Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Baryum Klorür

Baryum Klorür Satış ve Tedariki

Baryum Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

10361-37-2

Baryum Klorür Kullanım Alanları ve Özellikleri

Baryum klorür, kimyasal formülü BaCl2 olan inorganik bir bileşiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen yaygın tuzlarından biri olarak bilinir. Bu beyaz renkli katı, diğer baryum tuzları gibi zehirli özelliklere sahiptir ve alev testinde sarı-yeşil bir renk vermekte, bu özelliği onun analitik çalışmalarda tanımlayıcı bir gösterge olarak kullanılmasını sağlar. Higroskopik bir madde olan baryum klorür çevresindeki nemle reaksiyona girerek dihidrat formuna dönüşebilir.

Sanayi ve laboratuvar ortamlarında çeşitli uygulamaları bulunan baryum klorür, özellikle atık su arıtımı, PVC stabilizatörlerinin üretimi ve yağlama yağı üretimi gibi alanlarda kullanılır. Bu bileşik baryum, kromat ve baryum florür gibi diğer baryum bazlı kimyasalların üretiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca, laboratuvar uygulamalarında sülfat iyonlarının varlığını test etmede sıkça tercih edilen bir reaktiftir.

Barium Klorür Kimyasal Tanımı

Barium klorür, kimyasal formülü BaCl2 olan inorganik bir bileşiktir. Halk arasında baryum klorür olarak da bilinen bu madde, baryum ve klor elementlerinin birleşmesiyle oluşur. Suda kolaylıkla çözünebilen bir bileşiğin yanı sıra, barium klorür diğer adıyla barium dichloride, sanayide önemli uygulamaları olan bir madde olarak bilinir.

CAS Numaraları ve Farklı Formları:

 • Anhidrat form: 10361-37-2
 • Dihidrat form: 10326-27-9

Fiziksel Özellikleri:

 • Görünüm: Beyaz toz veya kristaller
 • Higroskopik özellik gösterir.

Barium klorürün kimyasal yapısı iki klor atomunun bir barium atomuna bağlanması ile karakterize edilir. Bu bağlantı, bileşiğe stabil bir yapı kazandırır ve baryum iyonlarına (Ba^2+) erişim imkanı sunar. Endüstride ve laboratuvarlarda sıkça kullanılan bu madde, özellikle alev testlerinde sarı-yeşil bir renk vermesiyle bilinir. Zehirli olduğu için kullanımında dikkat edilmesi gereken barium klorür, kontrollü şekilde çok farklı alanlarda faydalı olabilmektedir.

Barium Klorür ve Sanayi Kullanım Alanları

Barium klorür, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir. Deri üretiminden pigment boyalara kadar birçok alanda etkin rol oynaması, sanayideki değerini artırmaktadır.

Deri ve Kauçuk Üretimi

Sanayide barium klorür, deri ve kauçuk üretimi için kritik öneme sahiptir. Deri sektöründe, deri işleme sürecinde kullanılan kimyasallar arasında barium klorür bulunur. Bu işlem sırasında, barium klorür dihidrat formu tercih edilir ve deri yumuşatma işlemlerinde kullanılır. Ayrıca, kauçuk üretiminde vulkanizasyon sürecine katkıda bulunarak ürünlerin esnekliğini ve dayanıklılığını arttırır.

Pigment Boya Üretimi

Barium klorür, pigment boya sanayisinde de önemli bir rol oynar. Pigment boya üretimi sırasında beyaz pigmentlerin ve dolgu maddelerinin üretimine katkı sağlar. Özellikle sodyum sülfat ile beraber kullanıldığında, tekstil ve fotoğraf kağıdı gibi ürünlerin beyazlık ve dolgunluk özelliklerini iyileştirmede etkilidir. Bu maddenin kullanımı sayesinde, daha kaliteli ve dayanıklı pigmentlerin üretimi mümkün hale gelir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Baryum klorür, beyaz renkli ve higroskopik özellikler gösteren bir inorganik bileşiktir. Yoğunluğu ve kristal yapısı gibi fiziksel özellikleri endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynar.

Yoğunluk ve Kristal Yapısı

Baryum klorür susuz formunda ortorombik kristaller oluşturup, belirgin bir kokusu yoktur. Saf formunun yoğunluğu 3.856 g/cm³ civarındadır. Diğer yandan, baryum klorür’ün monoklinik kristal yapısı dihidrat formunda görülür; yani BaCl2·2H2O şeklinde iki molekül su içerir.

Polimorfizm

Baryum klorür’ün polimorfizm özelliği, farklı koşullar altında farklı kristal yapılar alabilmesine işaret eder. Susuz formundaki ortorombik kristal yapıdan dihidrat halindeki monoklinik yapıya geçiş, bu bileşiğin polimorf özelliklerinin bir örneğidir. Farklı kristal formları, baryum klorür’ün kullanıldığı süreçlerde ve uygulamalarda özgün avantajlar sunabilir.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS)

Güvenlik Bilgi Formu, baryum klorür içeren ürünlerin güvenli kullanımı için gerekli tüm bilgileri sağlar. Bu form, hem acil durumlar hem de günlük kullanım için önemli bilgiler içerir.

Hazard İfadeleri ve Önlem Bildirimleri

Baryum klorür ile ilgili SDS dökümanları, maddeye özgü tehlikeleri tanımlayan hazard ifadelerini içermektedir. Baryum klorür için sıkça kullanılan Hazard İfadeleri şunlardır:

 • H332 – Solunması halinde zararlı olabilir.

Bu tehlikelere karşın, yerinde Önlem Bildirimleri almak şarttır:

 • Uygun havalandırma sağlanmalıdır.
 • Toz oluşumunu önleyici ekipman veya işlem prosedürleri kullanılmalıdır.
 • Kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir.

Saklama Koşulları

Baryum klorür içeren ürünlerin saklama koşulları, güvenlik ve stabilite açısından kritiktir. SDS, ürünün özelliklerine uygun saklama yönergelerini içermektedir. Genel saklama koşulları şunları içerebilir:

 • Serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
 • Uygun etiketleme ve kapalı konteynerlar kullanılarak çevresel maruziyetten kaçınılmalıdır.

Baryum Klorür Fiziksel Formlar

Baryum klorür, hem katı hem de sıvı çözelti halinde bulunabilir, bu farklı formlar çeşitli kimyasal ve endüstriyel süreçlerde kullanımını etkiler.

Sıvı Çözelti Halinde Baryum Klorür

Baryum klorür, su içerisinde çözündüğünde berrak ve renksiz bir sıvı çözelti oluşturur. Bu suda çözünür haldeki bileşik, çözelti içindeki iyonlar nedeniyle elektrik akımını iyi iletebilir. Laboratuvar koşullarında veya endüstriyel süreçlerde, baryum iyonlarının reaktifliğinden yararlanılarak farklı kimyasal tepkimeler için kullanım bulur.

Baryum Klorür Çözelti Özellikleri:

 • Görünüm: Berrak, renksiz
 • İletkenlik: Yüksek elektriksel iletkenliğe sahip
 • Durum: Akışkan sıvı

Katı Halde Baryum Klorür

Katı formda baryum klorür, beyaz renkli, kristal bir yapının yanı sıra zehirli özellikler gösterir. Genellikle toz halinde bulunan bu madde, yüksek higroskopik özelliğe sahiptir ve havadaki nemi kolayca çeker. Bu nedenle katı baryum klorür, açıkta bırakıldığında hızla dihidrat formuna, yani BaCl2(H2O)2’ye dönüşebilir. Ayrıca bu katı haldeki bileşik, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında alevde sarı-yeşil bir renk verebilir, bu özellik bazı testlerde renk belirteci olarak kullanılır.

Katı Baryum Klorür Özellikleri ve Kullanım Alanları:

 • Görünüm: Beyaz, kristal toz
 • Higroskopiklik: Nemi hızla çekme
 • Dönüşüm: Hava ile temasında dihidrat formuna geçiş
 • Alev Testi: Alevde sarı-yeşil renklenme

Ürün ve Ambalaj Bilgileri

Baryum Klorür, endüstriyel kullanım için çeşitli ambalaj seçenekleriyle sunulmakta ve her paket, ürün kalitesini ve güvenliğini belgelemek için sertifikalıdır.

Ambalaj Özellikleri ve Etiketleme

Baryum Klorür ürünleri, genellikle dayanıklılık ve malzeme güvenliği standartlarına uygun şekilde 25 kilogramlık torbalarda paketlenir. Bu torbalar, maddenin taşıma sırasında ve depolandığında kalitesini koruması için gereken tüm özelliklere sahiptir. Ürün etiketleri üzerinde; Kimyasal Adı, Kimyasal Formülü, Net Ağırlık, kullanım talimatları ve güvenlik bilgileri gibi önemli bilgiler bulunur. Etiketler, aynı zamanda ulusal ve uluslararası taşımacılık düzenlemeleri çerçevesinde gerekli uyarı işaretleri ve sembolleri de içermektedir.

Ürün Sertifikası ve Lot Numarası

Her bir Baryum Klorür paketi, ürünün kalitesini ve üretim sürecini doğrulayan bir sertifika ile birlikte gelir. Bu sertifika ürünün spesifikasyonlarını, kalite kontrol test sonuçlarını ve standartlara uygunluğunu belgeler. Ayrıca, paket üzerinde bir lot numarası yer alır. Lot numarası, ürünün izlenebilirliğini ve tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği sürecin takip edilebilmesini mümkün kılar. Bu numara aynı zamanda olası bir geri çağırma ya da kalite kontrol işlemleri sırasında kritik öneme sahiptir.

Sağlık ve Güvenlik Yönergele

Barium klorür (Baryum Klorür), endüstryel kullanımları nedeniyle yaygın olarak bilinen bir kimyasal maddedir. Kimyasalın manipülasyonu ve depolanması sırasında alınması gereken önlemler, güvenlik bilgi formunda (GBF) detaylı bir şekilde listelenir.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF), bu kimyasalın analizinde vazgeçilmez bir kaynaktır. Buna göre, maddenin toksik özellikleri ve potansiyel sağlık tehlikeleri nedeniyle, maruz kalma durumunda uygulanması gereken tedbirler ve ilk yardım yönergeleri belirlenmiştir.

Önleyici İfadeler:

 • Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımını içerir.
 • Temas halinde yıkanması ve kontamine giysilerin değiştirilmesini önerir.
 • Yanlış kullanım senaryolarından ve tehlikeli karışımlardan kaçınılmasını vurgular.

Maruziyet sınırları (REL), kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken maksimum derişim değerlerini belirler. Maruz kalma sınırları belirli bir süre için insan sağlığına zarar vermeyecek konsantrasyonları ifade eder.

ÖnlemAçıklama
KKE KullanımıGöz ve cilt koruması gereklidir.
Hijyen ÖnlemleriMaddeden sonra ellerinizi yıkayın.
Yanlış Kullanımdan KaçınmaKullanım talimatlarına sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Güvenlik verileri, sürekli güncellendiğinden, en son düzenleme tarihlerine ve versiyonlarına dikkat etmek önemlidir. Herhangi bir kimyasalı kullanmadan önce bu maddenin en güncel güvenlik bilgi formunun okunması ve anlaşılması kesinlikle önerilir.

Endüstriyel Süreçlerde Kullanım

Baryum klorür, endüstriyel süreçlerde önemli bir role sahiptir ve çeşitli uygulamalarıyla bilinir.

Tuzlu Su Çözeltileri

Baryum klorür, kostik klor tesislerinde tuzlu su çözeltilerinin saflaştırılmasında kullanılır. Bu süreçte, baryum klorür, çözeltiler içindeki istenmeyen sülfat iyonları ile reaksiyona girerek bunları çökelterek çözeltinin arındırılmasını sağlar.

Çeşitli Çözücülerle Etkileşim

Endüstride, baryum klorür etkili bir şekilde çeşitli çözücülerde kullanılır. Örneğin, su yumuşatma işlemlerinde kirecin sodyum ile değiştirilmesinde bir aracı olarak görev yapabilir. Ayrıca, eter gibi organik çözgenlerin arıtılmasında kullanılabilir, bu da baryum klorürün çok yönlülüğünü gösterir.

Çevresel Etki ve Atık Yönetimi

Baryum klorür, endüstriyel uygulamalar ve laboratuvar kimyasalları arasında yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Baryum klorürün çevresel etkileri ve atık yönetimi, insan sağlığı ve ekolojik dengenin korunması açısından önemlidir.

Atık Yönetimi Esasları:

 • Kategorizasyon: Baryum klorür içeren atıklar, geri dönüştürülebilir veya bertaraf edilebilir olmalarına göre ayrılmalıdır.
 • Geri Dönüşüm: Eğer mümkünse, baryum klorür içeren atıkların geri dönüştürülmesi çevresel etkileri minimize eder.
 • Bertaraf: Baryum klorür atıkları, özel tedavi gerektirecek tehlikeli atıklar kategorisindedir ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmelidir.

Çevresel Etkiler:

 • Toksisite: Kullanım sonrası ortama karışan baryum klorür, toksik etkiler yaratabilir. Zehirlenme vakalarına neden olabilir.
 • Suda Çözünürlük: Baryum klorür, suyla temas ettiğinde suda çözünür ve çevresel zararlar oluşturabilir. Özellikle suda yaşayan organizmalar için risk oluşturur.

Önerilen Önlemler:

 • Atıkların etiketlenmesi ve ayrılması.
 • Yetkili atık işleme tesislerine güvenli bir şekilde taşınması.
 • Potansiyel sızıntı ve dökülmeler için acil müdahale planlarının hazırlanması.

Baryum klorür içeren atıkların yönetimi, yerel ve uluslararası yasalar ile çevre yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Böylece insan sağlığına ve ekosisteme zarar verme riski minimize edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde Baryum Klorür ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Baryum klorürün kimyasal formülü nedir?

Baryum klorürün kimyasal formülü BaCl2’dir.

Baryum klorür zehirleyici etkiye sahip midir?

Evet, baryum klorür zehirli bir bileşiktir ve insanlar ile diğer canlılar için toksik etkileri olabilir.

Baryum klorür çözeltisi nasıl hazırlanır?

Baryum klorür çözeltisi, baryum klorür tozunun su içerisinde belirli oranda çözülmesiyle hazırlanır.

Baryum klorür asidik mi yoksa bazik mi bir bileşiktir?

Baryum klorür, nötr bir tuzdur ve sulu çözeltilerinde asidik ya da bazik bir karakter göstermez.

Baryum klorür dihidratın moleküler ağırlığı nedir?

Baryum klorür dihidratın (BaCl2·2H2O) moleküler ağırlığı yaklaşık 244.26 g/mol’dür.

Baryum klorür çözünürlüğü su içinde nasıl ifade edilir?

Baryum klorürün su içindeki çözünürlüğü, sıcaklığa bağlı olarak değişir ve çözünen baryum klorürün gram cinsinden miktarıyla ifade edilir.

Baryum Klorürün Diğer İsimleri:

 • Barium chloride (BaCl2)
 • Barium chloride
 • Barium dichloride
 • Ba 0108E
 • NSC 146181