Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Demir 3 Klorür

Demir 3 Klorür Satış ve Tedariki

Demir 3 Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7705-08-0

Demir 3 Klorür Kullanım Alanları ve Önemi

Demir (III) klorür, kimyasal formülü FeCl₃ olan inorganik bir bileşiktir. Demirin klor ile oluşturduğu bu bileşik, +3 değerlikli demir iyonları ve -1 değerlikli klor iyonlarının birleşmesi sonucu meydana gelir. Koyu yeşil, mor-kırmızı gibi çeşitli renklerde kristal katı formda bulunabilir ve bu renkler ışığın görüş açısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Suda çözündürüldüğünde koyu kahverengi bir renk alır ve bu sulu çözeltisi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Demir 3 klorür, özellikle endüstriyel su arıtımında ve içme suyu temizleme işlemlerinde pıhtılaştırıcı ve topaklayıcı olarak önemli bir rol oynar. Bu özelliği suyun üzerinde kalan yabancı maddelerin etkili bir şekilde ayrıştırılmasını sağlar. Ayrıca, koyu kahverengi renkli çözeltisi ışığın vurmasıyla koyu yeşil ya da mor-kırmızı gibi renklere yansıma yapabilir, bu da kullanıldığı ortamların renklenmesine sebep olabilir.

Kimyasalın kullanım alanları arasında elektronik devre kartlarının üretimi sırasında lehimlenmiş parçaların temizlenmesi ve gravür baskıcılığı gibi işlemler de bulunmaktadır. Demir (III) klorür, metallerin korozyona uğramasını önleyici özellikler gösterdiği için metal gravür işlemlerinde de tercih edilen bir maddedir. Çok yönlü uygulamaları ve etkinliği nedeniyle bu kimyasal, endüstriyel aşamalarda vazgeçilmez bir malzemedir.

Demir(III) Klorürün Kimyasal Özellikleri

Demir(III) klorür, hem endüstride hem de arıtma sistemlerinde önemli rol oynayan, çok çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip bir bileşiktir.

Kimyasal Adı ve Formülü

Kimyasal Adı: Demir(III) Klorür
Molekül Formülü: FeCl₃

Bu bileşik, demir üç klorür ya da ferrik klorür olarak da bilinir ve +3 değerlikli demir ile -1 değerlikli klor iyonlarının birleşmesiyle oluşur.

Fiziksel Özellikleri

 • Hidratlı Formlar: Demir(III) klorür, çeşitli hidratlı formlarda bulunabilir. En yaygın formu hekzahidrattır (FeCl₃ · 6H₂O).
 • Susuz Bileşik: Susuz demir(III) klorür bir kristal halinde katı madde formundadır ve 307.6 °C’de bir erime noktasına sahiptir.
 • Renk: Asidik ve koyu kahve renkli özellik gösterir.

Kimyasal Reaksiyonlar

Demir(III) klorür asidik özellik gösterir ve su ile reaksiyona girdiğinde hidrolize olabilir. Bu bileşik ayrıca oksijen oksidasyonu sürecinde demir oksit üretmek için kullanılır. Organometalik kimyada, ferrocene gibi kompleks bileşiklerin sentezi için başlangıç materyali olarak görev alabilir. Demir(III) klorür ayrıca dimer yapılara sahip olabilir ve hidroklorik asit varlığında stabildir.

Üretim ve Elde Edilme Yöntemleri

Demir(III) klorür, sanayide kullanılan önemli bir kimyasalın üretimi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler, başlangıç maddeleri ve gerektirdikleri koşullar bakımından farklılık gösterebilir.

Cevherden Elde Edilme

Demir(III) klorürün üretimi sırasında demir cevheri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar ile işlenmektedir. Demir cevherinden elde edilen demir(II) klorürün klor gazı (Cl₂) ile oksidasyonu, ferrik klorür üretiminde tipik bir adımdır. Bu süreç şöyle özetlenebilir:

 • Hidroklorik Asit Çözümü: Demir cevheri, hidroklorik asit (HCl) içinde çözülür. [ Fe_3O_4(s) + 8HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + 2FeCl_3(aq) + 4H_2O ]
 • Oksidasyon: Daha sonra, demir(II) klorid (FeCl₂) klor ile reaksiyona sokularak oksitlenir. [ 2FeCl_2(aq) + Cl₂(g) \rightarrow 2FeCl_3(aq) ]

Sentez Yöntemleri

Sanayide kullanılan demir(III) klorür sentezi için farklı yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden biri, susuz demir(III) klorürün enerji depolama sistemleri gibi uygulamalarda kullanılan hidratlı formuna çevrilmesidir.

 • Demir ile Reaksiyon: Susuz demir(III) klorür sentezinde FeCl₃ klorobenzen ile reaksiyona sokulabilir veya demir metalinin doğrudan işlenmesi ile de üretilebilir. [ 2FeCl₃ + Fe \rightarrow 3FeCl₂ ] (Bu reaksiyon demir(II) klorür üretimine örnektir.)

Reaksiyonların kontrol altında gerçekleştirilmesi ve yan ürün oluşumunun engellenmesi, kapalı döngü prosesler sayesinde mümkün hale gelmiştir. Bu tip üretim yöntemleri, endüstriyel ölçekte ferrik klorür elde etmek için tercih edilen yöntemler arasındadır.

Demir(III) Klorürün Kullanım Alanları

Demir(III) Klorür, çeşitli endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynayan, su arıtımından elektronik sektörüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Ferrik klorür olarak da bilinen bu kimyasal bileşik, FeCl3 formülüne sahiptir ve özellikle su arıtma, atık su arıtımı ve çamur şartlandırma gibi işlemlerde pıhtılaştırıcı olarak tercih edilmektedir.

Temizlik ve Arıtım

Demir(III) Klorür, içme suyu üretiminin yanı sıra atık su arıtma tesislerinde pıhtılaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Kullanımı, suyun berraklaşmasını sağlayarak, partiküllerin ve çözünmemiş maddelerin ayrışmasına katkıda bulunur. Demir(III) Klorür ayrıca, çamur şartlandırma işleminde de etkilidir; bu işlem sırasında, çamurun sıkıştırılması ve kurutulması için kullanılır.

 • Su Arıtma: FeCl3, içme suyu üretiminde pıhtılaştırıcı olarak işlev görür.
 • Atık Su Arıtma: Su arıtma tesislerinde kirleticilerin çökertilmesinde kullanılır.
 • Çamur Şartlandırma: Çamurun işlenmesi ve atığın azaltılmasında etkili bir rol oynar.

Elektronik Sanayi

Elektronik sektöründe, Demir(III) Klorür özellikle devre kartlarının üretim sürecinde bir etchant olarak kullanılır. Bu kimyasal, bakır temelli metaller üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmak için kullanılarak, baskılı devre kartları üzerindeki istenmeyen bakırın çözülerek yüzeyin temizlenmesini sağlar. Yüksek verimlilik ve doğruluk sunması ile tercih edilir.

 • Baskılı Devre Kartları: FeCl3, bakırın ayrıştırılmasını sağlayarak devre kartı üretimi için kritiktir.
 • Bakır Temelli Metaller Etchant: Bakır yüzeylerin temizlenmesinde etkili bir çözücü olarak kullanılır.

Kimya Sanayi

Kimya sanayinde, Demir(III) Klorür klor ile oksidasyonu gibi süreçlerde kullanılarak çeşitli kimyasal reaksiyonların katalizörü olarak hizmet eder. Laboratuvar ortamında, FeCl3, aromatik bileşiklerin klorlanmasında Lewis asidi olarak işlev görür. Ayrıca, demir oksit pigmentlerin ve Fe3O4 yani mıknatıs demir oksit gibi ferromanyetik malzemelerin üretiminde anahtar bir madde olarak karşımıza çıkar.

 • Klor ile Oksidasyonu: Kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak rol alır.
 • Demir Oksit Pigmentler: Pigment üretiminde ana bileşen olarak ön plandadır.
 • Ferrik Klorür ve Fe3O4 Üretimi: Fe3O4 gibi malzemelerin üretiminde kullanılır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Demir 3 klorür ile çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri ve maddenin sağlık üzerindeki etkileri, kullanıcıların güvenliği için kritik önem taşır.

Güvenlik Önlemleri

Demir 3 klorür (FeCl3) asidik özellik gösterir ve su ile hidrolize uğrayabilir. Bu maddenin kullanımı sırasında şu güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir:

 • Kişisel Koruyucu Donanım: Tam koruyucu elbise, uygun solunum cihazı, güvenlik gözlükleri ve eldiven kullanılmalıdır.
 • Depolama: Demir 3 klorür, aseton, etilen, etanol veya metanol gibi organik çözücülerle reaksiyone girebileceği için bu maddelerden uzakta saklanmalıdır. Ambalaj malzemeleri olarak lastik kaplı karbon çelik, polietilen, PVC, PTFE ve FRP gibi uyumlu malzemeler tercih edilmelidir.

Sağlık Etkileri

Demir 3 klorür maruziyeti, çeşitli sağlık etkilerine neden olabilir:

 • Solunum Sistemi: Buharları ve mikro partikülleri solunum yoluyla alındığında tahriş edici etkilere yol açabilir. Kronik maruziyet, akciğer hasarına sebep olabilir.
 • Deri İletişimi: Direkt cilt teması, kimyasal yanıklara neden olabilir ve ciddi cilt tahrişlerine yol açabilir.

Fiziksel Özellikleri

Demir(III) klorür, yani FeCl3, farklı hidrasyon seviyelerine sahip kristal solid formarda bulunabilir ve bunlar özgün fiziksel özelliklere sahiptir. Su arıtma işlemlerinde koagülant olarak kullanılan bu bileşik kristal formda ve sulu çözelti halinde görülebilir.

Erime Noktası

Demir(III) klorürün susuz formu için erime noktası 307,6 °C‘dir. Bununla birlikte, hekzahidrat formunun erime noktası eşik değerinin altında olup, suyu serbest bırakarak erir ve daha sonra ekzotermik bir reaksiyonla demir(III) klorür dihidratını oluşturabilir.

Kristal Formu

Demir(III) klorür katı haliyle farklı hidrat seviyelerinde mevcuttur. Susuz halde sert ve kırılgan bir yapıya sahipken, hidratlı formu olan hekzahidrat, morsalkım yapıdaki kristaller şeklinde bulunur. Özellikle su arıtma sistemlerinde tercih edilir ve farklı renk tonlarına sahip olabilir. Bu kristaller, görünüş açısına bağlı olarak koyu yeşil ile mor-kırmızı renkler arasında değişiklik gösterebilir ve sulu formu fiziksel görünüm olarak genellikle koyu kahverengi renktedir.

Kimyasal Tepkimeler ve Stabilite

Demir (III) klorür (FeCl₃), suda çözündüğünde ve kimyasal reaksiyonlarda farklı özellikler gösteren bir inorganik bileşendir. Bu bölümde, FeCl₃’ün suda çözünürlüğü ve kimyasal stabilitesi ele alınacaktır.

Suda Çözünürlüğü

FeCl₃, su içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir ve çözelti haline geldiğinde hidrolize uğrayarak hidroklorik asit ve demir hidroksit oluşturur. Bu süreç esnasında aşağıdaki kimyasal tepkime gerçekleşir:

FeCl₃ + 3H₂O → Fe(OH)₃ + 3HCl

Bu reaksiyon, asidik ortamın oluşmasına katkıda bulunur ve klor gazı varlığında daha da ileri bir oksidasyon tepkimesine neden olabilir.

Kimyasal Stabilite

Demir (III) klorür, oda sıcaklığında stabil bir bileşik olmasına karşın, bazı koşullar altında stabilitesi değişebilir. Örneğin, güçlü oksitleyici maddeler ve yüksek sıcaklık, FeCl₃’ün stabilitesini düşürebilir. Ayrıca FeCl₃, metatez tepkimesi ile başka tuzlar oluşturabilir. Özellikle alkalilerle karşılaştığında demir hidroksit çökeleğine yol açarak suyun sertliğini gidermek için kullanılabilir.

Ticari Ürünlerde Kullanımı

Demir (III) klorür, endüstriyel ölçekte çeşitli ticari ürünlerin ambalajlanmasından ilaç üretim süreçlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu bileşik, özellikle atıksu arıtma ve organik sentez alanlarında kritik bir rol oynar.

Endüstriyel Ambalajlama

Demir (III) klorür, fosfatın çökeltilmesinde etkili olduğu için, özellikle atıksu arıtım sistemlerinde kullanılır. İçme suyu üretim tesisleri ve kanalizasyon arıtma süreçlerinde kullanılabilir tanklar için materiyal seçimi yapılırken, demir (III) klorür ile uyumluluğu göz önüne alınır. Bu süreçlerde kullanılan tanklar, genellikle lastik kaplı karbon çelik, Polietilen, PVC, PTFE gibi plastik malzemelerden oluşur. Enerji depolama sistemlerinde de karşılaşılan bu tür plastikler, demir (III) klorürün kimyasal etkilerine karşı dayanıklılık gösterir.

İlaç Üretimi

Organik sentezde kritik öneme sahip olan demir (III) klorür, fenol gibi bileşiklerin varlığını saptamada ve ilaçların saflığı gibi konularda analitik bir reaktif olarak kullanılır. Örnek olarak, Aspirin üretiminde saflığın belirlenmesinde kuru reaktif olarak susuz formda demir (III) klorür tercih edilir. Bu kullanım, ilaç endüstrisindeki kalite kontrol süreçlerinde demir (III) klorürü vazgeçilmez bir yardımcı yapar.

Çevresel Etkileri ve Atık Yönetimi

Demir(III) klorürün çevresel etkilerini ve atık yönetimini detaylı olarak inceleyecek olan bu bölümde, kanalizasyon sistemlerine olan etkilerine ve atık su arıtımındaki rollerine özel önem verilecektir.

Kanalizasyon Sistemine Etkileri

Demir(III) klorür, kullanım sonrası kanalizasyon sistemlerine yönlendirildiğinde çeşitli etkilere sahip olabilir. Özellikle oksitleyici özellikleri, kanalizasyon içindeki diğer bileşenlerle reaksiyona girerek çeşitli kimyasal değişimlere neden olabilir. Bu, sistemdeki biyolojik dengeyi değiştirebilir ve kanalizasyon altyapısına korozif zararlar verebilir.

 • Kimyasal Reaksiyonlar: Demir(III) klorür, kanalizasyon içindeki organik maddelerle tepkimeye girebilir ve bu süreç bazı zararlı bileşenlerin oluşmasına yol açabilir.
 • Korozif Etki: Klorür iyonları, metallerle reaksiyona girdiğinde korozyona sebep olabilir; bu da boruların ömrünü kısaltır ve bakım maliyetlerini artırır.

Atık Su Arıtımı

Atık su arıtma tesislerinde kullanılan demir(III) klorür, özellikle koagülant olarak etkilidir. Fosfatların çökertilmesi ve askıda katı maddelerin ayrılması süreçlerinde önemli bir rol oynar. Flokülasyon aşamasında, atık suyun fiziksel-kimyasal özelliklerini iyileştirmek için kullanılır, bu da arıtma performansını önemli ölçüde artırabilir.

 • Fosfat Çöktürme: Atık sulardaki fosfat iyonlarını çöktürerek su kalitesinin artırılmasını sağlar.
 • Askıda Katı Madde Ayırma: Suyun berraklığını artırmak ve katı atıkların ayrılmasını kolaylaştırmak için etkilidir.

Amacı çevreyi korumak olan demir(III) klorür kullanımı, atık su arıtma verimliliğini artırırken, atıkların çevreye olan etkisini en aza indirmeyi amaçlar. Kanalizasyon ve atık su arıtma sistemlerinde kullanılan bu kimyasalın doğru yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik adına kritik bir öneme sahiptir.

Kimyasal Madde Olarak Sınıflandırılması

Demir(III) klorür, kimyasal endüstride ve su arıtma işlemlerinde kullanılan önemli bir bileşiktir. Kimyasal özellikler itibarıyla güçlü bir Lewis asidi olarak rol alır ve oksidasyon ile yükseltgenme reaksiyonlarında etkili bir şekilde yer alabilir.

Lewis Asidi Olarak Rolü

Demir(III) klorür, elektron çiftleri kabul etme yönünden güçlü bir Lewis asidi olarak tanımlanır. Bu özelliği, organik kimya reaksiyonlarında katalizör olarak işlev görmesini sağlar. Hidroklorik asit varlığında, bu bileşik, hidrojen iyonlarına (protonlara) karşı yüksek afinite gösterebilir ve karmaşık iyonlar oluşturarak reaksiyon ortamının asitlilik seviyesini etkileyebilir.

Örnek Reaksiyon:

 • FeCl₃ + 3 H₂O → Fe(OH)₃ + 3 HCl

Oksidasyon ve Yükseltgenme

Oksidasyon ve yükseltgenme reaksiyonları söz konusu olduğunda, demir(III) klorür, metal klorürleri oksitleyebilir ve böylece kendi oksidasyon durumunu azaltırken, başka bir elementin oksidasyon durumunu artırır. Bu reaksiyonlar sırasında demir(III) klorür, yükseltgenme ajanı görevi görerek, örneğin bakır(I) klorürü bakır(II) klorüre dönüştürebilir.

Örnek Reaksiyon:

 • FeCl₃ + CuCl → FeCl₂ + CuCl₂

Bu reaksiyonlar, su arıtma ve atık su işlemleri sırasında kullanılan demir(III) klorürün önemini ortaya koyar ve kimyasal madde olarak sınıflandırılmasına katkıda bulunur.

Teknik Uygulama ve İşleme

Demir(III) klorür, yani FeCl3, metal işleme ve baskı devre kartı üretimi gibi özel alanlarda teknik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşik, metal yüzeylerin işlenmesinden su arıtma sistemlerinin optimizasyonuna kadar çeşitli süreçlerde kilit rol oynamaktadır.

Metal Yüzey İşlemleri

Demir(III) klorür, özellikle bakır aşındırma prosedürlerinde kullanılır. Bu işlem sırasında, FeCl3 maddesi bakırı seçici bir şekilde aşındırarak metal yüzeyden uzaklaştırır. Bu, sanat eserlerinde detaylandırma ve metal plakaların hazırlanmasında tercih edilen bir tekniktir.

Uygulama Alanları:

 • Sanat Eserlerinde Detay Çıkarma: Bakır ve diğer metallerin yüzeyleri, sanatsal motifler yaratmak için aşındırılabilir.
 • Plakaların İşlenmesi: Metal plakalar üzerinde net ve hassas desenler elde etmek için kullanılır.

Baskılı Devre Kartları

Baskılı devre kartları (PCH) üretiminde demir(III) klorür, bakırın aşındırılması yoluyla devre şematiklerinin oluşturulmasında temel bir bileşiktir. PCB üretimi sırasında, koruyucu bir maske kaplı bakır yüzeylere demir(III) klorür uygulanır ve maske olmayan bölgelerdeki bakır çözülür. FeCl3, yüksek verimlilik ve hassasiyetle çalışması nedeniyle bu süreçte büyük öneme sahiptir.

Teknik Süreç Özeti:

 1. Desen Transferi: PCB üzerine transfer edilen koruyucu maske.
 2. Aşındırma: FeCl3 çözeltisi kullanılarak maske altında olmayan bakırın aşındırılması.

Her iki uygulama da, FeCl3’ün metaller üzerindeki etkili reaksiyon kabiliyeti sayesinde mümkündür ve maddenin hassas ve spesifik metal işleme ihtiyaçları için mükemmel bir seçim olduğunu göstermektedir.

Demir(III) Klorürün Özel Uygulamaları

Demir(III) klorür, sanat ve el sanatlarından veteriner hekimliğine kadar çeşitli özel uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamlı kullanım alanları, maddenin geniş bir yelpazede değerli olmasını sağlar.

Sanat ve El Sanatları

Demir(III) klorür, özellikle sanat eserleri yaratmada ve tifdruk ile gravür gibi baskı tekniklerinde kullanılır. Bu kimyasal, bıçak ağacı işçileri tarafından desenlerin ağaca işlenmesinde patern kaynağı olarak etkin bir rol oynar. Ambalaj sektöründe, iron trichloride (Demir(III) klorür) kaliteli ve dayanıklı baskıların üretilmesi için önemli bir ajan olarak karşımıza çıkar.

 • Baskı Teknikleri:
  • Tifdruk ve Gravür: Asitten yararlanarak metale desen kazıma işlemi.
  • Patern Kaynağı: Desenlerin ağaca daha kolay transfer edilmesini sağlar.
 • Ambalaj Sanayi:
  • Demir(III) klorür, baskı kalitesini artırma ve ambalaj malzemelerinin estetik açıdan çekiciliğini artırma amacıyla tercih edilir.

Veteriner Hekimliği

Veteriner hekimlikte ise Demir(III) klorür, hayvan tırnaklarındaki küçük kanamaların tedavisinde hızlı ve etkili bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Özellikle evcil hayvanlar üzerinde uygulanan tırnak kesimi sonrasında oluşabilecek kanamalarda, hemostatik bir ajan olarak görev alır.

 • Hemostatik Kullanım:
  • Hayvanların tırnak kesimi sonrası oluşan küçük kesiklerde kanamayı durdurmak için tercih edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Demir(III) klorür ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Demir(III) klorür nasıl hazırlanır?

Demir(III) klorür hazırlanışı, demir cevherinin hidroklorik asit ile işlenmesi veya demir(II) klorürün klor gazı ile oksidasyonu gibi yöntemlerle gerçekleşir. Ayrıca, demir(II) klorürün oksijen ve hidroklorik asit varlığında oksidasyonu Demir(III) klorürü oluşturabilir.

Demir(III) kloridin formülü nedir?

Demir(III) kloridin kimyasal formülü FeCl₃’tür.

Demir(III) klorürün olası zararları nelerdir?

Demir(III) klorür asidik özelliktedir ve korozif etkiler gösterebilir bu yüzden muhafazası sırasında plastik ya da paslanmaz kaplarda saklanmalıdır.

Demir(III) klorür hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Demir(III) klorür, içme suyu ve atıksu arıtma sistemlerinde koagülant olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca galvanizleme işlemlerinde de endüstriyel ölçekte kullanılır.

Demir(III) klorür çözeltisinin pH değeri nedir?

Demir(III) klorürün çözeltisinin en uygun çalışma aralığı pH 6 ila 9 arasında değişmektedir.

Demir(III) kloridin suda çözünürlüğü nasıldır?

Demir(III) klorür suda çözünür bir bileşiktir, ancak çözeltisinin konsantrasyon ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Demir 3 Klorürün Diğer İsimleri:

 • Iron chloride (FeCl3)
 • Ferric chloride
 • Flores martis
 • Iron(III) chloride
 • Iron perchloride
 • Iron trichloride
 • Ferric trichloride
 • Iron chloride
 • Clayfec
 • Trifloc
 • NSC 135798
 • NSC 51150
 • ViscoStat Plus
 • Ferrisol Cl 130
 • Riedel 12322
 • FC-Pix
 • Bellair green plus
 • Danube clear classic
 • Donau klar classic
 • Clarfer
 • PIX 311
 • Kemira PIX-111