İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit Satış ve Tedariki

Hidroklorik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Konu Başlıkları

Hidroklorik Asit nedir?

hidroklorik asit hcl satış tedarik fiyatları solechem

Normal basınç ve oda sıcaklığında gaz halinde bulunan hidrojen klorürün sulu çözeltisi hidroklorik asit olarak adlandırılır. Hidroklorik asit, klor ve hidrojen elementlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Halk dilinde tuz ruhu olarak kullanılır.

Hidroklorik asit, 9. Yüzyılda Cabir Bin Hayyan tarafından keşfedilmesinin ardından simya alanında kullanılmıştır. Ardından Sanayi Devrimi dönemi sanayinin gelişmesinde ve sanayide pratik yöntemlerin keşfinde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur.

Avantajlarının yanı sıra, hidroklorik asit insan dokularında ve birçok maddede tahribat yaratan zehirli bir asittir. Ayrıca deride yanıklar oluşturan ve gözler ve solunum sistemi için tahriş edici bir maddedir. Bu nedenle tüm güvenlik önlemlerinin alındığı profesyonel çalışma koşullarında hidroklorik asit ile çalışılmalıdır.

Hidroklorik asit nasıl üretilir?

Hidroklorik asit, suda çözülen hidrojen klorür gazından elde edilmektedir. Güçlü bir asit olan hidrojen klorür, bir hidrojen ve bir klor atomunun birleşmesinden meydana gelir. Kimyasal formülü HCI olan bu asit, oda sıcaklığında bir litre su içerisinde 450 litreye yakın yüksek bir oran içerisinde çözülmektedir. Hidrojen klorür özellikle büyük ölçekli üretimlerde başka maddelerle karıştırılarak elde edilir.

Hidroklorik asit Tepkimeleri Nelerdir?

Hidroklorik asit birçok farklı metalle tepkimeye girerek hidrojen açığa çıkarır. Demir, çinko, alüminyum, magnezyum gibi metalleri bunlara örnek verebiliriz. Platin ve altın ise hidroklorik asit ile doğrudan tepkimeye girmezler. Ancak hidroklorik asit nitrik asit ile karıştırılması ile çözünebilirler. Bakır ise oksijen ile birlikte hidroklorik asit ile tepkimeye girebilir, fakat bu tepkimeden diğer metaller gibi hidrojen açığa çıkmaz. Halk ağzında pas olarak adlandırdığımız metal oksitler ise hidroklorik asitle çözünmeye girerler. Bu nedenle hidroklorik asidin pas çözücü bir özelliği vardır.

Karbonatların hidroklorik asitle girdiği büyük tepkime ile birlikte karbondioksit ortaya çıkar.

Hidroklorik asidin fiziksel özellikleri yani erime ve kaynama noktaları, yoğunlukları ve pH değerleri, asit çözeltisindeki hidrojen klorürün (HCI) bir litre çözelti içerisinde çözülmüş olan maddenin mol sayısı (molaritesi) ve konsantrasyonu ile ilintilidir.

Hidroklorik asidin görünümü nasıldır?

Hidroklorik asit sıvı ve berrak görünüme sahiptir.

Hidroklorik asit moleküler formülü nedir?

Hidroklorik asit moleküler formülü HCL ‘dir.

Hidroklorik asit hangi sektörlerde kullanılır?

 • Gıda Sektörü
 • Yapay Gıda ve Vitamin Üretimi
 • Organik Madde Üretimi
 • Demir-Çelik
 • PVC Üretimi
 • İlaç Sektörü
 • Temizlik Sektörü
 • Deri İşleme Sektörü
 • Petrol Sanayii
 • Su Arıtma Tesisleri

Hidroklorik asit kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

Hidroklorik asitten çok farklı üretim ve iş alanlarında faydalanılmaktadır. Farklı derişimlerde üretilebilen asit, bu sayede farklı iş kollarında kullanım sağlar.

 • Hidroklorik asit, metal oksitler ile yüksek çözünmeye giderek pas çözücü olarak kullanılır.
 • Su arıtma tesislerinde temizleyici madde olarak kullanılır.
 • Organik bileşikler ile etkileşime girmesi sayesinde çözücü ve plastik maddelerin üretiminde kullanılır.
 • Hidroklorik asit, sanayide inorganik maddelerin üretiminde kullanılır.
 • Birçok sanayi dalında pH oranının dengelenmesi amacıyla kullanılır. Örneğin hidroklorik asitten gıda üretimi, havuz suyu denetimi ve ilaç üretimi ve içme suyundaki pH değerlerinin kontrol edilmesi aşamalarında faydalanılır.
 • Çeliğin temizlenmesi anlamına gelen dekapaj işlemi esnasında kullanılır.
 • Kağıt, akü ve pil gibi maddelerin yapımında faydalanılır.
 • Teflon üretiminde hidroklorik asitten faydalanılır.
 • Farmakoloji alanında kullanılır.

Hidroklorik asit satış fiyatı nedir?

Güncel hidroklorik asit satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Hidroklorik asit nerelerden alınabilir?

SoleChem Kimya olarak hidroklorik asit satışı ve tedariki yapmaktayız.