Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akrilik Asit

Akrilik Asit Satış ve Tedariki

Akrilik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

79-10-7

Akrilik Asit Kullanım Alanları ve Özellikleri

Akrilik asit, IUPAC adıyla propenoik asit, düşük doymamış bir karboksilik asittir ve formülü CH2=CHCOOH şeklindedir. Renksiz ve keskin ekşi bir kokuya sahip bu organik bileşik, bir karboksilik asit terminaline bağlı bir vinil grup içerir. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan akrilik asit, özellikle polimer üretiminde monomer olarak değeri yüksektir.

Kolayca esterleşebilen bir yapıya sahip olması akrilik asidin önemli bir özelliğidir. Bu özelliği sayesinde, alkol ile reaksiyona sokulduğunda esterler oluşturur ki bunlar poliakrilatlar olarak bilinir. Akrilik asit esterleri ve tuzları topluca akrilatlar ya da propenoatlar olarak adlandırılır ve metil, etil, bütil ve etilheksil gibi çeşitli alkil esterleri mevcuttur. Bu çeşitlilik, akrilik asidin plastikler, boya, dispersiyon polimerleri, yapıştırıcılar ve kaplamalar gibi geniş bir uygulama alanına sahip olmasını sağlar.

Kimyasal özelliklerine bakıldığında, suda çözünebilir bir yapıda olan akrilik asit, zayıf asidik bir bileşik olarak tanımlanır. Karboksilik asitlerin tipik reaksiyonlarını gösterir ve hava, ısı, ışık, metal katkıları veya oksijenle kolayca reaksiyona girerek polimerize olabilir. Bu reaktif doğası, ürün güvenliği ve manipülasyonu için özel dikkat ve kontroller gerektirir.

Akrilik Asit Genel Özellikleri

Akrilik asit, organik bir bileşik olan renksiz bir sıvıdır ve endüstriyel uygulamalarda geniş kullanım alanına sahiptir.

Kimyasal Yapı ve Formülü

Akrilik asit, kimyasal olarak C3H4O2 formülüne sahiptir. Bu bileşik, propenoik asit olarak da adlandırılır ve bir vinil grubu (CH2=CH-) ile karboksil asit grubunu (-COOH) içeren doymamış bir monokarboksilik asittir.

Fiziksel Özellikleri

Akrilik asit oda sıcaklığında renksiz ve keskin kokuya sahip bir sıvıdır. Suda çözünürlüğü yüksektir ve aynı zamanda alkol, kloroform ve eterle her oranda karışabilir özelliklere sahiptir. Işık, ısı, metal veya oksijen varlığında kolaylıkla polimerleşir; bu da onu plastik, boya, reçine yapımında ve esterleşme reaksiyonlarında değerli kılar. Ticari olarak, genellikle %94lük ve %98-%99,5’luk saflık derecelerinde kullanılabilir.

Akrilik Asit Üretimi

Akrilik asit üretimi iki ana yöntem kullanılarak gerçekleştirilir: Propenden Sentezi ve Akrilonitrilin Hidrolizi. Bu süreçler, endüstride büyük miktarlarda akrilik asit elde etmek için yaygın olarak kullanılır.

Propenden Sentezi

Propen, akrilik asit (propenoik asit) üretiminin birincil hammadde kaynağıdır. Propenen sentezi işlemi, çeşitli kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla, özel katalizörler kullanarak, propenden propenoik asit üretimini içerir. Propen, genellikle etilen ve asetilen gibi petrokimya ürünlerinden elde edilir. Aşağıdaki adımlar propenden akrilik asit sentezinin tipik bir özetini sunar:

 1. Oksidasyon:
  • Propen havanın oksijeni ile reaksiyona sokularak asetaldehit üretilir.
 2. Oksidatif Karboksilasyon:
  • Asetaldehit daha sonra karboksilleştirilerek akrilik asite dönüştürülür.

Bu metod, akrilik asit üretimi için verimli ve yaygın bir rota sağlar ve geniş çapta endüstriyel kullanım için suitedir.

Akrilonitrilin Hidrolizi

Akrilonitrilin hidrolizi yoluyla akrilik asit üretimi, akrilonitrili suyla reaksiyona sokarak gerçekleştirilir.

 1. Hidroliz:
  • Akrilonitril, sulu çözelti içinde katalizör varlığında ısıtılmak suretiyle hidrolize uğrar.

Bu süreç sonucunda akrilik asit ve amonyak elde edilir. Reaksiyon, yan ürün olarak amonyak oluşturduğu için amonyağın uzaklaştırılmasını gerektirir. Akrilonitril yolu, özellikle bazı coğrafyalarda propene erişiminin sınırlı olduğu durumlar için alternatif bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Hidroliz işlemi, akrilik asitin yanı sıra başka kimyasallar da üretebildiğinden dikkatli bir proses kontrole ihtiyaç duyar.

Akrilik Asitin Kullanım Alanları

Akrilik asit, çok yönlü bir kimyasal bileşiktir ve birçok endüstriyel ürün ve süreçte temel bir bileşen olarak hizmet eder. Bu bölüm, akrilik asitin çeşitli endüstriyel kullanım alanlarına odaklanacaktır.

Endüstriyel Uygulamalar

 • Plastik Üretimi: Akrilik asidin polimerleştirilmiş formu olan polimetil metakrilat (PMMA), sık sık “pleksiglas” olarak adlandırılan şeffaf ve darbeye dayanıklı plastik malzeme üretiminde kullanılır.
 • Kaplama Malzemeleri: Akrilik asit, özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılan, dayanıklılığı artıran ve estetik bir görünüm sağlayan kaplama malzemelerinin (boya ve vernik gibi) hammaddesi olarak ön plana çıkar.
 • Yapıştırıcılar: Çeşitli akrilatlar, güçlü yapışma özellikleri ve esneklikleri sayesinde yapıştırıcıların üretiminde tercih edilir. Akrilik asit bazlı yapıştırıcılar, çeşitli malzemeleri birleştirmek için kozmetikten inşaata kadar geniş bir yelpazede yer alır.
 • Dokuma Elyafı Üretimi: Sentetik elyaf üretiminde, akrilik asit türevleri esas alınır ve bu tür elyaflar çeşitli dokuma ürünlerinde kullanılır.
 • Boya Endüstrisi: Akrilik asit, su bazlı boyaların yapımında az miktarda kullanılarak boya filmlerinin sertliğini ve dayanıklılığını artırır.
 • Kozmetik ve Sağlık: Kozmetik ürünlerdeki çeşitli formülasyonların yanı sıra sağlık sektöründe kullanılan bazı ilaçların yapımında katkı maddesi olarak yer alır.
 • Su Arıtma Kimyasalları: Su arıtım süreçlerinde, kirliliği gidermek amacıyla akrilik asite dayalı polielektrolitlerden yararlanılır.

Bu çeşitlilik, akrilik asitin endüstriler arası esnekliğini ve ürün geliştirmede vazgeçilmez bir kimyasal olduğunu göstermektedir.

Akrilik Asit ve Polimerizasyon

Akrilik asit, polimerleşme sürecinde kullanılarak çok geniş kullanım alanlarına sahip polimerlerin üretiminde temel rol oynar. Bu süreçte akrilik asit hem homopolimerler hem de kopolimerler oluşturabilir ve bu polimerler çok çeşitli sektörlerdeki uygulamalarda yer alır.

Kopolimerler ve Homopolimerler

Akrilik asit, polimerleşme yoluyla hem homopolimerler (aynı tür monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşan polimerler) hem de kopolimerler (farklı tür monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşan polimerler) üretebilir.

Homopolimer üretiminde, akrilik asit molekülleri birbirine bağlanarak polyakrilik asit oluşturur. Bu homopolimerler, genellikle süper emici polimerler olarak bilinir ve özellikle hijyenik ürünlerde nem emici malzeme olarak tercih edilir.

Kopolimer oluşumunda, akrilik asit diğer monomerlerle birleştirilir. Örneğin:

 • Stiren ile birleşerek dayanıklılığı arttırılan polimerler,
 • Bütadien ile birleşerek esnekliği yüksek elastomerler,
 • Akrilamid ile birleşerek farklı endüstriyel süreçlerde kullanılan polimerler,
 • Metakrilik asit ile birleşerek yüzey sertliği ve kimyasal direnç özellikleri geliştirilmiş polimerler,
 • Diğer akrilat türleri ile birleşerek özel uygulamalara yönelik polimerler elde edilir.

Akrilik asit tabanlı kopolimerlerin uygulamaları arasında boya endüstrisinden, yapıştırıcılara ve tekstil endüstrisine kadar geniş bir yelpaze bulunur. Kopolimerizasyon, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini optimize etmek için kullanılır, bu da onları çok sayıda ticari uygulama için ideal hale getirir.

Akrilik Tabanlı Ürünler

Akrilik asit, çok sayıda akrilik tabanlı ürünün üretiminde kritik bir rol oynar. Bu ürünler arasında pleksiglas ve Orlon gibi malzemeler yer alır ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkar.

Pleksiglas

Pleksiglas, ya da bilimsel ismiyle Polimetil Metakrilat (PMMA), akrilik asit türevlerinden biri olan metakrilik asitin polimerleştirilmesiyle elde edilir. Pleksiglas, camın alternatifi olarak kullanılan saydam bir plastik türüdür. Hafifliği ve yüksek darbe direnci sayesinde, optik gereçler ve kalıplanmış yapı malzemeleri gibi birçok alanda tercih edilir. Pleksiglas’ın kesilip şekillendirilebilir olması, reklamcılıkta ve mücevherat sektöründe de değerli kılar.

Orlon

Orlon, akrilik asit bazlı poliakrilnitilin ticari adıdır ve genellikle sentetik lifler üretimi için kullanılır. Kalın ve yumuşak dokusuyla bilinen Orlon, özellikle kışlık giysiler ve örgü iplikleri gibi tekstil ürünlerinde yaygın olarak tercih edilen bir malzemedir. Hava koşullarına karşı yüksek direnç göstermesi sayesinde, dış mekan kullanımı için uygundur ve kaliteli bir izolasyon malzemesi olarak işlev görür. Orlon’un kolayca boyanabilir olması da kaplama malzemelerinde renk seçeneklerini genişletir.

Akrilik Asit ve Çevresel Etkileri

Akrilik asit endüstride yaygın olarak kullanılmasına rağmen potansiyel zararları ve alınması gereken güvenlik tedbirleri önem arz etmektedir.

Sağlık Üzerine Etkileri

Akrilik asit, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan dayanıklı ve dekoratif reçineleri oluşturmanın temel malzemesidir. Ancak maruz kalma, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu madde, yüksek konsantrasyonlarda solunduğu veya deri ile temas ettiğinde zararlı olabilecek irritan özelliklere sahiptir. Ayrıca, uzun süreli maruziyet solunum yollarından alerjik reaksiyonlara ve astım gibi kronik sağlık sorunlarına yol açabilir. Akrilik asitin hijyenik ürünlerde kullanımı ayrıca ürün güvenliğinin sağlanması açısından özel dikkat gerektirir.

 • İrritasyona Yol Açma: Solunum, göz ve deri irritasyonları
 • Alerjik Reaksiyon: Uzun vadede alerjenik etkiler
 • Kronik Sağlık Sorunları: Astım ve diğer solunum yolları hastalıkları

Güvenlik Önlemleri

Akrilik asitin çevresel etkileri göz önünde bulundurularak, işlenmesi ve kullanımı sırasında dikkatli güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyar.

 1. Uygun Havalandırma:
  • Kapalı alanlarda güçlü havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.
 2. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE):
  • Gözlük: Göz koruması için güvenlik gözlüğü
  • Eldiven: Kimyasallara dayanıklı koruyucu eldivenler
  • Solunum Maskesi: Zararlı buharlardan korunmak için uygun maskeler
 3. Acil Durum Prosedürleri:
  • Kazara maruz kalmalar için acil durum yıkama istasyonları ve ilk yardım malzemeleri bulundurulmalıdır.
 4. Eğitim:
  • Tüm çalışanlar, akrilik asitin potansiyel tehlikeleri ve güvenli kullanımı konusunda eğitilmelidir.

Bu önlemler, akrilik asitin kullanımının hijyenik ve güvenli bir şekilde yönetilmesinde kritik rol oynar.

Akrilik Asit Kimyasal Tepkimeleri

Akrilik asit, kimyasal özellikleri nedeniyle birçok reaksiyon yoluyla ester ve tuz yapıları oluşturabilen reaktif bir monomerdir.

Esterleşme ve Tuz Oluşumu

Akrilik asit, alcohol ile reaksiyona girdiğinde, bir esterleşme tepkimesi gerçekleşir. Bu tepkime sonucunda, akrilik asit temelli çok çeşitli esterler meydana gelir. Ester oluşumu, polimerlerin ve plastiklerin sentezinde önemli bir yol taşır.

 • Örnek Reaksiyon:
  • Akrilik asit + Etanol → Etil Akrilat + Su

Tuzlar ise, akrilik asidin bazlarla reaksiyonu sonucu oluşur. Bu tepkimeler sırasında, ortamın pH derecesi, akrilik asidin tepkimeye girme kapasitesini doğrudan etkiler.

 • Örnek Tuz Oluşumu Reaksiyonu:
  • Akrilik asit + Sodyum Hidroksit → Akrilat Sodyum Tuzu + Su

Bu tepkimeler, Reppe kimyası açısından da önemlidir; zira hidrokarboksilasyon gibi metodlarla akrilik asidin endüstriyel olarak üretilmesi bu kimya dalının uygulama alanına girer.

Esterlerin ve tuzların oluşumu, akrilik asidin polimerleşebilir bir monomer olarak değerli olmasının sebepleri arasındadır. Bu reaksiyonlar, akrilik asidin kullanıldığı pek çok alanda, özellikle boya ve adheziv endüstrilerinde kritik öneme sahiptir.

Akrilik Asitin Ticari Yönleri

Akrilik asit, hem endüstriyel hem de ticari açıdan büyük öneme sahip olan bir kimyasalın hammadde özelliklerine ve piyasa dinamiklerine odaklanır.

Piyasa ve Ticaret Dinamikleri

Akrilik asit, keskin kokulu, renksiz bir sıvıdır ve çeşitli bileşiklerin üretimi için kilit bir hammaddedir. CAS numarası 79-10-7 olan bu madde, polimer ve plastik üretimi gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Ticarette iki başlıca formu bulunan akrilik asit, genellikle ester üretimi için %94 safiye seviyesinde ve su bazlı reçine yapımı için %98-%99,5 gibi daha yüksek safiye seviyelerinde kullanılır.

Akrilik asit piyasası, dünya çapındaki tedarik zinciri, hammaddesi temini ve üretilen ürün türlerinin çeşitliliği gibi faktörlere bağlıdır. Bu asit genellikle varil veya IBC gibi ambalajlar içinde ticari olarak taşınır ve siparişten teslimata kadar çeşitli lojistik süreçler gerektirir.

Ticarette, akrilik asit özellikle boya ve kaplama endüstrisi, süper emici polimerların yapımı ve yapıştırıcılar için bağlayıcı ajan olarak talep görmektedir. Hammaddesi temini ve fiyat değişkenliği, ticari piyasa üzerinde doğrudan etki eden faktörler arasındadır, bunlar arz ve talep dengesini belirleyerek akrilik asitin uluslararası pazarındaki fiyatları etkilemektedir.

Akrilik Asit Depolama ve Taşıma

Akrilik asit, tehlikeli bir kimyasal madde olarak kabul edilir ve bu nedenle taşıma ve depolama işlemleri özel dikkat ve standartların uygulanmasını gerektirir. Bu bölümde, akrilik asitin güvenli bir şekilde nasıl taşınacağı ve depolanacağı hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Taşıma Koşulları

Akrilik asidin taşınması, yanıcı ve aşındırıcı özelliklere sahip olduğu için özen gerektirir. Sıvı haldeki akrilik asit, genellikle varil veya dökme (bulk) olarak özel tankerlerde taşınır. Taşıma sırasında aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Akrilik asit taşınırken, sızdırmazlık ve kimyasal maddeye karşı dayanıklı malzemelerden yapılmış kaplar kullanılmalıdır.
 • Ürün, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıktan korunmalıdır.
 • Taşıma işlemi, uluslararası ve yerel taşıma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Depolama Standartları

Akrilik asit depolama koşulları, kimyasalın stabilitesini ve güvenliğini maksimize etmek için dikkatle yönetilmelidir. Depolama standartları şunları içerir:

 • Akrilik asit, sızdırmaz, havalandırmasız ve özel olarak tasarlanmış paslanmaz çelik veya kaplanmış varillerde depolanmalıdır.
 • Depo ortamının serin ve iyi havalandırılmış olması, kimyasalın bozulmasını ve buharlaşmasını önleyecektir.
 • Depolama alanı tüm güvenlik standartlarına ve yangın yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmeli ve işaretlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Akrilik Asit, çok yönlü kullanım alanlarına sahip önemli bir kimyasal bileşiktir ve günlük hayatta karşılaştığımız birçok ürünün üretiminde rol oynamaktadır.

Akrilik asitin kullanım alanları nelerdir?

Akrilik asit, özellikle plastik, boya, kaplama malzemeleri ve yapıştırıcılar gibi çok çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılır. Ayrıca, emici ürünler ve deterjanlarda da aktif bir bileşen olarak yer alır.

Akrilik asitin insan sağlığına zararları var mıdır?

Akrilik asitin kısa süreli solunması ya da ciltle teması tahrişe sebep olabilir. Uzun süreli maruziyet solunum yollarında sorunlara ve ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden, işlenirken uygun koruyucu ekipman kullanılması tavsiye edilir.

Akrilik asitin pazardaki ortalama fiyatı nedir?

Akrilik asitin fiyatı, küresel talep, ham madde maliyetleri ve üretim kapasitelerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin bir fiyatlandırma için güncel piyasa verilerine bakılması gerekmektedir.

Akrilik asitin kimyasal formülü nedir?

Akrilik asitin kimyasal formülü CH2=CHCOOH’dir. Bu formül, akrilik asitin en basit doymamış karboksilik asit olduğunu ve vinil grubunun karboksilik asit terminusuna doğrudan bağlı olduğunu gösterir.

Akrilik asit üretimi nasıl gerçekleştirilir?

Akrilik asit genellikle propilenin oksidasyonu yoluyla endüstriyel olarak üretilir. Bu süreçte katalizörler kullanılarak propilen, akrilonitril veya hidrokarbonlar akrilik aside dönüştürülür.

Akrilik asitin pH değeri genellikle kaçtır?

Akrilik asit, zayıf bir asittir ve genellikle hafif asidik bir pH değerine sahiptir. Sulu çözeltilerde yaklaşık olarak pH 4.5 civarında olduğu bilinir.

Akrilik Asitin Diğer İsimleri:

 • 2-Propenoic acid
 • Acrylic acid
 • Acroleic acid
 • Ethylenecarboxylic acid
 • Vinylformic acid
 • Propenoic acid
 • NSC 4765
 • LX 300
 • LX 300 (crosslinking agent)
 • B 60-1
 • HF 3050
 • Liroudan FR-RV
 • Relugan FR-RV
 • RA 238
 • TM 1202
 • Acrylic Acid Glacial
 • BF 9011
 • YLH 023