Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amonyum Biflorür

Amonyum Biflorür Satış ve Tedariki

Amonyum Biflorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1341-49-7

Amonyum Biflorür Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

Amonyum biflorür, moleküler formülü NH4HF2 olan bir inorganik bileşiktir. Kullanım alanları oldukça geniştir ve genellikle kimyasal adı olan amonyum hidrojen florür adı ile de anılır. CAS Numarası 215-676-4 olan bu kimyasal, beyaz veya renksiz, kokusuz, kristal yapılı ve güçlü bir asit özelliği gösterir. Amonyum biflorür, temel olarak amonyak ve hidrojen florür reaksiyonu ile üretilmektedir ve endüstriyel amaçlarla çeşitli yüzey işleme işlemlerinde, temizlik maddesi olarak ve ayrıca madencilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu bileşiğin çeşitli endüstriyel uygulamaları arasında metal olmayan yüzeylerin işlenmesi, asit muamelesi ve cam etching işlemleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, temizlik ürünlerinde etkin bir maddedir ve elektronik sektöründe de farklı fonksiyonlar için tercih edilir. Özellikle alüminyum gibi metal yüzeylerin parlatılmasında veya dondurucu maddelerin üretiminde, hatta gıda üretim sektöründe sterilizasyon amacıyla da kullanılan amonyum biflorür, çok yönlü ve etkili bir kimyasal olarak bilinir.

Güvenlik konusunda da oldukça ilgi gerektiren amonyum biflorür, reaktif ve korozyon özellikleri nedeniyle dikkatli bir biçimde muhafaza edilmesi ve kullanılması gereken bir maddedir. Endüstriyel kullanımlarının yanı sıra, madencilik ve inşaat gibi sektörlerde de rastlanılan amonyum biflorürün, belirli koşullar altında nasıl depolanacağı ve işleneceğine dair düzenlemeler bulunmaktadır, bu da onunla çalışırken alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini vurgulamaktadır.

Amonyum Biflorür Kimyasal Özellikleri

Amonyum biflorür, özellikle endüstriyel kullanım için önemli olan çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

 • Molekül ağırlığı: 57.04 g/mol
 • Erime noktası: 125.6 °C
 • Kaynama noktası: 240 °C
 • Yoğunluk: 1.50 g/mL
 • Çözünürlük: Suda ve alkolde yüksek çözünürlük gösterirken, eterde düşüktür.
 • pKa Değeri: 3.5’tir.

Amonyum biflorür, aşındırıcı özelliklere sahiptir ve beyaz kristal katı formda bulunur. Kokusuzdur ve rombik veya tetragonal formdadır. Aynı zamanda ortorombik kristal yapıda da olabilir.

Moleküler Formül ve Yapısı

 • Moleküler Formül: NH4HF2 Amonyum biflorür, bir amonyum katyonu (NH4+) ve bir biflorür anyonu (HF2−) içerir. Biflorür anyonu, güçlü bir hidrojen bağına sahip olan ve merkezi simetrik triatomik bir yapı gösterir.

CAS Numarası ve EC Numarası

 • CAS Numarası: Amonyum biflorür için belirlenmiş CAS numarası bulunmaktadır.
 • EC Numarası: 215-676-4

Bu bileşik için CAS ve EC numarası, kimyasal maddelerin tanımlanmasında kullanılan standart numaralandırma sistemleridir.

Üretim ve Kullanım Alanları

Amonyum biflorür, endüstriyel olarak amonyak ve hidrojen florür kullanılarak üretilir ve çeşitli endüstrilerde kullanımı yaygındır.

Endüstriyel Üretim Süreçleri

Amonyum biflorür, hidrojenle indirgeyici amonasyon metodunda, dietilen glikol ve hidrojen etkileşimiyle üretilir. Diğer bir yöntem ise sülfürik asit kullanılarak gerçekleştirilen bir reaksiyondur. Bu süreçler sırasında su da ortaya çıkan bir yan üründür.

Kullanım Alanlarının Genel Bakışı

Kullanım alanları, cam endüstrisinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Yüzey işleme ürünlerinde, özellikle camın silika bileşenine saldırmak ve daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kullanılır.

Özel Endüstriyel Kullanımlar

Amonyum biflorür, özellikle petrol ve gaz endüstrisinde kimyasal bir ara madde olarak rol alır. Ayrıca, otomatik araba yıkama işlemlerinde ve tehlikeli tekerlek temizleyicilerinin bir bileşeni olarak görülür. Çelik, alüminyum ve plastik bidon temizliğinde de tercih edildiği bilinir.

Fiziksel Özellikler ve Tehlikeler

Amonyum Biflorür, sıklıkla endüstriyel uygulamalarda kullanılan renksiz bir tuzdur. Bu bölüm, maddenin fiziksel özelliklerini ve potansiyel tehlikelerini detaylandıracaktır.

Yoğunluk ve Kaynama Noktası

 • Yoğunluk: Bilgi mevcut değil.
 • Kaynama Noktası: Amonyum Biflorür’ün kaynama noktası 240 °C olarak tespit edilmiştir.

Görünüm ve Sınıflandırma

 • Görünüm:
  • Renk: Beyaz
  • Form: Kristal

Amonyum Biflorür, beyaz kristal formda katı bir maddedir ve rombik veya dörtgen formda kristaller hâlindedir. Sınıflandırma açısından zehirlenme ve toksisite riski barındıran bir kimyasal olduğu bilinmektedir. İletişime geçildiğinde ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olabilecek özel risklere sahiptir. Bu nedenle, kimyasal ile çalışılırken toz, duman, gaz, sis ve buharını solumamak ve koruyucu ekipman kullanmak önemlidir.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Amonyum biflorür insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabilir; akut zehirlenmelere, cilt hasarlarına yol açabilir ve uygun ilk yardım yapılmadığında ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Potansiyel Zehirlenme Durumları

Amonyum biflorürle zehirlenme vakalarında, kişinin ağır metal pigmentlerine ve n-heksan gibi maddelere kronik maruziyet sonucu letal toksik etkiler görülebilir. Zehirlenmenin semptomlarına hipokalsemi, hiperkalemi, ventriküler disritmi ve diğer ritim bozuklukları örnek verilebilir. Bu tür durumlarda, zehirlenmenin ciddiyetine bağlı olarak yaşamda kalım oranları azalabilir.

İlk Yardım Önerileri ve Tedavi

Amonyum biflorüre maruz kalındığında, derhal su ile bolca durulama yapılmalı ve cilt ile temas eden alan kalsiyum glukonat ya da kalsiyum laktat solüsyonuyla tedavi edilmelidir. Vücuda alınan maddenin miktarına ve zehirlenmenin şiddetine bağlı olarak medikal müdahale ve ileri tedavi yöntemleri gerekebilir. Özellikle kalp ritmini etkileyerek disritmi gibi sorunlara yol açabileceği için, profesyonel tıbbi yardım etkin ve hızlı bir şekilde alınmalıdır.

Güvenlik Tedbirleri

Amonyum biflorürün kullanımı sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri, maruziyet risklerini azaltır ve kullanıcı güvenliğini sağlar. Bu bölümde ele alınan özel güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanması önemlidir.

Kişisel Koruyucu Ekipman

 • Göz Koruma: Amonyum biflorür sıçramalarına karşı sıkıca oturan güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır.
 • El Koruma: Amonyum biflorür ile çalışılırken uygun kimyasal dirençli eldivenler (örn. nitril veya neopren) giyilmelidir.
 • Solunum Koruma: İyi havalandırılan ortamlarda çalışmak ve toz oluşumunun olduğu durumlarda onaylanmış maske kullanmak gereklidir.
 • Vücut Koruma: Sıçramalara karşı etkili bir bariyer oluşturacak, asidik maddelere dayanıklı önlük veya takım elbise önerilir.

Ortam Güvenliği

 • Havalandırma: Kimyasal buharlarına maruz kalındığında iyi havalandırılmalı, kapalı alanlarda egzoz fanları kullanılmalıdır.
 • Saklama Koşulları: Amonyum biflorür, serin ve kuru yerlerde, doğrudan güneş ışığından ve neme maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.
 • Yıkama İstasyonları: Acil durumlar için göz yıkama istasyonları ve duşlar kolayca erişilebilecek mesafede bulundurulmalıdır.

Bu güvenlik önlemleri, kimyasalın malzeme güvenlik veri sayfasında belirtilen yönergelerle uyumludur ve güvenilir bir kullanım için esastır. Amonyum biflorür, krom jantlardan fren tozunu veya zorlu kirleticileri temizleme gibi etkinliklerde kullanılırken, maliyet etkin çözümler sunar. Ancak bu uygulamaların dikkatli bir şekilde yapılması güvenlik açısından kritiktir.

İlk Yardım ve Acil Durum Yönergeleri

Amonyum biflorür ile temas halinde hızlı ve doğru ilk yardım uygulamaları, olası ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik önem taşır.

Cilt Teması Durumunda

Ciltle temasında, kalsiyum glukonat jel uygulanmalıdır çünkü kalsiyum glukonat, cilt üzerinde amonyum katyonu ve diflorür anyonu ile oluşabilecek kimyasal yanıkları nötralize etme özelliğine sahiptir. Etkilenen bölgeyi hemen bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayarak arındırın.

Göz Teması Durumunda

Göz ile temasında, gözler acilen bol su veya fizyolojik tuzlu su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Gerekirse, kalsiyum glukonat içeren özel göz çözeltileri de kullanılabilir. Bu süre zarfında göz kapaklarının iyice açık tutulması, temizleyici sıvının göze tam anlamıyla nüfuz etmesini sağlar.

Yutma ve Solunum Durumlarında

Yutulduğunda, kusturmayı teşvik etmekten kaçınarak derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Amonyum biflorürün solunması durumunda, birey hemen temiz havaya çıkarılmalı ve nefes alması kolaylaştırılmalıdır. Solunum güçlüğü çekiyorsa oksijen verilmelidir. Gerekirse suni solunum uygulanmalıdır.

Çevresel Etkileri

Amonyum biflorür, çevre üzerinde bir dizi olumsuz etkiye sahip olabilir. Bu etkiler ekosistemlerdeki dengenin bozulmasına ve toprak ile su kaynaklarının kirlenmesine yol açabilir.

Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Amonyum biflorür, ekosistem içinde serbest bırakıldığında hidroflorik asit gibi reaktif maddeler oluşturabilen bir bileşiktir. Bu reaksiyonlar doğal habitatların zarar görmesine ve sucul organizmaların canlılığını etkileyen toksik çevresel koşulların oluşmasına neden olabilir. Özellikle amonyum biflorürün hidroflorik asit çözeltisi oluşturabilme özelliği, hayvanlar ve bitkiler üzerinde tahriş edici ve zehirli etkilere yol açabilir.

Su ve Toprak Kirliliği

Amonyum biflorür, su kaynaklarına karıştığında, sodyum biflorür ve potasyum biflorür gibi türlerle reaksiyona girerek su ekosistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Sızıntı yapması durumunda, sucul canlılar için zehirli olan ve suyun kimyasını değiştiren florür iyonları açığa çıkarabilir. Toprakta birikebilen bu bileşik, toprağın pH değerini değiştirerek bitkilerin büyümesi ve topraktaki mikroorganizma faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu değişiklikler toprağın verimliliğini düşürebilir ve uzun vadede tarımsal ürünlerin azalmasına sebep olabilir.

Endüstriyel Tesislerde Kullanımı

Amonyum biflorür (NH4HF2), endüstriyel tesislerde metal yüzey işleme ve madeni yağ/doğal gaz sondajı gibi çeşitli süreçlerde önemli bir role sahiptir. Bu bileşik, yüksek reaktivitesi nedeniyle etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Metal Yüzey İşleme

Amonyum biflorür, özellikle çelik ve alüminyum gibi metallerin yüzey işlemlerinde kullanılır. Metal yüzey işleme uygulamalarında, SiO2 ve diğer yüzey kirliliklerini temizlemek için tercih edilen bir kimyasaldır. Bu işlem sırasında yüzeydeki pas ve oksit tabakalarının nötralizasyonu gerçekleştirilir, böylece metallerin daha sonraki işlemlere hazır hale getirilmesine olanak tanınır.

 • Çelik İşlemede Kullanım:
  • Pas temizleme
  • Yüzey hazırlama
 • Alüminyum Yüzey İşlemi:
  • Aşındırıcı olarak
  • Yüzey parlatma

Madeni Yağ ve Doğal Gaz Sondajı

Endüstriyel tesislerde amonyum biflorürün bir diğer kullanım alanı, madeni yağ ve doğal gaz sondaj işlemleridir. Sondaj sırasında karşılaşılan SiO2 tabakalarını çözerek, sondaj verimliliğinin artırılmasında yardımcı olur. Bu süreçte AMBF zehirlenmesi risklerine karşı dikkatli bir kullanım zorunluluğu bulunmaktadır ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 • Sondajda Kullanım:
  • Kayaçların delinmesi
  • Sondaj verimliliğinin artırılması

Kullanım sırasında karşılaşılan zorluklardan biri, amonyum biflorürün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileridir. Bu nedenle, endüstriyel kullanımda, işçi güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınması ve zehirlenme riskine karşı tedbirli olunması önem taşımaktadır.

Uygulama Yöntemleri ve Dozajı

Amonyum biflorürün kullanımında dozajın doğru ayarlanması ve güvenlik standartlarına özen gösterilmesi esastır. Bu kimyasal, etkili bir şekilde kullanıldığında sanayi süreçlerinde önemli avantajlar sağlar.

Ticari Uygulamalarda Dozaj Ayarları

Amonyum biflorür (UNII: S45W2G2G8F), ticari kullanım alanlarında çeşitli ara madde ve çözeltiler için önemli bir role sahiptir. Dozaj, uygulama tipine ve ihtiyaç duyulan derinliğe göre değişiklik gösterir. Özellikle, demleme işlemlerinde ve dağlama sürecinde, aşındırıcı hidroflorik asitin zayıflamış hali olan çözeltiler hazırlanırken titizlikle dozaj takibi yapılmalıdır.

 • Cam İşleme: Mat aşındırma için; genellikle %5-10 aralığında çözelti kullanılır.
 • Metal Yüzey İşleme: Parlatma veya temizleme proseslerinde, metalin türüne bağlı olarak %1-5 arasında değişen bir konsantrasyon tercih edilebilir.

Sanayi Tipi Uygulamalarda Güvenlik Standartları

Sanayi tipi uygulamalarda amonyum biflorür kullanımı sırasında güvenlik standartlarına uyulması, işçi sağlığı ve çevresel faktörler açısından önemlidir. Yüksek konsantrasyonlarda kullanılan amonyum biflorür solunumda ve ciltte tahrişlere neden olabileceği için daima uygun koruyucu ekipmanların (maske, eldiven v.b.) kullanılması gerekmektedir.

 • Solunum Koruma: Toz maskesi veya yarım yüz gaz maskesi gerekli.
 • Cilt Koruma: Asit geçirmez eldivenler ve koruyucu önlük önerilir.
 • Göz Koruma: Güvenlik gözlükleri veya yüz koruma siperi kullanılmalıdır.
 • Çevresel Koruma: Atık yönetimi ve bertaraf için yerel yönetmeliklere dikkat edilmelidir.

Uygulama sırasında amonyum biflorürün doğru konsantrasyonda ve güvenlik önlemleri çerçevesinde kullanılması, işlemin etkinliğini ve güvenliğini optimize eder.

Ticaret ve Dağıtım

Amonyum biflorür, önemli bir endüstriyel kimyasaldır ve ticareti, katı kurallar ve düzenlemelere tabidir. Ürünün taşınma ve saklama koşulları, hem güvenlik hem de kalitenin korunması açısından hayati önem taşır.

İhracat ve İthalat Bilgileri

Amonyum biflorür, ihracat ve ithalat işlemlerinin dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Bu kimyasalın ticareti, çeşitli ülkelerdeki mevzuat ve düzenlemelere tabi olup, bu gereksinimler doğrultusunda değişkenlik gösterir. Kişisel koruyucu donanım kullanımını da içeren iş güvenliği önlemleri, uluslararası ticarette ön planda bulunur. Amonyum biflorür, genel olarak plastik şişe ve plastik bidon gibi ambalaj malzemeleri içerisinde taşınır ve bu paketleme yöntemi, ürünün stabilitesini ve güvenliği sağlamaya yöneliktir.

 • İhracat: Ürünün ihracatı sırasında, karşı ülkenin kabul ettiği standartlarda belirtilmiş ambalajlar kullanılır. Bu ambalajlar, uluslararası taşıma şartlarına uygunluk açısından test edilmiş ve onaylanmıştır.
 • İthalat: İthal edilen amonyum biflorür, yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartları dikkate alınarak teslim alınır. Ürünün niteliği, ithalat sırasında ilgili gümrük mevzuatı kapsamında detaylı şekilde incelenir.

Paketleme ve Etiketleme

Amonyum biflorürün paketleme ve etiketleme süreçleri, uluslararası ve ulusal düzeyde sıkı bir şekilde kontrol edilir. Güvenli taşıma ve kullanım için gereken bilgiler, etiketler aracılığıyla açıkça belirtilmelidir.

 • Paketleme: Kimyasalın paketlenmesi, uluslararası standartlarda belirlenmiş plastik şişe ve bidonlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ambalaj malzemeleri, kimyasala dirençli olmalıdır ve dökülme ya da sızıntı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri içermelidir.
 • Etiketleme: Her paketin üzerinde, içeriği, potansiyel tehlikeleri ve güvenlik bilgilerini içeren bir etiket bulunmalıdır. Bu etiketler, kullanım talimatları, ilk yardım bilgileri ve imha edilmesi gereken durumlar hakkında net ve anlaşılır bilgiler sağlamalıdır.

Ambalaj ve etiketleme işlemleri, ürünün kullanımı ve taşınması sırasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yardımcı olmakta ve insan sağlığı ile çevre güvenliğini korumaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Amonyum biflorür, endüstriyel kullanımların yanı sıra günlük hayatta da çeşitli uygulamalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde, bu önemli kimyasal madde hakkında en sık sorulan bazı soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Amonyum biflorürün kimyasal formülü nedir?

Amonyum biflorürün kimyasal formülü NH₄HF₂’dir. Bu bileşik, molekül ağırlığı 57.044 gr/mol olan kristal bir katıdır.

Amonyum biflorür hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Amonyum biflorür, cam ve alüminyumun aşındırılması, çeşitli gıda maddelerinin ve süt ürünleri ekipmanlarının sterilize edilmesi, seramik imalatı ve bazı temizlik işlemleri için kullanılmaktadır.

Amonyum biflorürün MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) bilgileri nelerdir?

Amonyum biflorürün MSDS bilgilerine göre bu madde suda çözünebilir ve solunum yolunu tahriş edebilir. Deri, göz ve mukoza zarları ile temasından kaçınılmalıdır. Sızıntı ve döküntülerin temizlenmesi sırasında uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Amonyum biflorür ve hidroflorik asit arasındaki farklar nelerdir?

Amonyum biflorür, amonyak ve hidrojen florür bileşimli bir tuzken, hidroflorik asit saf haliyle güçlü bir asittir. Amonyum biflorür su içerisinde çözündüğünde hidrojen florür açığa çıkarabilir.

Amonyum biflorür ile amonyum klorür arasındaki temel farklar nelerdir?

Amonyum biflorür ile amonyum klorür farklı kimyasal özelliklere sahip iki bileşiktir. Amonyum biflorür, flor içerir ve aşındırıcı özelliklere sahipken, amonyum klorür daha az reaktiftir ve genellikle gübre olarak kullanılır.

Amonyum biflorürün depolanması ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri nelerdir?

Amonyum biflorür güvenli bir şekilde depolanmalı ve kullanılmalıdır. Koruyucu giysi, gözlük ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması, iyi havalandırma ve cilt ile göz temasının önlenmesi önemlidir. Ayrıca, maddenin yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutulması gereklidir.

Amonyum BiFlorürün Diğer İsimleri:

 • Ammonium fluoride ((NH4)(HF2))
 • Ammonium bifluoride
 • Acid ammonium fluoride
 • Ammonium hydrogen fluoride
 • Ammonium fluoride compd. with hydrogen fluoride (1:1)
 • Ammonium hydrogen bifluoride
 • Ammonium difluoride
 • Ammonium bifluoride (NH5F2)
 • Ammonium hydrogen difluoride
 • Ammonium hydrofluoride (NH4HF2)
 • Ammonium hydrofluoride (NH5F2)
 • Ammonium bifluoride (NH4HF2)
 • Ammonium hydrogen difluoride (NH4(HF2))
 • Ammonium difluoride (NH4HF2)
 • Ammonium hydrogen fluoride ((NH4)(HF2))
 • Ammonium monohydrogen difluoride
 • Flammon
 • Hydrofluoric acid compd. with ammonium fluoride (NH4)F (1:1)
 • Ammonium fluoride hydrofluoride
 • Chemfos AFL