Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2-Etil Hekzanol

2-Etil Hekzanol Satış ve Tedariki

2-Etil Hekzanol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

104-76-7

2-Etil Hekzanol Kullanım Alanları ve Özellikleri

2-Etil hekzanol, kimyasal formülü C8H18O olan bir organik bileşiktir. Genellikle plastikleştiriciler ve yağlayıcılar üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu kimyasal madde, sıklıkla çevresel ve biyolojik materyallerde yapay bir kirletici olarak bulunabilir. CAS numarası 104-76-7 olan 2-etil hekzanol, endüstriyel olarak n-bütiraldehidin aldehitlerle kondansasyon reaksiyonları sonucu elde edilir ve bu işlemler yıllık tonlarca miktarda bu alkolün üretimini sağlar.

2-Etil hekzanolun fiziksel özellikleri, yüksek kaynama noktası ve düşük buharlaşma hızı gibidir; bu da onu çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir çözücü yapar. Özellikle organik çözücülerde iyi bir şekilde çözünme eğilimi gösterirken, suda hemen hemen hiç çözünmez. Bu bileşik ayrıca organik kaplama formülasyonlarında geç buharlaşan polimerleştirici bir ajan olarak da tercih edilir.

Kimyasal Yapı ve Özellikleri

2-Etil Hekzanol, sekiz karbonlu, dallı bir yapıda bir alkol türüdür. Moleküler formülü C8H18O olan bu bileşik, hem fiziksel hem de kimyasal özellikleriyle endüstriyel kullanım için uygun niteliklere sahiptir.

Fiziksel Özellikler

 • Yoğunluk: 833 g/cm³
 • Kaynama Noktası: 184 °C
 • Erime Noktası: −76 °C
 • Parlama Noktası: 81 °C
 • Buhar Basıncı: 30 Pa (20 °C)
 • Kırılma İndeksi: 1.431 nD

2-Etil heksanol, renksiz ve akışkan bir sıvıdır. Karakteristik, meyveli bir kokuya sahip olup, yüksek kaynama noktasını ve düşük uçuculuk oranını gösterir. Suda çözünürlüğü oldukça azken, çoğu organik çözücüde iyi çözünür.

Kimyasal Özellikler

 • Molekül Ağırlığı: 130.23 g/mol
 • Özgül Ağırlık: Yaklaşık 0.833

Kimyasal yapı itibariyle, 2-Etil Hekzanol birincil alkol grubuna dahildir. Alifatik bir yapıya sahip olan bu bileşik, birden fazla asit ile kolayca esterleşerek çeşitli kimyasal reaksiyonlar gösterebilir. Çözücü olarak tercih edilmesinin yanı sıra, ester üretiminde de yaygın olarak kullanılır. Viskozite, entalpi ve entropi değerleri ise onun fiziksel davranışını ve termodinamik özelliklerini belirler.

Kullanım Alanları ve Uygulamaları

2-Etil Hekzanol, geniş bir kullanım yelpazesi sunan çok yönlü bir endüstriyel kimyasaldır. Hem endüstriyel hem de tıbbi ve bilimsel alanlarda önemli rolleri vardır.

Endüstriyel Uygulamalar

2-Etil Hekzanol esas olarak plastikleştiriciler ve çeşitli estirlerin üretiminde kullanılır. Bu bileşik, PVC gibi polimerlerin esnekliğini artırmak için plastikleştirici olarak görev yapar. Aynı zamanda solvent olarak da işlev görür ve yüksek kaynama noktası nedeniyle özellikle kaplama ve boya endüstrisinde tercih edilen bir malzemedir.

 • Plastikleştirici Üretimi: Esnek plastik ürünlerin üretiminde kilit rol oynar ve DOW gibi büyük kimya şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılır.
 • Solvent Kaynaklı Uygulamalar: Yüksek kaynama noktası sayesinde kaplamalar, yapıştırıcılar ve baskı mürekkepleri gibi uygulamalarda tercih edilir.

Tıbbi ve Bilimsel Kullanımlar

2-Etil Hekzanolun tıbbi ve bilimsel alandaki kullanımı daha az yaygındır ancak bazı özel uygulamalarda rol oynar. Örneğin, güneş kremleri gibi cilt bakım ürünlerinde koruyucu katkı maddesi olarak yer alabilir.

 • Laboratuvar Araştırmaları: Farklı aldehitler ve oksol alkollerin sentezinde önemli ara maddelerden biri olarak görev alır.
 • Tıbbi Kullanım: Koruyucu katkı maddesi olarak, dermokozmetik ürünlerin formülasyonunda kullanılabilir.

Endüstriyel ve bilimsel topluluklar tarafından tercih edilen 2-Etil Hekzanol, Eastman gibi büyük kimyasal üreticilerin portföylerinde de yer almaktadır. Onun geniş kapsamı, malzemenin esnekliği ve uygulama çeşitliliği, kimya endüstrisinde vazgeçilmez bir bileşen haline getirmiştir.

Sağlık ve Güvenlik

2-Etil Hekzanol’un insan sağlığı ve güvenlik açısından ele alındığında toksisite düzeyi ve yangın riski gibi önemli iki aspekti bulunmaktadır. Bu maddelerin maruziyeti ve alınabilecek önlemler üzerine detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Toksisite

 • Cilt Teması: 2-Etil Hekzanol ciltle temas ettiğinde ciltte tahrişe neden olabilir.
 • Göz Teması: Sıvı veya buharının gözle doğrudan teması ciddi göz tahrişi yaratabilir.
 • Solunum Yolu ile Maruz Kalma: Düşük konsantrasyonlarda veya kısa süreli maruziyetlerde genellikle hafif solunum yoluna tahriş olabilir; organik bileşenlere karşı gaz filtresi (kaynama noktası >65 °C) önerilir. Yüksek konsantrasyonlarda veya uzun süreli maruziyetlerde daha ciddi sağlık tehlikeleri ortaya çıkabilir ve bu durumlarda dahili solunum cihazı kullanılması gerekebilir. Deneyler 2- Etil Hekzanol’un zehirlilik düzeyinin düşük olduğunu göstermiştir.

Yangın ve Patlama Riskleri

 • Alev Noktası: 2-Etil Hekzanol’un düşük alev noktası vardır, bu da onun yanıcı olabileceği anlamına gelir.
 • Buhar Yoğunluğu: Buharın yoğunluğu havadan ağır olduğu için yer seviyesinde birikme eğilimindedir.
 • Patlayıcı Sınırlar: Maddenin patlayıcı sınırları çevresel koşullara göre değişkenlik gösterebilir; bu sebeple işlenmesi, depolanması ve kullanılması sırasında bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir.

Bu maddenin kullanımı sırasında uygun güvenlik ekipmanlarının tercih edilmesi ve güvenlik önlemlerine özen gösterilmesi gerekliliği, toksisite ve yangın riskleri dikkate alındığında açıktır.

Çevresel Etkileri

2-Etil Hekzanolun çevresel etkileri, su ekosistemlerine olan potansiyel etkileri üzerinden değerlendirilebilir. Bu kimyasalın çevresel kompartımanlardaki etkileri üzerine yapılan tahminlere göre, tatlı su ve tatlı su tortusu için öngörülen etkisiz konsantrasyonlar sırasıyla 0.017 mg/l ve 0.284 mg/kg kuru ağırlık olarak belirlenmiştir. Deniz suyu ve deniz tortusunda bu değerler 0.002 mg/l ve 0.028 mg/kg kuru ağırlık düzeyindedir. Bu tür düşük konsantrasyonlar bile çevredeki su kaynaklarının kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Böyle kimyasalların su ortamlarındaki yüksek uçuculuğa sahip olmayan özellikleri nedeniyle, uzun vadeli çevresel etkiler meydana gelebilir. 2-Etil Hekzanol, çevre için potansiyel bir risk faktörü oluşturabilir çünkü kolayca buharlaşmadan suya karışabilir ve bu su ekosistemlerine zarar verebilir. Bu kimyasalın su ekosistemlerine ve dolayısıyla suyla beslenen gıda zincirlerine etkisi, insan sağlığı için de önem arz etmektedir.

Kanalizasyon Arıtması Üzerindeki Etki: 2-Etil Hekzanol, atık su arıtma tesislerindeki biyolojik işlemleri de olumsuz etkileyebilir. Laboratuar testleri, bu kimyasalın kanalizasyon arıtmasını etkileyebileceğini ve atık su arıtma tesislerinde bir etkisizleştirme konsantrasyonunun 10 mg/l olarak belirlenebileceğini göstermektedir. Bu, kimyasalın arıtma sürecine katkı yapmadan önce seyreltilmesi gerektiğini belirtir ve bu da ek maliyet ve işleme gereksinimleri yaratabilir.

Bütün bu faktörler, 2-Etil Hekzanolun dikkatli bir şekilde yönetilmesini ve çevresel maruziyetinin kısıtlanmasını gerektirir. Yapılan araştırmalar, belirtilen konsantrasyon değerlerinin üzerinde bir seviyede suya karışımı halinde, su canlıları üzerinde toksik etkiler oluşturabileceğini ortaya koymaktadır.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

2-Etil Hekzanol (2-etilheksan-1-ol), endüstriyel anlamda önemli bir kimyasal bileşendir. Üretim süreci genellikle n-bütanaldehidin aldon kondensasyonu ile başlar. Bu reaksiyon sonucunda, öncül madde olarak bir hidroksi aldehit elde edilir. Daha sonra, bu hidroksi aldehitin hidrojenlenmesi (hidrojen eklenmesi) işlemi ile 2-etilheksanol üretilir.

Üretim sürecinde dikkate alınması gereken kritik adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Aldol Kondensasyonu: Bu adımda, n-bütanaldehit, çeşitli katalizörlerin yardımıyla kondanse edilerek bir hidroksi aldehit oluşturulur.
 • Hidrojenleme: Aldol kondensasyonu sonucu elde edilen hidroksi aldehit, hidrojen gazı ile reaksiyona sokularak hidrojenlenir ve böylece 2-etilheksan-1-ol oluşur.

Üretilen 2-etilheksan-1-ol, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Yüksek kaynama noktasına ve düşük uçuculuk özelliklerine sahip olması onu çeşitli çözücüler ve ara ürünler için uygun kılar. Ayrıca, organik solventlerde iyi çözünme özelliğine sahip olup, sudaki çözünürlüğü düşüktür. Bu özellikler, onu boyalar, plastik yumuşatıcı üretimi ve PVC reçinesi gibi alanlarda değerli kılar.

Tüm bu süreçler, sıkı kontrol altındaki sanayi tesislerinde ölçeklendirilerek yılda milyonlarca ton ürün üretimi sağlanmaktadır.

Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Uygulamalara Etkileri

2-Etil hekzanol, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. Bu bileşik, plastik ve PVC ürünlerin işlenmesinden ortam koşullarının düzenlenmesine kadar yaygın kullanım alanlarına sahiptir.

Plastik ve PVC Yumuşatmak

 • Fiziksel Özellikler:
  • Renksiz, berrak bir sıvıdır.
  • Yoğunluk (g/cm³): 0.833
  • Kaynama Noktası (°C): 184
  • Erime Noktası (°C): −76

2-Etil hekzanol, PVC ve diğer plastik malzemeleri yumuşatmak için kullanılır. Özellikle düşük uçuculuğu ve yüksek kaynama noktası sayesinde, bu bileşenlerin ısıl işlemler sırasında stabil kalmasını sağlar. 2-Etil hekzanol, ftalik asit temelli yumuşatıcıların üretiminde esterleşme ajanı olarak kullanılır, bu sayede PVC’nin işlenme süreçlerinde elastik ve esnek bir yapı kazanmasına katkıda bulunur.

Ortamın Kondisyonları

 • Çözünürlük:
  • Suda çözünmez.
  • Buhar Basıncı (Pa): 30 (20 °C)
  • Kırılma İndisi: 1.431 nD

2-Etil hekzanolun suda çözünmez olması ve düşük buhar basıncına sahip olması, tekstil boyama gibi süreçlerde köpürmeyi önleyici ve nem tutucu olarak kullanılmasını mümkün kılar. Kimyasalın bu özellikleri, tekstil endüstrisinde boyarmaddelerin etkin bir şekilde kullanılmasını ve böylece kalite kontrolünün daha iyi yapılmasını sağlar. Ayrıca, 2-Etil hekzanol aromatik kokusu ile dezenfektan ve böcek ilaçlarının etkinliğine ve kullanıcı deneyimine olumlu yönde katkıda bulunur.

Endüstriyel İşlemler ve İktisadi Değer

2-Etil Hekzanol (2-EH), endüstriyel önemi yüksek bir organik bileşiktir. Yıllık üretim miktarı, dünya genelinde yaklaşık olarak 2,5 milyon tonu bulur, bu da maddenin ticaret piyasasındaki geniş hacmini gözler önüne serer.

Üretim süreci, n bütiraldehidin aldol kondensasyonu ile başlar; elde edilen hidroksi aldehit daha sonra hidrojenlenerek 2-Etil Hekzanol produkstion edilir. Bu işlemler, endüstriyel kimya alanında yüksek derecede bilgi ve teknoloji gerektirir. Gelişmiş teknikler ve proses optimizasyonu, bu hammaddeye olan talebi karşılamada kritik bir rol oynar.

Ticari ve ekonomik bağlamda, 2-EH’nin kullanılabilirliği ve fiyatı doğrudan onun şu endüstriyel kullanım alanları ile ilişkilidir:

 • Plastikleştiriciler ve yumuşatıcılar üretimi
 • Yüksek kaynama noktasına sahip solvent olarak kullanımı
 • Köpürtücü ajanlar ve boyaların üretimi

Küresel ekonomi içerisinde, bu bileşiğin geniş uygulama yelpazesi onu, özellikle kimyasal ürünler ve plastik endüstrisi için stratejik bir hammadde haline getirmiştir. Ayrıca, bitkisel, meyve ve şarap gibi doğal kaynaklarda da iz miktarlarda bulunması, onun biyo-kimyasal özellikler bakımından da araştırılmasına ön ayak olmuştur.

Özetle, 2-Etil Hekzanol’un endüstriyel işlemlerdeki rolü, onu ticaret ve ekonomi açısından vazgeçilmez bir kimyasal öğe yapmaktadır.

Standartlar ve Regülasyonlar

2-Etil Hekzanol, çeşitli güvenlik ve regülasyon standartlarına tabidir. Ürünlerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını düzenleyen yönetmeliklere göre, bu kimyasal madde belirli tehlike işaretleri ve sınıflandırma bilgileri ile etiketlenmelidir. Örneğin:

 • Maddelerin Sınıflandırılması: 2-Etil Hekzanol, zararlı maddeler kategorisinde değerlendirilir ve bu bağlamda uygun uyarı etiketleri taşımalıdır.

Güvenlik Prosedürleri:

 • Cilt İle Temas Durumu: Olası cilt temasında bol su ve sabun ile yıkama talimatları bulunur.
 • Yutulma Zararları: Yutulması durumunda zararlı olabileceği bilgisine dikkat çekilir ve acil durum prosedürleri belirtilir.

Uluslararası standartlar, kimyasalların taşınması ve kullanımı esnasında rehberlik eder. Sucul ortamlara ve çevreye karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiği gibi, potansiyel zararlarına karşı da uygun yönetim ve denetim prosedürleri öngörülür.

Regülasyonlar:

 • Sınıflandırma: 2-Etil Hekzanol, PBT (Kalıcı, Biyolojik olarak birikken ve Toksik) veya vPvB (çok Kalıcı ve çok Biyolojik olarak birikken) kriterlerini karşılamadığına dair sınıflandırmalar yapılır.
 • Teknik Şartnameler: Endüstriyel uygulamalarda kullanımına ilişkin yoğunluk, viskozite gibi teknik özellikler belirtilir ve bu parametrelerin standartlara uygunluğu gereklidir.

Bu kimyasalın kullanımı ve işlenmesi, titiz bir güvenlik yaklaşımı ve regülasyonların anlaşılarak uygulanmasını zorunlu kılar.Üretici ve kullanıcıların, güvenlik bilgi formlarını ve teknik şartnameleri dikkatle incelemesi beklenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu kısım, 2-Etil hekzanol ile ilgili en sık sorulan soruları ve bu soruların öz bilgilerini içermektedir.

2-Etil hekzanolun kullanım alanları nelerdir?

2-Etil hekzanol, özellikle çözücü olarak kullanımının yanı sıra, plastikleştiriciler, yağlayıcılar ve parfümlerde ara madde olarak da sıkça karşımıza çıkar. Endüstriyel alanlarda sıkça tercih edilen bir kimyasaldır.

2-Etil hekzanolun fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir?

Sınırlı suda çözünürken, birçok organik çözücüde iyi çözünürlüğe sahip olan 2-Etil hekzanol, renksiz ve hoş kokulu bir sıvıdır. Yüksek kaynama noktası bu maddenin endüstriyel işlemlerde stabilitesini artırmaktadır.

2-Etil hekzanol nasıl üretilir?

Bu kimyasal, öncelikle propilenin hidroformilasyonu ile n-bütiraldehit üretilerek ve sonrasında n-bütiraldehidin hidrojenasyonu ile 2-etil hekzanol elde edilerek üretilir. Bu prosesler, katalizörlerin varlığında ve belirli sıcaklık ve basınç koşullarında gerçekleşir.

2-Etil hekzanolun güvenlik bilgi formu (MSDS) nedir ve neden önemlidir?

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), 2-Etil hekzanol gibi kimyasalların güvenli kullanımı, depolanması ve nakliyesi için gerekli olan bilgileri içerir. Ayrıca olası sağlık ve çevresel tehlikeler, ilk yardım tedbirleri ve dökülme durumunda yapılacak işlemler gibi acil durumlar için kritik bilgiler sunar.

Hekzanol ve 2-Etil hekzanol arasındaki farklar nelerdir?

Hekzanol, altı karbonlu bir alkoldür ve genel bir terimdir, birçok izomeri bulunmaktadır. 2-Etil hekzanol ise sekiz karbonlu ve dallı bir yapıya sahip spesifik bir alkoldür. Yapılarındaki bu temel farklılıklar onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini de etkileyebilir.

2-Etil hekzanolun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir?

2-Etil hekzanol maruziyeti düşük seviyelerde genellikle zararsız kabul edilse de, yüksek dozda maruz kalındığında sinir sistemine etki edebilir ve tahriş edici olabilir. Çevresel etkileri açısından suda düşük çözünürlüğü onun biyolojik olarak parçalanabilirliğini etkileyebilir, bu da potansiyel çevresel riskleri beraberinde getirebilir.

2-Etil Hekzanolun Diğer İsimleri:

 • 1-Hexanol, 2-ethyl-
 • 2-Ethyl-1-hexanol
 • 2-Ethylhexanol
 • 2-Ethylhexyl alcohol
 • Ethylhexanol
 • (±)-2-Ethyl-1-hexanol
 • 2-Ethyl-1-hexyl alcohol
 • NSC 9300
 • G 301
 • Guerbet C8