Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gümüş Nitrat

Gümüş Nitrat Satış ve Tedariki

Gümüş Nitrat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7761-88-8

Gümüş Nitrat Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

Gümüş nitrat, kimya alanında yaygın olarak bilinen ve kullanılan önemli bir bileşiktir. Kimyasal formülü AgNO3 olan bu bileşik, renksiz ve ağır kristaller şeklinde ortaya çıkar. Çeşitli sektörlerde, özellikle de tıpta çeşitli uygulamalar için tercih edilen gümüş nitratın antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, siğil tedavisi gibi dermatolojik rahatsızlıkların yanı sıra antiseptik olarak yara ve kesiklerin tedavisinde de kullanılmasını sağlar.

Bu bileşiğin tarihsel kullanımı da oldukça eskiye dayanır. Özellikle Orta Çağ’da ve 1700’lerde tıbbi ve fotoğrafçılık alanlarında popüler olmuştur. Gümüş nitrat çözeltisinin ışıkla etkileşim gösterme özelliği sayesinde, fotoğrafçılığın erken dönemlerinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ayrıca organik maddelerle etkileşime girerek koyulaşma reaksiyonu gösterebilir ki bu özellik bazı sanatsal ve pratik uygulamalarda avantaj sağlar.

Gümüş nitratın kullanımı, tarihten günümüze farklı formlarda devam etmekte olup, genellikle laboratuvar koşullarında sentezlenir ve dikkatle saklanması gereken bir madde olarak kabul edilmektedir. Fiziksel özellikleri arasında, yüksek derecede çözünürlük ve bununla birlikte belirli organik bileşiklerle reaksiyona girerek karakteristik bir karartma meydana getirme eğilimi bulunur. Bu özellikleri, gümüş nitratı kimyasal analizler ve endüstriyel uygulamalarda vazgeçilmez kılar.

Tanımlama

Gümüş nitrat, inorganik bir bileşik olup formülü AgNO3‘tir. Kimyasal açıdan gümüş (Ag) ve nitrat iyonundan (NO3-) meydana gelir. Adını bileşiğin temel metali ve nitrik asidin tuzu oluşumundan alır. Oda sıcaklığında tipik olarak renksiz veya beyaz kristaller şeklinde bulunur ve su ile alkolde çözünürlük gösterir.

Kimyasal tescil numarası bilgileri aşağıdaki gibidir:

 • CAS Numarası: 7761-88-8
 • EC Numarası: 231-853-9
 • PubChem CID: 24470
 • RTECS Numarası: VW4725000
 • UN Numarası: 1493
 • ChemSpider ID: 22867
 • ECHA InfoCard: 100.028.902
 • UNII: 95IT3W8JZE
 • InChI Anahtarı: XSTXAVWGXBMTMQ-UHFFFAOYSA-N
 • SMILES Kodu: [Ag+].[O-]N+=O
 • ChEMBL: ChEMBL1201471
 • ChEBI: CHEBI:32130

Bileşiğin IUPAC ismi “gümüş nitrat” olarak geçmektedir, yani sistematik adlandırmada özel bir isme sahip değildir. Gümüş nitratın hem tıbbi uygulamalarda kullanımı (örn. siğil tedavisi) hem de fotoğrafçılık ve boyama gibi alanlarda önemli rol oynar.

Bu bileşiğin kullanımı cilde siyah lekeler bırakabileceğinden, doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Suda ve alkolde kolay çözünür olması, farklı kimyasal işlemlerde kolay işlenebilirliğini gösterir. Gümüş nitrat, sağlam bir şekilde depolandığında stabildir, fakat güçlü ışık altında ayrışabilir ve yanıcı maddelerle reaksiyona girebilir.

Fiziksel Özellikler

Gümüş nitrat, laboratuvarlarda ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Bu bölüm, gümüş nitratın fiziksel özelliklerini detaylandırmaktadır.

Görünüm

Gümüş nitrat, katı haliyle renksiz ve kokusuz bir maddedir. Genellikle kristalize bir yapıda bulunur.

Erime Noktası

Gümüş nitratın erime noktası 209.7 °C’dir.

Kaynama Noktası

Gümüş nitrat, 440 °C’de bozunmaya başlar, bu nedenle kesin bir kaynama noktasından çok bozunma noktası olarak ifade edilir.

Yoğunluk

Gümüş nitratın yoğunluğu 20°C’de 4.35 g/cm³‘dür, 210°C’de ise 3.97 g/cm³‘e düşer.

Molekül Ağırlığı

Gümüş nitratın moleküler ağırlığı 169.87 g/mol‘dür.

Çözünürlük

Gümüş nitrat su içerisinde çözünür, sıcaklıklara göre çözünürlüğü değişkenlik gösterir:

 • 0 °C‘de 122 g/100 mL
 • 25 °C‘de 256 g/100 mL
 • 40 °C‘de 373 g/100 mL

Bu özellikler, gümüş nitratın kullanılacağı uygulamaların doğru şekilde tasarlanması için önemlidir.

Kimyasal Özellikler

Gümüş nitrat, moleküler yapı ve bileşim özellikleri ile dikkat çeken bir bileşiktir. Kimyasal formülü, molekül kütlesi ve moleküler geometrisi gibi detaylar, bu maddeye ilişkin temel kimyasal özelliklerin anlaşılmasında kilit rol oynar.

Kimyasal Formül

Gümüş nitratın kimyasal formülü AgNO3 şeklindedir. Bu formül, gümüşün nitrik asit ile reaksiyonu sonucu oluşan bileşiğin özünü temsil eder.

Molekül Kütlesi

Molekül kütlesi, bir molekülün oluşturan tüm atomların toplam atomik kütlesine eşittir. Gümüş nitrat için bu değer 169,87 g/mol olarak hesaplanmaktadır.

Moleküler Geometri

Gümüş nitratın moleküler geometrisi genellikle lineer ya da düzlemsel olarak kabul edilir. Kristal yapısında gümüş iyonuna bağlı azot oksit iyonları düzlemsel bir geometride dizilmiştir.

Üretim ve Tepkimeler

Gümüş nitrat üretimi, gümüş ve nitrik asit arasındaki reaksiyonlar ve çeşitli maddelerle etkileşimleri içerirken, bazı tepkimeler patlayıcı sonuçlar doğurabilir.

Nitrik Asit İle Reaksiyon

Gümüş nitrat, gümüş ile nitrik asit‘in reaksiyona girmesiyle hazırlanır. Bu süreçte, saf gümüş nitrik asit içinde çözündüğünde gümüş nitrat (AgNO_3), su (H_2_O) ve azot oksit gazları (NO_x) oluşur. Nitrik asidin konsantrasyonuna bağlı olarak yan ürünler değişebilir.

Esterler İle Reaksiyon

Ester molekülleri ile gümüş nitratın reaksiyonu, nitrat grubunun esterle alış-verişi sonucunda oluşur. Bu reaksiyonlar genellikle organik sentezlerde, özellikle fonksiyonel grup dönüşümlerinde yararlı ara ürünler elde etmek için kullanılır.

Etanol İle Patlayıcı Reaksiyon

Gümüş nitrat ve etanol karışımı, özellikle konsantre haldeyken, son derece dikkatli ele alınması gereken patlayıcı bir reaksiyona neden olabilir. Etanol ile temasında, bu reaksiyon ışık ve ısıya duyarlı patlayıcı bileşikler oluşturur ve büyük güvenlik riskleri taşır.

Uygulamalar

Gümüş nitrat, çok yönlü uygulamalara sahip bir bileşiktir ve çeşitli endüstrilerdeki özel kullanım gereklilikleri nedeniyle değerlidir. Fotografiden tıbba kadar bir dizi alanda önemli fonksiyonları yerine getirir.

Fotoğrafçılık

Gümüş nitrat, fotoğrafçılık sektöründe, fotoğraf filmlerinin ve kağıtlarının ışığa duyarlı katmanlarının üretiminde kullanılır. Bu materyal, ışığa maruz kaldığında görüntünün sabitlenmesini sağlayan gümüşi ortaya çıkarır.

Tıbbi Tedavi

Tıbbi tedavi alanında, gümüş nitrat antibakteriyel özellikleri nedeniyle değerlidir. Özellikle siğil tedavisinde ve ciltteki enfekte olmuş bölgelere dağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yaraların ve yanıkların tedavisinde de antiseptik olarak tercih edilir.

Kişisel Bakım Ürünleri

Kişisel bakım ürünlerinde gümüş nitrat, özellikle saç boyalarında renk verici ajan olarak rol alır. Antibakteriyel proprieteleri sayesinde, bazı deodorantlarda ve kozmetik ürünlerde küçük miktarlarda kullanılabilir.

Gümüş Kaplamacılığı

Sanayide, gümüş kaplamacılığı için temel bileşen olarak yer alır. Gümüş nitrat, metal yüzeylere şık bir görünüm ve korozyona direnç kazandırmak için kullanılır. Ayrıca takı yapımında ve gümüş detayları olan ürünlerde de kullanılır.

Elektronik Cihazlar

Elektronik cihazlar sektöründe gümüş nitrat, baskılı devre kartlarındaki iletken yolların ve diğer elektronik bileşenlerin gümüş ile kaplanmasında kullanılır. Gümüşün yüksek iletkenliği sayesinde elektronik bileşenlerin verimliliğini artırır.

Toksikoloji ve Güvenlik

Gümüş nitrat insan sağlığı için toksik ve aşındırıcı özelliklere sahip olup, bu sebeple güvenli kullanım için çeşitli önlem ve güvenlik prosedürleri geliştirilmiştir.

Toksisite

Gümüş nitrat, yüksek konsantrasyonlarda cilt, göz ve solunum yolları için aşındırıcıdır ve zehirlidir. Deri ile temasında cilt tahrişine neden olabilir ve uzun süreli maruz kalma ciltte grileşmeye yol açabilir. Yutulduğunda ağır metal toksisitesine sebep olma potansiyeli taşır.

GHS Etiketleme Sistemi

GHS (Global Harmonize Sistemi), kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için uluslararası bir standarttır. Gümüş nitrata uygulandığında, Tehlike Piktogramları ve Sinyal Kelimeler ile tehlikeler açıkça ifade edilmelidir. NFPA 704 standartlarına göre, gümüş nitrat aşağıdaki gibi işaretlenir:

NFPA 704
Sağlık2
Yanıcılık0
Reaktivite0
Özel

Önlem İfadeleri

Gümüş nitrat ile çalışırken kullanılması gereken güvenlik önlemleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük/face shield kullanılmalıdır.
 • Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.
 • Cildi ve gözleri uzun süreli maruziyetten korumak için yeterli önlemler alınmalıdır.
 • Isı ve ışıktan uzakta saklanmalıdır.

Çevresel Etki

Gümüş nitrat, çevresel etkileri potansiyel olarak önem arz eden bir kimyasaldır. İlk olarak, gümüş madenciliği sırasında doğal yaşam alanlarının zarar görebileceği ve su kaynaklarının kirlenebileceği bilinmektedir. Bu durum, hem su ekosistemleri hem de toprak üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

 • Su Kirliliği: Gümüş nitrat sulara karıştığında, toksik etkiler gösterebilir. Özellikle akvatik canlılar üzerinde toksik sonuçlara yol açabilir.
 • Toprak Kirliliği: Toprağa sızdığında, mikroorganizmalar üzerinde zararlı etkileri olabilir, bu da toprağın doğal yapısını ve verimliliğini etkileyebilir.

Kullanım sonrası atık yönetimi, gümüş nitratın çevresel etkilerini azaltmada kilit roldedir. Atık ve temiz su sistemleri gibi belirli alanlarda dezenfeksiyon amacıyla kullanılan bu kimyasalın düzgün bir şekilde arıtılması ve imha edilmesi gerekmektedir. Örneğin, hastane atıklarında dezenfeksiyon sonrası, gümüş nitrat içeren ürünlerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi önemlidir.

Gümüş nitratın kullanımı ve yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik açısından dikkatlice ele alınmalıdır. Böylece, hem bu kimyasalın yararlı kullanımlarından faydalanılabilir hem de çevresel zararlar minimize edilebilir. Gümüş nitratın çevre üzerindeki etkileri, uygun yönetim stratejileri ile kontrol altına alınabilir.

Tarihi ve Kültürel Önemi

Gümüş nitrat, tarih boyunca pek çok alanda kullanılmış bir madde olup bilimsel, tıbbi ve sanatsal önemi büyüktür.

Adının Kökeni

Gümüş nitrat, aynı zamanda “cehennem taşı” olarak da bilinir. Bu isim muhtemelen maddeye temas edildiğinde oluşan yanma hissi ve deride geçici siyah lekeler bırakma özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Tarihsel Kullanım Alanları

Tarihsel olarak gümüş nitrat, antibakteriyel özellikleri nedeniyle tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Dahası, siğil tedavisinde sıkça tercih edilen bir yöntem olarak geçmişte ve bugün de popülerliğini korumaktadır. Fotoğrafçılık alanında, 1835 yılında yapılan ilk kalıcı negatif baskılarda kullanılmasıyla bilinir. Gümüş nitrat ve sofra tuzu karışımıyla kaplanan kağıt üzerine ışığa duyarlı negatifler oluşturulmuş, bu da fotoğrafçılığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Sağlık ve İlk Yardım Bilgileri

Gümüş nitrat, belirli sağlık koşullarının tedavisinde kullanılan etkili bir kimyasaldır. Bu bölüm, burun kanaması ve siğil tedavisi gibi spesifik durumlar için gümüş nitratın kullanımını ele alacaktır.

Burun Kanaması

Burun mukozasında oluşan kanamalar, gümüş nitrat uygulaması ile tedavi edilebilir. Gümüş nitratın koterizasyon özelliği sayesinde, kanayan damarlar küçük bir kimyasal yanıkla kapatılır. Bu yöntemin kullanımı sırasında, mukozaya dikkatli bir şekilde uygulama yapılmalı ve etraf dokuların zarar görmemesi için özen gösterilmelidir.

Siğil Tedavisi

Gümüş nitrat, siğillerin üzerine direk uygulanarak, bu virüs kaynaklı cilt problemlerinin tedavisinde kullanılabilir. Tedavi sürecinde, gümüş nitratın siğil dokusu üzerinde nekrotik bir etki yaratarak, siğilin kurumasına ve sonunda düşmesine yardımcı olduğu bilinir. Siğil tedavisinde kullanırken, gümüş nitratın sadece problemli alana uygulanmasına özen gösterilmeli ve sağlam ciltle temasından kaçınılmalıdır.

Ayrıntılı Bilgi Kaynakları

Bu bölüm, gümüş nitrat ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için kullanılabilecek kaynakları ve yöntemleri ele alır. Spesifik araçlar ve analiz yöntemleri sayesinde, gümüş nitratın özellikleri ve yapısı daha iyi anlaşılabilir.

3D Model

Gümüş nitratın moleküler yapısını anlamak için 3D modelleme teknikleri büyük önem taşır. Bu modeller, gümüş nitrat moleküllerinin mekansal konfigürasyonunu ve atomlar arası bağları gözler önüne serer. Örneğin, ChemSpider 22878 veya Comptox bilgi panosu gibi online kaynaklar, gümüş nitratın üç boyutlu modellerini sunar. Bu modeller sayesinde kullanıcılar, molekülün geometrisini ve potansiyel reaktif sitelerini inceleyebilir.

EDS Analizi

Enerji Dağılımlı X-ışını Spektroskopisi (EDS), örneklerin elementel bileşimini tespit etmek için kullanılır. Gümüş nitrat gibi bileşiklerin analizi söz konusu olduğunda, EDS analizi, gümüşün yanı sıra diğer olası elementlerin varlığını ve bunların oranlarını kesin olarak saptayabilir. ECHA infocard 100.028.958 veya UNII 95IT3W8JZE kimlik numaraları, gümüş nitrat ile ilgili EDS analiz sonuçlarına erişim sağlayabilir ve bu sayede kullanıcılar, bileşiğin saflığı ve kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Fizikokimyasal Özellikler ve Analiz Metotları

Gümüş nitrat (AgNO₃), kapsamlı analiz metotlarını gerektiren karmaşık fizikokimyasal özelliklere sahiptir. Bu bölümde, gümüş nitratın fizikokimyasal özellikleri ve bu özelliklerin analiz metotları detaylandırılacaktır.

Manyetik Alınganlık

Gümüş nitrat, paramanyetik ya da diyamanyetik özellikler gösterebilir. Güçlü bir manyetik alana konulduğunda, alınanlık oranı malzemenin manyetik davranışını belirler.

Kırınım Dizimi

Kırınım dizimi, kristallerin iç yapısını anlamak için kullanılır. X-ışını kırınımı, gümüş nitratın atomları arasındaki mesafeyi ve açısal düzenini ortaya çıkaran veriler sağlar.

Isı Sığası

Isı sığası, bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gereken enerji miktarını ifade eder. Gümüş nitratın ısı sığası, onun termodinamik kararlılığı ve çevresel etkileşimler hakkında bilgi verir.

Standart Molar Entropi

Gümüş nitratın standart molar entropisi, sistemin belirli koşullar altında sahip olduğu termodinamik rastgeleliği quantifies. Bu termodinamik değer, maddenin farklı durumlarındaki düzensizliği ölçer.

Standart Formasyon Entalpisi

Standart formasyon entalpisi, gümüş nitrat gibi bir bileşiğin bir molünün oluşumu sırasında yayılan ya da emilen enerjidir. Bu enerji miktarı, bileşiğin kimyasal stabilitesi ile doğrudan ilişkilidir.

Gibbs Serbest Enerjisi

Gibbs serbest enerjisi, gümüş nitratın spontan bir işlem gerçekleştirme yeteneğini gösterir. Değer, reaksiyonun geri dönüşümlülüğünü ve maddenin kimyasal reaksiyonlara katılım eğilimini belirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, gümüş nitratın tıbbi uygulamaları ve güvenliği ile ilgili yaygın sorulara yanıtlar bulacaksınız.

Gümüş nitrat tedavisi nasıl uygulanır?

Gümüş nitrat tedavisinde, genellikle siğilleri yakmak için dar bir çubuk ucuyla enfekte bölgeye direkt uygulanır.

Açık yaralara gümüş nitrat solüsyonu kullanımı güvenli midir?

Gümüş nitrat solüsyonu, yaraların temizlenmesi ve antimikrobiyal koruma amaçlı kullanılabilir, ancak kullanım öncesinde bir sağlık profesyonelinin rehberliği önerilir.

Gümüş nitrat tıbbi olarak hangi durumlar için tavsiye edilir?

Tıbbi olarak gümüş nitrat, özellikle siğil tedavisi ve antisepsi gerektiren durumlar için önerilir ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle dezenfeksiyon amaçlı kullanılır.

Gümüş nitrat içeren ilaçlar ne gibi avantajlar sunar?

Gümüş nitrat içeren ilaçlar uzun süreli etkinlik gösterir ve bazı durumlarda zararlı kalıntı bırakmayarak güvenli bir dezenfeksiyon sunar.

Gümüş nitratın piyasadaki yaklaşık fiyat aralığı nedir?

Piyasada gümüş nitratın fiyatı, üretici ve satın alınan miktar gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Gümüş nitrat kalemi hangi tıbbi durumlarda tercih edilir?

Gümüş nitrat kalemi, özellikle doktorlar tarafından siğil tedavisinde ve küçük yaraların dezenfeksiyonunda tercih edilir.

Gümüş Nitratın Diğer İsimleri:

 • Nitric acid silver(1+) salt (1:1)
 • Silver nitrate
 • Nitric acid silver(1+) salt
 • Silver(1+) nitrate (1:1)
 • Silver nitrate (AgNO3)
 • Silver(1+) nitrate
 • Silver mononitrate
 • Nitric acid silver(I) salt
 • Nitric acid, silver(1+) salt
 • Silver (I) nitrate
 • P 2325-03
 • MFS 10
 • S 116266
 • SilverClear DG 300
 • MeSH ID: D012835