Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aspartam

Aspartam Satış ve Tedariki

Aspartam satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

22839-47-0

Aspartam

Aspartam, düşük kalorili bir tatlandırıcının kimyasal ismi olup, diyet ürünlerde ve bazı işlenmiş gıdalarda şeker alternatifi olarak kullanılmaktadır. Kimyasal yapısı, aspartat ve fenilalanin aminoasitlerinin metil esterinden oluşur ve aspartil-fenilalanin-1-metil ester olarak bilinir. Çay şekerinden yaklaşık 180 kat daha tatlıdır, dolayısıyla üreticiler tarafından çok daha az miktarlarda kullanılarak tatlılık sağlanır.

1965 yılında James M. Schlatter tarafından keşfedilen aspartam, özellikle ısıya maruz kalmayan yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı olarak tercih edilir. Birleşik Devletler’de 1974 yılında onaylanmış ve o zamandan beri dünya genelinde birçok gıda ve içeceğin tatlandırılmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Tatlandırıcı kategorisinde yer alan aspartam, suni yani yapay bir katkı maddesi olarak sınıflandırılır.

Aspartamın sağlık üzerindeki etkileri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır ve araştırmacılar bu tatlandırıcının beyin hasarı, kanser ve diğer hastalıklara yol açıp açmadığını değerlendirmeye devam etmektedirler. Gıdalardaki kullanımı ve sağlık üzerindeki potansiyel etkileri hala tartışılan konular arasında yer alırken, tüketiciler ve sağlık otoriteleri tarafından sürekli gözlemlenmektedir.

Aspartamın Kimyasal Yapısı

Aspartam, protein yapı taşlarından olan iki amino asit ve bir metil alkol bileşiğinden meydana gelir.

Moleküler Formülü

Aspartamın moleküler formülü C14H18N2O5 şeklindedir. Bu formül, aspartamın kimyasal bileşenlerini – aspartik asit, fenilalanin ve metil ester grubunu – temsil eder.

Kimyasal Özellikleri

Aspartamın erime noktası 246-247 °C civarındadır. Kimyasal olarak, aspartik asit ve fenilalanin amino asitlerinin metil esteri olan bir dipeptittir. İnsan diline şekerin tatlılık hissini veren tat tomurcuklarını benzer şekilde aktive eder. Aspartam, çay şekerine göre yaklaşık 180 ila 200 kat daha tatlıdır ve bu yüzden düşük miktarda kullanılarak gıdalarda şekerin yerini alabilir.

Üretim Süreci

Aspartamın üretim süreci, karmaşık kimyasal süreçlerin yanı sıra özel endüstriyel teknikler içerir. Sentetik yollarla elde edilen amino asitlerin bir araya getirilmesinden oluşur.

Sentetik Yollar

Sentetik üretim, aspartamın temel iki bileşeni olan fenilalanin ve aspartik asit üretimini içerir. Mikrobiyal fermantasyonla amino asitler elde edildikten sonra, fenilalanin metanol ile reaksiyona sokularak metil esteri oluşur. Aspartik asitin ise aktif bölgeleri koruyabilmek için benzil halkaları ile işlem gördüğü bilinmektedir.

Ticari Üretim Teknikleri

Aspartamın ticari ölçekte üretimi, amino asitlerin spesifik konfigürasyonlarının kontrol edildiği bir dizi reaksiyonu içerir. Öncelikle L-aspartik asit ve L-fenilalanin veya onun metil esteri reaksiyona girdikten sonra peptit üretim yöntemleri uygulanır. Ege Pazarından’a göre, bu bileşenler gıda endüstrisi tarafından kabul edilen katkı maddeleridir. Bu süreç, aspartamın gıda katkı maddesi olarak kullanılması için gerekli olan tatlı formun elde edilmesini sağlar.

Sağlık Etkileri

Aspartam, yiyecek ve içeceklerde kullanılan düşük kalorili bir tatlandırıcıdır. Sağlık üzerindeki etkileri, metabolizmadan kısa ve uzun vadeli etkilerine kadar incelenmiştir.

Metabolizması

Aspartam, vücut tarafından fenilalanin, aspartik asit ve metanol olmak üzere üç farklı bileşene ayrılır. Metabolizma sırasında bu bileşenlerin düzeyleri kişinin diyetine ve vücut kimyasına bağlı olarak değişebilir.

Kısa Vadeli Etkileri

Kısa vadeli etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Aspartamın alımı bazı kişilerde baş ağrısı, bulantı ve karın ağrısı gibi geçici semptomlara yol açabilir. Ancak, bu semptomların herkes tarafından hissedilmediği bilinmektedir.

 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Karın ağrısı

Uzun Vadeli Etkileri

Uzun vadeli etkiler konusu kontroverse olup, çeşitli araştırmalar çelişkili sonuçlar sunmaktadır. Kronik hastalıklarla ilişkilendirilmesine rağmen, aspartamın kanser ve nörolojik bozukluklar gibi ciddi sağlık sorunlarına doğrudan sebep olduğuna dair kesin kanıt bulunmamaktadır.

Yapılan bazı çalışmalara göre:

 • Kanser riski
 • Nörolojik bozukluklar

Ancak, bu sonuçlar henüz kesin olarak kanıtlanmamıştır ve daha fazla araştırma gerekmektedir.

Beslenmedeki Rolü

Aspartam, düşük kalorili diyete özen gösteren bireyler için popüler bir tatlandırıcı seçeneğidir. Tatlılık ihtiyacını karşılamak amacıyla sıkça tercih edilir.

Diyet Ürünlerde Kullanımı

Düşük kalorili yapay bir tatlandırıcı olan aspartam, diyet ve “şekersiz” olarak etiketlenen pek çok gıda ürününde kullanım alanı bulur. Diyet içecekler, şekersiz sakızlar ve diyet tatlılar bu ürünler arasındadır. Isıya maruz kaldığında yapısını kaybedebildiği için genellikle ısıtma gerektirmeyen gıdalarda tercih edilir.

Kalori Miktarı

Aspartam, masa şekeriyle kıyaslandığında çok daha düşük bir kalori miktarına sahiptir. Ortalama 4 kalori/gram şeker yerine aspartam kullanarak kalori alımı önemli ölçüde azaltılabilir. Bu özelliği sebebiyle kilo kontrolü sağlamaya çalışan bireyler için uygun bir alternatif olarak sunulur.

Güvenlik Değerlendirmesi

Aspartamın güvenlik değerlendirmesi, düzenleyici kurumların belirlediği kabul edilebilir günlük alım miktarları ve bilimsel çalışmaların sonuçlarına dayanmaktadır.

Düzenleyici Kurumlar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, aspartamın insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için ölçütler belirlemiştir. FDA, aspartam için kabul edilebilir günlük alımını (ADI) kilogram başına 50 miligram olarak saptamıştır. BM uzmanları, aspartamın güvenli günlük sınırını kilogram başına 40 miligram olarak biraz daha düşük belirlemiştir. Bu sınırlar, aspartamın günlük tüketiminin, tüketiciler için güvenli olarak kabul edilen miktarını göstermektedir.

 • FDA: Kilogram başına 50 miligram
 • BM: Kilogram başına 40 miligram

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel araştırmalar, aspartam tüketimi ve sağlık üzerindeki potansiyel etkileri arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Aspartamın güvenliği üzerine yapılan çalışmalar, bu tatlandırıcının kanser, Tip 2 Diyabet ve sinir hasarları ile ilişkili olabileceği yönünde bulgular sunmuştur. Ancak bu sonuçlar, genellikle yüksek doz aspartam tüketimiyle sınırlıdır ve günlük tüketim sınırları içinde kalan aspartam alımının bu etkileri göstermediği belirtilmektedir. Ayrıca, bazı çalışmalar aspartama bağlı baş ağrısı, depresyon, artrit ve diyabet gibi tıbbi durumların şiddetlenme riskine dikkat çeker.

 • Potansiyel etkiler: Kanser, Tip 2 Diyabet, sinir hasarları
 • Tıbbi durumlar: Baş ağrısı, depresyon, artrit, diyabet

Bilimsel topluluk içinde aspartamın güvenliğine dair farklı görüşler mevcut olmakla birlikte, düzenleyici kurumlar belirli bir güvenlik sınırı içinde aspartam tüketiminin kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir.

Çevresel Etkiler

Aspartam’ın çevresel etkileri, atık yönetimi ve eko-toksisitesi ile ölçülebilir. Bu maddelerin çevreye etkilerinin anlaşılması sürdürülebilir üretim ve tüketim pratiklerini geliştirmede önem taşımaktadır.

Atık Yönetimi

Aspartam üretimi ve kullanımından kaynaklanan atıklar, endüstriyel atık yönetimi süreçlerini içerir. Bu süreçler, kullanılmış aspartamın uygun şekilde ayrıştırılmasını ve bertaraf edilmesini gerektirir. Aspartam içeren ürünlerin ambalajları da çevresel olarak dikkatle incelenmelidir. Kullanım sonrası paketlerin geri dönüşümü veya uygun biçimde imhası, aspartam atıklarının çevresel etkilerini minimize etmekte kritik rol oynar.

Eko-toksisite

Aspartamın çevreye serbest bırakılmasının potansiyel eko-toksisitesi, su ekosistemlerini ve toprağı etkileyebilir. Çevresel maruziyetin sonucunda aspartam ve parçalanma ürünlerinin akvatik canlılar üzerindeki etkileri hassas bir araştırma konusudur. Aspartamın biyolojik olarak parçalanabilir olup olmadığı ve bu parçalanmanın doğal ekosistemlerdeki organizmalar için oluşturduğu riskler, ekolojik etkilerin belirlenmesinde önemli faktörlerdendir.

Ticari Kullanımı

Aspartam, onlarca yıldır tatlandırıcı olarak kullanılan ve özellikle düşük kalorili ürünlerde tercih edilen popüler bir katkı maddesidir.

Gıda Endüstrisinde Kullanımı

Gıda endüstrisi, aspartamı tatlandırma özelliğinden yararlanarak özellikle diyet ve şekersiz ürünlerde kullanır. Bu ürünler arasında düşük kalorili tatlılar, sakızlar, ve meyveli yoğurtlar sıkça rastlanan örneklerdir. Türk Gıda Kodeksi, aspartamın kullanımına belirli ürünler ve miktarlar üzerinden izin vermektedir.

İçecek Sektöründe Kullanımı

İçecek sektörü, aspartamı yaygın olarak şeker alternatifi olarak kullanır. Bu kullanım, aspartamın düşük kalori sağlaması ve şeker miktarını azaltma ihtiyacı nedeniyle önem kazanmıştır. Gazlı içecekler, sporcu içecekleri, ve soğuk çaylar gibi içeceklerde aspartam, tatlandırıcı olarak ana bileşenlerden biridir. Aspartam, şekerli içeceklerin tat profiline benzer bir tat sunar ve kalori miktarını önemli ölçüde azaltır.

Sıkça Sorulan Sorular

Aspartam, düşük kalorili bir tatlandırıcıdır ve genellikle şeker alternatifi olarak tüketilir. Bu bölüm, aspartamla ilgili en yaygın sorulara yanıtlar içermektedir.

Aspartamın zararları nelerdir?

Aspartamın zararları üzerine pek çok tartışma yapılmıştır, ancak dünya çapındaki sağlık otoriteleri genellikle aspartamın makul miktarlarda tüketildiğinde güvenli olduğunu bildirmiştir. Bazı insanlarda, özellikle fenilketonüri (PKU) olanlarda yan etkilere neden olabileceği belirtilmektedir.

Aspartam içeren gıdalar hangileridir?

Aspartam, genellikle diyet içecekler, şeker-free sakızlar, diyet tatlılar ve bazı süt ürünleri gibi düşük kalorili ve şeker-free gıda ve içeceklerde kullanılan bir tatlandırıcıdır.

Aspartamın faydaları var mıdır?

Aspartam, şekerden yaklaşık 200 kat daha tatlı olduğu için çok daha az miktarda kullanılarak tatlılık sağlar. Bu özelliğiyle, şekerin yol açtığı kalori artışını önlemeye yardımcı olarak diyet yapan kişilere ve şeker hastalarına alternatif bir tatlandırıcı sunar.

Aspartamın diğer adları nelerdir?

Aspartam, NutraSweet ve Equal gibi ticari isimlerle de bilinir. Ayrıca, genel olarak E951 katkı maddesi kodu ile de tanımlanabilir.

Asesülfam K ile aspartam arasındaki fark nedir?

Asesülfam K, aspartamdan farklı bir kimyasal yapıya sahip olan başka bir düşük kalorili tatlandırıcıdır. Her ikisi de şekerin tatlılık seviyesini sağlar, ama asesülfam K ısınmaya karşı daha dayanıklı olabilir, bu nedenle pişirilen ürünlerde tercih edilebilir.

Aspartam ve şeker arasında sağlık açısından ne gibi farklar bulunmaktadır?

Aspartam, enerji içeriği çok düşük olan ve kan şekerini yükseltmeyen bir tatlandırıcıdır. Şeker, yüksek miktarda kalori içerdiği ve kan şekerini hızlıca yükselttiği için, fazla tüketildiğinde obezite, tip 2 diyabet ve diş çürükleri riskini artırabilir. Aspartam bu tür sağlık sorunlarına yol açmaz.

Aspartamın Diğer İsimleri:

 • L-Phenylalanine, L-α-aspartyl-, 2-methyl ester
 • Succinamic acid, 3-amino-N-(α-carboxyphenethyl)-, N-methyl ester, stereoisomer
 • L-Phenylalanine, N-L-α-aspartyl-, 1-methyl ester
 • L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
 • Aspartylphenylalanine methyl ester
 • L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
 • L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester
 • α-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
 • Methyl aspartylphenylalanate
 • Sweet dipeptide
 • Aspartame
 • L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester
 • Canderel
 • Dipeptide sweetener
 • α-Sweet
 • NutraSweet
 • Palsweet Diet
 • E 951
 • Pal Sweet
 • Equal
 • α-Aspartame
 • L-Aspartame
 • Finn
 • Zero-Cal
 • Sladex
 • Pal Sweet Diet G 100
 • SWD 8029
 • MeSH ID: D001218