Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1-Bromo-3-Kloropropan

1-Bromo-3-kloropropan, C3H6BrCl kimyasal formülüne sahip bir haloalkandır ve organik sentezlerde ara ürün olarak kullanılır; özellikle, farmasötik endüstrisinde ve ince kimyasal üretiminde alkillenme reaksiyonlarında kullanılan reaktiftir, reaktif ve dikkatli saklanması gereken potansiyel olarak tehlikeli bir bileşiktir.

CAS Numarası: 109-70-6
Moleküler Formülü: 
C3H6BrCl
EINECS Numarası:
203-697-1
Ambalajlama Çeşitleri:
Diğer İsimleri:
 1-Bromo-3-Chloropropane, Trimethylene bromide chloride

1-Bromo-3-Kloropropan Kimyasal Özellikleri

1-Bromo-3-kloropropan, halojen içeren organik bir bileşiktir ve moleküler yapısında hem bir brom atomu hem de bir klor atomu barındırır. Bu yapı, onu organik sentezlerde kullanılan çok yönlü bir ara ürün yapar. Kimyasal formülü C3H6BrCl olan bu madde, tipik olarak renksiz bir sıvı formunda bulunur ve ağır bir halojen kokusuna sahiptir.

Bu bileşiğin fiziksel özellikleri, çözünürlük ve buhar basıncı gibi faktörlerle karakterize edilir. 1-Bromo-3-kloropropan, organik çözücülerde iyi çözünürken, su ile sınırlı çözünürlük gösterir. Bu özellik, organik reaksiyonlarda kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip olması, buharlaşma eğilimini gösterir ve bu nedenle kapalı sistemlerde kullanımını gerektirir.

Kimyasal özellikleri açısından, 1-Bromo-3-kloropropan, bir alkil halojenür olarak, nükleofilik alkillenme reaksiyonlarında elektrofilik bir reaktif olarak işlev görür. Bu, özellikle farmasötik endüstrisinde ve ince kimyasal sentezlerde değerlidir, çünkü karmaşık organik moleküllerin yapısında bulunan fonksiyonel grupların oluşturulmasında kullanılabilir.

Güvenlik ve sağlık açısından, 1-Bromo-3-kloropropan, toksik ve tahriş edici bir bileşik olarak kabul edilir. Buharları solunduğunda veya cilt ile temas ettiğinde zararlı olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bu kimyasalı kullanırken uygun güvenlik önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı şarttır. Ayrıca, çevresel zararları nedeniyle, atık yönetimi ve bertarafı konusunda özel dikkat gerektirir.

1-Bromo-3-Kloropropan Kullanım Alanları

1-Bromo-3-kloropropan, organik kimya alanında çeşitli sentetik uygulamalarda kullanılan bir haloalkandır. Bu bileşik, özellikle organik reaksiyonlarda ara ürün olarak önemli bir rol oynar ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Farmasötik endüstrisinde, 1-Bromo-3-kloropropan, ilaç moleküllerinin sentezinde kilit bir ara üründür. Aktif farmasötik bileşenlerin (API) yapısında bulunan karmaşık molekül zincirlerini oluşturmak için kullanılır. Bu bileşik, özellikle antiviral, antibakteriyel ve antifungal ilaçlar gibi birçok terapötik ajanın üretiminde kullanılan reaksiyonlarda elektrofilik bir reaktif olarak görev yapar.

Pestisit üretiminde de 1-Bromo-3-kloropropan, tarım sektöründe kullanılan kimyasal maddelerin sentezinde önemli bir ara maddedir. Böcek öldürücüler, herbisitler ve fungisitler gibi ürünlerin formülasyonunda, etken maddelerin sentezlenmesi sırasında kullanılır. Bu bileşik, pestisitlerin etkinliğini artıran ve hedef organizmalar üzerinde spesifik etkiler gösteren kimyasal yapıların geliştirilmesine olanak tanır.

Organik kimya araştırmalarında, 1-Bromo-3-kloropropan, çeşitli laboratuvar ölçekli deneylerde ve reaksiyon mekanizmalarının incelenmesinde kullanılır. Kimya öğrencileri ve araştırmacılar için, alkillenme ve substitüsyon reaksiyonlarının anlaşılmasında ve yeni sentez yöntemlerinin geliştirilmesinde faydalı bir bileşiktir. Laboratuvar ortamında, nükleofilik substitüsyon reaksiyonlarının incelenmesi ve yeni organik bileşiklerin keşfi için kullanılır.

Son olarak, ince kimyasal üretiminde 1-Bromo-3-kloropropan, özel kimyasal bileşiklerin ve ara ürünlerin sentezinde kullanılır. Bu tür bileşikler genellikle spesifik endüstriyel uygulamalar için gereklidir ve yüksek saflıkta ve özel özelliklerde olmaları beklenir. 1-Bromo-3-kloropropan, bu özel kimyasalların üretiminde kritik bir reaktif olarak rol alarak, endüstriyel süreçlerde ve ürünlerde istenen performansı sağlar.

1-Bromo-3-kloropropan’ın kullanım alanları, onun organik sentezdeki esnekliğini ve çeşitli endüstrilerdeki değerini gösterir. Ancak, kullanımı sırasında güvenlik ve çevresel etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

CAS Linki: 1-Bromo-3-chloropropane