Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SLES Sodyum Lauril Eter Sülfat

SLES (Sodyum Lauril Eter Sülfat) Satış ve Tedariki

SLES (Sodyum Lauril Eter Sülfat) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

9004-82-4

SLES Sodyum Lauril Eter Sülfat: Endüstrideki Rolü ve Kullanımı

Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES), günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir kimyasal maddedir. Yüzey aktif madde özelliği gösterir ve özellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpürtücü olarak kullanılır. SLES, suda çözünebilir bir yapıya sahiptir ve sabun, şampuan, diş macunu gibi ürünlerde temizleme ve köpük oluşturma yeteneği sayesinde tercih edilir.

SLES’in kimyasal adı Sodyum Lauril Eter Sülfat’tır ve bazen texapon olarak da anılır. Yumuşak ve sert suda etkili bir şekilde çözünme özelliğine sahip olduğundan dolayı, su sertliğinden etkilenmeden kullanılabilir. Bu madde aynı zamanda yağ emülgatörü ve ıslatıcı özelliklere de sahiptir, bu da onun kozmetik ve endüstriyel temizleyicilerde geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar.

SLES, aynı zamanda yüksek düzeyde biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre üzerindeki etkileri nedeniyle araştırılan bir maddedir. İnsan derisi üzerinde düşük tahriş edici etkiye sahip olması ve etkili temizleme kapasitesi nedeniyle, ürün formüllerinde güvenli bir bileşen olarak değerlendirilir. Ancak, potansiyel sağlık etkileri ve çevre üzerindeki etkisi hala aktif araştırma konuları arasındadır.

SLES Kimyasal Tanımı

SLES, yüzey aktif özellikleri ile tanınan etkili bir deterjan hammaddesidir. Kimyasal açıdan SLES veya Sodyum Lauril Eter Sülfat, hem endüstriyel hem de kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılır.

Etoksilasyon Süreci

SLES, etoksilasyon adı verilen bir işlemle üretilir. Bu işlem esnasında, lauril alkol, etilen oksit ile tepkimeye girerek etoksillenir. Tepkimenin son ürünü, etoksil grubunu içerir ve bu durum SLES’in su ile olan uyumluluğunu artırır. Etoksilasyon süreci, SLES molekülünün ne kadar etoksil grup içereceğini ve dolayısıyla ürünün yüzey aktif özelliklerinin derecesini belirler.

Kimyasal Özellikleri

SLES’in kimyasal formülü CH₃(CH₂)₁₀CH₂(OCH₂CH₂)_nOSO₃Na şeklindedir ve molekül ağırlığı yaklaşık 496,699 g/mol civarındadır. Bu yapı, yarı ester halindeki sülfürik asit ile başlatılan bir molekülün sodyum tuzu formudur. SLES’in belirgin özellikleri arasında düşük cilt tahrişi potansiyeli ve sert suya karşı yüksek toleransı yer alır. Kimyasal olarak anyonik bir lipit olarak tanımlanır ve bu da onun su ve yağ molekülleri ile etkileşimini kolaylaştırır, böylece etkili bir temizlik sağlar.

Yüzey Aktif Madde Olarak Kullanımı

Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES), güçlü temizleme yetenekleri ve köpük oluşturma kapasitesi sayesinde, hem endüstriyel hem de kişisel bakım ürünlerinde önemli bir yüzey aktif madde olarak tercih edilir.

Temizleme Gücü ve Köpük Oluşumu

SLES, moleküler yapısı itibarıyla yağ ve kir molekülleri ile su arasında aracı görevi görür. Bu sayede, suyun yağları emülsifiye ederek temizlemesine olanak tanır. SLES’in çok iyi bir köpük oluşturucu olması kişisel bakım ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde tercih edilmesinin bir başka sebebidir. Köpük, kullanıcılara ürünün etkin şekilde çalıştığını hissettiren bir görsel işaret görevi görür.

Endüstriyel Uygulamalar

SLES, anionik bir surfaktan olup çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Özellikle ev temizlik ürünleri, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları ve diğer temizlik gereçlerinde etkili bir temizlik ajanı olarak rol oynar. SLES’in temizleme gücü, sert su koşullarında bile etkili olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu birçok farklı su kalitesiyle çalışabilen evrensel bir ajan yapar.

Kişisel Bakım Ürünlerinde Kullanımı

SLES, şampuanlar, duş jelleri, el sabunları gibi kişisel bakım ürünlerinde sıkça rastlanan bir bileşendir. Cildi ve saçı temizlemek için kullanılan bu ürünlerde, SLES, hem kirin ve yağın uzaklaştırılmasında hem de hoş bir köpük oluşumunda etkilidir. SLES aynı zamanda amonyum lauril sülfat gibi diğer surfaktanlarla birlikte kullanılarak ürün formülasyonlarını iyileştirir ve kullanıcı deneyimini artırır. Anionik bir surfaktan olması, negatif yüklü olduğu ve bu sayede cilt yüzeyinden kir ve yağları çekip uzaklaştırabildiği anlamına gelir.

Sağlık ve Güvenlik Değerlendirmesi

Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) kapsamlı sağlık ve güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulmuş bir bileşendir. Bu kısımda, SLES’in deri ve göz üzerindeki potansiyel etkileri ile kanserojen riski ve güvenlik tartışmaları incelenecektir.

Cilt ve Göz Tahrişi

SLES’in cildi tahriş edebileceği bilinmektedir. Ancak bu tahrişin şiddeti, ürünün derişimine ve kişinin cilde olan duyarlılığına göre değişkenlik gösterir. Cosmetic Ingredient Review (CIR), SLES içeren ürünlerin belirli konsantrasyon sınırları dahilinde güvenli olduğunu onaylamıştır. Öte yandan, HERA (Human and Environmental Risk Assessment) ise düşük derişimlerin bile deri ve göz için tahriş edici olabileceğini belirtmiştir. Avrupa Birliği, bu maddeyi kullanım konsantrasyonlarına ilişkin yönetmeliklerle düzenlemektedir.

 • Güvenli Kullanım Sınırları:
  • Düşük derişim: Cilt tahrişi riski azalır.
  • Yüksek derişim: Cilt ve göz tahrişi riski artar.

Kanserojen Riski ve Güvenlik Tartışmaları

SLES’in kanserojen olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalar, bu maddeyi doğrudan bir kanserojen olarak sınıflandırmamıştır. Ancak, uzun süreli ve yüksek konsantrasyonlarda maruz kalmakla ilgili endişeler bulunmaktadır. Güvenlik tartışmaları, çoğunlukla üründe kullanılan SLES miktarı ve maruz kalma süresi üzerine yoğunlaşmıştır.

 • Güvenlik ve Regülasyonlar:
  • Avrupa Birliği, SLES içeren ürünlerin güvenliği için belirli regülasyonlar getirmiştir.
  • Ürün etiketlerindeki SLES konsantrasyon bilgisi, tüketici güvenliğini artırır.

Bu iki alt başlık altında, SLES’le ilgili sağlık ve güvenlik konuları, bilimsel çalışmalar ve düzenleyici kurumlar çerçevesinde özetlenmiştir.

Çevresel Etkileri

Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) gerek kimyasal özellikleri gerekse kullanım sıklığı açısından çevresel etkiler konusunda dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Özellikle atık sular yoluyla çevreye salınması nedeniyle biyoçözünürlüğü ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri önemli faktörlerdir.

Biyoçözünürlük

SLES, suda çözünebilen bir madde olup, biyoçözünürlük derecesi temizlik sektöründe kullanımına bağlı olarak çevresel açıdan değerlendirilmesini gerektirir. Bazı araştırmalar, SLES’in mikroorganizmalar tarafından parçalanarak doğal süreçlerle bertaraf edilebileceğini gösterse de çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.

 • Hızlı Biyoçözünürlük: SLES’in çoğu durumda su ekosistemlerinde hızla biyolojik olarak çözündüğü gözlemlenmiştir.
 • Uzun Süreç Gereken Durumlar: Bazı durumlarda, özellikle yüksek konsantrasyonlarda olduğunda, SLES’in tamamen biyoçözünürlüğü için daha uzun zaman dilimleri gerekebilir.

Çevre Üzerindeki Potansiyel Etkileri

SLES’in çevre üzerindeki potansiyel etkileri, çeşitli faktörlere bağlı olarak incelenebilir. Bu maddenin temizlik ürünlerindeki yaygın kullanımı, atık sulardaki varlığının ölçek ve yoğunluğu açısından önem arz eder.

 • Akuatik Toksisite: Yüksek konsantrasyonlarda SLES, su canlıları için toksik olabilir.
 • 1,4-Dioksan Kontaminasyonu: SLES üretiminde oluşabilecek 1,4-dioksan, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından insanlar için muhtemelen kanserojen olarak sınıflandırılmıştır ve çevre sağlığı için risk oluşturabilir.
 • Sürdürülebilirlik ve Temizlik: SLES içeren temizlik ürünlerinin çevresel etkilerini azaltma yönünde daha sürdürülebilir formülasyonlara geçiş önem kazanmaktadır.

Ürün Formülasyonları

Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES), evsel ve kişisel bakım ürünlerinde temizleyici ve köpüren özelliklerinden dolayı geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu bileşenin katkıları, farklı ürün gruplarında özel ihtiyaçları karşılar.

Evsel Temizlik Ürünleri

SLES, ev tipi sabunlar ve bulaşık deterjanları gibi evsel temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılır. Yoğun köpürme kapasitesine sahip olması ve kirleri çözme yeteneği, SLES’i etkili bir yüzey aktif madde haline getirir. Örneğin, çamaşır deterjanlarında:

 • Yoğun köpük oluşturur.
 • Kirlerin kumaştan ayrılmasına yardımcı olur.

Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri

SLES, şampuan ve saç bakım ürünlerinde ana deterjan komponenti olarak kullanılır. Güçlü temizleme özelliklerine ek olarak, saçı yıpratmadan etkili bir temizlik ve köpüklenme deneyimi sunar. Şampuan formülasyonlarında SLES’in faydaları şunlardır:

 • Kir ve yağları nazikçe temizler.
 • Zengin ve yumuşak bir köpük oluşturur.

Diş Macunları ve Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel bakım ürünleri kategorisinde, SLES diş macunlarından tıraş kremlerine kadar geniş bir yelpazede bulunur. Diş macunlarında plak ve yemek artıklarını temizlemek için etkilidir. Aynı zamanda, yüz yıkama jelleri gibi cilt temizleyicilerinde cildi temizlerken nemini korur. Kullanım alanları şu şekildedir:

 • Diş Macunları: Etkili temizleme ve köpürme sağlar.
 • Cilt Temizleyicileri: Cilde zarar vermeden derinlemesine temizlik sunar.

Üretim Kaynakları ve Alternatifler

Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES), başlıca bitkisel yağlardan elde edilen ve deterjan sektöründe sıkça kullanılan bir yüzey aktif maddedir. Bu bölüm, SLES’in hammaddeleri ve potansiyel alternatif yüzey aktif maddeleri hakkında bilgi sunacaktır.

Palmiye Çekirdeği ve Hindistan Cevizi Yağı

SLES üretiminde temel hammaddeler palmiye çekirdeği yağı ve hindistan cevizi yağıdır. Bu yağlar, özellikle dodecil alkol gibi yağ asitlerini içerir ve bu asitler SLES’in üretim sürecinde kullanılır. Teksafon olarak da bilinen Sodyum Lauril Sülfat (SLS) veya Sodyum Dodecil Sülfat, bu yağların temel alkol bileşeninin sülfatlanmasıyla elde edilir ve ardından etoksilasyon işlemiyle SLES’a dönüştürülür.

 • Hammaddeler:
  • Palmiye çekirdeği yağı
  • Hindistan cevizi yağı
  • Dodecil alkol
 • Üretim Süreci:
  • Sülfatlama
  • Etoksilasyon

Alternatif Yüzey Aktif Maddeler

Pazarda SLES’in alternatifi olarak kullanılan başka yüzey aktif maddeler de bulunmaktadır. Bu alternatifler arasında amonyum lauril sülfat (ALS) ve sodyum paret sülfat yer alır. Çevresel kaygılar ve tüketici tercihleri nedeniyle bazı üreticiler, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ya da düşük irritasyon riski taşıyan yüzey aktif maddelere yönelmektedir.

 • Alternatif Madde Örnekleri:
  • Amonyum lauril sülfat (ALS)
  • Sodyum paret sülfat

Bu alternatifler, tüketicinin ihtiyaçlarına ve sürdürülebilirlik standartlarına göre SLES’e tercih edilebilir ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Ürün Güvenliği ve Düzenlemeler

Sodyum Lauril Sülfat (SLS) ve Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES), kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin üretiminde yaygın olarak kullanılan maddelerdir. Güvenlikleri ve kullanımları sıkı düzenlemelere tabiidir.

Kişisel Bakım Ürünleri:

 • SLES ve SLS içerikli ürünler cilt ve saç bakımı için tercih edilir.
 • SLES, yoğun köpük oluşturan ve temizleme gücü yüksek olan bir bileşendir.
 • SLES, sabun, şampuan, diş macunu gibi ürünlerde bulunur.

Güvenlik Standartları:

 • Kozmetik düzenlemeler, bu kimyasalların kullanımını belirli konsantrasyon sınırları içinde tutar.
 • Ürün güvenliği, dermatolojik testlerle ve uzun süreli kullanım çalışmalarıyla teyit edilir.
 • SLS ve SLES içeren ürünler etiketlenirken, içerik miktarları açıkça belirtilmelidir.

Regülasyonlar:

 • AB Kozmetik Yönetmeliği ve FDA gibi düzenleyici kurumlar, bu bileşenlerin güvenliğini denetler.
 • Ürünlerin piyasaya sürülmesinden önce belirli güvenlik testlerinden geçmeleri gerekir.
 • İrritasyon potansiyeli ve alerjik reaksiyonlar tespit edilirse, bu bilgiler ürün ambalajında bulunur.

Güvenlik endişeleri ve etiketleme uygulamaları sayesinde, tüketiciler SLS ve SLES içeren ürünleri bilinçli bir şekilde seçebilirler. Sonuçta, tüketicilerin kişisel tercihlerine ve cilt tipine göre uygun ürünleri kullanmaları önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) ile ilgili sıkça sorulan sorulara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

SLES ve SLS arasındaki fark nedir?

SLES, Sodyum Lauril Eter Sülfat; SLS ise Sodyum Lauril Sülfat anlamına gelir. SLES, SLS’nin etoksile edilmiş formudur ve genellikle daha az tahriş edici olarak kabul edilir.

Sodyum Lauril Eter Sülfat’ın zararları var mıdır?

SLES’in cilt üzerinde hafif tahrişe neden olabileceği bilinmekle birlikte, düşük konsantrasyonlarda kozmetik ürünlerde güvenle kullanılabilmektedir. Ayrıca, SLES içeren ürünler 1,4-dioksan gibi kirlenmeler içerebilir ve bu yan ürün potansiyel sağlık riskleri taşır.

Sodyum Lauril Eter Sülfat nasıl üretilir?

SLES, genellikle hurma çekirdeği yağı veya hindistancevizi yağından elde edilir. Bu yağlar etoksileme işlemi yoluyla sülfatlanarak SLES’e dönüştürülür.

Sodyum Lauril Eter Sülfat hangi alanlarda kullanılmaktadır?

SLES, yaygın olarak şampuanlar, duş jelleri ve bulaşık sabunu gibi çeşitli temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan bir yüzey aktif maddedir. Köpük oluşturma ve temizleme özelliği sebebiyle tercih edilir.

SLES yerine güvenli alternatifler nelerdir?

SLES’in yerine kullanılabilen güvenli alternatifler arasında sodyum olefin sülfonat (SOS) veya glukozit gibi doğal kaynaklı yüzey aktif maddeler bulunmaktadır.

Sodium Laureth Sulfate (SLES) fiyatları neye göre değişir?

SLES fiyatları hammadde maliyetlerine, üretim süreçlerindeki verimliliğe ve piyasa talebine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hammaddenin kaynağı ve kalitesi de fiyatları etkileyen faktörler arasındadır.

Sodyum Lauril Eter Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)-, sodium salt (1:1)
 • Glycols, polyethylene, mono(hydrogen sulfate), dodecyl ether, sodium salt
 • Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)-, sodium salt
 • Dodecyl alcohol, monoether with polyethylene glycol, hydrogen sulfate sodium salt
 • α-Sulfo-ω-(dodecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (1:1)
 • Sodium (lauryloxypolyethoxy)ethyl sulfate
 • Sodium laurylpoly(oxyethylene) sulfate
 • Eicosaethylene glycol dodecyl ether sulfate sodium salt
 • Empicol ESB 3
 • Sodium dodecylpoly(oxyethylene) sulfate
 • Polyethylene glycol monolauryl ether sulfate sodium salt
 • Sodium lauryl polyoxyethylene ether sulfate
 • Polyethylene glycol monododecyl ether sulfate sodium salt
 • Sodium poly(oxyethylene) lauryl ether sulfate
 • Cycloryl NA
 • Polyethylene glycol monolauryl ether sodium sulfate
 • Avirol 100E
 • Retzolate 60
 • Standapol ES 2
 • Sipon ES
 • Elfan 242
 • Elfan NS 242
 • Empicol ESB 30
 • Conco Sulfate WE
 • Maprofix ES
 • Maprofix 60S
 • Rewopol NL 2
 • Empimin KSN
 • Polyethylene glycol sulfate monododecyl ether sodium salt
 • Zetesol LES 2
 • Elfan NS 243
 • Sipon LES 25
 • Sodium laureth ether sulfate
 • Empimin KSN 27
 • Empimin KSN 60
 • Empimin KSN 70
 • Texapon N 40
 • Zetesol NL
 • Texapon NSO
 • Steinapol NL 3
 • Elfan NS 243S
 • Texapon N 25
 • N 25
 • Standapol ES 3
 • Laureth sulphate
 • Poly(oxyethylene) lauryl ether sulfate sodium salt
 • Genapol LRO
 • Alkanate 3SL3
 • Ultrasulfate SE 5
 • Calfoam ES 30
 • Sipon ESY
 • Alscoap AP 30
 • Emal 20C
 • Etoxon EPA
 • Texapon ESI/S
 • Laural LS
 • Emal 20CM
 • Polyoxyethylene lauryl sulfate sodium salt
 • Empicol ESB 3S
 • Abex 18S
 • Alkasurf ES 60
 • Nissan Persoft EP
 • Sodium sulfate laureth ether
 • Standapol 125E
 • Cycloryl NA 61CG
 • Polystep B 12
 • Cycloryl NA 2
 • 81-5B
 • Texapon N 70
 • Polystep B 23
 • Polystep B 19
 • Sandet EN
 • Alscoap TAP 30
 • Nikkol SBL 4N
 • Standapol ESP
 • Standapol ES 1
 • Laureth sulfate
 • Zetesol 250
 • Sipon ES 2
 • Polyethylene glycol monododecyl ether sodium sulfate
 • Rewopol NL 3
 • Empicol ESB 3FL
 • Witcolate S 1285C
 • Steol CS 460
 • Steol 4N
 • Empicol 0342
 • Sapanol VS
 • Neopon LOS/NF
 • Sunnol CM 1470
 • Steol CS 330
 • Polyoxyethylene lauryl ether sodium sulfate
 • Steol CS 130
 • Rewopol NL 2-28
 • Disponil FES 92E
 • Rhodapex ES
 • Rhodapex ES 2
 • Rhodapex ESY
 • Empicol ESB 3M
 • Nissan Trax K 300
 • Pionin A 28B
 • Sodium polyoxyethylene glycol lauryl ether sulfate
 • Sodium polyethylene glycol lauryl ether sulfate
 • Witcolate ES 370
 • Emal E 70C
 • Witcolate ES 2
 • Witcolate ES 3
 • Witcolate LES 60C
 • Sulfochem ES 70
 • Texapon N 70LS
 • Emal E 27C
 • Nikkol NES 203
 • Montelane KRO
 • Actinol SL 3
 • Neopon LOS 3N70
 • Neopon LOS 70
 • Lauropal 12
 • Disponil FES 32
 • Disponil FES 993
 • Disponil FES 77
 • Disponil FES 61
 • Empimin LSM 30
 • Neopon LOS
 • Sapanol DSS
 • Sodium polyoxyethylene dodecyl ether sulfonate
 • Steol CS 230
 • Empicol 0405
 • Empicol 0251
 • Texapon N 28
 • Texapon N 28KC
 • Emul 20C
 • Genapol LRO Paste
 • Sipon AOS 225UP
 • Marlinat 242/28
 • Chemsalan RLM 70EO2
 • LES 73
 • ES 4.0K100L
 • Genapol ZRO Narrow Range
 • Sodium laureth sulfate
 • Emal 70C
 • Nissan Persoft EF
 • Polyethylene glycol lauryl ether sodium sulfate
 • Empicol ESB 70
 • Latemul E 150
 • Sodium laureth-2 sulfate
 • Texapon HBN
 • Polyoxyethylene sodium lauryl ether sulfate
 • Ethoxylated sodium lauryl sulfate
 • Emal A 70C
 • Ethoxylated lauryl alcohol sulfate ester sodium salt
 • Sodium dodecyl-polyoxyethylene-3-sulfate
 • Sodium polyoxyethylene dodecyl sulfate
 • Polyethylene glycol lauryl ether sulfate sodium salt
 • Elfan NS 252S
 • Elfan NS 2436
 • Neolight EXT
 • Nikkol SBL 3N27
 • Emal 270D/EG
 • Steol CA 370
 • Empicol ESB 3MX
 • Sipon LES 328
 • Emal 227E
 • Genapol LRO-B
 • Polyethylene glycol lauryl ether sulfate ester sodium salt
 • Supamin C
 • Steol CS 370
 • Persoft EF
 • Emal 228D
 • Genapol ZRO
 • Texapon N 702
 • Poly(ethylene glycol) dodecyl ether sodium sulfate
 • Steol CS 270
 • CS 270
 • Polyoxyethylene dodecyl ether sodium sulfate
 • Emal 20C-NP
 • Empicol ESB
 • Emal 270E
 • Empicol ESA/A 2
 • Disponil FES 993IS
 • Texapon FES 32IS
 • Sunnol LMT 1430
 • Calfoam ES 302
 • Calfoam ES 603
 • Stepanol CS 460
 • Sulfotex 6040X
 • FES 993
 • B 330S
 • Disponil FES 32IS
 • FES 32IS
 • Empicol ESB 28
 • Empicol ESB 70F
 • Disponil FES 77IS
 • Steol CS 330L
 • Emal 20CS
 • Manro NEC 28
 • Empicol ESC 3G2
 • Empicol ESA
 • Emal 20CMS-FE
 • Hansanol NS 243
 • Emal 227
 • Sulfochem ES 2
 • Rhodapex ES-STD
 • Ungerol LES 3-70
 • Taycapol NE 7030
 • Texapon NSO IS
 • Emal 270J
 • E 27C
 • KP 4401
 • Beaulight NA 25S
 • Steol BES 70
 • Nikkol SBL 2N27
 • Disponil FE 32IS
 • Sunnol DL 1430
 • Emal 270
 • Emal 27C
 • ES 2
 • Sinolin SPE 1200
 • Rhodapex ES 2K
 • Emal 270N
 • Texapon N 70RI
 • Alscoap AT 370
 • Taycapol NE 1230
 • Sulfochem ES 2K
 • ES 2K
 • Texapon NA
 • Hitenol 225L
 • Rhodapex ESB 70FEA
 • Stepanol CS 230
 • Persoft EP
 • Texapon 40
 • Texapon N 701
 • SN
 • SLES 3EO
 • SLES 2EO
 • Taipol NLES 227
 • Empicol ESC 70
 • Emal 327
 • Sinolin SPE 1250
 • Emule E 27C
 • Emule E 20C
 • Jeelate ES 3
 • Hoefix
 • Genapol LRO Liquid
 • Zetesol 270
 • Texapon AOS 225UP
 • Galaxy LES 370
 • Sinolin SPE 1200K
 • SPE 1200K
 • Alkopon CN
 • Etopon LSP
 • Rhodapex 3N70
 • Hitenol 370L
 • Alkopon N
 • Disponil FES 70
 • CS 170
 • Steol CS 170
 • LP 70
 • Emal E 27E
 • Zetesol LES 2A
 • Hicolin SPES
 • SBL 3N27
 • Alscoap NS 130
 • Standapol ES 3DS
 • Hitenol 325L
 • Latemul E 118B
 • Galaxy LES 70
 • Emal E 227S-S
 • Rhodapex ESB 3M
 • Emal 227PH11
 • Sodium laureth-3 sulfate
 • Sulfochem ES 3
 • Empicol ESC 3L
 • Rhodapex ESB 3A2
 • Alscoap TH 370N
 • Sinolin SPE 1150
 • Alscoap NS 230
 • Sinolin SPE 1350
 • Disponil FES 32S
 • Texapon N
 • Disponil FES 321S
 • Emal 125HP
 • Ethoxylated lauryl alcohol sulfate sodium salt
 • Texapon N 70NA
 • Steol DES 32
 • Polyoxyethylene dodecyl ether sulfate sodium salt
 • Emal 170T
 • Taipol NOES 340
 • Emal 227HP
 • Sodium lauryl ether sulfate
 • Emal 170J
 • Sulfochem ES 2CWK
 • Ethoxylated dodecyl alcohol sulfate sodium salt
 • Carrybon EN 200
 • EN 200
 • Texapon 15
 • Texapon N 5
 • Texapon N 28L
 • Agnique SLES 227
 • Rhodapex ESD 70
 • Supamin SA
 • RhodaPex ESB 70NAT
 • PCA 078
 • SPE 1250
 • SPE 1150
 • SPE 1350
 • Steol CS 370E
 • Sulfochem ES 1K
 • Sinolin 1150
 • Alscoap TH 330M
 • Alscoap N 335T
 • TH 330M
 • N 335T
 • Sodium lauryl alcohol polyoxyethylene ether sulfate
 • Hitenol 227L
 • MA 101
 • Emal 227PH
 • Texapon N 701 S
 • SLES 1EO
 • Empicol ESB 7
 • TH 370N
 • SLES 2EO SMU
 • SLES 3EO SMU
 • Nikkol Phosten SBL 3N27
 • Polyethylene oxide monododecyl ether sulfate sodium salt
 • Zetesol NL-2
 • Tensaryl SBU
 • AES 4
 • Shinoline SPE 1350
 • Rhodapex N 70K
 • Steol CS 270C
 • Ethoxylated dodecyl alcohol sodium sulfate
 • Sulfochem ES 2PK
 • Galaxy SLES 70
 • Calfoam ES 703
 • Agnique SLES 270
 • Steol 25-3S70FC
 • Empicol ESB 40
 • ESB 40
 • RSWA-ESB 70ZA
 • ESB 70ZA
 • Sodium polyethylene glycol dodecyl ether sulfate
 • Taipol NLES 327
 • Texapon NSO-P
 • Polyoxyethylene lauryl sodium sulfate
 • Zetesol LES 3SL
 • AES 70
 • ASCO 24-2/26
 • Agnique SLES 370
 • AOS 12
 • Sulfochem ES 2PSB
 • Zetesol 270N-RSPO-MB
 • SF-A (sulfate)
 • SF-a
 • SLE 3S28
 • Wilfares ESB 70
 • BS 40