Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

EDTA Etilendiamin Tetraasetik Asit

EDTA Satış ve Tedariki

EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

60-00-4

EDTA Etilendiamin Tetraasetik Asit: Analizlerdeki Önemi ve Kullanımı

Etilendiamin tetraasetik asit, genellikle EDTA olarak bilinir ve güçlü bir kimyasal bileşiktir. Kompleksometrik titrasyonlarda ligand olarak kullanılan ve metal iyonlarıyla kararlı kompleksler oluşturabilen çok amaçlı bir ajan olan EDTA, modern endüstriyel ve biyokimya uygulamalarında önemli bir rol oynar. Temel yapısında etilendiamin molekülüne klorasetik asit türevlerinin eklenmesiyle üretilen bu bileşik, poliamino karboksilik asit sınıfına aittir ve çoklu -COOH grupları içermesi nedeniyle polikarboksilik asit özellikleri gösterir.

EDTA’nın kimyasal formülü C10H16N2O8’dir ve bu bileşenlerin moleküler düzenlemesi, onun bir dizi metal iyonuna yüksek afinite göstermesini sağlar. Bu özellik, ağır metallerin giderilmesi gibi çevresel uygulamaların yanı sıra, tıbbi tedaviler ve laboratuvar analizleri gibi birçok alanda EDTA’nın etkin kullanımını mümkün kılar. EDTA, hem asidik özellikler gösterir hem de pH değeri 4 ile 6 arasında değişebilir, bu da onun çözeltilerdeki davranışını geniş bir pH yelpazesi içinde öngörülebilir kılar.

Biyokimya ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında, EDTA metal iyonlarını bağlayarak enzimlerin aktivitesini inhibe etme yeteneğinden dolayı kullanılır. Bu inhibisyon, enzim muameleli reaksiyonlarda istenmeyen metal katalizli yan reaksiyonları önleyerek deney sonuçlarının doğruluğunu arttırabilir. Ferdinand Munz tarafından keşfedilen EDTA, sadece bu pratik uygulamaları ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kimya ve biyoteknoloji sektörlerindeki çeşitli proseslerde de vazgeçilmez bir rol üstlenir.

EDTA’nın Kimyasal Özellikleri

Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA), moleküler formülü C10H16N2O8 olan ve 292.24 g/mol moleküler ağırlığa sahip bir kimyasal bileşiktir. EDTA, özellikle kimyasal etkileri ve çeşitli uygulamaları bakımından önemli bir kompleksleme ajanıdır.

Genel Formül ve Moleküler Yapı

EDTA’nın temel yapısı dört carboxyl grubu (-COOH) ve iki amino grubu (-NH2) içermektedir. Bu yapı, metal iyonlarıyla güçlü bir şekilde bağlanarak onları sekestre etmesini sağlar.

EDTA Tuzları

 • Tetrasodyum EDTA: Genellikle tamamen sodyum iyonları ile nötrleştirilmiş EDTA formudur.
 • Disodyum EDTA: İki sodyum iyonu içeren ve kozmetiklerde yaygın olarak kullanılan bir tuzdur.
 • Kalsiyum Disodyum EDTA: Kalsiyum iyonları içerir ve özellikle gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılır.
 • Kalsiyum EDTA: Tıbbi uygulamalarda kullanılan başka bir EDTA tuzudur.

EDTA’nın Kimyasal Etkileri

EDTA, olağanüstü bir chelating ajanı olarak bilinir; yani metal iyonlarını sıkıca bağlayarak onları inert hale getirir. Bu özellik sayesinde, antikoagülan, antimikrobiyal, antioksidan, ve antibiyofilm faaliyetlerde kullanılır.

Sinonimler ve Kimyasal Tercihler

 • Edetik asit ve Versene, EDTA’nın diğer yaygın isimleridir.
 • Kimyasal tercih olarak, EDTA genellikle stabilitet sağladığı için çok sayıda endüstriyel ve biyomedikal alanda tercih edilir.

Fiziksel Özellikler

 • Yoğunluk: 0,86 g/cm³
 • Farklı formlarda bulunabilir: Renksiz kristaller ya da beyaz toz formunda.

Çözünürlük ve Reaktivite

Suda iyi çözünürlük gösterir; ancak ısıtıldığında bozunur ve zehirli buharlar çıkarabilir. EDTA’nın doğaya salınımı, çevresel hasara yol açabileceğinden kaçınılmalıdır.

EDTA’nın Tıbbi Kullanımı

Etilendiamin Tetraasetik Asit (EDTA), çeşitli tıbbi koşulların tedavisinde kullanılan etkin bir şelasyon ajanıdır. Bu bölüm, bu maddeyle ilişkili tedavi süreçlerini ve tıbbi uygulamaları inceler.

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kelasyon Tedavisi

EDTA, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklar ile mücadelede kullanılan bir kelasyon tedavisidir. Kelasyon tedavisi, dolaşımdaki kalsiyum iyonlarını hedef alır ve kardiyovasküler sistem içerisindeki mineral ve metal birikimlerini azaltmaya yardımcı olabilir. EDTA’nın etkin maddesi olan edetat disodyum, genellikle damar içine enjekte edilerek uygulanır.

Ağır Metal Zehirlenmeleri

EDTA şelasyon yeteneği, özellikle kurşun zehirlenmesi ve diğer ağır metal toksitelerinin tedavisinde önemlidir. Tedavide EDTA, kurşun gibi ağır metalleri plazmadan uzaklaştırmak için kullanılır, bu metaller nörotoksik etkilere ve böbrek yetmezliği gibi şiddetli sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Antikoagülasyon ve Kan Ürünleri

Kan örneklerini analiz etmek için kullanılan toplama tüplerinde EDTA, bir antikoagülan olarak işlev görür. EDTA içeren tüpler, kan hücrelerinin bozulmasını önlemek ve koagülasyonu inhibe etmek amacıyla klinik kimya ve tanı işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Diğer Tıbbi Uygulamalar

Diş hekimliğinde EDTA, kök kanal tedavisinde smear tabakasını temizlemek ve dentin geçirgenliğini artırmak için kullanılır. Ayrıca, klinik laboratuvar testlerinde ve bazı ilaçların stabilizatörü olarak EDTA’dan faydalanılmaktadır. EDTA’nın hipokalsemi gibi minerale bağlı durumların teşhisinde de rol aldığı gözlemlenmiştir.

EDTA’nın Biyolojik Etkileri

Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA), çeşitli biyolojik sistemler üzerinde etkiler gösterir. EDTA’nın biyolojik etkileri, mikrobiyolojik aktivitelerden hücresel proteomik ve sitokin profillerine, toksik yan etkilerden serbest radikallerle mücadeleye kadar çeşitlilik gösterir.

Mikrobiyolojik Etkiler

EDTA, güçlü bir mikrobiyal büyüme inhibitörü olarak işlev görür. Yapısındaki çok sayıdaki negatif yüklü gruplar sayesinde, mikroorganizmaların hücre duvarlarında bulunan kalsiyum gibi önemli metal iyonlarıyla şelat oluşturur ve bu şekilde mikrobiyolojik antimikrobiyal etkinliğini sergiler.

Proteomik ve Sitokinler

Proteomik analizler, EDTA’nın hücresel protein ve sitokin profilleri üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. EDTA, hücre içi metal iyonlarını bağlamakla kalmaz, aynı zamanda enzim aktivitelerini ve sinyal iletim yollarını modüle edebilir, bu da proteomik ve sitokin ifadesinde değişikliklere yol açabilir.

Toksik Etkiler ve Yan Etkiler

EDTA’nın toksisitesi genellikle yan etkiler ile ilişkilidir ve genellikle makul dozlarda güvenli kabul edilir. Ancak yüksek dozlarda hipotansiyon, hiperkalsemi, ateş, aritmi gibi advers reaksiyonlara neden olabilir. Uygunsuz kullanımı sonucunda toksik etkiler ve teratojenik etkiler gösteren durumlar da raporlanmıştır.

Serbest Radikaller ve Antioksidan özellikleri

EDTA, metal iyonlarını bağlayarak reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumunu inhibe eder ve böylece antioksidan özellikleri sergiler. Metal iyonlarının eksikliği, oksidatif stresi ve dolayısıyla hücresel zarara karşı koruma sağlayabilir. Bu nedenle bazı durumlarda cilde ve hücresel yapılara karşı bir savunma mekanizması olarak işlev görebilir.

EDTA’nın Endüstriyel ve Çevresel Uygulamaları

Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) koruyucu özellikleri ve metal iyonları ile güçlü kompleksler oluşturabilme kapasitesi nedeniyle çeşitli endüstriyel ve çevresel alanlarda sıklıkla tercih edilir.

Tarım ve Bahçecilik

EDTA, tarım sektöründe, özellikle mikroorganizmaların aktivitesini artırarak bitki büyümesine katkı sağlayan kilit bir rol oynar. Mikrobesin elementlerinin bitkilere biyoyararlılığını artırır bu da topraktaki besin maddelerinin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Kozmetik ve Cilt Bakımı

Kozmetik ürünlerde EDTA, özellikle cilt bakım ürünlerinde stabilizatör olarak kullanılır. Bu bileşen, kozmetiklerdeki diğer maddelerin etkinliğini artırırken, aynı zamanda cilt ürünlerinde mikroorganizmaların oluşumunu önlemeye yardımcı olur. EDTA, yara bakımında da kullanılarak epidermisin korunmasına katkıda bulunur.

Kağıt Endüstrisi ve Diğer Kullanımlar

Kağıt endüstrisinde EDTA, kağıt hamurundan istenmeyen metal iyonlarını çıkarmak ve böylece kağıdın kalitesini artırmak için kullanılır. Metallerin çöktürülmesi ve uzaklaştırılması, kağıt üretiminin verimliliğini ve ürünün dayanıklılığını artıran önemli bir süreçtir.

Su Arıtma ve Çevresel Koruma

Su arıtma sistemlerinde EDTA, ağır metallerin çıkartılmasında etkili bir ajan olarak işlev görür. Ağır metallerin sucul ekosistemler ve içme suyu kaynakları üzerindeki etkisini azaltarak, çevresel korumanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu süreç, ağır metal kontaminasyonunun yanı sıra suyun genel kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

EDTA ile İlgili Güvenlik ve Düzenlemeler

Etilendiamin Tetraasetik Asit (EDTA), yaygın olarak gıda, tıp ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan bir şelatlama maddesidir. Bu bileşik, ağır metaller dahil olmak üzere metal iyonlarıyla bağlanabilme özelliği nedeniyle tercih edilir. Ancak, kullanımına ilişkin güvenlik ve düzenlemeler titizlikle takip edilmelidir.

Toksik Etkiler

EDTA’nın toksik etkileri genellikle yüksek dozlarda ve uzun süreli maruz kalma durumunda gözlemlenebilir. Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan bireylerde bu etkiler daha fazla risk taşımaktadır.

 • Akut Toksisite: Aşırı yüksek dozlarda alındığında, hipokalsemiye ve vücuttaki mineral dengesizliklerine yol açabilir.
 • Kronik Toksisite: Düzenli ve kontrolsüz alım halinde, organ hasarına neden olabilir.

Olumsuz Etkiler

EDTA’nın olası olumsuz etkileri arasında alerjik reaksiyonlar ve sindirim sorunları sayılabilir. Bu etkiler, genellikle bireysel hassasiyet veya yanlış kullanım sonucu meydana gelir.

Teratojenik Etkiler

Gebelik döneminde EDTA kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Teratojenik etkilerin olup olmadığı tam olarak belirlenemese de, hamilelik döneminde EDTA’nın potansiyel risklerini değerlendirmek amacıyla dikkatli olunmalıdır.

Güvenlik ile ilgili olarak, EDTA’nın kullanılması sırasında uyulması gereken belirli standartlar ve düzenlemeler vardır. FDA ve Avrupa Birliği’nde, gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanımına ilişkin belirli konsantrasyon sınırlamaları bulunur. Bu düzenlemeler, tüketicileri korumak ve olası sağlık risklerini azaltmak için önemlidir. Kullanıcılar, EDTA içeren ürünleri satın alırken ve kullanırken bu düzenlemelere dikkat etmelidir.

Geliştirme ve Araştırma Alanları

Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA), geniş bir kullanım alanına sahip olup, geliştirme ve araştırma çalışmaları biyolojik ve medikal olmak üzere iki ana dalda yoğunlaştırılmıştır. Bu bileşenin uygulamalarını daha da genişletebilmek ve etkinliğini artırmak için yapılan çalışmalar, hastalık tedavisinden teşhise kadar çeşitlenmektedir.

Biyolojik Araştırmalarda EDTA

Proteomiks ve sitokin araştırmalarında EDTA’nın kullanımı önemlidir. Araştırmacılar, hücre dışı matristeki metal iyon bağlarını bozarak sitokinlerin ve proteomik profillerin analizini kolaylaştırmak için EDTA’yı sıklıkla kullanırlar. Chelation therapy (kelayon terapisi) olarak bilinen yöntemde ise EDTA, ağır metal zehirlenmelerinin tedavisinde ve bazı kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde potansiyel bir ajan olarak incelenmektedir. Bu tedavi, kontamine metal iyonlarını vücuttan uzaklaştırmaya yöneliktir.

Medikal Araştırmalar ve İnovasyonlar

EDTA, tıp alanında inovasyon ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle tanı süreçlerinde EDTA-türevli reaktifler, kan örneklerinin stabilizasyonunda ve analizinde kullanılarak doğru sonuçların elde edilmesine katkı sağlarlar. Ayrıca, bu madde, enfeksiyon kontrolünde de önemli rol oynayarak medikal araştırmalarda vazgeçilmez bir bileşen haline gelmiştir. Hastane ortamlarında sterilizasyon sağlayıcı olarak EDTA içeren çözeltilerden faydalanılmakta ve bununla ilgili araştırmalar geliştirme aşamasındadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) ile ilgili sıklıkla sorulan sorulara yanıtlar bulacaksınız.

Etilendiamin tetraasetik asit hangi alanlarda kullanılır?

Etilendiamin tetraasetik asit, özellikle metal iyonlarını şelatlamak için endüstriyel, çevre temizliği, ilaç, gıda işleme ve kozmetik gibi pek çok alanda kullanılır. Laboratuvar pratiklerinde ve analiz işlemlerinde de yaygındır.

Etilendiamin tetraasetik asidin zararları nelerdir?

Yüksek dozlarda alındığında, EDTA’nın toksik etkileri olabilir ve özellikle böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Uzun süreli maruziyet, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kozmetik ürünlerde EDTA’nın kullanım amacı nedir?

Kozmetik ürünlerde EDTA, ürünlerin stabilitesini artırmak ve metal iyonlarının neden olabileceği renk değişikliklerini engellemek için şelatlayıcı ajan olarak kullanılır. Ayrıca kozmetiklerdeki mikrobiyal büyümeyi engelleyerek ürünlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Tıpta EDTA ne işe yarar ve hangi tedavilerde kullanılır?

Tıbbi uygulamalarda EDTA, ağır metal zehirlenmesinin tedavisinde, özellikle kurşun ve cıva gibi toksik metallerin vücuttan uzaklaştırılmasında etkin bir şelatlayıcı ajandır. Ayrıca kardiyoloji ve diş hekimliği alanlarında kullanımı gözlemlenmektedir.

EDTA’nın piyasadaki fiyat aralığı nedir?

EDTA’nın piyasadaki fiyat aralığı, satın alınan miktar, ürün saflığı ve tedarikçeye göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, laboratuvar ve endüstriyel ölçekte büyük ambalajlarda alındığında birim fiyatı daha ekonomik olabilir.

EDTA hangi iyonları şelatlayarak etki gösterir?

EDTA, özellikle kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), ve demir (Fe) gibi çok çeşitli iyonları şelatlayabilir. Bu kompleksleşme işlemi sayesinde EDTA, su yumuşatıcılarından temizlik ürünlerine, gıda katkı maddelerinden tıbbi tedavilere kadar birçok alanda etki gösterir.

Etilendiamin Tetraasetik Asitin Diğer İsimleri:

 • Glycine, N,N′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-
 • Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-
 • N,N′-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine]
 • Celon A
 • Celon ATH
 • Complexon II
 • 3,6-Diazaoctanedioic acid, 3,6-bis(carboxymethyl)-
 • Edathamil
 • Edetic acid
 • EDTA (chelating agent)
 • Endrate
 • Ethylenediaminetetraacetic acid
 • Metaquest A
 • Nervanaid B acid
 • Nullapon B acid
 • Nullapon BF acid
 • Perma Kleer 50 acid
 • Sequestrene AA
 • Sequestric acid
 • Sequestrol
 • Trilon BW
 • Versene
 • Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
 • Ethylenediaminetetraacetate
 • Acetic acid, 2,2′,2′′,2′′′-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis-
 • Ethylenedinitrilotetraacetic acid
 • Cheelox
 • Chemcolox 340
 • Titriplex
 • EDTA
 • Havidote
 • ICRF 185
 • Clewat TAA
 • Trilon BS
 • Gluma Cleanser
 • YD 30
 • Titriplex II
 • Chelest 3A
 • Dissolvine E
 • Quastal Special
 • Acroma DH 700
 • Techrun DO
 • NSC 97243
 • NSC 97404
 • Zonon AO
 • Dissolvine Z
 • Ethylene-N,N′-biscarboxymethyl-N,N′-diglycine
 • Sequestrene K 4
 • Clewat TTA
 • WS
 • WS (chelating agent)
 • Dotite 4H
 • PrefGel
 • Dissolvine NA-X
 • Chelest A
 • 2,2′,2′′,2′′′-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid
 • Kurewat-N
 • Disolvin NA 2-S
 • PM 17
 • [[2-(Bis-carboxymethyl-amino)-ethyl]-carboxymethyl-amino]-acetic acid
 • OM 002
 • Ethylenediaminetetraaacetic acid
 • Circuposit 3350M1
 • 2-([2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl](carboxymethyl)amino)acetic acid
 • Chelest 110
 • EC
 • Clewat 3K