İçeriğe atla Ana navigasyona atla Altbilgiye atla

Formik Asit

Formik Asit Satış ve Tedariki

Formik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Konu Başlıkları

Formik Asit nedir?

Sistematik olarak metanoik asit olarak adlandırılan formik asit, en basit karboksilik asittir ve HCOOH kimyasal formülüne sahiptir. Kimyasal sentezde önemli bir ara maddedir ve en önemlisi bazı karıncalarda doğal olarak oluşur. “Formik” kelimesi, karınca gövdelerinin damıtılmasıyla erken izolasyonuna atıfta bulunan Latince karınca, formika kelimesinden gelir. Formik asitten türetilen esterler, tuzlar ve anyon, format olarak adlandırılır. Endüstriyel olarak formik asit metanolden üretilir.

Formik asit su ve çoğu polar organik çözücü ile karışabilir ve hidrokarbonlarda bir şekilde çözünür. Hidrokarbonlarda ve buhar fazında, tek tek moleküllerden ziyade hidrojene bağlı dimerlerden oluşur. Hidrojen bağı eğilimi nedeniyle, gaz halindeki formik asit ideal gaz yasasına uymaz. İki polimorfun herhangi birinde bulunabilen katı formik asit, hidrojene bağlı formik asit moleküllerinden oluşan etkin bir şekilde sonsuz bir ağdan oluşur. Formik asit, su (% 22.4) ile düşük kaynama noktalı bir azeotrop oluşturur. Sıvı formik asit aşırı soğuma eğilimindedir.

Formik Asit nasıl üretilir?

Formik asidin oldukça farklı methodlarla üretilmesi mümkündür.

İlk olarak formik asit metil ve formamidden üretilebilir.

Metanol ve karbon monoksit güçlü bir baz varlığında birleştirildiğinde, kimyasal denkleme göre sonuç metil formattır:

CH3OH + CO → HCO2CH3

Endüstride bu reaksiyon, yüksek basınçta sıvı fazda gerçekleştirilir. Tipik reaksiyon koşulları 80 ° C ve 40 atm’dir. En yaygın olarak kullanılan baz, sodyum metoksittir. Metil formatın hidrolizi, formik asit üretir:

HCO2CH3 + H2O → HCOOH + CH3OH

Metil formatın etkili hidrolizi, çok fazla su gerektirir. Bazı yollar, daha sonra sülfürik asit ile hidrolize edilen formamidi vermek için önce metil formatın amonyakla işlemden geçirilmesi yoluyla dolaylı olarak ilerler:

HCO2CH3 + NH3 → HC(O)NH2 + CH3OH

2 HC(O)NH2 + 2H2O + H2SO4 → 2HCO2H + (NH4)2SO4

Bu methodun bir dezavantajı, amonyum sülfat yan ürününün atılması ihtiyacıdır. Bu sorun, bazı imalatçıların formik asidi doğrudan hidrolizde kullanılan fazla sudan ayırmak için enerji verimli yöntemler geliştirmelerini sağlamıştır.

Diğer kimyasalların üretiminde yan ürün olarak önemli miktarda formik asit üretilir.

Formik asit ayrıca OxFA işlemi ile ıslak biyokütlenin sulu katalitik kısmi oksidasyonu ile elde edilebilir. Şekeri, odunu, atık kağıdı veya siyanobakterileri tek yan ürün olarak formik asit ve CO2’ye dönüştürmek için homojen katalizör olarak Keggin tipi bir polioksometalat (H5PV2Mo10O40) kullanılır. % 53’e kadar formik asit verimleri elde edilebilir.

Laboratuvarda, formik asit, gliserol içinde oksalik asidin ısıtılması ve buhar distilasyonuyla ekstraksiyon yoluyla elde edilebilir.

CO’nun elektrokimyasal indirgenmesiyle formik asit elde edilebilir.

Karıncalarda yüksek miktarda formik asit bulunmasıyla nedeniyle biyosentez yoluyla formik asit üretilebilir.

Formik Asit görünümü nasıldır?

Keskin, nüfuz eden bir kokuya sahip renksiz bir sıvı

Formik Asit moleküler formülü nedir?

Moleküler Formülü: HCOOH

Formik Asit hangi sektörlerde kullanılır?

 • Çiftlik hayvanı yemlerinde
 • Deri ve tekstil üretim sektörlerinde
 • Kauçuk endüstrisinde
 • Temizlik ürünlerinde
 • Arıcılık sektöründe
 • Yakıt sektöründe
 • İzobütanol üretiminde

Formik Asit kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

 • Formik asidin başlıca kullanımı, çiftlik hayvanlarının yemlerinde koruyucu ve antibakteriyel olarak kullanılır. Formik asit, belirli çürüme süreçlerini durdurur ve yemin besleyici değerini daha uzun süre korumasını sağlar. Bu nedenle sığırların kış yemini korumak için yaygın olarak kullanılır. Kümes hayvanları endüstrisinde de bazı bakterileri öldürmek için yeme eklenir.
 • Formik asit asidik yapısı sayesinde deri üretiminde ve tekstilde boyama ve cila işlemlerinde oldukça fazla kullanılmaktadır.
 • Kauçuk üretiminde pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.
 • Formik asit kireç çözücü ve klozet temizleyicisi gibi çeşitli temizlik ürünlerinde kullanılır.
 • Arıcılar, formik asidi trakeal akar (Acarapis woodi) ve Varroa destroyer akarı ve Varroa jacobsoni akarına karşı kene öldürücü olarak kullanır.
 • Formik asit uygulamasının siğiller için etkili bir tedavi olur.
 • Formik asit, formik asit yakıt hücrelerinde doğrudan ve hidrojen yakıt hücrelerinde dolaylı olarak kullanılabilir.
 • Formik asit, CO2’den mikropları kullanarak izobütanol üretmek için aracı olarak kullanılabilir.

Formik Asit Satış Fiyatı nedir?

Güncel formik asit satış fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilir, en uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Formik Asit Nerelerden Alınabilir?

SoleChem Kimya olarak formik asit satışı ve tedariki yapmaktayız.