İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Mono Etilen Glikol

Mono Etilen Glikol Satış ve Tedariki

Mono Etilen Glikol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Konu Başlıkları

Mono Etilen Glikol nedir?

mono etilen glikol satis ve tedarik

Mono etilen glikol (CH2OH) 2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Esas olarak iki amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan ilki polyester elyaf üretimi ve diğeri de antifriz formülasyonları için hammadde olarak kullanılmasıdır. Kokusuz, renksiz, tatlı tadı olan, viskoz bir sıvıdır.

Mono Etilen Glikol nasıl üretilir?

Etilen glikol, ara etilen oksit ile etilenden (eten) üretilir. Etilen oksit, kimyasal denkleme göre etilen glikol üretmek için su ile reaksiyona girer:

C2H4O + H2O → HO − CH2CH2 − OH

Bu reaksiyon, asitler veya bazlar tarafından katalize edilebilir veya yüksek sıcaklıklar altında nötr pH’ta meydana gelebilir. En yüksek etilen glikol verimleri, asidik veya nötr pH’ta, çok fazla su ile oluşur. Bu koşullar altında, %90 etilen glikol verimleri elde edilebilir. Başlıca yan ürünler, oligomerler, dietilen glikol, trietilen glikol ve tetraetilen glikoldür. Bu oligomerlerin ve suyun ayrılması enerji yoğundur. Yılda yaklaşık 6,7 milyon ton üretilmektedir.

Mono Etilen Glikol görünümü nasıldır?

Kokusuz, tatlı tadlı, renksiz bir sıvıdır.

Mono Etilen Glikol moleküler formülü nedir?

Moleküler formülü: (CH2OH) 2

Mono Etilen Glikol hangi sektörlerde kullanılır?

 • Antifiriz olarak – Isı transfer aracı olarak otomobil, bilgisayar ve soğutma sistemlerinde
 • Jeotermal tesislerde
 • Plastik endüstrisinde elyaf üretiminde
 • Doğalgaz tesislerinde
 • Tabaklama ve ilaç endüstrisinde
 • Sıvı transfer aracı olarak boya endüstrisinde

Mono Etilen Glikol kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

Etilen glikol esas olarak antifriz formülasyonlarında (%50) ve polietilen tereftalat (PET) (%40) gibi polyesterlerin üretiminde hammadde olarak kullanılır.

 • Etilen glikolün başlıca kullanımı, otomobillerde ve sıvı soğutmalı bilgisayarlarda konvektif ısı transferi için bir araçtır. Etilen glikol, soğutulmuş su klima sistemleri için soğutucu olarak da yaygın olarak kullanılır. Burada soğutma grubunu veya hava işleyicileri dışarıya yerleştirir veya suyun donma sıcaklığının altına kadar soğuması gerekir.
 • Jeotermal ısıtma / soğutma sistemlerinde etilen glikol, jeotermal ısı pompası kullanarak ısıyı taşıyan sıvıdır. Etilen glikol, sistemin ısıtma veya soğutma için kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak kaynaktan (göl, okyanus, su kuyusu) enerji kazanır veya ısıyı lavaboya dağıtır.
 • Etilen glikol antifriz olarak kullanılır. Saf etilen glikol yaklaşık -12 ° C’de (10,4 ° F) donar, ancak suyla karıştırıldığında karışım daha düşük bir sıcaklıkta donar. Örneğin, %60 etilen glikol ve%40 su karışımı -45°C’de (-49°F) donar. Dietilen glikol de benzer şekilde davranır. Bazı karışımların donma noktası alçalması, çözeltilerin bir kolligatif özelliği olarak açıklanabilir, ancak örnek gibi oldukça konsantre karışımlarda, moleküller arası kuvvetlerin etkisine bağlı olarak ideal çözelti davranışından sapmalar beklenir.
 • Etilen glikol veya propilen glikol olmasına bağlı olarak karışım oranında bir fark vardır. Etilen glikol için karıştırma oranları tipik olarak 30/70 ve 35/65 iken propilen glikol karıştırma oranları tipik olarak 35/65 ve 40 / 60’tır. Karışımın en düşük çalışma sıcaklığında donmaya karşı dayanıklı olması önemlidir.
 • Plastik endüstrisinde etilen glikol, polyester elyaflar ve reçineler için önemli bir öncüdür. Alkolsüz içecekler için plastik şişe yapımında kullanılan polietilen tereftalat, etilen glikolden hazırlanır.
 • Etilen glikol, doğal gaz endüstrisinde, trietilen glikol (TEG) ile hemen hemen aynı şekilde, daha fazla işlemden önce su buharını doğalgazdan çıkarmak için kullanılır.
 • Yüksek kaynama noktası ve suya afinitesi nedeniyle, etilen glikol yararlı bir kurutucudur. Etilen glikol, doğal gazı uzak gaz alanlarından bir gaz işleme tesisine taşıyan uzun çok fazlı boru hatlarında doğal gaz hidratlarının oluşumunu engellemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Etilen glikol, doğal gazdan geri kazanılabilir ve su ve inorganik tuzları gideren arıtma işleminden sonra bir inhibitör olarak yeniden kullanılabilir.
 • Etilen glikol boyanın uygulanmasına kolaylık sağlar.  Bu nedenle bu sektörde etilen glikolden sıvı transfer maddesi olarak yararlanılır.
 • Sentetik seçine, yağlayıcı, çözücü, yüzey aktif maddeler, yumuşatıcı, patlayıcı ve nemlendirici gibi maddelerin üretiminde kullanılabilir.
 • İlaç ve tabaklama endüstrisinde çözücü ve hidratasyon ajanı olarak glikolden gliserolün yerine faydalanılabilir.
 • Hidrolik sıvıya eklenerek, sistemin kauçuk üzerindeki yağ esaslı hidrolik akışkan maddenin erimesini engellemek için etilen glikolden yararlanılabilir.

Mono Etilen Glikol Satış Fiyatı nedir?

Güncel mono etilen glikol satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Mono Etilen Glikol Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak mono etilen glikol satışı ve tedariki yapmaktayız.