Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Formaldehit

Formaldehit Satış ve Tedariki

Formaldehit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

50-00-0

Formaldehit Kullanım Alanları

Formaldehit, CH2O formülüne sahip olan ve aldehitler sınıfının en basit üyesi olan bir organik kimyasal bileşiktir. Renksiz, keskin kokulu ve yanıcı bir gaz olarak bilinir ve çoğunlukla sulu çözeltisi formunda kullanılır. Bu bileşik, doğal olarak insanlar dahil olmak üzere tüm gelişmiş canlı organizmalar tarafından üretilir ve küçük miktarlarda birçok meyve ve sebzede de bulunabilir.

Endüstriyel uygulamalarda, formaldehit önemli bir rol oynar. Özellikle tıbbi laboratuvarlarda doku koruyucu olarak, mumyalama sıvısı olarak ve kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, boyalar, vernikler, ilaçlar, tekstil ve halı temizleyicileri gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca, ahşap ürünlerin işlenmesinde ve bazı gıda maddelerinin korunmasında da etkin bir bileşendir.

Formaldehitin kullanımının yaygın olmasına rağmen, insan sağlığına potansiyel zararları da vardır. Yüksek konsantrasyonlarda maruz kalındığında göz, deri ve solunum yolları tahrişine yol açabilir ve uzun süreli maruziyet, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek riskler taşımaktadır. Bu sebeple, formaldehit içeren ürünlerle çalışılırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması ve maruziyetin minimumda tutulması gerekmektedir.

Formaldehitin Temel Bilgileri

Formaldehit, diğer adları metanal, metil aldehit, metilen oksit, formol, veya oksomethane olan renksiz, yanıcı bir gazdır. Kimyasal formülü CH2O olarak bilinir ve en basit aldehit sınıfına ait olan bir organik bileşiktir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

 • Renk: Renksiz
 • Hâl: Gaz
 • Kimyasal Yapı: H-CHO
 • Yanıcılık: Çok düşük konsantrasyonlarda bile kolayca tutuşabilir.

Formaldehit, zehirleyici özelliği ve keskin kokusu ile bilinir. Endüstriyel olarak, formaldehit bazlı yüksek polimerik zincirler elde etmek ve çeşitli kimyasal maddeleri üretmek için yaygın bir ara üründür.

Elde Edilişi: Formaldehit, metanolün katalizör varlığında oksidasyonuyla endüstriyel ölçekte üretilir. Basit bir şekilde açıklanacak olursa, aldehit grubu (-CHO) metanol molekülünden türetilir.

Bu madde, özellikle trioksan ve metenamin gibi kimyasalların üretiminde ana bileşen olarak kullanılır. Formaldehit, çeşitli malzemelerin üretim süreçlerinde reçine gibi polimerik maddelerin oluşumunda etkin rol oynar.

Kimyasal Özellikleri

Formaldehit, hem doğal süreçler hem de insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan renksiz, keskin kokulu bir organik bileşiktir.

Fiziksel Formu ve Kaynakları

Formaldehit gaz halinde bulunur ve genellikle %37-40 su çözeltisi kapsamında ticari olarak formalin adı altında bulunur. Oda sıcaklığında berrak, renksiz bir gaz olan bu bileşik, orman yangınları ve otomobil egzozu gibi çeşitli yanma süreçlerinden doğal olarak açığa çıkar. Tütün dumanı da formaldehit içerir ve bu da pasif içicilik yoluyla maruziyeti artırabilir. İnşaat malzemeleri ve tüketim ürünlerinde de sıklıkla karşılaşılan bir bileşiktir.

Kimyasal Reaksiyonları ve Türevleri

Formaldehit, organik bileşikler dünyası için bir başlangıç noktası olarak hizmet eder ve birçok kimyasal sürecin merkezinde yer alır. Oksidasyon yoluyla metanolden üretilir ve polimerleşme tepkimesi ile urea-formaldehit, fenol-formaldehit reçineleri, polioksimetilen ve metilen glikol gibi türevleri oluşturur. Paraformaldehit, its polymerized solid formudur.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Formaldehit solunum yollarına maruz kalındığında tahriş edici bir etkiye sahiptir ve listelendiği gibi gözler, deri ve solunum yollarında irritasyona sebep olabilir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)’na göre insanlar için bilinen bir karsinojen olup, özellikle nazofarengeal kanser, lösemi ve özellikle myeloid lösemi ile ilişkilidir. Uzun süre yüksek konsantrasyonlara maruz kalmak, deri tahrişine ve çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle, formaldehit ile çalışırken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması önemlidir.

Kullanım Alanları ve Ürünler Üzerindeki Etkisi

Formaldehitten yapılan ürünlerin endüstriyel ve evsel alandaki çeşitliliği, bu kimyasalın hayatımızdaki yaygın rolünü gözler önüne sermektedir. Formaldehit, reçinelerin üretiminden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Endüstriyel ve Evsel Kullanım

Formaldehit içeren urea-formaldehyde ve fenol-formaldehit reçineleri, mobilya ve kompozit ahşap ürün üretiminde kullanılır. Yapıştırıcılar, yalıtım malzemeleri, boya ve kaplamalar gibi geniş bir ürün yelpazesinin formülasyonları, formaldehitin yapışkan ve koruyucu özelliklerinden faydalanır. Örneğin, parçacık levha, kontrplak ve mobilya üretiminde formaldehit bazlı reçineler tercih edilirken, evlerdeki gaz sobaları da az miktarda formaldehit emisyonuna yol açabilir.

 • Ürünler
  • Kompozit ahşap ürünler: parçacık levha, kontrplak
  • Yalıtım malzemeleri: izolasyon köpükleri
  • Ev aletleri: gaz sobaları

Kişisel Bakım Ürünlerinde Rolü

Formaldehit, koruyucu ve dezenfektan olarak da kullanılır. Bu, formaldehidin kişisel bakım ürünleri ve kozmetiklerde koruyucu olarak yer almasını açıklar. Saç düzleştirme işlemlerinde kullanılan ürünler ve DMDM hidantoin, diazolidinil üre, imidazolidinil üre içeren ürünler, mikrobiyal büyümeyi önlemek ve ürün ömrünü uzatmak için bu maddeleri içerebilir.

 • Kişisel bakım ürünleri
  • Kozmetikler: kremler, losyonlar, şampuanlar
  • Saç ürünleri: saç düzleştiriciler, saç spreyleri

Bu maddelerin kullanımı, insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulundurularak çeşitli düzenlemelere tabidir. Formaldehit içeren ürünlerin düzenli kullanımı, özellikle yüksek konsantrasyonlarda, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve bu da emisyon ve maruz kalma düzeylerinin önemini artırır.

Maruz Kalma ve Sağlık Riskleri

Formaldehit, hem iç hem de dış hava kalitesi üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir ve iş yerinde birbirinden farklı riskleri beraberinde getirir. Özellikle belirli meslek grupları, sürekli olarak bu maddeye maruz kalma riski taşır ve bu durum sağlık üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir.

İç ve Dış Hava Kalitesi

İç hava kalitesi, formaldehit içeren mobilya ve yapı malzemeleri gibi kaynaklardan emit olan bu kimyasal nedeniyle önemli ölçüde etkilenebilir. Formaldehit, iç mekanlarda kullanılan yapıştırıcılarda, boya ve kaplamalarda ve bazı kumaşlarda bulunan bir madde olarak karşımıza çıkar. Ev içindeki düşük seviyelerdeki sürekli maruz kalma bölgeler dışında, gıdaların tüketimi de formaldehit maruziyeti için potansiyel bir kaynaktır.

 • Mobilyalar: Özellikle yonga levha kullanılan dolaplar gibi bazı ürünlerdeki düşük miktardaki emisyonlar
 • Sigara dumanı: Sigara içme ve ikincil duman da formaldehit içerir ve iç hava kalitesini etkileyebilir.

Dış hava kalitesinde ise, bu kimyasalın kaynağı daha çok sanayi atıkları ve egzoz emisyonları olarak görülür. Bu faktörler, özellikle yoğun trafik alanları ve sanayi bölgelerinde hava kirliliğine katkı sağlar.

İş Yerinde Karşılaşılan Riskler

İş yerlerinde formaldehit maruziyeti, özellikle kimya ve tekstil endüstrisi, mobilya üretimi ve laboratuvar çalışanları gibi alanlarda ciddi bir sağlık riski oluşturur. Maruz kalma, ciltteki tahrişlerden astıma, alerjik reaksiyonlardan ciddi durumların baş göstermesine ve hatta akciğer kanseri riskinin artmasına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabilir.

 • Laboratuvar çalışanları: Bu kimyasalla düzenli olarak çalışan ve yeterli koruma sağlanmaması durumunda yüksek maruziyete sahip bireyler.
 • Mobilya imalatçıları: Özellikle preslenmiş ahşap ürünlerin üretimi sırasında formaldehit içeren maddelere maruz kalabilirler.

İş yerlerinde formaldehit maruziyeti konusunda bilinçlendirme ve düzenli havalandırma, kişisel koruyucu ekipmanlar gibi önleyici tedbirlerin alınması, işçilerin korunması açısından hayati önem taşır.

Düzenlemeler ve Güvenlik Önlemleri

Formaldehit ile ilgili mevzuatlarda kesinlikle kanuni sınırlamalar ve iş yerinde sağlık için kritik önlemler bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar ve tavsiyeler, formaldehitle çalışırken maruziyeti kontrol altında tutmak ve çalışanlar ile çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Kurumlar

 • Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ve Ulusal Toksikoloji Programı (NTP), formaldehiti “insanlar için muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırır.
 • Ulusal Bilimler Akademisi, formaldehidin olası sağlık riskleri üzerine raporlar yayımlar ve kullanımı hakkında bilgiler sağlar.
 • Milli Kanser Enstitüsü, formaldehitin kansere yol açıp açmadığına dair araştırmalar yapar.

İş Yeri ve Çevresel Standartlar

 • Meslek Hastalıkları ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü (NIOSH), iş yerindeki maksimum maruz kalma düzeylerini belirler.
 • Entegre Risk Bilgi Sistemi (IRIS), zararlı kimyasallar hakkında kapsamlı risk bilgileri sağlar, bunlar arasında formaldehit de yer alır.
 • Güvenlik önlemleri arasında uygun havalandırma sistemi, maske kullanımı ve maruziyeti azaltmak için iş yerindeki prosedürler bulunur.
 • İşverenler, çalışanları maruziyet limitleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Formaldehitin kullanımı ve üretimiyle ilgili mevzuatlara sıkı sıkıya uyulmakta ve güvenlik standartları titizlikle uygulanmaktadır.

Sonuç

Formaldehit, polimerleşme sürecinde ve kaplama malzemelerinin üretiminde kritik bir role sahiptir. Bu kimyasal hem reaktif hem de esnek bir yapı taşı olarak işlev görür ve endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Formaldehit içeren ürünlerin kullanımı ve işlenmesi, güvenlik veri sayfalarının titiz bir şekilde incelenmesini gerektirir. Bu sayfalar, tehlikeleri, iş güvenliği prosedürlerini ve ilk yardım bilgilerini içeren ayrıntılı güvenlik yönergeleri sağlar.

Araştırma ve yenilik, formaldehitin gelecek kullanımlarında önemli bir aşama olarak görülmektedir. Alandaki araştırmacılar, potansiyel çevresel ve sağlık etkilerini azaltma yönünde yeni metodolojiler ve daha güvenli alternatifler geliştirmeye odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, formaldehit tabanlı teknolojilerin optime edilmesi, daha etkin kaplamalar ve polimerlerin tasarlanması üzerinde durulmaktadır.

Güvenlik Protokolleri:

 • Uygulanan İşlemler: Formaldehit kullanımında etkili havalandırma, sızdırmazlık ve kişisel koruyucu donanım zorunludur.
 • Eğitim: İşçiler, formaldehitin etkileri ve acil durum prosedürleri hakkında bilgilendirilmelidir.

Araştırma ve İnovasyon:

 • Kaplamalar: Daha az volatil organik bileşen taşıyan yeni nesil kaplamalar geliştirilme aşamasındadır.
 • Polimerleşme: Formaldehitin alternatifleri üzerine çalışmalar mevcuttur, böylece polimer üretimi daha güvenli hale gelebilir.

Geleceğe yönelik olarak, formaldehit kullanımının azaltılması ve yerini daha az zararlı maddelerin alması beklentisi vardır. Bu, hem çevresel etkileri sınırlamak hem de halk sağlığını korumak için önemli bir adımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde formaldehitle ilgili en yaygın sorulan sorulara yanıtlar bulacaksınız.

Formaldehit içeriği yüksek ürünler nelerdir?

Formaldehit, özellikle mobilya ve yapı malzemeleri, kozmetikler, temizlik ürünleri ve dezenfektanlarda sıklıkla bulunur. Ayrıca, sigara dumanında ve bazı tekstil ürünlerinde de yüksek oranlarda formaldehit içerebilir.

Formaldehitin sağlık üzerindeki zararları nelerdir?

Formaldehitin insan sağlığına etkileri keskin koku, gözde yanma, solunum problemleri ve deri iritasyonunu içerebilir. Uzun süreli maruz kalma, astım gibi solunum yolu hastalıklarına veya hatta kansere yol açabilir.

Formaldehit asit midir yoksa baz mıdır?

Formaldehit bir asit veya baz değil, renksiz ve keskin kokulu bir gazdır. Oda sıcaklığında gaz formunda bulunurken, sıvı formaldehit çözeltileri de mevcuttur.

Formaldehit hangi sektörlerde kullanılmaktadır?

Formaldehit, özellikle plastik ve sentetik reçinelerin üretiminde, tekstil endüstrisinde, oto parçaları ve ev inşaat malzemeleri gibi birçok sektörde kullanılan temel bir kimyasaldır.

Formaldehit temizliği nasıl yapılmalıdır?

Formaldehit sızıntısı olan alanlar iyi havalandırılmalıdır. Sıvı formaldehit izleri sabun ve su ile temizlenip ardından bolca durulanmalıdır. Formaldehit buharlarının yoğun olduğu durumlar için profesyonel yardım almak en güvenli yöntemdir.

Ev ortamında formaldehit kaynakları nelerdir?

Ev ortamında formaldehit kaynakları arasında sigara dumanı, ağır preslenmiş odun ürünleri, halılar, bazı temizlik ürünleri ve hava ferahlatıcılar sayılabilir. Yeni mobilya veya yapı malzemeleri de yüksek düzeyde formaldehit salınımı yapabilir.

Formaldehitin Diğer İsimleri:

 • Formaldehyde
 • BFV
 • Fannoform
 • Formalin
 • Formalith
 • Formic aldehyde
 • Formol
 • Fyde
 • Methanal
 • Methyl aldehyde
 • Methylene oxide
 • Oxomethane
 • Oxymethylene
 • Superlysoform
 • Lysoform
 • Morbicid
 • Paraform
 • Methaldehyde
 • Floguard 1015
 • FM 282
 • F-gen
 • Fordor
 • NSC 298885
 • Formalin LM
 • Optilyse
 • Formalin Taisei
 • Formaldehyde-12C
 • FS 850A
 • Sigma-F 8775
 • MeSH ID: D005557