Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hidrojen Peroksit

Hidrojen Peroksit Satış ve Tedariki

Hidrojen Peroksit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7722-84-1

Hidrojen Peroksit Kullanımı

Hidrojen peroksit, formülü H2O2 olan renksiz ve viskozitesi suya göre daha yüksek olan bir kimyasal bileşiktir. Saf haldeyken açık mavi renkli bir sıvıdır ancak sulandırıldığında renksiz hale gelir. Zayıf asidik özellikler gösterir ve kuvvetli bir oksitleyici olmasıyla tanınır. Günlük hayatta antiseptik olarak kullanılan bu madde, oksijenli su olarak bilinir ve ev hanımları tarafından temizlikte de tercih edilir.

Tarihte ilk kez 1818 yılında Fransa’da keşfedilen hidrojen peroksit, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tekstil ve kağıt endüstrisinde ağartma proseslerinde, çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde ve roket yakıtı olarak kullanımı en yaygın alanlardandır. Ayrıca medikal ve kozmetik sektöründe sterilizasyon ve dezenfeksiyon amacıyla da tercih edilir.

Hidrojen peroksit, kimyasal reaktifler ve başlatıcılar üretiminde öncü firmalar tarafından da üretilmektedir. Bu şirketler, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda inovasyon ve teknolojiye dayalı çözümler sunarken, hidrojen peroksitin çeşitli kullanımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle yara tedavisinde enfeksiyonun önlenmesi ve tedavi sürecinin hızlandırılması için tercih edilen hidrojen peroksit, temizleyici özelliğinin yanı sıra yüksek oksidasyon kapasitesiyle bilinen güçlü bir bileşiktir.

Hidrojen Peroksit Kimyasal Özellikleri

Hidrojen peroksit, kimyasal formülünde basit bir kombinasyona sahipken, güçlü oksitleyici özellikleriyle öne çıkar.

Moleküler Formül ve Yapısı

Hidrojen peroksitin moleküler formülü H2O2 ‘dir. Yapısında iki hidrojen (H) ve iki oksijen (O) atomu bulunur. Kuvvetli bir şekilde bağlanan oksijen atomları, kimyasal yapıda bir O-O bağı oluşturur. Hidrojen peroksitin 3D modelini görselleştirmek için JSmol kullanılabilir.

Fiziksel Özellikleri

Renksiz ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Saf formunda soluk mavi renkte görülür. Fiziksel durumu, saf haldeyken viskozite olarak sudan yüksek bir sıvıdır. Oda sıcaklığında 5 mmHg’de kaynama noktasına ulaşabilir.

Kimyasal Özdeşleyiciler

Hidrojen peroksitin kimyasal adı Hidrojen Peroksit ve bilinen CAS Numarası 7722-84-1 ‘dir. Kimyasal veri bankaları olan ChemSpider, ECHA InfoCard ve PubChem CID’de bulunabilir ve aynı zamanda CHEBI:16240 referans numarasına sahiptir.

Reaktivite ve Stabilite

Hidrojen peroksit, güçlü bir oksitleyici olarak reaktif bir bileşiktir. Stabilitesi, sıcaklık, ışık ve saflık gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Yüksek konsantrasyonlarda istikrarsızdır ve hızla bozunabilir.

Güvenlik Bilgileri

Hidrojen peroksit için NFPA 704 sağlık, yanıcılık ve reaktivite ile ilgili bilgileri sağlar. Yüksek konsantrasyonları ciddi yanıklara neden olabilecek çevre için tehlikelidir. Güvenlik bilgileri için DTXSID2020715 gibi kimyasal güvenlik veri sayfalarına bakılmalıdır.

Biyolojik Özellikleri

Hidrojen peroksit, insan vücudunda karaciğerde parçalanma özelliklerine sahiptir. Molekül, biyolojik sistemlerdeki reaktif oksijen türlerini içeren çeşitli proseslerde rol oynar. SMILES notasyonu, kimyasal yapıyı kodlamak için kullanılır ve peroksit köprüsünü ifade eder.

Tarihsel Gelişimi

Hidrojen peroksit, zengin tarihi ve endüstrilerdeki geniş uygulama yelpazesi ile kimya dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Keşfi

Fransız kimyacı Louis Jacques Thénard, 1818 yılında baryum peroksit ile nitrik asit reaksiyonu sonucu hidrojen peroksit elde ederek bu bileşiği ilk keşfeden bilim insanıdır. Thénard, bu keşif sayesinde kimyasal maddelerin oksidasyon ve dezenfektan özelliklerine yeni bir perspektif getirmiştir.

Ticari Üretim ve Teknoloji

Antrakinon prosesi, hidrojen peroksitin ticari üretiminde 1936’da geliştirilmiş ve 1939’da patentlenmiş bir yöntemdir. Bu proses, öncelikle 2-ethyl anthraquinone veya 2-ethyl derivative’in paladyum katalizörü varlığında hidrojenasyonu ile başlar ve sonra ilgili anthrahydroquinone’un oksidasyonu ile hidrojen peroksit üretilir. Günümüzde hidrojen peroksitin üretimi neredeyse tamamıyla bu yöntemle gerçekleştirilmektedir ve sürekli olarak verimlilik ve çevre dostu olabilecek yöndeki teknolojik iyileştirmelerle güncellenmektedir.

Endüstrideki Kullanımı

Hidrojen peroksit, saflığına bağlı olarak değişken endüstriyel uygulamalara sahiptir. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda, kağıt ve selüloz endüstrisinde beyazlatıcı olarak ve yine çeşitli kimyasal süreçlerde reaktif oksitleyici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda güçlü antiseptik özellikleri sayesinde tıp sektöründe de sterilizasyon amaçlı kullanımı yaygındır. Ev temizlik ürünlerinde de aktif bir bileşen olarak karşımıza çıkan hidrojen peroksit, günlük yaşamın birçok alanında etkinlik gösterir.

Hidrojen Peroksit Üretimi

Hidrojen peroksit üretimi, kâğıt sanayi başta olmak üzere dezenfektasyon ve antiseptik üretimi gibi birçok alanda önemli rol oynar. Üretim süreçleri ve çevresel düzenlemeler, sektörde faaliyet gösteren üreticiler için kritik öneme sahiptir.

Üreticiler ve Lokasyonlar

Hidrojen peroksit üretimi önde gelen kimyasal üreticiler tarafından dünya çapında gerçekleştirilmektedir. United Initiators gibi şirketler bu alanda tanınmaktadır ve faaliyetlerini Fransa, Almanya, ABD, Avustralya gibi çeşitli lokasyonlarda sürdürmektedir. Sanayi, ürünler ve şirketler, yerel ve global düzeyde faaliyet göstererek geniş bir coğrafi dağılım ve çeşitliliğe sahiptir.

Üretim Teknikleri

Hidrojen peroksit üretimi, çeşitli kimyasal süreçler yoluyla yapılabilir. En yaygın kullanılan teknoloji, antrasinon süreci olarak adlandırılır. Bu süreçte, antrasinon hidrojenasyonunu takiben, oluşan antrasinik asidin oksidasyonu gerçekleşir. Üretim prosesi genellikle dört aşamalıdır ve son derece özelleşmiş ekipmanlar gerektirir.

Çevresel Etki ve Düzenlemeler

Hidrojen peroksit üretimi ve kullanımı sırasında çevresel etkilere de dikkat edilmektedir. Üretim süreci, kaynakların verimli ve iklim dostu bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bu, sürdürülebilirlik standartlarına ve hükümet düzenlemelerine uyumu vurgular. Hidrojen peroksitin doğal ve yapay ortamlarda olası etkileri göz önünde bulundurularak, endüstriyel kullanım standartları titizlikle belirlenmiştir.

Ürün Bilgileri

Hidrojen peroksit (H2O2), sanayi ve ev kullanımı için çok yönlü bir üründür. Güçlü oksitleyici özellikleri sayesinde dezenfektan olarak kullanılmasının yanı sıra birçok endüstriyel süreçte de önemli bir role sahiptir.

Kullanım Talimatları ve Depolama

Hidrojen peroksit, serin ve güneş ışığından uzak bir yerde saklanmalıdır. Aşağıdaki malzemeler depolama için uygundur:

 • Saf alüminyum (min.%99,5)
 • Paslanmaz çelik (304L/316L)
 • Tantalum
 • Zirkonyum
 • Cam veya seramik

Yüksek sıcaklık ve yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.

Ürün Güvenlik Bilgi Formları

Ürünün güvenlik bilgi formu (MSDS), kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli bütün bilgileri içerir. Hidrojen peroksit ile çalışılırken uyulması gereken güvenlik önlemlerini ve olası tehlikeleri detaylandırır.

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Hidrojen peroksit, geniş bir uygulama alanına sahiptir. Öne çıkan kullanım alanları şunlardır:

 • Dezenfektan olarak evde ve hastanelerde temizlik için.
 • Su arıtma sistemlerinde, suyu temizlemek ve dezenfekte etmek için.
 • Kozmetik ve ilaç sanayiinde, ürünlerin sterilizasyonunda.
 • Tekstil ve kağıt sanayiinde, ağartma işlemlerinde kullanılır.

Piyasada farklı saflık ve konsantrasyonlarda mevcuttur, en yaygın olanı %50’lik çözeltidir.

Endüstriyel Kullanım ve Pazar

Hidrojen peroksit, geniş bir endüstriyel kullanım yelpazesi ile pazarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu kimyasal, özellikle ağartma ve dezenfeksiyon işlemlerindeki etkinliği sebebiyle tercih edilen bir üründür.

Piyasadaki Talep

Hidrojen peroksit, pazar talebinin büyük bir kısmını kağıt ve tekstil endüstrisindeki ağartma işlemleri kaplamaktadır. Özellikle kağıt hamuru beyazlatılmasında ve tekstil endüstrisinde temizlik, renk giderme ve selülozun saflaştırılması gibi süreçlerde tercih edilen bir madde olarak karşımıza çıkar. Tıbbi uygulamalarda ise antiseptik özellikleri sayesinde yara temizliği ve dezenfeksiyon amaçlı kullanımı öne çıkmaktadır.

Endüstriyel Uygulamalar

Kağıt ve Selüloz Endüstrisi:

 • Ağartma işlemleri
 • Renk giderici olarak kullanım
 • Selülozun saflaştırılması

Tekstil Endüstrisi:

 • Yüzey temizliği
 • Renk giderme süreçleri
 • Ağartma ve desen belirginleştirme

Kimya Endüstrisi:

 • Organik bileşiklerin sentezinde oksidasyon ajanı olarak
 • Kimyasal reaksiyonlarda etkileyici madde

Dezenfeksiyon Alanları:

 • Yüzeylerin ve ekipmanların temizliği
 • Yara ve cilt yaralarının antiseptik tedavisinde kullanım

Pazarın diğer bir kesimi ise kimya endüstrisidir, burada hidrojen peroksit reaksiyonları hızlandırmak ve oksidasyon sağlamak için kullanılır. Ayrıca, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda giderek artan bir taleple, evsel ve tıbbi kullanım alanları da pazarın büyümesine katkı sağlamaktadır.

Sağlık ve Güvenlik

Hidrojen peroksit (H2O2), tıbbi ve endüstriyel alanlardaki uygulamalarıyla önem arz eden kimyasal bir maddedir. İnsan sağlığı ve güvenliği bağlamında dikkate alınması gereken hususlar mevcuttur.

Maruziyet Kısıtlamaları

Maruziyet kısıtlamaları, hidrojen peroksit kullanımında temel bir güvenlik unsurudur. Örneğin:

 • Konsantrasyon: Hidrojen peroksit tüketici ürünlerinde genelde %3 ila %5 arasında bir konsantrasyonda kullanılır.
 • Maksimum Maruz Kalma Limitleri (MX0900000, MX0887000): Endüstriyel standartlarda belirli konsantrasyonların üzerindeki kullanımlarda mesleki sağlık standartları göz önünde bulundurulmalıdır.

İlk Yardım ve Acil Durum Prosedürleri

Hidrojen peroksitle meydana gelebilecek bir kazada izlenecek ilk yardım prosedürleri şunlardır:

 • Cilt ile Temas:
  • Derhal bol su ile yıkayın.
  • Yanık oluştuğu takdirde, tıbbi yardım alın.
 • Göz ile Temas:
  • Hemen gözleri bol su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın.
  • Acil tıbbi yardım alın.
 • Yutma:
  • Kusturmaya çalışmayın.
  • Kişi bilinçliyse, ağzını su ile çalkalayıp tıbbi yardım alın.

İş Sağlığı ve Güvenlik Standartları

Hidrojen peroksitin kullanıldığı iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenlik standartları uygulanmalıdır:

 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE): Eldiven, koruyucu gözlük, uygun giysiler.
 • Ventilasyon: İyi hava akışı sağlayarak gazların ve buharların birikmesini önleyin.
 • Eğitim: Çalışanlar, hidrojen peroksitin doğru kullanımı ve ilgili güvenlik prosedürleri konusunda eğitilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hidrojen peroksit, geniş kullanım alanları ve sağlık sektöründeki önemi nedeniyle sıkça gündeme gelir. Bu bölüm, hakkında en fazla merak edilen sorulara doğru bilgi vermektedir.

Hidrojen peroksit ne için kullanılır?

Hidrojen peroksit, antiseptik özellikleri sayesinde kesik ve yaraların dezenfekte edilmesinde kullanılır. Ayrıca, ağartma ve temizlik ürünlerinde de etkili bir bileşen olarak görev yapar.

Evde hidrojen peroksit nasıl yapılır?

Hidrojen peroksit, güvenli ve kontrollü bir şekilde üretimi yapılması gereken bir kimyasaldır ve ev şartlarında yapımı önerilmez.

Oksijenli su ile hidrojen peroksit aynı ürün müdür?

Evet, oksijenli su olarak da bilinen hidrojen peroksit, H2O2 kimyasal formülüne sahip bir bileşiktir ve her iki terim de aynı ürün için kullanılır.

Hidrojen peroksit eczanede bulunur mu ve fiyat aralığı nedir?

Hidrojen peroksit genellikle eczanelerde bulunabilir ve fiyatı ürünün konsantrasyonuna ve miktarına göre değişiklik gösterir.

Hidrojen peroksit kullanımında dikkat edilmesi gereken zararlar nelerdir?

Yüksek konsantrasyonda hidrojen peroksit ciltte yanıklara neden olabilir. Kullanımı esnasında göz, ağız ve solunum yollarından kaçınılması gerekir ve yalnızca dış kullanım içindir.

Hidrojen peroksit satın almak için hangi yerlere bakılmalıdır?

Hidrojen peroksit, eczaneler başta olmak üzere, çeşitli ilaç ve sağlık ürünleri satan mağaza ve online platformlardan temin edilebilir.

Hidrojen Peroksitin Diğer İsimleri:

 • Hydrogen peroxide (H2O2)
 • Hydrogen peroxide
 • Albone
 • Inhibine
 • Perhydrol
 • Peroxaan
 • Hydrogen dioxide
 • T-Stuff
 • Superoxol
 • Albone DS
 • Oxysept I
 • Oxyfull
 • Odosat D
 • Hybrite
 • Select Bleach
 • Albone 35
 • Perone
 • Oxydol
 • Baquashock
 • Hipox
 • Metrokur
 • CIX
 • Peroxclean
 • Anti-Keim 50
 • Hioxyl
 • Oxysept
 • Mirasept
 • Lensan A
 • Pegasyl
 • Asepticper
 • NSC 19892
 • Crystacide
 • Dentasept
 • Oxigenal
 • Adeka Super EL
 • Crestal Whitestrips
 • Xtra White
 • Opalescence Xtra
 • Deslime LP
 • Quasar Brite
 • Clarigel Gold
 • Whitespeed
 • Nite White Excel 2
 • Magic Bleaching
 • Whiteness HP
 • Lase Peroxide
 • OxiDate
 • Crest whitestrips
 • Zerosil
 • Interox ST 50
 • Opalescence Xtra Boost
 • Dioxy 100L
 • EcoClearProx
 • Virox
 • Poladay
 • Opalescence Boost PF
 • Dezinbak Super
 • B-Cap 35
 • B-Cap 50
 • M 70
 • M 70 (peroxide)
 • Whiteness HP/FGM
 • TerraClean
 • Corega Extradent
 • Day White
 • Interox Paramove 50
 • Peroxy-Blend PB 33
 • Peroxy-Blend PB 31
 • Whiteness HP Maxx
 • Neoseptal D
 • Perhidrol
 • Oxidol
 • Opalescence BOOST
 • ZOOM 2
 • Interox ST 60
 • Arion Cronos
 • Oxysept Comfort
 • OX-AGUA AL25
 • Peroxal 50
 • Diapower HP
 • UELM 35
 • B 296644
 • FQ 301
 • Hyprox 350
 • MeSH ID: D006861