Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Demir Oksit

Demir Oksit Satış ve Tedariki

Demir Oksit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1309-37-1

Demir Oksit: Endüstrideki Kullanım Alanları ve Önemi

Demir oksitler, çeşitli kimyasal bileşenleri ve özellikleri ile bilimsel ve sanayi alanlarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Temel olarak ferröz (Fe(II)) ve ferrik (Fe(III)) oksitasyon durumlarına bağlı olarak sınıflandırılır. Demir oksitlerin, mineralojide yaygın olarak rastlanan formaları; wüstit, manyetit ve hematit gibi demir içeren minerallerdir. Bu mineraller hem doğal olarak mevcuttur hem de çeşitli endüstriyel süreçlerde sentetik olarak üretilebilir.

Demir oksitlerin benimsediği koordinasyon geometrisi, genellikle oktahedral veya tetrahedraldir. Doğada bulunan demir oksitler, parlak ve karakteristik renkleri nedeniyle pigment olarak da kullanılır. Özellikle kızıl renkli demir oksit en yaygın bilinen formudur, ancak siyah, sarı, yeşil ve kahverengi gibi farklı renk varyasyonları da mevcuttur. Renklendirme özelliklerinin yanı sıra, demir oksitler, üzerlerinde değişiklik yapılabilen yüzeyler sayesinde katalizör olarak da kullanılabilir.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, demir oksitlerin kullanım alanları genişlemiştir; özellikle nanoteknoloji alanında büyük ilgi görmektedir. Nanopartikül formundaki demir oksitler, superparamanyetik özellikleri nedeniyle biyomedikal ve yüzey kaplama teknolojilerinde rol oynar. Ayrıca, çevresel temizleme ve su arıtma gibi süreçlerde de etkin maddeler olarak kullanılmaktadır. Demir oksitler, bu çok yönlü uygulamalar sayesinde hem endüstriyel hem de çevresel önem taşıyan bileşenler olarak ön plana çıkmıştır.

Demir Oksit Genel Bilgiler

Demir oksitler, demir ve oksijenin birleşmesiyle oluşan bileşiklerdir ve çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip türleri mevcuttur. Hem sanayi hem de doğal çevrede önemli roller üstlenen bu bileşikler, kimya alanında derinlemesine incelenir.

Kimyasal Yapı

Demir oksitler, genel formülü Fe_xO_y olarak ifade edilebilecek bir dizi inorganik bileşiği kapsar. İçerdikleri demir ve oksijen oranlarına göre farklı oksidasyon durumları ve yapısal özellikler gösterirler. Örneğin, FeO (wüstit), Fe_2O_3 (hematit), ve Fe_3O_4 (demir (II,III) oksit ya da magnetit) dikkat çeken demir oksitlerdir.

Demir Oksit Türleri

 • FeO: Demir (II) oksit olarak da bilinir ve wüstit adını taşır. Koyu renkli ve metalik özellikleri vardır.
 • Fe_2O_3: Hematit olarak adlandırılır ve doğal olarak kireçtaşı ve killi şistlerde bulunur. Kırmızıdan kahverengiye değişen renkleriyle bilinir.
 • Fe_3O_4: Hem demir (II) hem de demir (III) oksidi içeren karma bir oksittir ve magnetit olarak isimlendirilir. Manyetik özellikleriyle tanınır ve siyah ya da koyu kahverengi renklidir.

Bu demir oksit türleri, doğada geniş bir yayılım gösterir ve çok farklı sanayi süreçlerinde kritik bileşenler olarak karşımıza çıkarlar.

Nanoteknoloji ve Demir Oksit Nanopartiküller

Demir oksit nanopartiküller, nanoteknolojinin öne çıkan konularından birini oluşturmakta ve fen bilimleri enstitüleri tarafından yapılan doktora çalışmalarında sıklıkla incelenmektedir. Bu nanopartiküller, Fe3O4 formülüyle de bilinen manyetik özelliklere sahip oluşumlar olarak, çeşitli alanlarda potansiyel uygulamalara sahiptir.

Nanopartikül Sentezi

Demir oksit nanopartiküllerin sentez yöntemleri, farklı süreçleri içerebilir. Sentezlenen nanopartiküller, genellikle kararlı bir dispersiyona ve düzenli büyüklüğe sahip olmalarının yanı sıra, toplanma eğilimi göstermeyen yapılardır. İki popüler yöntem, ısıl bozunma ve birlikte çöktürme yöntemleridir. Isıl bozunma yaklaşımıyla, eş boyutta ve stabil nanopartiküller elde edilirken, birlikte çöktürme ile hidrofilik Fe3O4 nanopartiküllerinin üretimi mümkündür.

Demir Oksit Nanopartiküllerin Özellikleri

Demir oksit nanopartiküller, manyetik özellikler taşımalarının yanı sıra, boyutları ve yüzey modifikasyonlarına göre değişken özelliklere sahiptir. Süperparamanyetik özellikler gösteren bu nanopartiküller, küçük boyutları ve yüksek yüzey alanları ile dikkat çekerler. Spesifik özellikleri, sentez yöntemleri ve koşullarına göre belirlenebilmektedir.

Demir Oksit Nanopartiküllerin Uygulamaları

Bu alan, demir oksit nanopartiküllerin çeşitli uygulamalarını kapsar. Adsorpsiyon kabiliyetleri sayesinde çevresel temizlikte sıklıkla tercih edilen bu maddeler, endüstriyel atık suların arıtılmasında etkili rol oynarlar. Ortamdan kirleticilerin removal yani çıkarılmasında kullanılırlar. Ayrıca, antikanser ajanları olarak da değerlendirilen demir oksit nanopartiküllerin biyomedikal uygulamaları üzerine yoğun araştırmalar devam etmektedir. Örneğin, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) için kontrast ajanı olarak işlev görebilen manyetik nanopartiküller, kanser teşhisinde de önemli bir yere sahiptir.

Manyetik Özellikler

Demiroksit nanomateryaller, Fe3O4 formülüyle tanımlanan ve manyetit olarak da bilinen özel bir demir minerali olan demir oksit nanopartiküllerinin manyetik özellikleriyle bilinir. Bu özellikler, çeşitli teknolojik ve biyomedikal uygulamalarda değerli hale gelmelerini sağlamıştır.

Manyetik Nanopartiküller

Demiroksit (Fe3O4), güçlü manyetik özelliklere sahip olan ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi alanlarda kullanılan bir mineraldir. Manyetik nanopartiküller, bu mineralin nanometre ölçeğindeki partikülleridir ve süperparamanyetizma gibi benzersiz manyetik davranışlara sahip olabilirler. Fe3O4 yapısında, demir iyonları ferrimanyetik etkileşimler sergileyerek malzemenin toplu bir manyetik alan oluşturmasını sağlar. Bu etkileşimler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Sıcaklıkla Değişen Manyetizasyon: Sıcaklık arttıkça, partikül boyutlarının artabileceği ve manyetik saturasyonun (Ms) değerlerinin değişebileceği gözlemlenmiştir. Örneğin, bir çalışmanın sonuçlarına göre, sıcaklık artışıyla birlikte Ms değerleri 74.4 emu/g’dan 92.6 emu/g’ye kadar yükselebilir.
 • Süperparamanyetizma: Demir oksit nanopartiküller boyutlarına bağlı olarak süperparamanyetik özellikler gösterebilir. Bu, nanopartiküllerin uygulanan dış manyetik alana hızlıca tepki vermesi, ancak alan kaldırıldığında manyetizasyonun sıfıra dönmesi anlamına gelir. Bu özellik, MRG gibi görüntüleme tekniklerinde mühimdir çünkü bu nanopartiküller kontrast ajanı olarak kullanılabilir.
 • Ferrimanyetizma ve Spin Yapısı: Manyetit, spinal yapısındaki ferrimanyetik özellikleri nedeniyle dikkate değerdir. Bu yapı, farklı spin hizalanmalarına sahip birden fazla demir iyonunun varlığına dayanır ve malzemenin toplu manyetik özelliklerini etkiler.

Manyetik ölçümler ve karakterizasyon teknikleri, bu nanopartiküllerin manyetik özelliklerini anlamak için temel araçlardır. Mikroskopi (SEM), spektrofotometre, X-ray difraksiyonu (XRD) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) gibi yöntemler, nanopartiküllerin yapısal ve manyetik özelliklerini belirlemek için kullanılır.

Demir Oksitlerin Renk Özellikleri

Demir oksitler, çeşitliliği ve renk değişim mekanizmaları bakımından ilgi çekici özelliklere sahip maddelerdir. Katı formda mevcut olan bu bileşikler, özellikle sır uygulamalarında ve pigment üretiminde tercih edilirler.

Renk Değişimi Mekanizmaları

Demir oksitlerin renklerindeki çeşitlilik, demir (Fe) iyonlarının oksidasyon durumlarına ve kristal yapılarına bağlıdır. Özellikle FeO (wüstit), Fe₂O₃ (hematit) ve Fe₃O₄ (magnetit) olmak üzere farklı bileşikler farklı renklere sahiptir. Hematit, doğada yaygın olarak bulunan ve demir cevherinin önemli bir şeklidir; koyu kırmızıdan mora ve siyaha kadar renkler gösterir. FeO genellikle siyah veya koyu gri renktedir. Bu oksitler, özellikle boyalarda kullanılabilecek ucuza mal olan ve dayanıklı pigmentler sağlarlar. Renklerinin yanı sıra, bu oksitler yanıt verdikleri farklı ısı ve basınç koşulları ile de dikkat çekerler.

Demir oksitler, sırların renk ve doku özelliklerini etkileyen önemli minerallerdir. Sır içerisindeki demir oksit miktarı ve türü, sırın son halindeki renk variantlarını belirler. Kullanılan oksidin türüne göre sırın rengi sarıdan kırmızıya, kahverengiden yeşile, hatta siyaha kadar geniş bir yelpazede değişkenlik gösterebilir. Bu durum, sırın estetik görünümü üzerinde kritik bir role sahiptir ve seramik sanatçıları tarafından bu değişkenliğin yaratıcı bir araç olarak kullanılması yaygındır.

Katalitik Özellikler ve Reaksiyonlar

Demir oksitler (FeO, Fe2O3), kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Özellikle Fe(III) ve Fe(II) iyonları zengin valans değişimleri ve yüzey katalitik özellikleri ile bilinmektedir.

Demir Oksitlerin Katalitik Aktivitesi

 • Fe(III) Oksit: Oksidasyon reaksiyonlarında etkili bir katalizördür. Fe(III) iyonlarının, reaktanların adsorpsiyonu ve aktivasyonu için yüksek kapasiteye sahip olduğu gözlemlenir.
 • Fe(II) Oksit: Çeşitli indirgeme reaksiyonlarında kritik bir rol oynar. Bu iyonların geçiş metalleri arasında elektron transferi sağlama yeteneği öne çıkar.

Yükseltgenme ve İndirgeme Tepkimeleri

Demir oksitlerin katalitik eğilimi, yükseltgenme ve indirgeme tepkimelerini içerir. Örneğin Fe(II) içeren bir demir oksit, organik alkolün aldehide yükseltgenmesi gibi reaksiyonları katalizleyebilir.

Tablo 1: Demir Oksitlerin Katalitik Rolü

Oksit TürüReaksiyon TipiNot
Fe(III) OksitOksidasyonYüksek adsorpsiyon kabiliyeti
Fe(II) OksitİndirgemeElekton transferinde aktif

Reaktörlerde gerçekleştirilen reaksiyonlar genellikle Fe(II) ve Fe(III) iyonlarının varlığında, özellikle sulu çözelti ortamlarında ve genellikle hidrojen peroksit gibi oksidanlar eşliğinde gerçekleşir.

Fe(III) ve Fe(II) içeren demir oksitler, suyun katalitik yükseltgenmesi gibi temiz enerji uygulamalarında da önem taşır. Demir oksit ve mangan oksit temelli nanokompozitler, fotokatalitik su bölünmesinde kullanılarak hidrojen üretimi süreçlerinde katalitik olarak aktif rol almaktadır. Bu kapsamda, nanokompozitlerin morfolojik ve yapısal özellikleri, katalitik etkinlik üzerinde doğrudan etkilidir.

Demir Oksitlerin Çevresel Etkileri

Demir oksitler çevresel temizleme süreçlerinde, özellikle ağır metal adsorpsiyonunda kullanılarak kirliliğin azaltılmasında etkili roller oynamaktadır.

Ağır Metal Adsorpsiyonu

Demir oksitler, yüzeylerindeki yüksek adsorpsiyon kapasitesi sayesinde, su kaynaklarından ağır metallerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Bu maddeler çözeltiden ağır metalleri etkin bir şekilde adsorbe edebilir, yani yüzeylerine çekebilirler. Adsorpsiyon işlemi esnasında, ağır metaller demir oksitlerin yüzeyine bağlanır ve bu sayede su kaynaklarından uzaklaştırılmış olur.

 • Adsorpsiyon Kapasitesi: Demir oksitler, moleküler düzeyde güçlü bir adsorpsiyon kapasitesine sahiptir ve çeşitli ağır metalleri (kurşun, arsenik, kadmiyum gibi) etkin bir şekilde hapsedebilir.
 • Kullanım Alanları: Atık su arıtma tesislerinde ve endüstriyel süreçlerde demir oksit temelli filtreler, ağır metallerin ortamdan uzaklaştırılmasında tercih edilir.
 • Çevresel Yönetim: Ağır metal kontaminasyonu yüksek bölgelerdeki toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesinde demir oksitler önemli bir yönetim aracı olarak görülür.

Demir oksitlerin adsorpsiyon yeteneği, kirlilik kontrolünde ve çevre sağlığının korunmasında stratejik bir öneme sahiptir. Bu özellikleri ile demir oksitler, çevre mühendisliğinde kilit bir bileşen olarak karşımıza çıkar.

Biyolojik ve Tıbbi Kullanımlar

Demir oksit, özellikle nanopartikül formundaki uygulamalarıyla biyomedikal alanda giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu partiküller, biyomedikal alanlarda çeşitlilik gösteren fonksiyonlar üstlenmektedir.

Demir Oksit Nanopartiküllerin Biyomedikal Kullanımları

Demir oksit nanopartiküller (IONPs), sıkça manyetik rezonans görüntüleme (MRI) geliştirmede, ilaç taşıma sistemlerinde ve hedeflenmiş antikanser terapilerinde kullanılırlar. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) alanında, demir oksit nanopartiküller, kontrast ajan olarak tercih edilir. Bunun sebebi, bu partiküllerin vücutta belirli hedeflere yönlendirilebilmesi ve böylece görüntü kalitesini artırabilmesidir.

İlaç Taşıma Sistemleri içerisinde IONP’ler, ilaçları doğrudan tümör dokusuna taşıyabilmektedir. Bu, ilacın tümör dışındaki sağlıklı dokulara zarar vermesini minimalize etmekte ve etkinliğini maksimize etmektedir. Demir oksit nanopartiküllerin yüzey modifikasyonu, bu taşıma işlevini geliştiren önemli bir faktördür, çünkü bu işlem, nanopartiküllerin hücre içine alınmasını ve ilacın hücre içi serbest bırakılmasını kolaylaştırır.

Antikanser Uygulamaları açısından, IONP’ler terapötik ajanlar olarak da işlev görebilir. Özellikle hipertermi uygulamalarında, demir oksit nanopartiküller kullanılarak tümör hücreleri hedeflenen bir şekilde ısıtılabilir ve böylece kanser hücrelerinin öldürülmesi sağlanabilir. Bu yöntem, IONP’lerin manyetik özelliklerinden yararlanarak tümörün lokal olarak ısıtılmasına dayanır ve çevre dokuya zarar verme riskini azaltır.

Endüstriyel Uygulamalar

Demir oksit, geniş bir endüstriyel alanda kullanılır. Katalizör olarak kullanımı, özellikle sentetik amonyak üretiminde önemlidir. Ayrıca, boya endüstrisinde pigment olarak ve metal polisaj malzemeleri içinde yer alır.

Endüstriyel atık su arıtımında, Fe3O4 nanoparçacıkları ağır metal adsorpsiyonu için sıklıkla kullanılır. Bu nanoparçacıklar arsenik, bakır, nikel, çinko, kurşun ve kadmiyum gibi çeşitli ağır metalleri etkili bir şekilde giderir.

Uygulama AlanlarıAçıklama
Ağır Metal AdsorpsiyonuFe3O4 nanoparçacıkları ile suyun arındırılması
Katalizör KullanımıAmonyak üretiminde işlevsellik
Boya EndüstrisiPigment olarak kullanım
Polisaj MalzemeleriDemir oksit içerikli polisaj malzemelerinin üretimi

Demir oksit ayrıca çeşitli elektronik ve manyetik cihazlarda kullanılmasıyla bilinir. Nanopartikül teknolojisi sayesinde, manyetik veri depolama ve ileri elektronik uygulamalarda yer alır.

Demir oksit yüksek sıcaklık toleransı ve kimyasal kararlılığı nedeniyle de tercih edilir. İnşaat sektöründe, çelik üretiminde kullanılan demir cevherlerinin işlenmesi, demir-çelik endüstrisinin temelini oluşturur ve Türkiye ekonomisi için de bir lokomotif görevi görür.

Söz konusu bileşiklerin çevresel etkilerini en aza indirgemek adına sürdürülebilir yaklaşımlar ve bilinçli tüketim stratejileri önem kazanır. Bu nedenle, demir oksit ve türevlerinin kullanımı sürdürülebilirlik ve çevre koruma standartları çerçevesinde yapılmalıdır.

Yüzey Kaplama ve Pigmentler

Demir oksit, yüzey kaplama ve pigmentler konusunda hem endüstriyel hem de ticari uygulamalarda geniş bir yelpazede tercih edilir. Bu maddelerin temelinde FeO (demir(II) oksit) ve Fe2O3 (demir(III) oksit) yer alır ve belirli renklerin elde edilmesinde kritik bir rol oynar.

Demir Oksit Bazlı Pigmentler

Demir oksit bazlı pigmentler, iki ana kategoride incelenebilir:

 • Doğal Demir Oksit Pigmentler: Çeşitli yer kabuğu minerallerinden çıkarılan bu pigmentler, genellikle daha az parlak renklere sahiptir ve hava şartlarına dirençleri değişkenlik gösterebilir.
 • Sentetik Demir Oksit Pigmentler: Renklerin stabilitesi ve yoğunluğu açısından daha kontrollü olan sentetik pigmentler, genellikle yüksek derecede örtücü güce sahiptirler ve çeşitli renk seçenekleri sunarlar.

Bu pigmentler, çeşitli yüzey kaplamalarda kullanılır ve aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Renk Sağlamlığı: Demir oksit pigmentleri, solmaya karşı oldukça dirençlidir ve canlı renkler sunar.
 • Koruyucu Özellikler: Yüzey kaplamalarda kullanıldığında, pigmentler çeşitli çevresel faktörlere karşı koruma sağlayabilir. Örneğin, Fe2O3 içeren kaplamalar, oksidasyonu önleyici özelliklere sahiptir ve böylece metal yüzeylerin korozyona uğramasını engeller.
 • Termal Stabilite: Demir oksit pigmentler, yüksek sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar için uygundur.

Pigment kullanımında temel amaç renklendirme olmakla birlikte, bu pigmentlerin doğal ve sentetik formlarının bir arada kullanımı da yaygındır. Bu kombinasyon, hem estetik hem de fonksiyonel avantajları maksimize eder. Özellikle Fe2O3 içerikli pigmentler, örtücülük ve rengin canlılığı açısından tercih edilir ve genellikle kırmızı, sarı ve turuncu renk aralığında yer alır.

Araştırma ve Eğitimde Demir Oksit

Demir oksit, doktora çalışmalarından lisans eğitimine kadar bilimsel araştırma ve eğitim kurumlarında geniş uygulama alanlarına sahip bir malzemedir.

Doktora ve İleri Araştırmalar

Doktora düzeyindeki araştırmalar, demir oksit nanopartiküllerinin özellikleri ve kullanımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü gibi kurumlar, bu materyallerin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve endüstriyel uygulamaları üzerine geniş kapsamlı projeler yürütmektedir. Özellikle demir oksit nanopartiküllerinin katalizör, biyomedikal cihazlar ve çevresel uygulamalarda rol alması, ileri araştırmaların temelini oluşturur.

 • Nanopartikül Araştırması: Nanoteknolojiye dayalı doktora tezleri genellikle demir oksit nanopartiküllerinin sentezlenme yollarını, boyut ve şekil kontrolünü ve farklı uygulamalar için yüzey modifikasyonlarını içerir.
 • Yeni Uygulamalar: Demir oksit temelli nanoyapılar, güneş pilleri ve fotokatalitik su arıtma gibi alanlarda etkinliğini artırma potansiyeline sahiptir. Bu tür çalışmalarda plazmonik nano malzemelerin entegrasyonu gibi yenilikçi yöntemler incelenmektedir.

Eğitim Kurumlarındaki Uygulamaları

Eğitim kurumları, öğrencileri demir oksitle ilgili laboratuvar deney yapma ve teorik bilgi edinme fırsatları sunar. Bu, temel kavramların öğrenilmesi ve uygulamalı bilim becerilerinin geliştirilmesi için önemlidir.

 • Laboratuvarlar: Demir oksitin indirgenmesi ve oksitlenmesi gibi temel kimyasal tepkimeler, genellikle kimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen deneyler arasındadır.
 • Ders Planları: Üniversitelerde ve bazı liselerde, malzeme bilimi veya kimya derslerinde demir oksidin özellikleri ve kullanım alanları ders planlarına dahil edilir. Öğrenciler aynı zamanda demir oksitin pigment, katalizör ve elektronik uygulamalar olarak endüstriyel kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, demir oksitler ile ilgili en yaygın sorulara yanıtlar içermektedir.

Demir(III) oksidin kimyasal formülü nedir?

Demir(III) oksit, kimyasal formülü Fe₂O₃ olan inorganik bir bileşiktir.

Demir oksidin potansiyel zararları nelerdir?

Yutulması veya solunması halinde sağlık sorunlarına yol açabilir ve cilde temasında tahrişe neden olabilir.

Siyah demir oksit ile kırmızı demir oksit arasındaki farklar nelerdir?

Siyah demir oksit, manyetit olarak bilinir ve formülü Fe₃O₄’tür, kırmızı demir oksit ise hematit formunda ve Fe₂O₃ formülüne sahiptir.

Kırmızı demir oksit madde olarak hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Kırmızı demir oksit, boyalar, plastikler, inşaat malzemeleri ve kozmetik ürünlerde pigment olarak kullanılır.

Sarı demir oksitin özellikleri ve kullanım alanları nelerdir?

Sarı demir oksit, iyi bir kaplama malzemesi olup boya, plastik ve kauçuk üretiminde kullanılır.

Demir(II) oksit bileşiğinin kimyasal veya endüstriyel önemi var mıdır?

Demir(II) oksit, FeO formülüne sahiptir ve siderit formunda çelik üretiminde redüksiyon malzemesi olarak kullanılır.

Demir Oksitin Diğer İsimleri:

 • Iron oxide (Fe2O3)
 • Caput mortuum
 • Colloidal ferric oxide
 • Deanox
 • Ferrugo
 • Iron sesquioxide
 • Jeweler’s rouge
 • Rouge
 • Rubigo
 • Ferric oxide
 • Iron(III) oxide
 • Crocus (iron oxide)
 • α-Ferric oxide
 • Iron trioxide
 • Colliron
 • Diiron trioxide
 • γ-Ferric oxide
 • Bayer S 11
 • Felac
 • Pigdex 100
 • γ-Iron oxide (Fe2O3)
 • α-Iron oxide
 • Cerven H
 • Krokus
 • Rouge (iron oxide)
 • LN 1331
 • Iron(3+) oxide
 • RO 8097
 • YLO 2288B
 • C.I. Pigment Red 101
 • Turkey red
 • C.I. 77491
 • Iron minium
 • Iron Oxide Red Transparent 288VN
 • Mapico Red R 220-3
 • Iron Oxide Red 110M
 • Iron Oxide Red
 • Pigment Red 101
 • Prussian red
 • MAG 1730
 • Red iron oxide
 • Protohematite
 • R 5098 (oxide)
 • R 5098
 • Venetian red
 • English iron oxide red
 • γ-MYD
 • Bayferrox 130M
 • Caput Mortuum Light
 • Red oxide
 • Tenyo 501
 • Bayferrox 110M
 • Mapico Red 347
 • Pferrox 2380
 • Mapico Red 297
 • Ariabel Sienna 300406
 • Mapico Red R 516L
 • Bayferrox 8220
 • Pferrox 2228HC
 • Sangol
 • NSK 500
 • MX 450
 • Bayferrox 140
 • MMY 40CT
 • Red Oxide 881-1045F
 • Iron oxide
 • TR 420S
 • R 1299 (pigment)
 • Ferro Red VX 3100
 • R 1299
 • AQI 2199
 • Ferric sesquioxide
 • FX 6410
 • L 12 (pigment)
 • L 12
 • Sicotrans Red L 2817
 • Surik 2
 • OLKZ
 • Microspin Red
 • Laminox F
 • Pferrox MO 2228
 • Sicotrans Red L 2915D
 • KFA-NH
 • PM 1A
 • MO 2230
 • Sicomet Brown 75
 • PM 1A (oxide)
 • LKN-M
 • GX 1104
 • C 73 (catalyst)
 • C 73
 • KM (pigment)
 • KM
 • Crocus
 • Sicotrans Red S 402
 • Sicotrans Red L 2815
 • MAT 502
 • 140M
 • 160M
 • Colcothar
 • Pferrox 2228
 • Transoxide Red 30-1005
 • Sicotrans Red NB-L 2817
 • Cappoxyt Red 4437B
 • ST 801
 • English red
 • Red 110M
 • Sicoflush L Red 2817
 • Iron Oxide Red N 135
 • Toda Color 120R
 • Bayferrox 130
 • Cosmetic red oxide
 • Fine Ferric Red 35
 • Bengara N 45
 • Bayferrox 130BM
 • Iron sesquioxide (Fe2O3)
 • Mapico Red 567
 • Nanotite 60
 • Bayferrox 110
 • 100ED
 • NYR 60N
 • Bayferrox 140M
 • Bayferrox 111
 • Ferrobionat
 • Bayferrox 120N
 • Sicotrans Red L 2917
 • S 2400 Red 2
 • Bayferrox 105M
 • Bayferrox 180M
 • Toda Color 130ED
 • Bayferrox 120
 • Bengala
 • Toda Color 180ED
 • OX 8370
 • DEFIC-R 1007
 • Corona 10863
 • Sicotrans Red L 2816
 • Sanylene Brown 3RLM
 • 40G
 • Bayferrox 120NM
 • Bengara EP 40
 • PMZ
 • PM 1
 • PM 1 (oxide)
 • Luconyl Red 3396
 • Levanox Red 130Z01
 • E 333
 • CP 21
 • Disperse HG 838
 • DPN 250BX
 • E 1352
 • Lumirem
 • Abdoscan
 • FRO 3
 • Tarox R 516L
 • Nanotite 30
 • TF 100
 • TF 100 (oxide)
 • Bengara CH 2-223
 • RB 4097
 • Transoxide Red
 • Bengara CM 25P
 • Bayferrox 720N
 • Auvicorb BL
 • Bayferrox 120M
 • DPN 250BW
 • Bayferrox 130B
 • Sicotrans Red L 2915
 • 130ED
 • 120ED
 • Toda Color 120ED
 • 1030AC1005
 • B 4792
 • C 888-1045F
 • Dark Brown B 4792
 • RB 2500
 • TOR
 • TOR (pigment)
 • RO 4097
 • R 4098D
 • RY 2096
 • Taishya
 • Sicovit Rot 30
 • Sicotrans L 2816
 • DPN 250
 • DPN 245
 • DPN 270BX
 • DPN 550BX
 • E 270
 • E 271 (oxide)
 • E 300 (oxide)
 • E 300
 • E 271
 • 140ED
 • Bayferrox BF 110
 • Tarox R 110-7
 • Bengarashichiho
 • Bayferrox Red 130M
 • Iron Oxide Red 130M
 • Sicotrans Red L 2715
 • Transoxide Red AA 2005
 • Bengara 217
 • Fe 227100
 • Bayferrox Red 140M
 • Bayferrox Red 160M
 • Bayferrox 160M
 • FE 29
 • FT 26
 • FT 26 (oxide)
 • YP 100N
 • Bayferrox 910
 • Toda Color 100ED
 • DBN 455Bx
 • R 516L
 • Silicovit Rot 30
 • Kroma RO 8097
 • Bayferrox Red 180M
 • Tan 8848
 • XMO 401
 • OX 8400P
 • Kroma RO 3097
 • RO 3097
 • DNS 235
 • Cappoxyt Red 4435B
 • Ryuka 100
 • APC 944
 • Kroma Red
 • Iron oxide (FeO1.5)
 • KA (pigment)
 • MR 420
 • Cerac I 1074
 • KA
 • Unisperse Red Oxide R-S
 • IS 445
 • LOR 120R
 • KH-DC
 • H 130
 • H 130 (oxide)
 • Bayferrox Red 105M
 • Bayferrox 225
 • Heucorox UFL
 • Mapico Iron Oxide R 516L
 • DBN 650RX
 • Nanogard iron oxide Fe45
 • QX 440
 • Toda Color 335R
 • Bengara N 58
 • Mars red
 • DB 65
 • Ferroxide 212
 • Toda Color 190ED
 • Nubifer EF
 • JC-FH 04
 • Bayferrox 180
 • R 4098
 • C 9 (oxide)
 • C 9
 • CQX 440KC
 • Fepren TP 303
 • Fepren TD 202
 • Fepren TD 202F
 • Fepren TP 200
 • Iron Red TP 303
 • TP 303
 • RP 500M
 • Synox HR 1208
 • FRO 20
 • DBNB
 • Cerac I 2012
 • FA 28-41
 • Fepren TP 120
 • TP 120
 • PR 101
 • Bayoxide E-III
 • Auvico γ-MRD
 • Colortrend 888-1045F
 • Tarox LL 100
 • Bayferrox Red 110
 • Toda Color 140ED
 • C 33W075
 • Xfast Red 2817
 • Duploxide 226P
 • Unipure LC 380
 • Bayferrox Red 130
 • IS 473
 • Nanos 3000
 • R 2899
 • Sicoflush P Red 2817
 • Polytrend 850-1840
 • Toda Color KN-O
 • Dittany R 77491
 • B 30S
 • Timbasol PW 896
 • Bayer 4125
 • SunPuro Red C 33-8001
 • Kobo Red WSJ 22ERAMP
 • CSB 191NV2
 • Tarox Red R 516L
 • Bayferrox Red 110M
 • C 7051
 • Syn-Ox HTR 870
 • Xfast Red 3390
 • Alfa Aesar 12375
 • R 516PS
 • R 481
 • R 497M
 • Tarox TRR 100
 • TRR 100
 • FL 3013
 • EGM 1111
 • KDT 5094
 • FRO-6T2
 • Sicotrans Red L 2818
 • Colortherm Red 520
 • Ferroxide Red 224M
 • MS 80 (oxide)
 • MS 80
 • Tarox R 516P
 • Red R 516P
 • R 516P
 • Unipure Red LC 361EM
 • CWD 8801
 • H 860
 • Tarox R-MR
 • B 130CN
 • Toda Color 130R
 • CM 3FA55EYH
 • CM 3F30TRR
 • FAF 40TRR
 • EMF-Brown HR
 • Bengara R 516
 • CM 1000
 • PC 13
 • R 3098D
 • SunPURO Red
 • Unipure Red LC 381
 • Toda Color KN-V
 • Red R 516PS
 • H 101
 • H 101 (pigment)
 • Colortherm Red 130M
 • RedCap 1
 • NanoArc Magnetic Iron Oxide
 • NanoArc Iron Oxide
 • R 2199D
 • KP 105
 • TR 708-5W
 • SR 85-162
 • AM Brown 8800
 • Iron oxide (Fe2O3) nanoparticles
 • Unipure Red LC 381EM
 • E 172 Red
 • Trans Oxide Red AA 2005K
 • Bayferrox Red 4140
 • Bayferrox Red 4110
 • SIOF Red 1020
 • Iron Red 6597
 • Iron Red 4597
 • Iron Red 5597
 • Iron Red 2597
 • Bengara 216P
 • SP 708
 • Pure Red R 8098
 • Red Iron Oxide R 1599D
 • R 1599D
 • Iron Oxide Red 130A
 • Unipure Red LC 381AS-EM
 • Cappoxyt Red L 2715D
 • Transparent Iron Oxide Red Ac 1005
 • R 9998
 • Toda Color 160ED
 • H 001-2
 • H 001-3
 • R 2817
 • Bayferrox Red 130BM
 • NO 404
 • CB 500
 • Tarox Red R 516P
 • TR 718
 • Ferroxide Red 212M
 • Ferroxide Red 216M
 • H 130M
 • Z 895
 • Sicotrans Red L 2715D
 • Colortherm Red 180M
 • Cosmetic Red T 3000
 • 190D
 • 190D (pigment)
 • MR 120
 • Chromaflo 888-1045
 • Daipyroxide Red 8270
 • HR 1203
 • CG 160
 • γ-MRD
 • F 888-1045
 • DK 401
 • Iron red
 • 110M
 • H 190
 • S 130
 • S 130 (pigment)
 • MR 420 (iron oxide)
 • Bengara red
 • Iron Red 3602
 • Xeracolor Red Oxide
 • Xeracolour Red Oxide
 • Xeracolor Brown
 • Xeracolour Brown
 • L 2817
 • 878A
 • Ferric oxide, red
 • EMF Color Brown HY
 • S 190
 • S 190 (pigment)
 • Colortherm Red 110M
 • 110A
 • Bayferrox 130C
 • Bayferrox Red 130C
 • S 110
 • Gekko BB
 • Iron Oxides CI 77491
 • Tarox TRR 100P
 • S 120
 • Micronox R 02
 • Unipure Red LC 388
 • R 01
 • Anbang R 01
 • Rouge 110M
 • Creasperse Red CP 070
 • R 110-7
 • R-MR
 • E 8840
 • Timbasol oxide red
 • Ecosperse Oxide Red BA 100CN
 • 3310DX
 • Bayferrox 4180
 • R 1299D
 • Silo 208
 • Penniman Red 808
 • Penniman Red NS 110
 • SE 632
 • S 110M
 • Earth Red
 • Micronox R 01
 • WS-R 101
 • Bengara 130R
 • Toda Color EP 13D
 • Bayferrox Red 4130
 • TM Red 8270
 • IPN 050H
 • S 130-3
 • 4130FM
 • RR 4597
 • Sicotrans Red K 291
 • Bayer 4330
 • R 5597
 • RP 29FL
 • YF 010N30
 • BASF L 2910
 • F 130
 • F 130 (pigment)
 • Cameleon Red
 • GXH 101
 • RD 130M
 • Bayferrox 4100
 • Bengara Ryuka 100
 • Transparent Red Oxide 1054
 • G 100CN
 • RR 559
 • BP 203
 • BP 208
 • JC-W
 • LC 388
 • Sicotrans Red K 2819
 • BTR 201W
 • RS 11
 • Bayferrox 4130
 • Cathaycoat Red RA 11A
 • Nubifer R 554
 • Unipure Red LC 383
 • Tecnapow Fe2O3
 • Biral Fe-C 10
 • UG-F 902D
 • WD-IOR 50
 • Tarox R 516HP
 • R 516HP
 • H 109
 • 1200EZ
 • Yiping H 109
 • WS-R 102
 • Red 190
 • R 800HP
 • R 110P
 • SM 8805
 • Y 101
 • Bayferrox 6593
 • S 103
 • S 103 (iron oxide)
 • Micronox BR 01
 • A 130 (iron oxide)
 • A 130
 • Bayferrox Rot 130M
 • Toda Color NM 50
 • VK-E 01
 • R 180M
 • R 4101
 • US 3200
 • Red Oxide Medium PR 101
 • Colortrend 808
 • Colortrend 808 Red
 • Y 130 (oxide)
 • Y 103
 • C 33-8001
 • S 101 (oxide)
 • S 101
 • Ecosperse SE OG-CN
 • Luconyl RED 2817
 • KE Color BL
 • Geolor Red 106
 • Bayferrox 132M
 • Bengala 130ED
 • 130S
 • SE OR-CN
 • B 130-01CN Red
 • B 130-01CN-RED