Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kalsiyum Pidolat

Kalsiyum Pidolat Satış ve Tedariki

Kalsiyum Pidolat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

31377-05-6

Kalsiyum Pidolat

Kalsiyum Pidolat, kalsiyum tuzlarının bir formu olarak, genellikle kalsiyum eksikliğini önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir bileşiktir. Kalsiyum, insan vücudu için hayati öneme sahip bir mineraldir ve kemik sağlığı, sinir iletimi, kas fonksiyonları ve birçok biyolojik işlem için gereklidir. Kalsiyum Pidolat, özellikle kalsiyumun biyoyararlanımını artırarak emilimini iyileştirmek için formüle edilmiştir.

Bu bileşik, L-Piroglutamik asidin kalsiyum tuzudur ve moleküler ağırlığı 296.29 g/mol’dür. Kalsiyum Pidolat’ın vücuttaki kullanımı, kalsiyum bağlayan proteinler (CaBP) üzerindeki etkisi ile ilişkilendirilebilir. CaBP’nin varlığı, kalsiyumun bağırsaklarda daha etkili bir şekilde emilmesine ve vücutta uygun bölgelere taşınmasına katkıda bulunur.

Ayrıca, Kalsiyum Pidolat’ın zirai ve hayvancılık alanlarında da kullanıldığı gözlenmektedir. Yumurta üretiminde, bu bileşiğin kullanımı yumurta kabuğunun yapısal bütünlüğünü güçlendirmekte ve bunun sonucunda daha sağlam kabuklu yumurtalar elde edilmektedir. Dolayısıyla, Kalsiyum Pidolat hem sağlık hem de endüstriyel açıdan çeşitli kullanım alanlarına sahip önemli bir maddedir.

Kalsiyum Pidolat Kimyasal Yapısı

Kalsiyum pidolat, kimyasal formülü C10H12CaN2O6 olan bir kalsiyum tuzu kompleksidir. Bu bileşik, kalsiyum iyonları (Ca^2+)^ ve pidolik asit’in (Pyrrolidone carboxylic acid) aniyonlarından oluşur. Kararlılık ve biyoyararlanım açısından önem teşkil eden bu tuz, kalsiyumun çeşitli biyolojik işlevlere katkısında kullanılır.

Kalsiyum pidolat, kalsiyumun diğer tuzları ile karşılaştırıldığında, yalnızca bir organik asit içerir: pidolik asit. Bu bağlamda, kalsiyum fosfat, karbonat, laktat, glukonat ve klorid gibi diğer popüler kalsiyum tuzlarından ayrılır. Kalsiyum pidolatın emilimi ve biyoyararlanımı, bu diğer kalsiyum tuzlarına göre konumlandırıldığında farklılık gösterebilir.

Ayrıca, kalsiyum pidolatın kimyasal yapısı aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Kalsiyum (Ca^2+): Esansiyel bir mineraldir ve iskelet yapısının önemli bir parçasıdır.
 • Pyrrolidon karboksilik asit (C5H7NO3): Organik bir bileşiktir ve bu kompleksin aniyon kısmını oluşturur.
BileşenFonksiyonu
KalsiyumKemik sağlığı ve sinyal iletiminde
Pidolik asitKalsiyum iyonlarının taşınmasında

Son olarak, kalsiyum pidolatın şnokta fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, bu bileşiğin biyolojik ve endüstriyel uygulamalarda göstermiş olduğu potansiyeli ortaya koymaktadır. Özellikle biyoyararlanımın artırılmasında üstün özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Kalsiyum Pidolatın Biyoyararlanımı ve Emilimi

Kalsiyum pidolat, yüksek biyoyararlanım oranıyla kemik sağlığını desteklemekte ve osteoporoz tedavisinde potansiyel bir rol oynamaktadır. İki ana süreci içeren bu bileşenin emilimi ve vücuttaki etkileri, onu diğer kalsiyum formlarından farklı kılar.

Absorpsiyon Süreci

Kalsiyum pidolat formundaki kalsiyumun emilimi, intestinal düzeyde gerçekleşir ve bu süreçte çeşitli faktörler etkilidir. Karınca asidi türevi olan pidolik asit ile kalsiyumun bağlanması, kalsiyumun emilimini artırmakta ve vücutta daha iyi kullanılabilir hale getirmektedir. Besinlerle alınan kalsiyumun yalnızca yaklaşık %30-40 kadarı emilirken, kalsiyum pidolatın emilim oranı daha yüksek olabilir. Bu durum, kalsiyum pidolatın absorpsiyon sürecinde avantaj sağladığını göstermektedir.

Kemik Rezorpsiyonu ve Osteoporoz

Kalsiyumun kemik rezorpsiyonunu (kemik erimesi) azalttığı bilinmektedir. Kalsiyum pidolat, kemik yoğunluğunu korumak ve osteoporozun ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılabilir. Osteoblast (kemik oluşturan hücre) aktivitesini artırırken, osteoklast (kemik yıkan hücre) aktivitesini azaltarak çalışır. Yapısal bütünlüğü desteklemekte ve metabolik işlevleri düzenlemede önemli bir role sahip olan kalsiyumun bu formu, kalsiyum takviyesi olarak düşünülebilir, fakat optimal fayda için D vitamini ile birlikte alınması tavsiye edilir. Bu sayede kalsiyum pidolat, kemikler için gerekli olan ve osteoporoz riskinin azaltılmasında etkili bir tedavi yöntemi olabilir.

Kalsiyum Pidolat ve Diyet Takviyesi

Kalsiyum pidolat, kalsiyumun pidolik asit ile oluşturduğu bir bileşiktir ve diyet takviyesi olarak kullanılması, vücuttaki kalsiyum seviyelerini destekleme amacı taşır.

Diyet Kalsiyumu

Diyet takviyesi olarak sunulan kalsiyum pidolat, vücut için gerekli olan mineral kalsiyumun biyoyararlanımını artırmak için tasarlanmıştır. Diyetle alınan kalsiyum (dietary Ca), kemik ve diş sağlığı için kritik öneme sahiptir ve aynı zamanda kas fonksiyonu, kan pıhtılaşması ve sinir iletişiminde rol oynar. Kalsiyum takviyesi, özellikle yeterli kalsiyum alamayan bireyler için önemlidir ki bu durum kemik yoğunluğunu koruyarak osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Fosfor ve Fitaz Etkileşimi

Kalsiyum pidolatın etkinliği, diğer minerallerle etkileşimine de bağlıdır. Fosfor, kalsiyum ile birlikte kemik ve dişlerin yapısına katkı sağlar fakat dengesiz fosfor alımı kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebilir. Fitaz enzimi ise, fitat formunda bulunan fosforun emilimini iyileştirerek minerallerin biyoyararlanımını artırır. Kalsiyum takviyelerinin etkin kullanımı için diyetin fosfor ve fitaz düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler, kalsiyum pidolat takviyesinin vücutta nasıl işlendiğini ve hangi derecede etkili olduğunu belirleyebilir.

Tavukçulukta Kalsiyum Pidolatın Etkileri

Kalsiyum pidolat, tavukçuluk sektöründe özellikle yumurta üretimi ve kalitesi üzerinde olumlu etkiler yaratmak için kullanılan bir besin takviyesidir.

Yumurta Üretimi ve Kalitesi

Kalsiyum pidolat, yumurta üretimi ve kalitesinin artırılmasında önemli bir role sahiptir. Yumurta kabuğunun kalınlığı ve kırılma direnci gibi faktörler doğrudan tavukların aldığı kalsiyum miktarıyla ilişkilidir. Kalsiyum pidolatın kullanımı, yumurta kabuğunun kalınlığını ve kırılma direncini artırarak, daha yüksek kaliteli yumurtaların üretilmesine katkı sağlar.

 • Yumurta Kabuğu Kalınlığı: Çalışmalar, kalsiyum pidolat takviyesi alan tavuklarda kabuk kalınlığında artış olduğunu göstermiştir.
 • Yumurta Kabuğu Kırılma Direnci: Kalsiyum pidolat, yumurtanın kırılma direncini iyileştirerek, transport ve işleme sırasında olası kayıpların önlenmesine yardımcı olur.

Yem Tüketimi ve Dönüşüm Oranı

Kalsiyum pidolat takviyesi yem tüketimi ve dönüşüm oranının iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Yeterli kalsiyum alımı, tavukların genel sağlık durumunu iyileştirir ve yemin etkili bir şekilde kullanımını destekler.

 • Yem Tüketimi: Kalsiyum pidolatın yem tüketimini dengede tuttuğu ve aşırı yem alımını önlediği gözlemlenmiştir.
 • Dönüşüm Oranı: Sağlıklı kemik yapısı ve genel vücut fonksiyonları için gerekli olan kalsiyum, daha verimli bir yem dönüşüm oranı sağlayabilir.

Yaşlı Tavuklarda Kullanımı

Yaşlı tavuklar için kalsiyum pidolatın olumlu etkileri özellikle dikkat çekicidir. Yaşlanma ile birlikte azalan yumurta üretim hızı ve kalitesi, kalsiyum pidolat ilavesi ile telafi edilebilmektedir.

 • Yumurta Üretimi: Yaşlı tavuklarda, kalsiyum pidolat takviyesi yumurta üretim hızını koruyabilir veya artırabilir.
 • Yumurta Kalitesi: Kalsiyum pidolat, yaşlı tavuklarda yumurta yolk indeksi gibi kalite faktörlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kalsiyum Pidolatın İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Kalsiyum pidolat, özellikle osteoporoz tedavisi alanında potansiyel yararlarıyla bilinir. Bu bileşenin, kemik yoğunluğunun iyileştirilmesine ve kemik iliği düzenlenmesine katkı sağlaması üzerine klinik çalışmalar yapılmaktadır.

Osteoporoz Tedavisi

Osteoporoz, kemik yoğunluğunun ve kalitesinin azalmasıyla karakterize bir hastalıktır ve özellikle yaşlılarda kırık riskini arttırır. Kalsiyum pidolat, kemiklerde kalsiyum depolanmasına yardımcı olarak involutional osteoporoz dahil osteoporoz türlerinin tedavisinde kullanılır. Kemikler için gerekli olan kalsiyum seviyelerini artırmak amacıyla formüle edilen kalsiyum pidolat takviyeleri, kemik kaybını yavaşlatmaya ve kemik kütlesini korumaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.

Klinik Deneyler ve Araştırmalar

Çeşitli klinik deneyler ve araştırmalar, kalsiyum pidolatın kemik sağlığını desteklemede etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Yaş ilerledikçe kemiklerde meydana gelen mineral kaybının önlenmesinde ve kemik kütlesinin tekrar kazanılmasında kalsiyum pidolatın rolü araştırılmaktadır. Ayrıca bu bileşenin, kemik erimesine bağlı olarak artan ölüm riski ve kırıkların önlenmesinde olumlu etkiler sağladığına dair bulgular mevcuttur. Ancak, bu etkilerin kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği ve kalsiyum pidolatın etkinliği hakkında daha geniş çaplı ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Kalsiyum Pidolatın Diğer Uygulamaları

Kalsiyum pidolat, sadece insanlarda değil, bazı hayvan türlerinde de farklı sağlık ve verimlilik amaçları için kullanılmaktadır. Bu bölümde özellikle tavuklar ve Japon bıldırcınlarında uygulamalarına odaklanılacaktır.

Tavuklarda Kalsiyum Pidolat Takviyesi

Kalsiyum pidolat, broiler tavuk rasyonlarında kullanıldığında, genellikle yumurta kabuk kalitesi ve yem dönüşüm oranı (YDO) üzerinde olumlu etkiler gösterir. Kalsiyum, kemik gelişiminde ve yumurta kabuğu yapılandırılmasında kritik öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar, kalsiyum pidolat takviyesinin, tavuklardaki kalsiyum emilimini iyileştirerek daha dayanıklı yumurta kabuklarına katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

 • Yem Dönüşüm Oranı
  • Takviye ile tavukların daha az yemle daha fazla ağırlık kazandığı gözlenmiştir.
  • YDO’daki iyileşme, üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.
 • Yumurta Kabuk Kalitesi
  • Daha kalın ve daha az kırılgan kabuklar üretilmiştir.
  • Kaliteli yumurta kabukları, çatlaklar ve kırılmalar azaltarak verimliliği artırır.

Japon Bıldırcınlarında Uygulamalar

Japon bıldırcınları, özellikle laboratuvar ortamında araştırma ve üretim amaçlı kullanılan bir türdür. Kalsiyum pidolatın bu kuşlarda kullanımı, genellikle yine yumurta kabuk kalitesini ve genel sağlık durumlarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir.

 • Yumurta Kabuk Kalitesi
  • Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde bıldırcın yumurtalarının kabuk mukavemeti artar.
  • Bu sayede, yumurta verimi ve kalitesi artış gösterir.
 • Genel Sağlık
  • Sağlıklı kemik yapısı ve kas fonksiyonları için gereklidir.
  • Kuşların genel stres toleransı ve üretim performansı üzerinde olumlu etkiler gözlenmiştir.

Kalsiyum Pidolatın Güvenlik Profili ve Yan Etkileri

Kalsiyum pidolat, biyolojik yararlılık ve etkin emilim özellikleri ile bilinen bir kalsiyum tuzu formudur. Genellikle takviye olarak kullanılır ve özellikle yumurta kabuğu kalitesini artırmak ve güçlendirilmiş iskelet yapısına katkı sağlamak amacıyla tercih edilir. Ancak, herhangi bir bileşik gibi, kalsiyum pidolatın da güvenlik profili ve potansiyel yan etkileri önem taşır.

Güvenlik Profili:

 • Ağız Yoluyla Alım: Kalsiyum pidolat, uygun kullanıldığında çoğu birey için güvenli kabul edilir.
 • Intravenöz (IV) Yöntem: IV yoluyla verilmesi de genel olarak güvenlidir, ancak bu yöntem, yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Potansiyel Yan Etkiler:

 • Hafif sindirim sorunları (örneğin, geğirme, gaz)
 • Nadir durumlarda, aşırı dozda kalsiyum alımı kan ve idrar kalsiyum seviyelerini etkileyebilir.

Mevcut verilere göre, kalsiyum pidolat kullanımının ciddi yan etkileri sık görülmez. Ancak, her takviye gibi, özellikle mevcut sağlık koşulları varsa veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa, kullanım öncesi bir sağlık uzmanına danışılması önerilir. Ayrıca, kalsiyum takviyelerinin kullanımının kan ve idrar kalsiyum seviyeleri üzerindeki etkisi düzenli olarak izlenmelidir. Böylece hem güvenlik profilini korumak hem de olası yan etkileri minimumda tutmak mümkün olacaktır.

Kalsiyum Pidolat ve Diğer Kalsiyum Tuzları Karşılaştırması

Kalsiyum pidolat, kalsiyum karbonat, kalsiyum laktat ve glukonat ile kalsiyum klorür; kalsiyumun farklı biçimlerini ve bu tuzların vücuda olan etkilerini temsil eder. Her bir tuzun emilimi ve kullanımı farklılık gösterir.

Kalsiyum Karbonat

Kalsiyum karbonat, genellikle kalsiyumun en yüksek miktarını içeren kalsiyum tuzu formudur. Mide asidiyle etkileşim içinde çözünür, bu nedenle yemeklerle birlikte alındığında daha iyi emilir. Ayrıca antasit olarak kullanımı yaygındır. Bununla birlikte, bazı bireylerde mide rahatsızlıklarına sebep olabilir ve asit seviyesi düşük kişilerde emilimi zayıf olabilir.

Kalsiyum Laktat ve Glukonat

Kalsiyum laktat ve kalsiyum glukonat daha düşük kalsiyum içerirler ancak daha iyi emilim oranlarına sahiptirler. Kalsiyum laktat, süt ürünlerinde doğal olarak bulunurken, kalsiyum glukonat genellikle takviye olarak kullanılır. Bu tuzların her ikisi de daha az mide rahatsızlığına yol açma eğilimindedir ve mide asidi az olan bireyler tarafından daha iyi tolere edilir.

Kalsiyum Klorür

Kalsiyum klorür, vücuda hızlı bir şekilde kalsiyum sağlama avantajına sahiptir. Bu nedenle acil tıbbi durumlarda tercih edilen bir tuzdur. Oral yolla alındığında midede rahatsızlığa sebep olabilir, bu yüzden genellikle enjekte edilebilir şekilde kullanımı yaygındır. Diğer kalsiyum tuzlarına nazaran besin takviyesi olarak kullanımı daha azdır.

Beslenme ve Kalsiyum Pidolat

Kalsiyum pidolat, kalsiyumun organik bir tuzu olup, takviye formunda yiyeceklerle birlikte veya tek başına alındığında diyet yoluyla elde edilen kalsiyumun tamamlayıcısı olarak işlev görür.

Günlük Alım Önerileri

Yetişkin bireyler için günlük önerilen kalsiyum alımı, genellikle 1000 ila 1200 mg arasında değişir, fakat bu miktar yaş, cinsiyet ve diğer sağlık koşullarına göre farklılık gösterebilir. Kalsiyum pidolat, vücut tarafından emilimi kolay bir kalsiyum formu olduğu için genellikle diyet takviyesi olarak önerilir. Ancak kalsiyum pidolatın kullanımı öncesinde bir sağlık profesyonelinin önerisi alınmalıdır.

Beslenmede Kalsiyum Kaynakları

Kalsiyum ihtiyacının karşılanabilmesi için dengeli ve çeşitli bir diyet esastır. Kalsiyum bakımından zengin gıdalar şunlardır:

 • Süt Ürünleri:
  • Süt
  • Yoğurt
  • Peynir
 • Bitkisel Kaynaklar: (Kalsiyum pidolat gibi takviyelerle desteklenmesi gerekebilir)
  • Yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, kale)
  • Badem, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar
 • Deniz Ürünleri:
  • Konserve sardalya (kemikleriyle birlikte)
  • Somon

Kalsiyum kaynaklarının düzenli tüketimi, kalsiyumun biyoyararlılığını ve vücut tarafından emilimini artırmada önemlidir. Kalsiyum pidolat gibi takviyeler ise diyetle yeterli kalsiyum alımı mümkün olmayan durumlarda önerilebilir.

Kalsiyum Pidolat Ar-Ge ve Geleceği

Kalsiyum pidolat, kalsiyumun organik bir bileşiği olarak, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Özellikle kollajen üretiminin desteklenmesi ve iskelet yapısının güçlendirilmesi konularında gelişmekte olan uygulamalarda kalsiyum pidolat dikkat çeker.

Araştırma ve Geliştirme:

 • Kalsiyum pidolatın biyoyararlanımı, yani vücut tarafından ne kadarının emildiği ve kullanıldığı, Ar-Ge çalışmalarının odağını oluşturur.
 • Emilim mekanizması üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, bu bileşiğin gıda takviyeleri ve ilaç endüstrisindeki potansiyelini artırmaktadır.

Mesh Terimler ve Kullanım Alanları:

 • Mesh terimleri, kalsiyum pidolatın tıbbi literatürde sınıflandırılmasında kullanılır.
 • Kalsiyum pidolat, ilaç endüstrisinde kemik sağlığına katkıda bulunan takviyelerin yanı sıra, cilt sağlığını destekleyici ürünlerde de yer alır.

Yenilikçi Ürün Geliştirme:

 • Kalsiyum pidolat iç,erikli yeni reçeteler üzerine Ar-Ge faaliyetleri sürmektedir.
 • Reçel gibi gıda ürünlerinde kalsiyum zenginleştirmesi amacıyla kullanımı araştırılmaktadır, bu sayede günlük kalsiyum alımı kolaylaşabilir.

Geleceğe Bakış:

 • Kalsiyum pidolat kullanımının yaygınlaşması, gıda takviyesi ve sağlık ürünleri pazarında büyümeye işaret etmektedir.
 • Kemik sağlığı desteği ve kalsiyum eksikliğinin önlenmesinde anahtar rol oynaması beklenmektedir.

Kalsiyum pidolatın gelecekteki Ar-Ge çalışmaları, kullanım kolaylığı ve faydasının yanı sıra, potansiyel sağlık risklerini anlamayı ve en aza indirmeyi de hedeflemektedir. Uzmanlar, bu bileşiğin gelecekteki kullanımı ve etkileri hakkında sürekli olarak bilgi toplamakta ve değerlendirmektedirler.

Kalsiyum Pidolatın Market Analizi ve Pazar Payı

Kalsiyum pidolat, esas olarak kalsiyum takviyesi olarak kullanılan bir bileşiktir. Bu bileşiğin market analizi, satış trendleri, ticaret dinamikleri ve pazar payı gibi hususları içerir.

Piyasa analizine göre, kalsiyum pidolatın talebi, kalsiyum eksikliğinin yaygınlaşması ve sağlık bilincinin artmasıyla birlikte artmaktadır. Kalsiyum pidolat, osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Bu durum, satış rakamlarında istikrarlı bir artışa neden olmuştur.

Satışlar açısından, kalsiyum pidolat pazarı, bireylerin diyet takviyelerine olan eğilimleri ile doğru orantılıdır. Tüketici tercihlerindeki değişiklikler ve dağıtım kanallarındaki çeşitlilik, satışlar üzerinde belirleyici bir faktördür.

Ticaret açısından, kalsiyum pidolat ithalatı ve ihracatı, küresel düzeyde düzenleyici kurumlar ve ticaret anlaşmaları tarafından etkilenmektedir. Piyasa oyuncuları, karşılaştıkları ticaret engellerini aşmak ve pazar paylarını artırmak için stratejik ortaklıklar ve iş birliklerini tercih etmektedirler.

 • Pazar Payı:
  • Kalsiyum pidolat pazarının bölgesel dağılımı, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarının dominasyonu ile karakterizedir.
  • Asya-Pasifik bölgesi, nüfusun büyüklüğü ve artan sağlık harcamaları sayesinde en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak öngörülmektedir.

Pazar analiz raporları, kalsiyum pidolat üreticilerinin rekabetçi bir pazarda sürdürülebilirliği için inovasyon ve kalite standartlarına önem verdiklerini göstermektedir. Bu bağlamda, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve tedarik zinciri yönetiminin optimizasyonu, oyuncuların başarısı için kritik faktörler arasında yer almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, kalsiyum pidolat ile ilgili en yaygın soruları ele alıyoruz ve bilimsel veriler ışığında yanıtlar sağlıyoruz.

Kalsiyum pidolat nedir ve hangi durumlarda kullanılır?

Kalsiyum pidolat, kalsiyum ve pidolik asitin bir tuzudur ve özellikle kemik dokusunun gelişimi ve onarımında rol alan bir takviye olarak kullanılır. Kemik yoğunluğunun artırılması ve osteoporoz tedavisinde yardımcı olabilir.

Kalsiyum pidolatın vücut üzerindeki etkileri nelerdir?

Vücutta, kalsiyum pidolat kemik yapısına katılır ve kemik sağlığını destekler. Aynı zamanda kas fonksiyonu ve sinir iletiminde önemli roller oynar. Kemik dokusunun büyümesi ve yaşlanmasında ya da kemikte meydana gelen travmatik durumlarda kalsiyuma yardımcı olur.

Kalsiyum pidolat takviyesi alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kalsiyum pidolat takviyesi alırken, günlük önerilen dozu aşmamak ve diğer kalsiyum kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Doktor tavsiyesi olmadan uzun süre yüksek dozda kullanılmamalıdır.

Kalsiyum pidolat içeren takviyelerin yan etkileri var mıdır?

Herhangi bir takviye gibi, kalsiyum pidolat da bazı bireylerde yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında mide rahatsızlıkları, kabızlık, ve nadiren böbrek taşları yer alabilir. Herhangi bir yan etki yaşanırsa, doktora başvurulmalıdır.

Kalsiyum pidolat takviyesi her yaş grubu için uygun mudur?

Kalsiyum pidolat genellikle yetişkinler ve yaşlılar için önerilir, ancak çocuklar ve hamile kadınlar için kullanım önerileri yaşa ve ihtiyaca göre değişir. Her yaş grubundan önce sağlık uzmanı ile konuşulmalıdır.

Kalsiyum pidolat ve diğer kalsiyum takviyeleri arasındaki farklar nelerdir?

Kalsiyum pidolat, kalsiyumun özel bir formudur ve kemik matriksine doğrudan ulaştığı iddia edilir. Diğer kalsiyum tuzları gibi sitrat ya da karbonat formundan farklı olarak, biyoyararlanımı ve emilimi farklılık gösterebilir, ancak bireysel ihtiyaç ve tercihler doktor gözetiminde değerlendirilmelidir.

Kalsiyum Pidolatın Diğer İsimleri:

 • L-Proline, 5-oxo-, calcium salt (2:1)
 • Proline, 5-oxo-, calcium salt (2:1), L-
 • 5-Oxo-L-proline calcium salt
 • Efical
 • Calcium pidolate
 • Pidolic acid calcium salt (2:1)