Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ağır Metal Giderimi

Ağır Metal Giderimi Kimyasalları Satış ve Danışmanlık

Atık sularda ağır metal giderici kimyasalları satış, süreç danışmanlığı ve detaylı bilgi için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Ağır metaller dünyanın toprak katmanlarında bulunur ve doğal olarak çok düşük bir derişimde yeraltı sularına ve yüzeysel su yollarına karışır. Bazı metaller çok az miktarda olduklarında, yaşamın süregitmesi için zorunludur ancak yüksek miktarda bulunmaları durumunda zehir gibi etki yapar. Bazı tesislerdeki sanayi süreçlerinde ağır metal derişimi zengin, atık su üretilir. Sualtı yaşamı ve besin kaynaklarını zehirleyici düzeylerdeki metallerin etkisinden korumak için, güvenlik standartlarını uygulayarak atık su içinden bazı metallerin uzaklaştırılması gerekir. Atık sularda ağır metal giderimi bu yüzden çok önemlidir.

Ağır metallerin çevreye boşaltılma sınırları genelde yasalarda belirtilmiştir. Günlük en yüksek düzey veya aylık ortalamanın en yüksek düzeyi her metal için ayrı ayrı verilmiştir. Metalin çevreye verdiği zarara göre bu sınırlar Çevre Bakanlığı tarafından belirlenir. Civa, arsenik ve son zamanlarda artan miktarıyla selenyum gibi çevreye önemli zararlar verebilecek  metallere genellikle en düşük (µg/L düzeyinde) boşaltım sınırları verilmiştir, nikel, çinko, krom vbe bakır gibi diğer daha az zehirli metallerin izin verilen en yüksek boşaltım sınırları ise genellikle mg/L düzeyindedir.

Atık Sulardaki Ağır Metal Kaynakları nelerdir:

Metaller birçok sanayi sürecinde ham madde olarak kullanılır ve süreç içinde suyun tekrar kullanılmasıyla su içindeki derişimleri artar. Bu süreçlerin doğası gereği, normal çalışma sırasında metaller atık suya bırakılır. Ağır metaller en çok aşağıdaki sanayiler tarafından boşaltılır:

 • Metal kaplama ve dağlama sırasında kullanılan iyon aktarım havuzları
 • Metal kaplama banyolarından çıkan durulama suları
 • Rafinelerde bulunan hava yıkayıcıları
 • Madenlerden çıkan işletme suları
 • Dökümhanelerden çıkan sular
 • Metal içeren katalizörlerin çözünmesi

Atık sularda görülen ve tehlikeli olarak sınıflandırılıp belirli boşaltım sınırları içinde çevreye verilebilen ve ağır metal giderimi yapılması gereken metaller;

 • Atık sularda Antimon giderimi
 • Atık sularda Arsenik giderimi
 • Atık sularda Baryum giderimi
 • Atık sularda Berilyum giderimi
 • Atık sularda Kadminyum giderimi
 • Atık sularda Krom giderimi
 • Atık sularda Kobalt giderimi
 • Atık sularda Bakır giderimi
 • Atık sularda Kurşun giderimi
 • Atık sularda Cıva giderimi
 • Atık sularda Nikel giderimi
 • Atık sularda Gümüş giderimi
 • Atık sularda Selenyum giderimi
 • Atık sularda Vanadyum giderimi
 • Atık sularda Çinko giderimi

Kimyasal yöntemlerle metallerin uzaklaştırılması yasal düzenlemelerde belirtilen boşaltım sınırlarını karşılamak için  kullanılan en düşük maliyetli süreçlerdir. SoleChem Kimya yetkilileri tarafından, atık suyunuzda bulunan ağır metal giderimi için belirleyeceğimiz koagülantlar ile deşarj limitlerini sağlayabileceksiniz.