ve gıdaların raf ömrünün uzatılmasına katkıda bulunur. Diğer uygulamalarda, sodyum karboksimetil selüloz, kozmetik, ilaç, tekstil, kağıt ve boya endüstrilerinde kullanılarak ürün kalitesini ve işlevselliğini artırır.

Suda çözünme özelliği ve kolloidal çözelti oluşturma kabiliyeti sayesinde, CMC ayrıca süspansiyon stabilizatörü olarak da ön plana çıkar. Bu özelliği, kozmetik ve ilaç formülasyonlarının homojenliğinin korunmasında ve aktif bileşenlerin istenen kıvamda dağılımını sağlamak amacıyla değerli kılar. Yüksek mukavemet ve bağlayıcılık özellikleri ile de dikkat çeken karboksimetil selüloz, çağdaş endüstrilerin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olmuştur.

Karboksimetil Selüloz Kimyasal Yapısı ve Özellikleri

Karboksimetil selüloz (CMC), selülozun sodyum hidroksit çözeltisi ile türevlenmesi sonucu elde edilir ve kimyasal yapısı onu birçok uygulama için ideal kılar.

Türevlenme ve Yan Gruplar

Karboksimetil selülozun yapısı, suda çözünür hale gelmesini sağlayan -CH2-COOH gruplarının glukoz moleküllerinin hidroksil gruplarına eklenmesi ile karakterize edilir. Türevlenmenin derecesi, yani her bir glukoz ünitesine ne kadar hidrofilik karboksimetil grubunun bağlandığı, CMC’nin özelliklerini doğrudan etkiler.

 • Dereceyenişme: Türevlenme seviyesine göre ayarlanabilir
 • Yan gruplar: Hidrofilik karboksimetil grupları içerir

Hidrofilik ve Hidrofobik Dengesi

CMC molekülleri, hidrofilik karboksimetil grupları sayesinde suyla güçlü hidrojen bağları oluşturabilir. Bu hidrofilik karakter, CMC’nin suyu emme ve tutma yeteneğini belirler, aynı zamanda su bazlı sistemlerde yüzey aktif maddeler gibi davranmasını sağlar.

 • Hidrofilik: Su molekülleri ile etkileşime girer
 • Hidrojen bağları: Su ile güçlü interaksiyonlar

Biyouyumluluk ve Biyobozunurluk

CMC, non-toksik ve biyouyumlu bir polimer olup çeşitli biyomedikal uygulamalarda kullanılır. Biyobozunur doğası sayesinde çevreye zarar vermeden doğal süreçlerle parçalanabilir. CMC’nin kızılötesi (infrared) spektroskopisi, moleküler yapısını anlamada ve ürün saflığının doğrulanmasında kullanılır.

 • Biyouyumluluk: Canlı dokularla uyumlu
 • Biyobozunurluk: Doğal yollarla parçanabilir

Üretim ve Sentez Süreci

Karboksimetil Selüloz (CMS veya CMC), odun esaslı selülozun kimyasal olarak modifiye edilmesiyle üretilen ve endüstride yaygın olarak kullanılan bir polisakkarit türevidir. Bu süreç, özellikle sentez metodları ve maddenin fizikokimyasal özelliklerini belirleyen reaksiyon koşullarını içerir.

Kimyasal Sentez Metodları

Karboksimetil Selüloz ‘ün sentezi genellikle alkali çözelti içinde odun temelli selülozun monokloroasetik asit ile reaksiyona sokulması ile gerçekleştirilir. Bu süreç şu adımları takip eder:

 1. Alkali İşlem: Selüloz, sodyum hidroksit çözeltisiyle işlem görmesiyle alkalinizasyon işlemine tabi tutulur.
 2. Eterleşme: Alkali selüloza monokloroasetik asit eklenerek karboksimetil grupların eklenmesi sağlanır.

Üretim iki ana proses ile gerçekleşir: Kesikli ve sürekli. Kesikli proseste belirli zaman dilimlerinde reaksiyon durdurularak ürün elde edilirken, sürekli proseste malzeme akışı ve reaksiyon sürekli devam eder.

Fizikokimyasal Özellikleri

Karboksimetil Selüloz’un fizikokimyasal özellikleri, sentez esnasında kullanılan reaksiyon koşulları tarafından belirlenir. Bunlar:

 • Çözünürlük: Suda çözünür bir yapıya sahiptir, bu durum kullanılan alkali miktarı ve monokloroasetik asit ile olan reaksiyon süresi ile doğrudan ilişkilidir.
 • Viskozite: Karboksimetil Selüloz’un viskozitesi, polimer zincirinin uzunluğu ve yerine getirilmiş karboksimetil gruplarının oranına bağlı olarak değişir.

Bu özellikler CMS’in çeşitli uygulamalarda etkinliğini artırır ve kullanılan alanlara göre özelleştirilmesine olanak tanır.

Endüstriyel Kullanım Alanları

Karboksimetil Selüloz (CMC), çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda tercih edilen bir katkı maddesidir. Bu polimerin kullanımını belirleyen özellikleri arasında yüksek viskozite, su tutma kapasitesi ve emülgatörlük yer alır.

Gıda Sektöründeki Uygulamaları

Ekmek ve Kek Yapımı: CMC, ekmek ve kek yapımında viskozite düzenleyici ve kalite iyileştirici olarak kullanılır. Yağ ihtiyacının azalmasına yardımcı olur, bu da maliyet avantajı sağlar.

Dondurma ve Buz Paketleri: Buz paketlerinde donma noktasını düşürerek soğutma kapasitesini artırır.

İlaç Sektöründeki Rolü

CMC, ilaç sektöründe tablet bağlayıcıları ve stabilizatörler olarak önemli bir rol oynar. Ayrıca kapsül ve tabletlerin kontrollü salımında kullanılarak ilaçların etkisini zamanla serbest bırakmak için tercih edilir.

Diğer Endüstriyel Uygulamalar

Enerji Üretimi: CMC, enerji üretiminde kullanılan elektrotların üretiminde SBR ile birlikte kullanılarak esneklik kazandırır.

Tekstil ve Deterjan Sektörü: Tekstil endüstrisinde kumaş ve iplik işlemlerinde, deterjanlarda ise viskozite düzenleyici ve kir çıkarma etkinliği artırıcı olarak tercih edilir.

Su Arıtma: Su arıtma işlemlerinde katı partikülleri askıda tutarak arıtma verimliliğini artıran bir katkı maddesi olarak kullanılır.

Karboksimetil Selüloz ve Sağlık

Karboksimetil Selüloz (CMC), ilaç ve sağlık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve insan sağlığı üzerine çeşitli olumlu etkileri bulunan bir katkı maddesidir.

İlaç Endüstrisindeki Kullanımı

İlaç endüstrisinde, CMC esas olarak ilaçların taşınmasında ve salımında kilit bir rol oynar. Tablet ve kapsül formülasyonlarında sıklıkla bulunan bu madde, ilacın vücut içerisinde doğru bir şekilde dağılmasını ve kademeli olarak salınmasını sağlayarak, aktif maddenin etkinliğini artırır. CMC’nin süper dağıtıcı özellikleri sayesinde, ilaçların su ile hızlı bir şekilde karışmasını ve vücutta istenen hızda çözülmesini sağlar, bu da ilaçların emilimini ve biyoyararlanımını iyileştirir.

Yara Bandı Uygulamaları

Sağlık alanında CMC, özellikle yara bandı üretiminde önemli bir bileşendir. Kendine özgü su tutma kapasitesi ve higroskopik özellikleri ile CMC, yaraların nemli kalmasını sağlayarak iyileşme sürecini destekler ve olası enfeksiyon riskini azaltır. Yara örtüleri ve pansuman materyallerinde kullanılan CMC, yaralı dokunun hava almasına olanak tanırken, yara üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve böylece iyileşmeyi hızlandırır.

Karboksimetil Selülozun Fiziksel Özellikleri

Karboksimetil selüloz (CMC), katı bir yapıda ve genellikle açık sarı renkte olup, viskozite ve mekanik dayanıklılık gibi karakteristik fiziksel özellikleri ile ön plana çıkar.

Viskozite ve Kıvam Karakteristiği

Karboksimetil selülozun viskozite değerleri, ürünün konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Sulu çözeltilerinin akış özellikleri, ürün konsantrasyonunun ve sıcaklığın artışına duyarlıdır. Örneğin, konsantrasyon 15-35 kg/m³ aralığındayken ve sıcaklık 20-50 °C arasındayken, CMC çözeltileri belirli bir viskozite profili sergiler. Bu özellik, CMC’nin endüstride koyulaştırıcı ve stabilizatör olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biridir.

CMC’nin viskozite değerleri:

 • Konsantrasyon: 15-35 kg/m³
 • Sıcaklık: 20-50 °C

Mekanik Dayanıklılık

Karboksimetil selülozun mekanik dayanıklılığı genellikle tensil gücü ile ölçülür. Yüksek tensil gücü, CMC’nin kağıt ve tekstil endüstrilerinde tercih edilme sebeplerindendir. CMC’nin yapısında – (1-4)-D-glukopiranoz polimeri bulunur ve değişik hazırlama yöntemleri, selüloz zincirleri üzerinde değişen subtitüsyon derecelerine yol açar. Bu yapısal özellikler, CMC’nin mekanik dayanıklılığını doğrudan etkiler ve her bir monomer birimi başına genellikle 0.6-0.95 oranında bir subsitüsyon derecesi sergiler.

CMC’nin tensil gücünü etkileyen faktörler:

 • Polimer yapısı: – (1-4)-D-glukopiranoz polimeri
 • Subsitüsyon derecesi: Monomer başına 0.6-0.95 arası

Çevresel Etkileşimler ve Sürdürülebilirlik

Karboksimetil Selülöz (CMC), çevre üzerindeki etkileşimleri ve sürdürülebilir kullanım özellikleri açısından önem taşır. Biyobozunurluğu ve çevresel güvenliği, bu bağlamdaki iki temel konudur.

Biyobozunurluk

CMC, biyobozunur bir madde olarak bilinir; bu, doğal ortamlarda mikroorganizmalar tarafından parçalanarak daha basit bileşenlere ayrılabilir olduğu anlamına gelir. Biyobozunurluğu nedeniyle, CMC içeren ürünlerin çevreye atılması, çevresel birikime neden olmaktan daha azdır. Bu özellik, CMC’nin ekolojik olarak daha güvenli bir seçenek olarak görülmesine katkıda bulunur.

Çevresel Güvenlik

CMC, çevresel güvenlik açısından düşük toksisite seviyesine sahiptir. İnsanlar ve hayvanlar için zararlı olabilecek toksinleri içermez. Dolayısıyla, su kaynakları ve toprakla olan bir temasın çevreye zarar verme riski düşüktür. CMC’nin kullanımı, çevresel açıdan kabul edilebilir olduğundan, çeşitli sanayi uygulamalarında ve tüketici ürünlerinde güvenle kullanılabilir. Çevre dostu yaklaşımlarda, CMC’nin tercih edilmesi, onu sürdürülebilir malzemeler arasında tercih edilen bir seçenek haline getirir.

Karboksimetil Selüloz Formülasyonları

Karboksimetil selüloz (CMC), çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir bileşendir. Farmasötiklerden hidrojel sistemlere kadar geniş bir yelpazede, CMC’nin formülasyon özellikleri ürünün başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

Kapsül ve Tablet Formülasyonları

CMC, ilaç taşıyıcıları olarak popülerdir çünkü kararlılık ve biyouyumluluk özellikleri gösterir. Tablet ve kapsül formülasyonlarında, CMC granüller halinde kullanılarak tabletlerin dağılma süresini düzenler ve aynı zamanda ilacın salım hızını optimize eder. Bu kontrollü salım, aktif farmasötik içeriklerin (API) vücutta istenen hızda ve miktarda serbest bırakılmasını sağlar. Ayrıca, karışımın viskozitesinin artırılmasına yardımcı olur, bu da tabletlerin preslenmesini kolaylaştırır ve son ürünün kalitesini artırır.

Hidrojel Sistemler

Hidrojel formülasyonlarında CMC, su tutma kabiliyeti yüksek olan üç boyutlu polimer ağları oluşturur. Bu özelliği ile CMC, çapraz bağlama reaksiyonları yoluyla hidrojellerin yapısını ve mekanik özelliklerini iyileştirebilir. Su bazlı sistemlerdeki yüksek kabiliyeti sayesinde, CMC hidrojel formülasyonları tıbbi pansumanlardan kontrollü ilaç salım sistemlerine kadar birçok alanda tercih edilir. Viskoelastik özellikleri ve biyolojik olarak uyumlu yapısı, iyileşme sürecini destekleyen ve hücre büyümesi için uygun ortamlar yaratan ideal hidrojel sistemlerin geliştirilmesine izin verir.

Analitik Karakterizasyon

Analitik karakterizasyon, Karboksimetil Selüloz’un yapısal ve kimyasal özelliklerini detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan çeşitli metodları içerir. Bu süreç, ürünün kalitesini, saflığını ve uygulama alanına uygunluğunu anlamak için kritik öneme sahiptir.

Spektroskopik Analiz Metodları

Karboksimetil Selüloz (CMC) analizi, moleküler düzeyde detaylı bilgiler veren spektroskopik teknikleri kapsar. En yaygın kullanılan spektroskopik tekniklerden biri olan İnfraruj (IR) spektroskopisi, CMC’nin fonksiyonel gruplarının karakterizasyonunda önemli rol oynar. IR spektroskopisi, materyalin moleküler yapısının belirlenmesinde kullanılır ve özellikle O-H, C-H, C-O ve karboksimetil gruplarının belirli emilim bandlarının tanımlanmasında etkilidir.

 • FTIR (Fourier Dönüşümlü İnfraruj) Spektroskopisi: FTIR analizi, materyalin kimyasal yapısının belirlenmesinde kullanılır ve CMC içindeki özgül kimyasal bağların tanımlanmasını sağlar.

Malzeme Karakterizasyon Testleri

Malzeme karakterizasyon testleri, CMC’nin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamak için yapılan testlerdir. Bu testler, materyalin endüstriyel uygulamalarda nasıl performans göstereceğine dair bilgiler sunar. Bazı önemli testler şunları içerir:

 • Termal Analiz: Isıya maruz kaldığında CMC’nin davranışını inceleyerek, malzemenin termal stabilitesi ve bozunma sıcaklığını tespit eder.
 • Mekanik Testler: CMC’nin esneklik, dayanıklılık ve gerilme direnci gibi mekanik özelliklerini değerlendirir.
 • Yüzey Karakterizasyonu: Malzemenin yüzey morfolojisi ve topografyasını inceleyerek, hidrojel gibi uygulamalarda şişme kabiliyetini etkileyebilecek yüzey özelliklerini ortaya çıkarır.

Bu test yöntemleri, Karboksimetil Selüloz’un kalite kontrolünden yeni ürün geliştirmeye kadar değişen süreçlerde bilimsel ve kesin veriler sağlar.

Karboksimetil Selülozun Modifikasyonları

Karboksimetil selüloz (CMC), görünür viskozite özelliklerine etki eden çeşitli modifikasyonlara tabi tutulabilir. Modifikasyonlar, CMC’nin işlevselliğini belirli endüstriyel uygulamalar için optimize eder ve bu maddelerin iyonik özellikleri ile metal iyonlarına bağlanma kapasitesini etkileyebilir.

İyonik Özellikler ve Metal Bağlama

CMC’nin modifikasyonları, genellikle onun iyonik özelliklerini değiştirerek uygulanır. Bu değişiklikler, metal iyonları ile etkileşimini önemli ölçüde etkileyebilir. Karboksimetil grubunun (–CH2-COOH) eklenmesi, CMC’nin polianyonik bir karakter kazanmasını sağlar ve bu da onun metal iyonları ile güçlü kompleksler oluşturma yeteneğini artırır.

 • Alkali konsantrasyonunun artırılması, CMC’nin derecesini ve dolayısıyla onun metal bağlama özelliklerini etkileyebilir.
 • Modifikasyonlar sırasında, belirli metal iyonlarına olan afinitesi, işlemin pH’si ve kullanılan alkali türü gibi faktörler, CMC’nin metal iyonları ile olan reaksiyonları üzerinde belirleyici olabilir.

Metal iyonları ile etkileşimin özel örnekleri arasında, CMC’nin su arıtma uygulamalarında ağır metal iyonlarını bağlama yeteneği yer alır. Belirli modifikasyonlar, CMC’nin bu tür uygulamalar için tercih edilen bir ajan olmasını sağlar.

Yenilenebilir Polimerler ve Kompozitler

Yenilenebilir polimerler, sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak üretilen ve çevre üzerinde minimal etkiye sahip malzemelerdir. Kompozit materyaller bu polimerlerle takviye edilerek hem mekanik performansları artırılmakta hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.

Doğal Polimerlere Alternatif Olarak

Doğal polimerler, karbonhidrat polimeri selüloz gibi yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen yapılar sunar. Karboksimetil Selüloz (CMC), bu doğal polimerlerden türetilen ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir türevdir. Biyobozunur sentetik bir polimer olan Poli(?-kaprolakton) (PCL), hidrofobik özellikleri ve biyoçözünürlüğü ile dikkat çekmektedir, ancak doğal selüloz gibi geniş anlamda yenilenebilir bir kaynak değildir.

Doğal polimerler:

 • Selüloz
 • Kitosan

Sentetik polimerler:

 • Poli(?-kaprolakton) (PCL)

Kompozit malzemelerin özellikleri:

 • Mekanik Performans: Polimer matrisi güçlendirilmiş
 • Çevresel Etki: Azaltılmış, yenilenebilir kaynaklar kullanılmış

Kitosan, doğal kaynaklı bir polimer olan ve özellikle biyomedikal alanda kullanımıyla bilinen bir başka polimerdir. Kimyasal modifikasyon ile elde edilen CMC ve kitosan gibi polimerler, doğal polimerlerin işlevselliğini arttırarak, sentetik polimerlere bir alternatif oluştururken, kompozitlerin üretiminde de önemli bir rol oynarlar.

Kompozit malzemeler, bu yenilenebilir polimerler ve doğal liflerle takviye edilerek, otomotivden biyomedikale kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunarlar. Polimerlerin kompozitlere entegrasyonu, onların mekanik ve fiziksel özelliklerini iyileştirerek, metal gibi geleneksel malzemelerden daha hafif ve daha çevre dostu alternatifler sağlar.

Teknik ve Elektrokimyasal Uygulamalar

Karboksimetil Selüloz (CMC), teknik ve elektrokimyasal uygulamalarda, esneklik ve emilim özellikleri nedeniyle tercih edilen bir polimerdir. Özellikle aküler, kondansatörler, sensörler ve aktüatör sistemlerinde fonksiyonalitesi ile ön plana çıkar.

Akülerde ve Kondansatörlerde Kullanımı

Karboksimetil Selüloz, akü ve kondansatör üretiminde binder yani bağlayıcı maddesi olarak kullanılır. Akülerde silikon içeren anotlarla bir arada ekstra esneklik sağlaması, bu tür elektrokimyasal depolama cihazlarının daha dayanıklı ve verimli olmasına katkıda bulunur. Kondansatörler için de CMC, mükemmel film oluşturucu özellikleriyle bilinir ve bu da enerji depolama kapasitelerinin arttırılmasına yardımcı olur. Teknik olarak, CMC bazlı elektrotlar, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalarda avantaj sağlar.

Sensör ve Aktüatör Sistemleri

Karboksimetil Selüloz, sensör ve aktüatör sistemlerinde koruyucu kolloid etkisiyle öne çıkar. Sensörlerin yüzey kaplamalarında kullanılan CMC, kimyasal tepkimeleri veya çevresel değişiklikleri algılayabilen katmanların stabilitesini ve duyarlılığını artırır. Aktüatörlerde ise, CMC’nin hidrofobik özellikleri ve kemik ile diş rejenerasyonunda olduğu gibi, biyomedikal uygulamalarda kitosan ve hidroksiapatit ile birleştirilmesiyle malzemenin işlevselliği artırılır. Bu tür teknik uygulamalar, CMC’nin çok yönlülüğünü ve endüstriyel önemini vurgular.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Karboksimetil Selüloz (CMC) ile ilgili yaygın soruları ve onların cevaplarını içermektedir.

Karboksimetil Selülozun temel işlevleri nelerdir?

Karboksimetil Selüloz, genellikle bir stabilizatör ve kıvam artırıcı olarak kullanılır. Gıda endüstrisinde, ilaçlarda ve kozmetik ürünlerde, su tutma kapasitesi ve yüksek viskozitesi nedeniyle tercih edilir.

Karboksimetil Selülozun potansiyel zararları var mıdır?

Karboksimetil Selüloz genel olarak insan sağlığına zararsız kabul edilen bir maddedir; ancak, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Aşırı tüketim durumunda sindirim sorunlarına yol açabilir.

Karboksimetil Selüloz üretimi nasıl gerçekleştirilir?

Karboksimetil Selüloz, selülozun alkali koşullar altında monokloroasetik asit ile reaksiyonu sonucunda üretilir. Bu kimyasal işlem, selülozun fonksiyonel özelliklerini artırır ve çözünürlüğü farklı pH değerlerinde değişkenlik gösterir.

Karboksimetil Selüloz piyasasında fiyatlandırma neye göre belirlenir?

Karboksimetil Selüloz piyasasındaki fiyatlandırma, hammadde maliyetleri, üretim süreçlerinin kompleksitesi, talep ve arz dengesi ile belirlenir. Ayrıca ürün kalitesi ve saflık derecesi gibi faktörler de fiyatı etkileyebilir.

Helal gıda sertifikası Karboksimetil Selüloza uygulanabilir mi?

Evet, Karboksimetil Selüloza helal sertifikası uygulanabilir. Sertifikasyon, ürünün helal standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediğine dair bir güvencedir.

Karboksimetil Selülozu çözmek için hangi yöntemler kullanılır?

Karboksimetil Selülozu çözmek için suya karıştırma ve karışımda yüksek çalkalamanın uygulanması gereklidir. Toz halindeki CMC’nin topaklanmasını önlemek için suya eklemeden önce diğer kuru bileşenlerle ön karışım yapmak faydalı olabilir.

Karboksimetil Selülözün Diğer İsimleri:

 • Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt
 • Cellugel
 • Cellpro
 • Cellogel C
 • Cellofas
 • Sodium CM-cellulose
 • Sodium cellulose glycolate
 • Cellofas C
 • CM-Cellulose sodium salt
 • Cellulose carboxymethylate sodium salt
 • CMC sodium salt
 • Edifas B
 • Ethoxose
 • Sodium CMC
 • Tylose C 300
 • Tylose C 30
 • Tylose C 600
 • Tylose CB 200
 • Cellofas B 50
 • Nymcel SLC-T
 • Nymcel S
 • Carboxymethyl cellulose sodium
 • Sarcell TEL
 • Sodium carboxymethyl cellulose ether
 • AKU-W 515
 • Blanose BS 190
 • Blanose BWM
 • Carboxymethyl cellulose sodium salt
 • Cellulose sodium glycolate
 • Courlose A 590
 • Courlose F 370
 • KMTs 212
 • KMTs 600
 • Majol PLX
 • Modocoll 1200
 • Sodium carboxymethyl cellulose
 • Lucel
 • Polyfibron 120
 • Tylose CBS 70
 • Lovosa
 • KMTs 300
 • KMTs 500
 • CM-Cellulose 600
 • Cellufix FF 100
 • Courlose F 8
 • Courlose F 4
 • Cellofas B 5
 • KMTs
 • Tylose 666
 • Fine Gum HES
 • Tylose CBR 400
 • Sodium glycolate cellulose
 • CMC 4H1
 • CMC 2
 • CMC 3M5T
 • CMC 4M6
 • CMC 41A
 • Lovosa 20alk.
 • Collowel
 • Glikocel TA
 • Sodium carboxymethyl cellulose salt
 • Courlose F 1000G
 • Courlose F 20
 • CMC
 • Tylose CBS 30
 • Carbose 1M
 • Cellogen PR
 • CMC 7H3SF
 • Tylose DKL
 • Tylose CR 50
 • CMC 7MT
 • CMC 7H
 • CMC 7M
 • Unisol RH
 • Aquaplast
 • Nymcel ZSB 10
 • Copagel PB 25
 • CM-cellulose Na salt
 • Lovosa TN
 • CMC 7L1
 • B 10
 • B 10 (polysaccharide)
 • Nymcel ZSB 16
 • 7H3SF
 • Cellofas B 6
 • S 75M
 • Daicel 1150
 • Daicel 1180
 • Cellogen WS-C
 • Tylose C 1000P
 • Lucel (polysaccharide)
 • Cellogen 3H
 • Sunrose SN 20A
 • Courlose A 610
 • Courlose A 650
 • Sunrose AOIL
 • Cellogen
 • Fine Gum LV
 • Fine Gum HFL
 • Fine Gum HEL
 • Fine Gum HE
 • Fine Gum HESS
 • Fine Gum SH
 • Cellogen F 7A
 • Sunrose SN 30C
 • A 0111
 • A 01L
 • A 01M
 • A 01H
 • A 10M
 • A 50M
 • SNIACE-S 2000
 • Courlose 850
 • Fine Gum SP 1
 • 12M31XP
 • Lovosa TS 20
 • Finnfix 5
 • Blanose 7L1
 • H 921
 • Sunrose PNO 5A
 • Hi Vis Cellex
 • Cellex CMC
 • Sanwet IN 30
 • Relatin
 • Walsroder CMC
 • Sichozell
 • Cellcosan
 • Serogel
 • Lovosa T 20
 • Fine Gum SP 150
 • Blanose BWS
 • Blanose BWH
 • Courlose F 350
 • V 25
 • Blanose 7L2
 • Tylose K 30
 • Glikocel AS
 • Tylose CR 1500P
 • Glikocel AS 30
 • Nymcel
 • Cepol
 • AOIH
 • SPP 15
 • Cellogen EP
 • Daicel 1350
 • Nymcel ZSF 23
 • Telcellose TE-DS
 • Cellogen HE 1500F
 • Cellogen 6A
 • Blanose 7HF
 • Tylose C
 • Sunrose A 01H
 • Blanose
 • CMC 12M31
 • Kiccolate P 2005A
 • CM-cellulose sodium
 • Glikocel AS 2
 • Serofin K 60
 • Serogel N 60
 • VPZS 1
 • Cellogen F-SA
 • Tylose C 30NV
 • Dissolvo
 • Walocel CRT 10.000P
 • IH 6
 • PM 6 (cellulose derivative)
 • Daicel F 500
 • Aquacide I
 • Aquacide II
 • Cellogen BS
 • PM 6
 • Cellogen 7A
 • Courbose F75
 • CM-cellulose Na
 • Fine Gum SA-M
 • Fine Gum SA-L
 • Fine Gum SA 2L
 • Fine Gum SA 3L
 • Finnfix
 • Cellogen F-SB
 • Blanose 7MD
 • Courlose F 8P
 • Courlose F 75P
 • 9H4XF
 • Carbose D 72
 • Akucell AF 2805
 • Akucell AF 2205
 • Tylose CBR 10000
 • Cellufix FF 20
 • Fine Gum SH 20
 • Optapix KG 6
 • Tylose Chimcell 10G
 • Cellulose glycolate
 • Blanose 7H4FD
 • Palsgaard 7409
 • CMC 7MC
 • Daicel 1102
 • Daicel 1193
 • CMC Daicel 2000
 • CMC-TSB 46
 • Cellogen 4H
 • CMC-CLT
 • Tylose C 10000
 • Sunrose APP 84
 • Tylopur C 600
 • Sunrose A 50MC
 • Sunrose A 10MC
 • PSW 3
 • Daicel 2170
 • Tylose CBR 200
 • Ambergum 1221
 • Blanose JH 4FD
 • Sunrose F 01MC
 • Carboxymethylated cellulose sodium salt
 • CMC 7LD
 • Serogel LE 95
 • Blanose 9HF
 • Blanose 9M31XF
 • CM 52
 • Sunrose MAC 1054
 • Aqualon CMC 7HX
 • Glikocel AS 60
 • Daicel 1170
 • Daicel 1130
 • Cellogen 5A
 • Relatin U 300S9
 • Aqualon 12M31
 • CMC 7HOF
 • CMC 7MF
 • Blanose 7H
 • Tylose KN 25
 • Fine Gum MC 8
 • Fine Gum HEL 3
 • Daicel 2280
 • 7H3SX
 • Drispac Regular
 • Drispac Plus
 • Courlose SCMC F 20
 • Aqualon CMC 7L
 • Ambergum 1570
 • Ambergum 3021
 • Blanose 7LFD
 • Sunrose F 10MC
 • CMC 1120
 • Cellogen HP 3HS
 • Honest Gum FDM
 • Blanose 721C1
 • AG Gum HG
 • AG Gum LV 2
 • AG Gum LV 1
 • Chimcell CMS 30G
 • Blanose 7HXF
 • Sunrose F 100MC
 • Aqualon CMC 7HCF
 • Aqualon CMC 7H4F
 • Mavibond CPA 3000
 • Mavibond CPA 2000
 • Cellogen OT
 • 7H4XF
 • Aqualon CMC 7H4XF
 • Fine Gum HESK
 • Finnfix 300
 • Finnfix BW
 • Viscol CM 400
 • Viscol CM 60
 • Blanose 7HOF
 • Needs Gum DM
 • Aqualon CMC 9H4F
 • SG Cellogen PR
 • SG Cellogen FSB
 • SG Cellogen 7A
 • SG-AG-HE 300
 • SGLC Coat 2
 • Aqualon 7LF-PH
 • Aqualon CMC 7M
 • Cellogen PL 15
 • CMC 7H3SX
 • Aqualon CMC 12M8
 • Aqualon CMC 7H
 • Peridur 3002
 • Aqualon CMC 7LT
 • Cellogen BSH 12
 • Courlose F 20G
 • CMC 1160
 • Cellogen BS-H
 • Blanose CMC 7M65C
 • Finnfix 10
 • Finnfix BX
 • Carbocel 300
 • Carbocel 500
 • Nikka Gum M 47
 • Courlose Z 608
 • Finnfix F 4
 • CMC Daicel 1310
 • Aqualon 7H
 • Aqualon 7M2
 • Sunrose A 01MC
 • Sunrose APP 100
 • Sodium carboxylatomethyl cellulose
 • FinnFix 30
 • CMC 7HF
 • Walocel CRT 30PA/GA
 • CMC Daicel 1220
 • Walocel CRT 30PA/PG
 • CMC Daicel 1190
 • Ambergum 1521
 • C 5013
 • DKS Fine Gum SA-M
 • DKS Fine Gum HE-S
 • Walocel 40000
 • CMC CS 800
 • Carbocel MM 30
 • Sunrose
 • Finnfix 150
 • Finnfix 2000
 • Fine Gum G 1
 • Sunrose SN 05L
 • Cellogen AG
 • IH 8
 • Jelocel AS 30
 • Polofix LV
 • Pollocel AS 2
 • Blanose 7M1
 • CMC Daicel 2200
 • Carbocel LV
 • Carbocel EHV
 • Cellogen B 2
 • HP 7T
 • H 110
 • H 110 (cellulose)
 • Cekol 2000
 • Cekol 4000
 • Cekol 10000
 • Cekol 30000
 • Cekol 50000
 • Sunrose F 50MC
 • Celbase Mud RB 35
 • LC Kote
 • Cellogen F 8R
 • Cellogen WSA
 • Gabrosa PAC-EHP
 • FT 1
 • CMC Daicel 1330
 • FT 1 (cellulose derivative)
 • Daicel 1330
 • Telpolymer 30
 • HPC-MFP
 • Tylose C 20
 • Sodium carmellose
 • Carmellose sodium
 • Orabase
 • Telpolymer 13
 • Daicel 5380
 • Walocel VP-C 2427
 • OK 2
 • CMC Daicel 1290
 • Cellogen HP 6HS9
 • CMC-D 72
 • Blanose 7LC
 • Daicel 1290
 • FF 10
 • CM 23
 • Blanose 7LF
 • Blanose 7M31CF
 • Cekol 700P
 • Cekol 30000P
 • Daicel 1105
 • Daicel 1207
 • Blanose 7H4XF
 • Tylose CP 1500W
 • Kiccolate HC-GR
 • CMC Daicel 1260
 • CMC Daicel 1205
 • AG Gum
 • DWP 311
 • Cellogen BSH 6
 • Sunrose GK 91
 • Cellogen 1A
 • FT 3
 • FT 3 (binder)
 • A 02SH
 • CMC 9H4
 • IM 8 (polysaccharide)
 • IM 8
 • Carbocel TM 500S
 • Blanose 7L2C
 • Dehydazol
 • Cellogen HE 1500
 • Akucell AF 2881
 • 1400LC
 • Kiccolate ULV
 • 2000MH
 • CMC Daicel 1201
 • Daicel 1201
 • Cellogen WS-CN
 • Aquasorb F-R
 • Aquasorb F-C
 • Aquasorb FC 1/16
 • Sunrose FT 1
 • Akucell 07071
 • Celfix 5
 • CMC 7LF
 • Tylose CR 1500G2
 • Celbase Gum CRM
 • Daicel 1160
 • Sunrose A 02SH
 • Aqualon 7HF
 • Sunrose FT 2
 • L 3600
 • Ambergum 99-3021
 • L 3600 (polysaccharide)
 • CMC 2260
 • CMC Daicel 2280
 • Daicel 1190
 • DIKO
 • YO-L
 • YO-EH
 • YO-M
 • CMC 7HX4
 • CMC 50
 • Walocel CRT 10000PA
 • Walocel VP-C 2204G
 • Walocel CRT 30000PA
 • Celpol RX
 • Finnfix WRH
 • Cekol FF 2
 • Daicel 3043
 • Sunrose A 20H
 • Tylopur C 10000
 • CMC Daicel 1380
 • CMC 1380
 • CMC 1105
 • SG Cellogen WSC
 • Cellogen 412C
 • Cellogen F 5A
 • CMC 2000
 • Cellogen F 6HS9
 • CMC 1180
 • V 25 (cellulose derivative)
 • Walocel C
 • Sunrose F 30HC
 • Fine Gum SA-H
 • FF 30
 • Aquacel Hydrofiber
 • Admiral 3541
 • Aqualon CMC 7L2T
 • KMTs 75/400
 • KMTs 85/700
 • 7L2C
 • PE 29XLX3
 • Sunrose F 300HC
 • Aqualon CMC 7L2
 • Nikka Gum MA 44
 • CMC 7A
 • Nikka Gum C 170
 • Walocel CRT 30
 • Cepol (polysaccharide)
 • Sunrose Alosh
 • Daicel 3403
 • Nymcel ZSB
 • AG
 • Aquacel
 • Cellogen F 810A
 • Cellogen F-SL
 • Quellax C 25S
 • Horsil NV-U
 • Ac-Of-Sol
 • CMC 3000
 • Cellogen WS
 • E 466
 • SGAG Gum HE 2
 • C 5678
 • Nikka Gum C 66R
 • Walocel CRT 40.000
 • CMC Daicel 1170
 • Cellogen HH
 • Cellogen F 3H
 • Aqualon 7MF
 • Daicel 2253
 • Finnfix 4000
 • T 50
 • Akucell AF 0305
 • Gabrosa PA 386
 • Gabrosa PA 186
 • T 50 (cellulose derivative)
 • F 5A
 • F 7A
 • F-SL
 • Blanose 7MC1
 • CMC Daicel 1120
 • Daicel 1120
 • Cellogen FSR
 • Walocel CRT 10000GA
 • Tylose C 6000G1
 • CMC Daicel 1180
 • Daicel 2340
 • Daicel 1390
 • CMC Daicel 1350
 • DKS Fine Gum HE
 • Akucell HF 300
 • Akucell AF 2985
 • Akucell AF 3185
 • Cekol 30
 • Walocel CRT 5847
 • Sunrose F 30MC
 • FVH 6
 • Blanose 931M
 • Kiprogum M 800A
 • Sunrose B 1B
 • Cekol DVG
 • KMTs 900
 • Tylose CBR 10000G1
 • Nikka Gum C 150
 • Carbocel MB 2C150
 • Carbocel MM 3
 • Carbocel MM 3-150
 • Walocel CRT 100
 • Tylopur C 30G1
 • Tylopur C 10000P2
 • Walocel CRT 10.000
 • Phricolat RT 20
 • CMC 7H4F
 • Aqualon CMC
 • Sunrose F 30LC
 • CMC Daicel 1110
 • CMC Daicel 1150
 • Sunrose FT 3
 • Cellogen HP 8A
 • CMC Daicel
 • Blanose 7ELC1
 • Cekol 100000
 • AG Gum M
 • Blanose 9H4XF
 • Sunrose B 2B
 • Aqualon 7H3SXF-PH
 • Finnfix BDA
 • Anestogam 9450
 • Finnfix 4000P
 • Parasolv 30
 • Aqualon 7LFH
 • Aqualon 7M8SFPH
 • Gabrosa PA 947
 • Honest gum
 • Optapix C 1000G
 • Optapix C 12G
 • AG Gum HE 2
 • CMC-H 6
 • 9M31X
 • 7MXF
 • Fine Gum LV 2
 • AG Gum SG
 • Lignin ML
 • DTE-NV
 • Blanosa 7L
 • Perilan CMC
 • Politsell-KMTs 9S
 • Pollocet As 2/60
 • DKS Fine Gum HEL 3
 • Cellogen AG-Gum M
 • Cellogen P 815C
 • CMC Daicel 1208
 • CMC Daicel 1130
 • CMC 1205
 • Aqualon 9H4F
 • Daicel 1240
 • Blanose 7HC
 • Cellogen F-SC
 • Cellogen PRS
 • Walocel CRT 30GA
 • Finnfix 5.0
 • F 20LC
 • APP 84
 • SCMC
 • CMC 7M31CFPH
 • F 1400LC
 • Blanose 7H4
 • CMC 1280
 • Daicel 1280
 • CMC 1260
 • Walocel CRT 1000
 • Blanose 12M31P
 • Blanose 9M31F
 • Cellogen HF 600F
 • Aqualon 12M8P
 • Cellogen HP 1050B
 • Cellogen HP 1215C
 • Akzo 1.1CMC
 • Akzo 1.2CMC
 • Akzo 1.3DS
 • 9H4F-CMC
 • Akucell AF 2895
 • Aqualon 12M31P
 • Cekol 500T
 • Politsell SK 1
 • DP 31
 • Celkol CMC 2000
 • Cellogen F-AG
 • Cellogen F-FG
 • Blanose 7MF
 • Blanose 7H3SXF
 • Cellogen NB-P
 • Sunrose F 1400MC
 • Niklacell T 30
 • Niklacell T 50
 • Niklacell T 100
 • Finnfix FF 5
 • Fine Gum HE 600
 • CMC 1190
 • Cellogen BS-H 3
 • Akucell AF 3275
 • Procell CMC 813LZR
 • Daicel 1140
 • Cellufix P
 • AL 12355
 • HP 8A guar
 • Sunrose F 10LC
 • Sunrose A 04SH
 • Cekol MVG
 • CMC Daicel 2260
 • Sunrose BHD-M
 • Blanose 7L1C1
 • Blanose 7L
 • FinnFix 602
 • Finnfix 10000
 • Finnfix 30000
 • Finnfix 50000
 • Finnfix 100000
 • Cellogen F 803A
 • BSH
 • BSH (polysaccharide)
 • Walocel CRT 40000GA
 • Blanose 7MF Pharm
 • Walocel CRT 1000GA
 • Gabrosa 947A
 • F 04MC
 • F 300MC
 • F 600MC
 • Sunrose F 800HC
 • CMC-BSH 12
 • Sunrose F 150LC
 • CMC 2280
 • HB 45
 • HB 45 (cellulose deriv.)
 • Antizol (cellulose deriv.)
 • Antizol
 • CMC 1310
 • MAC 20
 • CMC Daicel 1210
 • Drispac R
 • Aqualon CMC 9M3ICT
 • CMC 1240
 • Cellogen MP 980C
 • Kelco CMC
 • Aquapac R
 • Blanose 7M
 • CMC 52MSC
 • Cellogen HE 600F
 • Cellogen HE 90F
 • HE 600F
 • HE 90F
 • CMC Daicel 2252
 • Micell
 • Blanose 7m65
 • Daicel 1250
 • PM 250L
 • Cellogen F 8A
 • Sunrose F 300MC
 • Cellogen 703A
 • CMC Daicel 2240
 • Sunrose A
 • Carbocel MM 35
 • Akucell AF 3265
 • PATs-V
 • CMC Daicel 1140
 • Sunrose F 350HC
 • Cellogen MP 60
 • Sunrose SLD-F 1
 • Finnfix 2000G
 • Carbocel MM 250
 • Carbocel AA 100
 • Gabrosa 30C
 • E 468
 • CMC 1500
 • Cellogen F 30MC
 • Finnfix WRM
 • KMTs 9S
 • FUJ 3017-67
 • CMC Daicel 4890
 • VinoStab
 • Blanose 7M1F
 • KMTs 7V
 • KMTs 9V
 • FH 6
 • FH 9
 • FVH 9
 • FM 9
 • Cellogen F-SH
 • Cellogen F
 • Cellogen F-BSH 12
 • Sunrose F 120HC
 • Walocel CRT 10G
 • Cellulose Gum 9M8
 • Aqualon 9M8
 • Denvercel PH 2008A
 • MAC 10H
 • Lovoza T 20
 • Daicel 2350
 • Cellogen MP 110
 • Sunrose SLD-FM
 • Sodium carboxylmethylcellulose
 • CMC 1250
 • Cellogen F 815C
 • P 603A
 • Finnfix DK
 • Procell 813LZR
 • Cellogen F 815A
 • Sunrose A 300SH
 • Sunrose A 100SH
 • Sunrose A 20SH
 • Sunrose MAC 300HC
 • Sunrose F 600LC
 • Sunrose SN 60C
 • NX 800
 • CMC 9M31XF
 • 9M31XF
 • NX 800 (cellulose derivative)
 • TZ 50
 • CMC Daicel 1153
 • CMC 2200
 • F 350HC4
 • CMC 1350
 • Sunrose MAC 01
 • Carmacel P-(CC)
 • Gabrosa PA 247
 • Akucell AF 3285
 • DKS Fine Gum HEL 1
 • Finnfix 700
 • Cellogen F-BSH 4
 • Blanose 7MXF
 • Sunrose ATP 84
 • Aqualon 9M31F
 • KCA 6800
 • OK 2 (cellulose deriv.)
 • CMC Daicel 1182
 • CMC 1182
 • CMC 7MCT
 • Sunrose F 05MC
 • Cekol 2000P
 • Cellogen F 930A
 • Aqualon CMC 7LF
 • Aqualon CMC 7L2P
 • Pollocell E
 • Sunrose F 35SH
 • FM 6
 • MAC 350HC
 • Walocel CRT 2000PPA12
 • Ticalose CMC 2500
 • Sunrose MAC 500LC
 • PE 32FGX
 • CMC-Na
 • FVH 9A
 • Finnfix 10000P
 • Blanose 12M8P
 • Ticalose 15
 • Ticalose 2500
 • Ticalose 6000
 • F 100MG
 • F 10LG
 • Finnfix 300G
 • Sunrose S
 • Walocel CRT 60000PPA07
 • WS-C
 • Relatin 100SR
 • JZ 1
 • JZ 1 (cellulose derivative)
 • Niklacell CH 90F
 • Niklacell T 10G
 • Grindsted CG BEV 130
 • Grindsted CG BAK 020
 • Grindsted CG BAK 130
 • Blanose CMC 7MCF
 • MAC 800LC
 • TIC Pretested Ticaloid EZ 1900
 • Ticaloid EZ 1900
 • CMC 8036RMV350
 • Depramin C
 • Blanose 7ULC
 • Finnfix LC
 • CMC 500
 • CMC 600
 • CMC 1110
 • T.P.T
 • FDP-S 951-09
 • Carbose M 72
 • Carbose D 65
 • Carbose LT 30
 • Blanose 7M8SF
 • CMC 7M8SF
 • Aqualon CMC 7H4F-M
 • Aqualon CMC 7H3SF
 • MAC 200HC
 • Osnopak NO
 • Osnopak VO
 • Cellogen WS-D
 • Daicel 1220
 • MAC 500LC
 • XTHPMC 10
 • Cekol 20000
 • Carbocel MA 500
 • Tylose C 1000
 • Aqualon AQU-D 5284
 • Aqualon AQU-D 5139
 • Aqualon AQU-D 5283
 • Daicel 2450
 • Daicel 1260
 • Denvercel PH
 • Cellogen F 90
 • Kiccolate F 120
 • NS Enteric
 • CMC 1150
 • CMC 12000
 • C 4888
 • PL 15
 • Daicel 1380
 • Aqualon 9H7F
 • Cellogen F 907A
 • Sunrose F 1400MG
 • BinFi-s TMa 10002
 • GC 8L10
 • HD 70
 • FinnFix 4000G
 • Walocel CRT 20000
 • Aqualon CMC 7MF
 • Blanose 7M1C
 • BiNFi-s TFo 10002
 • Walocel CRT 3000
 • Grindsted CG BEV 150
 • Blanose 7HCF
 • Inagel MC 30
 • Sunrose F 350HC4
 • Aqualon 7H4FM
 • Aqualon 7H3SXF
 • Finnfix 700G
 • CMC Daicel 1240
 • Cellogen A70
 • Cellogen A 70
 • Blanose 9H4F
 • Blanose 9H4
 • Suncell PG 11
 • CMC Blanose 7H4XF
 • Sunrose F 03HC
 • Sunrose F 120MC
 • CMF 150
 • Walocel CRT 50000PA
 • F 800FC
 • CMC Daicel RBC 33
 • F 907A
 • F-SB
 • F-AG
 • F 6HS9
 • Gelycel 2-70
 • Finnfix 30000P
 • Walocel CRT 1000PA07
 • Politsell KMTs
 • P 815C
 • Sunrose A 10SHG
 • A 10SHG
 • Sunrose AD 45H
 • Celogen FZ
 • CMC 1130
 • Cellogen AG Gum
 • HE 2
 • Blanose 7ULC1
 • Lamfix SO
 • Carbocel MB 2C
 • Dencell T 30
 • JM 8632
 • CMC 41
 • CMC 48
 • Aqualon CMC-7HF
 • Aqualon CMC 7HF
 • Blanose 7M1F-PH
 • Finnfix 2
 • Finnfix GDA
 • Finnfix V
 • Finnfix 6G
 • CMC 15F
 • Rheolon 30
 • Rheolon 300
 • Rheolon 500G
 • Rheolon 1000G
 • Calexis HMB
 • Aqualon CMC-7M8SF-PH
 • Walocel CRT 2000PA
 • Blanose 7HF-PH
 • Cekol 700G
 • Novogel GP 2180
 • Cekol 700
 • DK Hipolymer 200
 • Cellogen F-S
 • Cellogen FS
 • Walocel CRT 50000PA07
 • FH 1000
 • Carboxymethyl cellulose
 • CMC-LVT
 • Weike LVT
 • CMC 1220
 • 30000A
 • Sunrose SN 01L
 • Sunrose F 101MC
 • Cellogen PM-250L
 • Welocel CRT 50000
 • Celogen WS-C
 • F 93
 • C 170
 • Celogen 701A
 • Sunrose F 20HC
 • Blanose 7ECL1
 • Kiccolate F 20
 • Sunrose F 04HC
 • Zhongde JT 6
 • Aquacel GSH
 • Aquacel GSA
 • Walocel CRT 1000PA
 • N 611
 • Bondwell BVH 8
 • FVH 6-7
 • D 1200
 • QX 10
 • TLP 026
 • D 1200 (cellulose derivative)
 • IVH 6
 • Walocel CRT 50000
 • E 446
 • CMC 1330
 • E 446 (cellulose derivative)
 • ZZH 2
 • Cellogen 7A-N
 • Sunrose F 100HC
 • NS 300
 • Grindsted BEV 150
 • PAC-R
 • Akucell AF 2785
 • Akucell AF 1985
 • JY 004
 • FS 600LC
 • C 804628
 • Calexis L-H 1
 • BSH 12
 • FVH 6-4
 • Niklacell P 70UC
 • Blanose 7H4XF9952
 • Carboxymethyl cellulose ether
 • Aqualon 7H4F
 • 7 ULC
 • Blanose CMC 7MFPH
 • Blanose 7MFPH
 • FH 6A
 • Cellenpia CS 01C
 • BH 2000
 • Finnfix BBP-H 15S
 • Sunrose A 350SH
 • Sunrose A 10SH
 • F 10LC
 • Walocel CRT 30000GA
 • Blanose REF 7L1
 • CMC-FL 100
 • CRT 3000PA
 • Cellcosan 2000
 • Blanose 7H4XFPH
 • Walocel CRT 70PA
 • SY 701
 • Aqualon CMC 7MT
 • CMC 1140
 • Carboxymethylcellulose
 • Blanose 7UL
 • Sunrose MAC 200HC
 • BVH 9
 • PE 32X
 • Pollocel AS 2/90
 • FT-R 7544
 • FinnfixR 5
 • Blanose 7MC
 • PPA 06
 • C 804625
 • HVCMC
 • CO 492
 • B 2B
 • Sunrose CS 2
 • SLD F1
 • F 10MC
 • CMC 3M
 • CLHG 005
 • FH 7000