Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İzononanoik Asit

İzononanoik Asit Satış ve Tedariki

İzononanoik Asit (Isononanoic acid) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

26896-18-4

İzononanoik Asit: Endüstriyel Kullanım ve Özellikleri

İzononanoik asit, kimyasal formülü C9H18O2 olan doymamış bir dikarboksilik asittir. Endüstriyel uygulamalarında plastikleştirici olarak kullanılır ve aynı zamanda çözücü olarak değer taşır. Bu organik bileşik, mükemmel bir çözücü olma özelliği nedeniyle geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve esneklik sağlayarak polimer üretiminde öne çıkar. İzononanoik asit ayrıca ester sentezi gibi organik reaksiyonlarda ara ürün olarak da kullanılır, bu sayede farklı kimyasal bileşenleri bir araya getirerek yeni malzemelerin üretilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu asit, aynı zamanda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de emülgatör ve yumuşatıcı olarak rol oynar. Deri yumuşatma ve cilt bakımı için tercih edilen maddelerin başında gelir. Güçlü bir nemlendirici özelliği sayesinde cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olur ve ciltte pürüzsüz bir his bırakır. İzononanoik asidin bu çok yönlü kullanımı, onu kimya sanayinde vazgeçilmez bileşenlerden biri haline getirir.

Bu bileşiğin çeşitli endüstrilerdeki yaygın kullanımının yanı sıra, toksikolojik ve çevresel etkileri üzerine de dikkat çekilmiştir. İzononanoik asit, çevre üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığını belirlemek üzere yapılan çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bununla birlikte, kullanımı ve üretimi sırasında uygun güvenlik önlemleri alındığında, asitin risklerini minimize etmek mümkündür.

Kimyasal Özellikler

İzononanoik Asitin kimyasal özellikleri moleküler yapısından ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanır.

Genel Formül

İzononanoik Asit için genel formül C_9H_18O_2‘dir. Bu yapı, dokuz karbon atomu içerir ve bir karboksilik asit grubuna işaret eder.

Moleküler Yapı

Molekül, bir karboksil grubu (-COOH) ve sekiz karbonluk bir alifatik zincir içerir. Zincir yapısı yan dallanma göstermez, bu da molekülün ismine (“izo”) yansır.

Fiziksel Özellikler

 • Kaynama Noktası: 225 °C civarında bir kaynama noktasına sahiptir.
 • Erime Noktası: Oda sıcaklığında katı haldedir ve yaklaşık -12 °C’de erir.
 • Yoğunluk: Yaklaşık 0.855 g/cm³’lük bir yoğunluğa sahiptir.
 • Çözünürlük: Suda çok az çözünür ama organik çözücülerle iyi uyumlu olan özellikler gösterir.

Sentez ve Üretim

İzononanoik asidin üretim süreçleri, endüstriyel ve laboratuvar ortamlarında farklı yöntemleri kapsar. Her iki yöntem de asidin özelliklerini göz önünde bulundurarak özelleştirilmiştir.

Endüstriyel Sentez Yöntemleri

Endüstriyel ölçekte izinonanoik asit sentezi, genel olarak oksidasyon reaksiyonları ve alkilasyon gibi kimyasal süreçlere dayanır. Oksidasyon süreci genellikle belirli bir alkenin, katalizörler eşliğinde oksijen ya da oksijen içeren bir bileşikle reaksiyona sokulmasıyla gerçekleşir. Tabloda endüstriyel sentez için kullanılan yaygın kimyasal süreçler ve gerekli reaktantlar özetlenmiştir:

Kimyasal SüreçReaktantlarKatalizör
OksidasyonAlken + OksijenMetal katalizör
AlkilasyonAlken + Alkil HalojenürAsit katalizör

Bu yöntemler büyük miktarda üretim için ekonomik ve verimli çözümler sunar.

Laboratuvar Sentezi

Laboratuvar ölçeğinde izononanoik asit sentezi daha karmaşık ve dikkat gerektiren işlemler içerir. Genel olarak, laboratuvar sentezi küçük ölçekte yapılır ve pahalı reaktanlar ile hassas koşulları gerektirebilir. Aşağıda laboratuvar sentezinin temel adımları bir liste halinde sunulmuştur:

 • Reaktant Hazırlama: İlk olarak, sentez için gerekli reaktantlar ölçülür ve hazırlanır.
 • Reaksiyon Koşulları: Sentez, belirli basınç, sıcaklık ve pH koşulları altında gerçekleştirilir.
 • Ara Ürünlerin İzlenmesi: Reaksiyon sırasında ara ürünler dikkatle izlenir.
 • Ürünün Saflaştırılması: Reaksiyon tamamlandığında, ürün çeşitli saflaştırma teknikleri ile arındırılır.

Laboratuvar sentezi, özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetleri için önemlidir ve üretim sürecini derinlemesine anlamak açısından kritik bilgiler sunar.

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

İzononanoik Asit, çeşitli sektörlerde önemli bir role sahiptir. Bu bileşik, tıp ve farmasötik endüstrisinde, çeşitli sanayi uygulamalarında ve çevresel etkilerinin düzenlenmesinde kullanılır.

Tıp ve Farmasötik

İzononanoik Asit, farmasötik ürünlerin sentezinde esterler ve türevleri olarak rol alır. Dermatolojik ürünlerde kullanılan etken maddeler geliştirmede etkili bir bileşendir.

Sanayi Kullanımı

Bu asit, plastikleştiriciler ve sentetik yağlayıcılar gibi polimer endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılır. Ayrıca, kozmetik endüstrisinde kremler ve losyonlar gibi kişisel bakım ürünlerinin formülasyonunda stabilizatör olarak tercih edilmektedir.

Çevresel Etkileri

İzononanoik Asit’in çevresel etkileri, biyobozunabilirliği ve toksik olmayan doğası sebebiyle incelenir. Kimyasalın doğal ortamlardaki parçalanma oranı ve toprakta birikim potansiyeli değerlendirilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Izononanoik Asitin çeşitli kullanım alanları ve sanayideki önemi bu bölümde ele alınmaktadır.

Izononanoik Asit’in temel kullanım alanları nelerdir?

Izononanoik Asit, özellikle plastikleştiriciler ve ester üretimi gibi alanlarda temel bir hammadde olarak kullanılır. Bu asit, aynı zamanda katkı maddeleri ve çözücülerin sentezinde de önemli bir role sahiptir.

Bu asitin sanayide yaygın olarak kullanıldığı sektörler hangileridir?

Sanayide Izononanoik Asit, başta kozmetik ve kişisel bakım ürünleri olmak üzere, temizlik malzemeleri, boya, vernik ve adetiv üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bu asidin özellikleri nedeniyle gıda sanayinde de koruyucu olarak tercih edildiği görülmektedir.

İzononanoik Asitin Diğer İsimleri:

 • Isononanoic acid
 • Isopelargonic acid
 • Cekanoic C-9 Acid
 • Cekanoic 9 acid