İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Korozyon İnhibitörü

Korozyon ve İnhibitör

Korozyon; çelik, bakır, çinko gibi işlenmiş metalleri, bir kimyasal bileşik olarak doğal oksitlenmiş hallerine geri döndürmektedir. İnhibitörler bu oksitlenmeyi engellemek için kullanılmaktadır.

Korozyonu Etkileyen Etmenler nelerdir? İnhibitör kullanımı neden gereklidir?

 • Su Kimyası
 • Çözünmüş Gazlar
 • Halojenler ve Diğer Yükseltgenler
 • Sıcaklık
 • Akış Hızı
 • Sistem veya Uzamsal Yapılanma Etmenleri
 • Birikintiler

Korozyon Türleri nelerdir?

 • Tekdüze Korozyon (Uniform Corrosion)
 • Oyuklaşma Korozyonu (Pitting Corrosion)
 • Bölgesel Korozyon ( Localized Corrosion)

Korozyon inhibitörleri nelerdir?

Korozyon inhibitörleri, bir ortama küçük bir konsantrasyonda eklendiğinde, o ortama maruz kalan metalin korozyon hızını etkili bir şekilde azaltan maddelerdir.

Korozyon inhibitörü çeşitleri nelerdir?

Üç tür korozyon inhibitörü vardır:

 • Anodik İnhibitörler
 • Katodik İnhibitörler
 • Karışık İnhibitörler

Korozyon inhibisyonu, üç genel mekanizmadan birinin veya daha fazlasının kullanımıyla gerçekleşir:

 • İnhibitör molekülü, metal yüzeyinde, kemisorpsiyon süreci sonucu adsorbe edilir, kendisi veya metalik iyonlarla birlikte tek başına ince bir koruyucu film oluşturur.
 • İnhibitör, metalin kendi koruyucu metal oksit filmini oluşturmasını ve böylece direncini arttırmasını sağlar.
 • İnhibitör, su içinde potansiyel olarak aşındırıcı olan maddeler ile reaksiyona girer.

Uygulanması için korozyon önleyici madde seçilirken, aşağıdakiler gibi birkaç parametrenin göz önünde bulundurulması gerekir:

 • Korunacak malzemeler
 • Uygulama şekli (daldırma, püskürtme, fırça vb.)
 • Gerekli koruma tipi (süreç altında, depolamada veya nakliyede)
 • İstenilen kaplama tortusunun türü ve kalınlığı
 • Depolama, paketleme ve / veya nakliye şartları (sıcaklık, nem)
 • Ortamdan kaldırılmayacaksa, müteakip süreçlerle etkileşimi
 • Çevre, sağlık ve güvenlik gereklilikleri
 • Ürün tipi (yağ / solvent veya su bazlı)

Korozyon önleme etkinliğinin değerlendirmesi, korunacak olan materyalden küçük bir numune parçanın (korozyon kuponu) ortama yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Düzenli aralıklarla izlenen korozyon kuponu, tüm ortamda korozyon gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili en sağlıklı bilgiyi vermektedir.

Bunun yanında korozyon önleme etkinliğinin değerlendirilmesinde, elektrokimyasal yöntemler de kullanılır. Elektrokimyasal yöntemlerin avantajları, korozyon koruma stratejilerinin ve yeni inhibitörlerin tasarımında yardımcı olan kısa ölçüm süreleri ve mekanikle ilgili bilgilerdir.