Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gliseril Monostearat

Gliseril Monostearat (GMS) Satış ve Tedariki

Gliseril Monostearat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

123-94-4

Gliseril Monostearat: Kullanımı ve Endüstriyel Önemi

Gliseril monostearat, yaygın olarak GMS olarak bilinen, gliserolün stearik asitle oluşturduğu bir ester türüdür. GMS, genellikle gıda sanayisinde emülgatör olarak kullanılır ve bu sayede yağ ve suyun birbirine karışmasını sağlayarak gıda ürünlerinin tekstür ve stabilitesini artırır. Yüksek higroskopik özellikleri sayesinde, çevreden nemi çekebilen beyaz, kokusuz bir katıdır ve tatlı bir tadı vardır.

Bu bileşen aynı zamanda kozmetik ürünlerde de sıkça tercih edilir. Nemlendirici özellikleri ve cilt üzerinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde, kremler, losyonlar ve kişisel bakım ürünlerinde emülgatör ve tekstür verici olarak kullanılır. Gliseril monostearat, hem bitkisel hem de hayvansal yağlardan elde edilebilen çok yönlü bir bileşiktir ve genellikle kozmetik ürünlerde yumuşatıcı ve cilde yapışma özelliği veren bir ajan olarak işlev görür.

GMS’nin kullanımı, tatlı tatlandırıcıların, fırın ürünlerinin, dondurmanın ve diğer gıda maddelerinin üretiminde önemli bir rol oynar. Gıda katkı maddesi olarak işlevinin yanı sıra, yağlar ve mumlar için bir emülsifiye edici ajan olarak da görev alır. Gliseril monostearat, kullanıldığı sektöre göre farklı şekillerde üretilir ve uygulanır, fakat temel yapı taşları olan gliserin ve stearik asit sabit kalmaktadır.

Kimyasal Yapı ve Özellikler

Gliseril monostearat, temel haliyle stearik asit ve gliserol moleküllerinin bir esterleşme reaksiyonuyla oluşturduğu bir madde olup, çeşitli endüstriyel işlemlerde emülgatör olarak kullanılır.

Kimyasal Formül ve CAS Numarası

 • Kimyasal Formül: C₁₈H₃₆O₃
 • CAS Numarası: 123-94-4

Molar Kütle

 • Molar Kütle: 358.48 g/mol

Fiziksel Özellikler

 • Erime Noktası: Tipik olarak, gliseril monostearatın erime noktası yaklaşık 60°C civarındadır.
 • Hâli: Oda sıcaklığında beyaz, kokusuz, kristal ya da mum benzeri katı formundadır.

Gliseril monostearat aynı zamanda 1-gliserol monostearat veya 2-gliserol monostearat olmak üzere iki izomerik forma sahip olabilir, bu durum kullanım alanına ve istenen özelliklere göre değişkenlik gösterir.

Üretim ve Kaynaklar

Gliseril Monostearat, yağ asitleri ve gliserolünün esterleşmesi ile üretilir ve başlıca kaynakları bitkisel yağlardır. Bu kimyasal bileşik, hem gıda hem de kozmetik endüstrisinde yaygın bir kullanıma sahiptir.

Esterifikasyon İşlemi

Esterleşme, bir yağ asidi ile gliserinin reaksiyona sokularak gliseril monostearat gibi esterlerin üretildiği bir kimyasal süreçtir. Bu işlemde kullanılan yağ asidi tipik olarak stearik asittir. Esterleşme iki yöntemle gerçekleşebilir: doğrudan esterleşme ve kendiliğinden emülsifiye eden esterleşme (self-emulsifying). Doğrudan esterleşme işlemi, gliserol ve stearik asidin belirli koşullar altında doğrudan birleştirilmesi ile gerçekleşir.

Bitkisel Yağlar

Bitkisel yağlar, genellikle gliseril monostearat üretiminde tercih edilen kaynaklardır. Bitkisel kökenli kaynaklar arasında hurma yağı veya soya fasulyesi yağı gibi yağlar yer alır. Bu yağlar, gliserinin trigliseritlerle reaksiyona sokularak hem monogliseritler hem de digliseritler üretir. Gliseril monostearat, bu tür bitkisel yağlarla yürütülen esterifikasyon işlemi sonucunda elde edilir ve nihai ürün, kıvam arttırıcı ve emülsifiye edici özellikler gösterir.

Yiyecek Endüstrisinde Kullanımı

Gliseril Monostearat (GMS), yiyecek endüstrisinde çok önemli bir katkı maddesi rolü oynar, özellikle emülsiyon oluşturma ve ürünlerin dokusunu iyileştirme alanında.

Ek Gıda Maddesi

GMS, çeşitli yiyeceklerde emülgatör olarak kullanılır. Bu madde, yağ ve suyun ayrılmasını önleyerek, karışımların homojen bir şekilde bir arada kalmasını sağlar. GMS, özellikle dondurma ve ekmek gibi ürünlerde yaygındır. Dondurma üretiminde, GMS’nin emülgatör özelliği, dondurmanın kremsi kıvamını ve daha pürüzsüz bir doku kazanmasını sağlar. Ekmekte ise GMS, ekmek hamurunun yoğunluğunu artırarak daha yumuşak bir yapı elde edilmesine yardımcı olur.

 • Dondurma: GMS kremsi kıvamıyla dondurmaya pürüzsüz bir doku kazandırır.
 • Ekmek: GMS hamurun hava tutmasına yardımcı olarak ekmeği yumuşatır.

Doku ve Viskozite

Yiyecek endüstrisinde kullanılan GMS aynı zamanda bir koyulaştırıcı maddedir. Koyulaştırıcı olarak kullanılması, özellikle sıvı ve yarı sıvı yiyeceklerde istenilen viskoziteyi ayarlamak için önemlidir. Ürünlerin raf ömrü boyunca istikrarlı bir kıvam ve yoğunluğun korunmasına olanak tanıyan GMS, gıda ambalajlaması sürecinde de rol oynar, zira ürünlere istikrar katar ve taşıma sırasında ortaya çıkabilecek doku bozulmalarını önlemeye yardımcı olur. GMS, yiyeceklerin mükemmel bir yapıya sahip olmalarını ve tüketici beklentilerini karşılamalarını sağlamada kritik bir faktördür.

 • Sıvı ve Yarı Sıvı Yiyecekler: İstenilen kıvam ve yoğunluk GMS ile ayarlanır.
 • Gıda Ambalajlaması: GMS, ürünlerin taşınma esnasındaki dokusunun korunmasına yardımcı olur.

Farmasötik ve Tıbbi Alanda Kullanım

Gliseril Monostearat (GMS), farmasötik alanda çeşitli uygulamalara sahiptir ve ilaç formülasyonlarında stabilizatör olarak geniş bir rol oynamaktadır.

Eczane Ürünleri

Kapsül Dolum Formülasyonları: GMS, ilaç kapsülleri doldurulurken kullanılan eş emülgatör ve viskozite arttırıcı olarak işlev görür. Böylece kapsülün içeriğinin homojen bir şekilde dağılmasına ve stabil kalmasına yardımcı olur.

Çözücü Olarak Kullanım: Oral ve topikal formülasyonlarda çözücü olarak tercih edilen GMS, ilaçların etkin maddelerini çözerek, uygulama esnasında daha iyi bir emilim sağlaması amacıyla kullanılır.

Koruyucu ve Stabilizatör: Gliseril Monostearat, higroskopik özellikleri nedeniyle toz formundaki ilaçların nemden etkilenmesini önler. Aynı zamanda ilaçların raf ömrünü uzatan bir koruyucu olarak da görev yapabilir.

Kontrollü Salım Sistemleri: İlaçların vücutta belirli bir hızda salınmasını sağlamak amacıyla kullanılan kontrollü salım sistemlerinde GMS, bu sistemlerin bileşeni olarak efektif bir şekilde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Uygulamalar

Gliseril monostearat (GMS), özellikle plastik ve gıda ambalaj sektörlerinde yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir bileşendir.

Plastik Sanayi

Gliseril monostearat, plastik sanayinde yüksek oranda tercih edilen bir katkı maddesidir. Plastiklerin işlenmesi sırasında, GMS yağlayıcı ve ayırıcı ajan olarak görev yapmakta ve ürün kalitesini artırmaktadır. Aynı zamanda, antistatik özellikleri sayesinde plastik yüzeylerin toz ve kir tutmasını önlemekte önemli rol oynamaktadır.

 • Plastiklerdeki Kullanım Alanları:
  • Lubrikant (Yağlayıcı) Ajan
  • Antistatik Ajan
  • Ayırıcı (Kalıptan Ayrılmayı Kolaylaştıran) Ajan

Gıda Ambalajı

Gıda güvenliği açısından kritik bir rol oynayan GMS, gıda ambalaj malzemelerinde surfactant olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım, gıda ile doğrudan temas eden ambalaj materyallerinin yüzey gerilimini düşürerek daha etkili bir bariyer oluşturmalarını sağlamaktadır. Gıda ambalajlarında kullanımı, ürünlerin raf ömrünü uzatmada ve kalitesini korumada önemlidir.

 • Gıda Ambalajındaki Kullanım Alanları:
  • Surfactant (Yüzey Aktif Madde)
  • Ambalaj Malzemesi Yüzey Gerilimini Azaltma
  • Raf Ömrünü Uzatma

Bu materyalin mumlar ve balmumu benzeri uygulamalarda da emülsifiye edici özellikleri nedeniyle tercih edildiğine dair veriler bulunmaktadır, ancak bu bölümde öncelikli olarak plastik sanayi ve gıda ambalajı üzerinde durulmuştur.

Emülsiyon ve Çözünürlük Özellikleri

Gliseril monostearat, yağ ve suyun karışabilirliğini sağlayan yüzey aktif bir madde olarak emülsiyonların oluşumunda kritik bir role sahiptir. Bu bileşik hem suda çözünür özellikler sergiler hem de yağda çözünme kapasitesine sahiptir, bu sayede çok yönlü kullanım alanlarına imkan tanır.

Yüzey Aktif Madde

Gliseril monostearat, emülsiyon oluşturulmasında kullanılan bir emülgatördür. Emülgatörler, bir emülsiyonun oluşumunda ve stabilitesinde önemli rol oynayan maddelerdir. Gliseril monostearat, hidrofilik (su seven) ve hidrofobik (suya karşı ilgisiz) uçlar içerir. Bu çift yüzeyli yapı, yağ damlacıklarını su içinde dağıtarak karışımların bir arada kalmasını sağlar. Emülsiyon oluştururken gliseril monostearat, genellikle tween gibi noniyonik maddelerle birlikte kullanılabilir.

Solübilite

Gliseril monostearatın çözünürlük özellikleri, sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Su içinde, özellikle sıcak suyla karıştırıldığında çözünebilir olan gliseril monostearat, alkol ve eter gibi polar çözücülerde de çözünür hale gelir. Bu çözünürlük kapasitesi, hem su hem de yağ fazlarıyla etkileşebilmesi nedeniyle farmasötik ve gıda endüstrisinde tercih edilir. Gliseril monostearat kullanılarak yapılan formülasyonlar, sıcaklık değişikliklerine dayanıklı emülsiyonlar oluşturur ve ürünlerin raf ömrünü uzatma potansiyeline sahiptir.

Ürün Güvenliği ve Yan Etkiler

Bu bölüm, Gliseril Monostearat’ın güvenlik değerlendirmesi ve olası yan etkilerini kapsamlı bir şekilde inceler.

Güvenlik Değerlendirmesi

Gliseril Monostearat (GMS), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından genellikle güvenli olarak kabul edilmiş (GRAS) bir katkı maddesidir. Aynı şekilde, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) da GMS’nin gıda katkısı olarak kullanımını güvenli bulmuştur. GMS, kozmetik ve gıda ürünlerinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, her bir ürün için belirlenen maksimum kullanım miktarlarına uyulması beklenir.

 • GRAS Statüsü: FDA tarafından onaylı.
 • EFSA Onayı: Gıda kullanımı için güvenli.
 • Kullanım Limitleri: Ürün tiplerine göre değişkenlik gösterir.

Yan Etkiler ve Tahriş

Gliseril Monostearat, genellikle iyi tolere edilen bir katkı maddesi olarak bilinir ve cilt üzerinde nemlendirici etkisi ile koruyucu bir bariyer oluşturabilir. Ancak, bireysel hassasiyet durumlarında veya önerilen dozların üzerinde kullanıldığında ciltte tahrişe yol açabilir. Gliseril Monostearat’ın yan etkileri nadiren rapor edilmiş olup, bu kullanım talimatlarına uyulduğunda güvenli olduğu bilinmektedir.

 • Tahriş İhtimali: Yüksek dozlarda ciltte tahrişe sebep olabilir.
 • Cilt Üzerindeki Etkisi: Nemlendirici, koruyucu bariyer oluşturur.
 • Rapor Edilen Yan Etkiler: Nadiren görülür.

Pazar ve Tedarikçiler

Gliseril Monostearat (GMS), geniş bir tüketici kitlesine ulaşan ve çeşitli sektörlerde kullanılan bir emülgatör ve stabilizatördür.

Küresel Dağıtım

Gliseril Monostearat, dünya genelinde birçok farklı üretici ve tedarikçi tarafından piyasaya sürülmüştür. Kuzey Amerika ve Avrupa, Gliseril Monostearat’ın önde gelen pazarlarıdır ve bu bölgelerdeki tedarikçiler hem yerel hem de global ölçekte faaliyet göstermektedir. Tedarikçiler, genellikle Gliseril Monostearat’ı çeşitli formlarda – toz, boncuk veya pul şeklinde – satışa sunmaktadırlar.

Gliseril Monostearat üreten tedarikçiler, ürünün dağıtımını genişletmek için genellikle distribütörlük ağlarını kullanırlar. Bu dağıtım yoluyla, Gliseril Monostearat daha fazla son kullanıcıya ulaşmakta ve pazar penetrasyonu artmaktadır.

Ürünün helal ve vegan standartlarına uygunluğu, özellikle bu diyet tercihlerine sahip tüketicilerin bulunduğu pazarlarda kritik bir önem taşımaktadır. GMS’in kaynağına (hayvansal ya da bitkisel) ve üretim sürecine dikkat eden tedarikçiler, bu niş alanlarda da etkin bir dağıtım ve pazarlama stratejisi geliştirebilmektedirler.

Neticede, Gliseril Monostearat piyasasında yer alan tedarikçilerin seçimi ve distribütörlük yapıları, ürünün küresel erişiminde belirleyici rol oynamaktadır.

Düzenleyici Durum ve Oranlar

Gliseril monostearat (GMS), gıda ve kozmetik sektörlerinde kritik bir rol oynar. Kontrollü kullanımını düzenleyen yasal mevzuat, HLB değeri ve raf ömrü, bu bileşenin kullanımındaki temel unsurlardır.

Yasal Mevzuat

GMS, gıda katkı maddesi olarak Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır. Bu kurumlar tarafından belirlenen kullanım oranları ve güvenlik standartları, GMS içeren ürünlerin pazarda serbestçe dolaşabilmeleri için gereklidir. Özellikle, GMS’nin gıdalar içinde kullanım düzeyleri EFSA tarafından E 471 olarak kodlandırılmış olup, belirli gıda kategorilerindeki maksimum kullanım sınırları detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

HLB Değeri

Gliseril monostearatın HLB (Hydrophile-Lipophile Balance) değeri yaklaşık 3.6 ile 4.2 arasındadır ve bu, onun düşük HLB değerine sahip bir emülgatör olduğunu gösterir; suyu yağda stabilize etmekte etkilidir. Formülasyon geliştiricileri, GMS’nin HLB değerini, hedefledikleri ürünün özelliklerine uygun bir emülsiyon elde etmek için dikkate alırlar.

Raf Ömrü

GMS olarak da bilinen 2,3-dihydroxypropyl octadecanoate’in (gliseril monostearatın kimyasal adı) stabil bir yapısı vardır ve bu da ona uzun bir raf ömrü kazandırır. Genellikle, üretim tarihinden itibaren iki yıla kadar raf ömrüne sahip olabilir. Raf ömrü, GMS’nin depolama koşullarına ve ışık, oksijen gibi dış etkenlere maruz kalma derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. GMS içeren ürünler etiketlerinde bu bilgileri sağlamalıdır.

Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilirlik

Gliseril Monostearat, çeşitli sanayi dallarında kullanılan bir katkı maddesi olup, sürdürülebilirlik açısından çevresel etkileri değerlendirilmelidir. Ana hammaddeleri arasında palmiye çekirdeği ve soya yağı bulunur ve bu ürünlerin üretiminde su kaybı gibi çevresel faktörler önem taşır.

Çevre Dostu Uygulamalar

Palmiye Çekirdeği: Gliseril Monostearat’ın üretiminde kullanılan palmiye çekirdeği yağı, plantasyonlarda yetiştirilen palmiyelerden elde edilir. Bu süreçte, ormanların yok edilmesine ve biyoçeşitliliğin azalmasına yol açmamak adına sürdürülebilir palmiye yağı sertifikaları ön plana çıkmaktadır.

 • Soy Yağı: Soya yağı da Gliseril Monostearat’ın üretiminde kullanılır. Soya bazlı ürünlerde sürdürülebilir tarım yöntemlerinin benimsenmesi, toprak sağlığını korumaya ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

Su Kaybı: Her iki yağın da ekstraksiyonu ve işlenmesi sırasında su kullanımının etkin yönetimi, su kaybını minimize etmeye ve su kaynaklarını korumaya atıf yapar. Sanayinin su ayak izini azaltmayı hedefleyen teknolojiler ve süreç optimizasyonları bu bağlamda önem arz eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Gliseril monostearat gıda ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan bir emülgatördür. Bu bileşenin kullanım amaçları, güvenliği ve sağlık üzerindeki potansiyel etkileri hakkında sıklıkla sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz.

Gliseril monostearatın kullanım amaçları nelerdir?

Gliseril monostearat, koyulaştırıcı, emülsifiye edici ve anti-kek yapıcı olarak gıda ürünlerinde; koruyucu kaplama, katılaştırıcı ve kontrol salınımlı ilaç maddesi olarak farmasötik ürünlerde kullanılmaktadır.

Gliseril monostearat içeren ürünler güvenli mi?

Gliseril monostearat doğal olarak da insan vücudunda bulunan ve gıda katkı maddesi olarak kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilen bir maddedir.

Gıda endüstrisinde gliseril monostearat nasıl kullanılır?

Gıda endüstrisinde gliseril monostearat, emülsiyon stabilizatörü olarak işlev görür ve yağ ile suyun bir arada kalmasını sağlayarak ürünlerin kıvamının korunmasına yardımcı olur.

Kozmetik ürünlerinde gliseril monostearatın rolü nedir?

Kozmetik ürünlerde gliseril monostearat, emülsifiye edici, stabilizatör ve yumuşatıcı rolü üstlenir; ayrıca ürün formülasyonlarının kıvamını artırarak daha pürüzsüz bir doku sağlar.

Gliseril monostearatın sağlık üzerinde bilinen olumsuz etkileri var mıdır?

Gliseril monostearat genellikle güvenli olarak kabul edilse de, aşırı kullanım sonucunda alerjik reaksiyonlar veya ciltte tahriş gibi olumsuz etkiler görülebilir.

Gliseril monostearat helal sertifikasyona sahip olabilir mi?

Gliseril monostearat, kaynağına bağlı olarak helal sertifikasyona sahip olabilir. Helal sertifikasyonu, ürünün helal kurallarına uygun olarak üretildiğini ve işlendiğini gösterir.

Gliseril Monostearatın Diğer İsimleri:

 • Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
 • Stearin, 1-mono-
 • Aldo 33
 • Aldo 75
 • Glycerol α-monostearate
 • α-Monostearin
 • 1-Monostearin
 • Stearic acid 1-monoglyceride
 • Glycerin 1-monostearate
 • 1-Monostearoylglycerol
 • Glycerol 1-monostearate
 • Glyceryl 1-monostearate
 • Sandin EU
 • Glycerin 1-stearate
 • 1-Glyceryl stearate
 • Tegin 55G
 • Emerest 2407
 • Aldo MSD
 • Aldo MSLG
 • Glycerol 1-stearate
 • Stearic acid α-monoglyceride
 • 3-Stearoyloxy-1,2-propanediol
 • 1-Monooctadecanoylglycerol
 • 2,3-Dihydroxypropyl octadecanoate
 • (±)-2,3-Dihydroxypropyl octadecanoate
 • 1-monostearoyl-rac-glycerol
 • Glyceryl 1-octadecanoate
 • NSC 3875
 • AS 8 (surfactant)
 • 2,3-Dihydroxypropyl stearate
 • 1-Stearoyl-rac-glycerol
 • 1-Monostearoyl-rac-glycerol