Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polietilen Glikol

PEG 200/PEG 400 USP/PEG 600 USD/PEG 1500 – 4000 – Polietilen Glikol Satış ve Tedariki

Polietilen Glikol PEG200 / PEG300 / PEG400 / PEG600 / PEG 1500 / PEG 4000 satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

25322-68-3

PEG Çeşitleri

* PEG 200
* PEG 300
* PEG 400
* PEG 600
* PEG 1500
* PEG 4000

Polietilen Glikol Kullanım Alanları ve Özellikleri

Polietilen glikol (PEG), çeşitli endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılan sentetik bir polimerdir. Suda çözülebilen bu madde, moleküler ağırlığına bağlı olarak polietilen oksit (PEO) veya polioksietilen (POE) isimleriyle de anılır. Kimyasal yapısı itibarıyla, genel formülü H(OCH2CH2)nOH biçiminde özetlenir ve bu yapı onun esnek uygulanabilirliğine olanak tanır.

PEG, moleküler ağırlığına göre farklılık gösteren fiziksel özelliklere ve çözünürlüğe sahip olabilir. Düşük moleküler ağırlıklı formları sıvıyken, yüksek moleküler ağırlıklı formları katı hal alabilir. Bu farklılıklar, PEG’nin ilaç taşıyıcılarından, kozmetik ürünlerde nemlendirici olarak kullanımına kadar geniş bir uygulama yelpazesi içinde yer almasını sağlar.

Tıp alanında, PEG’nin damar yoluyla verildiğinde yan etkilere neden olabileceği bildirilmiş olmakla birlikte, bu olası etkilerin anlaşılması ve önlenmesi için kontrollü kullanım ve ekstra dikkat gerektiren bir konu olduğu bilinmektedir. Ayrıca PEG, kullanım alanları ve güvenlik profili hakkında sürekli araştırma ve değerlendirmelerin yapıldığı dinamik bir araştırma konusudur.

Polietilen Glikolun Genel Özellikleri

Polietilen glikol (PEG), etilen oksitten türetilen sentetik bir polimerdir. PEG olarak da bilinen bu bileşik, hidrofilik özellikleriyle tanınır ve moleküler ağırlıklarına göre farklılık gösterir. Temel olarak genel formülü (C2H4O)n olan polietilen glikol, ‘n’ değişkeniyle zincirde yer alan etilen oksit monomer sayısını temsil eder.

PEG, suda kolayca çözünebilir özelliğe sahiptir. Bu da onu birçok farklı alanda uygulanabilir kılar. Moleküler ağırlığı, kullanıldığı uygulamaya bağlı olarak ayarlanabilir ve bu sayede özelleştirilmiş fonksiyonlar sunar. PEG yapısı genel olarak H(O-CH2-CH2)n-OH şeklinde ifade edilir ve bu yapı moleküler ağırlık arttıkça polietilen oksit (PEO) veya polioksietilen (POE) olarak da isimlendirilebilir.

Bir polietilen glikol molekülünün temel bileşeni olan etilen glikol, polimerin hidrofilik karakterini belirler ve bu yüzden PEG, su ile mükemmel uyum sağlar. İşte bu özelliği sayesinde, PEG çeşitli endüstriyel uygulamalardan tıbbi kullanıma kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Bu özelliklerinin yanı sıra, PEG mükemmel bir çözücü, bağlayıcı, emülgatör ve nemlendirici olarak işlev görür, böylece kozmetikten ilaç yapımına kadar geniş bir alanda etkilidir. Polietilen glikol, biyolojik olarak inert ve çoğu biyolojik sistemle uyumlu olduğundan dolayı biyomedikal alanda da sıklıkla tercih edilmektedir.

Fizikokimyasal Yapısı

Polietilen glikol (PEG), çeşitli moleküler ağırlıklara sahip, lineer bir polimerdir. Kimyasal formülü (HO-CH2-CH2)n-OH olan PEG, hidrofilik özellikleri ile bilinir ve su içinde kolaylıkla çözünebilir bir yapıya sahiptir. Bunun temel nedeni, molekül içinde bulunan etilen oksit grubunun ( -CH2-CH2-O- ) su molekülleri ile hidrojen bağları kurabilmesidir.

PEG, molekül zincirlerinde repetitif etilen oksitile birimi barındırır, bu sayede su ile kuvvetli bir etkileşim içine girer. Moleküler ağırlıkları, uygulamaya bağlı olarak geniş bir aralıkta değişkenlik gösterir:

Moleküler Ağırlık AralığıKullanım Alanı
DüşükBiyomedikal uygulamalar
OrtaEvde bakım ve endüstriyel
YüksekÖzelleşmiş endüstriyel

Ağırlıklarının artması ile viskoziteleri de artış gösterir, ancak su ile çözünürlükleri nispeten sabit kalır. Sulu çözeltiler halinde, PEG molekülleri arasında oluşan hidrojen bağları sayesinde, çeşitli kimyasal ve biyolojik süreçlerde rol alabilir. Örneğin, bir faz transfer katalizörü olarak veya hücre füzyonuna aracılık eden çözündürücü olarak kullanımları yaygındır.

PEG’nin yapı taşı olan etilen oksit birimleri, öngörülebilir fiziksel ve kimyasal özellikler sağlayarak polimerin geniş bir kullanım alanına sahip olmasını mümkün kılar. Bu polimer, kendi kendine düzenleyebilen ve istikrarlı hidrofilik yapıları nedeniyle özellikle polimer bilimi ve malzeme mühendisliğinde değerlidir.

Tıbbi Kullanım Alanları

Polietilen glikol (PEG), tıp dünyasında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Farmasötik formülasyonlarda sürekli tercih edilen bir eksipiyan olan PEG, aynı zamanda laksatif olarak da bilinir ve sıklıkla kabızlık tedavisinde kullanılır.

Laksatif Olarak Kullanımı

PEG, osmotik laksatif olarak işlev görmesi nedeniyle kabızlık tedavisinde etkili bir bileşendir. Osmotik laksatifler, barsaklara su çekerek dışkı hareketlerini kolaylaştırır ve bu da fekal yumuşama ve geçiş süresinde iyileşme sağlar. Örneğin, polyethylene glikol 3350 formülasyonu, hafif ve geçici kabızlık için sıklıkla önerilen bir maddedir.

Kolonoskopi Hazırlığı

Bir başka önemli kullanım alanı ise kolonoskopi öncesi hazırlık sürecidir. PEG, bağırsakların tam olarak boşaltılmasını sağlayarak, kolonoskopi sırasında daha net görüntüler elde edilmesine yardımcı olur.

Yan Etkiler ve Kullanım Dikkatleri PEG’in kullanımı genellikle güvenlidir, ancak bazı yan etkiler gözlemlenebilir. Bunlar arasında mide rahatsızlığı, kramp ve şişkinlik bulunur. Aşırı kullanımı fekal impaksiyon gibi komplikasyonlara yol açabilir.

PEG ayrıca ilaç teslimat sistemleri ve nanopartiküller içinde aktif bileşenlerin veya taşıyıcı moleküllerin bağlanması için kullanılır. Bu sayede ilaçların biyoyararlanımı artırılır ve spesifik dokularda daha etkili olmaları sağlanır.

Pegilasyon Uygulamaları

Polietilen glikol (PEG), biyokimyasal işlemlerde yaygın olarak kullanılan biyouyumlu bir polimerdir. PEG, pegylation işlemi sırasında proteinlere bağlanarak onların özelliklerini iyileştirir. Pegilasyon, proteinlerin immünojenikliğini azaltmak ve vücutta daha uzun süre kalabilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Pegilasyonun uygulamalarının başlıca örnekleri şunlardır:

 • İlaç Taşıyıcıları: Aktif farmasötik bileşenlerin vücutta hedef alana daha verimli taşınmasını sağlar.
 • Ömür Uzatma: İlaçların yarı ömrünü uzatarak tedavi etkinliğini artırır.
 • Toksik Etkileri Azaltma: İlaçların toksik yan etkilerini minimize eder.

İşte pegilasyonun önemli uygulama alanlarından bazıları:

Uygulama AlanıAçıklama
Protein StabilizasyonuProteinlerin daha stabil hale gelmesini ve uzun süreli saklama koşullarına dayanıklı olmasını sağlar.
İmmün Yanıtın AzaltılmasıProteinlerin vücut tarafından yabancı bir madde olarak algılanmasını engelleyerek immün yanıtı azaltır.
BiyouyumlulukPEG’in biyouyumlu yapısı, ilaçların vücut ile uyum içinde çalışmasına olanak tanır.

Polietilen glikol, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı olup, toksik, immünojenik ve antijenik olmayan özellikleri ile tercih edilir. Bu yöntem sayesinde protein tabanlı terapilerin etkinliği artmakta ve olası yan etkiler azalmaktadır.

Endüstrideki Kullanımları

Polietilen glikol (PEG), endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çok yönlü bir bileşen olarak, çözücü olarak kullanımı popülerdir ve aktif olmayan bir bileşen olarak talimatlarca tanınır. PEG, ilaç endüstrisinde tablet ve kapsül yağlayıcıları olarak hizmet eder, bu sayede tabletlerin daha düzgün şekilde üretilip dağıtılmasını sağlar.

Kozmetik sektöründe, PEG hem humektan hem de yüzey aktif madde olarak işlev görür. Kozmetik ürünlerde nem dengeleyici vasfı ile cildin nem seviyesini arttırırken, emülgatör olarak stabil ve homojen karışımların oluşturulmasını kolaylaştırır.

PEG ayrıca diş macunları dahil olmak üzere birçok kişisel bakım ürününde bulunur. Burada çözücü ve nemlendirici özellikleri sayesinde ürünün tutarlılığının ve işlevselliğinin artırılması amaçlanır. Ayrıca, cilt yumuşatıcı ve kozmetik ürünlerdeki cildi koruyucu etkileri ile değerlidir.

Endüstriyel lubrikantlar olarak kullanımı, PEG’nin düşük toksisite profiline ve sistemik emilimin az oluşuna da işaret eder; bu da onu tıbbi ve teknik uygulamalar için güvenli bir seçenek yapar. Humektan ve emülgatör özellikleri, nemlendirme ve ürün formülasyonlarında stabilite sunan başlıca faktörlerdir.

Kısacası, PEG’nin endüstriyel alandaki uygulamaları, onun esnek ve çok işlevli bir madde olmasından kaynaklanmaktadır.

Yönetmelik ve Güvenlik Standartları

Polietilen glikol (PEG), geniş bir kullanım alanına sahip bir polimer türüdür ve bu yüzden farklı yasal düzenlemelere tabiidir. Ürün güvenliği bağlamında yönetmelikler, Polietilen Glikol’un insan sağlığını ve çevreyi tehlikeye atmayacak şekilde kullanımını belirler. Bu yönetmelikler, genellikle ürün güvenliği kanunları ve teknik düzenlemelere dayanarak hazırlanır.

Ürün güvenliği için Avrupa Farmakopesi (Ph Eur) ve Japonya Farmakopesi (JP) gibi standartlar, PEG’nin kalite ve saflık ölçütlerini belirler. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış olan PEG ürünleri, belirli güvenlik kriterlerine uygunluk göstermelidir.

Güvenlik StandartlarıAçıklama
FDA-OnaylıABD’deki resmi sağlık otoritesinin güvenlik ve etkinlik onayı gerektirir.
Ph Eur, JPÜrünlerin kalitesini ve saflığını belirleyen standartlar.

Hipersensitivite ve advers etkiler kontekstinde PEG, nadiren alerjik reaksiyonlar veya anti-PEG antikorları oluşturabilir. Güvenli kullanımın sağlanabilmesi için ürün etiketleri, potansiyel alerjenik reaksiyonları göz önünde bulundurmalı ve tüketicileri uyarmalıdır.

Kısacası, PEG’nin yönetmelik ve güvenlik standartları, kullanıcıların ve çevrenin korunması için hayati öneme sahiptir ve bu standartlar çerçevesinde üretici firmaların ilgili mevzuatlara sıkı sıkıya uymaları beklenir.

Polietilen Glikollerin Biyomedikal ve Endüstriyel Uygulamaları

Polietilen glikol (PEG), biyouyumlu özellikleri sayesinde birçok biyomedikal alanda kullanım bulmaktadır. Onun hidrofilik yapısı, çeşitli ilaç taşıma sistemlerinde ve hidrojellerde tercih edilmesine olanak tanır. Biyomedikal alanda, PEG temelli hidrojeller yara iyileşmesi, doku mühendisliğinde yapay dokuların geliştirilmesi ve kontrollü ilaç salımı gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Biyouyumlu olması, PEG‘in vücut dokuları ve sıvıları ile uyumlu çalışabilmesini ve genellikle toksik olmayan bir materyal olarak kabul edilmesini sağlar. Bu özellik, biyomedikal uygulamalarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için kritik bir faktördür. İlaç taşıma sistemlerinde, PEG temelli polimerler, aktif farmasötik bileşenlerin hedef dokuya etkin bir şekilde ulaştırılmasında yardımcı olur. Ayrıca, PEG bazen protein ve peptidlerin stabilitesini artırmak ve immunojenikliği azaltmak için konjugasyon malzemesi olarak da işlev görür.

Endüstriyel kullanıma gelince, PEG, çözücüler, soğutucular ve antifriz gibi ürünlerde önemli bir bileşen olarak hizmet eder. PEG’ler, aynı zamanda poliüretan köpüklerin ve polyester reçinelerin üretiminde kritik hammaddelerdendir.

Biyouyumluluk ve fonksiyonel uyarlama kolaylığı, PEG‘in biyomedikal alanda hidrojel formunda olsun veya başka şekillerde olsun, tercih edilen materyaller arasında yer almasını sağlar. Bu kullanım esnekliği, onu hem klinik uygulamalar hem de endüstriyel prosesler için vazgeçilmez kılar.

PEG Tabanlı Malzemeler ve Formülasyonları

Polietilen glikol (PEG), polietilen oksit (PEO) veya polioksietilen (POE) olarak da bilinir ve etilen oksit birimlerinin tekrarından meydana gelir. PEG’ler, su çözünürlüğü ve biyouyumluluğu sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yapılarına göre lineer ya da dallanmış olabilirler.

Formülasyonlar:

 • PEG 3350: Genellikle bağırsak temizliğinde kullanılır.
 • PEG 1500: Yüzey aktif madde olarak krem ve şampuanlarda yer alır.
 • PEG 1000: Ester üretiminde alkol bileşeni ve solvent olarak kullanımı vardır.

Özellikleri:

 • Suda Çözünürlük: PEG tabanlı malzemeler geniş çözünürlük aralığı sunar.
 • Fonksiyonel Gruplar: Aktive gruplar eklenerek peptitler gibi biyoaktif bileşikler ile konjugasyon sağlanabilir.

PEG’nin uygulama alanlarına dair örnek formülasyonlar şunlardır:

 • Kozmetik ve Kişisel Bakım: Nemlendirici olarak kullanılan PEG, cilt tarafından iyi tolere edilir.
 • İlaç: Aktif farmasötik bileşenlerin taşınmasında ve salınmasında etkilidir.
 • Biyo-medikal: Doku mühendisliği ve ilaç teslim sistemlerinde matris olarak görev alır.

PEG, özelliklerini değiştirmek için farklı moleküler ağırlıklar ve fonksiyonel gruplarla sentezlenebilir. Böylece, spesifik uygulamalara yönelik özelleştirilebilir malzemeler elde edilir.

Dozaj ve Yönetim

Polietilen glikol (PEG), farmasötik alanda yaygın kullanılan bir osmotik müshildir. Özellikle bağırsak hazırlığı ve kolonoskopi öncesi temizlik amacıyla tercih edilir. PEG’nin dozajı ve uygulaması, hastanın ihtiyacına ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir.

Yetişkinler İçin Önerilen Dozaj:

 • Bowel Preparation: Kolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığında, çoğu hasta için önerilen doz, genellikle 4 liter PEG çözeltisidir.
 • Osmotic Laxative: Kabızlık tedavisinde kullanılan miktar, ürüne ve hastanın durumuna göre değişebilir.

Uygulama Sıklığı ve Yöntemi:

 • Bowel Preparation: Uygulama genellikle prosedürden önceki akşam veya sabah yapılır.
 • Colonoscopy Preparation: Çözelti hazırlanırken eklenen elektrolitler prosedür öncesinde dengeli elektrolit seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Uygulama Yolu:

 • Oral yolla alınır ve uygun su miktarı ile karıştırılarak çözelti formu hazırlanır.

PEG kullanımı doktor tarafından önerilmiş ve onaylanmış dozajlarda olmalıdır. Hastaların, reçeteli veya reçetesiz PEG içeren ürünleri kullanmadan önce doktor veya eczacılarına danışmaları önemlidir.

PEG-İlgili Yan Etkiler ve İlaç Etkileşimleri

Polietilen glikol (PEG), çeşitli medikal uygulamalarda kullanılan bir polimerdir. Ancak kullanımı birtakım yan etkilere yol açabilir:

 • Mide Bulantısı ve Kusma: Bireyler, PEG kullanımı sonrası mide bulantısı ve kusma yaşayabilirler.
 • Şişkinlik ve İshal: PEG, sindirim sistemini hızlandırdığı için şişkinlik ve ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülebilir.

Hipersensitivite Reaksiyonları:

 • Alerjik Reaksiyonlar: Nadiren, bazı kişilerde kaşıntı veya döküntü şeklinde alerjik reaksiyonlar (örneğin, ürtiker) görülebilir.

Doz Aşımı Durumu:

 • Karşılaşıldığında şiddetli yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu durumu önlemek için önerilen doz aşımı yapılmamalıdır.

İlaç Etkileşimleri:

PEG, içeriğinde bulunduğu ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Etkileşime bağlı riskler şunlar olabilir:

 • Diğer Laksatifler: Laksatif içerikli diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etkilerin şiddeti artabilir.
 • Kontrendike İlaçlar: Bazı ilaçlarla birlikte kullanılamayabilir, bu nedenle PEG içeren ilaçlar öncesi, doktor veya eczacıyla danışılması önerilir.

Yan etkiler tanımlandığından, PEG kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. İlaç etkinliği ve güvenliği hasta için her daim ilk sırada gelmelidir.

Tarihsel Perspektif ve Keşfi

Polietilen glikol (PEG), bilinen ilk keşfinin 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştiği bir polimerdir. Fransız kimyager Charles Adolphe Wurtz, PEG’nin temel bileşenlerinden biri olan etilen oksit ile ilgili çalışmalar yapmış ve bu bileşiğin polimerleşme yoluyla farklı polietilen oksit yapılarını oluşturduğunu göstermiştir. Wurtz’ün çalışmaları, PEG’nin moleküler yapısını daha iyi anlamamıza yol açmıştır.

 • 1839: Wurtz, etilen oksidi keşfetti.
 • 1860’lar: Wurtz ve öğrencisi, etilen glikol ve diğer etilen oksit türevlerinin polimerizasyonunu incelediler.

Bu dönemde, kimyasal birleşimler ve reaksiyonlar konusunda kapsamlı araştırmalar yapılıyordu ve PEG’nin keşfi de bu bilimsel arayışların bir ürünü olarak ortaya çıktı. Polimer biliminin ilerlemesi ile birlikte, PEG ve türevlerinin fiziksel özellikleri ve uygulama alanları genişletilmiş, bu da onları çeşitli endüstriyel ve tıbbi uygulamalar için vazgeçilmez hale getirmiştir.

PEG’nin bu denli geniş kullanım alanına sahip olmasının nedenlerinden biri, moleküler ağırlığına göre farklı özellikler sergileyebilen bir polimer olmasıdır. Tarihsel perspektifte, keşfinden günümüze kadar moleküler ağırlığının değiştirilebilir olması PEG’yi çeşitlendirilmiş birçok uygulamada kullanılabilecek şekilde evrimleştirmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Polietilen glikol, çeşitli tıbbi uygulamalarda etkin bir bileşen olarak görev alır.

Polietilen glikolün sağlık sektöründe kullanım amacı nedir?

Polietilen glikol, özellikle kolonoskopi gibi tıbbi prosedürlerden önce sindirim sistemini temizlemek amacıyla kullanılır. Su ile karıştığında, polietilen glikol bağırsak hareketlerini etkinleştirerek bu temizleme işlemini kolaylaştırır.

Polietilen glikol içeren ilaçlar hangi durumlar için tavsiye edilir?

Polietilen glikol içeren ilaçlar, özellikle kronik kabızlık tedavisinde laksatif olarak tavsiye edilir. Ayrıca, bağırsak temizliği gerektiren belirli tıbbi testler ve işlemler öncesinde de önerilmektedir.

Polietilen glikolün laksatif olarak etkisi nasıldır?

Laksatif olarak kullanıldığında, polietilen glikol suyu bağırsaklarda tutarak dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Bu mekanizma sayesinde, kabızlık tedavisinde etkilidir.

Polietilen glikol içeren ürünlerin sağlığa zararları var mıdır?

Polietilen glikol, genellikle güvenli olarak kabul edilir ancak bazı durumlarda kalp krizleri, merkezi sinir sistemi depresyonu ve deri yanığı gibi yan etkilere neden olabileceği gözlemlenmiştir. Bu etkiler genellikle damardan yüksek dozda verildiğinde ortaya çıkar.

Polietilen glikol bileşeni helal sertifikasyonuna uygun mudur?

Polietilen glikol, petrol türevi bir bileşen olduğundan, kompozisyonunda herhangi bir hayvansal madde bulunmaz. Bu nedenle, birçok helal sertifikasyon standartlarına uygun olduğu düşünülmektedir.

Polietilen glikol ve alkol içeriği arasındaki ilişki nedir?

Polietilen glikol, kimyasal yapısı gereği etilen oksit polimerizasyonu ile oluşur ve doğrudan alkol içermez. Ancak, üretim sürecinde başlangıç maddesi olarak kullanılan etilen glikol, alkol türevi bir bileşiktir.

Polietilen Glikolün Diğer İsimleri:

 • Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-
 • Glycols, polyethylene
 • Ethylene oxide, homopolymer
 • Oxide Wax AN
 • Oxide Wax A
 • Polyox WSR 301
 • Polyethylene glycol
 • Bradsyn PEG
 • Carbowax 6000
 • Polyethylene oxide
 • Poly(ethylene ether) glycol
 • DD 3002
 • Carbowax 4000
 • Polyox (polyglycol)
 • Poly-G 600
 • Poly(oxyethylene) glycol
 • Polyox
 • Carbowax 100
 • Carbowax 600
 • Ethylene glycol polymer
 • Ethylene oxide polymer
 • Gafanol E 200
 • Gafanol E 300
 • PEG
 • PEG 6000
 • Postonal
 • WSR 35
 • PEO 18
 • WSR 205
 • Emkapol 4200
 • Carbowax E 9000
 • Carbowax 1540
 • Carbowax 200
 • Carbowax 300
 • Ethylene glycol homopolymer
 • Macrogol
 • Oxyethylene polymer
 • PEG 400
 • PEO 10
 • PEO 16
 • Polyox WSR 205
 • α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
 • α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
 • WSR 301
 • Polyox WSR 31
 • Carbowax 1000
 • PEG 600
 • Polyox WSR-N 80
 • Polydiol 200
 • Polyox FRA
 • Nycoline
 • Solbase
 • Polyox 30
 • Polyox WSR-N 750
 • Polyglycol 6000
 • Polyglycol 12000
 • Macrogol 6000
 • Ethylene polyoxide
 • Polyglycol 600
 • Carbowax 1500
 • Polyox WSR
 • PEG 1000
 • Polyglycol 4000
 • WSR-N 3000
 • Polyox WSR 1105
 • Polyox Coagulant
 • Emkapol 150
 • Emkapol 200
 • PEG 20000
 • Polyox WSR-N 60
 • Polyox 100
 • Modopeg
 • Polyox WSR-N 10
 • Polyox WSR-N 3000
 • Aquaffin
 • Swasconol D 60
 • Swasconol D 80
 • HM 500
 • Plastigen PR 8086
 • Deactivator H
 • Polyox 1
 • PEG 4
 • PEG 75
 • Poly(vinyl oxide)
 • PEG 2M
 • PEG 6
 • Ucar 4C
 • Oxirane, homopolymer
 • Polyox WSR 35
 • Nosilen
 • Polyoxyethylenediol
 • WSR-N 10
 • Pluriol E 200
 • Pluriol E 300
 • Pluriol E 400
 • Pluriol E 800
 • Pluriol E 4000
 • Pluriol E 9000
 • Pluriol E
 • Polyox WSR-FRA
 • Oxirane polymer
 • Carbowax 20
 • WSR-N Coag
 • WSR-N 750
 • M 9000
 • Polyhydroxyethylene
 • Teisan Z 75
 • α,ω-Hydroxypoly(ethylene oxide)
 • ENT 1000
 • PEG 35
 • Laprol 402
 • E 1000
 • E 1000 (polyglycol)
 • Lineartop P
 • Modopeg 4000
 • Chemiox E 20(C)
 • Superox 4
 • Macrogol 400
 • Superox
 • Superox 5
 • Superox 0.1
 • Superox 0.6
 • Polywax 6000
 • Lutrol 9
 • PEO 100
 • Alkox
 • Polikol 1500
 • Polikol 3T
 • PEG 115
 • Viterra 2 Hydrogel
 • Carbowax 14000
 • PEG (polyglycol)
 • PEO
 • Polywax 12000
 • Lutrol E 400
 • Polydiol 400
 • Nopcofloc 310
 • Oxide A
 • Polikol 400
 • Polikol 600
 • Laprol 1001
 • Polikol 300
 • ST 836
 • E 6000
 • E 200
 • Tenzilin 200
 • Tenzilin 300
 • Tenzilin 400
 • PEG 4000
 • Genoplast 200
 • Polyox WSR-N 301
 • Carbowax 3350
 • E 200 (polyglycol)
 • Polikol
 • Polyox WSR 80
 • GPE 400
 • GPE 1000
 • Carbowax 8000
 • Carbowax
 • PEO 3
 • Breox 4000
 • Rexol P 2002
 • Pluriol E 600
 • Pluriol E 6000
 • E 400
 • PEG 300
 • Breox 550
 • Macrogol 1500
 • Breox 20M
 • Lutrol E 4000
 • Badimol
 • PEOPO-A
 • Aquacide III
 • Pluracol E 8000
 • Alcox R 400
 • E 3350
 • E 4500
 • E 8000
 • 1,2-Ethanediol, homopolymer
 • Carbowax 400
 • Polydiol 1550
 • Alkox E 30
 • Carbowax 1350
 • Zusoplast 9002
 • Pluriol E 1500
 • PEG 3350
 • Macrogol 600
 • Macrogol 1540
 • Macrogol 200
 • Macrogol 300
 • Macrogol 4000
 • G 3350
 • U 100 (polyglycol)
 • U 100
 • Polyglycol 300
 • FPR
 • PEO 8
 • R 400
 • Polyox WSR-N 80-1001C
 • E 400NF
 • DB-WAX
 • Polyox WSR 700
 • Carbowax 4500
 • PEG 6000S
 • PEG 2000
 • Breox PEG 300
 • Pluriol E 1000
 • Macrogol 1000
 • Alkox R 1000
 • Alkox E 60
 • Polyox N 12K
 • E 1450NF
 • E 4500 (polymer)
 • PEG 8000
 • Alkox R 400
 • PEG 5000
 • Alkox R 150
 • Alkox E 75
 • IW (dispersant)
 • IW
 • Pluriol 9000
 • Polyox OF 50
 • Polyoxyalkylenes, polyethylene glycol
 • Polyox WSR-N 3333
 • Polywax 20000
 • P 300 (polyoxyalkylene)
 • P 300
 • PEG 12000
 • CBP 20
 • Pluracol E 400
 • Polyox WRPA 3154
 • OEG 300
 • OEG 100
 • OEG 600
 • OEG 1000
 • OEG 2000
 • OEG
 • Ucarfloc
 • PEO 15
 • Polyox WRN 3000
 • PEG 11000
 • PEO 1
 • 1660S
 • 1660O
 • Carbowax 20000
 • Polygol
 • Carbowax 4600
 • Polyox WSR-N 12K
 • Polyox WSR-N 60K
 • Polyox WSR Coagulant
 • Polyox Ucarfloc 309
 • Polyox N 750
 • Gligogum 4000
 • Pluracol E 4000
 • PEO 5000
 • Polikol 1600
 • Pluracol E 300
 • Alkox E 160
 • Pluracol E 600
 • Alkox E 240
 • Alkox R 15
 • Alkox E 130
 • Alkox E 45
 • Alkox E 100
 • PE 4000
 • Macrogol 400R
 • Voranol E 400
 • Decuflux RM 33
 • Pluracol E 4600
 • Polyox 309
 • Polyox WSR-N 205
 • E 600
 • Ultrafloc 309
 • Polyox 303
 • SS 70
 • Polyox N 78
 • Polyox N 80
 • PT-C 300ZT
 • PT-T 8-200DL
 • PEG 200
 • Polyoxydin
 • Desmophen L 1208
 • Polyosm
 • BDH 301
 • Breox 2000
 • PEO 400
 • Cerasol 250A
 • Polyox N 3000
 • Polyox N 10
 • Polyox WSR 303
 • Polyox WSR-N 303
 • Carbowax 25000
 • Polyox WSR-N 78
 • Polyox 600K
 • PEG 4000N
 • CAFO 154
 • Antarox E 4000
 • PE 68
 • PE 68 (polyol)
 • Microsolv PEG 100
 • PEG 4600
 • Polyox N 60K
 • Polydiol 300
 • Macol E 300
 • Polyglycol 400
 • Pluriol E 900
 • Pluriol E 2000
 • PEG 1500
 • Lutrol E 6000
 • KleanPrep
 • Carbowax PEG 300
 • Rhodasurf E 400
 • Rhodasurf E 600
 • Rhodasurf E 1000
 • Fomrez PEG 1000L
 • Polyox WSR 3O1
 • Lipoxol 3000
 • Lipoxol 6000
 • Lipoxol 12000
 • PE 1 (polyether)
 • PE 2 (polyether)
 • PE 1
 • PE 2
 • Ucarfloc 304
 • Alkox SR
 • E 30
 • Polyox WSR-N 1105
 • KPEG 6000
 • PEO 27
 • PEG 15000
 • Ucarfloc WSR 303
 • Ucarfloc 309
 • SL 300
 • Ulbon HR 20M
 • PEG 1450
 • PMF 100
 • PEG 6000P
 • Sed-Fix
 • Cartaretin E
 • Floc 999
 • PEG 7M
 • Pegol 300
 • E 240
 • R 1000
 • Feltmaster 15LF
 • WRS-N 80
 • PEO 750N
 • Polyox WSR 308
 • Polyox 301
 • PEG 100
 • PEG 10000
 • Forlax
 • Meisei 4000
 • Polyox WSR 12K
 • PEG 1540
 • Polyox WSR 301B658
 • Polyox WSR Coag
 • Macrogol 600P
 • PEO 2
 • PEG 4000S
 • Polyglycol 200
 • Polyox WSR-N 80NF
 • N 80NF
 • P 20000
 • Polyglycol E
 • 400DAB8
 • Polyglycol 1500
 • Ucarfloc Polymer 304
 • PEG 6000J
 • Polyox WSR 750
 • PEG 2000P
 • PEO 1K1L
 • PEO 1Z
 • PEO 3Z
 • Carbowax 1450
 • Carbowax PEG 1450
 • Pluracol 20K
 • PEO 8Z
 • Polyetox
 • Carbowax Sentry NF
 • Polyox WSR N 3000H
 • PEG 3400
 • Polyox WSR 10
 • PER (glycol)
 • PEB (glycol)
 • PEB
 • PER
 • PEG 24
 • Polyox 308
 • Lipoxol 4000
 • PDF 181001
 • Sunbright DKH 50H
 • PEG 3000
 • Netbond FRA
 • PEG 5950
 • PEG 3130
 • PEG-T 500
 • Nongeru R 431
 • SE 8
 • SE 30
 • HM 500 (polyoxyalkylene)
 • SE 8 (polyoxyalkylene)
 • SE 30 (polyoxyalkylene)
 • Slovasol 600
 • Alkox R 100
 • Alkox E 30G
 • Lipoxol 400MED
 • MN 300
 • PEG 20000P
 • KPEG 6000LA
 • Protachem 400
 • XG 1300
 • PEG 6000M
 • FPR (polyether)
 • Polyox WSR 101
 • Pluracol E 1450
 • H 22 (polyether)
 • H 22
 • Pluriol 4000
 • PEO 18P
 • PEO 8P
 • Newfrontier PEM 300
 • Polyglycol E 400
 • Polyglycol 35000S
 • E 45
 • Alkox SW
 • Priowax 1000
 • PEG 13000
 • PEO 18Z
 • PEG 90M
 • PEO-PF
 • MiraLax
 • PEO 27P
 • Carbowax E 300
 • Polyglycol E 8000
 • Polyglycol 10000
 • Polyglycol 8000PF
 • Macrogol 800
 • Alkox LE
 • OPE 4
 • Aqua Calk TWB-P
 • Carbowax Sentry 300
 • Macrogol 20000
 • PF 127
 • Sunbright DKH 04HB
 • PEG 3300
 • PEG 400K
 • PEG 300K
 • PEG 200K
 • PEG 600K
 • HPEO 4250
 • Polyox WSR 750NF
 • PEG 600NF
 • PEG 400NF
 • Polyox WSR-N 60KCG
 • SN 4X5526
 • SN 4X5527
 • SN 4X5406
 • SN 4X5528
 • Monopol PEG 200
 • Polyethox
 • Slovapeg
 • Pluriol 1500
 • PEG 600S
 • Polywax 1550
 • Polyglycol 8000
 • XG 60
 • XG 300
 • Sunbright DKH 20T
 • Polyglycol E 200
 • Lutrol 75
 • Polyglycol 4000S
 • WSR-N 80
 • Sentry Polyox WSR 301
 • Sentry Polyox WSR Coagulant
 • Sentry Polyox WSR 303
 • Polyglycol 8000S
 • Maxifloc 998
 • Polyglycol 8000P
 • Lutrol 400
 • U 601
 • U 101
 • Alkox E 300
 • R 150
 • Lanogene C
 • PEG 35000
 • Newpol PEG 600
 • Polyox N 301
 • Carbowax Sentry PEG 8000
 • Polyox W 750
 • W 750
 • L 300
 • Polyox WSR 303NF
 • Maxifloc 999
 • Polyox 60K
 • PEO 1NF
 • Pluracol E 400NF
 • XG 13000L60
 • PEG 400-600
 • E 300
 • Ucarfloc 300
 • Pluriol E 8000
 • Pluriol E 1010
 • L 6
 • L 6 (polyoxyalkylene)
 • PEG 35000S
 • Duraseal
 • M 3686B
 • DuraSeal (tissue sealant)
 • Alkox L 6
 • Lumulse PEG 200
 • PEO 10K
 • Lutrol 300
 • PE 8
 • XG 3000
 • PE 8 (polyether)
 • YB 5181
 • Yukol 3553
 • M 2000H
 • GlycoLax
 • Alcox L 11
 • Carbowax PEG 1000
 • Carbowax PEG 3350
 • Carbowax E 1000
 • Ucarflock 302
 • Laprol 2502
 • Pluracol E 6000
 • M-LE 1013
 • PEG 9000
 • PEO 4
 • Polyglycol 6000S
 • Polyglykol 6000S
 • Witconol PEG 400
 • PEG 750
 • Polyglycol E 6000
 • PEG 1000T
 • WSR-N 60K
 • WSR Coagulant
 • WSR-N 12K
 • PEG 100U
 • Toho Polyethylene Glycol 1000
 • Toho Polyethylene Glycol 400
 • Thorcopeg 200
 • Colonsoft
 • Pegorion
 • PEG 4000F
 • Lipoxol 600
 • Macrogol PEG 400
 • P 6608EG2OH
 • P 5376EG2OH
 • Cerasol 200A
 • Alkox L 11
 • Carbowax PEG 600
 • B 22181
 • Polyox WSR 301NF
 • Polyethylene glycol 20000
 • Toho Polyethylene Glycol 1540
 • Toho Polyethylene Glycol 4000
 • Toho Polyethylene Glycol 6000
 • POGOL 600
 • PEK 35 (polyether)
 • PEK 35
 • Beraid 3540
 • Lixopol 600
 • CO 1006
 • Polyox WSR-N 12NF
 • Polyglycol 2000S
 • Polyox NF
 • PEG 1700
 • PEG 800
 • Lipoxol 1500
 • Flocc 999
 • Pluriol E 8005
 • Alkox L 8
 • Optima Wax
 • Alkox 8400
 • PEG-diol
 • Lutrol E 300
 • Kollisolv PEG 300
 • Kollisolv PEG 400
 • Lutrol E 1500
 • Polyox N 10NF
 • POGOL 300
 • X 55K
 • PEO 29
 • Lipoxol 300
 • Lipoxol 200
 • Isocolan
 • Sunbright DKH 10H
 • PEG 900
 • Poly(ethylene oxide)
 • SpaceOAR
 • Pluracare E 1500
 • PW 56
 • Polyglycol 35000
 • SK 45T
 • Polyglycol E 600
 • PEO-PFZ
 • HR 20M
 • Polyox WSR 301LEO-NF
 • PEO 15Z
 • PEG-(OH)2
 • PEG-E 400
 • Macrogol 3000
 • Carbowax PEG Plus
 • Muvinlax
 • PEG 18947-2
 • Polyox WSR 303N
 • Alkox E 75G
 • PEO WSR-N 12K
 • PEO WSR Coagulant
 • PEG 136
 • Polyoxy N 80
 • Lumulse 1450
 • P 20
 • PEO 1P
 • Polyox WSR 201
 • PEO 5
 • Polyox WSR-N 3000LS
 • GaviLyte C
 • Macrogol 6000P
 • PEO-N 10
 • Canapeg 300
 • Blaunon PEG 400
 • Renex PEG 1500
 • Renex PEG 1500FL
 • Renex PEG 1500FL-CQ
 • Tonen E 30
 • PW 110
 • PEG 2000U
 • PEG 700
 • Lipoxol 3350
 • Polyox 1105
 • Polyox N 1105
 • PEG 20H
 • Alkox L 100
 • PEO 3P
 • PEO 15P
 • Alkox E 60G
 • Sibfloc 718
 • Polyethylene ether glycol
 • Aqua Cork TWB-P
 • PEO 6
 • Zusoplast G 72
 • Polyethylene Glycol 90M
 • PEO 18F
 • Kopex PEG 400
 • TT 1200
 • Emulan PS 700
 • ADwet 90
 • M 6000
 • Toho Polyethylene Glycol 600
 • Alcox L 6
 • Kollisolve PEG E 400
 • Alcox CPA 2H
 • Polypan 4000
 • Polypan 6000
 • Pluracol 2000
 • Pluriol E 600NF
 • Rhodasurf E 1500
 • Polyoxyethylene cocco ether
 • Polyox 205
 • Polyox WSR 1105LEO
 • Polyox WSR 303LEO
 • Macrogol 400EF
 • Polyox N 740
 • PEG 14M
 • Oligoethylene glycol
 • Polyglycol 12000S
 • Polyglycol 20000S
 • Pluriol FT-E 400
 • WSR 308
 • Polyglycol 20000SRU
 • Polyglykol 20000SRU
 • Zalta MF 3000
 • Isoxal H
 • F 3015
 • BioUltra 87333
 • BioUltra 81188
 • BioUltra 81255
 • PEG 1000L60
 • DEG 4000
 • Polyglykol 400
 • Macrogol 3350
 • Polyox N 303
 • N 303
 • Polyox N 60
 • Kieralon MRZ
 • Renex PEG 6000
 • Carbowax Sentry PEG 400
 • PEG 0810
 • PG 600
 • PG 600 (polyoxyalkylene)
 • PF 920
 • Loxanol PL 5814
 • Polyglykol 12000S
 • BioUltra 2000
 • P 103719
 • P 101344
 • PEG 220
 • A 316
 • Polyglykol 300
 • A 316 (polyoxyalkylene)
 • PEO-PFZR
 • Polyglykol 20000S
 • PEG 210
 • A 35872
 • Polyglykol 3350S
 • Polyglycol 3350S
 • Carbowax PEG 4000
 • Emprove Essential DAB 8
 • Emprove Essential Ph Eur
 • Supracare 430
 • Supelco 81206
 • SD 2003
 • PEG 1000-60L
 • Wanol PEG 6000
 • Wanol PEG 4000
 • PEO 4k
 • PEO 6k
 • PEO 20k
 • Pluriol 400E
 • Lipoxol 400
 • NL 20
 • NL 20 (polyoxyalkylene)
 • polyethylene oxide 1L
 • ICPSEB
 • PEO 1L
 • Foamysense 308
 • PEG 500
 • Polyglykol 600PU
 • A 524
 • YL 405
 • BioUltra 10000
 • Sabopeg 600
 • Pluracare E 600
 • Pluracare E 600NF
 • Jeechem 600
 • Sympatens PEG 1500G
 • Jeechem 1450
 • Sabopeg 1500
 • Pluracare E 1450N-NF
 • PEG 055
 • Polyglykol 3500S
 • PEG 6000T
 • S 49769
 • Pluriol 1010E
 • PEO 1500
 • P 815611
 • P 815609
 • PEG 13000L60
 • Ryoji 600
 • PEG 8
 • Carbowax PEG 400DE
 • M 1000 (polyoxyakylene)
 • M 1000
 • Kopex PEG 1000
 • WSR 303
 • PEG 1900
 • Macrogol 8000
 • CHPEG 2500
 • WSR 303NF
 • Endofalk
 • PEO 100K
 • PEO 300K
 • MeSH ID: D011092
 • Polyglycol 4000PF