İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Magnezyum Klorür

Magnezyum Klorür Satış ve Tedariki

Magnezyum Klorür satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Konu Başlıkları

Magnezyum Klorür nedir?

Magnezyum klorür, MgCl2 formülüne ve onun çeşitli hidratlarına MgCl2(H2O)x sahip kimyasal bileşiğin adıdır. Susuz MgCl2 kütlece %25,5 elemental magnezyum içerir. Bu tuzlar, suda oldukça çözünür olan tipik iyonik halojenürlerdir. Hidratlı magnezyum klorür tuzlu su veya deniz suyundan ekstrakte edilebilir. Kuzey Amerika’da magnezyum klorür esas olarak Büyük Tuz Gölü tuzlu suyundan üretilir. Ürdün Vadisi’ndeki Ölü Deniz’den benzer bir işlemle çıkarılır. Doğal mineral bischofit olarak magnezyum klorür de (çözelti madenciliği ile) eski deniz yataklarından, örneğin kuzeybatı Avrupa’daki Zechstein deniz yatağından çıkarılır. Bazı magnezyum klorür maddesi, deniz suyunun güneş buharlaşmasından yapılır. Susuz magnezyum klorür, büyük ölçekte üretilen magnezyum metalinin başlıca öncüsüdür. Hidratlı magnezyum klorür en kolay bulunabilen formdur.

Magnezyum Klorür nasıl üretilir?

Magnezyum Klorür, oktahedral Mg merkezlerine sahip kadmiyum klorür motifinde kristalleşir. MgCl2(H2O)x formülüne sahip birkaç hidrat bilinmektedir ve her biri daha yüksek sıcaklıklarda su kaybeder: x = 12 (−16.4 °C), 8 (−3.4 °C), 6 (116.7 °C), 4 (181 ° C), 2 (yaklaşık 300 °C). Hekzahidratta Mg2+ da oktahedraldir, ancak altı su ligandıyla koordinelidir. Hidratların MgCl2(H2O)x (x = 6, 12) termal dehidrasyonu doğrudan gerçekleşmez. Susuz MgCl2, hekzamin kompleksinin [Mg(NH3)6]2+ klorür tuzunun ısıtılmasıyla endüstriyel olarak üretilir.

Bazı hidratların varlığından da anlaşılacağı gibi, susuz MgCl2, zayıf olmasına rağmen bir Lewis asididir.

Dow işleminde, magnezyum klorür, hidroklorik asit kullanılarak magnezyum hidroksitten yeniden üretilir:

Mg(OH)2(s) + 2 HCl(sulu) → MgCl2(sulu) + 2 H2O(l)

Benzer bir reaksiyonla magnezyum karbonattan da hazırlanabilir.

Dört yüzlü Mg2+ içeren türevler daha az yaygındır. Örnekler, (N(C2H5)4)2MgCl4’ün tuzlarını ve MgCl2(TMEDA) gibi eklentileri içerir.

Magnezyum Klorür görünümü nasıldır?

Beyaz veya renksiz kristalize katı halde bulunur.

Magnezyum Klorür moleküler formülü nedir?

Moleküler Formülü: MgCl2

Magnezyum Klorür hangi sektörlerde kullanılır?

 •  Kimyasal işlemler
 • Toz ve erozyon kontrolü
 • Katalizor desteği
 • Buzlanma kontrolü
 • İlaç sektörü
 • Gıda sektörü
 • Tarım ve bahçe işleri

Magnezyum Klorür kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

 • Susuz MgCl2, metalik magnezyumun ana öncüsüdür. Mg2+’nın metalik Mg0’a indirgenmesi, erimiş tuz içinde elektroliz ile gerçekleştirilir. Alüminyum için de söz konusu olduğu gibi, üretilen metalik magnezyum hemen su ile reaksiyona gireceğinden veya başka bir deyişle su H+’nın Mg indirgemesi meydana gelmeden önce gaz halinde H2’ye indirgeneceğinden sulu çözelti içinde bir elektroliz mümkün değildir. Bu nedenle, suyun yokluğunda erimiş MgCl2’nin doğrudan elektrolizi gereklidir, çünkü Mg elde etmek için indirgeme potansiyeli, bir Eh–pH diyagramında (Pourbaix diyagramı) suyun stabilite alanından daha düşüktür.

MgCl2 → Mg + Cl2

Katotta metalik magnezyum üretimine (indirgeme reaksiyonu), anottaki klorür anyonlarının oksidasyonu ile gaz halinde klor salınımı eşlik eder. Bu süreç büyük bir endüstriyel ölçekte geliştirilmiştir.

 • Magnezyum klorür, toz kontrolü, toprak stabilizasyonu ve rüzgar erozyonunun azaltılması için kullanılan birçok maddeden biridir.
 • Ticari olarak poliolefin üretmek için kullanılan Ziegler-Natta katalizörleri, katalizör desteği olarak Magnezyum Klorür içerir. MgCl2 desteklerinin tanıtılması, geleneksel katalizörlerin aktivitesini arttırır ve polipropilen üretimi için oldukça stereospesifik katalizörlerin geliştirilmesine izin verir.
 • Magnezyum klorür, nutrasötik ve farmasötik çalışmalarda kullanılır.
 • Magnezyum klorür, otoyolların, kaldırımların ve otoparkların düşük sıcaklıkta buzunun çözülmesi için kullanılır. Karayolları buzlu koşullar nedeniyle tehlikeli olduğunda, magnezyum klorür, buzun kaldırıma yapışmasını önlemeye yardımcı olur ve kar küreme makinelerinin yolları daha verimli bir şekilde temizlemesini sağlar.
 • Magnezyum klorür (E511) soya sütünden tofu hazırlanmasında kullanılan önemli bir pıhtılaştırıcıdır.
 • Bebek maması sütünün bir bileşenidir.
 • Magnezyum hareketli bir besin olduğundan, magnezyum klorür, yapraklardan besleme yoluyla bitkilerde magnezyum eksikliğinin düzeltilmesine yardımcı olmak için magnezyum sülfat (Epsom tuzu) yerine etkili bir şekilde kullanılabilir.

Magnezyum Klorür Satış Fiyatı nedir?

Güncel magnezyum klorür satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Magnezyum Klorür Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak magnezyum klorür satışı ve tedariki yapmaktayız.