Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Alüminyum Klorür Hekzahidrat

Alüminyum klorür hekzahidrat, AlCl₃·6H₂O formülüne sahip, hidratlı bir inorganik bileşiktir; su ve bazı organik çözücülerde çözünür, antiperspirant ürünlerde ve kimyasal sentezlerde katalizör olarak kullanılır ve ayrıca su arıtma işlemlerinde koagülant olarak tercih edilir.

CAS Numarası: 7784-13-6
Moleküler Formülü: 
AlCl3.6H2O
EINECS Numarası:
616-520-1
Ambalajlama Çeşitleri:
Diğer İsimleri:
 Aluminum trichloride hexahydrate, Aluminum trichloride hexahydrate

Alüminyum Klorür Hekzahidrat Kimyasal Özellikleri

Alüminyum klorür hekzahidrat, AlCl₃·6H₂O formülüyle ifade edilen, alüminyumun klorür tuzunun hidratlı formudur. Bu beyaz renkli, kristal katı madde, oda sıcaklığında kararlıdır ve hem su hem de bazı organik çözücülerde iyi çözünürlük gösterir. Alüminyum klorür hekzahidrat, nem çekici (higroskopik) özelliklere sahip olduğundan, nemli ortamlarda saklanırken dikkat gerektirir.

Kimyasal olarak, alüminyum klorür hekzahidrat, asidik ortamlarda Lewis asidi olarak davranabilir. Bu özelliği, özellikle Friedel-Crafts alkillenmesi gibi organik sentez reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılmasını sağlar. Ayrıca, kompleksometrik titrasyonlarda ve polimerizasyon süreçlerinde de katalitik bir ajan olarak tercih edilebilir.

Alüminyum Klorür Hekzahidrat Kullanım Alanları

Alüminyum klorür hekzahidrat, kimyasal formülü AlCl₃·6H₂O olan ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşiğin kullanım alanları, onun kimyasal özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Kişisel bakım ürünleri sektöründe, alüminyum klorür hekzahidrat özellikle antiperspirantlarda yaygın olarak kullanılır. Terleme karşıtı ürünlerde aktif madde olarak görev yapan bu bileşik, ter bezlerinin ağzını geçici olarak tıkayarak ter üretimini azaltır. Bu etki, terleme ve kötü kokuyla mücadelede etkili bir yöntem sağlar.

Kimya endüstrisinde organik reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılır. Özellikle, Friedel-Crafts reaksiyonlarında, organik bileşiklerin sentezinde önemli bir rol oynar. Bu reaksiyonlar, aromatik bileşiklerin alkillenmesi ve asillenmesi süreçlerinde katalitik etki gösterir ve böylece çeşitli farmasötik ve plastik ürünlerin üretiminde kritik öneme sahiptir.

Su arıtma alanında koagülant özellikleri suyun temizlenmesinde kullanılır. Suda çözündüğünde, suyun bulanıklığını oluşturan ince partikülleri bir araya getirerek çökelmelerini sağlar. Bu süreç, içme suyunun ve endüstriyel atık suların arıtılmasında önemli bir adımdır ve suyun daha berrak ve temiz hale gelmesini sağlar.

Tıbbi alanda, alüminyum klorür hekzahidratın adstringent (büzücü) özellikleri, kanamaların durdurulması ve yaraların tedavisinde fayda sağlar. Küçük kesikler ve çizikler için topikal çözeltiler içinde kullanıldığında, kan damarlarını büzerek kanamayı azaltabilir.

Son olarak, tekstil sanayisinde, alüminyum klorür hekzahidrat boyama işlemlerinde mordan olarak kullanılır. Boyaların kumaşa daha iyi tutunmasını sağlayarak, renklerin canlılığını ve dayanıklılığını artırır. Bu özellik, tekstil ürünlerinin uzun süreli kullanımı için önemlidir.

Alüminyum klorür hekzahidratın bu kullanım alanları, onu çeşitli endüstrilerde değerli bir bileşen yapar ve geniş uygulama yelpazesi, onun sürekli talep görmesinin ana sebeplerindendir.

Alüminyum klorür hekzahidrat nedir ve ne için kullanılır? 

Alüminyum klorür hekzahidrat, AlCl₃·6H₂O formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir ve antiperspirant ürünlerde, su arıtma işlemlerinde, organik sentezlerde katalizör olarak ve tekstil boyamada kullanılır.

Alüminyum klorür hekzahidratın yan etkileri var mıdır? 

Alüminyum klorür hekzahidratın ciltte tahrişe neden olabileceği ve nadiren alerjik reaksiyonlara yol açabileceği bilinmektedir. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı, vücutta alüminyum birikimine bağlı endişelere neden olabilir.

Alüminyum klorür hekzahidrat nasıl saklanmalıdır?

Alüminyum klorür hekzahidrat, higroskopik olduğu için nemden uzak, serin ve kuru bir yerde, kapalı bir kap içinde saklanmalıdır. Ayrıca, oksitleyici maddelerden ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

CAS Linki: Aluminum trichloride hexahydrate